Przemysł 4.0 PL

Transkrypt

Przemysł 4.0 PL
Przemysł 4.0 PL
Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?
http://pl.123rf.com/photo_291
07603_automatyczneprzenoszenie-i-r%C4%99karobota-przygotowujema%C5%82ekawa%C5%82ki-czekolady-wfabryce-czekoladyf.html?term=automated%2Bp
roduction%2Bline&vti=nnems
ugaya6q7ufdai
Przemysł 4.0 PL
Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?
Jarek Dmowski
Marcin Jędrzejewski
Jacek Libucha
Michał Owerczuk
Nina Suffczyńska-Hałabuz
Kinga Pławik
Michał Iwasieczko
Iwona Kowalska
Czerwiec 2016
The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą globalną firmą doradztwa
strategicznego. Zatrudnia absolwentów najlepszych uczelni biznesowych
i technicznych oraz programów MBA, jak INSEAD, Harvard Business School,
London Business School czy IESE. W BCG pomagamy instytucjom z sektora
prywatnego i publicznego w identyfikowaniu szans rozwoju, stawianiu czoła
wyzwaniom oraz transformowaniu ich organizacji. Nasze indywidualne
podejście łączy w sobie głęboki wgląd w dynamikę rozwoju przedsiębiorstw
i rynków z bliską współpracą na wszystkich poziomach organizacji. Dzięki
temu nasi klienci budują kompetencje w organizacji, osiągają zrównoważoną
przewagę konkurencyjną i trwałe wyniki.
Założone w 1963 r. BCG jest prywatną firmą z 82 biurami w 46 krajach.
W Polsce zespół BCG istnieje od 1997 r., kieruje nim zespół Partnerów
na czele z Franciszkiem Hutten-Czapskim. Więcej informacji znajduje się
na stronie bcg.com.
© The Boston Consulting Group, Inc. 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz uzyskania zgody na przedruk
prosimy o kontakt z biurem BCG w Warszawie.
The Boston Consulting Group, Sp. z o.o.
6-te piętro, Zebra Tower
Mokotowska 1
00-640 Warszawa
Polska
Telefon: (0048) 22 820 36 00
Osoba kontaktowa:
Nina Suffczyńska-Hałabuz [email protected]
CZYM JEST PRZEMYSŁ 4.0?
07
W USA PRZEMYSŁ 4.0 DROGĄ DO REINDUSTRIALIZACJI
18
W NIEMCZECH PRZEMYSŁ 4.0 SZANSĄ NA WZROST
PRODUKTYWNOŚCI I ZATRUDNIENIA
19
CZARNY SCENARIUSZ DLA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ?
20
CO PRZEMYSŁ 4.0 OZNACZA DLA POLSKI?
25
WYNIKI BADANIA POKAZUJĄ DYSTANS DO KRAJÓW
ZACHODU - CZAS ROZPOCZĄĆ WYŚCIG
27
POLSKIE FIRMY I SEKTORY POTRZEBUJĄ WŁASNEJ
ODPOWIEDZI NA RĘKAWICĘ RZUCONĄ PRZEZ PRZEMYSŁ 4.0
30
CZEGO POTRZEBUJEMY, BY UDAŁO SIĘ WDROŻYĆ P4.0?
31
DOBRA WIADOMOŚĆ: MŁODE POKOLENIE JEST GOTOWE
STAWIĆ CZOŁA WYZWANIOM
34
POLSKA Z POTENCJAŁEM NA ZBUDOWANIE INNOWACYJNEJ
GOSPODARKI, ALE PLAN DZIAŁAŃ KONIECZNY JUŻ TERAZ
35
PRZEMYSŁ 4.0 PL
05
W SKRÓCIE
Przemysł 4.0 to proces, który
rewolucjonizuje sektor produkcyjny,
sposób działania zakładów oraz
użytkowanie produktów. Dzięki
wykorzystaniu robotyki, zaawansowanych narzędzi IT, analizie danych
oraz pogłębianiu współpracy między
ludźmi i urządzeniami w przyszłości,
fabryki będą działały 30% szybciej, a ich
wydajność wzrośnie o przynajmniej 25%.
TRANSFORMCJA W PRODUKCJI
PRZEMYSŁOWEJ
Procesy produkcyjne zmienią swój
kształt. Obecnie powszechne
pojedyncze, zautomatyzowane
stanowiska pracy zintegrują się
w całkowicie zautomatyzowane,
komunikujące się ze sobą zakłady.
Podniesie to ich elastyczność,
wydajność i jakość. Zmieni się też
codzienny tryb pracy: pracownicy
będą w pełni współpracować
z robotami, a rozszerzona
rzeczywistość czy produkcja
przyrostowa usprawnią i ułatwią
działanie, zapewniając przy tym
bezpieczeństwo i ergonomię pracy.
POLSKA Z WYSOKIM
POTENCJAŁEM WDROŻENIA
Dzisiaj najbardziej zaawansowane
we wdrażaniu rozwiązań 4.0 są
gospodarki USA i Niemiec, gdzie
wiele firm produkcyjnych podejmuje
już działania w tym kierunku. Jak na
tym tle wypada Polska? Zespół BCG
zapytał o to menedżerów
z kilkudziesięciu firm, przeprowadził
szereg pogłębionych wywiadów oraz
poprosił o opinię przyszłe pokolenie
inżynierów, obecnie studentów
najlepszych polskich i zagranicznych
uczelni technicznych. Przeprowadzone badania pokazują, że obraz
nie jest jednoznaczny – mamy
w Polsce firmy, które można zaliczyć
do grona globalnych liderów, ale
zdecydowana większość krajowych
przedsiębiorstw wciąż podchodzi
do Przemysłu 4.0 z rezerwą.
BRAK KAPITAŁU I NISKIE
KOSZTY PRACY BARIERAMI
DLA PRZEMYSŁU 4.0
Powodami są niskie koszty pracy –
niemobilizujące do wprowadzania
zmian, brak widocznych sukcesów,
które stałyby się przykładem dla
innych, a przede wszystkim
ograniczone możliwości
inwestycyjne. Brak kapitału jest
właściwie barierą nie
do przeskoczenia dla firm z sektora
MŚP. Z kolei młode pokolenie
inżynierów krytycznie ocenia tempo
zmian zachodzących w polskich
firmach, ale jednocześnie
zdecydowanie wiąże swoją
przyszłość z Przemysłem 4.0.
PRZEMYSŁ 4.0 PL
07
CZYM JEST PRZEMYSŁ 4.0?
Idea Przemysłu 4.0 jest coraz
częściej poruszana w prasie
i widoczna w działaniach wielu firm.
Samo pojęcie przywołuje na myśl
skojarzenia związane z inteligentną
fabryką, digitalizacją, integracją
produktów z infrastrukturą, ich
komunikacją z producentem czy
analizą danych w czasie
rzeczywistym.
Czym właściwie jest Przemysł 4.0?
To czwarty etap (r)ewolucji
przemysłowej. Pierwsza rewolucja
miała miejsce w XVIII wieku i oparta
była o mechanizację produkcji dzięki
wykorzystaniu maszyny parowej.
Druga z kolei rozpoczęła się
na początku wieku XX
po wprowadzeniu produkcji masowej
i wykorzystaniu elektryfikacji. Trzecia
zaczęła się po upowszechnieniu
automatyzacji w latach '70, co było
możliwe dzięki dynamicznemu
rozwojowi elektroniki i rozwiązań IT.
Czwarta rewolucja dzieje się teraz.
To rewolucja oparta na systemach
cyber-fizycznych i dynamicznym
przetwarzaniu danych (Rys. 1.).
Rys. 1. Cztery rewolucje przemysłowe
Złożoność
Integracja systemów
cyfrowych z fizycznymi
Automatyczny robot
przemysłowy
System automatycznego
żywienia zwierząt
Zmechanizowany
warsztat tkacki
Oparta na cyber-fizycznych
systemach i dynamicznym
przetwarzaniu danych
Użycie elektroniki i rozwiązań IT dla dalszej
automatyzacji produkcji
Wprowadzenie podziału pracy i masowej produkcji dzięki energii elektrycznej
Wprowadzenie mechanizacji w zakładach produkcyjnych dzięki wykorzystaniu energii wody i pary
Późny wiek XVIII
Wczesny wiek XX
Wczesne lata '70.
Dziś i w niedalekiej przyszłości
PRZEMYSŁ 4.0 PL
08
Istotą trzeciej rewolucji przemysłowej
była produkcja jak największej ilości
przy jak najniższym koszcie
jednostkowym. Dzięki rozwojowi klasy
średniej, w tym w krajach
rozwijających się, i zwiększeniu
dostępu do urządzeń mobilnych,
rosnąć będzie znaczenie zapewnienia
indywidualnych cech produktu przy
zachowaniu niskiego kosztu (ang.
mass customization). Czwarta rewolucja
opierać się będzie zatem
na zindywidualizowanej produkcji
(Rys. 2.). Oznacza to większą
integrację klienta z producentem.
Masowe użycie symulacji i analityki
przyspieszy proces projektowania tak,
aby już pierwsza wyprodukowana
próbka była sprawna i spełniała
oczekiwania klienta. Oznacza to
tańsze tworzenie prototypów (dzięki
m.in. symulacjom i drukowaniu 3D)
oraz oszczędność materiałów
i energii.
“
KIEDYŚ TANIO I MASOWO,
TERAZ SZYBKO
I INDYWIDUALNIE
Przemysł 4.0 to projekt
europejski. Zrodził się
z potrzeby wykreowania nowego skoku,
jeśli chodzi o przewagi konkurencyjne.
Europa jest za droga, stąd próba
znalezienia nowych metody produkcji
i dotarcia do klienta.
Tomasz Haiduk
Dyrektor branż Digital Factory i Process
Industries and Drives, Siemens Polska
Rys. 2. Przemysł 4.0 a przykłady indywidualizacji zamówień
Meble – produkcja sof o różnych wymiarach,
pokryciu i detalach
AGD – produkcja urządzeń gospodarstwa
domowego o różnych wymiarach i kolorach
Urządzenia mobilne – produkcja urządzeń
o różnych kolorach i parametrach
Odzież – produkcja koszul o odpowiedniej długości
rękawa, szerokości w talii i kolorze guzików
Pojazdy transportowe – produkcja pojazdów
o jeszcze większym stopniu różnorodności
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Zindywidualizowana
produkcja
na jednej
linii produkcyjnej
przy kosztach
porównywalnych do
produkcji masowej
09
TRANSFORMACJA O ZNACZNEJ
ZŁOŻONOŚCI
Przejście do Przemysłu 4.0 to
najbardziej złożona transformacja
ze wszystkich rewolucji
przemysłowych. Wszelkie niezbędne
przy produkcji sensory, sterowniki
i rozwiązania IT będą zintegrowane
ze sobą w ramach ciągu
technologicznego. Te połączone
systemy mogą oddziaływać ze sobą,
wykorzystując standardowe
internetowe protokoły wymiany
danych, analizować dane w celu
zapobiegania usterkom,
konfigurować się wzajemnie
i dostosowywać do zmian.
Przemysł 4.0 pozwoli na analizę
i gromadzenie danych przez
urządzenia umożliwiając szybszą,
bardziej elastyczną i efektywną
produkcję wyższej jakości dóbr
po niższych kosztach. To z kolei
przyczyni się do wzrostu wydajności
przemysłu i wartości dodanej.
Trwałym skutkiem będzie
przyspieszenie wzrostu gospodarki
oraz modyfikacja profili siły roboczej
– niewątpliwie zmieniając
konkurencyjność firm i regionów.
Przemysł 4.0 jest napędzany
9 kluczowymi rozwiązaniami
technologicznymi (Rys. 3.).
Rys. 3. Dziewięć rozwiązań technologicznych rewolucjonizujących
produkcję przemysłową
Big data i analityka
Autonomiczne roboty
Symulacje
Rzeczywistość
rozszerzona
Zastosowanie
drukarek 3D
Przemysł
4.0
Chmura
Pozioma/pionowa
integracja softwarowa
Przemysłowy internet rzeczy
Cyber-bezpieczeństwo
PRZEMYSŁ 4.0 PL
10
Autonomiczne roboty
(Autonomous robots)
Symulacje
(Simulations)
Producenci od lat wykorzystują
roboty do wykonywania złożonych
zadań w wielu gałęziach przemysłu,
a te ewoluują w kierunku coraz
powszechniejszych zastosowań.
Roboty stają się autonomiczne,
coraz bardziej elastycznie
dostosowują się do otoczenia
i potrafią współpracować
z człowiekiem w wielu obszarach.
W niedalekiej przyszłości roboty
będą współpracować także z innymi
robotami i urządzeniami oraz uczyć
się od ludzi. Już dziś wykorzystywane
są roboty, które współpracują
ze sobą, dostosowując się
do wykonania wyznaczonych zadań,
by wyprodukować końcowy produkt.
Obecnie symulacje stosuje się
do modelowania produktów,
materiałów i całych procesów
produkcyjnych, ale w przyszłości
wykorzystanie symulacji w fabrykach
znacznie się zwiększy. Dzięki
upowszechnieniu narzędzi
analitycznych przetwarzających
dane w czasie rzeczywistym,
odzwierciedlenie świata
rzeczywistego w modelu wirtualnym
będzie zdecydowanie prostsze.
Symulacje pozwolą operatorom
testować i optymalizować ustawienia
urządzeń zanim zmiany zostaną
wprowadzone w świecie
rzeczywistym, np. podczas
dostosowywania linii produkcyjnej
do zmiany produktu. Dzięki temu
czas konfiguracji urządzeń może
zmniejszyć się o 80%, a jakość
produktu ulec poprawie.
Ford/Changan wykorzystuje
elastyczne roboty ABB
do dostosowywania linii produkcyjnej
do modelu samochodu w 18 sekund,
co przyczynia się do ograniczenia
kosztów związanych z obsługą linii
produkcyjnych oraz skrócenia czasu
od zamówienia do dostarczenia
produktu do klienta.
THE BOSTON CONSULTING GROUP
11
Pozioma/pionowa integracja
software'owa (Vertical/horizontal
software integration)
Przemysłowy internet rzeczy
(Industrial Internet of
Things)
Wiele funkcjonujących systemów IT
wciąż nie jest zintegrowanych.
W samych firmach stosuje się
systemy informatyczne praktycznie
niezintegrowane ani z dostawcami,
ani z klientami. Brak też powiązań
informatycznych pomiędzy fazą
projektowania a wdrożeniem i pełną
działalnością operacyjną linii
produkcyjnej. Integracja
software'owa pozwoli stworzyć
w pełni zautomatyzowany łańcuch
wartości.
Obecnie w zakładach przemysłowych
tylko część urządzeń i sensorów jest
ze sobą połączona. Sensory
połączone z systemami automatyki
służą głównie do odczytywania
parametrów i sterowania procesem
produkcyjnym. Przemysłowy internet
rzeczy sprawia, że coraz więcej
urządzeń, a nawet elementy
produkcji w toku, jest wyposażonych
w wbudowane czujniki i procesory, co
pozwala na sprawną komunikację
i interakcję. Wpływa to również
na coraz bardziej scentralizowaną
kontrolę, a zdecentralizowana
analityka umożliwia podejmowanie
decyzji w czasie rzeczywistym.
Już dziś wykorzystywane są
elektroniczne układy RFID
(identyfikatory wykorzystujące fale
radiowe do przesyłania danych),
które są wbudowywane
w komponenty, dzięki czemu
urządzenia na stanowisku pracy
wiedzą, jakie czynności należy
wykonać w celu dokończenia
produktu oraz jak dostosować
do zadania linię produkcyjną.
Dessault Systèmes i BoostAeroSpace
uruchomili platformę AirDesign dla
europejskiego przemysłu lotniczego
i obronnego. Udostępniona jako
usługa w prywatnej chmurze służyć
ma jako przestrzeń robocza
do projektowania i współpracy
przy wytwarzaniu produktów. Dzięki
niej partnerzy mogą wymieniać się
danymi dotyczącymi rozwiązań.
PRZEMYSŁ 4.0 PL
12
Cyber-bezpieczeństwo
(Cybersecurity)
Wraz z upowszechniającą się
łącznością i wykorzystaniem
standardowych protokołów
komunikacyjnych wywodzących się
z Przemysłu 4.0, rośnie potrzeba
stosowania zabezpieczeń
kluczowych systemów i linii
produkcyjnych przed cyber-atakami.
W konsekwencji istotą cyberbezpieczeństwa jest niezawodna
komunikacja i zaawansowane
systemy identyfikacji użytkowników
udzielające dostępu do urządzeń.
Chmura (Cloud)
Niektóre firmy już korzystają
z oprogramowania opartego
na chmurze, głównie w celach
analitycznych i zarządzania
przedsiębiorstwem, ale w Przemyśle
4.0 coraz więcej przedsięwzięć
będzie wymagało obszernej wymiany
danych pomiędzy zakładami
THE BOSTON CONSULTING GROUP
i firmami. Równocześnie poprawi się
również wydajność chmur, a ich czas
reakcji spadnie do rzędu kilku
milisekund. W konsekwencji
wzrośnie wykorzystanie chmur
do zastosowań przemysłowych.
Nawet systemy monitorujące
i kontrolujące procesy mogą opierać
się na chmurze.
Zastosowanie drukarek 3D
(Additive manufacturing)
Drukarki 3D są już stosowane
na coraz większą skalę. Obecnie
korzysta się z nich głównie
przy budowaniu prototypów
i produkcji pojedynczych
komponentów. W Przemyśle 4.0
technologie te będą używane
do produkcji pełnych serii produktów
cechujących się złożonym kształtem
i lekkością. Przemysł lotniczy może
posługiwać się drukarkami 3D do
produkcji elementów
konstrukcyjnych samolotów,
redukując ich wagę
oraz koszt materiałów zużytych
do produkcji (np. tytanu). Druk
części zamiennych skraca też czas
przestoju maszyn.
13
Rzeczywistość rozszerzona
(Augmented reality)
Big Data i analityka
(Big data and analytics)
Systemy oparte o rzeczywistość
rozszerzoną wspierają wiele
czynności, np. identyfikację
konkretnej części w magazynie czy
przesyłanie instrukcji naprawy
poprzez urządzenia mobilne.
Rozwiązania te są dopiero w fazie
rozwoju, ale w przyszłości pomogą
one pracownikom w szybkim
podejmowaniu decyzji i usprawnią
procedury związane
z wykonywaniem odpowiednich
czynności. Rozwiązaniem takim
mogą być np. okulary wyświetlające
instrukcje naprawy urządzenia,
na które w danym momencie
patrzymy. Innym przykładem może
być symulator wirtualnych szkoleń,
uczący pracowników jak radzić sobie
z urządzeniami w razie awarii,
bazując na środowisku opartym
o trójwymiarowe dane w czasie
rzeczywistym.
Analityka oparta o Big Data znalazła
do tej pory zastosowanie
w przemyśle głównie w zwiększeniu
efektywności energetycznej,
optymalizacji jakości produktów
oraz poprawy utrzymania
i serwisowania urządzeń.
W kontekście Przemysłu 4.0
narzędzia przetwarzające dane
zarówno z systemów produkcyjnych,
produktów oraz systemów
zarządczych staną się standardem
w podejmowaniu decyzji w czasie
rzeczywistym.
Infineon wprowadził system
zarządzania jakością w fabrykach
procesorów wykorzystujący big data
i narzędzia analityczne. System
koreluje dane z próbek z wzorcami
już w pierwszych fazach etapu
produkcyjnego, by zminimalizować
liczbę wadliwych produktów.
PRZEMYSŁ 4.0 PL
14
PEŁNA INTEGRACJA, AUTOMATYZACJA
I OPTYMALIZACJA...
Rys. 4. Główna idea Przemysłu 4.0
Dziś:
Od zautomatyzowanych stanowisk…
Zapasy
…do Przemysłu 4.0:
Pełna integracja między stanowiskami
Kontrola,
sterowanie
Montaż
"Cyfrowy bliźniak"
Interfejs urządzenie-człowiek
Obróbka
Interfejs
dostawcaproducent
Tłoczenie
Wykończenie
Pakowanie
Komunikacja
klientproducent
Interfejs
dostawcaproducent
Obróbka
Montaż/
wykończenie
Tłoczenie
Pakowanie
Komunikacja
klientproducent
Produkcja
Dostawca
Klient
Przepływ produkcji
Obecnie w większości zakładów
przemysłowych ciąg technologiczny
jest silnie zautomatyzowany, ale
poszczególne stanowiska
produkcyjne nie są ze sobą
połączone. Brakuje przepływu
informacji między urządzeniami
a komponentami
i zautomatyzowanej komunikacji
z dostawcami. Ze względu na długi
czas realizacji zamówienia
utrzymuje się wyższy poziom
zapasów, co podnosi koszty. Choć
obecna automatyka pozwala
na masową produkcję, to zdolność
do wytwarzania
zindywidualizowanych
zamówień na liniach masowych jest
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Dostawca
Przepływ informacji
Klient
ograniczona. W Przemyśle 4.0
komunikacja między dostawcami,
producentami a klientami będzie
zintegrowana. Poszerzenie kanałów
komunikacyjnych wpłynie też
na interakcję między urządzeniami,
urządzeniami i częściami
oraz urządzeniami i ludźmi.
Zredukuje to czas oczekiwania
na realizację zamówienia, a spadek
zapasów obniży koszty produkcji.
Jedna linia montażowa umożliwi
zarówno produkcję masową,
jak i indywidualizację zamówienia.
"Cyfrowy bliźniak" (ang. digital twin)
pozwoli natomiast na wirtualne
testowanie i optymalizację linii
produkcyjnej i produktu.
15
...W NOWOCZESNYCH METODACH
PRODUKCJI
Rys. 5. Przykład: Integracja, automatyzacja i optymalizacja
linii montażowej samochodów
W pełni zintegrowany proces produkcyjny
• Pełna wymiana danych od projektu do produkcji
• Integracja dostawcy i klienta końcowego
Wirtualny projekt
• Brak/tańsze fizyczne prototypy
• Współpraca dostawców
Elastyczna produkcja małych serii
• Inteligentne roboty i urządzenia
• Autonomiczne dostosowanie
Zautomatyzowana logistyka
• Logistyka automatycznie
dostosowująca się do potrzeb
produkcyjnych
Produkcja ucząca się
i samooptymalizująca się
• Zdecentralizowany nadzór
• Monitorowanie i optymalizacja
procesów przez sieci neuronowe
THE BOSTON CONSULTING GROUP
PRZEMYSŁ 4.0 PL
16
INTERAKCJA MIĘDZY
URZĄDZENIAMI
A CZŁOWIEKIEM
Przełomowym elementem czwartej
rewolucji jest zmiana stylu pracy.
Część stanowisk zostanie
zastąpiona przez roboty. Z drugiej
strony powstaną jednak nowe
miejsca pracy związane z nowymi
technologiami. Istotny jest również
fakt, że szersze wykorzystanie
robotów znacznie ułatwi pracę
oraz podniesie jej bezpieczeństwo.
Wykorzystanie automatyki i robotów
do asystowania pracownikom
w ręcznych czynnościach stanie się
bardzo cenne, zwłaszcza w obliczu
starzejącego się społeczeństwa
i pracowników. Obecnie montaż
samochodów wymaga nieraz
dźwigania ciężkich przedmiotów
i pracy w niewygodnych pozycjach.
Wsparcie robotów znacznie
podniesie ergonomię pracy. Roboty
mogą wykonywać wiele złożonych
czynności np. podtrzymać podsufitkę
pracownikowi podczas wkładania jej
do samochodu, a następnie ją
zamocować (Rys. 6.).
Rys. 6. Automatyczne systemy wspierające pracowników
Pracownik działu montażu ma
fizycznie trudne zadanie
Roboty zapewniają poprawę
ergonomii pracy
1
1
2
2
3
3
1
Pracownik przybliża podsufitkę do
samochodu; jej kształt utrudnia zadanie
1
Robot podnosi podsufitkę i umieszcza
ją w nadwoziu
2
Następnie ręcznie dopasowuje ją do
dachu i utrzymuje na miejscu
2
Pracownik naprowadza robota, nie
dźwigając żadnego ciężaru
3
Ostatecznie przykręca podsufitkę, co
wymaga pracy w niewygodnej pozycji
3
Robot przykręca podsufitkę w miejscu
wskazanym przez pracownika
THE BOSTON CONSULTING GROUP
17
Przemysł 4.0 znacząco poprawi
produktywność i efektywność
serwisu (Rys. 7.). Dziś serwisanci
mogą efektywnie przepracować
zaledwie kilka godzin dziennie.
Reszta czasu jest przeznaczana
na dojazd na miejsce naprawy
oraz omawianie rozwiązań z innymi
serwisantami. Skutkuje to
niepotrzebnymi przestojami
w produkcji i zaniżoną wydajnością.
Dzięki rozbudowanej sieci sensorów,
Big Data i narzędziom analitycznym
przetwarzającym dane w czasie
rzeczywistym, Przemysł 4.0
umożliwia konserwację
zapobiegawczą urządzeń. Technicy
będą zatem w stanie zdalnie
i proaktywnie identyfikować
potencjalne usterki i zamawiać
części z wyprzedzeniem. Dokonując
przeglądu i naprawy, wyposażeni
w rozwiązania rozszerzonej
rzeczywistości, będą w stanie
otrzymać instrukcje od ekspertów
znajdujących się z dala od miejsca
naprawy. Praca będzie mogła zostać
automatycznie udokumentowana.
Spadek czasu przestoju z 1 dnia
do 2 godzin przyczyni się
do znacznego wzrostu wydajności
i obniżenia kosztów utrzymania,
a serwisanci będą w stanie obsłużyć
więcej zakładów niż dotychczas.
Rys. 7. Technologia transformuje codzienną pracę serwisantów
Rozważenie
możliwych
rozwiązań
Inspekcja
urządzenia
Zamówienie
części
Naprawa Udokumentowanie
urządzenia zadania
Czas stracony na
oczekiwanie i zadania
niezwiązane
ze stanowiskiem A
Tradycyjna
naprawa
Do
domu
Do A
6.00
9.00
15.00
Transfer do
innych zleceń
Do A
Zdalne wsparcie
i konserwacja
zapobiegawcza
12.00
Wykorzystanie zdalnych instrukcji od eksperta,
zadanie udokumentuje się automatycznie
Weryfikacja
danych
urządzenia1
Wyłączenie
urządzenia
Zamówienie
częśći2
Praca generująca wartość dodaną
Spotkania lub czynności administracyjne
Czas spędzony w podróży
Naprawa urządzenia, korzystając z instrukcji
w rozszerzonej rzeczywistości
1. Diagnoza niestandardowych parametrów z sensorów w czasie rzeczywistym 2. Tylko wymagające wymiany
PRZEMYSŁ 4.0 PL
18
W USA PRZEMYSŁ 4.0 DROGĄ
DO REINDUSTRIALIZACJI
przestrzennego, jako dowód triumfu
narodowej pomysłowości i rozwoju.
W Stanach Zjednoczonych
popularne jest hasło Made in America
i powrót do produkcji krajowej.
Podczas wizyty w kwietniu 2016 roku
w Niemczech na Targach
Hanowerskich Barack Obama
wygłosił przemówienie nawiązujące
do rozwoju przemysłu nowej
generacji w USA. Prezydent
podkreślił, jak ważne jest wsparcie
krajowej produkcji, z naciskiem
na innowacje i przedsiębiorczość.
Obama podał przykład jednej
z najważniejszych technologii
Przemysłu 4.0, drukowania
Dla USA Przemysł 4.0 to szansa
na podniesienie konkurencyjności
krajowej produkcji oraz ważny motor
rozwoju gospodarki. Już teraz,
ze względu na wyższe koszty pracy
niż w krajach rozwijających się,
roboty stanowią opłacalną
alternatywę dla pracy manualnej
w wielu sektorach amerykańskiej
gospodarki (Rys. 8.). W tym
kontekście tradycyjnie niskokosztowe kraje, jak Chiny czy Polska,
tracą swoją główną przewagę
konkurencyjną i stają przed
poważnymi wyzwaniami.
Rys. 8. Porównanie kosztów roboczogodziny i maszynogodziny w produkcji
przemysłowej w USA
Produkcja
samochodów
Produkcja
sprzętu elektrycznego
$/h
$/h
40
Produkcja
mebli
$/h
40
40
2018
30
30
30
20
20
20
10
10
10
0
0
2015 2020 2025 2030
Koszt roboczogodziny
2023
0
2015 2020 2025 2030
2015 2020 2025 2030
Koszt maszynogodziny
Źródło: US Bureau of Labor Statistics, Industrial Federation of Robotics, wywiady z ekspertami, analiza BCG
THE BOSTON CONSULTING GROUP
19
W NIEMCZECH PRZEMYSŁ 4.0
SZANSĄ NA WZROST
PRODUKTYWNOŚCI
I ZATRUDNIENIA
i inkrementalny przyrost nawet
do 390 tys. miejsc pracy. Potencjał
drzemie w kluczowych
specjalizacjach niemieckiej
gospodarki związanych z energetyką
odnawialną, urządzeniami
i przemysłem samochodowym.
W Niemczech pełne wdrożenie
Przemysł 4.0 może spowodować
wzrost produktywności o 90-150 mld €
Rys. 9. Potencjał wzrostu produktywności w Niemczech (inżynieria mechaniczna)
Gałąź przemysłu
Udział w produkcji
przemysłowej brutto
Pojazdy
silnikowe
Oszczędności w kosztach
przerobu
22%
Przetwórstwo
spożywcze
10–20%
10%
Części
6%
Urządzenia
i maszyny
6%
Turbiny
wiatrowe
6–9%
20–30%
Całkowita
produkcja
przemysłowa
brutto
2 bln €
20–30%
20–30%
5–10%
Oszczędności
w kosztach
przerobu
15–25%
25–35%
1%
55%
Pozostałe
Potencjał wzrostu
produktywności
10–15%
Całkowity
potencjał
wzrostu
produktywności
4–7%
po uwzględnieniu
stopnia adaptacji
10–15% 5–8% lub
90-150 mld €
9–12%
4–7%
Rys. 10. Potencjał wzrostu zatrudnienia w Niemczech
Wzrost zatrudnienia netto
Przyrost zatrudnienia
# osób zatrudnionych w produkcji przemysłowej (tys. osób)
+6%
Gałąź przemysłu
230
6 500
6 060
95
50
6 450
15
0
Zatrudnienie Inżynieria Przetwórstwo
2015
mechaniczna spożywcze
Pojazdy
silnikowe
Pozostałe
Zatrudnienie
2025
CAGR
10-letni
Inżynieria
mechaniczna
+ 0,9%
Pojazdy
silnikowe
+ 0,2%
Przetwórstwo
spożywcze
+ 0,7%
Pozostałe
+ 0,6%
Wzrost zatrudnienia będzie możliwy tylko wtedy, gdy na rynku będą wykwalifikowani pracownicy
Źródło: Główny Urząd Statystyczny Niemiec, wywiady z ekspertami, analiza BCG
PRZEMYSŁ 4.0 PL
20
CZARNY SCENARIUSZ DLA
KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ?
Przewaga konkurencyjna krajów
rozwijających się opiera się głównie
na niskich kosztach siły roboczej.
Przyciąga ona inwestorów i pobudza
produkcję przemysłową. Państwa
rozwinięte już aktywnie wdrażają
rozwiązania Przemysłu 4.0. Brak
podjętych kroków ze strony państw
rozwijających się, nieefektywne bądź
zbyt późne wdrożenie Przemysłu 4.0
w dłuższej perspektywie podnosi
ryzyko wkroczenia w cykl błędnego
koła, zwanego "spiralą
marginalizacji" (Rys. 11.).
Dla gospodarek, które do tej pory
miały perspektywy wzrostu, może to
oznaczać przede wszystkim transfer
produkcji przemysłowej do krajów
wdrażających Przemysł 4.0, nawet
jeśli koszty pracy są tam wyższe.
W konsekwencji w kraju pozostaje
produkcja o niskiej wartości dodanej.
Spada wówczas konkurencyjność
na tle innych krajów i utrata rynku
globalnego, co pociąga za sobą
dalszy spadek zatrudnienia.
Odpowiednio wczesna reakcja
i proaktywne dostosowywanie się
do trendów może uchronić te kraje
przed tym ryzkiem.
Rys. 11. Koncepcja błędnego koła w produkcji przemysłowej
Produkcja
dóbr o niskiej
wartości
dodanej
Spadek
jakości siły
roboczej
Wzrost
bezrobocia
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Utrata
globalnej
pozycji
konkurencyjnej
Utrata
udziałów
w rynku
globalnym
21
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
JEST ISTOTNYM ELEMENTEM
POLSKIEJ GOSPODARKI
w gospodarce i zatrudnia 3,1 mln
osób (Rys. 12.). Co dziesiąty
obywatel UE zajmujący się
produkcją przemysłową pracuje
w Polsce. Przetwórstwo przemysłowe
ma równie istotne znaczenie
dla krajów Europy ŚrodkowoWschodniej i Niemiec.
Przemysł 4.0 powinien być zatem
istotnym zagadnieniem dla polskich
firm, gdyż produkcja przemysłowa
stanowi 20% wartości dodanej brutto
Rys. 12. Struktura wartości dodanej brutto i zatrudnienie w produkcji
przemysłowej w gospodarkach UE, 2014
Zatrudnienie
w prod. przem.
(mln osób)
Struktura wartości dodanej brutto w gospodarce
CZ
HU
DE
SK
PL
LT
AT
SE
FI
IT
EE
DK
BE
PT
ES
NL
LV
FR
UK
LU
27%
24%
23%
23%
42%
4% 4%
7.5
53%
21%
31%
4% 4%
40%
20%
34%
3%
40%
19%
4%
3%
2%
40%
17%
23%
16%
22%
16%
25%
15%
1%
5%
3%
3%
2%
6%
29%
15%
23%
14%
25%
35%
1%
4%
29%
47%
49%
0.3
54%
0.5
6%
49%
3%
4%
50%
25%
5%
22%
16%
Produkcja przemysłowa
8% 2%
32%
10%
0.1
1%
6% 2%
23%
3.9
55%
30%
11%
0.6
1%
30%
12%
0.2
51%
14%
25%
3.1
0.3
56%
13%
12%
0.5
0.6
54%
4% 4%
6%
1.4
0.8
46%
1%
4%
20%
19%
UE 28
2%
4%
24%
5%
53%
3%
48%
2%
5%
0.7
2.1
0.8
0.1
2.7
60%
8% 1%
28%
2.6
56%
0%
2%
5%
Handel, transport i budownictwo
45%
0.03
31.8
53%
Usługi finansowe
Rolnictwo i leśnictwo
Źródło: Eurostat
PRZEMYSŁ 4.0 PL
Inne
22
POŁOWA WARTOŚCI SKUPIONA
W 5 SEKTORACH
52% wartości dodanej brutto
w produkcji przemysłowej w Polsce jest
wytwarzane przez pięć sektorów:
produkcję artykułów spożywczych,
wyrobów metalowych, pojazdów
silnikowych, wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych i mebli. Te 5 branż zatrudnia
51% pracowników produkcji przemysłowej.
Branże te są szczególnie nastawione
na wyzwania związane ze zmianami
technologicznymi, również tymi
wdrażanymi w krajach sąsiednich.
Przemysł 4.0 implementowany w bardziej
rozwiniętych krajach może zagrozić
produkcji pojazdów i wyrobów metalowych
w Polsce. W przypadku żywności,
ekspozycja na zmiany jest niższa
ze względu na lokalizację zakładów
przy konsumentach. Zauważalna jest
również dysproporcja w strukturze
przemysłu między krajami – np. Niemcy
przodują w produkcji precyzyjnych maszyn
i urządzeń oraz elektroniki.
Rys. 13. Przykład różnicy w rozkładzie wartości dodanej brutto
i zatrudnienia w produkcji przemysłowej między Polską a Niemcami
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe
Przetworzone wyroby metalowe
Pojazdy silnikowe
Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
Meble
Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych
Naprawa i instalacja urządzeń
Chemia i wyroby chemiczne
Maszyny i urządzenia
Sprzęt elektryczny
Drewno i wyroby z drewna
Papier i wyroby z papieru
Tekstylia i wyroby ze skóry
Podstawowe metale
Paliwa
Komputery, elektronika i optyka
Inne urządzenia transportowe
Poligrafia i reprodukcja nośników informacji
Wyroby farmaceutyczne
11%
10%
9%
8%
8%
6%
6%
10%
6%
5%
5%
4%
5%
3%
5%
5%
4%
4%
4%
5%
3%
2%
3%
8%
3%
3%
2%
1%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
18%
17%
19%
29%
42%
43%
29%
-12%
9%
30%
-8%
8%
9%
54%
-7%
25%
-32%
-1%
33%
1%
-7%
7%
12%
9%
12%
18%
5%
6%
4%
5%
3%
3%
3%
3%
7%
5%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
4%
4%
1%
0,2%
2%
2%
1%
2%
7%
7%
11%
16%
15%
6%
5%
4%
2%
xx% Zmiana 2008 - 2014
Udział w wartości dodanej brutto produkcji przemysłowej
Udział w zatrudnieniu w produkcji przemysłowej
Nota: Dane dla Polski za 2014 rok, dla Niemiec za 2013; Źródło: Eurostat
W latach 2008-2014 największy wzrost wartości dodanej brutto odnotowano w przetwórstwie papieru i tworzyw sztucznych, ale również przemyśle
bardziej skomplikowanym, jakim jest produkcja środków transportu. Znaczenie tej gałęzi przemysłu rośnie, m.in. dzięki rozwojowi takich firm, jak Pesa
czy Solaris. Istotny wzrost zaobserwowano również w chemii. Największy spadek wartości dodanej odnotowano natomiast w produkcji paliw, głównie
za sprawą kryzysu na rynku ropy. Ogółem wartość dodana produkcji przemysłowej w Polsce w tych latach wzrosła o 15%..
THE BOSTON CONSULTING GROUP
23
HISTORYCZNIE SILNA POZYCJA
PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ
W POLSCE OPARTA O NISKIE
KOSZTY PRACY I RENTĘ
GEOGRAFICZNĄ
Z drugiej strony, Polska to jeden
z liderów pod względem tempa
wzrostu płac (3,8% r/r). W dłuższej
perspektywie dystans ten może się
zatem znacznie zmniejszyć.
Pozycja konkurencyjna polskiego
przemysłu oparta jest na dwóch
głównych przewagach: niskich
kosztach pracy i korzystnym
położeniu w centrum Europy.
Bliskość dużych rynków zbytu
w Europie plasuje nas w lepszym
położeniu niż takich globalnych
liderów pod względem rozwoju, jak
kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie,
Chiny).
Przeciętna stawka godzinowa
w produkcji przemysłowej w Polsce
jest wciąż o 66% niższa niż średnia
stawka w krajach UE, a niższe koszty
pracy posiadają jedynie 4 kraje.
Do krajów z najwyższymi kosztami
wciąż dzieli nas 5-krotny dystans.
Istotny również jest koszt energii:
idący w parze z Przemysłem 4.0
zrównoważony rozwój i dbałość
o efektywność energetyczną
znacząco zwiększą potencjał
poprawy pozycji konkurencyjnej.
Rys. 14. Porównanie kosztów pracy w produkcji przemysłowej w państwach UE,
2015 (€/h)
43 42 41
38 37 37 35 35
31 31 28 27
-66%
23
15 15
poniżej średniej UE
średnia UE Ø 22
10 10 10 8
8
8
7
7
5
3
“
BE DK SE DE FR FI AT NL LU IE UK IT ES SI GR SK EE CZ HR HU PL LV LT RO BG
Źródło: Eurostat, analiza BCG
Jednym z moich obszarów są problemy związane z efektywnością energetyczną. Widzę
tu duży potencjał dla Przemysłu 4.0. Optymalizacja procesów i obniżenie
w konsekwencji kosztów zużywanej energii to szansa na poprawę konkurencyjności gospodarki
i osiągnięcie oszczędności, które sfinansują kolejny krok rozwojowy.
Marek Kapturkiewicz
Partner, Innovation Nest
PRZEMYSŁ 4.0 PL
24
POPRZEDNIE REWOLUCJE
PRZEMYSŁOWE WDROŻYLIŚMY
Z OPÓŹNIENIEM
Polska poprzednie rewolucje
przemysłowe wdrożyła
z opóźnieniem. W swobodnym
i szybkim rozwoju nie pomogły
zabory, wojny i komunizm. Potencjał
polskiej myśli technicznej, jak choćby
komputerów Odra czy samochodów
FSO/FSM, nie został w pełni
wykorzystany. Nie pomógł w tym
również znaczny przerost
zatrudnienia przy prostych pracach
manualnych w czasach PRL. Dziś
większość firm jest w rzeczywistości
3.0, a część wciąż nawet 2.0.
Rys. 15. Polska poprzednie rewolucje przemysłowe wdrożyła
z opóźnieniem w stosunku do innych krajów
http://pl.123rf.com/photo_5870556_archiw
alne-map%C3%84%E2%84%A2polski%2C-drukowane-w-1773%2Cpokazuje-partycji-tegokraju..html?term=polish%2Bpartition&vti=
m4lbffqrukudbn2yaz
Koniec wieku
XVIII i wiek XIX
Wczesny wiek XX
Wczesne lata '70
1. Rewolucja przemysłowa 2. Rewolucja przemysłowa 3. Rewolucja przemysłowa
Mechanizacja utrudniona ze
względu na rozbiór Polski
• Wolniejszy rozwój przede
wszystkim zaboru rosyjskiego
• Polska skupiona na rolnictwie
• Początek rewolucji po
wprowadzeniu maszyn
parowych do górnictwa
na Górnym Śląsku
i w manufakturach okręgu
łódzkiego i warszawskiego
Elektryfikacja również opóźniona Ograniczona automatyzacja
• Doganianie Europy po
w czasach PRL
odzyskaniu niepodległości
• Niewydolna gospodarka
• Niedoceniona rola energii
planowa
elektrycznej na początku
• Duży udział przemysłu
XX wieku
ciężkiego
• Pierwszy akt prawny
• W pierwszej kolejności import
o popieraniu elektryfikacji
technologii radzieckiej
opublikowany w 1933
• Sukcesy polskiej myśli
• W 1939 zelektryfikowanych
technicznej nie w pełni
jedynie 3% wsi
wykorzystane ze względu na
• Wybuch wojny i konieczność
brak organizacji produkcji
odbudowy gospodarki oraz
reelektryfikacji
W obecnych czasach przed Polską nie ma żadnych barier –
musimy wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0
THE BOSTON CONSULTING GROUP
25
CO PRZEMYSŁ 4.0 OZNACZA
DLA POLSKI?
Rosnąca rola Przemysłu 4.0 wydaje
się nieuchronna – wiele krajów i firm
będzie budować na nim swoją
przewagę konkurencyjną. Sposób,
w jaki Przemysł 4.0 wpłynie
na Polskę zależy od tego, jaką drogę
Polska wybierze i będzie podążać.
Wykorzystanie szans, jakie daje
Rys. 16. Potencjalne szanse i zagrożenia Przemysłu 4.0 dla Polski
1 Lepiej spełniane
1
potrzeby konsumentów
Szanse
2 Wzrost produktywności
Przemysł 4.0 pozwala na optymalizację procesu produkcyjnego,
skrócenie czasu przestojów, lepszą alokację zasobów i kreację
nowych produktów
Tworzą się również nowe miejsca pracy skupione wokół automatyki
i IT oraz nowych branż związanych m. in. z współpracą robotów
z ludźmi
3
Nowe miejsca pracy
o wysokiej wartości dodanej
4
Innowacyjna
gospodarka
Gospodarka staje się coraz bardziej innowacyjna, umożliwiając
także ekspansję technologii za granicą
5
Atrakcyjność
dla inwestorów
Wysokie kompetencje pracowników i prężnie rozwijająca
się innowacyjna gospodarka, przy odpowiednich mechanizmach,
przyciąga inwestorów
6 Rozwój nowych branż
Rozwój nowych branż dzięki dostawcom rozwiązań Przemysłu 4.0
i firmom wdrażającym te rozwiązania
7
Spadek kosztów
produkcji
Poprawa jakości produktów oraz spadek zapasów redukuje koszty
produkcji
8
Efektywne wykorzystanie
materiałów i energii
Racjonalne użytkowanie materiałów i poprawa efektywności
energetycznej idą w parze ze zrównoważonym rozwojem
1 Redukcja miejsc pracy
Zagrożenia
Produkty projektowane pod indywidualne zamówienia,
wytwarzane w małych partiach (mass customization)
2 Niedostosowanie kwalifikacji
pracowników
3 Odpływ części przemysłu
z Polski
Zmniejszenie
4 konkurencyjności Polskich
firm
5 Przewaga zagranicznych
dostawców rozwiązań 4.0
Przemysł 4.0 może powodować zastąpienie pracowników
przez nowe rozwiązania (np. roboty), a ich ponowne zatrudnienie
wymagać nowych kwalifikacji
Przemysł 4.0 tworzy miejsca pracy o innych kwalifikacjach niż te,
które zastępuje; bez odpowiednich szkoleń występuje duże ryzyko
współistnienia wakatów i strukturalnego bezrobocia
Wdrożenie rozwiązań w innych krajach może sprawić, że korzystne
będzie dla firm przeniesienie produkcji z powrotem do np. Europy
Zachodniej (niższe koszty pracy w PL mniej istotne)
Polskie firmy, obecnie z silną pozycją na rynkach eksportowych
dzięki m.in. przewadze kosztowej, mogą stracić konkurencyjność
Późniejszy niż w krajach rozwiniętych rozwój Przemysłu 4.0 może
oznaczać znaczną przewagę zagranicznych dostawców technologii
już na starcie
PRZEMYSŁ 4.0 PL
26
Przemysł 4.0 wymaga nie tylko
aktywnego wprowadzania nowych
technologii, lecz także inicjatywy
w obszarze innowacyjności. Korzyści
z rozwoju nowych branż, wzrostu
produktywności i nowych miejsc
pracy o wysokiej wartości dodanej są
osiągalne tylko wówczas, gdy polskie
przedsiębiorstwa rozpoczną
na większą skalę wdrożenie big data,
internetu rzeczy i innych technologii
4.0. Warunkiem do tego są
odpowiednio wykształceni specjaliści
umiejący wykorzystać te narzędzia
oraz infrastruktura gwarantująca
dostęp do szerokopasmowego
internetu (także mobilnego)
i stabilne dostawy taniej energii.
Nieuczestniczenie w budowaniu
Przemysłu 4.0 – niezależnie od tego,
czy zamierzone, czy nie – pozbawi
Polskę korzyści z szans, jakie
Przemysł 4.0 przynosi. Jednocześnie
może wzmocnić zagrożenia, jakie
Przemysł 4.0 generuje.
Rozwój Przemysłu 4.0 w krajach
rozwiniętych może skutkować
relokacją części produkcji
z powrotem do np. Europy
Zachodniej (bo Polska już nie będzie
miała istotnej przewagi kosztów
pracy). Jednocześnie konsekwencje
może mieć rozwój Przemysłu 4.0
przy równoczesnym braku działań
na poziomie całego kraju.
Przykładowo: nowe, dobrze płatne
miejsca pracy w Przemyśle 4.0 będą
wymagać całkowicie innych
kompetencji niż te miejsca pracy,
które Przemysł 4.0 zastąpi.
Bez odpowiednio dopasowanego
systemu kształcenia istnieje ryzyko
pojawienia się wielu wakatów (np.
na stanowisku koordynatora robotów
przemysłowych) przy jednoczesnym
strukturalnym bezrobociu.
Efektywne wdrożenie Przemysłu 4.0
może przynieść korzyści dla całej
gospodarki i poszczególnych
regionów, co może być mocnym
impulsem rozwojowym dla firm.
“
W tradycyjnym przemyśle produkcja skupiona jest wokół kilku dużych ośrodków.
Przemysł 4.0 będzie zdecydowanie bardziej rozproszony na cały kraj. Specjalizacja
regionów spowoduje ich reindustrializację. To szansa szczególnie dla małych przedsiębiorstw,
które otrzymają bodziec do ponadregionalnego eksportu innowacji.
Mariusz Andrzejczak
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, CreoTech Instruments
THE BOSTON CONSULTING GROUP
27
WYNIKI BADANIA POKAZUJĄ
DYSTANS DO KRAJÓW
ZACHODU - CZAS ROZPOCZĄĆ
WYŚCIG
Przeprowadziliśmy badanie wśród
kadry zarządzającej dużymi
przedsiębiorstwami przemysłowymi
w Polsce, Niemczech i USA
oraz serię wywiadów z rynkowymi
praktykami.
Można jednak powiedzieć, że
zagadnienie Przemysłu 4.0
w ostatnich latach staje się coraz
bardziej istotne. 81% udzielających
odpowiedzi menedżerów w Polsce
uważa, że Przemysł 4.0 jest istotny
dla ich firmy, z kolei tylko 5%
uważa, że nie wywrze żadnego
wpływu w przyszłości.
Zauważyliśmy, że Przemysł 4.0
dopiero zaczyna wzbudzać
zainteresowanie kadry zarządzającej
w Polsce, co może wynikać
z dotychczasowej niskiej
świadomości tego procesu. Widać
także duży dystans do firm
z Niemiec i USA, szczególnie
we wdrożeniu rozwiązań
hardware'owych.
“
Analiza rynku rozwiązań „Przemysłu 4.0” w obszarach analityki i przetwarzania
informacji wskazuje, że jego głębokość w Polsce oceniana jest na 5% głębokości
rynku niemieckiego. Są branże takie, jak energetyka czy dystrybucja, które już wdrożyły
zaawansowane narzędzia analityczne, np. do prognozowania popytu i optymalizacji
zatowarowania. Inne sektory, jak chociażby górnictwo i przemysł ciężki, są dopiero na początku
drogi, ale wykazują olbrzymie zainteresowane, np. w konserwacji zapobiegawczej i wdrożeniach
z dziedziny internetu Rzeczy. Tu widzę potencjał i szybki zwrot z inwestycji.
Patryk Choroś
Patryk Choroś
Principal Business Solutions Manager, SAS Institute
PRZEMYSŁ 4.0 PL
28
Pomiędzy krajami występują istotne
różnice w stopniu wdrożenia
poszczególnych rozwiązań. Wynikają
one zarówno z różnicy w strukturze
przemysłu, jak i ze stopnia
świadomości i awersji do ryzyka.
Przyczyną dysproporcji może być
również niższa opłacalność
rozwiązań dla firm w Polsce,
zwłaszcza wysokonakładowego
hardware'u, w obliczu wciąż niskich
kosztów pracy. Są jednak firmy
bardzo zaawansowane we wdrożeniu
Przemysłu 4.0.
65% polskich firm wdrożyło bądź
planuje integrację software'ową,
podobnie jak w Niemczech. Polska
jest natomiast zdecydowanie mniej
zaawansowana pod względem
wdrożenia autonomicznych robotów
– 26% w Polsce vs 53%
w Niemczech.
Integracja
softwarowa
Predictive
maintenance
Autonomiczne
roboty
Niemcy
Rozwiązania
technologiczne
Przemysłu 4.0
już wdrożone
bądź
planowane
w przeciągu
1-2 lat
64%
57%
53%
36%
41%
28%
65%
52%
26%
USA
Polska
“
Firmy boją się jako pierwsze podjąć ryzyko, obserwują, co zrobią inni. W Splast
się do tego przygotowujemy. Systemy do symulacji i wszelki software już
wprowadziliśmy. Wszystkie maszyny zintegrowane są w jednym systemie, staramy się także
w pełni wykorzystać roboty. Teraz przyszedł czas na wdrożenie drukarek 3D i czujników RFID.
Marek Sanocki
Patryk Choroś
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Współwłaściciel, Splast
29
jest w stanie określić, jaki procent
przychodów ich firmy wydają rocznie
na rozwiązania związane
z Przemysłem 4.0. Aż 34% firm
wydaje na te rozwiązania tylko
do 1% przychodów.
JAKIE CELE WIĄŻĄ POLSKIE
FIRMY Z WDROŻENIEM
PRZEMYSŁU 4.0?
“
30% menedżerów polskich firm nie
rozwiązania czwartej rewolucji
przemysłowej.
w analizie behawioralnej klienta
w punktach sprzedaży, np. na stacjach
benzynowych. Silniejsza lojalizacja
klientów będzie możliwa poprzez
spersonalizowanie oferty – kto wie, może
w niedalekiej przyszłości ceny z pylonów
na stacjach zostaną zastąpione
indywidualnymi cenami w aplikacji
mobilnej?
Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii
i Zarządzania Projektami,
PKN Orlen
Zapytaliśmy również, jakie cele
menedżerowie wiążą z wdrożeniem
kosztów jako cel nadrzędny. 52%
widzi w Przemyśle 4.0 szansę
na wzrost przychodów. Tylko 9%
badanych nie wiąże z tym żadnych
zdefiniowanych celów. Część
przedsiębiorstw widzi w tym również
szansę na utrzymanie zdolności
do konkurowania na rynku.
Dla producentów istotna jest również
stabilizacja jakości. Oczekiwanym
celem jest również redefinicja
i kreowanie nowych produktów dla
klienta. To właśnie dotarcie do klienta
i utrzymanie go przy sobie jest
szczególnie istotnym wyzwaniem,
które mogą znacznie ułatwić
Narzędzia oferowane przez Przemysł
4.0 ułatwiają również selekcję
rozwiązań kreujących największą
wartość dodaną.
“
rozwiązań Przemysłu 4.0. 78%
ankietowanych uważa wzrost
produktywności przez redukcję
Najbardziej istotnym
rozwiązaniem jest big data
Wykorzystanie sensorów, software
i narzędzi analitycznych pozwala
analizować efekty wdrożonych rozwiązań
na linii produkcyjnej, koncentrować się na
tych zmianach, które wnoszą największą
wartość.
Marek Scholz
Członek Zarządu, Delicpol
PRZEMYSŁ 4.0 PL
30
POLSKIE FIRMY I SEKTORY
POTRZEBUJĄ WŁASNEJ
ODPOWIEDZI NA RĘKAWICĘ
RZUCONĄ PRZEZ PRZEMYSŁ 4.0
gałęzie przemysłu, które posiadają
wysoki udział kosztów osobowych
w kosztach produkcji oraz generujące
obecnie wysoką wartość dodaną
w gospodarce. To te gałęzie powinny
podjąć szczególne kroki w kierunku
utrzymania swojej konkurencyjności.
Szczególnie narażone na wyzwania
czwartej rewolucji przemysłowej są te
Rys. 17. Porównanie wartości dodanej brutto i udziału kosztów
osobowych w polskiej produkcji przemysłowej (poglądowo)
Naprawa i instalacja urządzeń
Tekstylia
Poligrafia
Maszyny i urządzenia
Wyroby
metalowe
Meble
Pozostałe pojazdy
Mineralne surowce
niemetaliczne
Farmaceutyki
Drewno
Sprzęt elektryczny
Papier
Udział kosztów
osobowych
w kosztach
produkcji ogółem
Komputery,
elektronika
i optyka
Chemia
Podstawowe metale
Tworzywa sztuczne
Pojazdy
Żywność
Paliwa
Wartość dodana brutto
“
Każda z kluczowych dla polskiego przemysłu branż powinna teraz
przeanalizować, jaki wpływ na nią będzie miał Przemysł 4.0
Źródło: Eurostat, GUS, analiza BCG
Skala zmian technologicznych przyspiesza wykładniczo. 10 lat temu nikt nie korzystał
ze smartfonów. Za 10 lat może wszyscy będziemy jeździć autonomicznymi
samochodami. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czego będziemy potrzebować w przyszłości,
ani jakie nowe rozwiązania będą dostępne. Firmy albo się dostosują, albo zginą.
Jarosław Bator
Business Development Director, Skanska
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Jak pokazują wyniki badania, polskie
firmy odczuwają większe bariery
wdrożenia Przemysłu 4.0 niż firmy
w USA i Niemczech.
Skala wyzwań związanych z barierami
wdrożenia Przemysłu 4.0
Niemcy
Wysokie
potrzeby
inwestycyjne
USA
Brak
wykwalifikowanej
kadry
USA
Obawy o
bezpieczeństwo
danych
33%
61%
40%
35%
61%
Polska
Niemcy
USA
Polska
Główną barierą efektywnego
wdrożenia Przemysłu 4.0 jest
niska świadomość kadry zarządzającej. Jest
to wciąż bardzo świeży temat i niewielu
menedżerów jest w stanie określić, jaką
wartość poszczególne rozwiązania mogą
wnieść do firm.
Zbigniew Rymarczyk
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sektora ERP,
Comarch
31%
Polska
Niemcy
“
CZEGO POTRZEBUJEMY, BY
UDAŁO SIĘ WDROŻYĆ P4.0?
31
41%
32%
57%
61% menedżerów polskich firm
widzi wyzwania związane z wysokimi
potrzebami inwestycyjnymi
Przemysłu 4.0. W tym obszarze
dysproporcje między Polską
a Niemcami i USA są znaczące.
Prawie połowa sygnalizuje, że
znaczącą przeszkodą jest
niepewność co do potencjalnego
zwrotu z poniesionych przez firmy
nakładów inwestycyjnych.
Tradycyjne podejście do zarządzania
nie sprawdzi się w firmach 4.0.
Inwestycje w nowe technologie
wymagają gotowości do podjęcia
ryzyka, co może być barierą nie
do pokonania szczególnie
dla małych przedsiębiorstw.
Dla małych firm argumentem
za inwestycjami może być przykład
lidera, który z sukcesem wdrożył
rozwiązania 4.0 i czerpie z nich
korzyści. Rolę takiego lidera zmian
mogą pełnić narodowi czempioni –
ich zaangażowanie byłoby wyraźnym
sygnałem dla dostawców
oprogramowania, a przede
wszystkim hardware'u i maszyn,
które Polska w większości importuje.
W przypadku hardeware'u trzeba
mieć na uwadze rozwiązania
o największej wartości dodanej
z perspektywy polskich firm, bo
w wielu obszarach maszyny mogą
wciąż jeszcze przegrywać z niskimi
kosztami pracy.
PRZEMYSŁ 4.0 PL
“
32
Michał Napieracz
Dyrektor Browaru Okocim, Carlsberg
Drugim największym wyzwaniem jest
trudność w przyciągnięciu
wykwalifikowanej kadry, na które
wskazało 61% badanych – to
znacznie więcej niż w USA
i Niemczech.
Zawody przemysłu przyszłości wciąż
pozostają niezdefiniowane, tym
trudniej więc określić, jakich
kwalifikacji i kompetencji będą
wymagać od pracowników.
Z pewnością będą to jednak
kwalifikacje z wielu obszarów.
Już teraz firmy sygnalizują problemy
z pozyskiwaniem do pracy
informatyków, specjalistów
od automatyki, robotyki czy
mechatroniki. Polska posiada lukę
THE BOSTON CONSULTING GROUP
w kształceniu – kształcimy za mało
specjalistów. W perspektywie
najbliższych kilku lat luka ta będzie
się pogłębiać, zwłaszcza biorąc
pod uwagę niż demograficzny
i starzejące się społeczeństwo.
System edukacji wymaga zmian nie
tylko w zakresie kierunków studiów,
ale również w ich profilach.
Kształcenie powinno być bardziej
interdyscyplinarne niż obecnie.
Powinno łączyć wiedzę techniczną
z zagadnieniami biznesowymi
i krytycznym zrozumieniem spraw
społecznych. Rozwiązaniem mogą
być studia dualne i/lub większa
współpraca uczelni wyższych
z przemysłem. Obecnie jednak taka
współpraca jest relatywnie rzadka.
“
Polskie oddziały zagranicznych
firm należą zwykle do ich
najlepszych zakładów. Na tle innych
krajów wyróżniamy się wysokim poziomem
zaangażowania, kreatywności
oraz efektywności operacyjnej. Atutem
Polski są również niskie koszty pracy, które
mogą jednak utrudniać wdrażanie
niektórych rozwiązań Przemysłu 4.0
ze względu na gorszą opłacalność.
Najwyższy czas przejść na system
edukacji oparty na projektach
i nauczyć inżynierów rozwiązywać problemy.
Mamy mnóstwo zdolnych i głodnych wiedzy
inżynierów, ale brakuje specjalistów łączących
wiedzę techniczną z biznesowymi
umiejętnościami miękkimi. Mimo to
uważam, że Przemysł 4.0 to olbrzymia
szansa dla Polski.
Prof. Tadeusz Uhl
Założyciel i Prezes, EC Grupa
Profesor Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki, AGH
33
Nadchodzące zmiany w zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników w obszarach:
więcej umiejętności w zakresie analizy danych i programowaniu
Zarządzanie
danymi
91%
Bezpieczeństwo
danych
86%
82%
Menedżerowie wskazują również
kierunki zmian w wymaganych
kwalifikacjach. Przewidują, że będzie
rosło zapotrzebowanie
na programistów od rozwoju aplikacji
oraz specjalistów od analizy
i zarządzania danymi. Jednocześnie
oczekiwany jest spadek zatrudnienia
po stronie prostych prac fizycznych.
Trzecim wyzwaniem związanym
z Przemysłem 4.0 jest obawa
o bezpieczeństwo danych, która
dotyczy
57% ankietowanych.
65% firm najbardziej obawia się
braku kontroli nad danymi przy
współpracy ze stronami trzecimi.
Kiedyś problemem dla firm było
zdobycie danych, dziś trudnością jest
ich selekcja i przetworzenie. Nadmiar
danych wiąże się ze wzrostem
odpowiedzialności za ich ochronę.
Utrzymanie
ruchu
Mniejsze
lub znacznie
mniejsze
Praca
fizyczna
32%
Ponadto, obecnie w porównaniu
do krajów Zachodu niewiele polskich
firm plasuje swą ofertę w Internecie.
Nie ulega wątpliwości, że
w perspektywie kilku lat handel
internetowy w globalnej gospodarce
będzie odgrywał kluczową rolę.
Podobnie rośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa.
“
Rozwój
aplikacji
Większe
lub znacznie
większe
Branża chemiczna już przechodzi
z Przemysłu 3.0 do 4.0. Efekty
widać w sterowaniu produkcją, skracaniu
cyklu przygotowania inwestycji czy relacjach
z klientem. Nie można zapomnieć
o kwestiach regulacyjnych związanych
m.in. z dostępem do danych. Firmy zbierają
ogromną ilość danych w chmurze i ponoszą
odpowiedzialność za to, by je chronić.
Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, Grupa Azoty
Polska potrzebuje planu działania w zakresie wdrożenia
Przemysłu 4.0
PRZEMYSŁ 4.0 PL
64%
34
DOBRA WIADOMOŚĆ: MŁODE
POKOLENIE JEST GOTOWE
STAWIĆ CZOŁA WYZWANIOM
Na potrzeby tego raportu
przeprowadziliśmy również badanie
wśród 150 młodych Polaków
studiujących na najlepszych
uczelniach technicznych w kraju
oraz w Wielkiej Brytanii. Zestawienie
ich odpowiedzi z perspektywą
menedżerów pokazuje, że w oczach
młodego pokolenia Przemysł 4.0 ma
dużo większą potencjalną wartość
niż oceniają to obecnie zarządzający.
Ponad 80% studentów uważa,
że Przemysł 4.0 to zagadnienie, które
wywrze istotny wpływ na produkcję
i – w szerszym ujęciu – na świat.
Tylko 4% studentów nie wiąże
swojej przyszłości z rozwojem
technologii Przemysłu 4.0.
Jednocześnie studenci dość
krytycznie oceniają postępy, jakie
w tej dziedzinie robi Polska – 95%
z nich uważa, że są one przeciętne,
małe lub całkowicie niewidoczne.
Warunkiem wykorzystania szans,
jakie daje Przemysł 4.0, jest
posiadanie odpowiednio
wykształconych kadr. To, że polscy
studenci kierunków technicznych
widzą – często nawet wyraźniej, niż
polscy menedżerowie – wagę i wpływ
czwartej rewolucji przemysłowej,
może być dla Polski dobrym
początkiem pracy nad wdrażaniem
Przemysłu 4.0.
Które rozwiązania technologiczne Przemysłu 4.0 są
szczególnie ważne dla polskich firm?
Studenci
Symulacje
Cyber-bezpieczeństwo
Pozioma/pionowa
integracja softwarowa
92%
91%
89%
Menedżerowie
Symulacje
Big data i analityka
Pozioma/pionowa
integracja softwarowa
Nota: % ankietowanych, którzy uznali dane rozwiązanie za ważne lub bardzo ważne
THE BOSTON CONSULTING GROUP
83%
82%
81%
35
POLSKA Z POTENCJAŁEM
NA ZBUDOWANIE
INNOWACYJNEJ GOSPODARKI,
ALE PLAN DZIAŁAŃ
KONIECZNY JUŻ TERAZ
Polska posiada olbrzymi potencjał
na zbudowanie innowacyjnej
gospodarki opartej na czwartej
(r)ewolucji przemysłowej.
Pracowitość, kreatywność
i efektywność Polaków jest
niewątpliwym atutem polskiego
przemysłu. Wierzymy, że polskie
firmy z powodzeniem wdrożą
u siebie rozwiązania oferowane
przez Przemysł 4.0, dzięki czemu
wkroczą na drogę trwałego,
dynamicznego wzrostu,
a innowacyjne rozwiązania staną się
produktem eksportowym.
Specjalizacja regionów przyczyni się
z kolei do ich reindustrializacji
oraz wzrostu pozycji konkurencyjnej
polskiego przemysłu. Należy
pamiętać o wpływie tej rewolucji
na polską gospodarkę, zwłaszcza
w kontekście jej wdrożenia w innych
krajach rozwiniętych.
Jednak by to się udało, konieczne
jest przede wszystkim zrozumienie
wpływu Przemysłu 4.0
przez polskich menedżerów na ich
firmy. Pomocnym narzędziem byłoby
tu zbudowanie polskiej platformy
skupiającej wszystkich interesariuszy
będących adresatami Przemysłu 4.0.
Platforma ta posłużyłaby do dyskusji
na temat wszelkich aspektów
podejścia do wdrożenia Przemysłu
4.0 oraz wypracowania jego strategii.
Istotne jest proaktywne działanie
i stworzenie planu działania
dla Polski już teraz. Konieczne jest
zaadresowanie wszystkich barier
wskazywanych przez polskich
menedżerów, w szczególności
dotyczących zapewnienia cyberbezpieczeństwa, odpowiedniego
kształcenia wykwalifikowanych kadr
oraz ułatwienia dostępu do kapitału,
zwłaszcza małym i średnim
przedsiębiorstwom.
PRZEMYSŁ 4.0 PL
36
Kontakt z autorami
W celu dyskusji na temat analiz lub spostrzeżeń, prosimy
o kontakt z autorami Raportu:
Jarek Dmowski
BCG Warszawa
+48 507 00 36 02
[email protected]
Michał Owerczuk
BCG Warszawa
+48 507 00 36 96
[email protected]
Marcin Jędrzejewski
BCG Warszawa / Dubai
+48 507 00 36 57
[email protected]
Nina Suffczyńska-Hałabuz
BCG Warszawa
+48 507 00 36 32
[email protected]
Jacek Libucha
BCG Warszawa
+48 507 00 36 35
[email protected]
Michał Iwasieczko
BCG Warszawa
+48 500 23 99 68
[email protected]
Opracowanie graficzne:
Iwona Kowalska
BCG Warszawa
+48 22 820 36 49
[email protected]
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Dagmara Vlădoiu
BCG Warszawa
+48 22 441 37 45
[email protected]
Abu Dhabi
Amsterdam
Athens
Atlanta
Auckland
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Bogota
Boston
Brussels
Budapest
Buenos Aires
Calgary
Canberra
Casablanca
Chennai
Chicago
Cologne
Copenhagen
Dallas
Detroit
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt
Geneva
Hamburg
Helsinki
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Houston
Istanbul
Jakarta
Johannesburg
Kuala Lumpur
Kyiv
Lisbon
Lagos
London
Los Angeles
Luanda
Madrid
Melbourne
Mexico City
Miami
Milan
Minneapolis
Monterrey
Montreal
Moscow
Mumbai
Munich
Nagoya
New Delhi
New Jersey
New York
Oslo
Paris
Perth
Philadelphia
Prague
Rio de Janeiro
Rome
San Francisco
Santiago
São Paulo
Seattle
Seoul
Shanghai
Singapore
Stockholm
Stuttgart
Sydney
Taipei
Tel Aviv
Tokyo
Toronto
Vienna
Warsaw
Washington
Zürich
bcg.com

Podobne dokumenty