2012 z dnia 12-01-2012

Komentarze

Transkrypt

2012 z dnia 12-01-2012
Komunikat Radiowy Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK OT-01
1 (82) / 2012
Z dnia 12-01-2012
SR6G 21:00
Witam koleżanki i kolegów w pierwszym w tym roku kalendarzowym 2012
Komunikacie Radiowym DOT PZK
1. Sprawy organizacyjne
•
Zebranie Zarządu DOT PZK – 02 stycznia 2012r. miało miejsce pierwsze w
tym roku zebranie Zarządu DOT PZK. W zebraniu wzięli udział wszyscy
członkowie zarządu. Podczas zebrania ustalono m.in. plan pracy Zarządu na
2012r., uzgodniono termin Walnego – Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego
na dzień 4 marca (niedziela) 2012r. o godz. 10:00. Miejsce zebrania oraz
porządek zostaną podane do końca stycznia. Na zebraniu poza powyższymi
ustaleniami omówiono plan wydatków w 2012r.
• Spotkanie krótkofalarskie w Lokalu Trzy Kolory
W niedzielę 8 stycznia odbyło się pierwsze noworoczne spotkanie
dolnośląskich krótkofalowców w znanym już od paru lat lokalu – Trzy Kolory.
Na spotkanie przybyło wielu krótkofalowców z rodzinami. Byli m.in. młodzi
adepci krótkofalarstwa z Bystrzycy wraz z Mistrzem klucza i mikrofonu
Tomkiem SP6T. Na giełdzie obecny był skarbnik oddziałowy kol. Wojtek
SQ6ADN, który dzielnie przyjmował składki od wielu kolegów. Przypominam iż
15 stycznia mija termin opłacania składek członkowskich. Po tym terminie po
3 miesiącach członkostwo wygasa i trzeba się zapisywać od nowa.
• WOŚP 2012 – XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tym razem dolnośląscy krótkofalowcy nie zapomnieli o WOŚP. Drużyna
Łączności Radiowej Dolnośląskiego WOPR zorganizowała z tej okazji
łączność na Wrocławskim Rynku i razem z grupą DASR promowała na falach
eteru XX finał wielkiej orkiestry. Łączności były prowadzone w paśmie 2m.
Dzięki radio-akcji na rynku pojawiło się wiele koleżanek i kolegów. Niektórzy
przybywali wielokrotnie. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować
kol. Sławkowi SQ6STK za organizacje i logistykę, kol. Robertowi 3Z6AET za
zorganizowanie łączności oraz kol. Jackowi SP6VXU za realizację wideo, kol.
Rafałowi SQ6NZS za prowadzenie łączności z stacją SP6PWR oraz
wszystkim, którzy przyszli i pomogli. Dziękujemy za tak liczne przybycie.
2. Sprawy członkowskie.
• Stan osobowy w OT-01
Stan członków OT-01 na koniec roku 2011 - 293 osoby
• Nowi członkowie od stycznia 2012 roku:
SP6-01-406 Piotr
z Wołowa
SQ6KOJ
Grzegorz z Wrocławia
SQ6ILT
Tomasz
SQ6SGT
Grzegorz z Brzegu
SQ6SLK
Artur
SP6GBR
Kazimierz z Jeleniej Góry
z Wrocławia
z Wrocławia
Akces wstąpienia do OT-01 złożyło kolejnych dwóch Kolegów,
wnioski te zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Finanse w OT 01
Stan finansowy naszego oddziału ma się następująco:
1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2011 wynosił 17 659,14zł
2. Do dyspozycji Oddziału z 1% jest kwota
3. W roku 2011 z tytułu składek członkowskich wpłynęło
4. Z tytułu lokaty bankowej
5. Do ZG PZK przelano za składki
6. Wydatkowano kwotę
6 846,29zł
27 150,00zł
252,66zł
21 344,00zł
3 170,96zł
/poniżej w nawiasach gdyby były jakieś pytania na co poszło kasa/
a. Opłaty bankowe
19,00zł
/opłata za obsługę karty bankomatowej/
b. Koszty biurowe
438,07zł
/ koperty,papier do drukarki,papier do pakowania,taśmy,druki KP, wyciąg z
KRSu, toner do drukarki/
c. Wysyłka kart QSL
d. Meeting
e.Opłaty pocztowe
276,00zł
1 000,00zł
179,55zł
/znaczki pocztowe/
f. Delegacje
382,35zł
g.Pozostałe
875,99zł
/ szampany noworoczne,grawertony,catering 26.02.2011,wieniec
SP6ARR,nagrody/
4. Pierwszy Polski Satelita PW-SAT1
Już 9 lutego trafi na orbitę za pomocą rakiety Vega pierwszy polski satelita
PW-SAT1. Satelita został zbudowany przez studentów Politechniki
Warszawskiej we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, w ramach
projektu CubeSat. W przybliżeniu ma kształt kostki o boku 10cm i masie
jednego kilograma. Na pokładzie satelity znajduje się becon oraz przemiennik
działający w systemie AO-16. Trzymajmy kciuki za powodzenie misji Vegi.
Dla zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia strony www.pw.sat.pl
To wszystko w dzisiejszym komunikacie radiowym DOT PZK na następny
zapraszam 26 stycznia o 21:00 na SR6G. W przypadku wystąpienia
problemów z przemiennikiem lub transmisją komunikat zostanie nadany na
częstotliwości 145.450MHz. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam
amatorskim 73’s
W imieniu Zarządu DOT PZK
Piotrek SQ6VY

Podobne dokumenty