Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. studentów kierunków budowlanych

Transkrypt

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. studentów kierunków budowlanych
Szybka Kolej Miejska
Sp. z o.o.
zaprasza do odbycia praktyk
studentów kierunków budowlanych oraz zarządzania
nieruchomościami
Zakres praktyk:
 asystowanie specjalistom działu w zakresie rozliczania usług i prac budowlanych realizowanych
przez firmy zewnętrzne (outsourcing)
Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie (w godzinach 7.00-15.00)
Co oferujemy?
 możliwość poznania sposobów kontroli merytorycznej prowadzonych usług i prac budowlanych w
terenie;
 możliwość zdobycia wiedzy o sposobach kontroli dokumentacji wykonania usług i prac budowlanych
oraz nadzoru;
 możliwość zapoznania się z procesem obiegu dokumentów w firmie;
 zdobycie umiejętności przygotowania opisu faktur za zlecone usługi.
Czego oczekujemy?





podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania kolei i zarządzania nieruchomościami;
umiejętności obsługi komputera – znajomości programów biurowych;
umiejętności pracy w zespole;
sumienności, zaangażowania, chęci zdobycia nowej wiedzy;
kultury osobistej.
Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym:
[email protected]

Podobne dokumenty