W trakcie opracowywania / Miłosza 2, 4, 6, 10, 12

Transkrypt

W trakcie opracowywania / Miłosza 2, 4, 6, 10, 12
W trakcie opracowywania / Miłosza 2, 4, 6, 10,
12
Przeznaczenie:
Dzielnica:
Redłowo
Ulica:
Miłosza 2, 4, 6, 10, 12
Obręb:
Redłowo
Nr działki:
687, 689, 688, 690, 692, 686 (poprzednio nr:
155/35, 152/35, 153/35, 156/35, 665/35, 510/35)
Powierzchnia:
3076 m2
Numer księgi wieczystej:
GD1Y/00023810/6, GD1Y/000006326/1,
GD1Y/00005874/0 Sprawdź księgę
Kształt:
nieregularny
Ukształtowanie terenu:
teren płaski
Dojazd:
jezdnia o nawierzchni asfaltowej
Media w zasięgu:
sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, sieć
gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć
kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć
wodociągowa
Aktualne zagospodarowanie:
teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z
niską zielenią nieurządzoną
Przeznaczenie:
Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu
odbywa się w drodze decyzji o warunkach
zabudowy wydawanej przez Wydział
Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na
podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
ODLEGŁOŚCI:
- od transportu publicznego:
0,4 km
- od morza:
1,2 km
- od obwodnicy:
6,5 km
- od terenów rekreacyjnych:
0,5 km
- od centrum miasta:
2,6 km
Kontakt
Osoba kontaktowa:
Piotr Siwiński
Telefon:
58 668 85 16
Adres e-mail:
[email protected]
Urząd Miasta w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, tel. 58 668 81 48, fax 58 62 09 798
Strona 1/2
Urząd Miasta w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, tel. 58 668 81 48, fax 58 62 09 798
Strona 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty