Schaerer Coffee Prime - Jacobs Douwe Egberts Professional

Transkrypt

Schaerer Coffee Prime - Jacobs Douwe Egberts Professional
Schaerer Coffee Prime
Instrukcja obsługi
V05 / 08.2014
Schaerer Ltd. P.O. Box Oryginalna instrukcja obsługi
8
7
9
1
1
2NLHQNRSRMHPQLNDQDNDZĊ]LDUQLVWą
2
3DQHOREVáXJL
3
:\OHZQDSRMX
]Z\OHZNąZU]ąWNX
4
'U]ZLF]NLVHUZLVRZH
5
5XV]WWDFNLRFLHNRZHM
6
7DFNDRFLHNRZD]NUDWNą
7
3RMHPQLNQDNDZĊ]LDUQLVWą
8
:U]XWWDEOHWNLF]\V]F]ąFHM
9
3RMHPQLNQDSURV]HN
10 -HGQRUD]RZDJáRZLFDVSLHQLDMąFD
2
3
10
4
5
11
6
12
11 3RMHPQLNQDIXV\
12 3RMHPQLNZRG\SLWQHM
13 6WDáHSRGáąF]HQLHZRG\
6WURQDF]RáRZD6&3
14 3U]\áąF]HSUąGXLZ\áąF]QLNJáyZQ\:á:\á
13
14
15
15 2GSá\ZEUXGQHMZRG\
6WURQDW\OQD6&3
1
1
Wiersz statusu
2
Smart Info
LQIRUPDFMHLQVWUXNFMHSRVWĊSRZDQLD
NRPXQLNDW\REáĊG]LH
3
Pole [Anuluj]
4
3ROH>0HQXREVá[email protected]
5
3RODQDSRMyZSURJUDPRZDOQH
6
:VNDĨQLNSRVWĊSXZ\GDZDQLDQDSRMX
7
3ROH>3áXNDQLHUR]JU]HZDMą[email protected]
8
Pole [Barista]
9
Pole [DECAF]
10 5HMHVWUQDSRMyZSURJUDPRZDOQ\
Schaerer Ltd.
P.O. Box
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
[email protected]
www.schaerer.com
2
3
4
10
9
8
7
6
5
Oryginalna instrukcja obsługi
BASCP_pl
N° 022139
www.schaerer.com
Schaerer Coffee Prime
Instrukcja obsługi
V05 / 08.2014
Wydawca
Schaerer Ltd., P.O. Box, Allmendweg 8, CH-4528 Zuchwil
Wydanie
Wersja 05 | 08.2014
Oprogramowanie
V2.1
Koncepcja i redakcja
Schaerer Ltd., P.O. Box, Allmendweg 8, CH-4528 Zuchwil
Copyright ©
Schaerer Ltd., P.O. Box, Allmendweg 8, CH-4528 Zuchwil
Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie przez systemy elektroniczne oraz tłumaczenie na inne języki bez pisemnego zezwolenia ze strony firmy Schaerer Ltd. jest niedozwolone. Dotyczy to całego dokumentu oraz pojedynczych jego rozdziałów. Treść dokumentu bazuje na najbardziej aktualnych
w chwili oddania do druku danych. Firma Schaerer Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie
bez konieczności informowania o nich.Wszystkie rysunki, ilustracje oraz komunikaty wyświetlacza zawarte w instrukcji są tylko przykładami! Ze względu na szeroki zakres oferowanych opcji dane urządzenie może się różnić od tutaj przedstawionych. Firma
Schaerer Ltd. odpowiada wyłącznie za treść oryginalnego niemieckiego dokumentu.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
3
www.schaerer.com
Zawartość
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Witamy Państwa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Znaki i symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rodzaje napojów i wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zakres dostawy i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opcje i wyposażenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tabliczka znamionowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Adres producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zastosowane normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Instalacja i uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Umiejscowienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Warunki klimatyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zasilanie elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Warunki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sieciowy kabel przyłączeniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wartości przyłączeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Przyłącze wody / odpływ wody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Warunki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wartości przyłączeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wypakowanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Przyłącze sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Automatyczny program uruchomieniowy . . . . . . . . . . . . . 19
Demontaż i utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kontrola przed włączeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Włączanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Główne okno ekranu dotykowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia. . . . . . . . . . . . 24
Pole [DECAF] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wybór intensywności kawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pole [Płukanie na ciepło] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Opróżnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Pojemnik na fusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Brudna woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Pojemnik brudnej wody (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Warunki transportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tryb czuwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Koniec użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dłuższe czasy przestoju (powyżej 1 tygodnia) . . . . . . . . . 36
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Częstotliwość czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uruchamianie automatycznego czyszczenia urządzenia . . . 38
Automatyczne płukanie przy wyłączaniu . . . . . . . . . . . . . . . 38
Co drugi dzień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wymień NcFoamer (Opcja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pojemnik na fusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Cotygodniowe czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tacka ociekowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pojemnik na kawę ziarnistą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ekran dotykowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zewnętrzne powierzchnie ekspresu do kawy . . . . . . . . . . 40
Dodatkowa chłodziarka (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Przed każdorazowym napełnieniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wewnętrzny zbiornik na wodę pitną . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pojemnik mleka (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
W razie potrzeby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zaparzacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pojemnik na proszek (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pojemnik brudnej wody (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Przymusowe czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Środki do czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tabletka czyszcząca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Środek do usuwania kamienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Serwis i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zaznaczone elementy sterujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Usuwanie kamienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Napełnianie i podłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kawa ziarnista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Proszek do automatów (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mleko (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Filtr wody (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Montaż filtra
wewnętrznego zbiornika wody pitnej (Opcja) . . . . . . . . . . 46
Wymiana filtra
wewnętrznego zbiornika wody pitnej (Opcja) . . . . . . . . . . 47
Wydawanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ustawianie rusztu tacki ociekowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Napoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Napoje podwójne (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gorąca woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gorące mleko (Opcja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Spienione mleko (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ustawianie grubości mielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Opcje wydawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zatrzymywanie bieżącego wydawania . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wybór wstępny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4
Zewnętrzny filtr wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kalibracja wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Czynność serwisowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Programowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
BASCP_PL
V05 | 08.2014
www.schaerer.com
Dostęp przez USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Profil Konserwator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Profil Rozliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Profil Rozliczenia zredukowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Profil Właściciel maszyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Profil Kierownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Profil Menedżer jakości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Usuwanie zakłóceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Okno „Smart Info” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Usterki z komunikatem na wyświetlaczu . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wskazówki bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Zagrożenie dla użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Zagrożenie stwarzane przez środki czyszczące. . . . . . . . . . 73
Zastosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Pomoc w nagłych wypadkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zagrożenie dla urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Przepisy dotyczące higieny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Kawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Mleko (Opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Proszek do automatów / napoje sproszkowane (Opcja) . . 76
Odpowiedzialność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Obowiązki operatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności. . . . . . . . 77
BASCP_PL
V05 | 08.2014
5
www.schaerer.com
Wstęp
Wstęp
Witamy Państwa!
Ekspres należy do najnowszej generacji automatycznych urządzeń do kawy. W fazie projektowania urządzenia korzystaliśmy ze specjalistycznej wiedzy i wieloletniego doświadczenia
naszego przedsiębiorstwa.
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat produktu, sposobu użytkowania i
czyszczenia ekspresu do kawy. Użytkowanie ekspresu do kawy niezgodnie z zaleceniami instrukcji powoduje wykluczenie wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkód. W instrukcji nie zawarto jednak wszystkich możliwych zastosowań ekspresu! Więcej informacji można uzyskać
w naszym dziale obsługi klienta.
Wydajność ekspresu zależy od prawidłowego użytkowania i konserwacji. Przed pierwszym
uruchomieniem zapoznać się z instrukcją obsługi, a następnie zachować ją do późniejszego
wykorzystania.
Życzymy wielu sukcesów podczas używania nowego ekspresu do kawy!
Znaki i symbole
Patrz także rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa”!
W niniejszej instrukcji obsługi zostały zastosowane następujące znaki i symbole zwracające
uwagę na zagrożenia i szczególne przypadki:
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Bezpośrednio niebezpieczna sytuacja, której następstwem może być śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała w wyniku porażenia elektrycznego.
Należy koniecznie stosować się do podanych środków zapobiegania temu zagrożeniu.
OSTROŻNIE!
Sytuacja ogólnie niebezpieczna, której następstwem mogą być obrażenia ciała.
Należy koniecznie stosować się do podanych środków zapobiegania temu zagrożeniu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zagrożenie dla
użytkownika!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
OSTROŻNIE!
Gorący płyn!
OSTROŻNIE!
Gorąca para!
Występuje sytuacja, której następstwem może być uszkodzenie urządzenia.
Należy koniecznie stosować się do podanych środków zapobiegania temu zagrożeniu.
Sytuacja niebezpieczna, której następstwem mogą być obrażenia ciała wskutek poparzenia gorącą cieczą. Zagrożenie to powstaje w miejscach nalewania napoju. W dalszej
części oznaczone tylko za pomocą symbolu.
Należy koniecznie stosować się do podanych środków zapobiegania temu zagrożeniu.
Sytuacja niebezpieczna, której następstwem mogą być obrażenia ciała wskutek poparzenia gorącą cieczą. Zagrożenie to powstaje w miejscach nalewania napoju. W dalszej
części oznaczone tylko za pomocą symbolu.
Należy koniecznie stosować się do podanych środków zapobiegania temu zagrożeniu.
Gorąca powierzchnia!
Sytuacja niebezpieczna, której następstwem mogą być obrażenia ciała wskutek oparzeń. Zagrożenie to powstaje w miejscach nalewania napoju oraz podgrzewania filiżanek (opcja). W dalszej części oznaczone tylko za pomocą symbolu.
Należy koniecznie stosować się do podanych środków zapobiegania temu zagrożeniu.
OSTROŻNIE!
Sytuacja niebezpieczna, której następstwem mogą być obrażenia ciała wskutek zmiażdżenia. W dalszej części oznaczone tylko za pomocą symbolu.
Należy koniecznie stosować się do podanych środków zapobiegania temu zagrożeniu.
OSTROŻNIE!
Niebezpieczeństwo
zgniecenia!
6
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Opis produktu
www.schaerer.com
Opis produktu
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie Schaerer Coffee Prime przeznaczone jest do wydawania napojów kawowych lub
mlecznych w różnych wariantach w filiżankach. Dodatkowo urządzenie może wydawać gorącą wodę. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku przemysłowego i komercyjnego. Urządzenie może być wykorzystane w punktach samoobsługowych, jeśli wyszkolony personel
będzie pełnił nad nim nadzór.
Podczas użytkowania tego urządzenia obowiązują dodatkowo „Ogólne warunki handlowe” firmy Schaerer AG oraz niniejsza instrukcja obsługi. Zastosowanie wykraczające poza podany
zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za szkody powstałe z tego
tytułu.
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Nieprawidłowa obsługa ekspresu do kawy może być przyczyną uszkodzeń.
Ekspresu do kawy pod żadnym warunkiem nie wolno używać do podgrzewania lub wydawania płynów innych niż kawa, napoje sproszkowane, gorąca woda (do napojów lub
przy czyszczeniu) lub mleko. Używane mleko musi być pasteryzowane, homogenizowane lub typu UHT. W żadnym wypadku nie wolno stosować mleka surowego!
Rodzaje napojów i wydajność
W zależności od wariantów urządzenia i opcji możliwe jest przygotowywanie następujących
napojów:
Liczba napojów na godzinę (kawa - espresso)
Rodzaj napoju
SCP 1.35 kW
Powerpack 2.0 kW / 3 kW
Kawa / espresso
do 60 filiżanek
do 100 filiżanek
Rodzaj napoju
SCP 1.35 kW
Powerpack 2.0 kW / 3 kW
Ristretto
X
X
Espresso
X
X
Kawa
X
X
Kawa z mlekiem / filiżanka
X
X
Cappuccino
X
X
Latte Macchiato
X
X
Możliwe wydania napoju
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Chociatto
X
X
Gorące mleko
X
X
Zimne mleko
–
–
Gorące spienione mleko
X
X
Zimne spienione mleko
–
–
Gorąca woda
X
X
Napoje instant (np. herbata, zupa
itp.)
X
X
7
www.schaerer.com
Opis produktu
Wydajność mleka
SCP 1.35 kW
Powerpack 2.0 kW
Powerpack 3.0 kW
–
+80% wydajności mleka
+130% wydajności mleka
maks. 8 oz (ok. 240 ml)
maks. 12 oz (ok. 350 ml)
maks. 16 oz (ok. 470 ml)
Zakres dostawy i akcesoria
Ilość
Nazwa
Nr katal.
1
Ekspres do kawy Schaerer Coffee Prime
-
Dokumentacja
1
Instrukcja obsługi
-
1
Formularz jakości dostawy
-
Akcesoria ogólnie
1
Nabój wymienny 200
072617
1
Adapter do naboju wymiennego 200
33.2327.1000
1
Tester twardości węglanowej (worek z 2 paskami testo067720
wymi)
1
Narzędzie wielofunkcyjne z otwieraczem drzwiczek serwi072816
sowych
1
Smar Molykote 111
1*
Komplet NcFoamer z pomarańczową dyszą zasysającą
072926
mleko 1,15 mm (15 szt.) Standard
1*
Komplet UM KE NcFoamer z pomarańczową dyszą zasy073015
sającą mleko 1,15 mm (15 szt.) Standard
33.2179.9000
1*
Obejma węża do mleka UM KE
067784
1
Wąż spustowy
067784
1*
Korek zamykający tacki ociekowej
072904
1*
Wąż z pancerzem 1,5 m G3/8” – G3/4”
33.2292.1000
1*
Kabel czujników dodatkowej chłodziarki SCP
072902
1*
Komplet zaworów do brudnej wody
072489
1*
Kabel sieciowy EU 3x1 mm²
063260
Kabel sieciowy CH 3x1 mm²
063261
Kabel sieciowy UK 3x1 mm²
063261
Kabel sieciowy JP-C13 z wtyczką prostokątną 3x2 mm²
069087
Czyszczenie / Akcesoria do czyszczenia
*
8
1
Tabletki czyszczące (puszka z 100 szt.)
065221
1
Pędzel do czyszczenia
062951
W zależności od wersji urządzenia.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Opis produktu
www.schaerer.com
Opcje i wyposażenie dodatkowe
Przykład
Opcja
Opis
Powerpack
Opcja „Powerpack” dysponuje większą
mocą bojlera umożliwiającą tym samym
większą wydajność kawy/mleka.
Moc bojlera 2 lub 3 kW.
Głębokość zwiększa się o 80 mm.
Dodatkowa chłodziarka
Chłodziarka zewnętrzna do urządzeń z funkcją Milk Smart.
Pojemność: 8 l
Zewnętrzne urządzenie do rozmieniania mo- Systemy rozliczeniowe mogą być instalowanet
ne poprzez złącze MDB (multi drop bus).
Istnieje możliwość późniejszego doposażenia w zewnętrzny system płatności.
Wewnętrzny kontroler monet i żetonów
Istnieje możliwość wbudowania wewnętrznego kontrolera monet. Jest on instalowany
w miejscu drugiego systemu dozowania
proszku i może być odłączany.
Istnieje możliwość późniejszego doposażenia w wewnętrzny system płatności.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
9
www.schaerer.com
Przykład
Opis produktu
Opcja
Opis
Interfejsy systemu płatności
Istnieje możliwość podłączenia dostępnych
na rynku systemów płatności pracujących wg
standardu MDB.
Istnieje możliwość późniejszego doposażenia w system płatności.
Możliwe interfejsy:
•
•
•
MDB-S
DIVA2
DIVA2 Max
Podłączenie do urządzeń wyszynku i systemów kasowych:
•
•
Dozownik kubków
via protokół E
via protokół CSI
Przechowywanie kubków o trzech różnych
wielkościach. W każdym czasie można dodać różne wielkości kubków.
U góry 3 pojemniki na cukier, mieszadełka i
tym podobne.
Rozmiary kubków:
•
•
•
Chłodziarka podblatowa
średnica 60 – 74 mm
średnica 75 – 82 mm
średnica 83 – 90 mm
Zewnętrzna chłodziarka
urządzeń z Milk Smart.
podblatowa
do
Pojemność: 9,5 l
Zastosowanie
z
kompletem
UM KE
NcFoamer (chłodziarka podblatowa).
Drugi młynek z pojemnikiem na kawę ziar- Można dodać drugi pojemnik na kawę ziarnistą
nistą wraz z młynkiem.
Pojemność każdego pojemnika na kawę ziarnistą: 600 g
10
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Opis produktu
Przykład
www.schaerer.com
Opcja
Opis
1 duży pojemnik na kawę ziarnistą
1 duży pojemnik na kawę ziarnistą w miejsce
2 małych, możliwość doposażenia w lewy
młynek.
Pojemność dużego pojemnika na kawę ziarnistą: 1200 g
System dozowania proszku z jednym lub System dozowania proszku dla 1 lub 2 roddwoma pojemnikami.
zajów proszku.
Pojemność każdego pojemnika na proszek:
700 g/0,95 l
System dozowania proszku z 1 dużym po- 1 duży pojemnik na proszek w miejsce 2
jemnikiem na proszek
małych, możliwość doposażenia w lewy system dozowania proszku.
Pojemność dużego pojemnika na proszek:
1,4 kg/2 l
Zawór mieszania zimnej wody do systemu Domieszka zimnej wody dla napojów instant
dozowania proszku
jest standardem w maszynach z systemem
dozowania proszku.
Zawór mieszania może być opcjonalnie konfigurowany w maszynach bez systemu dozowania proszku.
Zawór mieszania może być doposażany w
maszynach bez systemu dozowania proszku.
Przyspieszacz zaparzania dla dużych napo- Przyspieszacz zaparzania umożliwia efekjów
tywne wydawanie dużych napojów (np. americano) o lepszej jakości.
Podwójna wylewka napojów
(standard w opcji Powerpack)
Podwójna wylewka napojów jest możliwa tylko dla czystych napojów kawowych.
Podwójna wylewka napojów nie może być
doposażana i musi zostać wybrana podczas
konfigurowania urządzenia.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
11
www.schaerer.com
Przykład
Opis produktu
Opcja
Opis
Standardowy komplet NcFoamer (A) do Stosownie do wyposażenia maszyny stosostandardowej temperatury mleka.
wać należy różne dysze zasysające mleko.
Maszyny z chłodziarką podblatową wymagają NcFoamer z długim wężem.
Patrz rozdział Dalsze informacje o dyszach
zasysających mleko i ich kolorystyce zawiera
rozdział „Obsługa” — „Napełnianie i podłączanie” — „Mleko”.
Opcjonalny komplet NcFoamer (B) do pod- Maszyny z chłodziarką podblatową wymagawyższonej temperatury mleka.
ją NcFoamer z długim wężem.
Temperatura mleka i spienionego mleka
zwiększana jest o ok. 10°C przez zastosowanie tych dysz zasysających mleko.
Patrz rozdział Dalsze informacje o dyszach
zasysających mleko i ich kolorystyce zawiera
rozdział „Obsługa” — „Napełnianie i podłączanie” — „Mleko”.
Obrotowy ruszt tacki ociekowej ze zreduko- Do wyboru 2 ruszty tacki ociekowej. Standarwaną wysokością podstawiania filiżanki.
dowy ruszt tacki ociekowej oferuje o 15 mm
większą wysokość podstawiania filiżanki.
Istnieje możliwość doposażenia w ruszt tacki
ociekowej ze zredukowaną o 15 mm wysokością podstawiania filiżanki.
Możliwe są następujące wysokości podstawiania filiżanek:
•
•
•
Zsyp fusów pod dolną ladą
bez rusztu tacki ociekowej 185 mm
z długim rusztem tacki ociekowej
100 mm
z krótkim rusztem tacki ociekowej 85 mm
(opcja)
Pojemnik na fusy i dno ekspresu do kawy posiadają szczelinę, która sięga do blatu. Fusy
gromadzone są w dużym pojemniku pod blatem.
Opróżnianie zsypu fusów pod blat możliwe
jest bez przebudowy maszyny.
Odpływ brudnej wody
12
Można doposażyć odpływ brudnej wody.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Opis produktu
Przykład
www.schaerer.com
Opcja
Opis
Nadzorowany pojemnik brudnej wody
Nadzorowany, zewnętrzny pojemnik brudnej
wody w miejsce odpływu brudnej wody.
Szczegółowe informacje można uzyskać u partnera handlowego.
Dane techniczne
Moc znamionowa
SCP
Powerpack**
2000-2400 W
5500-6300 W
Podgrzewacz pary
Podgrzewacz gorącej wody
115°C
70°C
135°C
98°C
Nadciśnienie
Podgrzewacz pary
Podgrzewacz gorącej wody
Nadciśnienie robocze
4 bar
16 bar
Temperatura robocza
Minimalna temperatura robocza (T min.)
Maksymalna
maks.):
Dopuszczalne
maks.)
temperatura
robocza
nadciśnienie
robocze
Kontrolne nadciśnienie
(T
(p 16 bar
16 bar
24 bar
24 bar
Pojemność
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Zbiornik na wodę
5,2 l
Pojemnik na kawę ziarnistą
600 g
Pojemnik na kawę ziarnistą Twin*
2x 600 g
Specjalny pojemnik na kawę ziarnistą*
1x1200 g
Pojemnik na proszek
700 g
Pojemnik na proszek Twin*
2x 700 g
Duży pojemnik na proszek*
1400 g
Pojemnik na fusy
40 zestawów fusów
Wymiary zewnętrzne
SCP
Powerpack*
Szerokość
346 mm
346 mm
Wysokość (razem ze stopkami)
570 mm
570 mm
Głębokość
518 mm
598 mm
Masa netto
SCP
Powerpack*
25 kg
33 kg
13
www.schaerer.com
Opis produktu
Poziom ciśnienia akustycznego***
SCP
Powerpack*
<70 dB (A)
<70 dB (A)
Zmiany techniczne zastrzeżone.
* Opcja
** Wyposażenie dodatkowe zgodnie z tabliczką znamionową. Podane wartości dotyczą wyposażenia podstawowego.
*** Poziom ciśnienia akustycznego (slow) i Lpa (impulsy) na stanowisku obsługi wynosi w każdym trybie pracy po uwzględnieniu krzywej A poniżej 70 dB (A).
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się:
•
•
z tyłu urządzenia bezpośrednio pod przyłączem sieciowym i wyłącznikiem głównym.
po wewnętrznej stronie tylnej ścianki urządzenia bezpośrednio za pojemnikiem wody pitnej.
► W razie problemu technicznego lub realizacji usługi gwarancyjnej należy podać numer seryjny znajdujący się na tabliczce znamionowej.
Przykładowa tabliczka znamionowa
Pierwsze 2 cyfry numeru seryjnego informują o roku produkcji, zaś kolejne 2 cyfry o tygodniu
kalendarzowym.
Deklaracja zgodności
Adres producenta
Producent
Osoba odpowiedzialna za dokumentację
Schaerer AG
Skr. poczt.
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
T +41 (0)32 681 62 00
F +41 (0)32 681 64 04
[email protected]
www.schaerer.com
Schaerer AG
Hans-Ulrich Hostettler
Skr. poczt.
Allmendweg 8
CH-4528 Zuchwil
Zastosowane normy
Wyżej wymieniony producent deklaruje, że urządzenie to zgodne jest ze wszystkimi właściwymi przepisami wymienionych dyrektyw. W przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami
zmian w tych urządzeniach niniejsza deklaracja traci swoją ważność. Zostały zastosowane
następujące zharmonizowane normy. W celu prawidłowego wdrażania wymogów stosowany
jest certyfikowany przez Bureau Veritas, zgodny z SN EN ISO 9001: 2008, system zarządzania jakością.
14
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Opis produktu
www.schaerer.com
Zgodność CE
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
•
•
•
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
EN 60335-1:2002 +A1 +A11 +A12 +A13 •
+A14 +A2
•
EN 60335-2-75:2004 +A1 +A11 +A12 •
+A2
•
EN 62233:2008-04
•
•
EN 55014-1:2006 +A1
EN 55014-2:1997 +A1 +A2
EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2
EN 61000-3-3:2008
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007 +A1
Międzynarodowe (CB)
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Bezpieczeństwo
EMC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IEC 60335-1 wyd. 4.2:2006
IEC 60335-2-14 Ed 5.1:2008
IEC 60335-2-15 Ed 5.2:2008
IEC 60335-2-75 Ed 2.2:2009
IEC 62233 Ed1:2005
CISPR 14-1 wyd. 5.1: 2009
CISPR 14-2 wyd. 1.2: 2008
IEC 61000-3-2 wyd. 3.2: 2009
IEC 61000-3-2 wyd. 2.1:2001
IEC 61000-3-3:2008
IEC 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-4:2006 +A1
15
www.schaerer.com
Instalacja i uruchomienie
Instalacja i uruchomienie
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi o raz lokalnymi przepisami elektrycznymi i sanitarnymi. Zawiera się w tym dostateczne zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym.
Ustawienie
Umiejscowienie
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Jeśli chodzi o miejsce ustawienia urządzenia, obowiązują warunki podane poniżej. Ich
niezapewnienie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Należy koniecznie przestrzegać następujących warunków:
•
•
•
•
•
Powierzchnia montażu musi być stabilna i równa, aby nie ulegała deformacji pod wpływem
ciężaru ekspresu.
Nie ustawiać urządzenia na gorących powierzchniach ani w pobliżu źródeł ciepła.
Ekspres należy ustawić tak, by możliwy był jego ciągły nadzór przez przeszkolone osoby.
Doprowadzić wymagane przyłącza zasilające zgodnie z planami instalacji u użytkownika
do punktu odległego o 1 m od miejsca ustawienia urządzenia.
Zachować wolną przestrzeń do niezbędnych prac konserwacyjnych i obsługi:
•
U góry pozostawić dostateczną ilość miejsca na nasypywanie ziaren kawy.
Pozostawić odstęp min. 15 cm od tylnej ścianki urządzenia do ściany (cyrkulacja powietrza).
Przestrzegać przepisów w zakresie urządzeń kuchennych obowiązujących w miejscu
ustawienia.
•
•
Warunki klimatyczne
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Jeśli chodzi o miejsce ustawienia urządzenia, obowiązują podane poniżej warunki klimatyczne. Ich niezapewnienie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Należy koniecznie przestrzegać następujących warunków:
•
•
•
Temperatura otoczenia od +10°C do +40°C (50°F do 104°F)
Względna wilgotność powietrza maksymalnie 80 %
Ekspres jest przeznaczony wyłącznie do używania wewnątrz pomieszczeń. Nie używać na
wolnym powietrzu, nigdy nie narażać na działanie czynników pogodowych (deszcz, śnieg,
mróz)!
Jeśli urządzenie zostało wystawione na działanie ujemnych temperatur:
► Przed pierwszym uruchomieniem skontaktować się z serwisem.
Zasilanie elektryczne
Warunki
Przyłącze elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwego kraju. Napięcie w miejscu ustawienia musi odpowiadać parametrom podanym na tabliczce znamionowej.
16
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Instalacja i uruchomienie
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
www.schaerer.com
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Koniecznie przestrzegać następujących zasad:
•
•
•
•
•
•
Faza prądu musi się zgadzać z wartością natężenia prądu podaną na tabliczce znamionowej!
Instalacja musi być wyposażona w środki zapewniające odłączenie urządzenia od sieci zasilającej na wszystkich biegunach.
Urządzenia nie eksploatować w przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, należy niezwłocznie zlecić ich wymianę technikowi z autoryzowanego serwisu.
Schaerer AG odradza stosowanie przedłużaczy! Jeśli mimo tego zostanie użyty przedłużacz (minimalny przekrój: 1,5 mm²), należy przestrzegać wytycznych producenta kabla
(instrukcja obsługi) oraz przepisów lokalnych.
Umieścić przewód zasilający w taki sposób, aby nikt się o niego nie potykał. Przewodów
nie należy prowadzić przez narożniki i ostre krawędzie, zakleszczać ani dopuszczać do ich
luźnego zwisania. Ponadto kabla nie należy kłaść na gorących przedmiotach i chronić
przed olejem i agresywnymi środkami do czyszczenia.
Nigdy nie podnosić ani nie ciągnąć urządzenia za kabel sieciowy. Wtyczki nigdy nie wyciągać z gniazdka, chwytając za przewód sieciowy. Przewodu i wtyczki w żadnym wypadku
nie wolno dotykać mokrymi rękami! Nigdy nie wkładać mokrych wtyczek do gniazdka!
Sieciowy kabel przyłączeniowy
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
W przypadku nieoryginalnego przewodu zasilającego występuje zagrożenie porażenia
prądem i pożaru.
Używać oryginalnego przewodu zasilającego.
•
•
•
Specyficzny dla danego kraju oryginalny przewód zasilający jest dostępny u partnera serwisowego.
Wtykane po obu stronach przewody zasilające mogą być wymieniane samodzielnie.
Podłączony na stałe przewód zasilający może być wymieniany wyłącznie przez technika
serwisu.
Wartości przyłączeniowe
SCP
Sieć
Wartości przyłączeniowe
Bezpiecznik
(na miejscu)
Przekrój przewodu przyłączeniowego
*1L, N, PE
220 – 240 V ~
(CH)
50/60 Hz
2000-2400 W
10 – 16 A
3 x 1,0 mm²
1L, N, PE
100 V ~
50/60 Hz
1350 W
15 A
3 x 1,5 mm²
3 x 16 AWG
1L, N, PE
110 – 120 V ~
50/60 Hz
1800 W
15 A
3 x 1.5 mm²
3 x 16 AWG
2L, PE:
200 V 2~
50/60 Hz
1800 W
15 A
3 x 1.5 mm²
3 x 16 AWG
2L, PE:
220 – 240 V ~
50/60 Hz
2000-2400 W
10 – 16 A
3 x 1 mm²
Bezpiecznik
(na miejscu)
Przekrój przewodu przyłączeniowego
SCP Powerpack (opcja)
Sieć
Wartości przyłączeniowe
*1L, N, PE
(CH)
220 – 240 V ~
BASCP_PL
V05 | 08.2014
1800-2300 W
50/60 Hz 2800-3300 W
10 – 16 A
3 x 1,0 mm²
16 A
3 x 1.5 mm²
5500-6300 W
30 A
3 x 4 mm²
5000 W
2x 30 A
3 x 12 AWG
5000-6200 W
2x 30 A
3 x 12 AWG
2L, PE:
208 V 2~
60 Hz
2L, PE:
208 – 240 V 2 ~ 60 Hz
17
www.schaerer.com
Instalacja i uruchomienie
SCP Powerpack (opcja)
Sieć
Wartości przyłączeniowe
Bezpiecznik
(na miejscu)
Przekrój przewodu przyłączeniowego
Zmiany techniczne zastrzeżone.
* Podane wartości dotyczą wyposażenia podstawowego.
Przyłącze wody / odpływ wody
Warunki
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Urządzenie może zostać uszkodzone z powodu nieprawidłowego materiału i wartości
wody.
Koniecznie przestrzegać następujących punktów:
•
•
•
•
•
Woda musi być wolna od zanieczyszczeń, a zawartość chloru nie może przekraczać
100 mg na litr.
Urządzenia nie podłączać do wody czyszczonej osmozą lub wody agresywnej.
Twardość węglanowa nie może przekraczać 5–6 iniem. Twwęg (°n) (twardość węglanowa
wg skali niemieckiej) lub 8,9–10,7 iniem. Twwęg (°n) (twardość węglanowa wg skali francuskiej), a wartość twardości ogólnej musi być zawsze wyższa od twardości węglanowej.
Minimalna twardość węglanowa wynosi 5 iniem. Twwęg (°n)lub 8,9 fran. Twwęg (°F).
Wartość pH musi się mieścić w zakresie 6,5–7.
Zawsze stosować nowy komplet węży dołączony do urządzenia (wąż do świeżej/brudnej
wody).
Przyłącze wody należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami krajowymi. Jeśli urządzenie zostanie podłączone do nowo zainstalowanego przewodu wody,
przewód i wąż doprowadzający należy dokładnie przepłukać, aby do urządzenia nie przedostały się żadne zanieczyszczenia.
Ekspres podłączać do zainstalowanego przewodu wody pitnej z zaworem odcinającym. Montaż odbywa się przy użyciu zamontowanego przewodu ciśnieniowego i złączki G 3/8" do reduktora ciśnienia zamontowanego na zaworze wody (wymagane ustawienie: 0,3 MPa
(3 bar)).
Jeśli urządzenie jest podłączone do odpływu wody, do tacki ociekowej i syfonu podłączyć dołączony przewód odpływowy odporny na wahania temperatury. Należy go dobrze przymocować do odpływu ułożyć ze spadkiem (celem umożliwienia odpływu wody).
„Dodatkowa instrukcja dotycząca jakości wody” zawiera informacje potrzebne do ustalenia parametrów wody oraz stosowania systemów filtrowania. Tę dodatkową instrukcję można otrzymać od firmy Schaerer AG lub pobrać ją bezpośrednio z MediaCentre na stronie internetowej
(http://www.schaerer.com/member).
Wartości przyłączeniowe
Ciśnienie wody
Temperatura wody na wlocie
18
Zalecane:
Maksymalne:
0,1 – 0,6 MPa (1 – 6 bar)
0,6 MPa (6 bar)
Minimalna:
10°C
Maksymalna:
30°C
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Instalacja i uruchomienie
www.schaerer.com
Instalacja
Wypakowanie urządzenia
Przed rozpoczęciem instalowania należy uważnie przeczytać rozdział „Ustawienie” oraz „Zasilanie elektryczne”!
► Wypakować urządzenie.
► Sprawdzić pozostałą zawartość opakowania na obecność dostarczonych z urządzeniem
akcesoriów.
► Wyciągnąć dostarczone akcesoria z pojemnika z wkładem i zbiornik na wodę.
► Zachować oryginalne opakowanie na wypadek ewentualnej odsyłki.
Przyłącze sieciowe
Opcja 1: SCP do 3 kW
► Wetknąć złącze kabla zasilania na dole z tyłu maszyny.
► Włożyć wtyczkę do gniazdka po stronie instalacji.
 Maszyna jest gotowa do włączenia.
Opcja 2: SCP z 6 kW
Maszyna wyposażona jest fabrycznie w stałe złącze kablowe. Po stronie instalacji podłączenie
do sieci prądowej odbywa się poprzez wtyk sieciowy odpowiedni dla danego kraju lub wpięty
wyłącznik główny.
► Włożyć wtyczkę do gniazdka po stronie instalacji lub włączyć wyłącznik główny.
 Maszyna jest włączona.
 Pojawia się ekran główny, rozpoczyna się podgrzewanie.
 Po osiągnięciu wymaganej temperatury urządzenie jest gotowe do pracy.
Jeżeli maszyna włączana jest po raz pierwszy, następuje automatyczne, kierowane z wyświetlacza ustawianie konfiguracji urządzenia.
Automatyczny program uruchomieniowy
Przy pierwszym włączeniu program uruchomieniowy startuje automatycznie. Zostaną objaśnione w nim wszystkie punkty instalacji.
Patrz rozdział „Obsługa” — „Włączanie” opisujący włączanie ekspresu do kawy.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
19
www.schaerer.com
Instalacja i uruchomienie
Demontaż i utylizacja
Ekspres do kawy należy zutylizować w należyty sposób, zgodnie z przepisami lokalnymi i regulacjami ustawowymi.
► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
20
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Obsługa
www.schaerer.com
Obsługa
Kontrola przed włączeniem
► Przed włączeniem ekspresu do kawy należy sprawdzić, czy są spełnione poniższe warunki.
Warunki włączenia ekspresu do kawy:
•
•
•
•
•
Główny zawór wody (w przypadku stałego przyłącza wodnego) jest otwarty bądź zbiornik
na wodę pitą jest napełniony świeżą wodą.
Tacka ociekowa jest opróżniona i poprawnie wsunięta. / Odpływ brudnej wody jest poprawnie ułożony. / Zbiornik na brudną wodę został poprawnie podłączony.
Pojemnik(i) na kawę ziarnistą jest/są napełniony/napełnione, a blokada jest otwarta.
Pojemnik na fusy jest opróżniony i prawidłowo wsunięty.
Ekspres jest podłączony do sieci energetycznej.
Włączanie
Opcja 1: SCP z 2 kW
► Wetknąć kabel sieciowy w urządzenie.
► Wetknąć wtyczkę kabla sieciowego do gniazdka.
► Wyłączyć ekspres włącznikiem głównym z tyłu urządzenia (obok przyłącza prądowego).
Opcja 2: SCP Powerpack z 3 lub 6 kW
Wszystkie SCP Powerpack wyposażone są w kabel podłączony na stałe.
► Wetknąć wtyczkę kabla sieciowego do gniazdka.
► Wyłączyć ekspres włącznikiem głównym z tyłu urządzenia (obok przyłącza prądowego).
Na ilustracji przedstawiony jest SCP
z 2 kW i wyjmowalnym kablem sieciowym
Opcja 3: Z trybu czuwania
► Krótko nacisnąć przycisk po prawej stronie panelu obsługowego.
 Maszyna uruchamia się z trybu czuwania.
 Pojawia się ekran główny, rozpoczyna się podgrzewanie.
 Po osiągnięciu wymaganej temperatury urządzenie jest gotowe do pracy.
Jeżeli maszyna jest włączana po raz pierwszy, następuje automatyczne, kierowane z wyświetlacza ustawianie konfiguracji urządzenia.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
21
www.schaerer.com
Obsługa
Opcja 1: Dodatkowa chłodziarka
► Podłączyć dodatkową chłodziarkę do sieci energetycznej.
► Otworzyć drzwiczki i włączyć wyłącznikiem głównym.
 Miga niebieska dioda LED.
 Dodatkowa chłodziarka włącza się z opóźnieniem ok. 2 min.
 Temperatura chłodzenia jest ustawiona fabrycznie.
Przestrzegać instrukcji obsługi dodatkowej chłodziarki.
Patrz rozdział „Obsługa” — „Napełnianie i podłączanie” — „Mleko” — „Opcja: dodatkowa chłodziarka”
Opcja 2: Chłodziarka podblatowa
► Podłączyć chłodziarkę podblatową do sieci energetycznej.
► Otworzyć drzwiczki.
► Włączyć wyłącznik przechylny znajdujący się na dole.
 Wyłącznik zaświeci się w kolorze zielonym.
 Temperatura jest ustawiona fabrycznie.
► Zamknąć drzwiczki.
Przestrzegać instrukcji obsługi chłodziarki podblatowej.
Główne okno ekranu dotykowego
Przegląd
Wyświetlacz widoku głównego:
Widoczne elementy na wyświetlaczu widoku głównego w zależności od stanu urządzenia.
Symbol
Opis
Zakładka
napojów
Można użyć pięciu zakładek napojów. W każdej zakładce można zapisać
osiem napojów.
Zakładki napojów mogą być nazywane i obsadzane dowolnie przez technika serwisu.
22
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Obsługa
www.schaerer.com
Symbol
Opis
Przycisk
napoju
Każdy przycisk napoju można skojarzyć z żądanym napojem i odpowiednio
zaprogramować.
Wciśnięcie przycisku napoju spowoduje wydanie odpowiedniego napoju.
Nazwy i funkcje przycisków napojów mogą być dowolnie przydzielane
przez technika serwisu.
Stop
Pole [Stop] jest wyświetlane tylko podczas wydawania napojów. Wydawane oraz ewentualnie wybrane uprzednio napoje mogą być usunięte przy
jego pomocy.
Menu obsługi
Wejście do menu obsługi.
► Nacisnąć pole [Menu obsługi].
 Otwiera się okno Menu obsługi.
Patrz rozdział „Menu obsługi”.
INFO
Pole [Info] jest wyświetlane tylko wtedy, gdy występuje błąd lub konieczna
interwencja użytkownika lub technika serwisu, aby zapewnić dalszą gotowość ekspresu do pracy.
Patrz rozdział „Usuwanie usterek”.
Nagrzewanie
Mniejszy płomień (strzałka) pod wskaźnikiem daty jest wyświetlany tylko
wtedy, gdy urządzenie się rozgrzewa. Podczas tego procesu wydawanie
napojów jest niemożliwe i wyświetlane jest okienko informacyjne.
DECAF
Warunkiem wydania napojów bezkofeinowych (DECAF) są dwa młynki, z
których jeden napełniany jest kawą ziarnistą bezkofeinową.
Poprzez pole [DECAF] można wybrać młynek zasilany kawą ziarnistą bezkofeinową. Następnie można wybrać dowolny napój kawowy, który zostanie przygotowany na bazie kawy bezkofeinowej.
Pole [DECAF] musi zostać zaprogramowane przez technika serwisu lub
konserwatora.
Barista
Za pomocą pola baristy możliwe jest wpływanie na smak i aromat wydawanego napoju. Po wydaniu napoju pole baristy wskakuje ponownie w standardowe ustawienie „średni”.
Pole [Barista] musi zostać zaprogramowane przez technika serwisu lub
konserwatora.
Płukanie rozgrzewające
Przy pomocy pola [Płukanie rozgrzewające] można wyzwolić ręcznie płukania, aby podgrzać system po dłuższej przerwie w wydawaniu. Gwarantuje
to optymalną temperaturę kawy.
Pole [Płukanie rozgrzewające] musi zostać zaprogramowane tylko przez
technika serwisu lub konserwatora.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
23
www.schaerer.com
Obsługa
Symbol
Opis
Anuluj
W oknie „Czyszczenie profesjonalne” dostępne są następujące pola:
•
•
Stop
Otwórz
•
Pole [Anuluj] przerywa odbywające się czyszczenie. Czyszczenie pozostaje jednak do wykonania.
Pole [Stop] przerywa działanie w trybie profesjonalnym i uruchamia kreator standardowy.
Pole [Otwórz] umożliwia odblokowanie drzwiczek serwisowych w trakcie przygotowań do czyszczenia.
Aby czyszczenie uruchomione zostało w trybie profesjonalnym, włączony
musi zostać parametr „Czyszczenie profesjonalne” w menu „System” —
„Czyszczenie”.
Przycisk po prawej stronie panelu obsługi:
Przycisk
Opis
Przycisk po prawej stronie panelu obsługi ma następujące funkcje:
•
•
•
•
Otwarcie drzwiczek serwisowych.
Otwarcie menu serwisowego (menu obsługi).
Uruchomienie kalibrowania wyświetlacza.
Zakończenie działania trybu oczekiwania.
Urządzenie znajduje się w stanie gotowości.
► Nacisnąć przycisk.
 Otwarte zostaną drzwiczki serwisowe.
► Przytrzymać nieco dłużej przycisk <6 sek.
 Otwarte zostanie menu serwisowe (menu obsługi).
► Przytrzymać dłużej przycisk >6 sek.
 Rozpoczęte zostanie kalibrowanie wyświetlacza.
Patrz rozdział „Konserwacja serwisowa” — „Kalibrowanie wyświetlacza”.
Urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania.
► Nacisnąć przycisk.
 Urządzenie przejdzie do stanu gotowości.
Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia.
Opcja 1: Za pomocą menu serwisowego
► Nacisnąć pole [Menu serwisowe] na ekranie dotykowym (patrz ilustracja).
 Wyświetlone zostaje menu serwisowe.
24
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Obsługa
www.schaerer.com
► Nacisnąć pole [Otwórz drzwiczki serwisowe].
 Drzwiczki serwisowe otwierają się.
Opcja 2: Za pomocą prawego przycisku na panelu obsługi
Urządzenie znajduje się w stanie gotowości:
► Nacisnąć przycisk (po prawej stronie panelu obsługi).
 Drzwiczki serwisowe otwierają się.
Urządzenie znajduje się w trybie czuwania:
► Nacisnąć przycisk (po prawej stronie panelu obsługi).
 Urządzenie przejdzie do stanu gotowości.
► Jeszcze raz nacisnąć przycisk (po prawej stronie panelu obsługi).
 Drzwiczki serwisowe otwierają się.
Opcja 3: Za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego
Urządzenie jest wyłączone.
► Wyciągnąć pałąk z narzędzia wielofunkcyjnego.
► Włożyć dłuższy koniec pałąka poziomo w prawy otwór w drzwiach.
 Lekkie naciśnięcie na blokadę spowoduje otwarcie drzwi.
Zaznaczone elementy sterujące
Sterujące elementy urządzenia wyróżnione są kolorystycznie.
Zielone elementy sterujące:
•
•
(A) Suwak pojemnika na kawę ziarnistą z blokadą w lewo/prawo (opcjonalnie).
(B) Suwak wylotu systemu dozowania proszku (opcjonalnie)
Niebieskie elementy urządzenia można przestawiać na czas napełniania i demontować do
mycia.
•
•
•
BASCP_PL
V05 | 08.2014
(C) Kątownik wylotu proszku w lewo/prawo (opcjonalnie).
(D) Pojemnik mieszalnika w lewo/prawo (opcjonalnie)
(E) Przyłącze wtykowe węża w lewo/prawo (opcjonalnie)
25
www.schaerer.com
Obsługa
Napełnianie i podłączanie
Podczas uzupełniania należy zwracać szczególną uwagę, aby maks. ilość napełnienia dobrana została w taki sposób, iż zawartość nie będzie stykać się z pokrywą pojemnika.
Kawa ziarnista
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Niebezpieczeństwo skaleczenia przez obracające się tarcze mielące młynka.
Zabrania się wkładać rąk do pojemnika kawy ziarnistej przy włączonym ekspresie.
Przedostanie się obcych ciał może doprowadzić do zapchania młynka lub zniszczenia
mechanizmu mielącego!
Nigdy nie wsypywać do pojemnika na kawę ziarnistą żadnych innych produktów.
Zwrócić uwagę, aby dosypane ziarna nie dotykały zamkniętej pokrywy pojemnika na kawę
ziarnistą.
► Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia.
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” - „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
26
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Obsługa
www.schaerer.com
► Otworzyć pokrywę urządzenia przez podniesienie jej.
Opcja 1: Mały pojemnik na kawę ziarnistą
► Wyciągnąć do oporu zasuwę blokady (A) z pojemnika na kawę ziarnistą.
 Pojemnik na kawę ziarnistą zostanie zablokowany i równocześnie zamknięty przez zasuwę.
► Wyciągnąć odblokowany pojemnik na kawę ziarnistą z urządzenia.
► Dosypać ziaren kawy (maks. 600 g) do pojemnika.
► Włożyć z powrotem pojemniki na kawę ziarnistą.
► Wcisnąć zasuwę blokady.
 Pojemnik na kawę ziarnistą jest ponownie zablokowany i otwarty.
Opcja 2: Duży pojemnik na kawę ziarnistą
► Wsypać kawę ziarnistą (maks. 1200 g).
► Zamknąć z powrotem pokrywę urządzenia.
► Zamknąć drzwiczki serwisowe.
Woda
► Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia.
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” - „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
Opcja 1: Wewnętrzny/zewnętrzny pojemnik wody pitnej
► Pojemnik wody pitnej codziennie dokładnie płukać świeżą wodą.
► Przepłukać pojemnik wody pitnej świeżą wodą.
► Codziennie napełniać pojemnik przed użyciem świeżą wodą pitną.
► Ponownie włożyć pojemnik wody pitnej.
Zwrócić uwagę, aby wlana woda pitna nie dotykała zamkniętej pokrywy pojemnika wody pitnej!
Opcja 2: Stałe podłączenie wody
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, gdy pompa będzie działać na sucho.
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, iż główny zawór wodny został otwarty.
► Otworzyć kurek odcinający na głównym zaworze wodnym.
Ze względu na przepisy ubezpieczeniowe zaleca się zamykać główny zawór wodny na koniec
dnia.
Proszek do automatów (Opcja)
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez obracające się ślimaki dozujące!
Nigdy przy włączonym urządzeniu nie wkładać rąk do pojemnika na proszek.
Ryzyko zatkania z powodu wsypania nieodpowiedniego proszku!
Do pojemnika na proszek nigdy nie wsypywać innych produktów niż proszek do pracy
automatycznej urządzenia.
27
www.schaerer.com
Obsługa
Zwrócić uwagę, aby wsypany proszek czekoladowy nie dotykał zamkniętej pokrywy pojemnika
na proszek!
► Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia.
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” - „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
► Otworzyć pokrywę urządzenia przez podniesienie jej.
► Obrócić do góry o 90° kątownik wylotu proszku.
 Zapobiega wsypywaniu się proszku do maszyny.
► Podnieść pojemnik na proszek z przodu i wyciągnąć z maszyny.
Opcja 1: Choco
► Wsypać wybrany proszek czekoladowy.
 Mały pojemnik na proszek maks. 700 g.
 Duży pojemnik na proszek maks. 1400 g.
► Włożyć pojemnik na proszek z powrotem do urządzenia.
► Ustawić kątownik wylotu proszku ponownie w pozycji wylotu.
Opcja 2: Topping
► Wsypać wybrane mleko w proszku.
 Mały pojemnik na proszek maks. 700 g.
 Duży pojemnik na proszek maks. 1400 g.
► Włożyć pojemnik na proszek z powrotem do urządzenia.
► Ustawić kątownik wylotu proszku ponownie w pozycji wylotu.
► Zamknąć z powrotem pokrywę urządzenia.
► Zamknąć drzwiczki serwisowe.
Mleko (Opcja)
Komplet NcFoamer (jednorazowa głowica spieniająca) składa się z następujących elementów:
•
•
•
Jednorazowa głowica spieniająca
Wąż do mleka
Dysza zasysająca mleko (przepona) w odpowiednim kolorze
Uzyskiwanie wymaganej temperatury mleka podczas przyrządzania napoju odbywa się przy
użyciu różnych kompletów NcFoamer. Zadana temperatura podgrzewacza pary wynosi
130°C. W razie potrzeby może ona zostać zmieniona przez technika serwisu.
F
28
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Obsługa
www.schaerer.com
Zależnie od wyposażenia maszyny i dyszy pary dostępne są następujące komplety NcFoamer.
Przegląd kolorów NcFoamer
Moc podgrzewacza pary
SCP 1.35 kW
SCPP 2 kW
SCPP 3 kW
Kolor dyszy pary
Pomarańczowy
Fioletowy
Niebieski
Średnica dyszy pary
Ø 1,38 mm
Ø 2,00 mm
Ø 2,32 mm
Nr kat. dyszy pary
072611
073083
073084
Komplet NcFoamer Standard 575 mm
Pomarańczowy
(Opakowanie 50 szt. części zamien- Ø 1,15 mm
072708
nych)
Fioletowy
Ø 1,35 mm
072467
Niebieski
Ø 1,45 mm
072469
Komplet NcFoamer UC*** 750 mm
Fioletowy
Ø 1,35 mm
072466
Niebieski
Ø 1,45 mm
072468
Komplet NcFoamer Standard 575 mm
Żółty
(Opakowanie 50 szt. części zamien- Ø 1,05 mm
072998
nych)
Czerwony
Ø 1,25 mm
072465
Fioletowy
Ø 1,35 mm
072467
Komplet NcFoamer UC*** 750 mm
Czerwony
Ø 1,25 mm
072464
Fioletowy
Ø 1,35 mm
072466
Wyposażenie dla standardowej temperatury mleka(*)
Pomarańczowy
(Opakowanie 50 szt. części zamien- Ø 1,15 mm
073014
nych)
Wyposażenie dla podwyższonej temperatury mleka(**)
Żółty
(Opakowanie 50 szt. części zamien- Ø 1,15 mm
073014
nych)
(*) Dane temperatury dotyczą schłodzonego mleka ok. 5°C.
•
•
Temperatura wydawanego mleka ok. 49°C
Temperatura wydawanego spienionego mleka ok. 59°C
(**) Dane temperatury dotyczą schłodzonego mleka ok. 5°C.
•
•
Temperatura wydawanego mleka ok. 59°C
Temperatura wydawanego spienionego mleka ok. 69°C
(***) UC = Under Counter Milk
► Otworzyć drzwiczki serwisowe
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” - „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
► Wyjąć wąż do mleka z prowadnicy.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
29
www.schaerer.com
Obsługa
► Obrócić NcFoamer o 90° w prawo i wyjąć z dyszy pary, ciągnąc do przodu.
► Nałożyć nowy NcFoamer na dyszę pary. Uważać na kolor (patrz powyższy opis).
► Obrócić nowy NcFoamer o 90° w lewo i wpiąć.
► Poprowadzić wąż do mleka i dyszę zasysającą mleko na prawo z urządzenia.
► Zamknąć drzwiczki serwisowe
Opcja 1: Milk Smart
Różnica wysokości między opakowaniem mleka a wylewem napoju nie może przekraczać
40 cm.
► Przygotować świeże, schłodzone mleko (3–5°C).
► Zawiesić wąż lub węże w mleku.
 Koniec węża musi dotykać dna pojemnika.
Patrz także rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa” — „Higiena” — „Mleko”
Opcja 2: Dodatkowa chłodziarka
Regularnie kontrolować tempraturę chłodzenia 3–5°C.
Patrz także rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa” — „Przepisy higieniczne” — „Mleko”.
► Otworzyć drzwiczki.
► Sprawdzić temperaturę chłodzenia pokazywaną na wyświetlaczu.
► Wyjąć i przepłukać pojemnik na mleko.
► Wlać świeże, schłodzone mleko (3–5°C).
Zwrócić uwagę, aby wlane mleko nie dotykało zamkniętej pokrywy pojemnika!
► Włożyć pojemnik do chłodziarki.
► Zawiesić wąż lub węże w pojemniku.
 Koniec węża musi dotykać dna pojemnika.
► Zamknąć drzwiczki.
Opcja 3: Chłodziarka podblatowa
► Otworzyć drzwiczki.
► Wyjąć i przepłukać pojemnik na mleko.
► Wlać świeże, schłodzone mleko (3–5°C).
Zwrócić uwagę, aby wlane mleko nie dotykało zamkniętej pokrywy pojemnika!
► Włożyć pojemnik do chłodziarki.
► Zawiesić wąż w pojemniku.
 Koniec węża musi dotykać dna pojemnika.
30
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Obsługa
www.schaerer.com
► Zamknąć drzwiczki.
Wydawanie
Ustawianie rusztu tacki ociekowej
W przypadku większego naczynia, przykładowo szklanki Latte Macchiato, ruszt tacki ociekowej musi być przechylony w prawo.
► Chwycić ruszt tacki ociekowej, obrócić w prawo o zatrzasnąć.
► Ustawić filiżankę na ruszcie tacki ociekowej.
Napoje
► Podstawić filiżankę pod wylew napoju.
OSTROŻNIE!
Gorący płyn!
► Nacisnąć przycisk żądanego napoju.
 Postęp w wydawaniu napoju jest wyświetlany na ekranie głównym.
► Wyjąć filiżankę po zakończeniu wydawania.
Patrz rozdział „Opcje wydawania” - „Zatrzymaj wydawanie” powoduje zatrzymanie wydawania
napoju.
Napoje podwójne (Opcja)
Podwójne wydawania czystych napojów kawowych. W przypadku podwójnego wydawania napojów skierować szklanki lub filiżanki na wylot napoju:
► Wsunąć ruszt tacki ociekowej.
► Ustawić filiżanki na ruszcie i wyrównać do wylotu napoju.
► Nacisnąć przycisk żądanego napoju.
 Postęp w wydawaniu napoju jest wyświetlany na ekranie.
► Po zakończeniu wydawania zabrać filiżanki.
Gorąca woda
OSTROŻNIE!
► Podstawić filiżankę pod wylew napoju.
Gorący płyn!
► Wcisnąć przycisk gorącej wody (patrz ilustracja).
 Postęp w wydawaniu napoju jest wyświetlany na ekranie.
► Wyjąć filiżankę po zakończeniu wydawania.
Patrz rozdział „Opcje wydawania” - „Zatrzymaj wydawanie” powoduje zatrzymanie wydawania
napoju.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
31
www.schaerer.com
Obsługa
Gorące mleko (Opcja)
OSTROŻNIE!
► Podstawić filiżankę pod wylew napoju.
Gorący płyn!
► Nacisnąć przycisk [Gorące mleko] (patrz ilustracja).
 Postęp w wydawaniu napoju jest wyświetlany na ekranie.
► Wyjąć filiżankę po zakończeniu wydawania.
Patrz rozdział „Opcje wydawania” - „Zatrzymaj wydawanie” powoduje zatrzymanie wydawania
napoju.
Spienione mleko (Opcja)
OSTROŻNIE!
► Podstawić filiżankę pod wylew napoju.
Gorący płyn!
► Nacisnąć przycisk [Mleko spienione] (patrz ilustracja).
 Postęp w wydawaniu napoju jest wyświetlany na ekranie.
► Wyjąć filiżankę po zakończeniu wydawania.
Patrz rozdział „Opcje wydawania” - „Zatrzymaj wydawanie” powoduje zatrzymanie wydawania
napoju.
Opcje wydawania
Zatrzymywanie bieżącego wydawania
Wydawanie napojów i gorącej wody można zatrzymać w dowolnej chwili.
► Nacisnąć przycisk
.
 Bieżące wydawanie zostanie zatrzymane.
Jeżeli poza tym wybrano napoje, w momencie przyciśnięcia przycisku
nastąpi ich wykasowanie. Aby zatrzymać aktualne wydawanie, należy w takim przypadku nacisnąć przycisk
dwukrotnie
Wybór wstępny
W trakcie bieżącego wydawania można dokonać wyboru kolejnych napojów, które będą później wydane. Można wybrać maksymalnie cztery napoje.
OSTROŻNIE!
► Podstawić filiżankę pod wylew napoju.
Gorący płyn!
► Nacisnąć przycisk żądanego napoju/napojów.
 Wybrane wstępnie napoje są wyświetlane na ekranie głównym w kolejności wydawania.
Wybrane wstępnie napoje mogą być w każdym czasie skasowane:
► Nacisnąć przycisk
.
 Wszystkie wybrane napoje zostaną skasowane.
32
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Obsługa
www.schaerer.com
Pole [DECAF]
Warunkiem wydania napojów DECAF (bezkofeinowych) są dwa młynki, z których jeden napełniany jest kawą bezkofeinową. Pole [DECAF] musi zostać zaprogramowane przez technika
serwisu lub konserwatora.
► Podstawić filiżankę pod wylew napoju.
► Nacisnąć pole [DECAF].
OSTROŻNIE!
Gorący płyn!
► Nacisnąć przycisk żądanego napoju.
 Postęp w wydawaniu napoju jest wyświetlany na ekranie głównym.
► Wyjąć filiżankę po zakończeniu wydawania.
Patrz rozdział „Opcje wydawania” - „Zatrzymaj wydawanie” powoduje zatrzymanie wydawania
napoju.
Wybór intensywności kawy
Za pomocą pola baristy możliwe jest wpływanie na smak i aromat wydawanego napoju. Po
wydaniu napoju pole baristy wskakuje ponownie w standardowe ustawienie „średni”. Pole [Barista] musi zostać zaprogramowane przez technika serwisu lub konserwatora.
lekki −15%
normalny
mocny +15%
► Podstawić filiżankę pod wylew napoju.
► Naciskać pole [Barista] tak często, aż zostanie osiągnięty żądany poziom mocy (patrz tabela).
OSTROŻNIE!
Gorący płyn!
► Nacisnąć przycisk żądanego napoju.
 Postęp w wydawaniu napoju jest wyświetlany na ekranie głównym.
► Wyjąć filiżankę po zakończeniu wydawania.
Patrz rozdział „Opcje wydawania” - „Zatrzymaj wydawanie” powoduje zatrzymanie wydawania
napoju.
Pole [Płukanie na ciepło]
OSTROŻNIE!
Gorący płyn!
Przy pomocy pola [Płukanie na ciepło] można wyzwolić ręcznie płukania, aby podgrzać system po dłuższej przerwie w wydawaniu.
► Nacisnąć pole [Płukanie na ciepło].
 System jest płukany gorącą wodą i wstępnie podgrzewany.
► Po płukaniu postaw filiżankę pod wypływ napoju.
► Nacisnąć przycisk żądanego napoju.
 Postęp w wydawaniu napoju jest wyświetlany na ekranie głównym.
► Wyjąć filiżankę po zakończeniu wydawania.
Patrz rozdział „Opcje wydawania” - „Zatrzymaj wydawanie” powoduje zatrzymanie wydawania
napoju.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
33
www.schaerer.com
Obsługa
Opróżnianie
Pojemnik na fusy
► Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia.
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” - „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć pojemnika na fusy w zmywarce.
Pojemnik na fusy musi być opróżniany natychmiast po pojawieniu się monitu na wyświetlaczu,
jednak przynajmniej raz dziennie.
► Wyjąć i opróżnić pojemnik na fusy.
 Gdy pojemnik na fusy jest wyciągnięty, wydawanie napojów jest zablokowane.
► Ponownie włożyć pojemnik na fusy.
► Zamknąć drzwiczki serwisowe.
Brudna woda
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć tacki ociekowej w zmywarce.
Tackę ociekową należy opróżniać, gdy widoczny jest pływak, ale co najmniej jeden raz w ciągu
dnia.
Opcja 1: Tacka ociekowa.
► Wyciągnąć tackę ociekową bez otwierania drzwiczek serwisowych.
► Opróżnić i wypłukać tackę ociekową i włożyć ją ponownie.
34
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Obsługa
www.schaerer.com
Opcja 2: Ze „zintegrowaną” tacką ociekową
► Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia.
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” — „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
► Wyjąć pojemnik na fusy.
► Wyjąć tackę ociekową.
► Opróżnić i wypłukać tackę ociekową i włożyć ją ponownie.
► Ponownie włożyć pojemnik na fusy.
► Zamknąć drzwiczki serwisowe.
Pojemnik brudnej wody (Opcja)
W przypadku ekspresów do kawy z zewnętrznym pojemnikiem brudnej wody wymagane jest
regularne opróżnianie tego pojemnika, najpóźniej po pojawieniu się na wyświetlaczu monitu o
opróżnienie.
► Wyciągnąć i opróżnić pojemnik brudnej wody.
► Dokładnie umyć pojemnik brudnej wody domowym środkiem czyszczącym i wypłukać
świeżą wodą.
► Włożyć z powrotem pojemnik brudnej wody.
Warunki transportu
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Nieprawidłowe transportowanie ekspresu do kawy może być przyczyną obrażeń.
Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
► Przed zmianą położenia koniecznie odłączyć dopływ wody pitnej i zasilanie oraz odpływ
brudnej wody.
► Przed zmianą położenia sprawdzić, czy na podłożu nie znajdują się żadne przeszkody
bądź nierówności.
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Nieumiejętny transport może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Przy zmianie miejsca ustawienia urządzeń na wózkach należy przestrzegać następujących punktów:
•
•
•
Przy zmianie lokalizacji, ze względów bezpieczeństwa, nie wolno popychać wózka, tylko
należy go ciągnąć!
Ciągnąć tylko za wózek, nigdy za urządzenie.
Wózek nie jest przeznaczony do transportu towarów.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku korzystania z
wózka w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
35
www.schaerer.com
Obsługa
Tryb czuwania
Aby oszczędzić prąd, ekspres może zostać przełączony do trybu czuwania:
► Nacisnąć pole [menu obsługi] (patrz ilustracja) na ekranie dotykowym.
 Wyświetla się menu obsługi.
► Nacisnąć pole [standby].
 Ekspres przechodzi do trybu czuwania.
Przełączanie ekspresu z trybu czuwania:
► Nacisnąć przełącznik
z prawej strony panelu obsługi.
 Gdy podgrzewacz pary osiągnie temperaturę roboczą, przeprowadzone zostanie automatyczne płukanie systemu (jeśli włączony jest parametr systemu „Płukanie przy włączaniu).
 Pojawi się ekran główny, urządzenie jest gotowe do pracy.
Wyłączanie
Koniec użytkowania
► Przeprowadzić czyszczenie urządzenia.
► Opróżnić, wyczyścić i ponownie zamontować pojemnik wody pitnej.
► Opróżnić, wyczyścić i ponownie zamontować pojemnik na fusy.
Gdy parametr „Wyłącz po czyszczeniu” jest włączony, urządzenie wyłącza się automatycznie
po zakończeniu czyszczenia.
► Wyłącz ekspres wyłącznikiem głównym z tyłu urządzenia na dole.
 Ekspres jest odłączony od zasilania.
Ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania tych wskazówek nie są objęte gwarancją.
Dłuższe czasy przestoju (powyżej 1 tygodnia)
W przypadku dłuższych przestojów, np. przerwa w działalności, ekspres i przynależne urządzenie muszą zostać wyłączone.
► Wykonać wszystkie czynności opisane w punkcie „ Koniec użytkowania”.
Jeśli maszyna będzie wystawiana na działanie ujemnych temperatur, należy wcześniej opróżnić bojlery:
► Prosimy skontaktować się z partnerem serwisowym.
c
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Podgrzewacze mogą ulec zniszczeniu przez zamarzającą, rozszerzającą się wodę.
W pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej punktu zamarzania,
należy koniecznie opróżnić podgrzewacze.
Przy ponownym uruchamianiu należy najpierw przeprowadzić codzienne czyszczenie.
36
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Czyszczenie
www.schaerer.com
Czyszczenie
Częstotliwość czyszczenia
W razie potrzeby
Przy wystąpieniu monitu
Przed wyłączeniem
Przed każdorazowym napełnieniem
Co tydzień
Co drugi dzień
Częstotliwość czyszczenia
Czyszczenie automatyczne
x
Czyszczenie maszynowe
x
Płukanie przy włączaniu (opcjonalne)
x
Płukanie przy wyłączaniu (opcjonalne)
Czyszczenie ręczne
x
x
Wyjęcie i opróżnienie pojemnika na fusy
x
x
Przepłukanie pojemnika na wodę pitną
x
x
Wyjęcie i opróżnienie tacki ociekowej
Czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą
x
Płukanie zaparzacza
x
Czyszczenie ekranu dotykowego
x
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ekspresu do kawy
Wyposażenie dodatkowe / opcje
x
Wymiana NcFoamer (jednorazowej, kompletnej głowicy spieniającej)
x
x
Wypłukiwanie pojemnika na proszek
Wypłukiwanie pojemnika mieszalnika
(Monit i opis w menu czyszczenia urządzenia)
x
Płukanie pojemnika na mleko
x
Czyszczenie wnętrza dodatkowej chłodziarki
x
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych chłodziarki
x
Płukanie zbiornika brudnej wody
Legenda
Co drugi dzień:
Przynajmniej co drugi dzień, w razie potrzeby częściej.
Co tydzień:
Przynajmniej raz na tydzień, w razie potrzeby częściej
Przed każdorazowym naPrzed każdorazowym napełnieniem pojemnika na nowo.
pełnieniem:
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Przed wyłączeniem:
Automatycznie przy wyłączaniu ekspresu do kawy.
Przy wystąpieniu monitu:
Odpowiedni monit pojawia się na wyświetlaczu.
W razie potrzeby:
Gdy widać konieczność czyszczenia.
37
www.schaerer.com
Czyszczenie
W celu lepszej przejrzystości oczekujących i wykonanych czyszczeń zastosować plan czyszczenia zawarty w tym rozdziale.
Uruchamianie automatycznego czyszczenia urządzenia
Program czyszczący uruchamiany jest z ekranu dotykowego. Wszystkie wymagane od użytkownika czynności prezentowane są na ekranie dotykowym.
► Nacisnąć pole [menu obsługi] na ekranie dotykowym (patrz ilustracja).
 Wyświetla się menu obsługi.
► Nacisnąć pole [Uruchom czyszczenie] (patrz ilustracja).
 Rozpoczyna się proces czyszczenia.
 Wszystkie wymagane kroki prezentowane są na ekranie dotykowym.
Automatyczne płukanie przy wyłączaniu
OSTROŻNIE!
Gorący płyn!
Płukanie przy włączaniu lub wyłączaniu musi zostać aktywowane przez technika serwisu lub
konserwatora. W takim przypadku płukanie przy wyłączeniu przeprowadzane jest automatycznie przed wyłączeniem maszyny.
Automatyczne płukanie przy wyłączaniu trwa ok. 20 sek.
Co drugi dzień
Wymień NcFoamer (Opcja)
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Osady z mleka i bakterii mogą stwarzać ryzyko zanieczyszczenia mleka i NcFoamera.
Wymieniać NcFoamer co drugi dzień.
Patrz także rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa” — „Przepisy higieniczne” — „Mleko”.
NcFoamer ekspresu do kawy jest elementem jednorazowego użytku składającym się z 3 części i musi być zmieniany co drugi dzień.
Patrz także rozdział Dalsze informacje o NcFoamerze zawiera rozdział „Obsługa” — „Napełnianie i podłączanie” — „Mleko”.
► Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia.
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” — „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
38
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Czyszczenie
www.schaerer.com
► Obrócić jednorazową głowicę spieniającą użytku o 90° w prawo i pociągnąć do przodu
kompletnie z wężem i dyszą zasysającą mleko.
► Obydwa o-ringi (A) oczyścić wilgotną ściereczką.
► O-ringi (A) lekko nasmarować dołączonym smarem Molykote 111. Otwór (B) należy utrzymywać wolny od smaru.
► Włożyć nowy NcFoamer z wężem i dyszą zasysającą mleko.
► Obrócić jednorazową głowicę spieniającą w lewo aż do zatrzaśnięcia.
► Zamknąć drzwiczki serwisowe.
Pojemnik na fusy
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Fusy z kawy w pojemniku mogą prowadzić do szybkiego powstawania pleśni. W przypadku rozprzestrzenienia się porów pleśni w urządzeniu istnienie niebezpieczeństwo
zanieczyszczania kawy.
Pojemnik na fusy czyścić co drugi dzień.
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć pojemnika na fusy w zmywarce.
► Pojemnik na fusy należy starannie wymyć wodą z dodatkiem domowego środka czyszczącego.
► Przepłukać czystą wodą i osuszyć czystą ściereczką.
Cotygodniowe czyszczenie
Tacka ociekowa
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć tacki ociekowej w zmywarce.
39
www.schaerer.com
Czyszczenie
► Tackę ociekową wraz z rusztem należy starannie wymyć wodą z dodatkiem domowego
środka czyszczącego.
► Przepłukać czystą wodą i osuszyć czystą ściereczką.
Pojemnik na kawę ziarnistą
Stary tłuszcz z ziarna kawowego znajdujący się w pojemniku na ziarna może negatywnie wpływać na smak kawy.
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Niebezpieczeństwo zranienia spowodowane obracającymi się nożami młynka.
Zabrania się wkładać rąk do pojemnika kawy ziarnistej przy włączonym ekspresie.
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć pojemnika na kawę ziarnistą w zmywarce.
► Pojemnik na kawę ziarnistą należy dokładnie wycierać wilgotną ściereczką.
► Oczyścić pokrywę pojemnika na ziarna wilgotną szmatką.
► Osuszyć pojemnik i pokrywę suchą szmatką.
Ekran dotykowy
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Przy niewłaściwym obchodzeniu się z urządzeniem ekran dotykowy może zostać
uszkodzony.
Ekranu dotykowego nigdy nie dotykać zbyt silnie ani za pomocą ostrych przedmiotów.
Nie używać środków szorujących. Nie spryskiwać nigdy ekranu dotykowego środkiem
do czyszczenia szkła.
► Nacisnąć pole [Menu obsługi] (patrz ilustracja) na ekranie dotykowym.
 Wyświetla się menu obsługi.
► Nacisnąć pole [Standby].
 Urządzenie przechodzi do trybu czuwania.
► Rozpylić typowy płyn do mycia szyb na papierowym ręczniku.
► Wyczyścić ekran dotykowy.
► Nacisnąć przełącznik
z prawej strony panelu obsługi.
 Pojawi się ekran główny, urządzenie jest gotowe do pracy.
Zewnętrzne powierzchnie ekspresu do kawy
► Nacisnąć pole [Menu obsługi] (patrz ilustracja) na ekranie dotykowym.
 Wyświetla się menu obsługi.
► Nacisnąć pole [Standby].
 Urządzenie przechodzi do trybu czuwania.
► Powierzchnie zewnętrzne ekspresu oczyścić wilgotną szmatką.
► Nacisnąć przełącznik
z prawej strony panelu obsługi.
 Pojawi się ekran główny, urządzenie jest gotowe do pracy.
Dodatkowa chłodziarka (Opcja)
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Osady mleka i bakterie powodują ryzyko zanieczyszczenia mleka i chłodziarki.
Chłodziarkę należy czyścić codziennie.
► Usunąć mleko z chłodziarki.
► Wnętrze chłodziarki starannie wymyć wodą z dodatkiem domowego środka czyszczącego.
40
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Czyszczenie
www.schaerer.com
► Umieścić z powrotem mleko w chłodziarce.
Patrz także rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa” — „Przepisy higieniczne” — „Mleko”.
Przed każdorazowym napełnieniem
Wewnętrzny zbiornik na wodę pitną
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Osady i bakterie powodują ryzyko zanieczyszczenia pojemnika wody pitnej.
Pojemnik wody pitnej czyścić każdorazowo przed napełnieniem.
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć pojemnika wody pitnej w zmywarce.
► Pojemnik wody pitnej należy dokładnie i kilkakrotnie wypłukać świeżą wodą.
► Przepłukać pokrywę pojemnika wody pitnej świeżą wodą.
► Osuszać czystą ściereczką.
Pojemnik mleka (Opcja)
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Osady mleka i bakterie powodują ryzyko zanieczyszczenia mleka i pojemnika na mleko.
Pojemnik na mleko oraz pokrywę czyścić każdorazowo przed napełnieniem.
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć pojemnika na mleko w zmywarce.
► Przepłukać dokładnie i wielokrotnie pojemnik na mleko świeżą wodą.
► Przepłukać pokrywę pojemnika na mleko świeżą wodą.
► Osuszać czystą ściereczką.
W razie potrzeby
Zaparzacz
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Pozostałości kawy w zaparzaczu mogą prowadzić do powstawania pleśni. W przypadku
rozprzestrzenienia się porów pleśni w urządzeniu istnienie niebezpieczeństwo zanieczyszczania kawy.
Myć zaparzacz co miesiąc (w zależności od stopnia zabrudzenia) w opisany sposób.
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć zaparzacza w zmywarce.
► Otworzyć drzwiczki serwisowe
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” – „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
► Wyjąć pojemnik na fusy.
► Wyjąć tackę ociekową.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
41
www.schaerer.com
Czyszczenie
► Pociągnąć blokadę (A) do przodu i przytrzymać.
 Zaparzacz zostanie wtedy odblokowany.
► Odblokowany zaparzacz przechylić w dół i równocześnie do przodu, aby wyjąć go z maszyny.
► Obrócić wrzeciono zaparzacza do oporu narzędziem wielofunkcyjnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 Oddzielacz (B) znajduje się w pozycji oddzielającej.
► Resztki zmielonej kawy usunąć suchym pędzlem.
► Lekko unieść zsuwnię (D), aby móc wyczyścić sitko zaparzacza.
► W razie potrzeby umyć sitko zaparzacza pod bieżącą ciepłą wodą.
► W razie potrzeby umyć zaparzacz pod bieżącą ciepłą wodą.
► Pozostawić zaparzacz do całkowitego wyschnięcia.
► O-ring sitka zaparzacza nasmarować lekko smarem Molykote 111.
Patrz rozdział Dalsze informacje o smarze do maszyn spożywczych zawiera rozdział Zakres
dostawy i akcesoria.
► Obrócić wrzeciono narzędziem wielofunkcyjnym z powrotem do oporu w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
► Poluzować wrzeciono o 1/4 obrotu od oporu.
► Włożyć zaparzacz do urządzenia, wykonując procedurę w odwrotnej kolejności.
► Ponownie włożyć pojemnik na fusy.
► Ponownie włożyć tackę ociekową.
Pojemnik na proszek (Opcja)
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Pojemnika na proszek nigdy nie myć w zmywarce do naczyń. Pojemnik może zostać
uszkodzony.
Pojemnik czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
Wysokie temperatury mogą powodować uszkodzenia.
Nie myć elementów systemu dozowania proszku w zmywarce.
Patrz także rozdział „Wskazówki bezpieczeństwa” — „Przepisy higieniczne” — „Proszek do
automatów/napoje sproszkowane (opcja)”.
► Otworzyć drzwiczki serwisowe urządzenia.
42
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Czyszczenie
www.schaerer.com
Patrz rozdział „Okno główne ekranu dotykowego” - „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
► Otworzyć pokrywę urządzenia.
► Obrócić kątownik wylotu proszku (1) o 90° w górę.
► Wyjąć węże do pojemników na proszek.
► Wyjąć węże (2) prowadzące od wylotu systemu dozowania proszku do wylewu napoju.
► Wyciągnąć wylot systemu dozowania proszku za pomocą zielonego suwaka.
► Obrócić pojemnik mieszalnika (3) o 90° w prawo i pociągnąć do przodu.
► Lekko unieść pojemnik na proszek z przodu i wysunąć.
► Rozłożyć i oczyścić wylot systemu dozowania proszku oraz pojemnik na proszek.
► Ściągnąć pokrywę (A) i opróżnić pojemnik na proszek.
► Poluzować nakrętkę złączkową po prawej stronie (B) i usunąć z kątownikiem wylotu proszku.
► Poluzować nakrętkę złączkową po lewej stronie (C) i wyciągnąć wraz ze ślimakiem dozującym.
► Ostrożnie rozciągnąć palcami obydwie ścianki boczne i wyciągnąć koło spulchniające (E)
z prowadnic.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
43
www.schaerer.com
Czyszczenie
► Wszystkie pojedyncze detale oczyścić gruntownie świeżą wodą.
► Przetrzeć o-ringi (F) i wirnik (G) wilgotną szmatką.
► Wszystkie części pozostawić do kompletnego wyschnięcia.
► Pojemnik na proszek i wylot systemu dozowania proszku złożyć, wykonując procedurę w
odwrotnej kolejności, i włożyć do urządzenia.
► Zamknąć pokrywę urządzenia.
► Zamknąć drzwiczki serwisowe.
Pojemnik brudnej wody (Opcja)
Pojemnik brudnej wody należy w razie potrzeby dokładnie przepłukać ciepłą wodą.
► Wyłączyć urządzenie.
► Wyjąć wąż brudnej wody z pojemnika.
► Opróżnić pojemnik brudnej wody i przepłukać go dokładnie ciepłą wodą.
► Włożyć wąż brudnej wody z powrotem do pojemnika.
► Przełączyć urządzenie ponownie na stan gotowości.
Przymusowe czyszczenie
Jeśli, mimo pojawienia się monitu na wyświetlaczu, wymagane czyszczenie nie zostanie przeprowadzone, to (w przypadku zaprogramowania tej funkcji) po określonym czasie nastąpi wymuszenie czyszczenia. Gdy wystąpi przymus czyszczenia, następuje zablokowanie
wydawania napojów.
Dopiero po przeprowadzeniu czyszczenia następuje odblokowanie wydawania napojów.
Wymuszone czyszczenie oraz okres do jego zastosowania mogą być programowane tylko
przez technika serwisu.
Środki do czyszczenia
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Zastosowanie nieprawidłowych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Do codziennego i cotygodniowego czyszczenia używać wyłącznie środków czyszczących zalecanych przez Schaerer AG.
Przed zastosowaniem środka czyszczącego uważnie przeczytać informacje podane na opakowaniu oraz w karcie charakterystyki. Jeżeli nie jest dostępna karta charakterystyki, zażądać
jej od sprzedawcy.
Tabletka czyszcząca
Informacje
44
Przeznaczenie
Codzienne czyszczenie układu kawy
Cel czyszczenia
Usuwanie pozostałości tłuszczu z systemu zaparzania
kawy
Częstotliwość stosowania
1 raz dziennie
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Czyszczenie
www.schaerer.com
Środek do usuwania kamienia
Informacje
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Przeznaczenie
Odkamienianie bojlera i systemu przewodów
Cel czyszczenia
Usuwanie osadów z kamienia w ekspresie do kawy
Częstotliwość stosowania
Zgodnie z monitem wyświetlanym przez urządzenie
45
www.schaerer.com
Serwis i konserwacja
Serwis i konserwacja
Usuwanie kamienia
Przed usuwaniem kamienia przygotować:
•
•
2 butelki (0,75 l) płynu do usuwania kamienia
Podstawiany pojemnik (5 l)
Usuwanie kamienia odbywa się w następujących 3 krokach i jest prowadzone poprzez wyświetlacz.
•
•
•
Schładzanie
Usuwanie kamienia
Płukanie
► Wybrać menu serwisowe [Konserwator] (wprowadzanie PIN).
► Wybrać menu [Ustawienia].
► W menu [Serwis] wybrać pole [Uruchom usuwanie kamienia].
 Dalsze kroki usuwania kamienia pokazywane są na wyświetlaczu.
 Tutaj można uruchomiać lub przerywać usuwanie kamienia.
Filtr wody (Opcja)
Montaż filtra wewnętrznego zbiornika wody pitnej (Opcja)
Dostarczony filtr wody nadaje się wyłącznie do montażu w wewnętrznym pojemniku wody pitnej urządzenia.
Przed montażem dostarczonego filtra wody w wewnętrznym pojemniku wody pitnej należy
przeprowadzić test wody, aby ustalić, czy konieczne jest zastosowanie filtra. Dodatkowo wartość wody musi być podana przy uruchomieniu urządzenia.
Patrz „Ustalanie twardości wody” w tym rozdziale.
► Wyjąć wbudowane w pojemniku na wodę sitko wylotu wody.
► Otwórz pojemnik filtra wody.
 Na górze znajduje się adapter filtra wody, poniżej osobno spakowany wkład filtrujący.
► Pociągnąć blokadę na adapterze w górę.
► Załóż adapter od góry na króciec wylotowy wody i dociśnij blokadę w dół.
46
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Serwis i konserwacja
www.schaerer.com
► Wypakować wkład filtrujący i włożyć do wody.
 Zaczną wznosić się pęcherzyki powietrza.
► Gdy pęcherzyki powietrza przestaną się wznosić, wyjąć wkład filtrujący z wody.
► Założyć wkład filtrujący na adapter.
Wymiana filtra wewnętrznego zbiornika wody pitnej (Opcja)
W przypadku konieczności wymiany filtra, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.
► Wyjąć pojemnik na wodę pitną z urządzenia.
► Zdjąć stary wkład filtrujący z adaptera.
► Wypakować nowy wkład filtrujący i włożyć do wody.
 Zaczną wznosić się pęcherzyki powietrza.
► Gdy pęcherzyki powietrza przestaną się wznosić, wyjąć wkład filtrujący z wody i założyć
na adapter.
► Wsunąć pojemnik na wodę pitną w urządzenie.
Wkłady wymienne można zamawiać w zestawach po 4 szt. (nr kat. 071397) w firmie Schaerer
AG.
Aby było możliwe prawidłowe obliczenie terminu usuwania kamienia, należy do programatora
ekspresu wpisać (wyznaczony za pomocą próby) stopień twardości wody oraz zastosowanie
filtra.
Patrz także rozdział „Profil konserwatora” — „System” — „Konserwacja” do ustawienia twardości wody, które przeprowadzane jest przez technika serwisu.
Patrz rozdział „Profil konserwatora” — „System” — „Zaopatrzenie w wodę” do ustawienia z filtrem wodnym.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
47
www.schaerer.com
Serwis i konserwacja
Ustawianie grubości mielenia
Zużycie ostrzy mielących wpływa na grubość mielenia. W celu zapewnienia stałej jakości mielenia należy w razie potrzeby regulować grubość mielenia.
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
We wnętrzu młynka istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.
Nigdy nie wkładać rąk do młynka.
► Otworzyć drzwiczki serwisowe i pokrywę urządzenia.
Patrz rozdział „Obsługa” — „Okno główne ekranu dotykowego” - „Otwórz drzwiczki serwisowe”.
► Wyciągnąć do oporu zasuwę blokady (A) z pojemnika na kawę ziarnistą.
 Pojemnik na kawę ziarnistą zostanie zablokowany i równocześnie zamknięty przez zasuwę.
► Wyjąć pojemnik na kawę ziarnistą z urządzenia.
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Ustawianie grubości mielenia przy stojącym młynku może prowadzić do uszkodzenia.
Zawsze uruchomić młynek podczas ustawiania.
► Zdjąć pokrywkę za pomocą śruby nastawczej (B).
► Nasadzić narzędzie wielofunkcyjne na śrubę nastawczą (C).
► Wybrać czysty napój kawowy, odpowiednio przypisując młynek.
► Gdy młynek rozpocznie mielenie, przeprowadzić regulację.
 Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (D) oznacza grubsze mielenie.
 Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (E) oznacza drobniejsze
mielenie (E).
► Założyć z powrotem pokrywkę.
► Włożyć z powrotem pojemniki na kawę ziarnistą.
► Wcisnąć zasuwę blokady.
► Przeprowadzić kalibrowanie młynka.
Patrz rozdział „Programowanie” — „Serwis” — „Kalibracja młynka”.
48
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Serwis i konserwacja
www.schaerer.com
Zewnętrzny filtr wody
Zewnętrzny filtr wody wymaga wymiany przez autoryzowanego partnera serwisowego lub
technika serwisowego po upływie zaprogramowanej liczby litrów.
„Dodatkowa instrukcja dotycząca jakości wody” zawiera informacje potrzebne do ustalenia parametrów wody oraz stosowania systemów filtrowania. Tę dodatkową instrukcję można otrzymać od firmy Schaerer AG lub pobrać ją bezpośrednio z MediaCentre na stronie internetowej
(http://www.schaerer.com/member).
Konserwacja
Ekspres do kawy wymaga regularnej konserwacji. Termin konserwacji zależy od różnych
czynników, przede wszystkim jednak od intensywności użytkowania urządzenia.
Gdy nadejdzie termin konserwacji, urządzenie sygnalizuje to na wyświetlaczu. Urządzenie
można nadal normalnie użytkować.
► Skontaktować się z partnerem serwisowym i zgłosić konserwację.
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Jeśli wymagana konserwacja nie zostanie wykonana w najbliższym czasie, mogą wystąpić zjawiska związane ze zużyciem części; nienaganna praca urządzenia nie będzie
już zapewniona.
Poinformować partnera serwisowego możliwie jak najszybciej po pojawieniu się komunikatu o konserwacji.
Kalibracja wyświetlacza
► Nacisnąć i >6 sek przytrzymać przycisk po prawej stronie panelu obsługi.
 Rozpoczęte zostanie kalibrowanie wyświetlacza.
 Wyświetlone zostanie ostrzeżenie „Nie dotykać wyświetlacza, dopóki nie pojawi się
białe okno z celownikiem” i nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia.
 Gdy urządzenie uruchomione zostanie ponownie, pojawi się białe okno z celownikiem.
► Dotykać palcem kolejnych wyświetlanych na wyświetlaczu celowników (9 razy).
► Na zakończenie (gdy nie będzie już widoczny żaden celownik) jeszcze raz dotknąć wyświetlacza palcem.
 Kalibrowanie zostało zakończone.
 Urządzenie przejdzie do stanu gotowości.
Czynność serwisowa
Konieczność przeprowadzenia procedury serwisowej jest zależna od liczby cykli (liczby wydawanych napojów) lub czasu trwania (miesiące) eksploatacji urządzenia.
Procedura serwisowa SCP
Serwis1
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Liczba cykli
Miesiące
15‘000
12
49
www.schaerer.com
Serwis i konserwacja
Procedura serwisowa SCP
Serwis2
Liczba cykli
Miesiące
30‘000
24
Procedura serwisowa SCP Powerpack
Serwis1
50
Liczba cykli
Miesiące
30‘000
24
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
Programowanie
Przegląd
W menu obsługi (menu serwisowym) przygotowano następujące wstępnie zdefiniowane profile dla użytkownika końcowego.
•
•
•
•
•
•
Profil Konserwator
Profil Rozliczenia
Profil Rozliczenia zredukowane
Profil Właściciel maszyny
Profil Kierownik
Profil Menedżer jakości
Profile mogą być aktywowane przez technika serwisu. Do każdego profilu przydziela on dodatkowo kod dostępu.
Profile i funkcje opisano w niniejszym rozdziale.
Nawigacja
Symbol
Opis
Dotknięcie tego pola otwiera menu obsługi (menu serwisowe).
Zatrzymanie / przerwanie procesu
Potwierdzenie
Dalej / start
Powrót do poprzedniego okna
Zapis dokonanych ustawień
BASCP_PL
V05 | 08.2014
51
www.schaerer.com
Programowanie
Symbol
Opis
Kasowanie / zerowanie wartości
Rozliczanie wydawania napojów
Dotknięcie tego pola otwiera pokrętło nastawcze:
► Wprowadzić wartość poprzez obracanie pokrętła w górę lub w dół.
► Wprowadzoną wartość zatwierdzić wciskając haczyk.
Aktywuje / dezaktywuje funkcję
Wł./Wył.
Otwiera pole wyboru.
Otwiera folder plików multimedialnych. Wczytywanie zdjęć lub ikon
wyświetlanych jako pola napojów z pendrive USB.
Zamyka okno wyboru plików multimedialnych.
Dostęp przez USB
Aktualizacja lub wykonanie kopii zapasowej oprogramowania urządzenia Schaerer Coffee Prime wykonywane jest z użyciem zewnętrznej pamięci USB. Gniazdo USB znajduje się z boku,
z prawej strony panelu obsługi i przykryte jest osłoną.
► Wyłączyć urządzenie.
52
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
► Włożyć wkrętak w niewielki otwór obok pokrywy gniazda USB i nacisnąć (patrz ilustracja).
 Można teraz zdjąć osłonę.
Profil Konserwator
„Konserwator” jest pierwszą osobą kontaktową w przypadku usterki technicznej. Posiada on
podstawową wiedzę techniczną i regularnie pracuje przy ekspresie.
W profilu [Konserwator] znajdują się następujące menu główne w „Menu serwisowe” [Ustawienia]:
•
•
•
•
System
Konfiguracja
Serwis
INFO
W profilu [Konserwator] w „Menu serwisowe” można wybrać bezpośrednio następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
Włącz/wyłącz system mleka
Włącz tryb samoobsługi
Włącz szybką informację (aktualne temperatury podgrzewaczy na dole po prawej stronie
na wyświetlaczu)
Ustawienia
Tryb czuwania
Otwórz drzwiczki serwisowe
Zawartość menu głównego opisano w niniejszym rozdziale.
System
Punkt menu „Konserwacja”
Zakres ustawień
Wyświetlany tekst
Opis
Ostatni serwis
Po przeprowadzeniu serwisu należy w tym Data ostatniego
parametrze ustawić bieżącą datę:
serwisu / data
bieżąca
► Nacisnąć pole daty.
Wskazówki
–
 Ustawiona zostanie automatycznie
bieżąca data.
► Zapisać ustawienie.
 Zgaśnie monit o serwisowaniu na wyświetlaczu.
 Zresetowany zostanie licznik serwisu.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
53
www.schaerer.com
Programowanie
Punkt menu „Zaopatrzenie w wodę”
Wyświetlany tekst
Opis
Zaopatrzenie w wodę
Przełączanie Aquachange
Zakres ustawień
Wskazówki
Stałe podłączenie wody /
Opcja 1: Pojemnik wody pitnej na stałe
Wewn. pojemprzyłącze wodne
nik wody pitnej
► Otworzyć drzwiczki serwisowe i wyjąć
pojemnik wody pitnej.
► Wkręcić śrubę Aquachange wkrętakiem
(rozmiar 3).
Śruba Aquachange
► Ponownie włożyć pojemnik na wodę pitną i zamknąć drzwiczki serwisowe.
► Ustawić źródło zaopatrzenia w wodę na
„Stałe podłączenie wody”.
Opcja 2: Stałe podłączenie wody na pojemnik wody pitnej
► Otworzyć drzwiczki serwisowe i wyjąć
pojemnik wody pitnej.
► Wykręcić śrubę Aquachange wkrętakiem
(rozmiar 3).
► Ponownie włożyć pojemnik na wodę pitną i zamknąć drzwiczki serwisowe.
► Ustawić źródło zaopatrzenie w wodę na
„Wewn. pojemnik wody pitnej”.
System brudnej wody
Definiowanie podczas pierwszego urucho- Odpływ brudnej
mienia.
wody/
► W przypadku zmiany należy dopasować
parametr.
► W przypadku odpływu brudnej wody lub
pojemnika brudnej wody usunąć zatyczkę z tacki ociekowej.
Patrz także rozdział „Opcje i wyposażenie
dodatkowe”
Urządzenie wymaga opcjonalnego odpływu brudnej wody.
Pojemnik brudnej wody/
(opcja)
Tacka ociekowa
(Standard)
Definiuje zastosowany filtr wody.
Brak filtra
Wyświetlany tekst
Opis
Zakres ustawień
Nazwa pojemnika na kawę ziarnistą po lewej stronie
Istnieje możliwość dowolnego zdefiniowania A – Z
nazwy.
0–9
Można wprowadzić maks. 24 znaki.
Nazwa pojemnika na kawę ziarnistą po prawej stronie
Jeżeli jeden z pojemników na kawę ziarnistą
jest pusty, w komunikacie podawana jest
zarówno strona (lewa/prawa) oraz nazwa.
Filtr wody
(opcja)
Urządzenie wymaga opcjonalnego pojemnika brudnej wody.
Tacka ociekowa zamknięta jest zatyczką.
Rozróżnienie odbywa się
Wybrane podłączenie wody określa możli- Filtr zewnętrzny poprzez stałe podłączenie
wody lub pojemnik wody
wość wyboru filtrów wody.
Filtr wewnętrzpitnej.
ny
Punkt menu „Młynek/zaparzacz”
54
Wskazówki
Zalecane ustawienie: Nazwa wg rodzaju kawy, np.
Espresso, Decaf, etc.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
Punkt menu „Młynek/zaparzacz”
Zakres ustawień
Wyświetlany tekst
Opis
Przełączanie młynka, gdy drugi
młynek jest pusty lub zablokowany
Włączony parametr zmieniany jest przy ko- nieaktywny /
munikacie o wyczerpaniu lub blokadzie da- aktywny
nego młynka automatycznie na drugi
młynek.
W przypadku przełączenia na drugi młynek
ten młynek pozostaje przypisany do następnego komunikatu o wyczerpaniu lub zablokowania recepty napoju.
Wskazówki
Parametr włączany jest
automatycznie, gdy w jako
parametr „Mieszanka
kawy w obu pojemnikach
na kawę ziarnistą” wybrane jest ustawienie [jednakowe].
Źródło DECAF
Ten parametr informuje o tym, z którego Żadne
młynka należy korzystać podczas przyrząd- Młynek lewy
zania napoju DECAF (wybór za pomocą pola
Młynek prawy
[DECAF] + dowolnego pola napoju).
–
Możliwa pojemność pojemnika na
fusy
Tutaj można dokonać ustawienia, jak wiele 0–40
zestawów fusów może pomieścić pojemnik,
zanim pojawi się żądanie do opróżnienia pojemnika.
Zalecane ustawienie: 36
► Wcisnąć pole ustawień.
 Wyświetla się pokrętło przewijania.
► Ustawić żądaną wartość.
► Zatwierdzić wciskając haczyk.
Punkt menu „Czyszczenie”
Zakres ustawień
Wyświetlany tekst
Opis
Czyszczenie profesjonalne
Jeśli nakazane zostanie czyszczenie, nieaktywny/akuruchamiane jest automatycznie czyszcze- tywny
nie profesjonalne.
Wyświetlana jest lista wszystkich czynności
przygotowawczych. Opcjonalnie kroki te
mogą być zatwierdzane. Gdy po wykonaniu
wszystkich czynności zamknięte zostaną
drzwi serwisowe, czyszczenie można uruchomić tylko za pomocą aktywnego pola
.
Wskazówki
Jeśli czyszczenie przerwane zostanie za pomocą
pola
, wyświetlany będzie nadal monit o czyszczenie.
Czyszczenie może też zostać przerwane wskutek
wyłączenia lub przerwania
dopływu prądu.
Przerwane czyszczenie
można dokończyć poprzez
ponowne uruchomienie
czyszczenia.
Punkt menu „System mleka”
Zakres ustawień
Wyświetlany tekst
Opis
Czas napełniania węża do mleka
(*)
Wyznacza czas, przez który musi działać 0,0–60,0 sek
pompa mleka, aby wąż do mleka napełniony
został świeżym mlekiem po płukaniu lub czyszczeniu.
Parametr widoczny jest,
gdy uaktywniono system
świeżego mleka z pompą
do mleka.
Ten parametr musi być zmieniony przykładowo wtedy, gdy zainstalowano dłuższy wąż do
mleka.
(*) Opcja wyposażenia
„System świeżego mleka z
pompą do mleka” obecnie
nie jest jeszcze dostępna.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Wskazówki
55
www.schaerer.com
Programowanie
Punkt menu „Konfiguracja hardware”
Wyświetlany tekst
Opis
Woltaż przyłącza sieciowego
Ten parametr podaje, czy chodzi o urządzenie 100 V, 120 V czy 230 V (standardowa
wersja). Jest to konieczne do parametryzacji
regulacji ogrzewania do różnych podgrzewaczy gorącej wody.
Ustawienie musi być wykonane przez technika serwisu.
Młynek prawy
–
Pompa mleka (*)
(*) Opcja wyposażenia „System świeżego
mleka z pompą do mleka” obecnie nie jest
jeszcze dostępna.
Zakres ustawień
230 V
(216..244)
Wskazówki
–
100 V (95..105)
120 V
(114..126)
nieaktywny/aktywny
Autom. rozpoznawanie
sprzętu.
nieaktywny/aktywny
Parametr „System świeżego mleka z pompą do mleka” można włączyć, pod
warunkiem że wyłączono
podzespoły, które składają
się na „Mikser po lewej”.
Zawór zaciskowy systemu mleka
(*)
(*) Opcja wyposażenia „System świeżego nieaktywny/akmleka z pompą do mleka” obecnie nie jest tywny
jeszcze dostępna.
Patrz wskazówka „Pompa
do mleka”.
Zawór płuczący systemu mleka
(*)
(*) Opcja wyposażenia „System świeżego nieaktywny/akmleka z pompą do mleka” obecnie nie jest tywny
jeszcze dostępna.
Patrz wskazówka „Pompa
do mleka”.
Zawór mieszania zimnej wody
nieaktywny/aktywny
Autom. rozpoznawanie
sprzętu.
Gdy włączony jest parametr „System świeżego
mleka z pompą do mleka”
(*), konieczne jest włączenie zaworu mieszania zimnej wody.
(*) Opcja wyposażenia „System świeżego
mleka z pompą do mleka” obecnie nie jest
jeszcze dostępna.
Konfiguracja
Punkt menu „Informacje ogólne”
Wyświetlany tekst
Opis
Główny język
Przestawianie języka wyświetlania
► Wcisnąć przycisk strzałki.
 Pojawia się menu wyboru.
Zakres ustawień
wszystkie zapisane języki
Wskazówki
–
► Wybrać żądany język.
Przyciski napoju Tylko tekst
Jeżeli aktywowano to ustawienie, na przycis- Wł./Wył.
kach napojów wyświetlany jest tylko tekst,
żadnych symboli.
–
Przykład przycisku napoju tylko-tekst
56
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
Punkt menu „Informacje ogólne”
Zakres ustawień
Wyświetlany tekst
Opis
Symbol przycisku napojów
Do dyspozycji są dwa różne zestawy symbo- Zestaw 1
li.
(czarny/biały)
► Wybrać żądany zestaw symboli.
Przykładowa ilustracja zestawu 1
Wskazówki
Ustawienie standardowe =
Zestaw 2
Zestaw 2 (kolorowy)
Przykładowa ilustracja zestawu 2
Jednostka temperatury
Tutaj można zmienić jednostkę temperatury. Stopnie Celsjusza
► Wcisnąć przycisk strzałki.
 Pojawia się menu wyboru.
► Wybrać żądaną wartość.
Czas oczekiwania wygaszacza
ekranu
Kolor zakładek napoju 1-5
–
Stopnie Fahrenheita
Wygaszacz ekranu pojawia się po określ- 0 – 60
onym czasie. Wybór 0 = brak wygaszacza
ekranu.
Wymagania dotyczące obrazów:
► Ustawić żądaną wartość.
Format = jpg, png, gif
Pod „Serwis” — „Wczytaj obrazy” można
wczytać obrazy wyświetlane jako wygaszacz
ekranu.
Liczba pikseli = 800 x 480
Kolor tła poziomu zakładek.
Rozmiar = 250 kB
Standard
Poziomy zakładek podświetlane są w wy- czerwony, zielony, niebieski,
branych kolorach.
żółty
Wybór „Standard” oznacza czarne podświetlenie poziomu zakładek.
Wyższa czułość przycisków
napojów
Krótszy czas reakcji w momencie dotknięcia nieaktywny/akprzycisku napoju.
tywny
–
Wyświetlanie kursora
Jeśli włączony jest ten parametr, w momen- nieaktywny/akcie dotknięcia ekranu dotykowego położenie tywny
zaznaczane jest krzyżykiem, który pełni
funkcję kursora.
-
Przykładowa ilustracja zakładek z kolorem
Punkt menu „Parametry napoju”
Możliwości ustawień
Opis
Zakładki 1 do 5
Zmiana nazwy zakładki:
► Przytrzymać wciśniętą zakładkę przez 5
sek.
 Pojawia się klawiatura.
Zakres ustawień
Wszystkie litery i liczby
Wskazówki
–
► Wprowadzić nazwę i zatwierdzić, naciskając
.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
57
www.schaerer.com
Programowanie
Punkt menu „Parametry napoju”
Zakres ustawień
Możliwości ustawień
Opis
Zmiana zaprogramowanych
napojów
W tym punkcie menu można zmieniać różne Wszystkie liteparametry
ustawionych
napojów.
W ry i liczby
zależności od napoju istnieją różne parametry.
W przypadku tych parametrów do dyspozycji
jest tylko zredukowany zakres nastaw. Tylko
technik serwisu posiada dostęp do całego
zakresu nastaw.
Tylko napój kawowy
•
•
•
•
Ilość mielonej kawy
Ilość skoków na jedno naciśnięcie przycisku
Poziom obróbki wstępnej
Ilość wody
•
•
•
•
•
Ilość wody (ml)
Ilość proszku (%)
Temperatura (woda)
1: szybka kawa, maksymalne otwarcie komory,
mały docisk
3: mały docisk
W zależności
od napoju
4 (standard): średni docisk
5: wysoki docisk
6: parzenie wstępne (1 ml/
1 ml), czas parzenia
wstępnego 2 sek, wysoki
docisk
W zależności
od
napoju
Czas dozowania (s) gorącego mleka
(ustawienie dla technika serwisu)
Czas dozowania (s) zimnego mleka(*)
(ustawienie dla technika serwisu)
Czas dozowania (s) pianki mlecznej
Z proszkiem
Stopnie poziomów obróbki
wstępnej:
2: średnie otwarcie komory, średni docisk
Z mlekiem (proszek lub świeże mleko)
•
Wskazówki
W zależności
od napoju
Ustawienia dokonywane są za pomocą regu- –
latora suwakowego lub pokrętła nastawczego:
► ustawić regulator suwakowy/pokrętło nastawcze na żądaną wartość.
7: parzenie wstępne (1 ml/
1 ml), czas parzenia
wstępnego 2 sek, wysoki
docisk, prasowanie na mokro
(*) Opcja wyposażenia
„System świeżego mleka z
pompą do mleka” obecnie
nie jest jeszcze dostępna.
Regulator suwakowy
Pokrętło nastawcze
Punkt menu „Tryb samoobsługi”
Wyświetlany tekst
Opis
Zakres ustawień
Tryb samoobsługi aktywny
► Aktywacja/dezaktywacja trybu samoobsługi.
nieaktywny/aktywny
► Zapisać zmianę, naciskając pole
.
 Następuje ponowne uruchomienie
58
Wskazówki
Pobieranie napoju poprzez przycisk DECAF
wyłączone jest w trybie samoobsługi.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
Punkt menu „Czas / data / tryb timera”
Wyświetlany tekst
Opis
Zakres ustawień
Wskazówki
Data
Ustawianie daty:
DD/MM/RRRR
–
gg:mm
–
12 h / 24 h
–
► Nacisnąć na dni.
► Przyciskami strzałkowymi ustawić liczbę.
► Nacisnąć na miesiące.
► Przyciskami strzałkowymi ustawić liczbę.
► Nacisnąć na lata.
► Przyciskami strzałkowymi ustawić liczbę.
Godzina
Ustawianie czasu:
► Nacisnąć na godziny.
► Przyciskami strzałkowymi ustawić liczbę.
► Nacisnąć na minuty.
► Przyciskami strzałkowymi ustawić liczbę.
Format daty / czasu
Ustawianie formatu daty i czasu:
► Wcisnąć przycisk strzałki.
 Pojawia się menu wyboru.
► Wybrać żądany format.
Czas letni
Ustawienie w celu uwzględnienia przesta- Bez czasu letwienia czasu uwarunkowanego czasem let- niego
nim:
Czas letni UE
► Wcisnąć przycisk strzałki.
Czas letni USA
 Pojawia się menu wyboru.
–
► Wybrać żądany format czasu.
Wyłącznik czasowy Power Save
(0 oznacza wyłączenie) [godziny]
Zegar sterujący poniedziałek do
piątku
Jeśli urządzenie nie wydaje żadnych napo- 0,0–24,0 h
jów przez ustawiony przedział czasu, jest
wyłączane.
Ustawianie przedziału
czasu w odstępach co pół
godziny.
► Ustawić żądany przedział czasu.
Ustawienie „0” = bez
wyłączenia
Tutaj można zdefiniować automatyczne Wł./Wył.
włączanie i wyłączanie ekspresu na każdy gg:mm
dzień tygodnia:
–
► Aktywować włączanie i wyłączanie zegara sterującego przy pomocy suwaka.
► Przyciskami strzałkowymi ustawić czas
włączania i wyłączania.
Punkt menu „Rozliczenie”
Zakres ustawień
Wyświetlany tekst
Opis
Rozliczenie Wł./Wył.
► Aktywacja lub dezaktywacja rozliczeń.
nieaktywny/akPo włączeniu rozliczeń można przetwarzać tywny
napoje jedynie przez system rozliczeń.
Wskazówki
–
Ceny zapisywane są przez technika serwisu
w parametrach napojów.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
59
www.schaerer.com
Programowanie
Serwis
Wyświetlany tekst
Opis
Zakres ustawień
Kalibracja wyświetlacza
Kalibracja wyświetlacza:
–
Podczas kalibracji w różnych miejscach
wyświetlacza pojawia się krzyżyk.
► W razie pojawienia się na wyświetlaczu
klikać krzyżyk aż do zakończenia kalibracji.
Kalibracja młynka
Kalibracja młynka odbywa się poprzez –
wyświetlacz.
Wskazówki
Kalibracja wyświetlacza
ma sens wtedy, gdy
użytkownik ma problemy z
nawigacją na ekranie dotykowym. Np. gdy podczas
naciskania na pola nie
następuje żadna reakcja.
–
► Postępować zgodnie ze wskazówkami
na wyświetlaczu.
Zabezpieczenie bazy danych
Przy pomocy tej funkcji można zapisać ak- Konfiguracja i
tualny stan ustawień na pendrivie USB.
stany liczników
► Wetknąć pendrive USB.
► Nacisnąć pole [Utwórz kopię zapasową].
 Aktualny stan zostanie zapisany na
pendrivie.
Mediamanager
(Zdjęcia, filmy, ikony)
Obrazy i filmy muszą być zapisane na pen- –
drive USB ze standardową strukturą folderów. W tym celu w folderze „Schaerer”
należy utworzyć podfolder „Media”.
► Zapisać wymagane obrazy lub filmy w
folderze „Media” na pendrive USB.
► Wetknąć pendrive USB w panel.
► Nacisnąć pole [Mediamanager].
 Wywołany zostanie automatycznie
folder „Media” (A) (jeśli nie, przejść do
niego ręcznie).
► Wybrać obraz lub film (B) i potwierdzić,
naciskając pole [Upload] (C).
 Obraz lub film zapisany zostanie na
SCP.
Na pendrive utworzona
zostanie następująca
standardowa struktura folderów, jeśli nie jest jeszcze utworzona.
Wymagania dotyczące
obrazów:
Rozmiar = maks. 250 KB
Format = jpg, png, gif
Liczba pikseli = 800 x 480
Wymagania dotyczące
filmów:
Wielkość = maks. 20 MB
Format = MPG2
Dalsze informacje o konwersji plików wideo i
szczegółowych wymaganiach można uzyskać bezpośrednio
od
firmy
Schaerer.
► Pole (D) służy do usuwania wybranego
pliku.
60
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
Zakres ustawień
Wyświetlany tekst
Opis
Wybór ikony napoju
Oprócz wyboru zestawu w menu „Konfigu- –
racja” — „Ogólne” — „Symbol przycisku
napojów” do każdego napoju można przypisać własne ikony jako pola napoju.
Wskazówki
–
► Zapisać wymagane obrazy w folderze
„Media” na pendrive USB.
► Wetknąć pendrive USB w panel.
► Nacisnąć pole [Wybór ikony napoju].
 Otwarte zostanie okno (A) ze skonfigurowanymi napojami.
► Wybrać folder właściwy dla napoju.
 Otwarte zostanie okno wyboru ikony.
Zarządzanie obrazami:
•
•
B) Wczytane obrazy dotyczące napoju.
C) Dostępne obrazy na pendrive USB.
► Wybrać nowy obraz na pendrive USB.
 Nastąpi zamknięcie okna i powrót do
okna (A).
 Pole napoju symbolizowane będzie
teraz przez nowy obraz.
► Wybrać pole [
] w oknie (A).
 Zamknięte zostanie okno (A).
 Wybrane zdjęcie/ikona przypisane
zostanie do pola napoju.
► Pole (D)
prowadzi z powrotem do
okna ze skonfigurowanymi napojami.
Wymień filtry wody
Uruchamia kreatora wymiany filtrów wody.
–
–
–
–
► Postępować zgodnie ze wskazówkami
na wyświetlaczu.
Utwórz plik EVA DTS
► Wetknąć pendrive USB w panel.
► Nacisnąć pole [Utwórz plik EVA DTS].
 Utworzony zostanie bieżący plik EVA
DTS i zapisany na pendrive.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
61
www.schaerer.com
Programowanie
Wyświetlany tekst
Opis
Zakres ustawień
Uruchamianie usuwanie kamienia Proces usuwania kamienia jest prowadzony –
poprzez wyświetlacz.
► Przygotować 2 butelki (0,75 l) płynu do
usuwania kamienia.
Wskazówki
O postępach usuwania kamienia w poszczególnych
etapach informuje %.
Patrz także rozdział „Serwis i konserwacja” - „Usuwanie kamienia”.
► Przygotować podstawiany pojemnik (5 l).
Usuwanie kamienia odbywa się w następujących 3 krokach:
•
•
•
Schładzanie
Usuwanie kamienia
Płukanie
Info
Zakres ustawień
Wyświetlany tekst
Opis
Wyświetl wersje
Tutaj można odczytać następujące informac- –
je:
•
•
•
•
•
•
Wersja oprogramowania panelu dotykowego
Wersja oprogramowania elementu mocowego
Wersja bazy danych
Wersja systemu obliczania
Wersja Qt
Wersja licencjonowana Qt
Wskazówki
W razie zgłaszania błędu
należy przekazać te informacje technikowi serwisu.
Licznik serwisowy
W tym miejscu można odczytać stany liczni- –
kowe wszystkich komponentów maszyny.
–
Licznik maszynowy/tymczasowy
W tym miejscu można odczytać stany liczni- –
kowe napojów oraz procesów przygotowywania napojów.
–
Statystyka czyszczenia
W tym miejscu można odczytać datę i czas –
różnych procesów czyszczenia.
–
Informacja serwisowa, usuwanie
kamienia i wymiana filtra
Tutaj można odczytać datę ostatniego lub –
następnego serwisu, usuwania kamienia lub
wymiany filtra.
–
Jako kolejną usługę można także podać liczbę wydanych napojów.
Profil Rozliczenia
Poprzez „Rozliczenia” można ustawiać ceny i odczytywać obroty, stany liczników i statystyki.
W profilu [Rozliczenia] znajdują się następujące menu główne w „Menu serwisowe” [Ustawienia]:
•
•
62
Konfiguracja
INFO
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
W profilu [Rozliczenia] w „Menu serwisowe” można wybrać bezpośrednio następujące funkcje:
•
•
•
•
•
Włącz/wyłącz system mleka
Włącz szybką informację (aktualne temperatury podgrzewaczy na dole po prawej stronie
na wyświetlaczu)
Ustawienia
Tryb czuwania
Otwórz drzwiczki serwisowe
Zawartość menu głównego opisano w niniejszym rozdziale.
Menu główne „Konfiguracja”
Zakres ustawień
Menu „Rozliczanie”
Opis
Rozliczenie Wł./Wył.
► Aktywacja lub dezaktywacja rozliczeń.
nieaktywny/akPo włączeniu rozliczeń można przetwarzać tywny
napoje jedynie przez system rozliczeń.
Wskazówki
–
Ceny zapisywane są przez technika serwisu
w parametrach napojów.
Menu główne „Info”
Zakres ustawień
Parametr
Opis
Licznik urządzenia/tymczasowy
Zestawienie stanów wszystkich liczników –
napojów oraz procesów przyrządzania napojów.
Liczniki urządzenia i tymczasowe można zerować tylko zbiorczo:
► Nacisnąć pole
.
Wskazówki
Rozróżnienie między licznikiem użytkownika a licznikiem całkowitym. Licznik
użytkownika można wyzerować, czyli jego dane
mogą dotyczyć wybranego
przedziału czasu. Zerowanie licznika całkowitego
nie jest możliwe!
Profil Rozliczenia zredukowane
Poprzez „Rozliczenia zredukowane” można odczytywać stany liczników i statystyki.
W profilu [Rozliczenia zredukowane] znajduje się menu główne „Info” w „Menu serwisowe”
[Ustawienia].
W profilu [Rozliczenia zredukowane] w „Menu serwisowe” można wybrać bezpośrednio następujące funkcje:
•
•
•
•
•
Włącz/wyłącz system mleka
Włącz szybką informację (aktualne temperatury podgrzewaczy na dole po prawej stronie
na wyświetlaczu)
Ustawienia
Tryb czuwania
Otwórz drzwiczki serwisowe
Zawartość menu głównego opisano w niniejszym rozdziale.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
63
www.schaerer.com
Programowanie
Menu główne „Info”
Zakres ustawień
Parametr
Opis
Licznik urządzenia/tymczasowy
Zestawienie stanów wszystkich liczników –
napojów oraz procesów przyrządzania napojów.
Liczniki urządzenia i tymczasowe można zerować tylko zbiorczo:
► Nacisnąć pole
.
Wskazówki
Rozróżnienie między licznikiem użytkownika a licznikiem całkowitym. Licznik
użytkownika można wyzerować, czyli jego dane
mogą dotyczyć wybranego
przedziału czasu. Zerowanie licznika całkowitego
nie jest możliwe!
Profil Właściciel maszyny
„Właściciel maszyny” posiada ograniczone funkcje serwisowe.
W profilu [Właściciel maszyny] znajduje się menu główne „Serwis” w „Menu serwisowe” [Ustawienia].
W profilu [Właściciel maszyny] w „Menu serwisowe” można wybrać bezpośrednio następujące
funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Uruchom płukanie
Uruchom czyszczenie
Czyszczenie ekranu dotykowego (30 sek)
Włącz/wyłącz system mleka
Włącz szybką informację (aktualne temperatury podgrzewaczy na dole po prawej stronie
na wyświetlaczu)
Ustawienia
Tryb czuwania
Otwórz drzwiczki serwisowe
Zawartość menu głównego opisano w niniejszym rozdziale.
Menu główne „Serwis”
Zakres ustawień
Wskazówki
–
–
Instrukcje wymiany filtra wyświetlane są na –
wyświetlaczu.
–
Parametr
Opis
Wybór ikony napoju
Patrz rozdział „Programowanie” – „Profil
Konserwator” — „Wybór ikony napoju”
Wymiana filtra wodnego (wewnętrznego)
► Przygotować nabój filtracyjny.
► Włożyć nabój filtracyjny na 15 min do wody.
► Następnie postępować według instrukcji
na wyświetlaczu.
64
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
Menu główne „Serwis”
Parametr
Opis
Zakres ustawień
Uruchamianie usuwanie kamienia Proces usuwania kamienia jest prowadzony –
poprzez wyświetlacz.
► Przygotować 2 butelki (0,75 l) płynu do
usuwania kamienia.
Wskazówki
O postępach usuwania kamienia w poszczególnych
etapach informuje %.
Patrz także rozdział „Serwis i konserwacja” —
„Usuwanie kamienia”.
► Przygotować podstawiany pojemnik (5 l).
Usuwanie kamienia odbywa się w następujących 3 krokach:
•
•
•
Schładzanie
Usuwanie kamienia
Płukanie
Profil Kierownik
Kierownik posiada dostęp do parametrów napojów, trybu samoobsługi i do ustawień w menu
„Rozliczenie”.
W profilu [Kierownik] zawarte są następujące menu główne:
•
•
Konfiguracja
INFO
W profilu [Kierownik] w „Menu serwisowe” można wybrać bezpośrednio następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
Włącz system mleka
Włącz tryb samoobsługi
Włącz szybką informację
Ustawienia
Tryb czuwania
Otwórz drzwiczki serwisowe
Zawartość menu głównego opisano w niniejszym rozdziale.
Menu główne „Konfiguracja”
Menu „Parametry napoju”
Opis
Zakres ustawień
Wskazówki
Zakładki 1 do 5
Patrz rozdział „Programowanie” – „Profil
Konserwator” — „Zmiana zaprogramowanych napojów”
Wszystkie litery i liczby
Można wprowadzić
maksymalnie 24 znaki.
Zmiana zaprogramowanych
napojów
Patrz rozdział „Programowanie” – „Profil
Konserwator” — „Zmiana zaprogramowanych napojów”
wszystkie
Ustawiany typy napojów
dostępne napo- są zależne od istniejących
je
opcji.
Menu „Tryb samoobsługi”
Opis
Zakres ustawień
Tryb samoobsługi aktywny
► Aktywacja/dezaktywacja trybu samoobsługi.
nieaktywny/aktywny
Menu główne „Konfiguracja”
► Zapisać zmianę, naciskając pole
.
 Następuje ponowne uruchomienie
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Wskazówki
Pobieranie napoju poprzez przycisk DECAF
wyłączone jest w trybie samoobsługi.
65
www.schaerer.com
Programowanie
Menu główne „Konfiguracja”
Zakres ustawień
Menu „Rozliczanie”
Opis
Rozliczenie Wł./Wył.
Patrz rozdział „Programowanie” – „Profil roz- nieaktywny/aktywny
liczeń”.
Wskazówki
–
Menu główne „Info”
Zakres ustawień
Parametr
Opis
Licznik urządzenia/tymczasowy
Zestawienie stanów wszystkich liczników –
napojów oraz procesów przyrządzania napojów.
Liczniki urządzenia i tymczasowe można zerować tylko zbiorczo:
► Nacisnąć pole
Statystyka czyszczenia
.
W tym miejscu można odczytać datę i czas –
różnych procesów czyszczenia.
Wskazówki
Rozróżnienie między licznikiem użytkownika a licznikiem całkowitym. Licznik
użytkownika można wyzerować, czyli jego dane
mogą dotyczyć wybranego
przedziału czasu. Zerowanie licznika całkowitego
nie jest możliwe!
–
Profil Menedżer jakości
„Menedżer jakości” może odczytywać stany liczników i statystyki.
W profilu [Menedżer jakości] znajduje się menu główne „Info” w „Menu serwisowe” [Ustawienia].
W profilu [Menedżer jakości] zawarte są następujące menu główne:
•
•
System
INFO
W profilu [Menedżer jakości] w „Menu serwisowe” można wybrać bezpośrednio następujące
funkcje:
•
•
•
•
•
Włącz/wyłącz system mleka
Włącz szybką informację (aktualne temperatury podgrzewaczy na dole po prawej stronie
na wyświetlaczu)
Ustawienia
Tryb czuwania
Otwórz drzwiczki serwisowe
Zawartość menu głównego opisano w niniejszym rozdziale.
66
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Programowanie
www.schaerer.com
Menu główne „System”
Zakres ustawień
Menu „Czyszczenie”
Opis
Czyszczenie profesjonalne
Jeśli nakazane zostanie czyszczenie, nieaktywny/akuruchamiane jest automatycznie czyszcze- tywny
nie profesjonalne.
Wyświetlana jest lista wszystkich czynności
przygotowawczych. Opcjonalnie kroki te
mogą być zatwierdzane. Gdy po wykonaniu
wszystkich czynności zamknięte zostaną
drzwi serwisowe, czyszczenie można uruchomić tylko za pomocą aktywnego pola
.
Wskazówki
Jeśli czyszczenie przerwane zostanie za pomocą
pola
, wyświetlany będzie nadal monit o czyszczenie.
Czyszczenie może też zostać przerwane wskutek
wyłączenia lub przerwania
dopływu prądu.
Przerwane czyszczenie
można dokończyć poprzez
ponowne uruchomienie
czyszczenia.
Menu główne „Info”
Zakres ustawień
Parametr
Opis
Licznik maszynowy/tymczasowy
Zestawienie stanów wszystkich liczników –
napojów oraz procesów przyrządzania napojów.
Liczniki urządzenia i liczniki tymczasowe
można zerować tylko zbiorczo:
► Nacisnąć pole
Statystyka czyszczenia
BASCP_PL
V05 | 08.2014
.
W tym miejscu można odczytać datę i czas –
różnych procesów czyszczenia.
Wskazówki
Rozróżnienie między licznikiem użytkownika a licznikiem całkowitym. Licznik
użytkownika można wyzerować, czyli jego dane
mogą dotyczyć wybranego
przedziału czasu. Zerowanie licznika całkowitego
nie jest możliwe!
–
67
www.schaerer.com
Usuwanie zakłóceń
Usuwanie zakłóceń
Okno „Smart Info”
Pole [Info] jest wyświetlane, gdy występuje błąd lub konieczna jest interwencja użytkownika
lub technika serwisu, aby zapewnić dalszą gotowość urządzenia do pracy. Przykładowo, gdy
należy ponownie napełnić pojemnik wody pitnej.
Jeżeli wystąpi taki przypadek, na ekranie głównym pojawi się pole [Info].
W zależności od przyczyny wydawanie napojów może pozostawać zablokowane, aż wykonana zostanie żądana czynność.
► Nacisnąć pole [Info] (patrz ilustracja).
 Otwiera się okno „Smart Info” (patrz ilustracja).
► Przeprowadzić opisane środki.
Jeśli komunikat ekranowy mimo wszystko nie znika, może występować usterka.
► Skontaktować się z partnerem serwisowym (patrz www.schaerer.com).
Patrz także rozdział „Usuwanie usterek” — „Usterki z komunikatem na wyświetlaczu”.
Usterki z komunikatem na wyświetlaczu
Poniżej opisano najważniejsze komunikaty o błędach. Jeżeli błąd utrzymuje się nadal mimo
podjęcia stosownych środków w celu usunięcia, należy skontaktować się z partnerem serwisowym (patrz www.schaerer.com).
Komunikat na wyświetlaczu
Przyczyna
Sposób usuwania
Niski poziom mleka
(resztka jeszcze dostępna)
Pojemnik na świeże mleko jest prawie
pusty.
► Przy najbliższej okazji uzupełnić zapas świeżego
mleka w pojemniku.
Brak mleka
Pojemnik na świeże mleko jest pusty.
► Wyjąć pojemnik na świeże mleko.
► Dokładnie umyć pojemnik.
► Wlać do pojemnika świeże schłodzone mleko
±5°C i włożyć go z powrotem do urządzenia.
Opróżnić tackę ociekową
Tacka ociekowa jest pusta.
► Opróżnić tackę ociekową
► Umyć tackę ociekową i zamocować ponownie.
Brak tacki ociekowej
68
Tacka ociekowa nie jest włożona lub
jest włożona niepoprawnie.
► Włożyć tackę ociekową i sprawdzić, czy jest włożona poprawnie.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Usuwanie zakłóceń
Komunikat na wyświetlaczu
www.schaerer.com
Przyczyna
Młynek lewy przeciążony / zab- Zmierzona została zbyt wysoka warlokowany
tość prądu (>8 A) w zdefiniowanym
przedziale
czasu. Urządzenie próbuje
Młynek prawy przeciążony /
5-krotnie rozpocząć mielenie, następzablokowany
nie pojawia się komunikat „Młynek prawy lub lewy przeciążony”.
Jeżeli w takim stanie pojawi się żądanie napoju przy nadal istniejącym problemie, komunikat przyjmuje postać
„Młynek prawy lub lewy przeciążony/
zablokowany”. Wydawanie napoju zablokowane.
Przegrzanie podgrzewacza
gorącej wody
Sposób usuwania
► Wyłączyć urządzenie.
► Sprawdzić młynek pod kątem blokad i usunąć
wszelkie obce ciała.
► Ponownie uruchomić urządzenie.
► Jeżeli błąd nadal występuje, skontaktować się z
partnerem serwisowym.
Przerwany dopływ wody.
► Sprawdzić poziom wody w pojemniku wody pitnej
lub stałe podłączenie wody.
Zaparzacz jest zablokowany.
► Sprawdzić i oczyścić zaparzacz.
Urządzenie jest przegrzane.
► Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozostawić do schłodzenia.
Przekaźnik półprzewodnikowy (SSR)
jest uszkodzony.
► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
Zadziałał czujnik temperatury typu klikson.
Za wysoka temperatura podgr- Przerwany dopływ wody.
zewacza pary
► Sprawdzić poziom wody w pojemniku wody pitnej
lub stałe podłączenie wody.
Zator w systemie parowym.
► Sprawdzić i oczyścić wylew napoju i system parowy.
Urządzenie jest przegrzane.
► Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozostawić do schłodzenia.
Przekaźnik półprzewodnikowy (SSR)
jest uszkodzony.
► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
Zadziałał czujnik temperatury typu klikson.
Zbyt niska temperatura gorącej
wody.
Błąd podczas nagrzewania.
► Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
► Ponownie podłączyć i włączyć.
Zbyt niska temperatura podgrzewacza pary.
Timeout podgrzewania podgrzewacza gorącej wody
Timeout podgrzewania podgrzewacza pary
Zwarcie NTC podgrzewacza
gorącej wody
Zwarcie NTC podgrzewacza
pary
Przerwanie obwodu NTC podgrzewacza gorącej wody
Przerwanie obwodu NTC podgrzewacza pary
Prąd przeciążeniowy w zaparzaczu
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Mimo iż ogrzewanie jest włączone,
temperatura zadana nie została osiągnięta w ciągu 5 minut.
► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
Płytka główna nie rozpoznaje rezystan- ► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
cji. Zmierzona została maksymalna
temperatura (ok. 150°C).
Wydawanie napoju zablokowane.
Czujnik temperatury nie jest podłączony. Zmierzona została minimalna temperatura.
► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
W silniku zaparzacza stwierdzono prąd
przeciążeniowy .
► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
69
www.schaerer.com
Komunikat na wyświetlaczu
Usuwanie zakłóceń
Przyczyna
Sposób usuwania
Prąd spoczynkowy zaparzacza Nawet, gdy zaparzacz nie pracuje,
► Sprawdzić zaparzacz pod kątem blokady.
musi pobierać prąd minimalny. W prze- ► Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z
ciwnym razie występuje błąd. Przyczypartnerem serwisowym.
ną może być zaparzacz, płytka mocy
lub okablowanie.
Timeout zaparzacza
Zaparzacz nie dysponuje przełączni► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
kiem „Położenie podstawowe”. Położenie cylindra zaparzacza jest
rozpoznawane przez pomiar wartości
prądu. Rozpoznawane są następujące
wartości szczytowe: położenie górne i
dolne.
Zdefiniowany jest następujący timeout:
Jeżeli w ciągu 10 sekund od ruchu zaparzacza nie zostanie rozpoznana
wartość szczytowa prądu, wyświetlony
zostanie „Timeout zaparzacza".
Błąd przepływu wody
Podczas wydawania produktu kawo► Sprawdzić poziom wody w pojemniku wody pitnej
wego przepływomierz wykonuje mniejlub stałe podłączenie wody.
szą ilość obrotów od minimalnej
► Skontrolować wewnętrzny lub zewnętrzny pojemwartości zdefiniowanej. Prawdopodobnik wody pitnej (zapełnienie filtra zmniejsza przene występuje blokada lub częściowa
pływ wody).
blokada w systemie wodnym.
► Sprawdzić, czy górny tłok nie jest zablokowany
lub częściowo zatkany.
► Sprawdzić stopień mielenia.
Jeżeli ustawienie mielenia jest zbyt drobne, może to
hamować lub kompletnie blokować przepływ wody.
► Jeżeli błąd występuje nadal, skontaktować się z
partnerem serwisowym.
Błąd zasilania parą
Czujnik poziomu rozpoznaje niski po- ► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
ziom w podgrzewaczu pary. Nastąpiła
próba napełnienia podgrzewacza. Jednak sonda poziomu w ciągu 60 sek nie
rozpoznała wody. Proces napełnienia
jest przerywany.
Wydawanie napojów, które wymaga
pary, jest zatrzymywane.
Błąd przetwarzania Modbus
► Skontaktować się z partnerem serwisowym.
Błąd komunikacji Modbus
Błąd komunikacji pomiędzy elementem
mocowym a panelem dotykowym.
Inicjalizacja rozliczenia
Tylko komunikat statusu.
–
Obliczanie online
Tylko komunikat statusu.
–
Rozliczenie offline
Tylko komunikat statusu.
–
70
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Usuwanie zakłóceń
www.schaerer.com
Komunikat na wyświetlaczu
Przyczyna
Sposób usuwania
Nie można było uruchomić
bazy danych
Serious error/błąd wewnętrzny
► Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Błąd podczas uruchamiania oprogramowania.
► Ponownie podłączyć i włączyć.
Błędna wersja bazy danych
Nie można uruchomić interfejsu użytkownika
Ogólny komunikat o błędzie w
procesie sterowania.
► Ponownie zainstalować oprogramowanie
► Skontaktować się ze wsparciem technicznym
Schaerer.
Nie można uruchomić procesu
sterowania
Proces sterowania został nieoczekiwanie zamknięty
Nie można zrealizować procesu sterowania
Nie można utworzyć komunikacji z procesem sterowania
Komunikacja została przerwana przez proces sterowania
BASCP_PL
V05 | 08.2014
71
www.schaerer.com
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki bezpieczeństwa
Maksymalne bezpieczeństwo stanowi w firmie Schaerer AG najważniejszą cechę produktu.
Funkcja ochrony zapewniona jest tylko w przypadku przestrzegania poniższych punktów związanych z BHP:
•
•
•
•
Przed użyciem uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Nigdy nie dotykać gorących części urządzenia.
Zaprzestać używania ekspresu, jeśli działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony.
W żadnym wypadku nie zmieniać konstrukcji zamontowanych zabezpieczeń.
Zagrożenie dla użytkownika
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Przy nieprawidłowej obsłudze urządzeń elektrycznych może dojść do porażenia prądem.
Koniecznie przestrzegać następujących punktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Nieprawidłowa obsługa ekspresu do kawy może być przyczyną lekkich obrażeń.
Koniecznie przestrzegać następujących punktów:
•
•
•
•
•
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Gorący płyn!
72
Urządzenie to nie jest przystosowane do tego, aby korzystały z niego osoby (włączając
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych bądź
bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one znajdować się pod nadzorem odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo osoby i otrzymają od niej instrukcje, jak obsługiwać
urządzenie.
Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie używały tego urządzenia do zabawy.
Ekspres należy ustawić w taki sposób, aby można było bez przeszkód wykonywać czynności pielęgnacyjne i konserwacyjne.
Jeśli urządzenie jest używane w trybie samoobsługowym, do nadzoru wyznaczyć personel, który zadba o przestrzeganie zasad higieny i w razie potrzeby udzieli odpowiednich
porad.
Pojemniki na kawę ziarnistą napełniać tylko kawą ziarnistą, pojemniki na proszek napełniać tylko proszkiem do automatów, a wlot ręczny — wyłącznie zmieloną kawą (lub tabletkami czyszczącymi w trakcie czyszczenia).
Napoje, z dodatkami lub ich resztkami, mogą wywoływać reakcje alergiczne.
Koniecznie przestrzegać następujących punktów:
•
•
OSTROŻNIE!
Prace w obrębie elementów elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.
Urządzenie należy podłączyć do zabezpieczonego obwodu prądowego (zaleca się poprowadzenie przyłącza przez wyłącznik ochronny prądowy).
Przestrzegać obowiązujących dyrektyw niskonapięciowych oraz krajowych lub lokalnych
przepisów bezpieczeństwa.
Przyłącze należy prawidłowo uziemić i zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem porażenia prądem.
Napięcie musi być zgodne z danymi podanymi na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
Nigdy nie dotykać części znajdujących się pod napięciem.
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych zawsze wyłączyć wyłącznik główny lub urządzenie odłączyć od zasilania.
Wymianę przewodu sieciowego zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
Jeśli urządzenie używane jest w trybie samoobsługowym, musi znajdować się przy nim tabliczka z informacjami o ewentualnych dodatkach wywołujących reakcje alergiczne.
Jeśli urządzenie używane jest pod nadzorem, przeszkolony personel musi informować o
ewentualnych dodatkach wywołujących reakcje alergiczne.
W obszarze wydawania napojów, gorącej wody i pary występuje niebezpieczeństwo poparzenia.
Podczas wydawania lub czyszczenia nie wkładać rąk pod wylewki.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Wskazówki bezpieczeństwa
OSTROŻNIE!
Gorąca powierzchnia!
OSTROŻNIE!
Niebezpieczeństwo
zgniecenia!
www.schaerer.com
Punkty wydania napojów i zaparzacz mogą być gorące.
Wylewek dotykać tylko za odpowiednie uchwyty. Zaparzacz czyścić dopiero po ostygnięciu ekspresu.
Podczas wykonywania czynności przy ruchomych elementach występuje ryzyko zgniecenia.
Gdy ekspres jest włączony, w żadnym wypadku nie wkładać rąk do pojemnika na kawę
ziarnistą i pojemnika na proszek ani do otworu zaparzacza.
Zagrożenie stwarzane przez środki czyszczące
Zastosowanie
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Niebezpieczeństwo zatrucia w przypadku połknięcia środka czyszczącego.
Koniecznie przestrzegać następujących zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Środek czyszczący przechowywać z dala od dzieci i niepowołanych osób.
Nie wolno spożywać środka czyszczącego.
Nigdy nie mieszać środka czyszczącego z innymi chemikaliami lub kwasami.
Nigdy nie wlewać środków czyszczących do zbiornika na mleko.
Nigdy nie wlewać środków czyszczących do zbiornika wody pitnej (wewnętrznego/zewnętrznego).
Środki czyszczące i do usuwania kamienia stosować wyłącznie w celach, do których są
przeznaczone (patrz etykieta).
Podczas stosowania środków czyszczących nie jeść ani nie pić.
Podczas stosowania środków czyszczących zwracać uwagę na odpowiednią wentylację.
Podczas stosowania środków czyszczących nosić rękawiczki ochronne.
Po zakończeniu używania środków czyszczących natychmiast dokładnie umyć ręce.
Przed zastosowaniem środków czyszczących dokładnie zapoznać się z informacjami na opakowaniu. Kartę charakterystyki można uzyskać od firmy sprzedającej (patrz opakowanie środka czyszczącego).
Przechowywanie
Koniecznie przestrzegać następujących zasad:
•
•
•
•
•
•
•
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób postronnych.
Chronić przed wysoką temperaturą, światłem i wilgocią.
Nie przechowywać z kwasami.
Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu.
Środki do czyszczenia codziennego i cotygodniowego przechowywać osobno.
Nie przechowywać razem ze środkami spożywczymi i używkami.
Obowiązują lokalne przepisy dotyczące przechowywania substancji chemicznych (środki
czyszczące).
Utylizacja
Jeśli recykling nie jest możliwy, środki czyszczące i ich pojemniki należy poddać utylizacji
zgodnie z przepisami lokalnymi i regulacjami ustawowymi.
Pomoc w nagłych wypadkach
Uzyskać od producenta środka czyszczącego (patrz etykieta środka czyszczącego) numer telefonu informacji awaryjnej (centrum informacji toksykologicznej). Jeżeli w danym kraju nie ma
instytucji tego rodzaju, należy skorzystać z poniższej tabeli:
Szwajcarskie centrum informacji toksykologicznej
Połączenia z zagranicy
BASCP_PL
V05 | 08.2014
+41 44 251 51 51
73
www.schaerer.com
Wskazówki bezpieczeństwa
Szwajcarskie centrum informacji toksykologicznej
Połączenia ze Szwajcarii
145
Internet
www.toxi.ch
Zagrożenie dla urządzenia
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
urządzenia!
Nieprawidłowa obsługa ekspresu do kawy może być przyczyną uszkodzeń lub zanieczyszczeń.
Koniecznie przestrzegać następujących punktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
74
Jeśli woda ma twardość węglanową powyżej 5°dKH, należy podłączyć filtr wapienny, w
przeciwnym razie w ekspresie mogą wystąpić uszkodzenia wskutek osadzenia kamienia.
Ze względu na regulacje związane z prawem ubezpieczeniowym zwracać uwagę na to,
aby po zakończeniu eksploatacji zamknąć główny zawór wody (ekspres ze stałym przyłączem wody) oraz wyłączyć wyłącznik główny lub wyjąć wtyczkę z sieci.
Przestrzegać obowiązujących dyrektyw niskonapięciowych oraz krajowych lub lokalnych
przepisów bezpieczeństwa.
Nie używać urządzenia przy zablokowanym doprowadzaniu wody. W przeciwnym razie
bojlery nie zostaną napełnione i pompa będzie pracować „na sucho”.
Schaerer AG zaleca, aby wskutek pęknięcia węża nie doszło do szkód spowodowanych
przez wodę, przyłącze wody poprowadzić przez zawór odcinający wodę (w gestii inwestora).
Po dłuższym okresie przestoju (np. ferie zakładowe) należy przed ponownym uruchomieniem ekspresu wykonać czyszczenie.
Urządzenie chronić przed działaniem czynników atmosferycznych (mróz, wilgoć itd.).
Usuwanie usterek zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Schaerer AG.
Widoczne uszkodzenia i przecieki natychmiast zgłaszać partnerowi serwisowemu i zlecać
wymianę lub naprawę.
Nigdy nie opryskiwać urządzenia wodą ani nie czyścić za pomocą myjki parowej.
W przypadku stosowania kawy karmelizowanej (kawy aromatyzowanej) zaparzacz należy
czyścić dwa razy dziennie.
Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą tylko kawą ziarnistą, pojemnik na proszek tylko proszkiem do automatów, zaś wlot mączki kawowej tylko mieloną kawę (lub tabletkę do czyszczenia podczas czyszczenia).
Nie wolno stosować kawy suszonej przez zamrożenie, gdyż zaklei ona zaparzacz.
Jeśli transport ekspresu i/lub urządzeń dodatkowych odbywa się w temperaturze poniżej
10°C, urządzenia pozostawić na okres trzech godzin w temperaturze pokojowej przed
podłączeniem do prądu i włączeniem. W przeciwnym razie skropliny spowodują zwarcie i
uszkodzenie podzespołów elektrycznych.
Zawsze używać nowego kompletu węży dołączonego do urządzenia (wąż do wody pitnej/
brudnej). Nigdy nie używać starych kompletów węży.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Wskazówki bezpieczeństwa
www.schaerer.com
Przepisy dotyczące higieny
Woda
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Nieprawidłowe obchodzenie się z wodą może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu!
Koniecznie przestrzegać następujących zasad:
•
•
•
•
•
•
•
Woda nie może być zanieczyszczona.
Urządzenia nie podłączać do wody czyszczonej osmozą lub wody agresywnej.
Twardość węglanowa nie może przekroczyć wartości 5–6 iniem. Twwęg (°n)(niemiecka
twardość węglanowa) lub 8,9–10,7 fran. Twwęg (°F)(francuska twardość węglanowa).
Twardość całkowita musi być zawsze większa niż twardość węglanowa.
Minimalna twardość węglanowa wynosi 5 iniem. Twwęg (°n)lub 8,9 fran. Twwęg (°F).
Maksymalna zawartość chloru wynosi 100 mg na litr.
Wartość pH 6,5–7 (pH neutralne).
Urządzenia ze zbiornikiem wody pitnej (wewnętrznym i zewnętrznym):
•
•
Codziennie napełniać zbiornik świeżą wodą.
Przed napełnieniem dokładnie wypłukać zbiornik wody pitnej.
Kawa
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Nieprawidłowe obchodzenie się z kawą może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu!
Koniecznie przestrzegać następujących zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed otwarciem opakowania sprawdzić, czy nie jest uszkodzone.
Nie nasypywać kawy w ilości przekraczającej dzienne zapotrzebowanie.
Po napełnieniu natychmiast zamknąć pokrywę pojemnika kawy ziarnistej.
Kawę przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.
Nie przechowywać kawy razem ze środkami czyszczącymi.
Najpierw zużywać produkty starsze (zasada „first in first out”).
Zużyć przed upływem daty ważności.
Otwarte opakowania zawsze szczelnie zamykać, tak aby utrzymać świeżość i zapewnić
ochronę przed zanieczyszczeniem.
Mleko (Opcja)
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Nieprawidłowe obchodzenie się z mlekiem może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu!
Koniecznie przestrzegać następujących zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Nie używać surowego mleka.
Używać tylko mleka pasteryzowanego lub mleka UHT.
Używać tylko mleka homogenizowanego.
Używać tylko mleko schłodzone o maksymalnej temperaturze 3–5°C.
Podczas obchodzenia się z mlekiem nosić rękawice ochronne.
Używać wyłącznie mleka bezpośrednio z opakowania.
Nigdy nie dolewać mleka. Przed napełnieniem zawsze należy dokładnie wyczyścić zbiornik.
Przed otwarciem opakowania sprawdzić, czy nie jest uszkodzone.
Nie nalewać mleka w ilości przekraczającej dzienne zapotrzebowanie.
Po napełnieniu natychmiast zamknąć pokrywę zbiornika mleka i chłodziarkę (wewn./zewn.).
Mleko przechowywać w suchym, chłodnym (maks. 7°C) i ciemnym miejscu.
Nie przechowywać mleka razem ze środkami czyszczącymi.
Najpierw zużywać produkty starsze (zasada „first in first out”).
Zużyć przed upływem daty ważności.
Otwarte opakowania zawsze szczelnie zamykać, aby utrzymać wilgoć i zapewnić ochronę
przed zabrudzeniem.
75
www.schaerer.com
Wskazówki bezpieczeństwa
Proszek do automatów / napoje sproszkowane (Opcja)
OSTROŻNIE!
Zagrożenie dla
użytkownika!
Nieprawidłowe obchodzenie się z proszkiem do automatu może prowadzić do dolegliwości zdrowotnych!
Koniecznie przestrzegać następujących zasad:
•
•
•
•
•
•
•
•
76
Przed otwarciem opakowania sprawdzić, czy nie jest uszkodzone.
Nie dosypywać proszku do automatu w ilości przekraczającej dzienne zapotrzebowanie.
Po napełnieniu natychmiast zamknąć pokrywę pojemnika na proszek.
Proszek do automatu przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.
Nie przechowywać kawy proszku do automatu razem ze środkami czyszczącymi.
Najpierw zużywać produkty starsze (zasada „first in first out”).
Zużyć przed upływem daty ważności.
Otwarte opakowania zawsze szczelnie zamykać, tak aby utrzymać świeżość i zapewnić
ochronę przed zanieczyszczeniem.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
Odpowiedzialność
www.schaerer.com
Odpowiedzialność
Obowiązki operatora
Operator musi zapewnić przeprowadzanie regularnej konserwacji i kontroli urządzeń zabezpieczających przez partnera serwisowego Schaerer, na jego zlecenie lub inne autoryzowane
osoby.
Braki i uszkodzenia należy zgłosić firmie Schaerer AG na piśmie w ciągu 30 dni! W przypadku
ukrytych wad ten okres wynosi 12 miesięcy od dnia instalacji (raport roboczy, protokół przekazania), lecz najdłużej 18 miesięcy od opuszczenia zakładu produkcyjnego w Zuchwil.
Naprawa elementów ważnych ze względów bezpieczeństwa, takich jak zawory bezpieczeństwa, termostaty, bojlery itd., jest niedopuszczalna. Elementy należy wymienić!
Obowiązują następujące okresy:
•
•
Zawory bezpieczeństwa — co 24 miesięcy.
Bojlery (generatory pary, podgrzewacze przepływowe) — co 72 miesięce.
Te czynności wykonywana są w ramach konserwacji przez technika serwisowego Schaerer
AG lub partnera serwisowego.
Roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności
Roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności w przypadku szkód osobowych i rzeczowych są wykluczone, jeśli powstały wskutek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
używania urządzenia wbrew przeznaczeniu;
niefachowego montażu, uruchomienia, obsługi, czyszczenia i konserwacji urządzenia i należących do niego urządzeń opcjonalnych;
nieprzestrzegania terminów konserwacji;
eksploatacji urządzenia z uszkodzonymi zabezpieczeniami lub niewłaściwie zamontowanymi lub niesprawnymi elementami ochronnymi;
lekceważenia wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi w zakresie przechowywania, montażu, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji urządzenia;
eksploatacji urządzenia w nieprzepisowym stanie;
niefachowych napraw;
używania części innych niż oryginalne części zamienne Schaerer AG;
stosowania środków czyszczących niezalecanych przez Schaerer AG;
awarii wskutek przedostania się ciała obcego, wypadku, wandalizmu i siły wyższej;
przedostania się do urządzenia jakichkolwiek przedmiotów oraz otwarcia obudowy.
Producent udziela gwarancji względnie akceptuje ewentualne roszczenia z tytułu odpowiedzialności tylko i wyłącznie wtedy, gdy przestrzegane są zadane interwały konserwacyjne i
serwisowe oraz gdy stosowane są zamówionego u niego lub licencjonowanego dostawcy oryginalne części zamienne.
Obowiązują „Ogólne warunki handlowe” firmy Schaerer AG.
BASCP_PL
V05 | 08.2014
77

Podobne dokumenty