Leczenie Małym Ruchem. Uwolnić ciało od przeżytych traumatyzmów.

Transkrypt

Leczenie Małym Ruchem. Uwolnić ciało od przeżytych traumatyzmów.
Mikrokinezyterapia – Leczenie Małym Ruchem.
Uwolnić ciało od przeżytych traumatyzmów.
Jak to działa:
W naszym życiu przeżywamy bardzo często ciężkie sytuacje traumatyczne ( szok, uderzenia,
upadki), jak i emocjonalne. Czasami ciało nie potrafi tego do kooca wyleczyd i zapisuje je na
poziomie tkanek. Kładąc swe dłonie, terapeuta rozróżnia mikroruchy i wyczuwa strefy, gdzie
witalnośd tkanek została zmieniona. Strefy „twarde, sztywne” są nośnikami informacji. Wskazują
one osłabione narządy wewnętrzne, gruczoły wydzielania wewnętrznego lub tkanki oraz przyczyny
ich niedomagao. I tak na przykład ból pleców może mied jako przyczynę uraz kolana lub stłumione
napięcie emocjonalne. Po umiejscowieniu przyczyny agresji (czynnika zaburzającego), terapeuta
wykonuje minimalny ruch dłoomi w celu skorygowania dysfunkcji.
Rozwijana od lat 80 ubiegłego wieku przez dwóch fizjoterapeutów Daniela Grosjeana i
Patrice’a Benini, technika mikrodotyku, mikropalpacji polega na odnalezieniu w organizmie nie
wyeliminowanych śladów po przeżytych traumatyzmach, będących przyczyną objawów
chorobowych, na które uskarża się pacjent.
Jak wygląda seans
Na początku terapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem, następnie układa go w ubraniu
na stole terapeutycznym i kładzie swe dłonie na jego ciele. Podczas delikatnej mikropalpacji,
pacjent odczuwa jedynie leciutki nacisk dłoni terapeuty. Po skooczonym zabiegu odczuwa wyraźne
rozluźnienie, a później często zmęczenie i silne pragnienie. W wielu wypadkach jeden zabieg
wystarcza, aby jego organizm był zdolny do podjęcia szczególnych czynności przywracających
organizm do równowagi.
Wskazania
Od 1983 zostało wykonanych ponad 30 obserwacji, badao pokazujących skutecznośd
techniki na poziomie 70 do 90% (problemy z jelitem grubym, dolegliwości płucne itd.). Trudne jest
określenie listy chorób, gdyż nie zostały przebadane jeszcze wszystkie możliwości metody. „Należy
jednak wiedzied, że metoda rozwija się bez przerwy”, podkreśla Philipe Petit, mikrokinezyterapeuta,
nauczający tej techniki w paryskich szpitalach. Dodatkowo znakomite wyniki uzyskano w
problemach mięśniowo - kostnych ( skręcenia, zwichnięcia, bóle reumatyczne i stawowe, zapalenia
ścięgna, następstwa złamao, itp.). Stosuje się ją również we wszystkich formach dysfunkcji
posttraumatycznych (wypadki) lub toksycznych (zatrucia środkami żrącymi). Daje również
interesujące rezultaty w sytuacji nawracających infekcji (katar, grypa), oraz w sytuacji problemów
psychologicznych. Mikrokinezyterapia – Leczenie Małym Ruchem, może byd używana zarówno jako
forma terapii bezpośredniej i jako prewencja.
Informacje praktyczne
We Francji około 500 mikrokinezyterapeutów używa tej techniki leczenia. Najczęściej są oni
fizjoterapeutami. Jeden seans trwa od 30 do 40 minut, cena waha się od 35 do 70 euro. Jeden
zabieg wystarcza u 60 – 70 % osób, precyzyjnie określających swój problem. W trudniejszych
sytuacjach (choroby chroniczne, depresje) proponuje się kolejne zabiegi. Lista terapeutów dostępna
jest na stronie internetowej mikrokinezyterapii www.microkinesitherapie.com. W języku polskim
dostępne są jedynie podręczniki przeznaczone do nauki tej metody.
Katarzyna, 40 lat:
Odżyłam po latach cierpienia
Od lat cierpiałam na okropny ból pleców. Korzystałam ze wszystkich możliwych terapii:
kręgarstwo, akupunktura, bioenergoterapia. Próbowałam wszystkiego. Nie mogłam niczego nosid,
nawet torebki. Idąc na wizytę do mikrokinezyterapeuty, nie byłam nastawiona zbyt optymistycznie.
Terapeuta dotykał delikatnie mojego ciała, długo robił coś z moją łopatką. Kiedy się
podniosłam, poczułam wielką ulgę. Moje ciało wydawało się byd lżejsze. Myślałam, że mój ból
pleców jest konsekwencją wypadku samochodowego, ale terapeuta mówił mi o trudnej sytuacji,
którą przeżyłam w maju 1997 roku. Po chwili przypomniało mi się, że w tym czasie pracowałam w
dosyd trudnym otoczeniu, pod dużą presją psychiczną. Byłam wtedy przez tydzieo unieruchomiona
przez ostry ból pleców. Terapeuta jednym ruchem rozluźnił moje ciało i wyleczył mi duszę. Od tego
czasu uprawiam sport, mam wrażenie jakbym odżyła na nowo. Rodzina i przyjaciele mówią mi, że
emocjonalnie jestem inna.
Opis pod zdjęciem
Trzema lekkimi naciskami dłoni terapeuta ustala chorą tkankę i uruchamia proces
samoleczenia organizmu oraz procesy obronne organizmu.

Podobne dokumenty