Mamy się czym pochwalić!

Transkrypt

Mamy się czym pochwalić!
Oświata
Modernizacja szkół
POWIAT
RADOMSKI
POWIAT RADOMSKI
Kadencja 2006-2010
Mamy się czym pochwalić!
POWIAT
RADOMSKI
Redakcja
Zespół Redakcyjny
Marek Oleszczuk, Mariusz Siczek
Współpraca: Renata Mazur
Projekt graficzny i skład
Robert Gawryjołek
Druk
Virgo Poligrafia
Fotografie
Archiwum Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwa Powiatowego w Radomiu
Nakład
1000 sztuk
Publikację przygotowano we współpracy
z Wydziałem Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Radomiu
Na okładce: oddany w 2010 r. Budynek Administracyjny DPS w Jedlance.
Wstęp
POWIAT
RADOMSKI
Szanowni Państwo
Jesień 2010 roku jest znacząca cezurą czasową dla samorządu naszego powiatu. Kończy się III
kadencja jego funkcjonowania, wkrótce rozpocznie się kolejna. Zanim jednak wyborcy zdecydują
o tym, kto zdobędzie ich mandat zaufania na następny okres, proponujemy chwilę refleksji na temat
dokonań minionego czterolecia.
Oczywiście, nie jest możliwe zaprezentowanie wszystkich działań, będących naturalnym następstwem
decyzji Zarządu i Rady Powiatu. Decyzji rodzących się nierzadko w atmosferze kontrowersji i sporów, ale
zawsze mających na celu jedno – poprawę warunków życia naszych mieszkańców.
Zatem, chcemy Państwu pokazać w tym folderze najważniejsze inwestycje, zrealizowane w mijającej
kadencji. Dodajmy – przedsięwzięcia zaplanowane i uwzględnione w uchwalanych co roku przez
radnych budżetach, ale także wynikające z bieżących potrzeb i możliwości finansowych.
Proszę zauważyć, że zdecydowana większość przedsięwzięć była (jest) finansowana z kilku źródeł,
wszak sama powiatowa kasa nie udźwignęłaby ciężaru całkowitych kosztów wszystkich zadań.
Postawiliśmy zatem na pozyskiwanie środków zewnętrznych – między innymi z Unii Europejskiej,
z Urzędu Marszałkowskiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i.t.d.
Chcielibyśmy też bardzo mocno zaakcentować wkład poszczególnych gmin, które, w niespotykanym
dotychczas stopniu, wsparły finansowo nasze inwestycje. Słowa uznania dla tamtejszych rad, a przede
wszystkim dla wójtów i burmistrzów - za zaangażowanie i siłę przekonywania radnych o skuteczności
takich rozwiązań. To powód do obopólnej satysfakcji. To także kapitalny przykład wzorowej współpracy
między samorządami powiatowym i gminnymi.
Dzięki takiemu wsparciu oraz racjonalnemu gospodarowaniu własnymi środkami udało się
wybudować, wyremontować bądź zmodernizować najwięcej od 1999 r. kilometrów dróg powiatowych,
choć nie zapomnieliśmy także o ochronie zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwie,
przeciwdziałaniu bezrobociu, a w szczególności pozyskiwaniu pieniędzy na tworzenie i realizację
programów dla osób pozostających bez pracy.
Pragniemy w tym miejscu podziękować tym, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji - przede wszystkim
wykonawcom , a w szczególny sposób pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych, przygotowującym
wnioski o fundusze, które to zadanie nie należy ani do wdzięcznych, ani łatwych.
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Radomskiego
Staraliśmy się wydawać publiczne pieniądze w zgodzie z Waszymi odczuciami, które artykułowali
Wasi przedstawiciele w Radzie Powiatu. Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania zostały
zaspokojone i że wiele zadań jeszcze przed nami. Ściślej – przed tymi, którzy będą kontynuować
naszą pracę. Państwo wkrótce wystawicie nam cenzurkę i zdecydujecie, kto tę kontynuację podejmie
w przyszłej kadencji.
Starosta Radomski
Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Osiński Edward Krok
Wicestarosta Radomski
Krzysztof Górak
POWIAT
RADOMSKI
Oświata
Modernizacja szkół
I. Oświata – Modernizacja szkół
1. Modernizacja pomieszczeń dydaktyczno-socjalnych budynku bursy w Iłży (2007), (środki
własne – 453 908,- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 75 000,-).
Koszt zadania
– 528 908,-
2. Inwestycje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Pionkach (2007 – 2009), (środki własne - 515 378,-)
- zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem internatu (2007) – 36 761,- zakup materiałów do wymiany centralnego ogrzewania (2008) – 65 000,- remont zaplecza stołówkowo-kuchennego (2009) – 144 119,- wymiana CO w starej części budynku (2009) – 269 498,-
Koszt zadania
– 515 378,-
Oświata
Modernizacja szkół
POWIAT
RADOMSKI
3.Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły i adaptacja strychu na pomieszczenia do
zajęć dydaktycznych wraz z wykonaniem projektu oraz termomodernizacja i malowanie
ścian zewnętrznych warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży
(2008), (środki własne – 311 746,-).
koszt zadania
– 311 746,-
4.Zakup i położenie kostki brukowej wokół budynku Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych
Nr 2 w Pionkach (2008), (środki własne – 100 000,-).
koszt zadania
– 100 000,-
POWIAT
RADOMSKI
Oświata
Modernizacja szkół
5.Modernizacja boiska szkolnego i bieżni wokół płyty boiska w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach (2008), (środki własne – 123 000,- środki
z budżetu Województwa Mazowieckiego – 70 000,-)
Koszt zadania
– 193 000,-
6.Zakup samochodu Nissan Micra do nauki jazdy w CKU w Chwałowicach (2009), (środki własne – 32 000,- ).
Koszt zadania
– 32 000,-
Oświata
Modernizacja szkół
POWIAT
RADOMSKI
7.Zakup autokaru klasy turystycznej w ZSP Nr 1 w Pionkach (2009),
(środki własne – 349 999,- ).
koszt zadania
– 349 999,-
8.Remont podpiwniczenia budynku Liceum Ogólnokształcącego w Iłży (2009), (środki własne
powiatu – 151 600,- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 70 000,-).
Koszt zadania
– 221 600,-
POWIAT
RADOMSKI
Oświata
Modernizacja szkół
9.Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym
w Pionkach (2010), (środki własne – 655 581,-).
Koszt zadania
– 655 581,-
Ochrona Zdrowia
Modernizacja Szpitali
POWIAT
RADOMSKI
II.Ochrona Zdrowia
Szpital w Iłży
1.Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
(2007 – 2008), (środki własne – 282 407,93-, środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego – 869 853,16-).
Koszt zadania
– 1 152 261,09-
2.Zakup sprzętu medycznego (2007 – 2010), (środki własne – 2 162 365,67-).
- analizator hematologiczny i aparat EKG (2007) – 42 820,- sterylizator parowy (2008) – 209 871,21- sprzęt medyczny (2008) – 169 612,46- aparat cyfrowy RTG kostno-płucny oraz aparat RTG zębowy (2009) – 1 525 062,00- system pośredniej radiografii cyfrowej do ucyfrowienia przewoźnego aparatu RTG
(2009) – 135 000,- 7 kardiomonitorów dla oddziałów szpitala (2010) – 80 000,-
Koszt zadania
– 2 162 365,67-
POWIAT
RADOMSKI
Ochrona Zdrowia
Modernizacja Szpitali
3.Zakup ambulansów z wyposażeniem (2007), (środki własne – 658 614,16-).
Koszt zadania
– 658 614,16-
4.Modernizacja budynków szpitala (2007 – 2010), (środki własne – 535 806,07-).
- modernizacja budynków A i D (2007) – 156 158,45- modernizacja sieci wodociągowej w budynkach A i C (2008) – 30 000,- modernizacja kotłów CO (2008) – 10 000,- wykonanie obróbek blacharskich (2008) – 11 000,- zakup dmuchawy powietrza dla oczyszczalni ścieków (2008) – 5 209,40- wykonanie instalacji odgromowej (2008) – 15 000,- budowa łącznika (2008) – 121 153,05- wykonanie szatni (2009) – 60 000,- modernizacja Sterylizatorni w budynku B (2009) – 127 285,17-
Koszt zadania
– 535 806,07-
10
Ochrona Zdrowia
Modernizacja Szpitali
POWIAT
RADOMSKI
5.Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na nowy ZOL w ramach dotacji (2009),
(środki własne – 300 621,03-).
Koszt zadania
– 300 621,03-
6.Dofinansowanie do pożyczki na Termomodernizację budynków A, B, C i D (2010),
(środki własne – 340 000,-).
Koszt zadania
– 340 000,-
11
POWIAT
RADOMSKI
Ochrona Zdrowia
Modernizacja Szpitali
Szpital w Pionkach
1.Modernizacja Poradni Specjalistycznych i zakup sprzętu medycznego (2007
– 2010), (środki własne – 311 981,39-, środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
– 970 303,09-).
Koszt zadania
– 1 282 284,48-
2. Modernizacja Zakładu Rehabilitacji (2008 – 2009), (środki własne 361 506,06-).
- modernizacja pomieszczenia dla potrzeb rejestracji Zakładu (2009) – 9 150,- modernizacja Oddziału (2009) – 198 452,33- zakup sprzętu rehabilitacyjnego (2008) – 66 583,73- wykonanie chodnika dla Zakładu (2009) – 7 320,- zakup wyposażenia dla Oddziału (2009) – 80 000,-
Koszt zadania
361 506,06-
12
Ochrona Zdrowia
Modernizacja Szpitali
POWIAT
RADOMSKI
3.Zakup trzech ambulansów (2007 - 2009), (środki własne – 946 959,16-).
- w 2007 roku – 349 888,54- w 2008 roku – 282 070,62- w 2009 roku – 315 000,-
Koszt zadania
– 946 959,16-
4.Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektu budowlanego dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (2008), (środki własne – 170 800,-).
Koszt zadania
– 170 800,-
13
POWIAT
RADOMSKI
Ochrona Zdrowia
Modernizacja Szpitali
5.Modernizacja budynków szpitala (2007 – 2009), (środki własne – 163 642,34-).
- modernizacja dachu Oddziału Położniczo-Ginekologiczego (2008) – 57 694,67- modernizacja dachu Oddziału Chirurgicznego (2009) – 35 484,77- budynek Portierni (2009) – 54 462,90- wykonanie i montaż bramy (2009) – 16 000,-
Koszt zadania
– 163 642,34-
14
Pomoc Społeczna
Modernizacja Domów Pomocy Społecznej
POWIAT
RADOMSKI
III.Pomoc Społeczna
1. Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance (2007 – 2009), (środki własne – 2 491 000,-, środki z budżetu państwa – 605 000,-).
- budowa budynku administracyjnego z pracowniami terapeutycznymi (2007 – 2010) – 2 830 000,- wykonanie systemu oddymiania (2008) – 29 000,- zakup wyposażenia (2007 – 2009) – 237 000,-
Koszt zadania
– 3 096 000,-
15
POWIAT
RADOMSKI
Pomoc Społeczna
Modernizacja Domów Pomocy Społecznej
2. Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach (2007 – 2010),
(środki własne – 298 700,- , środki z PFRON – 95 353,50-).
- zagospodarowanie terenu (2007) – 34 000,- wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych (2009 – 2010) – 218 053,50- zakup wyposażenia (2007 – 2009) – 142 000,-
Koszt zadania
– 394 053,50-
16
Pomoc Społeczna
Modernizacja Domów Pomocy Społecznej
POWIAT
RADOMSKI
3.Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy (2007 – 2010), (środki własne – 1 456 613,- , środki z budżetu państwa – 566 806,-, środki z PFRON – 61 560,64-)
- modernizacja kuchni (2007) – 510 000,- modernizacja systemów grzewczych (2008) – 295 000,- modernizacja instalacji CO (2008) – 339 000,- wykonanie podjazdu wewnętrznego (2008) – 49 000,- wykonanie podjazdu na zewnątrz (2008) – 31 000,- modernizacja pralni (2008) – 36 000,- termomodernizacja budynku (2009) – 51 000,- docieplanie ścian oraz izolacja (2009) – 62 419,- dostosowanie budynku do przepisów przeciw pożarowych I etap (2009) – 221 000,- dostosowanie budynku do przepisów przeciw pożarowych II etap (2010)
– 253 560,64- zakup wyposażenia (2007 – 2009) – 237 000,-
Koszt zadania
– 2 084 979,64-
17
POWIAT
RADOMSKI
Bezpieczeństwo
Działania na rzecz bezpieczeństwa
IV. Działania na rzecz bezpieczeństwa
1. Dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
(2007 – 2010), (środki własne – 500 000,-).
- dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla KM PSP w Radomiu
(2007) – 100 000,- dofinansowanie do zakupu Autobusu marki Solbus dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 4 w Pionkach (2008) – 150 000,- dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego na platformie Skanii dla
KM PSP w Radomiu (2009) – 150 000,- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu dla ratownictwa wodnego (2009)
– 100 000,-
Koszt zadania
– 500 000,-
18
Bezpieczeństwo
Działania na rzecz bezpieczeństwa
POWIAT
RADOMSKI
2. Dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu (2007 – 2010).
(środki własne – 137 000,-)
- dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów służbowych dla potrzeb KMP
w Radomiu (2007) – 50 000,- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KMP w Radomiu
(2008) – 40 000,- zakup wideo rejestratora dla KMP w Radomiu (2008) – 10 000,- remont Komisariatu Policji w Pionkach oraz wykonanie sieci telekomunikacyjnej w KP
w Wierzbicy (2009) – 10 000,- remont taboru transportowego w KMP w Radomiu (2009) – 7 000,- dofinansowanie do zakupu naziemnego zbiornika na olej napędowy o pojemności 9
tys. litrów z oprogramowaniem pozwalającym na raportowanie tankowań pojazdów
wchodzących w skład flot transportowych następujących służb: Policji, Straży Pożarnej
i Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Miasta Radomia oraz Starostwa
Powiatowego (2010) – 20 000,-
Koszt zadania
– 137 000,-
19
POWIAT
RADOMSKI
V. Bezrobocie
Bezrobocie
Modernizacje w Powiatowym Urzędzie Pracy
1.Modernizacje i zakupy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w 2007 roku,
(środki własne – 181 546,99-)
- rozbudowa instalacji informatycznej certyfikowanej i elektrycznej – 10 980,- izolacja pionowa budynku od strony południowej i wschodniej
oraz terenu PUP-u – 99 666,99- zakup samochodu osobowego – Citroen C5 – 70 900,-
Koszt zadania
– 181 546,99-
20
Bezrobocie
Modernizacje w Powiatowym Urzędzie Pracy
POWIAT
RADOMSKI
2.Modernizacje PUP w Radomiu w 2008 roku, (środki własne – 778 904,93-)
- wykonanie ogrodzenia i utwardzanie wjazdu przy budynku PUP-u – 53 959,49- przebudowa kotłowni gazowej – 280 397,75- wykonanie posadzki z wykładziny Polyfloor 2000 PUR – 63 353,03- modernizacja sieci komputerowej w pomieszczeniu 018 – 9 819,39- instalacja sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu – 57 937,80- modernizacja łazienek – 66 850,30
- dostawa i montaż klimatyzatorów – 160 630,50- modernizacja systemu alarmowego – 85 956,67-
Koszt zadania
– 778 904,93-
21
POWIAT
RADOMSKI
Bezrobocie
Modernizacje w Powiatowym Urzędzie Pracy
3.Modernizacje PUP w Radomiu w 2009 roku, (środki własne – 293 071,68-).
- instalacja sieci komputerowej w pomieszczeniu 222 A – 10 418,80- modernizacja łazienek – 57 272,88- dostawa i montaż klimatyzacji – 133 721,40- informatyczny system kolejkowy (rejestracji) – 64 843,- dostawa i montaż klimatyzacji – 26 815,60-
Koszt zadania
– 293 071,68-
22
Bezrobocie
Modernizacje w Powiatowym Urzędzie Pracy
POWIAT
RADOMSKI
4.Rozbudowa Budynku PUP w Radomiu w 2010 roku – inwestycja w trakcie realizacji,
(środki własne – 1 030 000,-).
Koszt zadania
– 1 030 000,-
23
POWIAT
RADOMSKI
Bezrobocie
Modernizacje w PUP
5.Generalny remont Pionkowskiej Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w 2007
roku, (środki własne – 575 399,75-).
- modernizacja pomieszczeń Filli PUP-u – 390 461,74- modernizacja okablowania strukturalnego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej
w budynku Filli – 169 078,01- projekt budowlany wraz z kosztorysem i specyfikacją techniczną modernizacji
budynku Filli – 15 860,-
Koszt zadania
– 575 399,75-
24
Bezrobocie
Modernizacje w PUP
POWIAT
RADOMSKI
6. Modernizacje Pionkowskiej Filli Powiatowego Urzędu Pracy
w Radomiu w 2008 roku, (środki własne – 172 585,15-).
- zakup klimatyzatora do serwerowni Filli PUP-u z montażem – 13 420,- wzmocnienie stropu nad piwnicami w budynku Filli – 23 838,- modernizacja budynku oraz parkingu – 58 953,38- modernizacja systemu alarmowego – 22 474,17- zakup regałów metalowych do archiwum – 53 899,60-
Koszt zadania
– 172 585,15-
25
POWIAT
RADOMSKI
Bezrobocie
Modernizacje w PUP
7.Budowa kotłowni centralnego ogrzewania w Filli PUP w Pionkach w 2010 roku
– inwestycja w trakcie realizacji, (środki własne – 170 000,-).
Szacunkowy koszt
– 170 000,-
26
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
VI. Infrastruktura drogowa
Zadania inwestycyjne:
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W Kuczki – Kazimierówka – Skaryszew (2007), zakres
robót – 917 mb (środki własne – 88 667,- gmina Gózd – 60 000,- FOGR – 70 000,-).
Koszt zadania
– 218 667,-
2.Przebudowa drogi powiatowej nr 3568W Nowe Maziarze – Podkońce (2007),
zakres robót – 570 mb (środki własne – 104 711,-).
Koszt zadania
– 104 711,-
27
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
3.Przebudowa drogi powiatowej nr 3555W gr. województwa – Pakosław – Iłża (2007),
zakres robót – 741 mb (środki własne – 186 059,-).
Koszt zadania
– 186 059,-
4.Przebudowa mostu nad rzeką Radomką na drodze powiatowej nr 3516 W
Bartodzieje – Jastrzębia (2007), (środki własne – 1 381 426,- środki z Unii Europejskiej
– ZPORR – 1 946 651,-).
Parametry techniczne:
- długość – 60,8 m
- szerokość – 7 m
- nośność – 50 ton
Koszt zadania
– 3 328 077,-
28
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
5.Przebudowa drogi powiatowej nr 3516W Bartodzieje – Jastrzębia (2007 – 2008), zakres
robót – 3010 mb w 2007r. – 1910 mb za 160 259,- (środki własne – 110 259,- gmina
Jastrzębia 50 000,-), a w 2008r. 1100 mb za 216 223,- (środki własne – 216 223,-).
Koszt zadania
– 376 482,-
6.Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w m. Wola
Gutowska (2007), zakres robót – 775 mb (środki własne – 218 007,- gmina Jedlińsk
– 150 000,-).
Koszt zadania
– 368 007,-
29
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
7.Przebudowa drogi powiatowej nr 3515 W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów (2007), zakres robót – 261mb – przebudowa drogi (środki własne – 2 958,- gmina
Jedlińsk 70 000,-).
Koszt zadania
– 72 958,-
8.Przebudowa drogi powiatowej nr 3511 W Urbanów – Jedlanka (2007),
zakres robót – 1470 mb (środki własne – 385 799,-).
Koszt zadania
– 385 799,-
30
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
9.Przebudowa drogi powiatowej nr 3558 W Błonie – Kosów (2007),
zakres robót – 1538 mb (środki własne – 145 801, - gmina Kowala – 190 000,-).
Koszt zadania
– 335 801,-
31
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3518 W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia
w m. Zadobrze (2007), zakres robót – 2079 mb (środki własne – 195 980, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – 587 936,-).
Koszt zadania
– 783 916,-
32
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3523 W Jedlnia – Sokoły – Pionki, ul. Radomska w Pionkach (2007), zakres robót – 780 mb (środki własne – 53 847,- środki z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 150 000,-).
Koszt zadania
– 203 847,-
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3335 W Wir – Ostrołęka – Potkanna, w m. Ostrołęka
(2007), zakres robót – 1105 mb (środki własne – 252 465,- gmina Przytyk – 60 000,-).
Koszt zadania
– 312 465,-
33
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
13. Opracowanie dokumentacji na przebudowę elementów wyposażenia obiektu
mostowego przez rzekę Kobylankę zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej
nr 3540 W Parznice – Skaryszew, (2008), (środki własne – 16 958,-).
Koszt zadania
– 16 958,-
14. Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Kobylankę zlokalizowanego w ciągu
drogi powiatowej nr 3540 W Parznice – Skaryszew, (2008),
parametry techniczne: - nośność – 30 ton, - szerokość – 9,9 m, - długość – 16,84 m,
(środki własne – 413 701,- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 289 000,-).
Koszt zadania
– 702 701,-
34
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3540 W Parznice – Skaryszew, w m. Gębarzów i Magierów (2007), zakres robót – 2543 mb (środki własne – 370 368,- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 280 000,-).
Koszt zadania
– 650 368,-
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3545 W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice, w m. Polany (2007), zakres robót – 950 mb, (środki własne – 342 109,-).
Koszt zadania
– 342 109,-
35
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3563W Wolanów – Chronówek (2007 – 2008),
zakres robót – 2360 mb, z czego w 2007r. 1205 mb za 406 905,- (środki własne
– 306 905,- gmina Wolanów – 100 000,-) a w 2008r. 1155 mb za 393 890,- (środki
własne – 113 890,- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej
– 200 000,- gmina Wolanów – 80 000,- ).
Koszt zadania
– 800 795,-
36
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506W Jankowice – Gulin – Zakrzew, w m. Gulinek (2007),
zakres robót – 1055 mb (środki własne – 172 486,- gmina Zakrzew – 200 000,-).
Koszt zadania
– 372 486,-
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 3503 W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew –
Radom (2007), zakres robót – 915 mb (środki własne – 85 037,- środki z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 245 300,-).
Koszt zadania
– 330 337,-
37
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
20. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3506 W
Jankowice – Gulin – Zakrzew (2007), zakres robót 2991 mb (środki własne – 43 200,gmina Zakrzew – 30 000,-).
Koszt zadania
– 73 200,-
21. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3509 W
Gulin – Wsola – Wojciechów (2007), zakres robót 2 896,58 mb (środki własne –
43 200,- gmina Zakrzew – 30 000,-).
Koszt zadania
– 73 200,-
38
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
22. Przebudowa drogi powiatowej nr 3533 W Kłonówek – Rawica (2008 – 2009), zakres
robót – 2470 mb, z czego w 2008r. - 1080mb za 299 998,- (środki własne – 199 998,gmina Gózd – 100 000,-), a w 2009r. – 1390mb za 350 413,- (środki własne – 200 413,gmina Gózd – 150 000,- ).
Koszt zadania
– 650 411,-
23. Przebudowa drogi powiatowej nr 3554 W (Krupów) gr. województwa – Seredzice – Iłża
(2008 – 2009), zakres robót – 1500 mb, z czego w 2008r. – 950mb za 216 750,(środki własne – 136 750,- gmina Iłża – 80 000,-) a w 2009r. – 550mb za 164 318,(środki własne – 94 318,- gmina Iłża – 70 000,-).
Koszt zadania
– 381 068,-
39
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
24. Budowa chodnika przy ulicy Bodzentyńskiej w Iłży w ciągu drogi powiatowej nr 3554 W
(Krupów) gr. województwa – Seredzice – Iłża (2008), zakres robót – 851 mb (środki
własne – 99 868,- gmina Iłża – 60 000,-).
Koszt zadania
– 159 868,-
25. Przebudowa drogi powiatowej nr 3548 W Iłża – Wólka Gonciarska (2008 – 2009),
zakres robót – 3145 mb z czego w 2008r. – 1500 mb za 447 906,- (środki własne – 347
906,- gmina Iłża – 100 000,-) a w 2009r. – 1645 za 481 378,- (środki własne – 311 378,gmina Iłża – 170 000,-).
Koszt zadania
– 929 284,-
40
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
26. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3524 W Jedlnia
Letnisko – Czarna, na odcinku Jedlnia Letnisko – Aleksandrów (2007), zakres robót
– 2 970 mb (środki własne – 17 653,- gmina Jedlnia Letnisko – 30 000,-).
Koszt zadania
– 47 653,-
27. Przebudowa drogi powiatowej nr 3524 W Jedlnia Letnisko – Czarna, w m. Cudnów
(2008), zakres robót – 750 mb, (środki własne – 120 126,- gmina Jedlnia Letnisko
– 70 000,-).
Koszt zadania
– 190 126,-
41
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
28. Przebudowa drogi powiatowej nr 3556 W Wierzbica – Zbijów – gr. województwa (2008),
zakres robót – 3670 mb (środki własne – 214 323,- środki z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej
Infrastruktury Drogowej – 550 000,- gmina Wierzbica – 100 000,-).
Koszt zadania
– 864 323,-
29. Przebudowa drogi powiatowej nr 3503 W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew –
Radom (2008), zakres robót – 1462 mb (środki własne – 202 325,- środki z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 250 000,- ).
Koszt zadania
– 452 325,-
42
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
30. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 3528 W Kiedrzyń
– Radom (2007), zakres robót – 2986 mb (środki własne – 16 019,- środki z Unii
Europejskiej – RPO WM – 48 058,-).
Koszt zadania
– 64 077,-
31. Przebudowa drogi powiatowej 3528 W Kiedrzyń – Radom (2009), zakres robót – 2986
mb (środki własne – 692 832,- środki z Unii Europejskiej – RPO WM – 1 903 688,-)
Koszt zadania
– 2 596 520,-
43
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
32. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3547 W Iłża
– Antoniów (2007), zakres robót – 7020 mb (środki własne – 65 648,- gmina Iłża
30 000,-).
Koszt zadania
– 95 648,-
33. Przebudowa drogi powiatowej nr 3547 W Iłża – Antoniów (I etap) (2009), zakres robót
– 4260 mb (środki własne – 2 363 266,-).
Koszt zadania
– 2 363 266,-
44
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
34. Budowa drogi powiatowej nr 3555 W gr. województwa – Pakosław – Iłża (2009), zakres
robót – 3700 mb (środki własne – 2 568 511,-).
Koszt zadania
– 2 568 511,-
35. Przebudowa drogi powiatowej nr 3553 W gr. województwa – Jasieniec Iłżecki Górny
– Pastwiska (II etap) (2009), zakres robót – 4153 mb (środki własne – 1 243 180,środki z Unii Europejskiej – RPO WM – 1 924 003,-).
Koszt zadania
– 3 167 183,-
45
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
36. Przebudowa drogi powiatowej nr 3509 W Gulin – Wsola – Wojciechów od drogi
krajowej nr 7 do miejscowości Wojciechów gm. Jastrzębia (2009 – 2010), zakres robót
– 2350 mb, w 2009r. – 400 650,- (środki własne – 400 650,-), a w 2010r. – 3 448 354,(środki własne – 561 601,- środki z Unii Europejskiej – RPO WM – 2 886 753,-).
Koszt zadania
– 3 849 004,-
37. Budowa drogi powiatowej nr 3510 W Kaszów – Bród (II etap), (2009), zakres robót
– 1599 mb (środki własne – 565 791,- gmina Jedlińsk 300 000,-).
Koszt zadania
– 865 791,-
46
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
38. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3557 W
Kowala – Ruda Wielka na odcinku Ruda Wielka – Wierzbica (2007), zakres robót –
3835,56 mb (środki własne – 56 974,-).
Koszt zadania
– 56 974,-
39. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu mostowego na rzece
Oronka w ciągu drogi powiatowej nr 3557 W Kowala – Ruda Wielka (2009), (środki
własne – 61 000,-).
Koszt zadania
– 61 000,-
47
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
40. Przebudowa drogi powiatowej nr 3557 W Kowala – Ruda Wielka wraz z przebudową obiektu
mostowego na rzece Oronka (I etap), (2009), zakres robót – 3 426,76 mb (środki własne
– 696 524,- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej 750 000,-).
Koszt zadania
– 1 446 524,-
41. Przebudowa drogi powiatowej nr 3535 W Trablice – Sołtyków w miejscowości Trablice
(2009), zakres robót – 2052 mb (środki własne – 483 970,- gmina Kowala 200 000,środki z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011” – 675 000,- ).
Koszt zadania
–1 358 970,-
48
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
42. Przebudowa drogi powiatowej nr 3523 W Jedlnia – Sokoły – Pionki (2009), zakres
robót – 3490 mb (środki własne – 1 083 985,- środki z Unii Europejskiej
– RPO WM 2 316 847,-).
Koszt zadania
– 3 400 832,-
43. Przebudowa drogi powiatowej nr 3521 W Czarna – Sucha (2009), zakres robót – 1105
mb (środki własne – 458 104,-).
Koszt zadania
– 458 104,-
49
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
44. Przebudowa drogi powiatowej nr 3336 W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk w miejscowości
Wólka Domaniowska (2009), zakres zadania – 2098 mb (środki własne – 495 936,środki z Unii Europejskiej – RPO WM 1 487 806,-).
Koszt zadania
– 1 983 742,-
45. Opracowanie dokumentacji na projektowej na przebudowa obiektu mostowego
przez rzekę Modrzejowice w km 11+400 w ciągu drogi powiatowej nr 3538W Gaj
– Tomaszów (2008), (środki własne 61 000,-).
Koszt zadania
– 61 000,-
50
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
46. Przebudowa drogi powiatowej nr 3538 W Gaj – Tomaszów wraz z przebudową obiektu
mostowego przez rzekę Modrzejowice (I etap), (2009), zakres robót – 1675 mb (środki
własne – 764 737,- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 809 000,- gmina Skaryszew
– 335 000,-).
Koszt zadania
– 1 908 737,-
47. Przebudowa drogi powiatowej nr 3545 W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice, (2009),
zakres robót – 1330 mb (środki własne – 226 229,- środki z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – 55 000,- gmina Wierzbica – 200 000,-).
Koszt zadania
– 481 229,-
51
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
48. Budowa zjazd na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4008 W
Chronów – Wawrzyszów (2009), (środki własne 14 135,- w tym wykup gruntów – 8 197,-).
Koszt zadania
– 14 135,-
49. Przebudowa drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice – Cerekiew – Radom
w miejscowości Cerekiew (2009), zakres robót – 1405 mb (środki własne – 387 749,środki z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” – 627 600,- gmina Zakrzew – 250 000,-).
Koszt zadania
– 1 265 349,-
52
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
50. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 3506W Jankowice – Gulin
– Zakrzew oraz nr 3509W Gulin – Wsola – Wojciechów (2009 – 2010), zakres robót
– 5887 mb w 2009r. – 709 002,- (środki własne – 709 002,-) a w 2010r. – 3 160 892,(środki własne – 258 471,- środki z Unii Europejskiej – RPO WM – 2 902 421,-).
Koszt zadania
– 3 869 894,-
53
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
51. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego drogi
powiatowej nr 3523 W Jedlnia – Sokoły – Pionki (2010), zakres robót – 3 490 mb
(środki własne – 71 980,-).
Koszt zadania
– 71 980,-
52. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego drogi
powiatowej nr 3509 W Gulin – Wsola – Wojciechów w gminie: Jedlińsk i Jastrzębia
(2010), zakres robót – 6659mb (środki własne – 119 413,60-).
Koszt zadania
– 119 413,60-
54
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
53. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego drogi
powiatowej nr 3509 W Gulin – Wsola – Wojciechów w gminie Zakrzew (2010), zakres
robót – 2030 mb (środki własne – 23 180,-).
Koszt zadania
– 23 180,-
54. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego drogi
powiatowej nr 3553 W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska (2010), zakres
robót – 1596 mb (środki własne – 47 092,-).
Koszt zadania
– 47 092,-
55
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
55. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego drogi
powiatowej nr 3506 W Jankowice – Gulin – Zakrzew (2010), zakres robót – 1802 mb
(środki własne – 36 234,-).
Koszt zadania
– 36 234,-
56. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501 W Wrzeszczów – Wrzos – Domaniów (2010),
zakres robót – 146 mb (środki własne – 60 480,30-).
Koszt zadania
– 60 480,30-
56
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
57. Przebudowa drogi powiatowej nr 3554 W gr. województwa – Seredzice – Iłża (2010),
zakres robót – 1200 mb (środki własne –135 817,84- środki z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego – 45 000,- gmina Iłża – 180 000,-).
Koszt zadania
– 360 817,84-
58. Przebudowa drogi powiatowej nr 3548 W Iłża – Wólka Gonciarska (2010), zakres
robót – 1000mb (środki własne – 185 434,81- gmina Iłża – 120 000,-).
Koszt zadania
– 305 434,81-
57
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
Zadania remontowe:
59. Remont chodnika przy ul. Radomskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3523 W Jedlnia
– Sokoły – Pionki (2010), zakres robót – 1160 mb (środki własne – 90 603,- miasto
Pionki – 140 000,-)
Koszt zadania
– 230 603,-
60. Remonty cząstkowe dróg powiatowych, (2007 – 2009),
(środki własne – 1 036 388,- ) w tym:
- w 2007 – 311 302,- w 2008 – 405 320,- w 2009 – 319 766,-
Koszt zadania
– 1 036 388,-
58
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
61. Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych (2007),
(środki własne – 117 958,-) w tym:
- droga powiatowa nr 3534 W Makowiec – Rawica, zakres robót – 2140 mb
Koszt zadania
– 117 958,-
62. Odnowa nawierzchni dróg powiatowych (2007), (środki własne – 473 960,- ) w tym:
- droga powiatowa nr 3554 W gr. województwa – Seredzice – Iłża,
zakres robót – 2000 mb
- droga powiatowa nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów,
zakres robót – 588 mb
- droga powiatowa nr 3535W Trablice – Sołtyków, zakres robót – 240 mb
- droga powiatowa nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna, zakres robót – 366 mb
Koszt zadania
– 473 960,-
59
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
63. Profilowanie dróg gruntowych oraz ścinka poboczy (2007 – 2009),
(środki własne – 102 062,-) w tym:
- w 2007 – 18 937,- w 2008 – 65 966,- w 2009 – 17 159,-
Koszt zadania
– 102 062,-
64. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3547 W Iłża – Antoniów, ul. Staromiejskiej
w Iłży (2007), zakres robót – 270 mb (środki własne – 70 968,-).
Koszt zadania
– 70 968,-
60
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
65. Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych (2008),
(środki własne – 758 911,-) w tym:
- drogi powiatowe na terenie gminy Jedlińsk, zakres robót – 8280 mb (w tym: droga
powiatowa nr 3514 W Wierzchowiny – Lisów, nr 3513W Nowe Zawady – Bierwce
Szlacheckie, nr 3336 W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, 3512W Urbanów – Stare
Zawady – Jedlińsk),
- droga powiatowa nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany, zakres robót 6400 mb
Koszt zadania
– 758 911,-
66. Odnowa nawierzchni dróg powiatowych (2008), (środki własne – 491 533,-) w tym:
- droga powiatowa nr 3537 W Skaryszew – Wólka Twarogowa –
Odechów zakres robót – 3155 mb
- droga powiatowa nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna w m. Janiszew,
zakres robót – 200 mb
Koszt zadania
– 491 533,-
61
POWIAT
RADOMSKI
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
67. Powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych (2009), (środki własne – 329 662,-),
zakres robót – 7070 mb w tym:
- droga powiatowa nr 3509 W Gulin – Wsola – Wojciechów
- droga powiatowa nr 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki
- droga powiatowa nr 3502 W Przytyk – Wawrzyszów
- droga powiatowa nr 3532W Gózd – Rawica.
Koszt zadania
– 329 662,-
68. Remonty bieżące dróg powiatowych (2009), (środki własne – 49 749,-).
Koszt zadania
– 49 749,-
62
Infrastruktura drogowa
Modernizacja dróg
POWIAT
RADOMSKI
69. Remont obiektu mostowego na rzece Zagożdżonce na ul. Wspólnej w Pionkach
w ciągu drogi powiatowej nr 3523 W Jedlnia – Sokoły – Pionki (2009),
(środki własne – 59 760,-).
Koszt zadania
– 59 760,-
70. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (2007 – 2009), (środki własne – 872 181,-).
- w 2007 roku – 175 290,- w 2008 roku – 209 154,- w 2009 roku – 487 737,-
Koszt zadania
– 872 181,-
63
POWIAT
RADOMSKI
Zadania w trakcje realizacji
Zakończenie do końca 2010 roku
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3522 W Pionki – Podgóra na odcinku Pionki – Helenów, zakres
robót – 6627 mb (środki własne – 1 515 465,45- środki z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 1 714 000,- gmina Pionki – 200 000,-)
– Koszt zadania – 3 429 465,45
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3557 W Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Oronka (II etap), zakres robót – 6735 mb (środki własne
– 1 781 885,95- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 2 388 300,- gmina Wierzbica – 500 000,gmina Kowala – 200 000,-) – Koszt zadania – 4 870 185,95c) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3562 W Mniszek – Łaziska – Orońsko, zakres robót – 750 mb (środki własne – 200 000,- gmina Wolanów
– 200 000,-) – Koszt zadania – 400 000,d) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3525 W Słupica
– Gózd, zakres robót – 3500 mb (środki własne – 170 000,- gmina Gózd – 170 000,-)
– Koszt zadania – 340 000,00e) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1716 W Brzóza
– Przejazd do dr. woj. 737, zakres robót – 3000 mb (środki własne – 150 000,-)
– Koszt zadania – 150 000,f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3524 W Jedlnia Letnisko - Czarna na odcinku Jedlnia Letnisko
– Aleksandrów, zakres robót – 2970 mb (środki własne – 2 112 699,67-)
– Koszt inwestycji – 2 112 699,67g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3538 W Gaj – Tomaszów wraz z przebudową obiektu mostowego
na rzece Modrzejowica (II Etap), zakres robót – 5388,76 mb (środki własne – 1 975 604,82- gmina
Skaryszew – 300 000,-) – Koszt inwestycji – 2 275 604,82h) Przebudowa drogi powiatowej nr 1133 W Stara Błotnica – Jedlanka (I etap), zakres robót – 2666 mb
(środki własne – 1 214 798,67,- gmina Jedlińsk – 350 000,-) – Koszt inwestycji – 1 564 798,67i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3547 W Iłża-Antoniów (II etap), zakres robót – 2760 mb (środki
własne – 1 594 532,57-) – Koszt inwestycji – 1 594 532,57j) Opracowanie dokumentacji projektowej do celów regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr
1715 W Brzóza – Radom, zakres robót - 6000 mb (środki własne – 100 000,- miasto Radom – 50
000,- gmina Jastrzębia – 150 000,-) – Koszt inwestycji – 300 000,k) Przebudowa drogi powiatowej nr 3521 W Czarna – Sucha (III Etap), zakres robót – 2620 mb (środki
własne – 1 016 122,85-) – Koszt inwestycji – 1 016 122,85l) Przebudowa drogi powiatowej nr 3530 W Klwatka – Bogusławice – Skaryszew, zakres robót –
1750 mb (środki własne – 449 895,06,- gmina Gózd – 80 000,-) – Koszt inwestycji – 529 895,06-
64
Zadania w trakcje realizacji
Zakończenie do końca 2010 roku
POWIAT
RADOMSKI
m)Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr
3540 W Parznice – Skaryszew, zakres robót – 1500 mb (środki własne – 351 174,10,- gmina Kowala
– 130 000,-) – Koszt inwestycji – 481 174,10n) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3502 W Przytyk – Wawrzyszów wraz
z przebudową obiektu mostowego na rzece Dobrzyca, zakres robót – 10850 mb (środki własne
– 400 000,-) – Koszt inwestycji – 400 000,o) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3542 W Wierzbica - Modrzejowice w miejscowości Łączany, zakres robót – 2200 mb (środki własne –150 000,-)
– Koszt inwestycji – 150 000,p) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3529 W Kiedrzyń
– Małęczyn wraz z budową chodnika, zakres robót – 500 mb (środki własne – 180 000,-)
– Koszt inwestycji – 180 000,-
65
POWIAT
RADOMSKI
Finansowe resume
Na co, skąd, ile... ?
Zaprezentowaliśmy Państwu dorobek inwestycyjny powiatu radomskiego w mijającej kadencji. Z opiniami, sądami, refleksjami na temat operatywności, przedsiębiorczości i skuteczności powiatowego samorządu w ogóle, a władz w szczególności, można dyskutować,
z faktami i liczbami – nie. I właśnie dlatego, stosując zasadę „minimum słów, maksimum
treści”, zdecydowaliśmy się na zamieszczenie na kilkudziesięciu stronach tego wydawnictwa tylko twardych danych, popartych liczbami.
Na ogólną kwotę inwestycji 91,5 mln. zł. zaangażowanie środków własnych stanowiło
57 mln. zł., a 34,5 mln. zł. to środki pozyskane z innych źródeł: z Funduszy Europejskich –
15,5 mln. zł., z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – 3 mln.
zł., z budżetu Państwa - 5 mln. zł., z budżetu województwa mazowieckiego – 4,1 mln. zł.
oraz z budżetów gmin z terenu powiatu radomskiego – 6 mln. zł.
W miejscu zdecydowanej większości inwestycji byliśmy z aparatem fotograficznym, czego rezultatem jest bogata ilustracja zdjęciowa. To, przyznacie Państwo, dodaje publikacji
przejrzystości i pozwala dostrzec, jak zmienia się nasz powiat – drogi, szkoły, szpitale, urzędy i inne budynki użyteczności publicznej, i.t.d.
Intencją autorów jest, by niniejsze wydawnictwo było podsumowaniem dokonań powiatu, swoistym świadectwem, że cztery lata kadencji 2006 - 2010 nie poszły na marne…
Że radni, członkowie zarządu, a także szefowie jednostek organizacyjnych i ich pracownicy, naczelnicy (podziękowania za przygotowanie informacji do tego folderu) oraz liczna
grupa urzędników – nie zawiedli zaufania mieszkańców powiatu.
autorzy
66
Wśród najlepszych
GRANITOWY TULIPAN dla „Powiatu Roku”
POWIAT
RADOMSKI
„Granitowe Tulipany” przyznawane są cyklicznie przez radomski samorząd gospodarczy.
Po raz czternasty, na Gali Biznesu Ziemi Radomskiej, przyznane zostały wyróżnienia
w kategoriach: firma, produkt, inwestycje oraz manager roku 2009. W tej edycji
wyróżnienia wręczono także w kategorii „Gmina Roku” oraz „Powiat Roku”.
Starostwo Powiatowe w Radomiu, za pracę dla polepszenia warunków życia
mieszkańców powiatu, poprzez poprawę infrastruktury drogowej, oświaty, ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa, kultywowania tradycji i kultury, rozwoju sportu, a także coraz
sprawniejszej obsługi interesantów urzędu, zostało laureatem w kategorii „Powiat Roku”.
67
POWIAT
RADOMSKI
Oświata
Modernizacja szkół
Starostwo Powiatowe
w Radomiu
26-600 Radom
ul. Domagalskiego 7
tel.: 48 36 55 801
fax: 48 36 55 807
www.radompowiat.pl
[email protected]
68

Podobne dokumenty