metody magazynowania produktów spożywczych

Komentarze

Transkrypt

metody magazynowania produktów spożywczych
A Member of the Constructor Group
METODY MAGAZYNOWANIA
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Optymalizacja przestrzeni | Duży przepływ towarów | Składowanie w temperaturach normalnych i mroźniach
Metody magazynowania artykułów spożywczych
Rozwiązania stosowane w przemyśle spożywczym
Przemysł spożywczy musi sprostać wymaganiom maksymalizowania przestrzeni, magazynowania produktów w dużych
ilościach i w różnych temperaturach, a także zachowaniu higieny i śledzenia całej drogi produktu.
Niektóre istotne problemy, które muszą rozwiązać nasi klienci, to:
Zapewnienie odpowiednich metod składowania dla produktów szybko rotujących i szybko psujących się
Magazynowanie pod jednym dachem produktów wymagających przechowywania w temperaturze normalnej,
chłodni i mroźni
Zapewnienie zachowania zasady FIFO (First-In First-Out - pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi)
Składowanie produktów o różnych wymiarach i wadze
Zapewnienie pełnej kontroli nad drogą produktu i jego higieną
Regały paletowe na produkty ciężkie i palety
Nawet w najnowocześniejszych magazynach, regały
paletowe pozostają najpopularniejszą formą składowania
spaletyzowanych produktów. Wszechstronność regałów
paletowych oznacza możliwość ich instalacji jako pojedyncze
lub o podwójnej głębokości.
Nasze regały P90 są w stanie zagospodarować każdą
dostępną przestrzeń, dzięki możliwości zastosowania
różnych szerokości i długości. Są dostępne w wysokościach
do 30 metrów. Palety przechowywane na regałach z szerokimi
korytarzami, mogą być składowane bez ograniczeń co do
kierunku ich ułożenia, a klient ma zapewniony bezpośredni
dostęp do każdej z nich.
Pola odkładcze mają często zastosowanie w instalacjach
do składowania żywności, wymagających kontroli
temperatury składowania.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.dexionpolska.pl/food
02
Korzyści
Regały o wysokości do 30 m
Dostępne różne głębokości i szerokości
Odpowiednie do wszystkich typów
składowania,
Z regulacją belek co 50 mm
Zwiększ pojemność magazynu dzięki regałom przesuwnym
Regały przesuwne MOVO znacznie zwiększają pojemność magazynu. Regały
paletowe P90 montowane są na elektrycznie przesuwnych podstawach, które
przesuwając się otwierają korytarz roboczy. Poprzez wyeliminowanie pozostałych
korytarzy, zwiększamy pojemność składowania na mniejszej powierzchni.
Przechowywanie produktów w niskich temperaturach jest kosztowne, więc
zagęszczenie pojemności składowania jest zwykle bardzo pożądane. Przesuwne
regały paletowe są doskonałym rozwiązaniem tego powszechnego problemu w
mroźniach.
HahkaWay Ltd specjalizuje się w logistyce produktów mrożonych. Produkty
są przechowywane na regałach przesuwnych w stałej temperaturze -25º C,
w celu zachowania ich świeżości.
Korzyści
Maksymalne wykorzystanie
dostępnej powierzchni
Dostęp do każdej palet
Większa elastyczność
składowania
Duża pojemność
składowania dla
Palet o różnych rozmiarach
Wymaga tylko jednego
korytarza roboczego
Zakres temperatur
od -30°C do +40°C
Regały przepływowe FIFO ("pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi")
Regały przepływowe są doskonałe
dla magazynów z zasadą FIFO, które
wymagają zapewnienia dużej rotacji
towaru i szybkiego dostępu.
Palety są umieszczone na pochyłych
liniach rolkowych, wskutek czego, pod
wpływem grawitacji, przesuwają się do
strefy wyładunku. Prędkość palet jest
kontrolowana przez rolki hamujące i
mechanizm zatrzymujący.
Ten rodzaj magazynowania stosuje się
często w przemyśle napojów. Wymaga
on tylko dwóch korytarzy - jednego do
załadunku i jednego do rozładunku.
Korzyści
Zajmuje do 60% mniej
powierzchni podłogi niż
tradycyjne regały
Automatyczna rotacja towaru
Załadunek i rozładunek w
regałach FIFO wymaga tylko
dwóch korytarzy
Zapewnia dużą szybkość
obsługi
Oy Hartwall wytwarza różne rodzaje
napojów, od wody i napojów
bezalkoholowych po piwa i cydry.
Półwyroby są magazynowane na
specjalnych plastikowych paletach
w regałach FIFO, wzdłuż linii
produkcyjnej.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
www.dexionpolska.pl/food
03
Regały Satelitarne - oszczędność czasu i przestrzeni
System regałów satelitarnych nadaje
się do przechowywania nieporęcznych
przedmiotów i jest dostosowany do
różnych temperatur przechowywania.
Pół-automatyczne wózki poruszają się
w regałach układając palety.
Korzyści
Większa pojemność
magazynu
Dodanie przestrzeni
Łatwy dostęp
Wydajniejsze przetwarzanie
zamówień
Dobre środowisko pracy
Gdy B. Voltwater & Zonen
zdecydowali
się
powiększyć
pojemność
magazynową
dla produktów w puszkach i
konserwach,
wybrali
system
regałów satelitarnych.
Zautomatyzowane procesu pobrań
zamówień, zwiększyło ogólną
wydajność magazynu.
Urządzenia zabezpieczające
Magazyn produktów spożywczych to dynamiczne środowisko z dużą rotacją produktów i szybko poruszającymi się wózkami
widłowymi. To przekłada się na częste uszkodzenia regałów, czego można uniknąć dzięki naszym zabezpieczeniom.
Kotwiona osłona słupa
Zabezpiecza słupy regałów.
Osłona czołowa słupa
Absorbuje duże uderzenia i nie wymaga
przykręcania do słupa
Osłona słupa z pianką
Zabezpieczenie słupa wypełnione pianą
absorbującą
Osłona ramy
Idealne do zabezpieczenia części
podatnych na uszkodzenia przez wózki
widłowe.
System barierek bezpieczeństwa
Ochrania biura, maszyny, przenośniki,
pełniąc rolę separatora tras.
Zabezpieczenie wysunięcia palet
Zapobiega spadaniu palet z tyłu regałów
S
LYS
I
S
ON
PR
INS ODUCT
TAL
LAT S /
ION
RY
ICE
SYS
T
PRO EMS /
DUC
TS
NS
LI
VE
SERVICES
IO
TAT
DE
A Member of the Constructor Group
ADV
QUO
T
JEC NT
PRO GEME
A
N
MA
ANA
HSE
PEC /
TIO
N
NS
LU
TI
INS
CO
S
G
AF
TE
LE
TIN
UL
SA
E/
VIC
E
SER ENANC
NT
MAI
R
YOUR CHOICE
Dexion Polska Sp. z o.o.
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
Tel: +48 (022) 295 08 00
Fax: +48 (022) 295 08 10
[email protected]
www.dexionpolska.pl
SO