prasy do termicznego okleinowania i powleka

Transkrypt

prasy do termicznego okleinowania i powleka
PRASY DO TERMICZNEGO
►
OKLEINOWANIA I POWLEKANIA ELEMENTÓW
Do profilowanych frontów meblowych
S
YSTEMLÖSUNGEN FÜR
►
DIE THERMOFORM­
BESCHICHTUNG
von profilierten Möbelfronten
THERMOFORMING
THERMOFORMING
Bürkle - Process Technologies | Bürkle - Process Technologies
e.a.sy Rozwiązania systemowe dla okleinowania termicznego
e.a.sy SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DIE THERMOFORMBESCHICHTIGUNG
» ROBERT BÜRKLE GMBH
Główna siedziba naszego przedsiębiorstwa
założonego w 1920 roku znajduje się w
północnym Szwarcwaldzie
Der Stammsitz unseres 1920 gegründeten
Unternehmens liegt im Nordschwarzwald
Bürkle jest jednym ze światowych
liderów w dziedzinie technologii
prasowania i okleinowania. Jest
jednym z czołowych, światowych
producentów tego typu urządzeń
i kompletnych systemów produkcyjnych. Wraz z naszymi 700
pracownikami planujemy i budujemy maszyny i urządzenia dla
przemysłu meblowego, przemysłu
płyt drewnopochodnych, branży
drzwiowej i parkieciarskiej. Dzięki
ponadprzeciętnym nakładom na
badania i rozwój oraz wysokim,
technicznym standardom nasze
produkty znane są poza granicami
Niemiec.
Ponad 80% maszyn Bürkle jest
eksportowanych na cały świat.
Nasze przedsiębiorstwo posiada filie w Europie, Ameryce i
Azji. Nasz know-how oferujemy
począwszy od fazy planowania i
rozwoju, aż do produkcji kompletnych systemów. Siła innowacji
i jakość to podstawy naszego
światowego sukcesu.
» ROBERT BÜRKLE GMBH
Bürkle ist einer der Technologie- und Weltmarktführer auf dem
Gebiet der Pressen- und Beschichtungstechnologie.
Mit 700 Mitarbeitern planen und
bauen wir u. a. Maschinen und
Anlagen für die Möbel-, Holzwerkstoffplatten-, Türen- und Parkett­
industrie.
Durch überdurchschnittliche Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung und den hohen technischen Standard sind unsere
Maschinen und Anlagen weit über
die Grenzen Deutschlands hinaus
bekannt.
Über 80 % der Bürkle-Anlagen
werden weltweit exportiert. Das
Unternehmen betreibt Nieder­
lassungen in Europa, Amerika und
Asien.
Unser Know-how bieten wir von
der Planung und Entwicklung bis
zur Fertig­stellung von kompletten
Systemen an. Innovationskraft und
Qualität sind die Grundlagen des
großen Markterfolges.
» ROBERT BÜRKLE GMBH
Filia w Mastholte
» ROBERT BÜRKLE GMBH
Niederlassung Mastholte
Filia naszej firmy znajduje się od
1982 r. w Rietberg-Mastholte /
Westfalia- w sercu europejskiego
przemysłu meblowego. W oparciu o wieloletnie doświadczenie ośrodek ten stał się centrum kompetencji w zakresie urządzeń do
produkcji drzwi i parkietu.
Der Standort unserer Niederlassung ist seit 1982 in Rietberg-­
Mastholte/Westfalen, im Herzen
der europäischen Möbelindustrie.
Aufgrund der langjährigen Erfahrung hat sich dieser Standort zum
Kompetenzzentrum für Türen- und
Parkettanlagen entwickelt.
e.a.sy solutions - najistotniejsze przesłanie
Klientom Bürkle oferujemy dopracowaną w
Oznacza to, że dostarczane przez
to ekonomiczność, technologia systemowa
szczegółach, zorientowaną na przyszłość
nas systemy produkcyjne umożliwiają i serwis.
technologię naszych maszyn i urządzeń.
ekonomiczną produkcję, spełniają
najwyższe techniczne wymagania i dają się
Dlatego żądania Klienta są konsekwentnie
ekonomicznych.
Unsere Niederlassung in RietbergMastholte/Westfalen
Świadczony przez nas serwis dopełnia
program produkcyjny: infolinia serwisowa i
Począwszy od fazy doradztwa, poprzez
wysoko rozwinięte systemy diagnozowania
rozwój i pracę konstrukcyjną, aż po urucho-
problemów są standardem w naszej ofercie mienie u klienta towarzyszy nam myśl: i gwarantują bezpieczeństwo procesu pro-
Rezultat musi być e.a.sy !
dukcyjnego.
e.a.sy solutions – Wirtschaftlichkeit,
Bürkle-Kunden verlassen sich auf die aus-
Das bedeutet: unsere gelieferten Systeme
­Systemtechnologie und Service stehen
gereifte und zukunftsorientierte Technologie
ermöglichen eine absolut wirtschaftliche
im Vordergrund.
unserer Maschinen und Anlagen.
Produktion, genügen höchsten technischen
Ansprüchen und sind jederzeit modular
Deshalb werden Kundenanforderungen
Nasza filia w Rietberg-Mastholte/Westfalia
w każdym czasie modułowo rozbudować.
realizowane z uwzględnieniem przesłanek
erweiterbar.
konsequent nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten umgesetzt.
Eine durchgängige Serviceorientierung
­rundet unser Programm ab: Service-Hotline
Von der Beratung über die Entwicklung und
und hoch entwickelte ­Diagnosesysteme
Konstruktion bis hin zur Inbetriebnahme
gehören zu den Standards unseres Ange-
einer Anlage begleitet uns ein Gedanke:
bots und garantieren eine höchstmögliche
das Ergebnis soll e.a.sy sein!
Prozesssicherheit.
3
4
Thermoforming | Thermoforming
Tryb pracy systemu bezmembranowego | Funktionsweise des membranlosen Systems
5
TECHNOLOGIA BEZ MEMBRANY
TECHNOLOGIE OHNE MEMBRAN
1
1Płyta grzewcza
2Górna rama uszczelniająca
3Folia
4Element do okleinowania
5Paleta robocza
6Podkład lub system PIN
1Heizplatte
2Oberer Dichtrahmen
3Folie
4zu beschichtendes Teil
5Legepalette
6Unterstück oder Pin-System
Wtłaczane powietrze od dołu
dociska folię do płyty grzewczej,
która ją podgrzewa
Die Folie wird mit Druckluft von
unten gegen die Heizplatte
gedrückt und erwärmt
Nagrzana folia jest zasysana od
dołu przez system Vakuum i dociskana do elementu przez wtłaczane powietrze z góry
Die warme Folie wird durch
­Vakuum von unten über die Teile
gezogen und mit Druckluft von
oben angepresst
3
IDEA
• bez membrany
• oszczędność energii
• elementy dokładnie pokryte folią
DIE IDEE
• ohne Membrane
• energiesparend
• detailgenau Folie beschichten
2
4
6
5
CEL
• niskie koszty eksploatacji
• brak kosztów części szybko- zużywających się
• zaleta dla klienta
DAS ZIEL
• niedrige Prozesskosten
• keine Verschleißkosten
• zum Vorteil des Kunden
DROGA
• innowacyjna
• przyjazna w obsłudze
• wysoko zautomatyzowana
• ekonomiczna • technika maszynowa
DER WEG
• innovative
• servicefreundliche
• hoch automatisierte
• wirtschaftliche
• Maschinentechnik
6
Thermoforming | Thermoforming
Thermoforming | Thermoforming
ZESTAWIENIE
ÜBERSICHT
Prasa Synchroniczna
M8
strona 8–9
Synchron
M8
Seite 8–9
Prasa Cyrkulacyjna
BTF
strona 10–13
Zirkulation
BTF
Seite 10–13
Prasa Rotacyjna
BTF
strona 14–17
Rotation
BTF
Seite 14–17
Prasa Flowline
BTF
strona 18–21
Flowline
BTF
Seite 18–21
Urządzenia dodatkowe
Peripherie
strona 24–25
Seite 24–25
Ręczny system PIN
Manuelles Pin-System
Automatyczny system PIN
Automatisches Pin-System
Automatyczny system PIN
Automatisches Pin-System
Automatyczny system PIN
Automatisches Pin-System
7
8
Prasa Synchroniczna | Synchrone
Prasa Synchroniczna | Synchrone
OPIS URZĄDZENIA
Prasa Synchroniczna jest najkorzystniejszym cenowo modelem
z podstawowym wyposażeniem
dla niewielkich wydajności,
zajmującym niewiele miejsca.
WYKONANIE MASZYNY
M8 jest najmłodszym produktem
firmy Bürkle. Synchroniczny
załadunek prasy M8 realizowany
jest poprzez automatyczny stół
załadowczy.
ANLAGENBESCHREIBUNG
Das Modell Synchron ist die preisgünstige Anlage mit bewährter
Grundausstattung für kleine
­Kapazitäten bei geringem Platz­
bedarf.
MASCHINENAUSFÜHRUNG
Die M8 ist der Youngster von
Bürkle. Mit einem automatischen
Legetisch wird die Presse M8
­synchron beschickt.
4
1 Szczotkarka
2 Natrysk kleju
3 Suszenie
4 Prasa M8
INFORMACJE TECHNICZNE
Standardowe wyposażenie prasy
• automatyczny stół roboczy z
paletą do układania elementów
• prasa M8
• stanowisko rozwijania folii
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Maschinenausführung Standard
• ein automatischer Schiebetisch
mit Legepalette
• Multifoiler M8
• eine Folienabwickelstelle
Opcje
• dodatkowy stół roboczy z paletą
do układania elementów
• membrana
• dodatkowe urządzenia
zewnętrzne- opis str. 24/25
Optionen
• ein zusätzlicher Schiebetisch mit
Legepalette
• Membranausrüstung
• ergänzende Peripherie finden
Sie auf Seite 24/25
1 Multibrush
2 Kleber spritzen
3 Trocknung
4 M8
1
2
3
Dane techniczne *
Multifoiler M8
Powierzchnia użytkowa stołu roboczego
1330 x 2430
mm
Nutzfläche der Palette
Maks. wymiar elementu
1250 x 2350
mm
max. Teilegröße
Technische Daten *
Maks. ciśnienie formowania
4,0
bar
max. Formdruck
Min. szerokość folii
1400
mm
min. Folienbreite
Maks. temperatura płyty grzewczej
150
°C
max. HPL-Temperatur
* odnoszą się do wartości standardowych. Zmiany możliwe na życzenie klienta.
* hierbei handelt es sich um Standardwerte. Kundenspezifische Änderungen sind möglich.
9
10
Prasa Cyrkulacyjna | Zirkulation
prasa cyrkulacyjna
ZIRKULATION
Prasa Cyrkulacyjna | Zirkulation
11
12
Prasa Cyrkulacyjna | Zirkulation
Prasa Cyrkulacyjna | Zirkulation
OPIS URZĄDZENIA
System cyrkulacyjny zapewnia
wysoką wydajność produkcji
poprzez system obiegu trzech
stołów roboczych. Gwarantuje
ciągłą i płynną pracę prasy.
ANLAGENBESCHREIBUNG
Das Zirkulations-System für hohe
Leistungen ermöglicht durch seine
umlaufenden Paletten einen optimalen Materialfluss bei kommissionsweiser Fertigung.
11
10
4
5
9
3
6
MASCHINENAUSFÜHRUNG
Der vertikal umlaufende Transport
von 3 Legetischen setzte seit 1994
Maßstäbe in der 3D-Maschinentechnik und ist heute der Bestseller. Die Zirkulation erzwingt einen
platzsparenden und fließenden
Arbeitsablauf. Als Grundbaustein
für weitere Modellreihen beeinflusst sie nach wie vor alle BürkleInnovationen.
INFORMACJE TECHNICZNE
Standardowe wyposażenie prasy
• podnoszony stół załadowczy
• prasa BTF
• 3 palety w obiegu
• unoszony stół rozładowczy
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Maschinenausführung Standard
• ein Legehubtisch
• Multifoiler BTF
• 3 Paletten im Umlauf
• ein Entleerhubtisch
Opcje
• System Multi-Pin
• dodatkowe urządzenia
zewnętrzne- opis str. 24/25
Optionen
• Multi-Pin-System
• ergänzende Peripherie finden
Sie auf Seite 24/25
8
7
2
WYKONANIE MASZYNY
Od 1994 roku pionowy system
obiegu trzech stołów roboczych
wytycza standardy produkcyjne
w technice 3D. Cyrkulacja pracy
zapewnia oszczędność miejsca
oraz płynny przebieg produkcji.
Jako podstawowy model wywiera
w dalszym ciągu wpływ na innowacje całego typoszeregu pras
próżniowych firmy Bürkle.
1
1 Załadunek
1 Beschicken
2 Szczotkarka
2 Multi-Brush
3 Natrysk kleju
3 Spritzroboter
4 Nakładarka kleju 3D
4 3D Glue spreader
Dane techniczne*
BTF 1528
BTF 1534
5 Suszenie
5 Trocknung
Powierzchnia użytkowa stołu
1330 x 2630
1330 x 3230
mm
Nutzfläche der Palette
6 Magazynek obrotowy
6 Rotationsspeicher
Maks. wymiar elementu
1250 x 2550
1250 x 3150
mm
max. Teilegröße
7 Stanowisko układania
7 Belegen
Maks. ciśnienie formowania
6,0
6,0
bar
max. Formdruck
8 Stacja rozwijania folii
8 Multi-Roll
Min. szerokość folii
1400
1400
mm
min. Folienbreite
9 Układanie elementów
9 Legestation
Maks. temperatura płyty grzewczej
150
150
°C
max. HPL-Temperatur
10Prasa BTF
10Multifoiler BTF
11 Stanowisko wycinania elementów
11 Ausschneiden und Besäumen
Technische Daten *
* odnoszą się do wartości standardowych. Zmiany możliwe na życzenie klienta.
* hierbei handelt es sich um Standardwerte. Kundenspezifische Änderungen sind möglich.
13
14
Prasa Rotacyjna | Rotation
Prasa Rotacyjna | Rotation
PRASA ROTACYJNA
ROTATION
IDEA
Dwustronna obracana paleta,
dzięki czemu uzyskujemy lepsze
wykorzystanie i zarządzanie czasem przez obsługujących.
DIE IDEE
Doppelseitig verwendbare Palette,
spart eine Drehbewegung, bringt
mehr Aktiv-Zeit für die Bediener
TWIN-TRAY
TWIN-TRAY
WERSJE
VERSIONEN
15
16
Prasa Rotacyjna | Rotation
Prasa Rotacyjna | Rotation
INFORMACJE TECHNICZNE
Standardowe wyposażenie prasy
• kombinacja: załadunek – obrót –
rozładunek
• prasa BTF
• System Multi-Pin
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Maschinenausführung Standard
• eine Lege-Dreh-Entnahme-­
Kombination
• Multifoiler BTF
• Multi-Pin-System
Opcje
• wysoka paleta robocza
• dodatkowe urządzenia
zewnętrzne- opis str. 24/25
Optionen
• hohe Legepalette
• ergänzende Peripherie finden
Sie auf Seite 24/25
OBROTNICA
DREHWENDER
Paleta jest zaciskana
Palette wird geklemmt
Obraca się o 1800
Drehen um 180°
WYKONANIE MASZYNY
Kompaktowe urządzenie zapewniające oszczędność miejsca z optymalnym przebiegiem produkcji.
Łatwe układanie/zdejmowanie elementów, co gwarantuje maksymalne
wykorzystanie czasu obsługi
Ułożenie nowych elementów
Neue Teile legen
MASCHINENAUSFÜHRUNG
Eine kompakte Anlage mit geringem
Platzbedarf und bester Ablauf­
gestaltung. Sie gewährt einfaches
Teilehandling und eine sehr hohe
Aktiv-Zeit der Bediener.
4
5
Przykrycie elementów folią
Teile mit Folie abdecken
Wycinanie gotowych elementów
1 Szczotkarka
Teile fertig ausschneiden
2 Natrysk kleju
3 Suszenie
4 Prasa Rotacyjna
5 Czyszczenie elementów
1 Multibrush
2
Technische Daten *
Powierzchnia użytkowa stołu roboczego
1330 x 2630
mm
Nutzfläche der Palette
Maks. wymiar elementu
1250 x 2550
mm
max. Teilegröße
Maks. ciśnienie formowania
6,0
bar
max. Formdruck
3 Trocknung
Min. szerokość folii
1400
mm
min. Folienbreite
Maks. temperatura płyty grzewczej
150
°C
max. HPL-Temperatur
5 Multicleaner
3
BTF 1528
2 Kleber spritzen
4 Rotation
1
Dane techniczne*
* odnoszą się do wartości standardowych. Zmiany możliwe na życzenie klienta.
* hierbei handelt es sich um Standardwerte. Kundenspezifische Änderungen sind möglich.
17
18
Prasa Flowline | Flowline
FLOWLINE
FLOWLINE
Prasa Flowline | Flowline
19
Prasa Flowline | Flowline
Prasa Flowline | Flowline
OPIS URZĄDZENIA
Wysokowydajnościowa przemysłowa
linia produkcyjna z najwyższym
stopniem automatyzacji dzięki obrotnicy i systemowi automatycznych
podkładów Multi-Pin
ANLAGENBESCHREIBUNG
Die Hochleistungsanlage für große
Kommissionen mit höchster Automatisierung durch Drehwender und MultiPin-System.
INFORMACJE TECHNICZNE
Standardowe wyposażenie prasy
• podnoszony stół roboczy
• prasa BTF
• 3 stoły robocze w obiegu
• obrotnica
• taśma rozładowcza
• System Multi-Pin
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Maschinenausführung Standard
• ein Legehubtisch
• BTF Multifoiler
• 3 Paletten im Umlauf
• ein Drehwender
• ein Auslaufband
• Multi-Pin-System
OBROTNICA
DREHWENDER
DOOR
Opcje
• dodatkowe urządzenia
zewnętrzne - opis str. 24/25
DOOR
Optionen
• ergänzende Peripherie finden
Sie auf Seite 24/25
Blokada, podnoszenie i obrót
Klemmen, Heben und Drehen
OR
DO
Obrót całej partii elementów
Gesamte Charge drehen
DOOR
7
OR
MASCHINENAUSFÜHRUNG
Sie stellt heute den up-to-date
Standard einer Hochleistungs­
beschichtung dar. Kunden mit
Weitblick schätzen die geringen
Prozesskosten, die hohe Kapazität
und den optimalen Arbeitsfluss.
Die geschickte Verknüpfung von
automatischem Unterstücksystem
Multi-Pin, dem membranlosen
Beschichten und einem bewährten
Drehwender nach dem Pressen
macht sie erfolgreich.
DO
WYKONANIE MASZYNY
Najbardziej zaawansowane i
nowoczesne rozwiązania techniczne znajdujące się w jednej
linii produkcyjnej do okleinowania
przemysłowego. Docenione przez klientów niskie koszty produkcji,
wysoka wydajność, optymalny
przebieg i płynność produkcji. Jest
to udane połączenie automatycznego systemu podkładów MultiPin, bezmembranowego okleinowania oraz obrotnicy.
DOOR
20
1 Stanowisko rozwijania folii Multi-Roll
1 Multi-Roll Folienlagerung
2 Stacja układania
2 Legestation
3 Prasa BTF
3 Multifoiler BTF
4 System Multi PIN
4 Multi PIN-System
5 Obrotnica Multi-Turning
5 Multi-Turning Drehwender
Bezpieczny i ostrożny rozładunek
6 Wycinanie i rozładunek
6 Ausschneiden und Besäumen
Sicher und schonend entleeren
7 Czyszczenie elementów na gotowo
7 Multi-Cleaner Rückseitenreinigung
6
5
4
3
2
1
Dane techniczne *
BTF 1528
BTF 1534
Technische Daten *
Powierzchnia użytkowa stołu
1330 x 2630
1330 x 3230
mm
Nutzfläche der Palette
Maks. wymiar elementu
1250 x 2550
1250 x 3150
mm
max. Teilegröße
Maks. ciśnienie formowania
6,0
6,0
bar
max. Formdruck
Min. szerokość folii
1400
1400
mm
min. Folienbreite
Maks. temperatura płyty grzewczej
150
150
°C
max. HPL-Temperatur
* odnoszą się do wartości standardowych. Zmiany możliwe na życzenie klienta.
* hierbei handelt es sich um Standardwerte. Kundenspezifische Änderungen sind möglich.
21
22
Flowline i Sprayline | Flowline and Sprayline
Flowline i Sprayline | Flowline and Sprayline
FLOWLINE I
SPRAYLINE
FLOWLINE AND
SPRAYLINE
WYPOSAŻENIE MASZYNY
Połączenie automatycznego
nanoszenia kleju z okleinowaniem
foliami wyznacza standardy w produkcji elementów 3D. Pozytywny
wpływ na koszty pracownicze i
koszty kleju. Multi-Lay-up automatycznie odkłada elementy pokryte
klejem bezpośrednio przed prasą
na stole roboczym.
3
1
MASCHINENAUSFÜHRUNG
Die High-end-Version setzt mit
der Verbindung von Beleimen und
­Folienbeschichtung Maßstäbe in
der 3D-Welt.
Personal- und Kleberkosten werden positiv beeinflusst.
Das Multi-Lay-up legt die beleim­
ten Teile automatisch direkt vor der
Presse im Legetisch (Palette) ab.
4
5
2
6
7
1 Układanie elementów
1 Auflegen der Teile
2 Szczotkarka
2 Multi-Brush
3 Natrysk kleju (automat i kabina natryskowa)
3 Beleimen der Charge (Roboter)
4 Suszenie
4 Trockner
5 Stacja rozwijania i magazynowania folii Multi-Roll
5 Multi-Roll, Folienlagerung
6 Multi-layup- automatyczne układanie elementów
6 Multi-Layup, automatisches Teilelegen
7 Prasa BTF, bez membrany
7 Multifoiler BTF, membranlos
8 System Multi-Pin
8 Multi-Pin-System
9 Obrotnica
9 Multi-Turning
10 Taśma rozładowcza, ręczne wycinanie
10Auslaufband, manuelles Ausschneiden
11 Czyszczenie elementów na gotowo
11 Multi-Cleaner
8
9
10
1
3
5
6
8
9
10
11
11
23
24
Thermoforming | Thermoforming
Thermoforming | Thermoforming
FABRYKA 3D
3D-FABRIK
Kompletny program maszyn i serwisu dotyczący technologii okleinowania 3D uzupełniony o pojedyncze, dodatkowe maszyny Bürkle
dla tego programu.
Ein komplettes Programm von
Maschinen und Service rund um
die 3D-Beschichtungstechnik
ergänzt die einzelnen Anlagentypen von Bürkle.
DODATKOWE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
PERIPHERIE
MULTI-ROLL
Obrotowy regał do magazynowania i rozwijania folii
MULTI-ROLL
Folienumlaufregal für die einfache
Lagerung der Folien
SEPARATOR
Do podziału stołu roboczego
SEPARATOR
zum Unterteilen der Palettet
PRASA MULTI-BALER
Do prasowania, zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych folii
MULTI-BALER
Ballenpresse zur einfacheren Entsorgung von Folienresten
SZCZOTKARKA / MULTI-BRUSH
Do odpylania elementów z MDF po frezowaniu w maszynach CNC
PROGRAM OPTYMALIZACYJNY
Do efektywnego wykorzystania
powierzchni stołu oraz optymalnego wykorzystania- zużycia folii
MULTI-BRUSH
zum Entstauben der MDF-Teile nach dem
CNC-Fräsen
OPTIMIERUNGS-SOFTWARE
zur effektiveren Palettenauslegung
und optimalen Folienausnutzung
SZCZOTKARKA / MULTI-CLEANER
Do czyszczenia spodniej strony elementów
po procesie oklejania.
WYSOKA KOMORA
Do okleinowania wysokich i giętych
elementów
MULTI-CLEANER
zum Reinigen der Teile-Rückseite nach
dem Beschichten
HOHE PALETTE
zur Beschichtung von hohen und
gebogenen Teilenboards
25
26
Thermoforming | Thermoforming
Thermoforming | Thermoforming
SYSTEM MULTI-PIN
MULTI-PIN SYSTEM
ZALETY
• brak podkładów
• niewielki odstęp miedzy pinami
• wysoka rozdzielczość obrazu
• dla wszystkich wieloboków
• dla ram
• możliwe układanie mieszane
• oszczędność miejsca
1. Układanie elementów
1. Teile legen
VORTEILE
• keine Unterstücke nötig
• kleine Rasterung
• hochauflösende Bildverarbeitung
• für alle Polygone
• für Rahmenteile
• gemischtes Legen möglich
• platzsparend in die Presse
­integriert
2. Skanowanie ułożenia
elementów
2. Bild erfassen
3. Wysunięcie PIN-ów i rozwinięcie folii
3. Pins setzen und Folie ziehen
4. Załadunek prasy
4. Beschicken der
­Thermoformingpresse
Przekrój poprzeczny
Querschnitt
5. Zamknięcie i proces prasowania
5. Schließen und Pressen
27
ROBERT BÜRKLE GMBH
Stuttgarter Straße 123
D-72250 Freudenstadt
Telefon +49 (0) 74 41 / 58-0
Telefax +49 (0) 74 41 / 78 13
www.buerkle-gmbh.de
[email protected]
ROBERT BÜRKLE GMBH
Niederlassung Mastholte
Gewerbestraße 5
D-33397 Rietberg-Mastholte
Telefon +49 (0) 29 44 / 9 70 70
Telefax +49 (0) 29 44 / 60 70
[email protected]
ROBERT BÜRKLE GMBH
KONTAKT W POLSCE
ul. Leszka 31L /37
61-062 Poznań
Telefon +48 61/653 36 60
Telefax +48 61/653 36 61
www.buerkle-gmbh.de
[email protected]
Mirosław Sareło
tel.+48 604 08 40 80
[email protected]
Mariusz Tomczak
tel. +48 606 82 90 38
[email protected]
Paweł Boratyński
tel. +48 608 44 22 88
[email protected]

Podobne dokumenty