Autor filmu - BIP Zakopane

Transkrypt

Autor filmu - BIP Zakopane
Załącznik nr 2 do Regulaminu
KONKURSU NA SPOT REKLAMOWY MIASTA ZAKOPANE
Metryka filmu
Tytuł spotu:
Rok
produkcji:
Reżyser:
Autor filmu:
Autor
scenariusza:
Autor zdjęć:
Producent:
Utwory
wchodzące
w skład filmu:
Tytuł utworu
Rodzaj utworu
Kompozytor
Autor tekstu
Wykonawca
Właściciel praw
………………………………………….............................................................
Data i podpis osoby zgłaszającej

Podobne dokumenty