Budżet państwa 2010 – podstawowe dane

Transkrypt

Budżet państwa 2010 – podstawowe dane
Budżet państwa 2010 – podstawowe dane
Dochody budżetu państwa
249.006.601 tys. zł
Dochody budżetu środków
europejskich
41.837.167 tys. zł
– w tym dochody podatkowe
223.225.010 tys. zł
Wydatki budżetu środków
europejskich
56.270.072 tys. zł
– w tym dochody niepodatkowe
22.411.174 tys. zł
Deficyt budżetu środków
europejskich
14.432.905 tys. zł
Wydatki budżetu państwa
301.220.817 tys. zł
Ogólna rezerwa budżetowa
95.000 tys. zł
Deficyt budżetu państwa
52.214.216 tys. zł
Państwowy dług publiczny na koniec VI.2009 r. – 635,6 mld zł 1
Przychody budżetu państwa
352.506.774 tys. zł
Rozchody budżetu państwa
285.859.653 tys. zł
Planowane saldo przychodów
i rozchodów budżetu państwa
66.647.121 tys. zł
Państwowy dług publiczny w 2010 r. – 694, 1 mld zł 2
1
Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów
publicznych, Ministerstwo Finansów, grudzień 2009 r.
2
Dane szacunkowe

Podobne dokumenty