Wykaz podręczników klasa VI rok szkolny 2016/2017 Przedmiot

Komentarze

Transkrypt

Wykaz podręczników klasa VI rok szkolny 2016/2017 Przedmiot
Wykaz podręczników klasa VI rok szkolny 2016/2017
Przedmiot
Tytuł podręcznika,
materiałów ćwiczeniowych
Religia
Wierzę w kościół.
Autor
ks. Waldemar Janiga
Wydawnictwo
Wydawnictwo Gaudium
Nr dopuszczenia*
AZ-23-01/10-LU-2/14
Podręcznik dla VI klasy szkoły podstawowej.
Karty pracy – „Wierzę w Kościół”.
Język polski
ks. Waldemar Janiga
Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego,
Anna Klimowicz
Nowa Era Spółka z o.o.
538/3/2014
kulturowego i językowego dla klasy VI szkoły
podstawowej.
„Teraz polski!”
Język angielski
Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI
New Hot Spot 3
Agnieszka Marcinkiewicz
Colin Granger
Macmillan Polska Sp. z o.o.218/3/2010
Muzyka i my.
Romana Rataj
Wydawnictwo Szkolne
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6
Grażyna Sołtysik
Podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Muzyka
Plastyka
i Pedagogiczne S.A.
Plastyka 4-6. Podręcznik do szkoły podstawowejStanisław Krzysztof Stopczyk
Wydawnictwo Szkolne
Joanna Chołaścińska
552/3/2014
533/2012
i Pedagogiczne S.A.
Barbara Neubart
Historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era Spółka z o.o.
443/3/2014
i społeczeństwo społeczeństwa
dla klasy VI szkoły podstawowej.
Przyroda
Przyroda z klasą. Podręcznik do klasy 6
Joanna Buniowska,
Wydawnictwo "LektorKlett"
481/3/2014
Ewa Frąckowiak, Ewa
Gęca
Przyroda z klasą. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6
Ewa Frąckowiak
Ewa Gęca
Jolanta Buniowska
Matematyka
Zajęcia
komputerowe
Matematyka 6.
Podręcznik dla klasy szóstej szkoły
podstawowej.
Małgorzata
Dobrowolska, Marta
Jucewicz, Marcin
Karpiński, Piotr Zarzycki
Matematyka z plusem. Zbiór zadań dla klasy
6
Krystyna Zarzycka
Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć
Michał Kęska
Gdańskie Wydawnictwo 340/3/2014
Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Piotr Zarzycki
Nowa Era Spółka z o.o.
583/m/2012
Nowa Era Sp. z o.o.,
295/2010
komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Zajęcia techniczne
Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć
Lech Łabecki,
technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Marta Łabecka
Wydawnictwo Era Sp. z o.o.
* Proszę sprawdzić na liście MEN www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/dopuszczone_lista1.php

Podobne dokumenty