CzaS na zaChodnie Centrum medyCzne

Transkrypt

CzaS na zaChodnie Centrum medyCzne
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
ROK XXIV. nr 01/2017 (564) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA czwartek 12.01.2017
Przegrał ze
stresem?
Będzie stacja paliw
i nie tylko
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, na łamach „WG” ukazała się krótka
wzmianka na temat wypadku tira na odcinku między Gubinem a Brzózką. Ciężarówka
wpadła do rowu. Była to zwykła kolizja.
Okazało się, że zdarzenie miało bardziej
dramatyczne zakończenie, niż mogło się
początkowo wydawać.
W górnej części miasta powstaje stacja
benzynowa, myjnia i market budowlany.
Przychylna planom inwestora lokalna
władza zaproponowała lokalizację w
rejonie dawnej bazy PTHW, na styku ulic
Żymierskiego i Batalionów Chłopskich.
Prace rozpoczęły się w listopadzie, a jej
efekty są już dziś widoczne gołym okiem.
czytaj str. 4
Szukanie genetycznego
blizniaka
www.dkms.pl - dlaczego mieszkańcy Gubina powinni zapamiętać
nazwę strony tej fundacji? Ponieważ
uświadamia, że tak naprawdę niewiele wysiłku i czasu kosztuje podarowanie komuś życia...
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą
osoby w każdym wieku. Każdy może
zachorować, ale każdy też może pomóc takiej osobie. Gdy choremu nie
wystarcza konwencjonalna metoda
(np. chemioterapia), jedyną szansą na
życie jest przeszczepienie szpiku lub
komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.
Pamiętajmy, że istnieje możliwość
zarejestrowania się na wyżej wymienionej stronie internetowej i sprawdzenia, czy można zostać dawcą i
tym samym dać choremu najcenniejszy dar - szansę na życie. Szpik pobierany jest z talerza kości biodrowej.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym przy użyciu specjalnej
igły.
Niestety prawdopodobieństwo
znalezienia odpowiedniego Dawcy
dla pacjenta jest bardzo niskie, dlatego im więcej jest zarejestrowanych
potencjalnych dawców, tym więcej
szans na znalezienie „genetycznego
bliźniaka”.
Aby zostać potencjalnym Dawcą,
wystarczy zamówić na www.dkms.pl
pakiet rejestracyjny zawierający formularz i pałeczki do pobrania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej
części policzka.
Z kolei na stronie www.dawca.pl w
klarowny sposób wyjaśniony jest proces pobierania szpiku kostnego. Nie
czekajmy więc i sprawdźmy, czy możemy zostać dawcą. Nigdy bowiem
nie wiadomo, kiedy ta wiedza okaże
się niezwykle przydatna.
(am)
Uwaga gubinianie!
Została podpisana umowa o odłowie 50 sztuk dzików na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, z firmą
specjalizującą się w tym zakresie.
Informujemy, że od stycznia na terenie miasta będą ustawione dwie tzw.
łownie na dziki. W związku z czym
uprasza się mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i nie zbliżanie się do tychże łowni.
(red)
czytaj str. 16
czytaj str. 4
Aktywne ferie
z GDK
Już niedługo (30 stycznia) w województwie
lubuskim rozpoczynają się wyczekiwane
przez uczniów ferie zimowe. Gubiński Dom
Kultury zaprasza dzieci na zimowisko. Ile
kosztują zapisy oraz jakie atrakcje i niespodzianki dla naszych pociech przygotowali
instruktorzy z domu kultury?
plakat na str. 12
Czas na Zachodnie Centrum Medyczne
czytaj str. 3
Udana Szlachetna Paczka
7 grudnia na Facebook’u gubińska
Szlachetna Paczka tak pisała: „Finał
Szlachetnej Paczki i wręczenie paczek
rodzinom już w ten weekend, zostały
tylko 2 dni, a dla dwóch rodzin ciągle
nie mamy darczyńców”. Byli dobrej myśli i nie zawiedli się. Wkrótce napisali:
„Mamy pierwsze wyniki z weekendu
cudów!!! W tym roku w naszym gubińskim rejonie włączyliśmy do projektu Szlachetnej Paczki 31 rodzin i dla
wszystkich udało się pozyskać darczyńców. Paczki dotarły do wszystkich tych
rodzin objętych projektem. W ostatecznym rozliczeniu 274 paczki dotarły do
31 rodzin.” Czy tylko 31? Można śmiało
powiedzieć, że aż do 31 rodzin. Kilkadziesiąt rodzin miało niespodziewanie
piękne święta dzięki stosunkowo niewielkiej grupie gubinian zaangażowanych w realizację projektu Szlachetna
Paczka. Należy dodać, że paczki stanowiły równowartość prawie 40 tys. złotych, a przygotowały je (ufundowały)
454 osoby. Jak poinformowała gazetę
Dominika Bąk, lider rejonu w Gubinie,
paczki wręczono 11-12 grudnia, ale
niektóre rodziny niemal „ponadplanowo” otrzymały paczki przed świętami.
Słowa uznania - jej zdaniem - należą
się wszystkim, a szczególnie tym, którzy udzielili pomocy w ekspresowym
przygotowaniu paczek dla rodzin, które
zostały wybrane jako ostatnie. - Ciężko
zliczyć osoby, które w dwa ostatnie dni
przed finałem zapełniały tabelki z potrzebami tych rodzin, a później o różnych porach dnia i nocy przekazywały
produkty - podkreśla pani Dominika.
Szczególne podziękowania skierowane są pod adresem właścicieli firmy
„Romet”, którzy pomogli spełnić marzenia pewnego dziecka z Gubina.
Dominika Bąk, korzystając z łamów
naszej gazety, dziękuje wszystkim osobom z Gubina, Zielonej Góry i innych
miejscowości, które przyczyniły się do
zebrania potrzebnych produktów. A na
serwisie społecznościowym Facebook napisała, że między innymi wsparł
nas: Sklep Turecki Bazar, Kleks, Family,
Sekrecik Malucha, pracownicy salonu
Play, Cukiernia Sikora, Stenia i wiele in-
nych prywatnych osób. - Dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do tego sukcesu i zapraszamy do współpracy za rok - dodała na
zakończenie. (sp)
2
czwartek 12.01.2017
aktualności miejskie
„Dwa Ratusze – jedno Euromiasto”
Tak brzmi nazwa nowego projektu realizowanego wspólnie przez Gubin i Guben. Jego głównym celem jest dalsze podnoszenie jakości istniejącej współpracy, pogłębienie integracji, budowanie wspólnych struktur, mocnego i rozpoznawalnego wizerunku oraz szeroko rozumiana wspólna promocja gospodarcza. Otrzymane środki popłyną do nas z Programu Współpracy
Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, a wysokość dofinansowania to 501.500 Euro, czyli ponad 2 miliony złotych!
K rzysztof kaciunka
- Celem przedsięwzięcia jest integracja oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy w wielu obszarach
życia społecznego, m.in. na płaszczyźnie urzędów miejskich Gubina i
Guben, stowarzyszeń i pozostałych
instytucji, jak również w temacie
marketingu miejskiego i promocji
gospodarczej – wyjaśnia burmistrz
Bartłomiej Bartczak. - Zamierzamy
stworzyć wspólną ofertę inwestycyjną oraz turystyczną. Doskonale
zdajemy sobie sprawę z tego, jaki w
Euromieście drzemie potencjał i zamierzamy go w pełni wykorzystać.
O jakich działaniach projektowych
warto wspomnieć? Co kwartał będą
odbywać się posiedzenia Wspólnej
Komisji Euromiasta Guben/Gubin,
przewidziano także wspólne sesje
obu Rad Miejskich. Dla władz miejskich, radnych oraz pracowników
magistratów zaplanowano wizyty
studyjne, warsztaty tematyczne, pozwalające na wymianę doświadczeń
i wprowadzające elementy szkoleniowe (chociażby kurs językowy).
- W Gubinie w budynku przy moście
granicznym (kiedyś siedziba Transgranicznego Centrum Marketingu)
otwarty zostanie Polsko-Niemiecki
Punkt Kontaktowy, w którym będzie
można zasięgnąć wszelkich informacji związanych ze współpracą i promocją gospodarczą w Euromieście
– tłumaczy Krzysztof Dziurdziewicz,
Naczelnik Wydziału Europejskiego.
– Ponadto zakładamy różne formy
wspierania transgranicznych kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami,
klubami sportowymi, instytucjami
oraz mieszkańcami obu miast. Wspomnieć trzeba, że w punkcie tym odbywać się będą dyżury prawnika.
Ocz ywiście możemy się spodziewać kolejnych filmów promocyjnych i spotów reklamowych,
które będą zapraszać do naszego
Euromiasta i przedstawiać istniejącą od ponad 25 lat współpracę
transgraniczną. Nowością ma być
stworzenie aplikacji na smartfony
(multimedialnego przewodnika)
o Euromieście oraz wspólny polsko-niemiecki kalendarz imprez. W
sąsiednim Guben zainstalowane
zostaną m.in. hot-spoty WiFi oraz tablice informacyjne tzw.„witacze”.
Oczywiście w celu promocji gospodarczej konieczne będzie uczestnictwo w przeróżnych targach, konferencjach i imprezach promocyjnych,
gdzie zaprezentowana zostanie
wspólna oferta inwestycyjna i tury-
O Euroregionie na komisji
19 grudnia ubiegłego roku w Gubinie polski i niemiecki przewodniczący – Krzysztof Zdobylak oraz Günter Quiel zwołali VI. posiedzenie wspólnej Komisji Euromiasta Gubin-Guben.
Głównym punktem tego obrad były działania podejmowane przez Euroregion Sprewa-NysaBóbr oraz możliwości dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG VA.
K rzysztof kaciunka
Tym razem oprócz burmistrzów i
radnych z obu miast w gubińskim
urzędzie pojawili się dyrektorzy
biur reprezentujący niemiecką i
polską część Euroregionu: Carsten
Jacob oraz Bożena Buchowicz.
Ich prezentacja skupiła się przede
wszystkim na dotychczasowych
osiągnięciach zrealizowanych dzięki współpracy z kierowaną przez
nich instytucją. Najważniejsze projekty zrealizowane kilka lat temu
to: „Zielona Ścieżka”, renowacja
wieży Fary w Gubinie i rozwój turystyki na Nysie Łużyckiej oraz
szereg mniejszych przedsięwzięć,
które trwale przyczyniły się do integracji społeczeństw po obu stronach Nysy Łużyckiej. – W tej chwili
też mamy się czym pochwalić jeśli
chodzi o Euromiasto. Dofinansowanie otrzymała: bardzo duża inwestycja łącząca dwa miasta, pomysł
szpitala w Guben mający na celu
wykonanie studium wykonalności
w temacie opieki transgranicznej
oraz projekt „Dwa Ratusze – jedno
Euromiast” – ocenił dyrektor C. Jacob. – Tym samym już w pierwszym
rozdaniu przyznano na tutejsze zadania prawie 6 milionów Euro!
Oczywiście działanie Euroregionu
S-N-B. To nie tylko nasz teren. Wiele
działań realizowanych jest choć-
by na linii Zielona Góra – Cottbus,
Lubsko czy Żary – Forst. Dzięki tej
współpracy nasz region w ciągu
ostatnich lat zdecydowanie zmienił
swoje oblicze. Poza tym mnóstwo
działań dotyczących naszych codziennych kontaktów z sąsiadami
możliwych jest dzięki Funduszowi
Małych Projektów, którym zarządza Euroregion SNB. Należy tu m.in.
wspomnieć o rozmaitych koncertach, wystawach, spotkaniach, czy
warsztatach...
- W przypadku Gubina początek
tego wieku był kiepski, jeśli chodzi
o wykorzystanie środków unijnych.
Wszystko zmieniło się w 2006 roku,
kiedy burmistrzem został Bartłomiej Bartczak – podsumowała dyrektor B. Buchowicz. – Od tamtego
czasu obserwujemy stałe niwelowanie różnic pomiędzy dwoma
częściami Euromiasta, a obecne pomysły decydentów oraz ich świetna
współpraca sprawią, że bariery te
jeszcze bardziej się zatrą.
Na zakończenie spotkania Fred
Mahro, pełniący obowiązki burmistrza Guben, zaznaczył, że zamierza
pomóc władzom naszego miasta w
staraniach o dofinansowanie projektu, który zakłada wybudowanie nowoczesnej hali sportowej. Z kolei B.
Bartczak dodał, że w przygotowaniu
jest kolejny wspólny wniosek, dzięki
któremu możliwa będzie rewitalizacja pozostałych parków zarówno w
Gubinie jak i w Guben. Jeśli te pomysły otrzymają akceptację Komitetu
Monitorującego, to do Euromiasta
spłyną kolejne miliony Euro!
Następne posiedzenie wspólnej
Komisji Euromiasta Gubin-Guben
odbędzie się 27.02.2016 o godz.
17.00 w Urzędzie Miejskim w Guben.
styczna obu miast. – Należy podkreślić, że w ramach tego projektu opracowane zostaną również dokumenty
niezbędne do stworzenia wspólnej
Strategii Rozwoju dla Gubina i Guben
na lata 2020-2030 - dodaje Krzysztof
Zdobylak, Przewodniczący Komisji
Euromiasta. – Będzie to opracowanie
o charakterze studium uwarunkowań
społeczno-gospodarczych i przestrzennych. Dzięki temu otrzymamy
podstawę planistyczną dla zrównoważonego rozwoju obu miast jako
jednego transgranicznego ośrodka.
Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się już za kilka miesięcy i
potrwa do kwietnia 2020 roku, a
więc wszystko potrwa trzy lata. Podsumowując będzie to kolejny projekt, który jeszcze mocniej zacieśni
współpracę pomiędzy sąsiednimi
miastami i podniesie ją na jeszcze
wyższy poziom, a to wszystko w dużej mierze dzięki środkom unijnym,
których na tę chwilę w obecnej perspektywie finansowej oba miasta
pozyskały już ok. 25 milionów zł.
Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krośnie Odrzańskim
informuje, że od 28.12.2016 r.
obowiązuje rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20.12.2016 r. w sprawie
zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków
(Dz. U. z 2016r. poz. 2091)
wprowadzające pewne zakazy
i nakazy w utrzymaniu drobiu.
Rozporządzenie nakazuje m.in.
odosobnienie drobiu lub innych
ptaków w gospodarstwie,
w sposób uniemożliwiający
kontakt z drobiem lub innymi
ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach
oraz ograniczający ich kontakt
z dzikimi ptakami oraz
zgłaszanie do powiatowego
lekarza weterynarii miejsc,
w których jest utrzymywany
drób lub inne ptaki.
Nie dostosowanie się do zaleceń
wynikających z Rozporządzenia
grozi karą grzywny.
C. Jacob (drugi z prawej) oraz B. Buchowicz (druga z lewej) odpowiadali na pytania radnych dotyczące funkcjonowania Euroregionu
Burmistrz Miasta Gubina
działając zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy
Piastowskiej 24 wywieszono na okres
21 dni od dnia ogłoszenia informacji
w prasie, wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gubin
o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie
wieczyste, najmu i dzierżawy.
aktualności miejskie
czwartek 12.01.2017
3
Czas na Zachodnie Centrum Medyczne
W tytule artykułu zawarto nazwę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmie się świadczeniem usług
medycznych na terenie naszego powiatu. Podmiot powołały dwa samorządy – nasze miasta oraz starostwo powiatowe. Co jeszcze warto zaznaczyć? Wszystko wskazuje na to, że szpital wróci do Gubina!
K rzysztof kaciunka
Zachodnie Centrum Medyczne zyskało aprobatę lokalnej Rady Miejskiej
oraz Rady Powiatu. Zgody na utworzenie spółki zostały wyrażone podczas
sesji, zwołanej w obu przypadkach w
trybie nadzwyczajnym, 29 grudnia. Kapitał zakładowy podmiotu będzie wynosić 60.000 złotych (przypomnijmy,
że Grupa Nowy Szpital posiadała taki
kapitał w kwocie 5.000 zł), a udziały zostają podzielone w stosunku 75% dla
Powiatu, a reszta dla Miasta Gubina.
– Najważniejsze jest to, że do umowy
zamierzamy wprowadzić taki zapis, że
wszystkie najważniejsze decyzje są podejmowane jednogłośnie, bez względu na to ile kto ma udziałów – wyjaśnił
burmistrz Bartłomiej Bartczak. – Taki
model funkcjonuje w polsko-niemieckim Przedsiębiorstwie Oczyszczania
Ścieków i znakomicie się sprawdza.
Tym samym nic nie stanie się bez naszego udziału.
Na posiedzeniu Rady Miejskiej pojawił się także starosta, przedstawiciele
Zarządu Powiatu oraz lokalni radni
powiatowi. Mirosław Glaz przedstawił
wszystkim szczegółową prezentację,
w której omówił założenia organizacyjne, formalne, prawne, finansowe i ekonomiczne związane z utworzeniem w
powiecie krośnieńskim podmiotu wykonującego działalność leczniczą. – Jesteśmy regionem w bardzo kiepskim
położeniu jeśli chodzi o zabezpieczenie medyczne. Mamy duży wskaźnik
zachorowań i umieralności, a kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
były skandalicznie niskie – zaznaczył
starosta. – Naszym zadaniem jest całodobowe zapewnienie fachowej opieki
medycznej w powiecie oraz wywalczenie wyższych kontraktów.
Od razu nasuwa się pytanie – czy
jest to możliwe? Wydaje się, że „furtka
jest otwarta”. W powiecie międzyrzeckim (bardzo zbliżonym charakterystyką do naszego) funkcjonują dwa szpitale, które mają kontrakty na ponad
50 milionów złotych. Więc zasadne
wydaje się podniesienie finansowania
lecznicy na naszym terenie z 16 milionów do ponad 20 milionów złotych.
Z wypowiedzi, które pojawiają się w
mediach wydaje się, że te starania będzie wspierał wicewojewoda Robert
Paluch, poseł Prawa i Sprawiedliwości
Jacek Kurzępa, a dyrektor NFZ Piotr
Bromber jest gotowy na negocjacje.
Jak miałaby wyglądać organizacja Zachodniego Centrum Medycznego? Zakłada się, że powstanie 5
oddziałów. W Krośnie Odrzańskim,
w związku z istnieniem tam bloku operacyjnego, ulokowane mają
być: pediatria, chirurgia ogólna, oddział ginekologiczno-położniczy z
neonatologią oraz anestezjologia i
intensywna terapia. Ma to być uzupełnione o 13 specjalistycznych
przychodni. Z kolei w Gubinie ma
funkcjonować oddział wewnętrzny,
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, porad-
Tydzień przed sesją Rady Miejskiej odbyła się konferencja prasowa na temat spółki samorządowej. Od lewej (B. Bartczak, M. Glaz oraz J. Kurzępa)
nie (kardiologiczna, otolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza,
chirurgiczna oraz diabetologiczna),
pracownie RTG, USG i endoskopii,
hospicjum domowe oraz nocna i
świąteczna opieka zdrowotna.
Oczywiście osoby decyzyjne zdają
sobie sprawę z tego, że najtrudniejsze
będzie znalezienie wykwalifikowanej
kadry oraz przekonanie pacjentów do
nowej marki, zmazanie koszmarnego
wrażenia po ostatnim operatorze. – Od
kilku tygodni trwają poszukiwania lekarzy i personelu średniego, wszystko jest
na dobrej drodze – stwierdził starosta
Glaz. – Wydaję mi się, że niebawem będziemy gotowi, żeby ruszyć z pierwszymi poradniami i oddziałami.
Ponadto trzeba liczyć się z nakładami finansowymi, które pozwolą
ruszyć spółce. Mowa o remontach,
inwestycjach i zakupach. Na początek mówi się o kwocie w wysokości
około 1.500.000 złotych, co nie jest
jakaś odstraszającą sumą, gdy weźmiemy pod uwagę, że burmistrz
Krosna Odrzańskiego zadeklarował
przekazanie pół miliona złotych.
Nasi radni mieli wiele pytań, ale
po odpowiedziach starosty i burmistrza zdecydowali się jednogłośnie
zagłosować za przyjęciem uchwały.
Teraz trwają prace nad umową, która
powoła spółkę do życia i pozwoli na
powrót, w pewnym zakresie, szpitala
do Gubina.
Budzet typowo inwestycyjny
K rzysztof kaciunka
Jednym z najważniejszych zadań
stojących przed Radą Miejską pod
koniec roku kalendarzowego jest
uchwalenie budżetu miasta na kolejne 12 miesięcy. Tym razem takie
głosowanie odbyło się podczas sesji
zorganizowanej 16 grudnia.
Co trzeba wiedzieć o dokumencie,
nad którym pracowali radni? Przede
wszystkim to, że dochody budżetu
będą wynosiły 62.829.944 zł, a wydatki
64.894.733,12 zł. Różnica między tymi
sumami (2.064.789,12 zł) stanowi planowany deficyt budżetu. – Zostanie on
pokryty przychodami pochodzącymi z
wolnych środków, o których mowa w
ustawie o finansach publicznych – zaznaczyła Edyta Smiejan, skarbnik gminy
Gubin o statusie miejskim. Warto także
zaznaczyć na jakie zadania przeznaczane jest najwięcej pieniędzy z „miejskiej
kasy”. Są to: oświata i wychowanie –
24.448.497 zł, rodzina – 12.850.775 zł,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.996.440 zł, administracja
publiczna – 4.760.500 zł oraz pomoc
społeczna – 4.030.095 zł. Jednak kwotą,
na którą powinniśmy zwrócić najważniejszą uwagę są inwestycje. To na nie
w przyszłym roku będzie przeznaczone
8.685.978 zł.
Kolejnym etapem procedowania
było odczytanie pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie budżetu naszego miasta. Następnie podobną informację
przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji. Robert Woszak
(Komisja Kultury i Oświaty) stwierdził, że zaplanowane dochody zapewniają realizację podstawowych,
niezbędnych zadań. - Pozytywnym
jest to, że zaplanowane są znaczne
środki na wydatki majątkowe m.in.
termomodernizację placówek oświatowych - dodał. Ziemowit Patek (Komisja Młodzieży, Sportu i Turystyki)
ocenił, że jest to budżet, w którym
ujęte są wielomilionowe inwestycje: termomodernizacja obiektów
oświatowych, wymiana oświetlenia
na energooszczędne, remonty dróg,
a także zwiększone środki na kulturę fizyczną oraz powrót środków na
Młodzieżową Radę Miasta. Teresa
Opara (Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska) przekazała, że Komisja zaopiniowała projekt budżetu
jednogłośnie pozytywnie. – Cieszę
się, że udało się zaplanować tak duże
kwoty na inwestycje i życzę realizacji
zaplanowanych zadań – zaznaczyła.
Na koniec Tomasz Juskowiak (Prze-
wodniczący Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej) zauważył, że
najważniejszy dla mieszkańców jest
plan wydatków majątkowych, czyli
tego, co widzimy na co dzień w postaci dróg, chodników, nowych lamp
i wielu innych elementów naszego
otoczenia. - W 2016 roku na inwestycję przeznaczyliśmy 3.361.538 zł,
natomiast w 2017 na ten cel wydamy
8.685.978 zł. Tym samym najbliższe
miesiące można uznać za czas inwestycji i rozwoju naszego miasta.
Po tych wypowiedziach radni jed-
nogłośnie głosowali za przyjęciem
budżetu na rok 2017. Nic dziwnego,
gdyż pod względem inwestycyjnym
jest to jeden z najbardziej „obfitych”
planów w historii naszego miasta.
Podobnie uważa burmistrz Bartłomiej Bartczak, który jeszcze w trakcie
sesji skomentował uchwałę. Przede
wszystkim podkreślił, że dużo działań zapisanych w projekcie budżetu nie będzie widocznych. Chodzi
przede wszystkim o zadanie drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Dodał także, że
do 13 stycznia 2017 r. ma być opracowany projekt budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
- Z punktu widzenia innych inwestycji w mieście może to być rok przełomowy. W lutym otwarcie planuje
zakład Formaplan, niebawem nastąpi rozszerzenie strefy ekonomicznej,
wydane zostało także pozwolenie
na budowę galerii handlowej w centrum Gubina. Uważam, że w mieście
powstanie wiele rzeczy, które na lata
zdeterminują jego wygląd.
Wszyscy obecni podczas głosowania Radni byli za przyjęciem uchwały budżetowej na 2017 rok
K aśka J anina
I zdebska
4
czwartek 12.01.2017
społeczeństwo
TRWA FESTIWAL POLSKI LUDOWEJ!
Wkurza mnie !
PiS chce wziąć na krótką smycz
organizacje pozarządowe, które są
formą samoorganizacji obywateli,
ich obroną przed władzą. Zaproponowano właśnie projekt ustawy
o Narodowym Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
Instytucja ma być głównym dysponentem pieniędzy przeznaczonych
dla organizacji pozarządowych
przez agendy rządowe. Miałaby zarządzać Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, a także sterować dwoma nowymi funduszami, których
powstanie jest planowane. Pokieruje nią prezes powołany przez premiera. Przewidziano też 7-osobową
radę. Aż pięciu jej członków wyznacza premier, prezydent i minister,
któremu podlegają finanse publiczne. Tylko dwóch wskaże Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Powrót do przeszłości. Centralizacja państwa już była. Na czele stał
PZPR. Wydawanie pieniędzy podatników powinno być kontrolowane
przez podatników. Powołanie takiego Centrum jest próbą regulowania i kontrolowania przez państwo organizacji pozarządowych.
Jest to bezsensowne, bowiem tego
typu organizacje są z samej nazwy
poza rządem. Tego nie wymyśliłby
nawet tow. Wiesław.
W tej sprawie między innymi wypowiada się prof. Jan Hartman etyk, filozof.
„Miły rządzie. Kochający Boga i
inne centrale. Społeczeństwo obywatelskie z istoty rzeczy nie podlega centrali. Żadnej. Jest wolne, rozpuszczone, spontaniczne, nie znosi
żadnego centralnego zarządu. Czyli inaczej mówiąc, zlikwidować wol-
ność i spontaniczność w dziedzinie
organizacji w kształtowaniu się ich
współpracy z różnymi sektorami
władzy publicznej, wziąć za pysk
- żeby rzecz nazwać po imieniu” zaznacza Hartman i ironizuje: „Czekam na Narodowe Centrum Prokreacji. Zgłaszam się na odźwiernego”.
W małym Gubinie zarejestrowane są w tej chwili 43 stowarzyszenia, kluby, fundacje, nie licząc
ogródków działkowych, wędkarzy
i myśliwych. W całym kraju jest
100 tys. stowarzyszeń i 17 tys. fundacji. Tak w Gubinie, jak i w kraju,
nie wszystkie są aktywne. Liczbę
tych czynnych szacuje się na ponad 80 tys. Nazywa się to trzecim
sektorem, bo w odróżnieniu od
pierwszego - publicznego, nie jest
podporządkowany państwu. Działalnością charytatywną, pomocą
chorym i biednym, zajmuje się 8%
organizacji. Najwięcej organizacji
zajmuje się sportem, rekreacją i
hobby, bo aż 34%, edukacją 15%,
kulturą 13%. Połowa organizacji
działa na wsiach i w małych miasteczkach. Większość lokalnie w
najbliższym środowisku, gminie,
powiecie. Pieniędzy publicznych
organizacje nie dostają za nic, tylko
za to, że wyręczają sektor publiczny. Tylko 15% funduszy rządowych
trafia do sektora, resztę dorzucają
samorządy, UE, a część pochodzi z
darowizn i własnej działalności gospodarczej. Społeczeństwo obywatelskie to efekt pracy dziesiątek lub
setek tysięcy ludzi. Tworzy się ono
oddolnie i nie potrzebuje wsparcia
państwowego. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi państwo nie powinno dyskryminować
żadnych podmiotów, jeżeli chodzi
o uzyskanie finansów publicznych.
Kiedy organizacjami zajmuje się
rząd, ze społeczeństwa otwartego zrobi się zamknięte, a fundacje będą robić nie to, co by same
chciały, ale to, co chce rząd. I tak
zamiast zajmować się kontrolą władzy, tolerancją światopoglądową,
prawami człowieka, wolnościami
obywatelskimi, pomocą uchodźcom, czy wyrównywaniem szans,
będą propagować pisowski patriotyzm, „żołnierzy wyklętych”, kult
smoleński i inne liczne kulty.
No cóż. Program partii programem narodu. Niestety, za wybór 25
października 2015 r. przyjdzie nam
pewnie zapłacić bardzo wysoką
cenę. JAKĄ???
cjalne informacje, że mężczyzna
zaraz po zdarzeniu wysłał do innego kierowcy, swojego kolegi,
sms, w którym stwierdził, że jest
mocno zestresowany i nie może
sobie z tym poradzić. Policja na
miejscu zdarzenia zaczęła szukać kierowcy ciężarówki. Został
on znaleziony niedaleko miejsca,
w którym stał przewrócony tir.
Ukrainiec powiesił się na drzewie.
Przyczynę śmierci jako samobójstwo potwierdził prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik zielonogórskiej prokuratury okręgowej.
Jednocześnie wykluczono udział
w tej sytuacji osób trzecich. –
Naprawdę ciężko mi zrozumieć,
dlaczego to zrobił. Przecież nikomu nic się nie stało. Może miał
jakieś inne kłopoty i to był tylko
pretekst do targnięcia się na życie? – zastanawia się pan Jacek,
mieszkaniec Gubina, któr y od
ponad 10-ciu lat jeździ tirem po
Europie.
(am)
Kaśka Janina Izdebska
Nie poradził sobie ze stresem?
Jeszcze przed świętami, na łamach „WG” ukazała się krótka
wzmianka na temat wypadku
tira na odcinku między Gubinem
a Brzózką („Wpadł do rowu” – nr
22/2016). Okazało się, że zdarzenie miało bardziej dramatyczne
zakończenie, niż mogło się wydawać.
Pr z y p o m n i j m y - 1 2 g r u d n i a
podano informację, że kierowca jadący ciężarówką z towarem
wypadł z drogi. Tir przewrócił się
na pobocze. Policjanci uznali to
zdarzenie za kolizję. Nikomu nic
się nie stało. Mimo to okazało się,
że kierowca nie wytrzymał stresu
i powiesił się. Pojawiły się nieofi-
Bedzie myjnia, stacja
benzynowa i Mrówka
W górnej części miasta od zawsze
nie było stacji benzynowej, choć
wielokrotnie o tym pomyśle wspominano na różnych forach. Na przeszkodzie zawsze stawała lokalizacja i
względy ekologiczne. Wszystkie stacje benzynowe zlokalizowane są w
znacznym oddaleniu od północnego
Gubina. Nie próbowano tu nigdy postawić np. myjni samochodowej czy
też dużego marketu budowlanego.
Lokalizacja Biedronki była sukcesem.
Ten stan rzeczy wkrótce ulegnie
zmianie. A to dzięki właścicielowi firmy Koska Chłodnictwo Klimatyzacja,
mieszkańcowi Gubina od 6-ciu lat. Jak
to zwykle w życiu bywa, o wielu sprawach decydują przypadki. Dość przypadkowo znalazł się w naszym mieście i pokochał je. - To moje miejsce
na ziemi - podkreśla w rozmowie pan
Kazimierz. - Jeżeli ktoś mówi, że tu jest
źle, to na pewno nie wie jak jest gdzie
indziej. Wspaniały klimat, nie tylko dla
zdrowia, ale i do robienia interesów.
To zdecydowało, że mając siedzibę
firmy w Bolesławcu, w Gubinie założyłem jej oddział. Moja firma od 1983
roku zajmuje się kompleksowym
i profesjonalnym wykonywaniem
usług w zakresie instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych, chłodniczych
oraz wentylacją.
W górnej części miasta będzie sta-
cja benzynowa, myjnia i market budowlany Mrówka. Przychylna planom
inwestora lokalna władza zaproponowała lokalizację w rejonie dawnej
bazy PTHW, na styku ulic Żymierskiego i Batalionów Chłopskich. Prace
rozpoczęły się pod koniec listopada,
a jej efekty są już dziś widoczne gołym okiem. Z usług myjni można korzystać już dziś, budynek po dawnej
bazie został zaadaptowany na potrzeby biurowe, budowa stacji benzynowej wkrótce się zacznie, także prace
ziemne związane z budową marketu
Mrówka już trwają. Będzie to obiekt o
sporej powierzchni, bo prawie 2000
m2. Oprócz materiałów budowlanych
będzie tu można także nabyć artykuły
związane z prowadzeniem działki czy
ogrodu. - Po benzynę - trzy rodzaje paliw - będzie można przyjechać
w czerwcu, a i jej cena powinna być
zachęcająca. Kiedy Mrówka otworzy
swoje podwoje? - Niech to będzie niespodzianką - podsumowuje inwestor.
(sp)
czwartek 12.01.2017
3 zł
10
taniej
99
3 zł
13,99
taniej
13-16 i 20-23 stycznia
PASZTET WYBORNY
NASZA WĘDZARNIA
5zł
10
taniej
11
1 kg
14,99
13-16 i 20-23 stycznia
13 - 16 oraz 20- 23
stycznia
SALCESON
BRUNSFIC
NASZA WĘDZARNIA
99
0,20 zł
15,99
taniej
13-16 i 20-23 stycznia
KIEŁBASA HOLENDERSKA
NASZA WĘDZARNIA
99
0
79
1 kg
0,99
13-16 i 20-23 stycznia
Oferta ważna 13-16 oraz 20-23 stycznia 2017,
jeśli nie wystąpił błąd w druku lub do wyczerpania asortymentu.
Sprzedaż wyłącznie detaliczna. Ceny zawierają podatek VAT.
Zdjęcia i wygląd produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
ZIEMNIAK
5
6
czwartek 12.01.2017
społeczeństwo
kilka pytan do ...
Z Edwardem Patkiem - Przewodniczącym Rady Miejskiej Gubina
rozmawia Antoni Barabasz.
Dotarla do finalu olimpiady
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
po raz piąty przystąpił do Ogólnopolskiej Olimpiady
Logistycznej. W IX edycji wystartowała rekordowa
liczba 7806 uczestników.
Organizatorem olimpiady jest Wyższa
Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu. W zmaganiach mogą brać udział
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
i policealnych, w szczególności uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk lub technik spedytor. 712
uczniów z całego kraju zmierzyło się w
II etapie. Do tej tury olimpiady zakwalifikowało się aż ośmioro uczniów ZSLiT:
Wiktoria Piekło, Krystian Rajchel, Kamil
Szydłowski, Adrian Bestrzyński, Łukasz
Jaworski, Daniel Bielański, Mateusz Gajewski i Michał Skalski. Etap okręgowy
odbył się w Legnicy. Poziom wiedzy
naszych uczniów, potwierdzony bardzo wysokimi wynikami egzaminów
zawodowych, stwarzał realną szansę
na zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego. Tak też się stało. Do finału
olimpiady, który odbędzie się w Poznaniu, zakwalifikowała się Wiktoria Piekło.
Uczniowie walczą m.in. o indeksy na
studia, możliwość zatrudnienia w czołowych firmach transportowo-spedycyjnych z możliwością dalszego kształcenia oraz zwolnienie z części pisemnej
egzaminu.
Jolanta Fedro
Panie Przewodniczący - z jednej
strony podsumowujemy przeszłość,
a z drugiej strony z wiarą i optymizmem spoglądamy w przyszłość. Zatem według Pana jaki był ubiegły rok
dla naszego miasta?
Nie da się ukryć, że w ubiegłym roku,
podobnie jak w 2015 przygotowywaliśmy się do obecnego roku. Mieliśmy
wiele koncepcji, projektów i planów,
które należało rozsądnie przygotować
i uzgodnić na wielu różnych szczeblach administracji samorządowej. Lata
2017 - 2018 są dla nas takimi, w czasie
których będziemy mogli ponownie
sięgnąć po środki unijne. Musieliśmy
wobec tego być merytorycznie przygotowani, to wymaga olbrzymiej pracy.
Tych projektów przygotowaliśmy stosunkowo dużo. Rzeczywiście, ostatnimi
czasy udało nam się pozyskać środki,
które znacznie przekraczają 20 mln
złotych. Oczywiście nie wszystkie te inwestycje będą realizowane przez miasto, wiele z nich będzie realizowanych
w powiązaniu z powiatem i Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Np. przebudowa ulicy Chopina, budowa ronda w
centrum miasta, przebudowa ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego,
Sikorskiego – są to inwestycje, w których partnerem wiodącym jest powiat
krośnieński. Jest to olbrzymia inwestycja, która z pewnością w jakiś sposób
zakłóci ruch drogowy w mieście w fazie
jego realizacji, ale po jej zakończeniu
codzienne życie kierowców znacznie
się poprawi. Będziemy jeździć bardziej
płynnie i szybciej. Dla nas – radnych –
niezwykle ważnym zagadnieniem jest
też termomodernizacja budynków
szkolnych tj. szkół SP-2, SP-3 i PM-3
(przyp. red). Zespół Szkół im. Kopernika
został ocieplony kilka lat wcześniej. Szukamy też środków na dofinansowanie
budowy hali sportowej przy SP-3.
Będzie to również duża inwestycja,
której koszt kalkulujemy na poziomie
6 mln złotych. Z założenia ma to być
obiekt wielofunkcyjny. Być może uda
się przeprowadzić kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na bardzo
ekonomiczne tzw. LED-owe. Muszę
osobiście przyznać, że nie jestem fanem tego typu oświetlenia.
Jeśli Pan pozwoli - jaki był miniony
2016 rok osobiście dla Edwarda Patka?
Nie myślę, że był zły ani jakiś wybitny.
Był raczej taki normalny. Zdrowie dopisuje, a ja do wielu wydarzeń podchodzę po prostu z optymizmem! Również
pod względem zawodowym – prowadzę bowiem działalność gospodarczą,
zatrudniając 10 pracowników – był też
normalny.
Czy Pana zdaniem, budżet miasta
na ten rok jest w pełni wystarczający, czy też będziemy mieli efekt tzw.
„krótkiej kołdry”?
Ten efekt doskonale był widoczny
w momencie, gdy ogłosiliśmy, że będziemy chcieli dokonać przebudowy
dwóch ulic - Racławickiej i Rydla. Oczywiście, po upublicznieniu zamiaru - na
portalach społecznościowych pojawiły
się komentarze w stylu - dlaczego „ta”,
a nie „tamta” ulica będzie modernizowana. Niestety - musimy wybierać
jakieś priorytety. W Gubinie akurat nie
jest dużo ulic, na których modernizację
Jasełka „Ach, co za noc (moc)!”
W ZS im. M. Kopernika w Gubinie od- kierunkiem wychowawców: Małgorzabyły się jasełka pt. „Ach, co za noc!” Wy- ty Cichowicz, Doroty Hajnas i Kingi Stęstąpiły w nich dzieci 4,5- i 6-letnie pod py. Publiczność była zachwycona. AM
Cały wywiad na www.gazeta.gubin.pl
Praca czeka
Świąteczne przedstawienie
W Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Gubinie odbyło się uroczyste, inauguracyjne przedstawienie o tematyce
bożonarodzeniowej, czyli tradycyjne
„Jasełka”. Zostało one przygotowane
przez grupę 6-latków pod kierunkiem
Aliny Zając i Jolanty Nawary. W przed-
moglibyśmy pozyskać środki. Osobiście
uważam, że powinniśmy zacząć od modernizacji tych małych, lokalnych dróg,
które są niedoinwestowane, a po których jeździ się tak jak w średniowieczu!
Z popularnymi „schetynówkami” jest
tak, że taka droga, która ma być modernizowana , musi spełniać taki aspekt
„ponadgminny”, np. poprzez połączenie z drogami powiatowymi lub wojewódzkimi. Aby zdobyć tzw. dodatkowe
punkty przy ocenie projektu, musimy
wcześniej wykonać pewne przygotowania techniczne.
Dużo punktów dają wszelkiego rodzaju tzw. „ograniczniki” prędkości
samochodów, jak progi, podwyższone
przejścia dla pieszych. W przypadku
ul. Racławickiej wszyscy wiemy, jaki
duży panuje na niej ruch pojazdów,
przy której znajdują się dwie szkoły, do
których samochodami przyjeżdżają nauczyciele i coraz więcej uczniów! Mamy
też koncepcję, aby obok sali sportowej
u zbiegu Racławickiej i Rydla powstał
parking. Natomiast po zakończeniu
modernizacji ulica Racławicka będzie
dwukierunkową.
Czeka nas w tym roku reforma edukacji. Jest to zapewne duży problem
dla Rady Miejskiej, której pracami
Pan kieruje?
Prawdopodobnie w momencie naszej rozmowy, w Urzędzie Miasta trwa
jedno ze spotkań poświęconych tej reformie. Jest to niezwykle ważny temat
i jakieś wiążące decyzje muszą zapaść.
Rząd wylał dziecko z kąpielą, a odpowiedzialność spada na samorząd. Najgorsze, że pokrzywdzeni będą uczniowie i przede wszystkim nauczyciele. My
musimy tak zaplanować zmiany, żeby
zminimalizować skutki.
stawieniu wzięli również udział rodzice
małych artystów, panie: Anna Grabowska, Anna Kruk i Małgorzata Jaros. Na
spotkaniu pojawili się również zaproszeni goście z Urzędu Miasta i emerytowani pracownicy placówki mieszczącej
się przy ulicy Kunickiego.
(red)
Oferty pracy znajdujące się w
Powiatowym Urzędzie Pracy Krosno Odrzańskie – Filia w Gubinie
(ul. Obrońców Pokoju 20, pokój
nr 9, tel. 68 455 22 72 i pokój nr 6,
tel. 68 455 82 12): stolarz -montażysta, operator koparki, szlifierz,
pracownik restauracji, szwaczka,
tapicer, kierowca samochodu ciężarowego, przedstawiciel handlowy, nauczyciel języka angielskiego,
krojczy gąbki, sprzedawca, pakowacz, dozorca palacz CO, kierowca
samochodu ciężarowego, kelner,
barman, brukarz, pracownik myjni
samochodowej, kierowca C+E, intendent szkolny, pomoc kuchenna,
operator koparki, stróż, kierowca
kat. T, palacz CO, stylista paznokci,
murarz, brukarz. Informacje dla bezrobotnych i poszukujących pracy
znajdują się na stronie internetowej: krosnoodrzanskie.praca.gov.pl
(red)
Polsko-niemieckie muzykowanie
W SP nr 2 odbyło się spotkanie zrealizowane w ramach projektu „Polskoniemieckie muzykowanie” autorstwa
L. Daleckiej, J. Kapelusznej oraz K. Tymiec. Jak co roku, impreza miała na celu
przełamanie wśród uczniów bariery
językowej, integrację wychowanków
z dwóch zaprzyjaźnionych szkół oraz
uświadomienie dzieciom, że języka obcego można uczyć się również poprzez
śpiew i zabawę. Piosenki w języku niemieckim zaprezentowały: N. Zaroda, M.
Januszewska, J. Śniatyńska, K. Nowak,
społeczeństwo
M. Reweda, O. Sikora, J. Schul, K. Maternik, Z. Czarniawska, W. Młodawska oraz
E. Nużyńska. Goście z Corona Schröter
Grundschule z Guben, wraz z opiekunkami Maren Neumann i Melanie Faughasel wspólnie zaśpiewali piosenki
przygotowane na tę okazję. Po wspólnym muzykowaniu przyszedł czas na
zabawy integracyjne. Nie zabrakło także poczęstunku oraz wspólnej zabawy
w polsko-niemieckich grupach.
(red)
25 lat „WG” - PodróZ w czasie (odc. 5) Rola witamin
Młodzież z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Zarządzania i
Inżynierii Rolnej w Kalsku. W trakcie
zajęć każda z trzech grup brała aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych. Pod czujnym okiem
dr Anny Gawrońskiej uczestnicy
warsztatów, po zapoznaniu się z
rolą witamin w żywieniu człowieka
i szczególną rolą witaminy C w procesach odpornościowych i metabolicznych organizmu, mieli możliwość
wykrycia poziomu tej witaminy we
własnym ciele. Każdy z uczestników
ćwiczeń, w tym również opiekunowie grup, określili na podstawie poW tym odcinku zanalizujemy drugie
półrocze 1993 roku. Dla osób sentymentalnych warto przypomnieć artykuł z lipca, kiedy pojawiła się informacja
o zamknięciu kultowego dziś lokalu. „Pijalnia piwa przy ulicy Chopina zostanie
zamknięta, ponieważ pojawia się wiele
skarg ze strony mieszkańców o „podchmielonych klientach”. Taki obiekt w
samym centrum miasta to ich zdaniem
zgroza” - czytamy w tekście „Ostatnie
piwo u Kurdyka”.
Przeglądając nr 16/93 można się było
dowiedzieć, że w sierpniu tego roku
w Gubinie działało 6 partii. Największą ilość członków (240) miało Polskie
Stronnictwo Ludowe. Ponadto w naszym mieście swoje struktury miały: So-
cjaldemokracja Polska, Unia Demokratyczna, Konferencja Polski Niepodległej,
Stronnictwo Demokratyczne i Polska
Partia Przyjaciół Piwa.
W numerze 20/93 czytamy o historycznym momencie - podpisaniu w
Gubinie umowy o utworzeniu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Instytucja ta
do dziś pełni ważną rolę w ramach polsko-niemieckiej współpracy.
I wreszcie nr 21/93 - tu czytamy o problemie z... „Jurassic Park”. Słynny film
wszedł wtedy do kin, którego w Gubinie już nie było. Pozostawała opcja
wycieczki do zielonogórskiego kina. O
ściąganiu filmu z sieci nikt wtedy jeszcze nie marzył...
(am)
Ciekawe warsztaty
„Razem z moim dzieckiem aktywnie spędzam przedświąteczny
czas” – pod taką nazwą przeprowadzono, w grupie dzieci 4-5 letnich
uczęszczających do ZS im. M. Kopernika w Gubinie, warsztaty logopedyczno-plastyczne. Zajęcia zostały
zorganizowane przez logopedę
miarów poziom witaminy C w swoim
organizmie oraz zastanowili się, co
zmienić we własnej diecie. Warsztaty
z dr inż. Andrzejem Purcelem pozwoliły uczniom poznać tajemnice różnorodności roślin nagozalążkowych,
a dr inż. Agnieszka Maj zapoznała
młodzież z metodami izolacji barwników roślinnych oraz badaniem
zachowania się barwników wobec
różnych substancji chemicznych.
Uczniowie zwiedzili także nowocześnie wyposażone laboratoria
ćwiczeniowe, hodowle roślin in vitro
oraz przeprowadzili doświadczenia z
zakresu nauk biologii i chemii.
Monika Bania
Renatę Kuczyńską-Wichmann oraz wychowawczynie: Dorotę Hajnas i Kingę
Stępę, przy zaangażowaniu Katarzyny
Pyzik. Pierwsza część spotkania odnosiła się do profilaktyki logopedycznej.
Zajęcia miały na celu wzmocnienie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami
a dziećmi poprzez wspólne ćwiczenia
moim zdaniem
logopedyczne w formie zabawowej
oraz usprawnianie motoryki małej w
czasie wykonywania ozdób świątecznych. Uczestnicy zostali zapoznani z
rozwojem mowy dziecka, a następnie uczestniczyli w ćwiczeniach oddechowych, praksji oralnych (celowe
kontrolowane ruchy aparatu artykulacyjnego), artykulacyjnych, kinezjologii
edukacyjnej i relaksacyjnych (masaż).
Następnie przeprowadzono warsztaty plastyczne, na których wykonano
świąteczne stroiki i aniołki na choinkę.
Rodzice mieli okazję stworzyć z dziećmi prace zdobiące domy w czasie
świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy
wykazali się ogromnym zaangażowaniem, zarówno przy organizacji materiałów, jak i przygotowaniu słodkiego
poczęstunku. Można było zaobserwować integrację środowiska przedszkolnego z domowym oraz zacieśnianie
więzi rodzinnych. Wychowawczynie
grupy chcą zorganizować kolejne
warsztaty wiosną.
(red)
Krzysztof Olifirowicz - Kalinowicz
Naczelnik Wydziału Komunalnego i
Inwestycji
Gubin to miejsce, w którym:
świetnie się czuję
Najchętniej wypoczywam: w swojej
winnicy
Ulubione danie: pierogi
Wymarzone miejsce na wakacje:
morze
Praca jest dla mnie: ciągłym
wyzwaniem
Nie wyobrażam sobie dnia bez :
kawy
Moja najlepsza cecha to: upór w dążeniu do celu
Moja najgorsza cecha to: zbyt dużo
wymagam od siebie i innych
Najbardziej u ludzi denerwuje
mnie: cynizm i hipokryzja
Szczęście to: dobrze żyć
czwartek 12.01.2017
7
Raport 998
Komendant gubińskiej JRG Dariusz
Kostyszak opracowywał właśnie
roczne sprawozdanie, dlatego upoważnił st. aspiranta Marka Sochańskiego do przedstawienia czytelnikom strażackich dokonań w grudniu.
Do 5 grudnia nie wyniknęły groźne
zdarzenia. W mikołajki ambulanse
pogotowia ratunkowego były zajęte, dlatego strażacy musieli ratować
mieszkańca ul. Pułaskiego, któremu
dolegały ostre bóle w klatce piersiowej. Podano mu tlen, wtedy nadjechało pogotowie. Śpiesznie trzeba
było zlikwidować rozległe plamy paliwowe na jezdni, a za chwilę płonące
w kominie sadze. Sadze w kominach
w grudniu płonęły 4 razy. Zaczadzenia mieszkań likwidowano aż 8 razy.
7 grudnia likwidowano zagrożenie
poluzowanych dachówek. Dzień
później ugaszono płonący samochód BMW na Osiedlu Emilii Plater.
11 grudnia usuwano drzewo, które
spadając, zablokowało nowy most
na Werdawie w pobliżu leśniczówki Sękowice, usuwano też złamany
konar przy Rycerskiej. Na prośbę
Policji otwarto zablokowane drzwi.
Likwidowano skutki kolizji drogowej
Skody Fabii i Mercedesa 12-15 w Żytowaniu. 16 grudnia w Kosarzynie
gaszono drewnianą wędzarnię, która
spłonęła doszczętnie wraz z wędzonką. 22 grudnia nad Odrą, w pobliżu
Łomów gaszono stos plastikowych
elementów samochodowych.
27 grudnia były 4 wyjazdy interwencyjne. Na ulicy Śląskiej obywatel
Niemiec najechał Hyundaiem na VW
Caddy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Potem zlikwidowano tłuste
plamy na Lubicy, a za chwilę palące
się sadze w kominie. Musiano też
usunąć złamane drzewo z drogi w
Chęcinach. W Sylwestra były 3 interwencje: 2 likwidacje nadmiaru tlenku
węgla w mieszkaniach, z tego jedna
w Węglinach. Była też kolizja Mercedesa z VW Golfem. Odnotowano jeden fałszywy alarm.
Oleg Sanocki
Poseł nas wspiera
Poseł Jacek Kurzępa w czasie noworocznego wywiadu dla Radia
Zachód podziwiał determinację i
zaangażowanie naszego burmistrza Bartłomieja Bartczaka i starosty krośnieńskiego Mirosława
Glaza na rzecz odtworzenia szpitala powiatowego. Co ważniejsze,
poseł Kurzępa zapewnił słuchaczy
o jego chęci i możliwości poparcia tego przedsięwzięcia w odpowiednich komisjach sejmowych.
Wyraził nadzieję, że już w kwietniu
zarówno Gubin, jak i Krosno będą
miały szpitale. Poparcie posła jako
przedstawiciela rządzącej partii
Prawo i Sprawiedliwość wydaje
się dobrą prognozą do osiągnięcia tego ważnego dla nas celu.
Sprawa nabiera rozpędu. W dniu 4
stycznia poseł Kurzępa wystąpił ze
zdecydowanymi uwagami i wnioskami w programie telewizyjnym
Anity Gargas w stosunku do byłego zarządcy Krośnieńskiego Szpitala „Grupy Nowy Szpital”. Widać
więc światełko w tunelu.
Oleg Sanocki
8
czwartek 12.01.2017
społeczeństwo
Listy do Redakcji
Więcej parkingów!
- Początek roku to nowe nadzieje i postanowienia. Moją nadzieją
jest to, że w końcu doczekamy się
więcej miejsc parkingowych w
centrum miasta. W dni robocze
często po godzinie 15:00 trzeba
sporo „pozwiedzać” miasto, zanim znajdzie się wolne miejsce
do parkowania. Aut przybywa, a
parkingów cały czas tyle samo. A
pamiętajmy, że parkują u nas nie
tylko gubinianie, ale także sporo
Niemców, którzy robią u nas zakupy. Mam nadzieję, że nasi radni
będą mieli to na uwadze i znajdą
jakieś rozwiązanie tego uciążliwego dla kierowców problemu.
Paweł
Nowe kontakty
W dniach 16-18 grudnia 9-osobowa grupa reprezentująca Gubiński Klub Szachowy pojechała z wizytą do Laatzen. – Ten wyjazd okazał się owocny. Spotkaliśmy się z burmistrzem tego miasta, był czas na zwiedzanie oraz obejrzenie panoramy Laatzen z 13-piętrowego ratusza. Oczywiście rozegraliśmy pojedynek
szachowy z SV Laatzen. Znaleźliśmy też chwilę na zorganizowanie tzw. turnieju szachów błyskawicznych, gdzie na całą partię ma się zaledwie 5 minut. Zdobycie w Niemczech nowych kontaktów z pewnością będzie procentować na przyszłość – przekonuje instruktor gry w szachy Robert Rogala. Szachiści odwiedzili
także Muzeum Lotnictwa oraz jarmark świąteczny w Hanowerze, na którym przewodnikiem był prezes klubu SV Laatzen – Eckhard Baumann.
Przed wyjazdem do Niemiec odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Szachach Szkół. Po wielu latach nieobecności, w kategorii szkół podstawowych wystartowała drużyna z Gubina - szachiści ze SP nr 2 w składzie: Hubert Kwiecień, Julia Pietruszka, Kalina Markowska, Natalia Konieczna. Bardzo
młodej drużynie udało się zająć dobre 13. miejsce w województwie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych możemy mówić o sukcesie, ponieważ drużyna ZSO
Gubin (skład: Mateusz Janczura, Mateusz Woźniak, Jakub Koźmiński, Oliwia Graczyk, Radosław Śliwka) zajęła 3. miejsce!
21 stycznia w SP nr 3 odbędzie się turniej otwarty z podziałem na 3 grupy: do lat 10-ciu, do lat 13-tu i Open. Oprócz klasyfikacji indywidualnej przewidziane są
specjalne nagrody dla najlepszych szkół. Więcej informacji pod numerem telefonu: 512 235 202.
(am)
Schowali sie
za szafa
Nowy
dzielnicowy
Odzyskali
sprzet
Trudny czas
Policjanci z Gubina w nocy z 23 na 24
grudnia przed jednym z miejscowych
sklepów meblowych zauważyli busa,
a z wnętrza sklepu usłyszeli hałas. Po
wejściu do środka znaleźli dwóch mężczyzn, którzy próbowali schować się za
jedną z szaf. Mężczyźni zostali zatrzymani. Mundurowi w środku busa znaleźli meble, żyrandole, materace oraz
inne rzeczy pochodzące ze sklepu. W
schowku samochodu znaleziono marihuanę i haszysz, będące własnością
jednego z mężczyzn. Kolejne rzeczy
pochodzące z przestępstwa policjanci
ujawnili podczas przeszukania mieszkań i pomieszczeń gospodarczych
należących do mężczyzn. Zatrzymani
to 29-letni mieszkaniec gminy Brody
oraz 21-letni mieszkaniec gminy Gubin. Grozi im do 10-ciu lat pozbawienia
wolności. 21-latek usłyszał także zarzut
posiadania narkotyków.
(red)
W połowie grudnia nowym dzielnicowym na terenie gminy Gubin został mł.
asp. Mieczysław Fryga, który zastąpił na
tym stanowisku mł. asp. Grzegorza Żurka.
Mł. asp. Mieczysław Fryga wcześniej
pracował jako pomocnik dyżurnego w
Komisariacie Policji w Gubinie. Objęty
przez niego rejon służbowy to następujące miejscowości: Bieżyce, Budoradz, Chęciny, Chlebowo, Czarnowice,
Dobrzyń, Dobre, Drzeńsk Mały, Drzeńsk
Wielki, Dzikowo, Grochów, Jaromirowice, Kaniów, Komorów, Kosarzyn, Łomy,
Łazy, Pleśno, Pole, Przyborowice, Wałowice, Zawada, Żenichów, Żytowań.
Z mł. asp. Mieczysławem Frygą można
kontaktować się poprzez telefon stacjonarny (68 476 34 19) lub komórkowy
(519 534 431). Z dzielnicowym można
porozmawiać także osobiście w godzinach pełnienia przez niego służby.
(red)
Policjanci z Gubina złapali złodzieja,
który ukradł piły spalinowe. Rzeczy,
które 39-latek zabrał, należały do osoby,
która okazała mu pomoc, zapewniając
dach nad głową. Do kradzieży doszło
na terenie gminy Gubin, pod nieobecność właściciela posesji. Podejrzenia padły na mężczyznę, który miał dostęp do
pomieszczeń gospodarczych. - W wyniku podjętych działań funkcjonariuszom
udało się odzyskać dwie piły. Jedną znaleźli w miejscu, w którym mężczyzna
przebywał w chwili zatrzymania, drugą
w lombardzie. W trakcie przesłuchania
przyznał się do kradzieży dwóch pił,
oświadczając, że nie zabrał trzeciej piły,
o kradzież której jest również posądzony. Sprzęt powrócił do właściciela, a
39-latek odpowie za swój czyn przed
Sądem - informuje asp. szt. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrz.
(red)
Okres zimowy w pełni. To trudny czas
dla osób bezdomnych, ponieważ nocą
temperatury często spadają poniżej
zera. Trudne warunki pogodowe są
szczególnie niebezpieczne dla osób,
które nie mają odpowiedniego schronienia. Dlatego sprawdzane są pustostany, ogródki działkowe i wszystkie te
miejsca, gdzie mogą przebywać osoby
nie mające dachu nad głową.
Pamiętajmy, że policjanci zawsze
sprawdzają wszystkie sygnały od
mieszkańców na temat bezdomnych
lub nietrzeźwych, którzy śpią na dworze i grozi im zamarznięcie. Każdej zimy
dochodzi też do sytuacji, gdy osoby
pod wpływem alkoholu nie są w stanie same dojść do domu i zasypiają
na ulicy, dlatego tak ważne jest, aby
mieszkańcy miasta i okolic, jeśli sami
nie mogą pomóc takim osobom, informowali o podobnych sytuacjach odpowiednie służby, np. Policję.
(am)
Szkoda, że popadały
- Mając urlop, częściej wychodzę
na spacer. Jakie refleksje nasuwają mi się chodząc po mieście?
Widok wielu pozamykanych tzw.
małych sklepów, które kiedyś tętniły życiem i były dla mieszkańców
czymś ważnym. Teraz praktycznie
artykuły spożywcze w centrum
miasta kupimy już tylko w marketach. Małe sklepiki, które miały
swój urok i wiele zalet, popadały.
Szkoda...
Stanisław
Mało chętnych
- Widok ulic i chodników porankiem 1 stycznia wyglądał tragicznie. Leżało pełno opakowań po
petardach. Fajnie, że potrafimy
się bawić, ale szkoda, że później
po sylwestrowych szaleństwach
mało jest chętnych do tego, aby
posprzątać koło swojego domu,
bloku lub kamienicy.
Krystyna
Tu nie ma czasu
na nudę!
Przypominamy starszym i samotnym osobom, że w Gubinie
funkcjonuje Dom Dziennego
Pobytu. Placówka oferuje między innymi udział w ćwiczeniach
usprawniających prowadzonych
przez rehabilitantów. Istnieje
także możliwość regularnego
mierzenia swojego ciśnienia tętniczego. Formami aktywności
społecznej są imprezy towarzyskie i okolicznościowe, wieczorki
taneczne, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Podopieczni mają
także możliwość skorzystania z
codziennych śniadań i obiadów.
Samemu w domu nietrudno o
nudę. Tu nie ma na nią czasu, a
przytulne pomieszczenia sprzyjają towarz ysk im dyskusjom,
opowiadaniom o życiu, wspomnieniom i refleksjom... Osoby
zainteresowane informujemy, że
Dom Dziennego Pobytu znajduje
się przy ulicy Gdańskiej 17 (budynek przychodni). Telefon: 68 455
81 58.
(red)
społeczeństwo
czwartek 12.01.2017
9
Jego obrazy przyciągają wzrok
9 grudnia w Galerii „Ratusz” miał miejsce wernisaż prac Andrzeja Sieczkowskiego „Moje obrazy”. Źródeł inspiracji artysty
należy szukać w malarzach polskiej szkoły monachijskiej z Józefem Brandtem na czele. Z kolei treścią jego pejzaży jest przyroda
z okolic Gębic i Starosiedla. Dzieła przedstawiają sylwetki żołnierzy od XVII w. - husarzy, rajtarów, poprzez epokę napoleońską
do czasów przedwojennych, np. jak ułan w obrazie „Z rozkazem”.
Przyrodnicze tło plenerowe obrazów przyciąga oko. Na otwarciu
wystawy można było zauważyć między innymi gubińską śmietankę kulturalną, naszych malarzy profesjonalistów, studentów
Uniwersytetu III wieku oraz grono nauczycieli ze szkół w Starosiedlu i Czarnowicach. Niektórzy delektowali się ujęciem naturalistycznym wśród drzew w mglistej atmosferze kościółka w
Gębicach, gdzie zamieszkuje autor. Atmosferę spotkania dobrze
podgrzewał podkład muzyczny w wykonaniu Marka Kotowicza.
Miłym akcentem spotkania był moment, kiedy Krystyna Kaczmarek-Skóra dowartościowała twórcę kwiatkiem - gwiazdą betlejemską, a od koleżanek ze szkoły w Starosiedlu A. Sieczkowski
otrzymał róże.
(red)
Trochę w górę, trochę w dół
Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, dla historii zapisujemy kilka
liczb z życia miasta. 31 grudnia wg informacji Urzędu Miejskiego, Gubin liczył 15982 mieszkańców zameldowanych na stałe.
Tendencja spadkowa liczby mieszkańców utrzymuje się i jest to
spadek o 194 osoby w porównaniu z grudniem 2015 roku. Ponadto w mieście zamieszkiwało 459 osób zameldowanych tymczasowo (też spadek o 33 osoby). Niestety mocno zdrożał litr
benzyny bezołowiowej Pb 95 i kosztował 4,92 zł (przed rokiem
4,36 zł). Olej napędowy także stał wyżej - przed rokiem 4,12 zł.
To najwyższe ceny nie tylko w regionie lubuskim, ale i w kraju.
Dlaczego? Nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. W tym
samym dniu litr benzyny Pb 95 kosztował np. w Lubsku 4,69 zł
(ON 4,62). Tradycyjnie o cenę 1 kg białej kiełbasy pytaliśmy w
markecie Intermarche. W Sylwestra 2016 za kilogram białej kiełbasy trzeba było tu zapłacić 14,00 zł (przed rokiem 12,99 zł). A
cena euro? 1 euro w kantorze RAB przy ulicy Obrońców Pokoju
można było kupić za 4,44 zł (przed rokiem 4,26 zł).
(sp)
Połam sobie język!
W grudniu w Zespole Szkół im. Kopernika w Gubinie został
przeprowadzony coroczny konkurs literacki z cyklu „Wierszyki
łamiące języki”. Wzięło w nim udział 13 młodych twórców, a jury
w składzie Renata Kuczyńska-Wichmann, Grażyna Kufczyńska i
Agnieszka Maciąg musiało spośród wszystkich utworów wybrać
ten najlepszy. Największe uznanie zyskał wierszyk Patrycji Zięby
„W lesie”, II miejsce przypadło Mai Pawlik za „Szalone Nożyczki”, a
III Agacie Lipińskiej za utwór „Przygoda w puszczy”. Wyróżniono
również „Dżdżownicę w opałach”, którego autorem jest Szymon
Łuc. - Jest to konkurs literacki - mówi jedna z jego współorganizatorek, Renata Kuczyńska-Wichmann (drugą jest Agnieszka Maciąg). - Jego celem jest zainteresowanie dzieci twórczością mającą na celu wyrobienie zdolności samodzielnego myślenia. - Było
mi trochę ciężko pisać ten wierszyk, musiałam znaleźć rymy, ale
dużo mi pomogła mama chrzestna mojej siostry - mówi Patrycja
Zięba, która zajęła w nim I miejsce.
Antoni Barabasz
10
czwartek 12.01.2017
sport
PIŁKA RĘCZNA Za nami półmetek
sezonu 2016/17 II ligi kobiet. Runda jesienna nie była zbyt udana dla naszych
szczypiornistek. W siedmiu meczach
Sparta Gubin wygrała tylko dwa spotkania i z 4 punktami na koncie zajmuje
w tabeli 6. miejsce. Za naszą drużyną
są tylko ekipy z Poznania: Handball (2
pkt.) i AZS AWF (0 pkt.). Liderem z kompletem punktów jest MKS Gniezno.
Obecnie trwa przerwa w rozgrywkach.
Do gry panie wracają 18 lutego. Wtedy
podopieczne Kazimierza Barłoga zagrają u siebie z AZS AWF Poznań.
(am)
PIŁKA NOŻNA Halowy sezon Gubińskiej Ligi Piłki Nożnej w pełni. Dobrze
radzi sobie debiutant w GLPN, drużyna
Turbo, która walczy o pozycję lidera z
obrońcami trofeum - Prezesami Team.
Formę utrzymują zawodnicy Jano,
którzy w tabeli cały czas plasują się w
pierwszej trójce. W tym roku liga jest
ciekawa i wyrównana. Żadna z drużyn
nie odstaje wyraźnie od reszty stawki.
Żeńska drużyna Pumy prezentuje się
solidnie i w kilku spotkaniach potrafiła
zapunktować. Za to nieco rozczarowują
Grafit i Hydro.
(am)
PIŁKA RĘCZNA 14 grudnia w hali ZSLiT odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
piłce ręcznej, Gimnazjada dziewcząt w
ramach LOM. Bezkonkurencyjne okazało się Gimnazjum nr 2 w Gubinie. Podopieczne T. Romanowskiego wysoko
wygrały wszystkie swoje mecze. Skład
zespołu: Anna Kulik, Victoria Staschinski, Joanna Paszkiewicz, Angelika Sztukowska, Oliwia Hasiuk, Dominika Kuś,
Oliwia Krzyżaniak, Karolina Adamska,
Maja Witczak, Wiktoria Ratajczak, Oliwia
Ryndziewicz, Natalia Nyga, Natalia Kowalczyk, Agata Podgórska.
(am)
Sensacja na memoriale
17 grudnia na hali Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie odbył się Memoriał Darka Łogożnego. Organizatorem i sędzią zawodów był Tomasz Romanowski. W hali
zjawili się koledzy Darka, a także uczestnicy Gubińskiej Ligi Piłki Nożnej, pragnący zachować w pamięci zmarłego zawodnika.
Zespoły rozegrały swoje mecze na zasadach uczestnictwa GLPN, systemem „każdy z każdym”. Niespodziewanym triumfatorem turnieju zostały dziewczyny z drużyny Pumy. Inną
dużą niespodzianką jest ostatnie miejsce dla Prezesi Team. Mimo zaangażowania pozostałych drużyn, panie nie straciły nawet bramki! Usprawiedliwieniem dla poczynań
panów jest fakt, iż drużynie Pum można strzelić bramkę tylko głową, co na hali nie jest łatwym zadaniem.
Wyniki meczów: Obowiązkowa matura z wf - Prezesi Team 3:3, Jano - Pumy 0:1, Obowiązkowa matura z wf - Jano 0:4, Pumy - Prezesi Team 3:0, Obowiązkowa matura z wf - Pumy
0:2, Prezesi Team - Jano 1:7. Klasyfikacja: 1. Pumy, 2. Jano, 3. Obowiązkowa matura z wf, 4. Prezesi Team
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Marta Rzucidło, Asia Chomont, Marta Dąbrowska, Patrycja Fortuna, Agata Marcinów.
(am)
Silesian winter cup
PIŁKA NOŻNA 29 grudnia w Świdnicy odbył się XIII Międzynarodowy Silesian Winter CUP, w którym wzięło udział
12 zespołów. Wyniki w grupie: DwójkaGryf Świdnica 2:1, Dwójka-Rodło Opole
0:1, Dwójka-KP Górnik Wałbrzych 1:1,
Dwójka-AKF Poznań 1:2, Dwójka-Olimpia Żerniki Wrocławskie 6:0. W meczu o
7. miejsce nasza drużyna pokonała Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 1:0. Skład
z turnieju: Kacper Stępczyński, Bartek
Chryniewicz, Szymon Świadek, Miłosz
Kowalczyk, Michał Loret, Ziemek Witczak, Jakub Chojnacki, Dominik Gregorski. Komentarz trenera Piotra Sobolewskiego: - Był to nasz drugi start w takim
turnieju. Rok temu zajęliśmy 5. miejsce.
Turniej rozgrywany w specyficznej formule, ponieważ gra się od band, czyli
bez autów. Zabrakło nam trochę szczęścia, żeby zająć wyższe miejsce. (am)
PIŁKA NOŻNA Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia odbył się Śląsk
CUP z udziałem aż 20-tu drużyn. Turniej
wygrała drużyna Sheffield United, 2.
miejsce zajęła Sparta Zabrze, a 3. Śląsk
Wrocław. Dwójka Gubin na 8. miejscu.
W drużynie MLUKS Dwójka MOS Gubin zagrali: Kacper Stępczyński, Michał
Loret, Szymon Świadek, Bartek Chryniewicz, Miłosz Kowalczyk, Ziemowit Witczak, Dominik Gregorski, Jakub Chojnacki. Mówi trener Patryk Sobolewski
(w zastępstwie Piotra Sobolewskiego):
- Poziom turnieju był bardzo wysoki.
Dawno nie braliśmy udziału w takich
zawodach. Wyciągamy cenne doświadczenie i wychodzimy z założenia, że
lepiej przegrać z silnym niż wygrać ze
słabym. Gratulacje dla zawodników za
waleczną postawę.
(am)
PIŁKA NOŻNA W Mrzeżynie (9-11.12.)
odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej Orlików pod nazwą Liga Mistrzów. Zawodnicy z Gubina wylosowali Legię Warszawa i pod taką nazwą
występowali w całym turnieju. Wynik
meczów z udziałem naszej drużyny:
Dwójka-Junior Police 1:0 (Gregorski),
Dwójka-Brazil Da Bola Stargard 0:0,
Dwójka-Champions Gryfino 7:0 (Chojnacki-3, Gregorski-2, Świadek, Witczak),
Dwójka-Błękitni Stargard 3:0 (Chojnacki-2, Gregorski), Dwójka-Rega Trzebiatów 7:1 (Gregorski-5, Chojnacki-2).
Mecze rewanżowe: Dwójka-Junior Police 3:0 (Gregorski-2, Chojnacki), Dwójka-Brazil Da Bola Stargard 1:0 (Chryniewicz), Dwójka-Champions Gryfino
5:0 (Gregorski-2, Chryniewicz, Świadek,
Chojnacki), Dwójka-Błękitni Stargard
1:0 (Witczak), Dwójka-Rega Trzebiatów
8:0 (Gregorski-5, Chojnacki-2, Witczak).
Klasyfikacja końcowa Turnieju: 1.
MLUKS Dwójka MOS Gubin, 2. Brazil
Ba Bola Stargard, 3. Błękitni Stargard,4.
Junior Police, 5. Champions Gryfino, 6.
Rega Trzebiatów.
W drużynie MLUKS Dwójka MOS Gubin zagrali: Kacper Stępczyński, Bartek
Chryniewicz, Szymon Świadek, Miłosz
Kowalczyk, Michał Loret, Ziemowit
Witczak, Jakub Chojnacki, Dominik
Gregorski Trener Piotr Sobolewski zauważa: - Zdobyliśmy 28 punktów (na 30
możliwych do zdobycia), strzeliliśmy 31
bramek, straciliśmy tylko jedną. Kolejna
fajna przygoda dla chłopców. Szkoda
tylko, że pogoda nie dopisała, cały czas
padał deszcz. Wszyscy zawodnicy spisali się na medal! Gra chłopców wygląda coraz lepiej. Jest mniej przypadku, a
większa dokładność w grze zawodników widoczna jest gołym okiem. Warto
dodać, że królem strzelców turnieju został Dominik Gregorski, który zdobył aż
18 bramek.
(am)
SOFT DART Na tę wiadomość czekało wielu zawodników. Teraz to już pewne, że zwycięzca Gubińskiej Ligi Soft
Darta w sezonie 2016/17 znajdzie się w
kadrze Polski na Mistrzostwach Europy,
które odbędą się w tym roku w Caorle
(Włochy). Jest wynik między innymi
regularnego uczestnictwa w Dolnośląskiej Lidze Darta oraz pokazywania się
z dobrej strony w zawodach regionalnych i krajowych.
(red)
PIŁKA NOŻNA Trwa przerwa w rozgrywkach ligowych zielonogórskiej
A-klasy. Przypomnijmy, że po rundzie
jesiennej Alfa Jaromirowice zajmuje 3.
miejsce w tabeli i do lidera Znicza Leśniów Wielki traci tylko 4 punkty. Piłkarze zaczynają na hali przygotowania do
rundy rewanżowej. Do pierwszego meczu rundy rewanżowej, który odbędzie
się 19 marca, piłkarze Alfy przystąpią
pod nowym szyldem jako Klub Sportowy DAR-BOL Alfa Jaromirowice. (red)
S tefan P ilaczyński
historia I społeczeństwo
przeprowadzono kapitalny
remont budynku urzedu miejskiego
Kultury, z udziałem światowej
sławy artystki Urszuli Dudziak,
burmistrza Bartłomieja Bartczaka i przewodniczącego Rady
Miejskiej Leszka Ochotnego,
uroczyście wręczono Gubińskie Nagrody Edukacyjne im. U.
Dudziak. Nagrody otrzymali: w
kategorii szkół podstawowych
- Michał Ciszowicz, Katarzyna
Lewak, Krzysztof Poniatowski; w
kategorii szkół gimnazjalnych Aleksandra Franczak, Sandra Potoczanin, Joanna Szymańska; w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych - Adrian Pękalski, Dariusz
Kulczak, Sonia Miecznikowska.
- 10 października - w Urzędzie
Marszałkowskim w obecności
działaczy sportowych z województwa lubuskiego podsumowano ogólnopolskie współzawodnictwo dzieci i młodzieży
11
Żal za Krzysztofem S.
Kalendarium Gubina rok 2009 cd
- 2 października - na rejonowym zjeździe sprawozdawczo
-wyborczym Polskiego Czerwonego Krzyża, w skład Zarządu
Rejonowego PCK weszli: Grażyna Hrabska (prezes ponownie), Kazimierz Niedźwiedzki
(wiceprezes), Teresa Faryniarz
(skarbnik), Danuta Drapa (sekretarz) oraz Małgorzata Borowczak-Turowska, Jolanta Kanadys,
Marzanna Strzelec (członkowie).
Wybrano ponadto Zarząd Honorowych Dawców Krwi w składzie: K. Niedźwiedzki (prezes),
Mariusz Ochotny (wiceprezes),
Emil Konieczny (skarbnik).
- 3 października - najlepszym
wędkarzem sportowego klubu
wędkarskiego „PKM-Gubin” po
podliczeniu punktów z Gubińskiej Ligi Wędkarskiej i Grand
Prix Okręgu PZW Zielona Góra
czwartek 12.01.2017
jest spółka PWE Gubin, natomiast koncesja na rozpoznanie
złoża została przyznana przez
ministra środowiska kopalni
węgla brunatnego Konin. Potencjalny inwestor nie wystąpił
jeszcze do ministra środowiska
z wnioskiem o wydanie koncesji na wydobycie węgla w tym
regionie”.
- 5 listopada - w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło
się spotkanie autorskie z Janem
Pawłem Krasnodębskim - poetą,
pisarzem, autorem 29 książek,
m.in. takich znanych tytułów jak
„Stokrotka” i „Odwyk”,
- 7 listopada - przy ul. Śląskiej
25 otwarto kolejną w Gubinie
restaurację. Właścicielem „Bereshki” jest Marcin Szyszkiewicz,
a restauracja może pomieścić
około 50 gości,
/Parafraza tytułu piosenki „Żal za Piotrem S.” grupy „Pod Budą”/
23 grudnia 2016 roku pożegnaliśmy Krzysztofa Starkiewicza. Wielkiego pasjonata teatru,
uczestnika i współorganizatora
wielu imprez kulturalnych w naszym mieście. Często odwiedzał
Gubiński Dom Kultury i
Miejską Bibliotekę Publiczną
i zawsze chętnie brał udział w
takich spotkaniach jak: Jazzowe
Zaduszki, Narodowe Czytanie,
Poetyckie Rubieże, Wyspa Lite-
racka i wiele innych. O teatrze i
spektaklach, na które jeździł do
wiodących polskich teatrów
potrafił ciekawie opowiadać z
ogromnym zaangażowaniem.
Dzięki Niemu w 2014 roku z okazji 27. Międzynarodowego
Dnia Teatru mieliśmy okazję
w gubińskiej książnicy obejrzeć
spektakl teatralny „Miłość i polityka” w reżyserii Jerzego Bończaka oraz zobaczyć fotografie
polskich aktorów z autografami
i dedykacjami dla Krzysztofa.
Jego marzeniem było wystąpienie na scenie teatralnej i
szczęśliwie je zrealizował w Kościanie 26 listopada 2016 roku.
Teatr 50+ i Grupa Teatralna
AMAND w Kościańskim Ośrodku Kultury wystawiła spektakl
komediowy pt.” Nie ma co
się…” w scenografii i reżyserii
Renaty Majorek (była koordynatorka gubińskiego UTW) i
tam wystąpił gościnnie
Krzysztof Starkiewicz, otrzymując brawa i uznanie od 30osobowej publiczności. Krzysztofa zapamiętamy także jako
serdecznego kompana z
wycieczek turystycznych, w
których uczestniczył będąc
wieloletnim członkiem Koła Terenowego nr 1 przy Oddziale
Miejskim PTTK w Gubinie.
Na zawsze zachowamy Go
w pamięci jako życzliwego i
uśmiechniętego człowieka.
Ewa Dąbek
społecznej”, czytamy w słowie
wstępnym do gubeńskiego
„Przewodnika dla Seniorów”.
W „Przewodniku” można znaleźć oferty informacyjne i porady
w najrozmaitszych kwestiach,
oferty kulturalne, dotyczące
czasu wolnego i oświaty, wskazówki w temacie form pomocy
społecznej, ulg dla potrzebujących, wiele informacji i wskazówek przydatnych na co dzień
i oczywiście najważniejszych
partnerów do rozmów, z adresa-
mi i numerami telefonów. Oczywiście nic nie jest tak dobre, aby
nie można było tego w dalszym
ciągu ulepszać. Dlatego autorzy
„Przewodnika” oczekują od seniorów wsparcia i współpracy w
celu przyszłego udoskonalania
tego produktu. Umożliwienie
godnego życia seniorów w mieście jest celem, jaki stawia sobie
dużo osób odpowiedzialnych za
wiele płaszczyzn życia miejskiego.
K. Freyer
Wieści zza Nysy
„Przewodnik dla seniorów”
„Już od dawna nie jest to żadną tajemnicą, że struktura wiekowa ludności w naszym mieście i w regionie zmienia się za
sprawą malejącej ilości urodzeń
i stale rosnącej długości życia.
Odsetek tych pośród nas, którzy
ukończyli 60 lat, rośnie powoli,
ale nieprzerwanie. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej z jej rozmaitymi i
zmieniającymi się potrzebami
to zadanie komunalnej polityki
Z Ziemi Gubińskiej
Trwa kapitalny remont budynku Urzędu Miejskiego
został Krzysztof Barański. Za mi- prowadzone przez Ministerstwo
strzem uplasowali się: Krzysztof Sportu i Turystyki. Wśród najlepOlifirowicz (prezes klubu PKM), szych trenerów województwa,
Wojciech Liczbiński, Grzegorz mających największy wkład w
Stróżniak, Roman Gąsior, To- osiąganie sukcesów sportomasz Sandecki, Andrzej Szpyt, wych dzieci i młodzieży, znalazł
Edward Liczbiński i Arnold Ko- się z Gubina jedynie Ryszard
rona, Marek Wojtasik (razem Zakrzewski (główne osiągnięcia
w 2009 r. w dziedzinie siatkówki
pierwsza dziesiątka).
- 6 października - w ramach ak- plażowej).
cji „Orlik 2012” przy Szkole Pod- - 12 października - w „Starej
stawowej nr 2 otwarto nowe bo- Farbiarni” w Guben odbyła się 3.
isko szkolne. To piąte tego typu Debata Miejska. Gospodarzem
nowe boisko w naszym mieście. spotkania mieszkańców obu
Boisko otworzył burmistrz Bar- miast był burmistrz Guben Klaus
tłomiej Bartczak, przewodniczą- Dieter Hübner. Przedmiotem
cy Rady Miejskiej Leszek Ochot- była integracja i działalność orny i dyrektor szkoły Bogusław ganizacji społecznych na terenie
Wypych. Proboszcz parafii pw. obu miast. W dyskusji ze strony
Trójcy Świętej, ks. Ryszard Rud- polskiej głos zabrali m.in.: Urszukiewicz poświęcił nowy obiekt.
la Kondracik - prezes Stowarzy- 7 października - w Świetlicy szenia Walki z Kalectwem, FloTerapeutycznej przy ul. Gdań- rian Firlej, Katarzyna Sawicka z
skiej odbyła się uroczystość Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr,
20-lecia działalności Domu Anna Wróbel - naczelnik z UrzęDziennego Pobytu. Założycie- du Miejskiego.
lem placówki była Jolanta Kur- - 4 listopada - wiceminister
pas. W uroczystości wzięły udział gospodarki Joanna Strzelec-Łowładze samorządowe.
bodzińska poinformowała w
- 7 października - w sali wido- Sejmie, że „potencjalnym inwewiskowej Gubińskiego Domu storem złóż Gubin-Zasieki-Brody
- 8 listopada - w gminie Gubin
przeprowadzono referendum
w sprawie budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.
„Za” opowiedziało się 874 mieszkańców, przeciwnego zdania
było 1 855. Referendum miało
charakter konsultacyjny i informacyjny.
- 10 listopada - Szkoła Podstawowa nr 3 zorganizowała uroczystą akademię miejską z okazji
91. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Następnego dnia złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed Pomnikiem
Wdzięczności, a w Gubińskim
Domu Kultury odbyła się projekcja filmu dokumentalnego
„Żegnaj DDR”.
- 12 listopada - „Gazeta Wyborcza” Zielona Góra (red. M. Sałwacka) podała: „Choć kopalnia
gwarantuje 5 tys. miejsc pracy
i sporo zapłaci za wykup gruntów, mieszkańcy wiosek gminy
Gubin nie zgodzili się na budowę kompleksu energetycznego.
Mimo to kopalnia ruszy. Tyle, że
dwa lata później”.
Car Piotr I w Gubinie
Wieść o wizycie rosyjskiego
cara Piotra I w Gubinie obiegła miasto w tempie błyskawicznym. Wielu pomyślało
sobie, że to żart. Lecz pewnego jesiennego dnia roku 1711
Piotr I wraz z pokaźną świtą
rzeczywiście zatrzymał się w
ówczesnym Gubinie w drodze do Torgau. Wtedy Gubin
należał jeszcze do Saksonii.
Rektor Sigismund Cleemann
otrzymał zadanie powitania i
oprowadzenia po mieście
dostojnego gościa. Przyozdobiono kościół. Bractwo Strzeleckie postawiono w stan
gotowości. Lecz mimo to nie
obyło się bez zakłopotania po
stronie gospodarzy, gdyż nic
nie przebiegło według ustalonego protokołu wizyty.
Car zatrzymał się w mieście
na cały dzień. Ku zdziwieniu mieszkańców, nie interesował go stary kościół na
Rynku Miejskim, z muzyką
pochwalną i chórami, lecz
przede wszystkim sprawy
techniczne. Miejski specjalista do spraw wodociągów,
O pr . i przekład : K. F reyer
jakbyśmy powiedzieli dzisiaj,
musiał pojawić się w ekspresowym tempie, aby odpowiedzieć na mnóstwo pytań,
jakie zadał gość.
Następny przystanek miał
miejsce w browarze przy Bramie Klasztornej. Gość chciał
poznać szczegóły związane z
procedurą produkcyjną piwa.
Po spróbowaniu napoju rozmowa poszła w kierunku eksportu tego towaru do Rosji
- naturalnie bezcłowego.
Na Wzgórzach odbyła się
degustacja znanego miejsco-
wego wina, o którym gość
również wyraził się pozytywnie.
Zainteresowanie wzbudziła
także procedura farbowania
sukna.
Kiedy wieczorem opuszczał
miasto, podobno pomyślał
sobie ciepłymi słowy o jego
mieszkańcach, którzy w jego
oczach jawili się być dobrymi gospodarzami miasta,
sumiennie dbającymi o jego
pomyślność.
Tekst: G. Arlt
Opr. i przekład: K. Freyer
12
czwartek 12.01.2017
społeczeństwo
DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC!
Czy to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach ludzie nie wiedzą,
że śmieci wywożone do lasu rozkładają się latami? Są szkodliwe
dla środowiska, ludzi, zwierząt. To już wiedzą dzieci w przedszkolu i podstawówce. Jestem pewna, że każdy jest tego świadomy.
A jednak dociera do mnie wiadomość, że nie tak dawno leśniczy
Krzysztof Urban podczas obchodów natknął się na rozrzucone
części garderoby, dywaniki, talerze i inne ślady gospodarstwa domowego. „Znalezisko” leżało w lesie nad jeziorem Borek. Prawdopodobnie ktoś posprzątał po byłym lokatorze, wywożąc to wszystko do lasu. Nie był jednak zbyt uważny, bo pozostawił rachunek za
zrobione okulary, z nazwiskiem i adresem. Sprawą zajęła się Straż
Leśna.
- Nowy właściciel, mieszkaniec Gubina, przyznał się do tego wykroczenia i tytułem naprawy szkody musiał posprzątać śmieci.
Otrzymał też mandat w wysokości 300 zł - wyjaśnia komendant
Straży Leśnej w Gubinie Krzysztof Żemło. - Ciekawi mnie, czy wszyscy mieszkańcy Gubina i gminy mają podpisane umowy na wywóz
śmieci - pytam w Urzędach Miasta i Gminy. Dowiaduję się, że tak
w mieście, jak w gminie mieszkańcy składali deklaracje, uwzględniając w nich ilość osób we wspólnym gospodarstwie. - Płacimy za
osobę, a można oddać nieograniczoną ilość śmieci. Niezależnie od
tego, w mieście, przy ul. Śląskiej 36 mieści się bezpłatny punkt odbioru, czynny od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 do 15:00. Są
też w kilku punktach miasta ustawione charakterystyczne wózki w
trzech kolorach (selekcja), można tam również bezpłatnie wrzucać
śmieci - wyczerpująco informują mnie w magistracie.
W tej komfortowej sytuacji komuś chciało się jechać 16 km w jedną stronę do Kosarzyna, żeby narażając się na mandat, pozbyć się
śmieci w lesie? Niepojęte.
Wywożenie śmieci do lasu to nie tylko straszne prostactwo, ale i
wykroczenie, za które można dostać nawet 5000 zł grzywny. Natomiast za wywożenie do lasu odpadów można nawet trafić do więzienia na 30 dni.
Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o czystości i porządku. Natomiast od 1 lipca 2013 r. samorządy stały się
właścicielami odpadów, odpowiedzialnymi za sprawy wywozu
śmieci i wprowadzenia tzw. podatku śmieciowego. Spodziewano
się, że dzięki temu gminy będą czyste, bo wszyscy będą musieli
podpisać umowy na odbiór odpadów.
- Od czasu nowelizacji ustawy widać poprawę? - pytam pana
Krzysztofa Urbana, leśniczego Leśnictwa Borek o powierzchni
2100 hektarów od Żytowania, poprzez Kosarzyn, Łomy, do Chlebowa.
- Tak! Zdecydowanie jest mniej wyrzucanych śmieci do lasu.
Najwięcej zaśmieceń jest blisko dróg leśnych i terenów rekreacyjnych. Sprzątamy teraz od 10 do 15 m3 śmieci. Często są to puszki po farbach, odpady świadczące o remoncie mieszkania, ale też
elementy samochodowe, nawet fotele. Asortyment wyrzucanych
jeszcze śmieci jest szeroki. Po wędkarzach najgorsze dla zwierząt
są żyłki. Zaplątują się w nie lub połykają. Ilość śmieci zwiększa się
w sezonie grzybowym i urlopowym. Więcej podróżujących i odpoczywających, i niestety przy okazji „produkujących” śmieci. Znaczna część turystów zostawia je tam, gdzie odpoczywa - odpowiada
leśniczy.
Przyroda nie zna nagrody ni kary - zna tylko konsekwencje.
PRZYRODA BEZ CZŁOWIEKA MOŻE ŻYĆ, ALE CZŁOWIEK BEZ
PRZYRODY ZGINIE.
Kaśka Janina Izdebska
Leśniczy Krzysztof Urban
społeczeństwo
czwartek 12.01.2017
13
BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.
Lp.
1
2
Nr
działki
Powierzchnia
(m²)
Położenie
46/18
1372 m²
ul. Traugutta
obręb 2
46/16
1457 m²
ul.
Wyzwolenia
obręb 2
Cena wywoławcza
(netto złotych)
Wysokość
wadium
Termin przetargów
odbytych
53.950,00
5.395,00
01.12.2016 r.
59.900,00
5.990,00
01.12.2016 r.
Uwagi
Przedmiotowa działka położona w północnej części miasta przy ul. Traugutta. Kształt
działki dobry – wielobok nieforemny ale pozwalający na racjonalne zagospodarowanie.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości lekko pochylony
w kierunku drogi. Działka leży w zasięgu sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej i gazowej. Na dzień oględzin nieruchomość porasta trawa i
drzewa liściaste. Na działce zlokalizowany jest budynek o konstrukcji murowanej
wykorzystywany do celów gospodarczych. Budynek został wzniesiony przez byłych
dzierżawców i przeznaczony jest do rozbiórki. Działka częściowo ogrodzona.
Przedmiotowa działka powstała z podziału dz. nr 46/10, dla której została wydana
decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.99.2013.W z dnia 04.02.2014 r. określająca
warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wolnostojącego.
Przedmiotowa działka położona w północnej części miasta przy ul. Wyzwolenia. Kształt
działki dobry – wielobok nieforemny ale pozwalający na racjonalne zagospodarowanie.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości lekko pochylony
w kierunku drogi. Działka leży w zasięgu sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej i gazowej. Na dzień oględzin nieruchomość porasta trawa i drzewa
liściaste. Działka jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Na granicy z drogą stoi
słup oświetlenia ulicznego. Przedmiotowa działka powstała z podziału dz. nr 46/10,
dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.99.2013.W z
dnia 04.02.2014 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 lutego 2017 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której
dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby
wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego bądź pełnomocnika
tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną (w
tym z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.99.2013.W z dnia 04.02.2014 r.). Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie
nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona
wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego.
Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na
nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku
wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia
do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.
Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega
zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi
nabywca. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i
przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w
przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości
bez zgody pozostałych wspólników,
- w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie
dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z
notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej
w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot
mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 12 stycznia 2017 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie
o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.
Piękny gest
Pani Dorota Bielezo, wspominając tamte tragiczne chwile, do chwili
obecnej ma łzy w oczach. Nie może
spokojnie wspominać o pożarze, jaki
miał miejsce w ich mieszkaniu na początku listopada ubiegłego roku w Kopernie. Tym bardziej, że poparzeniom
(na szczęście niezbyt groźnym) przy
ratowaniu dobytku uległ jej małżonek
- Roman. Na miejsce zdarzenia wyje-
chała tzw. druga zmiana, która miała
w tym dniu służbę. W akcji zwalczania
„czerwonego kura” wyróżnili się dowódca zmiany st. asp. Ireneusz Flak, st.
sekc. Paweł Szwed i st. sekc. Bartosz Szostakiewicz. Każdy z nich - decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie Odrz., otrzymał po 300 zł nagrody. Strażacy postanowili przeznaczyć te środki wspólnie
dla pogorzelców. - Początkowo myśleliśmy o zakupie sprzętu z branży AGD
- mówi jeden z bohaterów akcji: - Jednak po rozmowie telefonicznej z poszkodowanymi okazało się, że bardziej
potrzebne jest dla nich jakieś umeblowanie, ponieważ podstawowe sprzęty
otrzymali od rodziny lub znajomych.
Doszliśmy zatem do wniosku, aby pojechać do znanego w regionie przed-
siębiorcy, Andrzeja Iwanickiego, i po
ludzku poprosić go o możliwość zakupu jakiegoś kompletu mebli za kwotę,
którą dysponowaliśmy. Pan Andrzej poprosił o godzinę czasu na organizację i
dostarczył nam komplet wypoczynkowy. Pieniędzy nie wziął, tym bardziej,
że pan Roman był jego pracownikiem.
Przekazanie kompletu wypoczynkowego dla poszkodowanych w pożarze
nastąpiło w wigilijny poranek w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP,
w czasie dyżuru tej zmiany, która
uczestniczyła w gaszeniu pożaru. Natomiast dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu osób, na czas trwania
remontu zniszczonego mieszkania
państwo Bielezo otrzymali w Gubinie
mieszkanie zastępcze.
Antoni Barabasz
14
czwartek 12.01.2017
społeczeństwo
BURMISTRZ MIASTA GUBINA OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej i wolnostojącej.
Lp.
1
Nr
działki
46/22
Powierzchnia
(m²)
24586 m²
Położenie
ul. Traugutta
obręb 2
Cena wywoławcza
(netto złotych)
1.008.000,00
Wysokość
wadium
100.800,00
Termin
przetargów
odbytych
-----
Uwagi
Przedmiotowa działka położona w północnej części miasta Gubina pomiędzy ulicami:
Traugutta, Jana Sobieskiego i Generała Bema. Dostęp bezpośredni do nieruchomości
z ul. Traugutta i pośrednio przez działkę nr 46/19 od ul. Jana Sobieskiego. Teren działki
o zróżnicowanej wysokości (różnice wysokości sięgają ok. 10m), kształt nieforemny. Na
dzień oględzin nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami dębu, sosny i
leszczyny, pozostałości drzew owocowych. Nieruchomość nieogrodzona, posiada możliwość
wykonania przyłączy (od ul. Traugutta i ul. Generała Bema) do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
prądu, gazu ziemnego i telefonicznej. Przedmiotowa działka powstała z podziału dz. nr
46/10, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr GB.6730.30.2016.W
z dnia 27.04.2016 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.
Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2017 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24.
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 marca 2017 r. na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 131020 5402 0000 0502 0027 8747 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość,
której dotyczy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim
wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego
bądź pełnomocnika tego konta, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin terenu oraz do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną (w
tym z decyzją o warunkach zabudowy nr GB.6730.30.2016.W z dnia 27.04.2016 r.). Zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywający przejmie
nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym.
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia drzew i krzewów rosnących na w/w działkach, ewentualnego przełożenia istniejącej infrastruktury technicznej (w uzgodnieniu z właścicielem sieci technicznej), nabywca nieruchomości wykona
wymienione prace we własnym zakresie i na własny koszt. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt uporządkować teren i przygotować go do zabudowy, a także do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego.
Przyłącza do istniejących sieci nabywca działki dokona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z zarządcami sieci. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na
nieruchomość za zgodą zarządcy drogi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nie wyklucza się istnienia na nieruchomości kamieni i przedmiotów niewidocznych wizualnie. W przypadku
wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z zabudową, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zobowiązany będzie do wystąpienia
do właściwego organu we własnym zakresie, z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych). Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników.
Nabywca na własny koszt zleci uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010 r.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega
zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Do ceny nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na
dzień transakcji.
Dotyczy nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste:
Pierwsza opłata roczna z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny nabycia nieruchomości (do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%) uzyskanej w przetargu i płatna jest przed zawarciem umowy
notarialnej. Pozostałe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wynosić będą 1 % ceny wylicytowanej działki (plus VAT 23%) i są płatne do 31 marca każdego roku. Opłaty te mogą być aktualizowane w okresie trwania użytkowania wieczystego
na skutek zmiany wartości rynkowej gruntów, nie częściej niż raz na 3 lata (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi na dzień ogłoszenia przetargu). Termin rozpoczęcia zabudowy tj. wybudowania fundamentów, ustala się w terminie
dwóch lat, licząc od zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenie zabudowy tj. wybudowanie przynajmniej w stanie surowym zamkniętym, w terminie pięciu lat, licząc od daty zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i
przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz:
- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działając również na rzecz nieuczestniczących w
przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości
bez zgody pozostałych wspólników,
- w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie
dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo notarialne lub z
notarialnie poświadczonym podpisem ustawowego przedstawiciela mocodawcy oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej
w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem (zapis dotyczy np. wspólnot
mieszkaniowych, gminy, pełnomocników tych jednostek/osób);
- osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są dostarczyć przed podpisaniem aktu notarialnego, zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda taka jest wymagana. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg
czyni niebyłym. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Gubin o statusie miejskim nie bierze odpowiedzialności
za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Gubin na koszt kupującego. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Zbycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. 2014, poz. 1490).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 12 stycznia 2017 r.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24, tel. (68) 4558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie
o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl.
Czyj to problem?
Przyszła fala mrozów. Co i rusz ktoś
dzwoni do naszej redakcji, najczęściej
z zapytaniem: jak zapobiec, by sąsiedzkie kominy nie wydzielały śmierdzącego dymu? Moim zdaniem najprościej
byłoby rozmawiać na ten temat z właścicielem tego komina. Dotychczas
jest to argument nieprzekonujący. Radio i telewizja ostro krytykują stężenie
smogu w naszym kraju. Kraków tutaj
przoduje na całą Europę, a Polska mu
wtóruje jako lider kontynentu.
A w Gubinie telefony najczęściej płyną z ulic Cmentarnej, Żwirki i Wigury,
Paderewskiego i nie tylko… Zdaję so-
bie sprawę, że tą publikacją sprawy do
końca nie załatwimy, i to z wielu powodów. Chciałbym jednak podkreślić ważność problemu. Jako człowiek rozumiem
tych, którzy nie mają grosza, a marzną.
Pamiętam, gdy byłem nadleśniczym i
przyszła do mnie pewna starsza pani bez
dochodów i zapytała, jak bez pieniędzy
zdobyć jakiś, byle jaki opał. Skierowałem
ją do najbliższego jej miejsca zamieszkania leśniczego, równocześnie dzwoniąc
do niego, żeby owej biednej kobiecie
wyznaczył miejsce do zbierania chrustu
i leżaniny. Ostatnio widziałem człowieka,
który z kubłów śmieciowych obok Eko
wybierał jakieś kartony i papiery. Ale ja
nie powinienem teraz szukać rozwiązania tego problemu, tylko go naświetlić.
Może zacznę od przestrogi. Naukowcy
z Toronto dowodzą nie od dziś, że smog,
szczególnie przy niskim ciśnieniu atmosferycznym, gdy dym ściele się nisko, jest
bardzo niebezpieczny dla ludzkiego
organizmu. Co ciekawe, odkryli, że wdychanie takiego dymu ma bardzo niekorzystny wpływ na ludzki mózg, ba, jest
bodaj zasadniczym sprawcą choroby
Alzheimera. Wypada zapytać: czy spalający śmieci, a szczególnie plastiki ,wie, że
sam siebie truje? Może dowie się teraz,
a może dopiero wtedy, gdy wykryją mu
raka płuc. Nie życzę…
Chcąc poznać problemy Gubina, rozmawiałem w tej sprawie z panią naczelnik Alicją Ratowicz. Powiedziała, że
Straż Miejska interweniowała w sprawach duszącego dymu wielokrotnie.
Ostatnio był sygnał z Kaliskiej. Nie udało
się zarzutu potwierdzić. Zgadza się, że
niektórzy mieszkańcy Gubina wrzucają do pieca byle co… Jednak żółty czy
brązowy, śmierdzący, smogowy dym
może wychodzić z komina, gdy dopływ
powietrza lub wylot spalin jest zbytnio
przymykany. Wtedy też szkodzimy sobie,
jak i sąsiadom. O szkodliwości śmiertelnej tlenku węgla pisaliśmy wielokrotnie.
Pozostaje sprawa uświadomienia, dotarcia do mieszkańców, zapewne niełatwa, choć problem jest poważny. Jednak warto to powtarzać, bo być może
wzmocni nie tylko wyobraźnię, ale i
przekonania. - Nie rób nikomu, co tobie
niemiłe - zakończyła tekst pani naczelnik. Trzymajmy się tego. Wspomnieć
należy, ku przestrodze, że spalanie nie
tylko plastików w piecach grzewczych,
to rzecz karalna. Nie tylko Straż Miejska
reaguje na takie przewinienia.
Oleg Sanocki
ogłoszenia I społeczństwo
Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie
oraz wszystkim bliskim
„Zasłużonego dla Miasta Gubina”
Zbigniewa Madyniaka
składają:
burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak,
Radni Rady Miejskiej w Gubinie
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gubinie
Plan prac Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Gubinie, na rok 2017
Styczeń – podsumowanie roku, sprawozdawczość,
spotkanie z Zarządem, opracowanie planu pracy na rok
2017
Luty – Dzień Dziadka i Babci oraz Walentynki, spotkanie
przy muzyce, występy wnuków
Marzec – Dzień Kobiet, uroczystość w Gubińskim Domu
Kultury
Marzec – wyjazd do Burga, wypoczynek i rekreacja na
basenach
Kwiecień – wyjazd do skansenu w Ochli, Jarmark
Świąteczny
Maj – wyjazd do Uzdrowiska Ciechocinek na 10-dniowy
turnus rehabilitacyjny
Czerwiec – spotkanie integracyjne na Ogródkach
Działkowych Zorza, wymiana doświadczeń w uprawie
roślin
Lipiec – wyjazd nad morze do Ośrodka rehabilitacyjnego
w Świnoujściu
Sierpień – Rejs po Odrze
Wrzesień – kolejny wyjazd nad morze, turnus
rehabilitacyjny w Ośrodku Sasanka
Październik – Tydzień Seniora oraz Bal Seniora
Październik – wycieczka na Litwę, Łotwę oraz do Estonii
i Finlandii
Listopad – zabawa andrzejkowa
Grudzień – uroczysta Wigilia
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gubinie
życzy wszystkim mieszkańcom wszelkiej pomyślności
w 2017 roku.
mieszkania, lokale
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla
mieszkańców
powiatu krośnieńskiego od 1 stycznia 2017
roku
Z dniem 1 stycznia 2017 roku świadczenia w
zakresie NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ dla mieszkańców powiatu
krośnieńskiego w dni robocze od godz. 18:00 do
godz. 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w
soboty, niedziele i święta realizuje:
105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Żarach
ul. Domańskiego 2
telefony kontaktowe : 68 470 78 68, 68 470 79 14
Dodatkowo w Krośnie Odrzańskim w dni robocze
od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego oraz
całodobowo w soboty, niedziele i święta w godz.
od 8:00 do 8:00 dnia następnego dyżurują lekarz i
pielęgniarka.
Miejsce udzielania świadczeń:
Ośrodek Terapii GRUNWALD Stanisław Bojkowski
ul. Bohaterów Wojska Polskiego 24, Krosno
Odrzańskie
telefon kontaktowy 68 420 04 14
W soboty, niedziele i święta w Gubinie, w godz. od
8:00 do 18:00 oraz w dni robocze od godz. 18:00
do godz. 22:00 dyżur pełni pielęgniarka, która
wykonuje zabiegi pielęgniarskie, m.in. iniekcje i
opatrunki.
Miejsce udzielania świadczeń:
Ośrodek Terapii Grunwald Stanisław Bojkowski
Gubin, ul. Grunwaldzka 16
telefon kontaktowy 68 451 00 00
źródło: NFZ Lubuski Oddział Wojewódzki
w Zielonej Górze
SPRZEDAM mieszkanie trzypokojowe w kamienicy „Termet”Wojciech Sendera. Tel. 502 64 30 30 lub
przy ul. Wojska Polskiego. Tel. 667 782 727.
68 359 55 55.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie dwupokojowe, przy
ulicy Roosevelta, w bloku. Dobry standard. Tel. 604 SPRZEDAM MIESZKANIE 62M, 3 POKOJE, NA 3 PIĘTRZE OS. E. PLATER,
148 360.
MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA
KUPIĘ lub wydzierżawię działkę, łąkę, nieużytek,
ZAKUPU Z PROGRAMU MDM
pole w Gubinie lub okolicy. Tel. 609 138 452.
TEL. 661 121 064
KUPIĘ tanie mieszkanie lub budynek do remontu
w Gubinie. Tel. 609 138 452.
SPRZEDAM mieszkanie w bloku na III piętrze, 54,5
m2, dwa pokoje, łazienka, kuchnia, balkon, piwnica NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych (kotły
c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzowany Serwis
oraz garaż. Tel. 508 901 293.
USlUGI
Dyżury aptek w godzinach 8.00-23.00
miesiąca APTEKA „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52
01-04 każdego
05-08 każdego miesiąca, APTEKA „Pod Basztą”, ul. 3 Maja, tel. 68 455 41 40
09-12 każdego miesiąca APTEKA „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37, tel. 68 359 51 59
13-16 każdego miesiąca APTEKA ”Nasza” (przy CM Atol), ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59
17-20 każdego miesiąca APTEKA „Nowa”, ul. Kinowa, tel. 68 359 49 75
21-23 każdego miesiąca APTEKA „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32.
24-27 każdego miesiąca APTEKA „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 359 52 45
28-31 każdego miesiąca APTEKA „Z Misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00,
sobota 8.00-16.00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
KIEROWNIK budowy z doświadczeniem,
poprowadzi budowę, wykona zmiany adaptacyjne
projektów, poradzi i załatwi wszystkie sprawy
w urzędach łącznie z pozwoleniem na budowę i
doprowadzeniem do stanu zgodnego z prawem
obiektu budowlanego. Wykona przeglądy techniczne budynków. Tel. 504 352 015.
rózne
SCHODY zabiegowe z drzewa heban. Szerokość
80 cm do wysokości kondygnacji 3 m (możliwość
skrócenia biegu schodowego). Tel. 600 729 943.
SPRZEDAM łóżko medyczne drewniane ze
stelażem. Na gwarancji. Tel. 695 854 288. UŻYWANE kartony. Kupię każdą ilość. Tel. 604 155
416.
PRACA
ZATRUDNIĘ kierowcę z kategorią D (na mikrobusy).
Tel. 601 719 613.
KIEROWCA kat. B po Unii Europejskiej. Tel. 510 117
981.
PRZYJMĘ DO PRACY KIEROWCĘ KAT.
C+E. FIRMA „NYSA“ - GUBIN.
TEL. (68) 359 62 23
ZATRUDNIĘ szlifierza oraz ślusarza przy produkcji
konstrukcji metalowych. Tel. 660 721 300.
OKRĘGOWA STACJA KONTORLI POJAZDÓW W GUBINIE NA KOŃSKIM
TARGU ZATRUDNI DIAGNOSTÓW
TEL. 601 58 11 24
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
czwartek 12.01.2017
15
Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
czwartek 12.01.2017

Podobne dokumenty