Instrukcja korzystania z generatora wniosków w

Transkrypt

Instrukcja korzystania z generatora wniosków w
Instrukcja korzystania z generatora wniosków w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
1. Generator znajduje się po adresem http://formularz.konkurs-es.pl/. Można do niego przejść bezpośrednio
wpisując ten adres do paska adresu w przeglądarce internetowej lub za pomocą odnośników na stronach
www.konkurs-es.pl oraz www.znak.es.
Generator można uruchomić w każdej przeglądarce internetowej (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome itp.).
2. Po kliknięciu „Utwórz nowe konto”, należy wypełnić kolejne rubryki. Hasło potrzebne do zalogowania oraz
instrukcja postępowania zostanie wysłana na podany w formularzu adres mailowy. Istnieje możliwość zmiany
hasła.
W ten sposób zakładają Państwo konto z którego będą państwo mieli dostęp do wypełnianego formularza
wniosku. W trakcie trwania naboru do Konkursu, do generatora można logować się w dowolnym momencie
i edytować przygotowywany wniosek konkursowy.
3. W przypadku zagubienia hasła istnieje możliwość wygenerowania nowego. W przypadku nieudanej próby
logowania, na stronie pojawi się komunikat: „Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło. W przypadku
zapomnienia hasła należy poprosić o nowe”. Jeśli chcą Państwo utworzyć nowe hasło, należy postępować
zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Zagubienie hasła nie oznacza, że utracili Państwo zapisane już wcześniej w systemie dane.
4. Przedsiębiorcy społeczni, którzy startowali już w Konkursie w poprzednich latach mogą zalogować się przy
użyciu wcześniej wykorzystywano adresu email. Jeśli nie pamiętają Państwo hasła do konta w generatorze,
wystarczy kliknąć link „Prześlij nowe hasło” i postępować zgodnie z instrukcjami przesłanymi emailem.
5. Wniosek może być wypełniany jedynie w trybie on-line (czyli na komputerze z dostępem do sieci
internetowej). Nie ma możliwości wypełnienia wniosku w trybie off-line (czyli na komputerze bez dostępu do
Internetu) i późniejszego „zaimportowania” go do generatora na komputerze podłączonym do sieci www.
Mogą Państwo pobrać wzór formularza zgłoszeniowego wraz z instrukcją wypełniania i wypełnić go „na
brudno”, a następnie przekleić treść formularza do generatora on-line. Zachęcamy do skorzystania z tej
możliwości.
UWAGA: Organizator nie przyjmuje do Konkursu zgłoszeń innych niż wprowadzone do internetowego
generatora. Nie jest zgłoszeniem formularz wypełniony w pliku tekstowym.
6. Wniosek konkursowy w generatorze można wypełnić jedynie w okresie naboru wniosków, określonym na
stronach internetowych www.konkurs-es.pl oraz www.znak.es.
W innych terminach wypełnianie wniosku oraz jego edycja nie będą możliwe.
7. W trakcie wypełniania wniosku konkursowego on-line można w każdym momencie przerwać pracę i zapisać
wprowadzone dane wybierając przycisk „Zapisz zmiany” na dole formularza. Po zapisaniu zmian można się
wylogować i wrócić do wypełniania później.
8. Przed złożeniem wniosku proszę się upewnić czy załączyli Państwo wszystkie załączniki oraz zapoznali się
z Regulaminem Konkursu (zaznaczenie tego pola jest obowiązkowe). W przypadku gdy w trakcie składania
wniosku system wykryje błąd (zbyt wiele treści w polach tekstowych) lub brak jednego z obowiązkowych
załączników, po kliknięciu „Składam wniosek”, zobaczą Państwo listę błędów na górze ekranu.
1
9. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów lub korekcie treści wpisanych w pola tekstowe prawidłowo
wypełniony wniosek konkursowy, po dokładnym sprawdzeniu, można ostatecznie zgłosić do Konkursu
klikając przycisk „Składam wniosek”.
10. Po złożeniu wniosku otrzymają Państwo email potwierdzający zapisanie wniosku w systemie.
11. Od momentu złożenia wniosku będą Państwo mieli podgląd wpisanych do wniosku treści ale bez możliwości
edytowania ich.
2

Podobne dokumenty