Mamy nowe prezenty dla naszych Czytelników

Transkrypt

Mamy nowe prezenty dla naszych Czytelników
MAMY NOWE PREZENTY DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW
GAZETA KRAKOWSKA NOWOSĄDECKA, 2015-01-30, AUTOR NIEZNANY, str.: 12
Mamy nowe prezenty dla naszych Czytelników
•
Dziś u
nas do rozdania m.in.: książki, filmy na DVD oraz aż 25 zaproszeń na premierę do kina
braną nagrodę może zdobyć
La Luxe Paris
-zestaw
Wakacje Mikołajka
-DVD
BakalieBackMit
-zestaw
Bajkowy strój
- wypożyaenie
Muffinki
-gra planszowa
Czytelnik, który dzisiaj (30
stycznia) w godz. 9·13 przyśle
SMS pod nr 72355 (2,46zl brut-
Dbnieto..;zytówka kobiety.
Sl<rzydate ilspira-
Rozgryv.i<adla
dziecicidSiat
z ilustracjamMai·
to) z wybranym numerem na-
paznokci. Efek-
grody i dokończy zdanie: NAJSYMPA1YCZNIF.JSZV MIESIĄC
W ROKU TO...
Nagrody otrzymają autorzy
najciekawszych odpowiedzi.
towną .ekspreso-
Nowy Mikołajek
to pełna humoru
ekranizacjaopowiadań Rene
Goscinnego
i Jeana Jacques'a
Serrpego. Wpoi·
skiej wersjijęzyko­
Makrrielony. Tar·
te 0r2Echyv.io- ,
Ważnyjest wygąd
Uwaga! Drodzy Czytelnicy. Wy-
wą regenerację
za.
pewri oclży>M<a
dopa2710kci La
Luxe Paris. Możemy licz)<' na elekt
którysprav.i. żeużytyla<ierbędzie
Wzór prawidłowego SMS-a
jest następujący:
NAGRODY.IMIĘ
INAZWISKONS
ODPOWIEDt
Treść SMS-a
nie może prze-
kroczyć 160 znaków.
Zwycięzcy zostaną poinfor-
mowani o wygranej zwrotnym
SMS-em.
Pełny regulamin konkursu
na:www.gk.pl.
...
Nagrody czekać będą w redakcji "Gazety Krakowskiej"
w Nowym Sączu od czwartku
przez 14 dni.
Wysyłając SMS, kupujesz
jednocześnie e-wydanie "Ga·
zety Krakowskiej".
skie, Tarte Orzechylaskowe
. iTcrte ~ Ollolt;:_.,..
Migdalytoinno-~
wacyjnalniapro- ~
."
:
duktów marki
J~•
BackMit Dcid<ją
potrawomniezwyklychwalorówsmakowydl. mogąsluży(jakozdrowydo­
1_
""i rodrom Mikoł<ika są Tomasz
KDtiAgpta KUesza. Mikołajekrusza
nad rrorze. fl:>znaje przyjaciół. Sytuacjękompilkujepojav.;eniesię Izabeli.
cje(Krakćw,u.
Friedeina28)to
wypażyczalnia
gorzaty
Parczewskiej.
strcjćwnietyl<o
nakamawal.llla
dziedidoroslydt
Na stole kładzie·
Stroje zróżnych
epok spav.ią że każdy. ktoje założy. zo-
my babeczki.
Gracze rzucają
dwiema kostkami- ich bokizarriast
stanieniekwestionowanymkrćlemllb
oczekm<jąkolory Ten. ktopierwsZy
datekdodast ideserćw-stanowią
krćb.vąbalu. .Jako~-1/CUCher
chwycibabeakęwkolorachwsl<aza­
źrćdlowieUv.;tamnimneralów.
nawypożyczeniestrciujakzbij~.
MamyliJ\ID
Dystrybutor: Kino ~iat
NAGRODANR2
Mamy 5 zestawów
Producent: VOG Połska Sp. z o.o.
NAGRODANR l
Mamy 5 nagród
nych na kostkach. zabierają dosiebie.
Mamyl nagrody
Wydawca: Granna
NAGRODANRS
Herbaty ziołowe
LOYD
Krakuski Cafe
Zestaw pielęgnacyjny
Venus
Pięćziołowydm
Krakuskicale
(Kraków, ul.
Starowiślna 52)to
idealnemiejsce ... "., napyszneśniada- ~nia,luncheipod._
wieczol1<i Swieżobn
jeszczeładniej prezentowałsię na płyt­
cepaznokda.Wzestav.;eróżnekos­
metykidoma~jażui~i
GK.NUMER
6
~
Mamy Szestawów
NAGRODANR l
spiracji
marl<i
LOYD. Donięty
-~~~-~
zdzik.ąróżąiżL.ra- "
lłłin.ą.li ~o~u
,
cytrynyzmiodem \
i pokrzywy ztra-
- bonna2Szł
Jesteśgotowa, by
zablysnąćwkar­
nawale'Się!rlij
cd
wącytrynową do!ąaylrurrianekosmaku karmelu
i melisa w ardniacjictmiełov.o-ka'"da­
croissantyi bułeczki. ciasta wspanoo
wypiekane
·-·-·
-·
kawaMokumiszerokiwybaherbat
Kijów.Centrum
serdecznie zaprasza na kolejną
cidslonęcyklu
wemusz1eczyfa-
.Nowe
Bollywocid"
Film NIEUSTRA·
pomogą O dbać
szerowane ptysie
S20NAotrzymal
ociało i podkreSiićjegoatuty. Wzesta-
zkremamina bazietwarożkuzdodat­
wlec Imam in1eal<odo<OO, sorbet
kiem ma~rynySniadaniowej
Prenium. Wzestawie pojemnik,
wysokie recenzje krytyków. a póź­
niej okazałsię zaskakującymsukce·
sem komercyjnym. Premiera dziś,
30.01.2015. godz. 20:00
Mamy2S podwójly<h zaproszeń
Dystrybutor: cass Film
NAGRODA!TlO
toatutynaszejoferty. Krakuskicafe
do~i skóiyzproblemarri,
rrusCC, rurriankowyżel do goleria.
MamySzestawów
Producent: Phanna CF
NAGRODANRS
MarnySnagród
NAGRODANR7
Nieustraszona-seans
w kinie Kijów.Centrum
kęs". Kana~.
to oazadobregosmakuwsamym
sercu kr.:i<owskiego Kazimieua.
Producent: Mokale
Finger focid. małe koktajlowe przeką­
ski to propozycja
na kamawalowe
menu.11ajeden
tartinki.ncK:Izie·
wanemakarono-
rięziólprerriumwpiramidkach.
NAGRODANR6
Upominki kuchenne
po nowości pol·
skiejmarl<iVenus'
Delikatne kosme·
t)l<i do pielęgnacji
monowej. MokatestwooylokategoMamy 5 zestawów
www.skrzydlateinspiracje.pl
NAGRODANR4
drobnegadżetyorazkoiczyl<i
Mamy S zestawów
Producent: Bielmar
NAGRODANR9
Karat