Zestawienie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy

Transkrypt

Zestawienie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy
Zestawienie rezerw ropy naftowej oraz gazu ziemnego Grupy Kapitałowej Grupy
LOTOS S.A. sporządzone według klasyfikacji SPE (Society of Petroleum
Engineers/World Petroleum Council Classification).
1. Łączne zasoby ropy naftowej oraz gazu ziemnego
Klasyfikacja
2P*
Contingent resources
Prospective resources
Ropa Naftowa (mln t)
5,30
0,42
28,05
Gaz ziemny (mld m³)
4.441
2.368
2.646
* 2P = P1(zasoby pewne) + P2 (zasoby prawdopodobne)
2. Zasoby ropy naftowej w podziale na obszary geograficzne (mln ton)
Klasyfikacja
P1
P2
P3
P1 - zasoby pewne
P2 - zasoby prawdopodobne
P3 – zasoby potencjalne
Norwegia
0,76
0,15
0,13
Morze Bałtyckie
3,96
0,43
0,44

Podobne dokumenty