Jeżeli mamy już adres w swoich Kontaktach e

Transkrypt

Jeżeli mamy już adres w swoich Kontaktach e
Jeżeli mamy już adres w swoich Kontaktach e-mail
(Książka adresowa), wystarczy ten adres przeciągnąć do
folderu Kontakty. Nowy kontakt można wprowadzić
również ręcznie. Należy wejść w Książkę adresową, kliknąć
Nowy – wypełnić podstawowe pola: Imię i Nazwisko oraz
adres e-mail i kliknąć Zapisz.

Podobne dokumenty