Dni tygodnia

Transkrypt

Dni tygodnia
Pomoc dydaktyczna dla przedszkoli do wykorzystania wraz z tekstem z miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA przez placówkę, która ją zakupiła. Rysunki chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone.
Dni tygodnia
muz. i sł.: M. Broda-Bajak
Ani nie cztery, ani nie trzy,
lecz właśnie siedem ma tydzień dni.
Wiem o tym dobrze i Ty też wiesz –
wymień je ze mną więc, jeśli chcesz:
poniedziałek, i wtorek, i środa,
czwartek i piątek i sobota.
I niedziela jest na końcu też –
wiem o tym dobrze i ty też o tym wiesz!

Podobne dokumenty