Bilety na Gal? - nowe miejsce do zakupu

Transkrypt

Bilety na Gal? - nowe miejsce do zakupu
II Miêdzynarodowy Festiwal Tañca w Bielsku-Bia³ej
Bilety na Gal? - nowe miejsce do zakupu
Zmieniony 30.04.2008.
Oprócz Klubu Waga (Rynek 4) bilety na gal? dost?pne s? w Centrum Handlowym Sarni Stok na stoisku biletowym w
centralnej cz??ci galerii.
http://festiwal.bielsko.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 05:42

Podobne dokumenty