Twój parTner w europie PółNOCNO-WSCHODNIEj

Komentarze

Transkrypt

Twój parTner w europie PółNOCNO-WSCHODNIEj
Twój partner w Europie
Północno-Wschodniej
Drodzy Klienci i Partnerzy,
DnB NORD
Etris,
nonstratorbitus,
bank finvolibem
o ugruntowanej
ut nem
pozycji
Rompratus, coenihili,
rynkowej
w krajach
C. Ita,
Regionu
utemMorza
aut vatumus
Bałtyckiego
in
senteris
oraz
w Polsce.
audamNaszym
ma, cave,
nadrzędnym
consunte prime
celemnonsupioris
jest
nawiązywanie
dionsid inatis
trwałych,
iginiquidit.
wieloletnich
Tum aliquem.
relacji
zVeris
naszymi
o hosklientami
clum isi Martem
partnerami,
sa vesiliaecor
oferowanie ad
ips, C. more
prostych
i efektywnych
re intessum
rozwiązań
ia Seris loc
– zarówno
moendam
pulicae cerisse
klientom
instytucjonalnym
ignonume convenimolum
jak i indywidualnym.
comnem tatiam munum publicaper a mo noresse
nonsimodel
Taki
pontedziałania
quodit, Catilicidius
okazał się szczególnie
nostemurei crei
sultorum
ważny
w dzisiejszych,
que pesto cultum
trudnychfue clat auro et
egerionstem dium gospodarczych.
uwarunkowaniach
terfex manunc obsed
Naturalnie,
niquo
untebyłoby
nie
nos cul
to możliwe
virmis, bez
patius,
wsparcia
furnicnaszych
omacemu
scrumus ia– inc
właścicieli
największego
rem omnesci
banku
verensulin
norweskiego
Ita rei
fuemNOR
DnB
urbitoraz
quastra
wiodącego
ciissusbanku
in pultuius
niemieckiego
re pulicissitil untilic atiam. Hili simuspe rniussa tanNORD/LB.
diisque nosserbit. Patidin terfer licaet ditium
iaedit vis ponad
Obecnie
sis facestem
3 tysiące
hoc
naszych
recrudam
wysoko
orac tam
iam in vidius hilii conloca
wykwalifikowanych
pracowników
viu eo injest
ditum
do huius,
facturae tebatumus
Państwa
dyspozycji womniam
aż 170 serficae
oddziałach
dium accia aci sulem
oferując
swojątepomoc
hus, vistaberiora
i najwyższejverio,
jakości
nostrac
usługi finansowe.
Z poważaniem,
Thomas Buerkle
Prezes Zarządu
Grupy DnB NORD
DnB NOR + NORD/LB = DnB NORD
Największa w Norwegii grupa oferująca usługi finansowe
51%
Największy bank w północnych Niemczech
49%
Joint venture dla krajów Europy Północno-Wschodniej
GRUPa dnB noRd
Centrala
Kopenhaga
Aktywa
11,1 mld EUR
Liczba klientów
908.000
Estonia
Łotwa
Oddziały
Pracownicy
DnB NORD
razem
170
3.199
Centrala
-
63*
Estonia
2
82
Łotwa
35
855
Litwa
86
1.272
Polska
47
927
Stan na 30.09.2009
*Stan na 01.10.2009
Litwa
Polska
PRzedstaWiamy dnB noR
DnB NOR jest największą w Norwegii grupą oferującą usługi
finansowe, z łącznymi aktywami w wysokości ponad 219 mld
EUR, zatrudniającą około 14 tys. pracowników.
DnB NOR w Norwegii…
• ponad 2,3 mln klientów indywidualnych oraz 200
tysięcy klientów instytucjonalnych;
• największe towarzystwo ubezpieczeniowo
emerytalne, świadczące usługi na rzecz około 1 mln
klientów;
• największa firma zarządzająca aktywami, obsługująca
ponad 630 tysięcy klientów funduszy powierniczych
w Norwegii oraz 294 klientów instytucjonalnych w Norwegii
i Szwecji;
• największa w Norwegii sieć dystrybucji usług finansowych.
DnB NOR na świecie…
• międzynarodowa sieć 12 oddziałów i przedstawicielstw w 18 krajach;
• największy norweski bank obługujący międzynarodową wymianę handlową;
• jeden z największych na świecie banków finansujących przemysł stoczniowy.
DnB NOR posiada długoterminowy rating na poziomie AA- przyznany przez agencję Standard & Poor’s.
Przedstawiamy NORD/LB
Z łącznymi aktywami na poziome przeszło 240 mld
EUR, NORD/LB jest wiodącym bankiem uniwersalnym
północnych Niemiec.
NORD/LB w Niemczech to…
• jeden z największych banków północnych Niemiec;
• bank centralny dla krajów związkowych Dolnej
Saksonii, Saksonii-Anhalt oraz kraju związkowego
Bremy (poprzez bank zależny Bremer Landesbank);
• ścisłe relacje z 69 kasami oszczędnościowymi
(Sparkassen) w 3 krajach związkowych;
• wiodący bank północnych Niemiec w emisjach
obligacji krajowych i międzynarodowych.
NORD/LB na świecie to…
• filie i spółki zależne w najważniejszych centrach finansowo-handlowych świata;
• sieć ponad 1.500 banków – korespondentów na całym świecie.
NORD/LB posiada długoterminowy rating na poziomie A przyznany przez Standard & Poor’s.
Przedstawiamy DnB NORD
Grupa DnB NORD działa w Polsce, Estonii, na Litwie
i Łotwie. Centrala banku mieści się w Kopenhadze.
Grupa bankowa DnB NORD oferuje szeroki zakres
produktów i usług finansowych przeznaczonych
dla klientów indywidualnych, jak również
przedsiębiorstw budując swoją markę oraz pozytywny
wizerunek banku uniwersalnego.
Bank wspierają dwie silne instytucje macierzyste
– norweski DnB NOR oraz niemiecki NORD/LB,
które gwarantują niezbędne finansowanie.
Mocna pozycja w Norwegii i Niemczech sprawia,
że Bank DnB NORD w naturalny sposób otwiera swoim
klientom drogę do krajów z Regionu Morza Baltyckiego,
w tym Polski. DnB NORD jest też partnerem dla firm,
które prowadzą działalność lub planują ekspansję
w Niemczech, Danii, Norwegii i Szwecji.
ESTONIA
DnB NORD w Estonii oferuje produkty przeznaczone
dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.
W ciągu ostatnich trzech lat bank ugruntował
swoją pozycję na rynku estońskim, wzmocnił
rozpoznawalność marki. DnB NORD zajmuje
piąte miejsce w Estonii pod względem wolumenu
udzielonych kredytów.
Stolica:
Tallin, 472 tysiące mieszkańców
Ludność:
1,3 mln
Waluta:
korona estońska
1 EUR = 15,65 EEK
• p
rodukty leasingowe dla klientów detalicznych
oraz przedsiębiorstw
• szybki proces udzielania kredytów, indywidualne podejście do klienta
• szeroki zakres usług finansowych, depozytowych, obsługi płatności oferowanych klientom
instytucjonalnym, szczególnie producentom
oraz eksporterom
• klienci działający na rynkach zagranicznych mają dostęp do szerokiej gamy produktów i usług
we wszystkich krajach Grupy DnB NORD
• produkty detaliczne - kredyty mieszkaniowe, rozwiązania oszczędnościowe oraz obsługa
płatności
ŁOTWA
DnB NORD należy do grona czołowych banków
detalicznych i korporacyjnych na Łotwie, świadczy
usługi na rzecz dużych, średnich i małych
przedsiębiorstw (segment MSP), a także osób
fizycznych. Bank dysponuje rozbudowaną siecią
oddziałów i placówek, dodatkowo prowadzi centra
obsługi klientów MSP na obszarze całego kraju
oraz centrum bankowości prywatnej w Rydze. DnB
NORD należy do grona firm o najwyższej wartości
na Łotwie.
Stolica:
Ryga, 874 tysiące mieszkańców
Ludność:
2,3 mln
Waluta:
łat (LVL)
1 EUR = 0,70 LVL
• proste i skuteczne produkty finansowe
• wysoki profesjonalizm usług i przyjazne podejście
do klientów
• najlepszy bank na Łotwie według rankingu
Euromoney w 2008 roku
LITWA
DnB NORD na Litwie jest uniwersalnym bankiem
świadczącym usługi finansowe dla osób fizycznych
i instytucji. Bank, sklasyfikowany
na trzecim miejscu w kraju pod względem aktywów
oraz portfela kredytowego, dysponuje szeroką
siecią oddziałów i punktów bankowych. Zakres
oferowanych usług obejmuje zarządzanie aktywami,
bankowość inwestycyjną, leasing oraz finansowanie
nieruchomości.
•
•
•
•
•
•
•
przyjazna dla użytkownika bankowość elektroniczna
pakiety produktów i usług zaprojektowane
specjalnie dla klientów MSP oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą
jeden z najsilniejszych na rynku bankowym graczy oferujących finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i producentów
lider rynku w zakresie emisji papierów dłużnych
mocny segment usług i produktów bankowych przeznaczonych dla rolników
najwyższy wskaźnik wiarygodności równy ocenie wiarygodności kredytowej Litwy
najlepszy bank na Litwie w latach 2007 – 2008 według Euromoney
Stolica:
Wilno, 554 tysiące mieszkańców
Ludność:
3,4 mln
Waluta:
lit (LTL)
1 EUR = 3,45 LTL
POLSKA
Bank DnB NORD Polska jest bankiem
świadczącym usługi dla klientów indywidualnych
oraz przedsiębiorstw. Oferuje szeroki zakres
produktów bankowych przeznaczonych
dla dużych instytucji oraz małych i średnich firm.
Oferta banku obejmuje także wyspecjalizowane
produkty skierowane do nisz rynkowych wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Stolica:
Warszawa, 1,6 mln mieszkańców
Ludność:
38,5 mln
Waluta:
złoty (PLN)
1 EUR = 4,35 (kurs zmienny)
• b
ank koncentrujący się na obsłudze klientów korporacyjnych, klientów z segmentu małych
i średnich firm oraz klientów indywidualnych
• wiodący bank na rynku kredytów hipotecznych
• lider rynku w obsłudze finansowej wspólnot mieszkaniowych
• rozległa sieć oddziałów, centrów bankowości korporacyjnej, punktów bankowych
oraz mobilnych doradców na terenie całej Polski
• wysoka kompetencja w obsłudze transgranicznej, w szczególności obsłudze klientów niemieckich rozszerzających działalność o obszar Polski
i polskich firm działających na rynku niemieckim
Centrala
Bank DnB NORD
Dampfærgevej 28
DK- 2100 Copenhagen
Telephone + 45 76 700 200
Fax +45 76 700 205
[email protected]
www.dnbnord.com
Estonia
DnB NORD Pank
Tartu mnt 10
EE-10145 Tallinn
Litwa
AB DnB NORD Bankas
J.Basanaviciaus str. 26
LT-03601 Vilnius
Tel. + 372 68 68 500
Fax +372 68 68 501
[email protected]
www.dnbnord.ee
Tel. + 370 5 239 34 44
Fax +370 5 213 90 57
[email protected]
www.dnbnord.lt
Łotwa
AS DnB NORD Banka
Smilshu 6
LV-1803 Riga 50
Polska
Bank DnB NORD Polska S.A.
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
Tel. +371 6717 1880
Fax +371 732 3449
[email protected]
www.dnbnord.lv
Tel. +48 22 524 10 00
Fax +48 22 524 10 01
www.dnbnord.pl

Podobne dokumenty