Magdalena Wrzesień – Wiceprezes Stowarzyszenia Odblokuj

Transkrypt

Magdalena Wrzesień – Wiceprezes Stowarzyszenia Odblokuj
Magdalena Wrzesień – Wiceprezes Stowarzyszenia
Odblokuj. Architekt, urbanista, absolwentka Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej i L'École Nationale
Supérieure d'Architecture de Paris La Villette. Była
stypendystka fundacji DAAD na TU w Berlinie na Wydziale
Planowania Miejskiego i Regionalnego. Projektantka
w Pracowni Warszawy, prowadzi zajęcia projektowe
z urbanistyki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania
w Warszawie. Laureatka nagrody Ministra Budownictwa.
Stowarzyszenie ODBLOKUJ [profil działalności]
Dlaczego powstało Stowarzyszenie Odblokuj? W pierwszej kolejności: z niezgody na
rzeczywistość, bo funkcjonowanie Odblokuj, jak każde twórcze działanie, jest w pewnym
sensie protestem. Kwestionujemy powszechny wyłącznie pejoratywny obraz tzw. blokowisk,
przyglądamy się, badamy i przypominamy o ogromnym potencjale, jaki w nich tkwi.
Powszechnie postrzegane jako przekleństwo współczesnych miast, dla nas stanowią
inspirację do działania i punkt wyjścia do twórczej refleksji nad środowiskiem mieszkalnym.
Badamy, analizujemy, stawiamy pytania, na które próbujemy znaleźć odpowiedź poprzez
inicjowane przedsięwzięcia. Działamy bezpośrednio w przestrzeni osiedli czy szeroko
rozumianych zespołów mieszkalnych w mieście, w ramach projektów o zróżnicowanej
formule. Interesuje nas zwłaszcza przestrzeń publiczna i możliwości jej kształtowania
wspólnie z mieszkańcami i użytkownikami, skupiamy się także na przedstawieniu dobrych
tradycji projektowych związanych z osiedlami wielorodzinnymi. Powstanie Odblokuj to także
ekspresja potrzeby działania na własnych zasadach w formule odbiegającej od
funkcjonowania typowej pracowni architektonicznej.
Kim jesteśmy? Odblokuj zrzesza głównie architektów, urbanistów, projektantów, grafików i
socjologów, zafascynowanych złożonym i wielowątkowym tematem mieszkania w mieście,
życia w zbiorowości, czyli tematem wymagającym interdyscyplinarnego podejścia. Nasze
doświadczenia, wiedza i umiejętności sumują się i uzupełniają, a różnorodność jest naszą
siłą.
Wszystkie przedsięwzięcia łączy ten sam sposób myślenia: poszczególne działania
postrzegamy jako część większej całości. Nasze projekty sytuują się na styku skali
architektonicznej i urbanistycznej, posługujemy się językiem detalu, elementami małej
architektury, jednakże postrzegane jako świadomie realizowana spójna strategia
konsekwentnie prowadzonych przekształceń w przestrzeni Warszawy – przechodzą w skalę
ogólnomiejską.