Tabela zakresów ubezpieczenia

Transkrypt

Tabela zakresów ubezpieczenia
Ubezpieczenie grupowe dla PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI
Ubezpieczenie podstawowe
Rodzaj świadczenia
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
Śmierć ubezpieczonego spowodowana przyczyną naturalną
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
Śmierć małżonka, z którym ubezpieczony pozostaje w związku małżeńskim
Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
Śmierć dziecka własnego, przysposobionego oraz pasierba ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) –
pod warunkiem, że nie ukończyło 25 roku życia
Urodzenie martwego dziecka
Śmierć rodziców i teściów Ubezpieczonego
Urodzenie dziecka
Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego - wykaz ciężkich chorób w słowniku pojęć, omówienia i
wyłączenia w katalogu chorób w OWU
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego - wykaz ciężkich chorób w słowniku pojęć,
omówienia i wyłączenia w katalogu chorób w OWU
Ubezpieczenie dodatkowe
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego (pobyt trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (do 14 dni)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym (do 14 dni)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy (do 14 dni)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem
śródmózgowym (do 14 dni)
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą (do 90dni)
Świadczenie za pobyt na OIT (Oddział Intensywnej Terapii), min 48h
Świadczenie za dzień rekonwalescencji (do 30 dni)
Karta Apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości
KARTA PZU POMOC
Świadczenia podane są łącznie
Polisa nr 718112466
260 000 zł
195 000 zł
195 000 zł
80 000 zł
130 000 zł
65 000 zł
Polisa nr 718112482
273 000 zł
208 000 zł
208 000 zł
141 700 zł
143 000 zł
71 500 zł
Polisa nr 718112495
254 800 zł
189 800 zł
189 800 zł
119 900 zł
124 800 zł
62 400 zł
520 zł
52 000 zł
520 zł
52 000 zł
520 zł
52 000 zł
500 zł
50 000 zł
13 000 zł
25 500 zł
520 zł
52 000 zł
13 000 zł
26 000 zł
520 zł
52 000 zł
13 000 zł
25 500 zł
3 750 zł
4 500 zł
3 300 zł
4 000 zł
2 500 zł
2 000 zł
5 000 zł
5 000 zł
-----------------2 500 zł
-----------------5 500 zł
5 500 zł
2 400 zł
2 000 zł
1 200 zł
5 000 zł
5 000 zł
17 jednostek chorobowych
17 jednostek chorobowych
17 jednostek chorobowych
--------------
4 000 zł
17 jednostek chorobowych
260,00 zł
325,00 zł
325,00 zł
260,00 zł
325,00 zł
325,00 zł
----------------------------------------------------
97,50 zł
97,50 zł
------------------
65,00 zł
65,00 zł
------------------
650,00 zł
32,50 zł
200 zł
Bezpłatnie
650,00 zł
32,50 zł
300 zł
Bezpłatnie
---------------------------------------------------Bezpłatnie

Podobne dokumenty