OGLĄDAJ TELEWIZJĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Transkrypt

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM!
OGLĄDAJ TELEWIZJĘ
W JĘZYKU ANGIELSKIM!
Jedną z najlepszych metod uczenia się języka angielskiego jest
codzienne oglądanie telewizji anglojęzycznej – pozwala ono na
oswojenie się z melodią języka oraz pozwala usłyszeć słowa, które
poznaliśmy na lekcji, w praktyce Ŝywego języka.
PoniŜej rekomendujemy Państwu ciekawe stacje telewizyjne, nadające
po angielsku – dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Osoby zaczynające
naukę języka, bez względu na wiek, zachęcamy do oglądania telewizji
dla dzieci, poniewaŜ język uŜywany w programach dla dzieci jest
stosunkowo prosty.
Aby oglądać telewizję w języku angielskim, naleŜy w menu
programowym telewizji satelitarnej wybrać angielską wersję językową
– jeśli będą mieli Państwo jakikolwiek problem techniczny, prosimy o
kontakt. Postaramy się pomóc.
Rekomendowane stacje telewizyjne:

Podobne dokumenty