Budżet obywatelski - rok 2016

Transkrypt

Budżet obywatelski - rok 2016
Budżet obywatelski - rok 2016
Gmina Miechów zakończyła realizację zadania pn.: „Ekologiczno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci” przy
Przedszkolu Samorządowym nr 2 oraz Żłobku Samorządowym nr 1 położonym przy ul. Jagiellońskiej 34 w
Miechowie.
Powyższa inwestycja była jedną z propozycji zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego dla miasta Miechowa na 2016 rok.
W ramach zadania wykonano: projekt zagospodarowania placu zabaw, demontaż istniejących urządzeń, zakup i montaż
nowego sprzętu.
W strefie ekologicznej zamontowano pojemniki do segregacji śmieci oraz ogrodowe lampy solarne. W strefie edukacyjnej
powstała ścieżka sensoryczna przy której ustawiono tablice edukacyjne oraz urządzenia sportowe. W strefie rekreacyjnej
znajduje się altanka, statek piracki, huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka z opon, karuzela tarczowa, huśtawka wagowa,
oraz piaskownica.
Powyższy zakres zrealizowany został na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miechów a Wykonawcą: Zakładem
Usług Remontowo - Budowlanych z Miechowa reprezentowanym przez p. Adama Dudzińskiego.
Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 Miechowie jest teraz nie tylko miejscem rekreacji i odpoczynku. Poprzez
zabawę będzie on również wspomagał edukację ekologiczną najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
„Ekologiczno - edukacyjny plac zabaw dla dzieci” jest ogólnodostępny na zasadach określonych w Regulaminie (od
poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00, w soboty oraz niedziele w godz.14.00 -18.00).
Jest to kolejne zadanie przyjęte do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa. W 2016 roku
mieszkańcy Miechowa mogli korzystać z ciekawych propozycji spędzania czasu wolnego, które w ramach środków BO
oferowało Centrum Inicjatyw Twórczych „Twórcownia” mieszczące się przy ul. Konopnickiej w Miechowie.
Twórcza Chata – to zwycięski projekt z I edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miechowa. Jest to oddolne centrum
inicjatyw twórczych oraz aktywności lokalnej. Miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców miechowszczyzny.
Od maja 2016 r. zrealizowano tu kilkadziesiąt wydarzeń: warsztatów, pokazów, słuchowisk, koncertów, spotkań.
Program zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego obejmował następujące działania:
- sekcja fotograficzna (klub dyskusyjny, fotografia otworkowa, analogowa, cyfrowa, eksperymentalna)
- warsztaty plastyczne
- klub gier planszowych
- geocaching* - *ogólnoświatowa gra wykorzystująca GPS
- warsztaty etno (didgeridoo, drumla, beat box, recyclingowe instrumenty|)
- warsztaty rzemiosła ludowego
- audycje muzyczne live!
- sitodruk
- synteza dźwięku
- field recording
-koncerty
Dodatkowo Stowarzyszenie Twórcownia – koordynator projektu, prowadziła kalendarz działań, do którego mogli wpisywać się
wszyscy chętni do korzystania z przestrzeni na cele pożytku publicznego. Każdy mieszkaniec Miechowa i okolic mógł
wykorzystywać przestrzeń obiektu na swoje twórcze projekty, spotkania, wykłady, koncerty, warsztaty, wystawy itp. –
działania z obszaru kultury i edukacji.
Do współpracy zapraszano zarówno organizacje pozarządowe jak i osoby prywatne. "Każdy kto ma potrzebę
zaprezentowania się lub chęć działania na polu szeroko pojętej kultury.” – zachęcają koordynatorzy projektu Twórcza Chata:
Paulina Maj i Kuba Gołąb.
W przestrzeni Twórczej Chaty odbyły się dodatkowo m.in. szkolenia ABC przedsiębiorczości, organizowane przez Fabrykę
Inicjatyw, warsztaty przyrodnicze prowadzone przez Cetonię. Miejsce staje się inspiracją do działań również dla ludzi spoza
Miechowa.
Z każdym kolejnym miesiącem dostępny był nowy harmonogram działań publikowany na stronie:
https://www.facebook.com/tworcownia/ Harmonogram drukowany jest także w postaci ulotek i plakatów.
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 1 z 2
Tekst pochodzi ze strony: http://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/budzet-obywatelski-dla-miasta-miechowa/rok-2016/
Urząd Gminy i Miasta
ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
Strona 2 z 2