Informacja dotycząca leczenia pacjentów ze stwardnieniem

Transkrypt

Informacja dotycząca leczenia pacjentów ze stwardnieniem
Informacja dotycząca leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
Informuję, że kwalifikacji pacjenta do terapeutycznego programu zdrowotnego „Leczenia
stwardnienia rozsianego” dokonuje Komisja Lekarska działająca w ŚOW NFZ na podstawie „Wniosku
na leczenie stwardnienia rozsianego interferonem beta” nadesłanego przez lekarza Oddziału/Poradni
Neurologicznej tego świadczeniodawcy, który posiada podpisaną z NFZ umowę na realizację programu.
Wnioski nadsyłane do ŚOW NFZ przez innych świadczeniodawców nie będą rozpatrywane.
W związku z powyższym, pacjenci z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, którzy zdaniem
lekarza prowadzącego leczenie w placówkach, które nie posiadają podpisanej umowy na realizację ww.
programu, winni być kierowani celem kwalifikacji do programu, do jednej z niżej wymienionych
placówek posiadających umowę na realizację ww. programu:
1.Centralny Szpital Kliniczny Katowice ul. Medyków 14,
2. Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice ul. Ziołowa 47,
3. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7,
4. Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu ul. 3 Maja 15,
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 Rybnik ul. Energetyków 46,
6. Szpital Miejski Ruda Śląska ul. Lipa 2,
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny NMP w Częstochowie ul. Bialska 4.
Wnioski o przedłużenie leczenia w programie terapeutycznym lekowym o kolejne 12 miesięcy (w sumie
36 miesięcy) należy nadsyłać po 22 miesiącach terapii aby nie dochodziło do przerwania ciągłości
leczenia. Wnioski powinny zawierać kompletną informację z przebiegu leczenia oraz potwierdzenie, że
pacjent spełnia kryteria programowe dotyczące przedłużenia terapii:
1. Brak rzutów lub redukcja liczby rzutów o minimum 50% w ciągu ostatnich 18 miesięcy
leczenia.
2. Brak progresji choroby w okresie 2 lat leczenia: różnica w skali EDSS poniżej 1 punktu.
3. Brak wyraźnych cech aktywności i progresji choroby w badaniu kontrastowym MRI
(z gadoliną).
Niekompletne wnioski zgodnie z opinią Komisji Lekarskiej wymagać będą uzupełnienia.

Podobne dokumenty