Global Superior Energy Performance Partnership (światowego partne

Komentarze

Transkrypt

Global Superior Energy Performance Partnership (światowego partne
Warsztaty Power Working Group (grupy roboczej ds. energetyki) Global
Superior Energy Performance Partnership (światowego partnerstwa ds.
najlepszych wyników w zakresie energii - GSEP)
Rząd Japonii jest gospodarzem i prowadzącym trzech sektorowych grup roboczych: ds. sektorów
energetyki, cementu i stali w GSEP*1. Te sektorowe grupy robocze pracują nad problematyką
oszczędzania energii i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki takim inicjatywom, jak promowanie
technologii i jej transfer poprzez partnerstwo publiczno-prywatne
Pierwsza sektorowa grupa robocza GSEP zebrała się w marcu 2012 r. w Tokio i poprzedziła warsztaty ds.
energetyki (których gospodarzem była grupa robocza ds. energetyki), które odbyły się w Indonezji w
styczniu 2013 r. Celem grup roboczych jest dzielenie się podobnych jednostek branżowych
doświadczeniami i wiedzą na temat efektywnego funkcjonowania elektrowni.
Grupa robocza ds. energetyki GSEP przeprowadzi drugą edycję warsztatów w Polsce (w Warszawie i
Bełchatowie), kraju o bogatej historii energetyki węglowej. Dodatkowe informacje podane są poniżej.
Za tę grupę roboczą i warsztaty odpowiada firma PricewaterhouseCoopers Sustainability Co., Ltd.; funkcja
ta została jej powierzona przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii (METI).
*1 GSEP:Global Superior Energy Performance Partnership
・GSEP powstało w lipcu 2010 r. jako inicjatywa rządów Stanów Zjednoczonych i Japonii. Wśród
pozostałych członków znajdują się Indie, Kanada, RPA, UE, Korea Południowa, Australia i Rosja.
・GSEP składa się z sześciu Grup Roboczych. Trzy grupy zostały przeniesione do GSEP z APP
(Partnerstwo dla Czystego Rozwoju i Klimatu w rejonie Azji i Pacyfiku - Asia-Pacific Partnership on Clean
Development and Climate). Trzy nowo utworzone grupy robocze to CHP i DHC (ds. elektrociepłownictwa,
ciepła i chłodzenia sieciowego), Certification (ds. certyfikacji) oraz Cool Roofs and Pavements (ds.
chłodnych dachów i chodników).
・Członkowie grupy roboczej ds. energetyki obejmują przedstawicieli z Japonii (METI i Federacji Spółek
Energetycznych), USA, UE, Australii, Chin i Indonezji.
Warsztaty Power Working Group (grupy roboczej ds. energetyki) Global
Superior Energy Performance Partnership (światowego partnerstwa ds.
najlepszych wyników w zakresie energii - GSEP)
Data:
14 października 2013 r.
Miejsce:
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, Polska
(od 14 do 16 października) i Bełchatów, Polska
* Szczegółowe informacje zostaną podane po rejestracji
Gospodarz::
Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI)
Organizator:
PwC Japonia i PwC Polskasp. z o.o.
Opłata za uczestnictwo:
Bezpłatne
* Uwaga: Osoby rejestrujące się będą musiały opłacić koszty swojej podróży i
inne wydatki z nią związane
Język:
Angielski
* Uwaga: Konsekutywne tłumaczenie na japoński i
symultaniczne tłumaczenie na angielski i polsk
Program:
- Polityka Polski w zakresie energii elektrycznej i energetyki
- Wprowadzenie do technologii wytwarzania i finansowania z
funduszy publicznych w Japonii
- Przegląd partnerski polskiej spółki energetycznej PGE
- Dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi sposobów poprawy
sprawności energetycznej
Kontakt (w języku angielskim):
Hiroshi Tomita, Yuya Kato
PricewaterhouseCoopers Co., Ltd.
PPP and Infrastructure
Kontakt pocztą elektroniczną
- Hiroshi Tomita([email protected]),
- Yuya Kato([email protected])
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona.
Global Superior Energy Performance Partnership (GSEP)
Power Working Group Workshop
Conference room at Ministry of Economy, Warsaw, Poland
October 14-16, 2013
Preliminary Agenda
Oct 14
Oct 15.
Oct 16.
12:30-13:00 Registration
Introduction
13:00-13:10
and
13:10-13:20
Workshop
(Warsaw)
13:20-13:40
13:40-14:00
Workshop Moderator Shintaro Yokokawa(FEPC, Japan)
Opening Remarks from Poland as Host Country
Opening Remarks from Chairman
Mr. Hironori Nakanishi, Chairman, METI
(Presentation from Polish government) TBD
(Presentation from participant country 2)
Mr. Hasril Nuzahar,Director of Electricity Program, Ministry of
Energy and Mineral Resources, Indonesia
14:00-14:10 Q&A
14:10-14:30 Coffee break
14:30-14:50 (Presentation from participant country 1)
Dr. Robert (Bob) Romanosky, Department of Energy, U.S.
14:50-15:10 (Presentation on Technology)
Mr. Yoshiyuki Miyamoto, General Manager, Thermal Power
Development & Management Division Thermal Power Systems
Division Hitachi, Ltd., Power Systems Company
15:10-15:30 (Presentation on Finance)
TBD, NEXI(Nippon Export and Investment Insurance), Japan
TBD, JBIC(Japan Bank for International Cooperation), Japan
15:30-15:50 Q&A
15:50-16:00 Photo session
16:00- Depart to Belchatow (Coach)
18:30-19:30 Cocktail Party (Belchatow)
Peer review
9:00-10:00 Presentation on power station’s outline, safety guidance
(Belchatow)
10:00-12:00 Peer review
Coal mine tour(for non-expert)
- Current operation data check
- Equipment status check
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Technical discussion (Including technical staff from Belchatow P/S)
- Feed back from peer reviewers
- Exchange views experienced from respective countries
15:00- Depart to Warsaw (Coach)
18:30- Dinner (Optional )
Workshop
9:30-9:50
Wrap-up on Peer review
(Warsaw)
FEPC, Japan TBD
9:50-10:10 Expectation and perspective
Mr. John Scowcroft, International Electricity Partnership
10:10-10:20 Q&A
10:20-10:40 Suggestion to the GSEP (Host country’s view)
Poland TBD
Closing
Mr. Graham Pugh, DOE (TBD)
10:40-11:00
Mr. Shintaro Yokokawa(FEPC, Japan)
Secretariat by PricewaterhouseCoopers Co., Ltd

Podobne dokumenty