Program wspierania rozwoju kompetencji matematycznych w roku

Transkrypt

Program wspierania rozwoju kompetencji matematycznych w roku
Program wspierania rozwoju kompetencji matematycznych
w roku szkolnym 2016/17
Cele: -propagowanie matematyki wśród uczniów;
-zwiększenie motywacji i zainteresowania uczniów nauką;
-wzrost sprawności rachunkowych;
-rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
-ćwiczenie wyobraźni geometrycznej;
Działanie
1. Koło Matematyczne dla klas I-III
2.Dzień tabliczki mnożenia
-konkursy klasowe
-Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia
Termin
Od 1.09
Do 27.09
29.09
Uwagi
A. Kołodzińska
n-le edukacji
wczesnoszkolnej
J. Musielak
3. Konkurs na rymowankę dot. tabliczki mnożenia
4. Matematyczne wyszywanki
5. Eliminacje do Powiatowego Konkursu
Matematycznego klas II-III
6. Konkurs KOMA
-wykłady dla uczniów
-konkurs
7. Konkurs Pangea
8.Akcja Matematyczne preteksty
9.Konkurs „Rusz głową”
10.Sudoku
- ćwiczenia w rozwiązywaniu
-konkurs
11. Wyjazdy na warsztaty matematyczne do Instytutu
Matematyki
12. Innowacja pedagogiczna „Edukacja przez szachy”
X 2016
XI 2016
II semestr
J. Musielak
J. Schab, T. Filar (I-VI)
A. Kołodzińska
XI/ XII
2016
III/IV
II 2017
I-VI 2017
dot. kl. IV-VI
Od X 2016
II/III 2017
Co najmniej
raz w sem.
Od 1.09
Kl. I-VI
13.Gazetki tematyczne „Trzy łyki matematyki” / „W
królestwie szachów”
14. Działania w bieżącej pracy z uczniami:
-stosowanie pussów i kart matematycznych
-korzystanie z portali i stron matematycznych
-rozwiązywanie zadań logicznych
-wykorzystanie zadań z konkursu Kangur
-zachęcanie jak największej liczby uczniów do udziału
w konkursach
-mini konkursy klasowe
-wykorzystanie szachów
-projekty i prace plastyczne
-indywidualizacja pracy
-elementy algorytmiki i programowania na zajęciach
komputerowych
Od IX
IX 2016VI 2017
Zgodnie z
rozkładem
J. Musielak (IV-VI)
J. Musielak (IV-VI)
Kl. I-VI
dot. kl. IV-VI
J. Musielak
J. Musielak
J. Wiśniewski
Opieka - J. Musielak
n-le edukacji
wczesnoszkolnej
J. Musielak
J. Musielak
Dot. kl. IV-VI
Przewiduje się następujące spotkania zespołu: w sprawach konkursu ”Rusz głową”(XII, V),
organizacji konkursu Sudoku (III), spotkanie podsumowujące (VI 2017)

Podobne dokumenty