Tematy wykładów, seminariów i ćwiczeń

Transkrypt

Tematy wykładów, seminariów i ćwiczeń
TEMATY WYKŁADÓW, SEMINARIÓW I ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH
Z ZAKRESU CHORÓB ZAKAŹNYCH
SEMINARIA:
1. Choroby zakaźne wieku dziecięcego (odra, różyczka, świnka). Płonica. Błonica. Kalendarz
szczepień.
DLA STUDENTÓW IV ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
SEMESTR LETNI 2015/16
2. Zakażenia wywołane przez wirusy Herpes. Diagnostyka różnicowa zespołu
mononukleozowego.
WYKŁADY:
1. Wprowadzenie do chorób zakaźnych. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie.
Organizacja opieki medycznej w zakresie chorób zakaźnych. Akty prawne.
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
1. Zatrucie jadem kiełbasianym. Dur brzuszny i dury rzekome.
2. Choroby pasożytnicze (pełzakowica, giardiaza, owsica, glistnica, bąblowica, tasiemczyca,
2. Choroby wątroby jako problem medyczny i cywilizacyjny.
toksokaroza, włośnica).
3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B.
3. Zakażenia tkanek miękkich (wąglik, róża, różyca). Tężec. Profilaktyka tężca.
4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C.
4. Wścieklizna. Profilaktyka wścieklizny. Wirusowe zakażenia OUN (Herpes, polio, enterowi
rusy) . Inwazyjna choroba meningokokowa i pneumokokowa.
5. Niewydolność wątroby i encefalopatia wątrobowa.
6. HIV/AIDS.
5. Borelioza z Lyme – znaczenie właściwej interpretacji badań serologicznych i
rekomendacji.
7. Choroby związane z Clostridium difficile.
8. Anaplazmoza i inne choroby odkleszczowe (z wyłączeniem boreliozy).
6. Ekspozycja zawodowa na krew i IPIM
9. Malaria, denga, gorączka zachodniego Nilu.
7. Gorączka o nieznanej etiologii. Limfadenopatie
10. Nowopojawiające się choroby zakaźne oraz grypa.
8.
Dżuma. Tularemia. Bruceloza. Legionelloza. Krztusiec. Gorączka Q.
9. Wybrane choroby tropikalne: pełzakowica, leiszmanioza, schistosomozy. Gorączki
krwotoczne.
10. Toksoplazmoza. Choroby zakaźne w ciąży.
11. Zakaźne zatrucia pokarmowe. Wybrane choroby odzwierzęce przewodu pokarmowego
(jersinioza). Zakażenia wywołane przez E.coli. (temat realizowany w CSM)
12. MERS. SARS. Broń biologiczna

Podobne dokumenty