Wydanie z 8 sierpnia 2014 roku. - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Wydanie z 8 sierpnia 2014 roku. - Wiadomości Gubińskie
W iadomości
_ Gubińskie
.
.
.
ROK XXI nr 13/2014 (510) ISSN 1425-1558 DWUTYGODNIK
www.gazeta.gubin.pl | 8 sierpnia 2014 | Gazeta bezpłatna
„Wiadomości
Gubińskie”
działają legalnie
od 1992 roku
czytaj str. 5
2,5 mln na ochronę
przeciwpowodziową!
W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miejskim omówiono przeznaczenie środków pozyskanych na naprawę i tworzenie nowej infrastruktury przeciwpowodziowej
Kilka tygodni temu informowaliśmy, że jest ogromna szansa na to, że w Gubinie zostanie wykonanych
kilka zadań w ramach usuwania skutków powodzi.
Dzisiaj wiemy, że na te cele
zostanie przeznaczone 2,5
miliona złotych!
- 22 listopada ubiegłego roku
ukazało się specjalne rozporządzenie Rady Ministrów regulujące kwestie odszkodowań dla
gmin, które najbardziej ucierpiały podczas powodzi – tłumaczy Rafał Wypych, zajmujący
się Obroną Cywilną w magistracie. - W dokumencie tym, dzięki
staraniom pracowników Urzędu,
ujęto Gubin, w związku z czym
na wniosek burmistrza Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Zielonej Górze wystąpił z wnioskiem o środki na
usuwanie skutków powodzi.
O oficjalnej decyzji poinformowano 14 lipca. Wtedy to w gubińskim
Urzędzie Miejskim pojawił się Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch.
To dzięki jego staraniom i zaangażowaniu w sprawę, Minister Finansów wydał decyzję o zagospodarowaniu rezerwy celowej na zadania
związane z usuwaniem skutków
powodzi. – Doskonale wiemy jakie
zagrożenia w ostatnich latach doświadczają Gubin. Tym bardziej
trzeba zrobić wszystko, żeby w jak
największym stopniu ograniczyć
niebezpieczeństwo – skomentował
Wojewoda. – Dlatego mieszkańcy
Gubina mogą liczyć na moje pełne
wsparcie w tej kwestii.
W ramach przeznaczonej kwoty
(2,5 miliona złotych) zrealizowane zostaną trzy zadania. - Pierwszym jest umocnienie skarpy przy
moście na ul. Wyspiańskiego, co
jest bardzo ważną inwestycją dla
bezpieczeństwa tamtego terenu –
podsumowuje burmistrz Bartłomiej Bartczak. - Kolejne przedsięwzięcie to zabezpieczenie skarpy
i dokończenie zabezpieczenia na
całej długości ulgi rzeki Lubszy
wzdłuż ul. Piastowskiej. Ostatnim
zadaniem jest umocnienie skarpy
i zabezpieczenie budynków przy
ul. Dąbrowskiego.
W ciągu trzech ostatnich lat w
naszym mieście udało się pozyskać ponad 10 milionów złotych,
które zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta. – Wspomniane inwestycje będą przeprowadzone i nadzorowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
– oświadczył Zygmunt Muszyński, pełniący obowiązki Dyrektora
tej instytucji. - Zgodnie z planem,
zadania zostaną wykonane do
końca obecnego roku.
Dodać należy, że także w tym roku
zostanie zaktualizowana koncepcja zabezpieczenia Gubina przed
powodzią. Jest to możliwe dzięki
montażowi finansowemu zainteresowanych stron, czyli Wojewody
Lubuskiego, Miasta Gubina, Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim oraz Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze. Łączny koszt aktualizacji dokumentu wynosi około
70 tys. złotych. Kolejną ważną informacją w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jest fakt, że w tak
zwany kontrakt wojewódzki wpisano kwotę 73 milionów złotych z
przeznaczeniem na nasze miasto.
– Można zatem powiedzieć, że inwestycja polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu Gubina
przed powodzią będzie realizowana w ramach puli unijnych pieniędzy – nie kryje satysfakcji burmistrz Bartczak.
Krzysztof Kaciunka
2
W iadomości
__Gubińskie
Nr 13 z 08.08.2014
Aktualności miejskie
Z magistratu
Półkolonie - świetny sposób
na wakacyjną zabawę
Tak jak w poprzednich
latach Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień, zorganizowała półkolonie letnie
dla dzieci. Po raz kolejny
okazało się, że w naszym
mieście jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju
wakacyjną ofertę.
Półkolonie, dla których bazą była
Szkoła Podstawowa nr 3, odbyły
się w lipcu i były podzielone na
dwa dziesięciodniowe turnusy,
w których udział wzięło łącznie
90 dzieci. – Dzieci miały zapewnione wyżywienie – śniadanie i
obiad, a także mnóstwo rozmaitych atrakcji – uważa burmistrz
Bartłomiej Bartczak. – Świetnie ze swoich obowiązków wywiązali się opiekunowie, którzy
w bardzo interesujący sposób
zorganizowali uczestnikom
każdy dzień.
Sporą atrakcją było wejście na wieżę Fary i podziwianie panoramy miasta
O jakich atrakcjach mowa?
Między innymi o grach oraz zabawach o charakterze sportowym
i artystycznym, wyjściach na lokalną krytą pływalnię, wyjazdach
do kina w Zielonej Górze i nad jezioro Borek, pokazach filmów w
Gubińskim Domu Kultury, spotkaniach edukacyjnych z funkcjonariuszami policji i straży pożarnej, wejściach na wieżę Fary oraz
pikniku na Stadionie Miejskim.
– Codziennie bardzo aktywnie
spędzamy czas – z przekonaniem zauważył Dawid. – Oprócz
wysiłku fizycznego, sporo się
uczymy i dokładnie poznajemy
nasze miasto. Najfajniejsze jest
to, że w fantastyczny sposób spędzam wakacje!
Na zakończenie pierwszego
turnusu zorganizowano dyskotekę. Z kolei druga część półkolonii została zwieńczona konkursem „Talent Show”, podczas którego dzieci prezentowały swoje
talenty taneczne i wokalne oraz
umiejętność gry na poszczególnych instrumentach.
- Półkolonie to fantastyczna
sprawa, nie tylko dla dzieci, ale
Zwyciężyli Nieobliczalni
Przed samym końcem roku
szkolnego Młodzieżowa Rada
Miasta zorganizowała dla
uczniów konkurs xFaktor.
Wystąpić mógł każdy. Rywalizację wygrali „Nieobliczalni” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
Impreza odbyła się 25 czerwca.
Rywalizacja była bardzo zaciekła.
Podczas konkursu jury oceniało
osiem występów. Publiczność zagłosowała podobnie jak członkowie
jury. Ostatecznie zmagania wygrał
zespół „Nieobliczalni”, drugie
miejsce zajął Patryk Janiak, a
trzecie Ewelina Kościesza. Dla
zwycięzcy burmistrz Bartłomiej
Bartczak ufundował nagranie
w profesjonalnym studiu w Zielonej Górze. Pozostali wyróżnieni
będą mogli spróbować swoich sił w
studiu Gubińskiego Dom Kultury.
Natalia Kujaczińska
Tego typu przedsięwzięcia potwierdzają tezę, że w Gubinie nie brakuje utalentowanej młodzieży
Pogoda w lipcu dopisała! Nic dziwnego, że kąpiel w jeziorze sprawiła dużo frajdy
także dla rodziców – stwierdza matka jednego z uczestników. – Mój syn spędził z kolegami dwa bardzo ciekawe tygodnie. Codziennie wracał do
domu uśmiechnięty i zastanawiał się, co opiekunowie zaproponują następnego dnia.
Wzorem lat poprzednich
także ta edycja przedsięwzięcia
zakończyła się pełnym sukcesem i zadowoleniem wszystkich
uczestników. Uśmiech dzieci i
pozytywne opinie ich rodziców
w stu procentach udowadniają,
że warto organizować półkolonie
letnie w Gubinie, które z roku na
rok mają coraz bogatszą i atrakcyjniejszą ofertę.
Krzysztof Kaciunka
Ogólnopolska Karta
Dużej Rodziny
Od początku roku w życie
wszedł miejski program „Rodzina 3+”, który gwarantuje rodzinom wielodzietnym
(co najmniej trójka dzieci)
ciekawe bonifikaty. Osoby
korzystające z tej możliwości powinny zapoznać się z
ofertą i możliwością wyrobienia Ogólnopolskiej Karty
Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu i jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Co ciekawe, rodzice mogą korzystać z udogodnień
zawartych w programie dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki - maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na
czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Co zyskujemy dzięki posiadaniu
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny? Tańsze bilety na wydarzenia
kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a
nawet wakacje. Partnerami programu w tej chwili są już między
innymi: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Kopalnie Soli w
Bochni i Wieliczce, Zamek Królewski w Warszawie, Białowieski Park
Narodowy, PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Stadion Narodowy,
Uzdrowisko Rabka i wiele innych.
Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone
logo „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny”. Szczegółowa lista partnerów Programu i oferowanych
bonifikat znajduje się na www.
rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia.
Każdy gubinianin uprawniony
do otrzymania Karty może ją wyrobić w tutejszym Urzędzie Miejskim, przy ul. Piastowskiej 24.
Wnioski należy składać w pokoju
304, do czego zachęcamy!
Krzysztof Kaciunka
Nr 13 z 08.08.2014
W iadomości
__Gubińskie
Aktualności miejskie
3
Z wizytą w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa
Dzięki wizycie w Warszawie, Dyrektor RCB zainteresował się sytuacją naszego miasta
Pod koniec maja Premier
Donald Tusk zaproponował
burmistrzowi Bartłomiejowi Bartczakowi wizytę w
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. 16 lipca, w siedzibie RCB w stolicy, włodarz Gubina spotkał się z
dyrektorem RCB, któremu
przedstawił sytuację ochrony przeciwpowodziowej w
naszym mieście.
Czym jest Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa? Jest to ponadresortowa struktura, której
celem jest zoptymalizowanie i
ujednolicenie postrzegania zagrożeń przez poszczególne ministerstwa, a tym samym podwyższenie stopnia zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i
organy administracji publicznej.
Do podstawowych zadań RCB
należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane
uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych”.
Ponadto do zadań jednostki należy między innymi: tworzenie katalogu zagrożeń, monitorowanie niebezpieczeństw,
Półkolonie nad
Borkiem
18 kilometrów od Gubina,
nad jeziorem Borek koło
Kosarzyna, odbyły się obozy
sportowe organizowane
przez Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy Gubin. W
tej chwili w tym samym miejscu trwają półkolonie letnie
dla dzieci, które udało się
przeprowadzić dzięki zaangażowaniu Jacka Czerepko.
Od 30 czerwca do 23 lipca, w obozach prowadzonych przez LLKS
Gubin, udział wzięło około 80 osób.
– Zajęcia trwały dwa tygodnie, od
poniedziałku do piątku, codziennie
przez 8 godzin – tłumacz J. Czerepko. – Dzieci miały zapewniony transport w dwie strony, wyżywienie w formie dwóch posiłków oraz wszystkie atrakcje związane z programem półkolonii. Do
dyspozycji mieliśmy salę należącą do Ośrodka Wypoczynkowego
nad Borkiem, a także całą infrastrukturę sportową tego miejsca.
Dzieci były bardzo zadowolone z programu, który był realizowany na obozach sportowych.
Nic zatem dziwnego, że te same
atrakcje zostaną powtórzone na
półkolonii letniej trwającej od 4 do
15 sierpnia. Wychowawcy prowadzili zajęcia opierając się na poniższych założeniach: Promocja zdrowia i profilaktyka, zajęcia sportowe , zajęcia rekreacyjne (wioślarstwo, kajaki, rowery wodne, survival, przejażdżki motorówkami
i narty wodne), zajęcia integracyjne (ogniska, karaoke i dyskoteki)
oraz zajęcia związane z pierwszą
pomocą i ratownictwem wodnym.
- Sukces tego przedsięwzięcia z pewnością zawdzięczamy świetnej kadrze: nauczycielom, pedagogom, instruktorom pływania, przede wszystkim Szkoła Pływania Szuwarek prowadzona przez Marcina
Sokalskiego, oraz ratownikom
wodnym – dodaje J. Czerepko. – Jednak najbardziej cieszę
się z faktu, że poprzez moje starania udało się pozyskać dofinansowanie, dzięki czemu dzieci
mogły uczestniczyć w obozach
sportowych i półkoloniach za
darmo.
Krzysztof Kaciunka
uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym oraz współpraca
międzynarodowa, szczególnie z
NATO i UE w ramach zarządzania kryzysowego.
Dyrektorem tej jednostki jest
nadbrygadier Janusz Skulich,
w przeszłości zastępca komendanta głównego Państwowej Straży
Pożarnej, w latach 2002 - 2008
Śląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej. Zasłynął tym, że na początku 2006
roku we wzorowy sposób kierował działaniami ratowniczymi po
katastrofie budowlanej na terenie
Międzynarodowych Targów Katowickich, za co został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
- W trakcie spotkania poruszyliśmy sprawę największego
zagrożenia z jakim w ostatnich
latach boryka się Gubin i jego
mieszkańcy, czyli powodzi – wyjaśnił B. Bartczak. – Bardzo pozytywnie zaskoczył nas fakt, że
zarówno Dyrektor RCB, jak i
jego zastępcy, byli świetnie przygotowani do omawiania tematu.
W trakcie rozmów w skupiono się przede wszystkim na
kompleksowym zabezpieczeniu
miasta przed powodzią, ale poruszono także inne kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. – Mogę zagwarantować, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyjmie
na siebie rolę koordynatora i
kontrolera działań mających na
celu poprawienie istniejącej i
stworzenie nowej infrastruktury przeciwpowodziowej w mieście na polsko-niemieckiej granicy – dodał J. Skulich. – Ponadto na przełomie sierpnia i
września w Gubinie pojawi się
nasz pracownik, który osobiście
sprawdzi tamtejszą sytuację.
Dzięki temu spotkania można
wysunąć interesujący wniosek.
„Prawa ręka” Premiera w kwestiach bezpieczeństwa i ogólnokrajowego zarządzania kryzysowego, Dyrektor RCB -zapoznał
się z sytuacją Gubina i, co więcej,
obiecał pomoc. Jest to, w ostatnim czasie, kolejna bardzo pozytywna wiadomość w temacie
zabezpieczenia naszego miasta
przed powodzią.
Krzysztof Kaciunka
Na zdjęciu (od lewej): burmistrz B. Bartczak, dyrektor RCB J. Skulich, zastępca dyrektora
Krzysztof Malesa i Rafał Wypych – inspektor ds. obrony cywilnej w gubińskim magistracie
Polsko-niemieckie manewry
W dniach od 11.07 do 13.07
Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chlebowie zorganizowała Polsko - Niemieckie
Manewry Straży Pożarnych.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowanie z Euroregionu „SprewaNysa-Bóbr”, a dokładnie z programu polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Było to możliwe dzięki faktowi, że partnerem
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie jest ich odpowiednik z niemieckiego Ratzdorf. W manewrach udział brały
także: OSP Wężyska, Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej
Straży Pożarnej w Gubinie oraz
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Oddział Gubin.
Miłym wydarzeniem było przekazanie przez Jacka Czerepko
J. Czerepko (z lewej) przekazał sprzęt ratowniczo-gaśniczy wart 8,5 tysiąca złotych
sprzętu ratowniczo-gaśniczego
dla organizatora spływu (OSP
Chlebowo). – Wspomniane wyposażenie jest wycenione na
około 8,5 tysiąca złotych – wyjaśnia J. Czerepko. – Jestem
pewien, że sprzęt doskonale
sprawdzi się w rozmaitych akcjach i przyczyni się do tego, że
niejedno zdrowie i życie zostanie ocalone!
Krzysztof Kaciunka
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie
przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21 dni od dnia
ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
4
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Wkurza mnie
Nr 13 z 08.08.2014
„Kręcimy tajne państwo”
Kaśka Janina Izdebska
„Drogi” po Polsku
Co znaczy w praktyce słowo „drogi”, czyli cenny, miałam
okazję przekonać się w ciągu jednego wakacyjnego miesiąca – lipca.
Zły skok i poszła jakaś łękotka, jakieś więzadło w kolanie.
Rodzinny daje skierowanie na prześwietlenie i do chirurga.
Uprzedza, że na Gdańskiej Poradnia Chirurgiczna na urlopie,bo pani doktor ma zwyczaj informować rodzinnych o
tym fakcie (chwalebny zwyczaj, szkoda, że nie przez wszystkich praktykowany). A więc zostaje poradnia na Śląskiej.
Nazajutrz wybieram się do lekarza (w moim wypadku
muszę dojechać 16 km). Okazuje się, że też urlop. Ale widocznie tu nie ma takiego zwyczaju i nikt nie zgłasza faktu
do lekarza wydającego skierowanie do specjalisty. Szczęśliwie dla mnie (nie skorzystałam z propozycji wyjazdu do
Krosna Odrz.) za dwa dni mogę już być przyjęta na Śląskiej.
Jadę więc z nogą, na której już nie staję.
W poczekalni ponad trzydzieści osób. Nic dziwnego, Gubin
duży, do tego dochodzi rozległa gmina, a chirurg jeden, i to
w czasie po dłuższej nieobecności. Czekam więc częściowo
na stojąco, bo krzeseł znacznie mniej niż pacjentów.
Na drzwiach gabinetu, na ścianach informacje, a każda zaczyna się od „Drogi Pacjencie”.
I przyznam, że w tych okolicznościach szlag mnie trafia,
czytając ten kurtuazyjny zwrot. Wychodzę z gabinetu bez
diagnozy, z ulotką do sklepu medycznego, w którym to mam
kupić opaskę na nogę i z propozycją wizyty za dwa tygodnie.
O rehabilitacji (nawet nie było propozycji) nawet nie marzę,
bo wiem, że są kilkumiesięczne kolejki.
Czy słowo „drogi” ma mi zrekompensować, złagodzić nieudolność systemu służby zdrowia, a w niej pacjenta? Odbieram to jako kpinę.
Zanim zostałam „Drogim Pacjentem”, przez moment
byłam „Drogim Pasażerem”.
I znowu. Podróż z Katowic do Zielonej Góry bez przesiadki
we Wrocławiu jest prawie niemożliwa. Trzeba tylko tak wykombinować, żeby nie czekać we Wrocławiu dwóch godzin.
A jeszcze w ubiegłym roku człowiek wsiadał do pociągu w
Zielonej Górze i wysiadał np. w Krakowie. Ale na dworcach
(jeżeli jeszcze są) wszystkie informacje zaczynają się od „drogiego pasażera”. Więc drogi pasażer za drogi bilet bez komfortu jazdy pokonuje 400 km w ciągu 10 godzin, zamiast,
jak to bywało jeszcze do ubiegłego roku, w 5 godzin. No, ale
przy 49 właścicielach taboru kolejowego, przy znacznej likwidacji pociągów, trudno, żeby było komfortowo dla „drogiego pasażera”.
Bo tak naprawdę na kolei drogie są tylko bilety.
Byłam też „Drogim Klientem”.
Kupiłam na raty laptopa i próbowałam skorzystać z promocji: „Drogi Kliencie, promocja 0 procent”.
Uprzejma młoda pani wstukiwała moje dane do „piątego
pokolenia” z wykształceniem, dochodami i liczbą pokoi w
wywiadzie, by w bankach, z którymi sklep ma umowę, załatwić mi te „0” procent prowizji. Wszędzie była odmowa.
Zapytałam więc, jakie trzeba spełnić kryteria. Sprzedająca pani nie wiedziała, bo bank trzyma to w ścisłej tajemnicy. Próbowałam sama dowiedzieć się w banku. Też bezskutecznie. Zapytałam sprzedającą panią, kiedy ostatnio ktoś
uzyskał taki przywilej, ale ani rozmówczyni, ani pozostali
sprzedawcy nie pamiętali (czyli nie mieli) takiej korzystnej
dla klienta sytuacji.
I znowu się wkurzyłam, że kpią z „drogiego klienta”.
„Drodzy Czytelnicy”, jeżeli na codzień spotykacie się z
tego rodzaju obrażającymi Waszą inteligencję sytuacjami,
piszcie do nas, a my będziemy drukować listy. Bo chociaż
nic nie zmienimy w tym „drogim kraju”, to nam ulży.
Kaśka Janina Izdebska
Taki oto tytuł wymyślili realizatorzy konkursu, czyli Fundacja Edukacji Jana Karskiego i Instytut Książki.
A wszystko po to, by w Roku
Jana Karskiego 2014 podkreślić Jego zasługi.
Regulamin rozesłano do polskich Dyskusyjnych Klubów
Książki, których przy bibliotekach działa około tysiąca. W
tym od pięciu lat DKK przy Bibliotece Miejskiej w Gubinie.
Jakaż była radość i zaskoczenie, gdy do Klubu dotarła wiadomość tej treści:
„W imieniu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego jest
mi niezmiernie miło poinformować, że zgodnie z decyzją
Komisji Konkursowej złożonej z przedstawicieli Fundacji Edukacji Jana Karskiego
oraz instytutu książki praca
pani Renaty Majorek została oceniona bardzo wysoko
i tym samym pani Majorek
została zwycięzcą w konkursie „Kręcimy Tajne Państwo”.
Pani Renata w listopadzie br.
jedzie do Warszawy, w której
to będzie gościem Fundacji,
gdzie m.in. będzie zwiedzać
Muzeum Żydów Polskich.
Czym zachwyciła Komisję
pani Renata, zdobywając ogólnopolski laur?
Odniosła się w swej pracy do
książki Jana Karskiego „Tajne
Państwo”, proponując:
„Gdyby dziś udało się zebrać
fundusze potrzebne na realizację filmu o polskim Podziemiu na podstawie wojennych
wspomnień Jana Karskiego,
to wspaniale byłoby, gdyby w
postać Witolda mógł wcielić
się Marcel Sabat, a reżyserią w sposób oryginalny zająłby się (z pewnością) Jan
Komasa. Uważam, że mój
wybór jest idealny. Po pierwsze, obaj artyści są przedstawicielami młodego pokolenia, a
co za tym idzie, nie są obciążeni traumą przeżyć wojennych.
Po wtóre, film powinien być
opowiedziany językiem młodych dla młodych (…).”
To tylko mały fragment nagrodzonej pracy.
Laureatka jest znana w
naszym gubińskim środowisku jako koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
ale także z umiejętności scenicznych.
Jest też członkinią Dyskusyjnego Klubu Książki, któremu
w roku bieżącym stuknęło już
pięć lat. W ciągu tego czasu
dziesięcioosobowy (z założenia) skład poszerza swoją działalność. Jest w Gubinie organizatorem (wraz z biblioteką)
Narodowego czytania (w ubiegłym roku Fredro, w tym Sienkiewicz) oraz współorganizatorem z Klubem Kobiet Niezależnych i Gubińskim Domem Kultury, Wyspy Literackiej.
Dyskusyjne Kluby Książki w
ciągu ostatnich lat opanowały całą Polskę. Potrzebowaliśmy wspólnych rozmów o literaturze.
DKK tworzą czytelnicy, których łączy pasja poznawania
nowych książek. Działają w
ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki, który
promuje czytelnictwo. Stanowią je grupy czytelników działających przy bibliotekach.
Klubowicze spotykają się raz
w miesiącu, dyskutują o wybranej książce, przeczytanej
wcześniej. Wspólnie tworzą recenzję omawianej pozycji.
Sukces pani Renaty Majorek
jest nie tylko splendorem dla
naszego DKK, ale Gubina.
Gratulujemy!
Janina Kaśka Izdebska
Coraz bliżej do dożynek
W tym roku obrzędy dziękczynne za ukończenie żniw i
prac polowych odbędą się 24
sierpnia w Chlebowie. Dożynki zapowiadają się bardzo ciekawie. Wśród atrakcji warto
wyróżnić: występy lokalnych
artystów, zabawy z folklorem, pokazy magicznych sztuczek, warsztaty dla dzieci,
zawody sportowe oraz możliwość skosztowania regionalnych przysmaków. Muzyczną gwiazdą imprezy będzie
koncert zespołu disco-polo
Night Lovers. Zgodnie z tradycją rozstrzygnięty zostanie
także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Andrzej Matłacki
W iadomości
__Gubińskie
Nr 13 z 08.08.2014
„Wiadomości Gubińskie” wydawane są ponad 20 lat. Przez ten czas żadna z licznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim i GDK kontroli nie stwierdziła, żeby gazeta wydawana była niezgodnie z prawem. Ale chyba nie wszyscy o tym wiedzą…
„Wiadomości Gubińskie”
działają legalnie
Płatne ogłoszenia i reklamy w „WG” z 1993 roku
„Gazeta Tygodniowa” sugeruje w ostatnim numerze,
że dwutygodnik „Wiadomości Gubińskie” jest wydawany
przez Gubiński Dom Kultury
nielegalnie! Skąd ten wniosek,
skoro GDK w swojej działalności nie łamie żadnych przepisów prawa? Jako podstawę swoich twierdzeń „Tygodniowa” przytacza opinię RIO
wydaną w sprawie gazety samorządowej funkcjonującej gdzieś w Polsce. „Lucyna
Hanus, prezes RIO we Wrocławiu, przyznaje jednak,
że stanowisko Izby nie jest
wiążące ani dla sądów,
ani dla samych samorządów” - tego istotnego dla
sensu całej wypowiedzi prezes
RIO fragmentu „Tygodniowa”
już nie umieściła, bo widocznie
nie pasował do poparcia tez z
artykułu.
Ustalmy coś. Stanowisko
kolegium jakiejkolwiek
funkcjonującej w Polsce
Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nawet jego
decyzja nie stanowi przepisu prawnego. Potwierdził
mi to także w rozmowie telefonicznej przedstawiciel RIO w
Zielonej Górze. Nie jest więc
takie stanowisko przepisem
ustawy, rozporządzenia, czy
nawet uchwały powiatu, czy
gminy. Dlaczego więc posłużyło redaktorom „GT” do wysnucia tak daleko idącego i
nieprawdziwego wniosku?
Czyżby zbliżały się wybory
samorządowe i „wojenkę”
czas zacząć?…
Funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury reguluje szereg aktów prawnych,
począwszy od ustaw i rozporządzeń (m.in. ustawy o finansach publicznych, o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, o podatku
VAT), a skończywszy na lokalnych aktach prawnych, jakim
jest chociażby statut GDK jako
gminnej osoby prawnej.
W statucie tym zawarte są
przepisy, na mocy których
GDK może prowadzić działalność wydawniczą oraz działalność usługową (gospodarczą) na różnych polach, m.in.
usług poligraficznych, kulturalnych itp. (redaktorów „GT” odsyłam do lektury stosownych
aktów prawnych regulujących
działalność instytucji kultury).
Moim zdaniem nie jest to więc
typowa działalność, o której
jest mowa w ustawie o samorządzie gminnym, na którą
powołuje się autor artykułu
w „GT”. Działalność, o której
mowa w tej ustawie, ma zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców gminy, należeć do jej
zadań własnych. Działalności usługowej GDK nie można
jednak porównywać do działalności Urzędu Miejskiego i
jednostek budżetowych wchodzących w jego skład. Ponadto warto zaznaczyć, że wiele
miast wydaje gazety poprzez
specjalnie do tego powołane
spółki, czy instytucje kultury.
Tak chociażby jest w Lubsku,
Nowej Soli, Słubicach. Niektóre z nich podobnie jak „WG”
istnieją nieprzerwanie nawet
20 lat. Czy one także działają
nielegalnie?
Jakże więc Gubiński Dom
Kultury działa nielegalnie,
skoro wszyscy pracownicy
zatrudnieni są na umowach,
z których odprowadzane są
wszystkie składki, od wszystkich usług odprowadzany jest
podatek VAT (GDK jest tzw.
„vatowcem” jak zwyczajny
przedsiębiorca), za wszystkie
wpłaty za najmniejsze nawet
ogłoszenia wystawiane są paragony z kasy fiskalnej.
O jakiej niezdrowej konkurencji może być w Gubinie
mowa, skoro ceny w gazecie
konkurencyjnej są niższe niż
w „Wiadomościach Gubińskich”?! Pomimo tego jednak
reklamodawcy zdecydowali
się na zamieszczenie reklam w
naszym dwutygodniku. Dlaczego? Bo od ’89 roku w Polsce
obowiązuje gospodarka wolnorynkowa i dany podmiot gospodarczy może się reklamować, gdzie tylko zechce.
Jeśliby kierować się argumentami RIO, dotyczącymi
stanowienia przez samorządową instytucję niezdrowej konkurencji dla podmiotów prywatnych działających na terenie miasta, to czy w momencie pojawienia się na rynku
prywatnej instytucji kultury,
która organizowałaby biletowane koncerty, imprezy w
GDK miałyby wedle takiego
„prawa” być za darmo? Gdzie
tu sens i logika?
Co do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń, czy reklam,
jak życzyłaby sobie tego RIO
we Wrocławiu, to w naszym
przypadku istnieje jeszcze zasadniczy problem do rozwiązania. Jeśli nawet chcielibyśmy
nie pobierać opłat od zamieszczanych w „WG” ogłoszeń, czy
reklam (co i tak moim zdaniem
w dzisiejszych czasach jest
jakimś kuriozum), to jako płatnik VAT jesteśmy zobowiązani do odprowadzania tego podatku od każdego najmniejszego nawet ogłoszenia. Dla przykładu, przy cenie za ogłoszenie
drobne wynoszącej 2 zł, kwota
VAT to 46 groszy i owe 46
groszy musielibyśmy odprowadzić do Urzędu Skarbowego
nie pobierając kwoty 2 zł. (Pamiętacie słynny przypadek piekarza, który nieodpłatnie przekazał chleb, który upiekł, nie
odprowadzając od niego podatku?) Przy reklamach, których ceny idą w setki złotych,
kwoty VAT sięgają już jednorazowo kilkudziesięciu złotych.
Czy na takie „koszty” faktycznie stać GDK i gminę Gubin?
Czy mamy wszystkim naokoło
„robić dobrze”, sami popadając w niepotrzebne koszty? My
płacimy PUM-owi za wywóz
śmieci, wodę i ścieki. Płacimy
też za zajęcia Uniwersytetu III
Wieku obywające się na miejskim basenie. Dlaczego? Bo
PUM i MOS także, podobnie
jak my, działają na mocy obowiązujących ich przepisów.
Moim podstawowym obowiązkiem jako dyrektora instytucji samorządowej utrzymywanej po części z lokalnych podatków jest dbanie o
jej kondycję finansową, co z powodzeniem udaje mi się przez
ostatnie 7 lat (także dlatego, że
sprzedajemy usługi) i nigdy nie
pozwoliłbym na praktyki, które
naraziłyby GDK na generowanie niepotrzebnych kosztów.
Dlatego więc na mocy obowiązujących przepisów prawa
prasowego, jako wydawca
„WG” żądam publikacji sprostowania w sprawie rzekomego „nielegalnego wydawania
gazety” (stosowne pismo zostało już wysłane do redakcji „GT”), w przeciwnym razie
będę zmuszony skierować
sprawę na drogę sądową.
Janusz Gajda
5
Mieszkań przybywa
Tu i ówdzie po obrzeżach Gubina wyrastają nowe domy
mieszkalne. Każdy to widzi. Dobrze, że terenów pod budownictwo Gubin ma jeszcze w zapasie, więc dla potencjalnych inwestorów nie ma ograniczeń. Obowiązkowe
przetargi wydłużają proces inwestycyjny, ale taka już
norma naszego kraju. Na zdjęciu prezentujemy nowe
budynki mieszkalne przy ul. Kaliskiej.
Ols
Kosztowny pomnik
Świętujemy pierwszą okrągłą rocznicę przystąpienia do
Unii Europejskiej. To już 10 lat minęło. Ponieważ zbliżają
się kolejne wybory do Europarlamentu, kandydaci jakby
w podnieceniu chwalą unijne dokonania. Natomiast rosyjska wojna wywołana na Ukrainie obnaża brak jedności
państw unijnych. Minusów tego, i w sumie korzystnego
dla nas faktu historycznego, jakbyśmy nie chcieli dostrzegać. Minusy istnieją przecież obiektywnie i namacalnie. Te
minusy utrwalone są w widocznych, lecz chyba niezawinionych wcześniej wybudowanych obiektach, dziś już bezużytecznych pomnikach. Przykładem mogą być widoczne
na zdjęciu duże kubaturowe obiekty, stojące na solidnym
betonowym podłożu przy granicznym moście na Nysie w
Sękowicach. To pomnik, relikt minionej epoki, wybudowany jako warunek przedakcesyjnej polityki Unii Europejskiej, to przejście graniczne bezpodstawnie nazwane
Gubinkiem. Wielomilionowy wydatek służył do kontroli
granicznej zaledwie 3 lata. Teraz stoi bezużyteczny i straszy nie tylko pustkami, ale zaczyna już niszczeć na skutek
zaniechania użytkowania. Intencja sprzedaży tego molocha zapewne nie dojdzie nigdy do skutku. Czy nie można
pomyśleć o adaptacji go chociażby na parking z noclegownią dla tirów? Straż graniczna na nadmiar mieszkań
też nie narzeka. Niewiele trzeba starań, by powstało tam
lotnisko awaryjne. Kto powinien wykazać wolę zagospodarowania tego terenu? Myślę, że właściciel.
Oleg Sanocki
6
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Każdy poczuł się zwycięzcą!
Nr 13 z 08.08.2014
Badają przyczyny
śmierci dziecka
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze bada przyczyny
tragedii, do jakiej doszło 22 lipca br. w Gubinie. W jednym
z mieszkań policja znalazła martwe ciało niepełnosprawnego dziecka, które leżało w łóżeczku. Wciąż nieznane są
przyczyny zgonu ośmiolatka. Być może dziecko udusiło
się, ponieważ nie mogło wydostać się ze szczeliny w łóżeczku, gdzie była włożona deseczka - rzekomo po to, aby
chłopiec nie wydostał się samodzielnie z łóżka. Tak przynajmniej twierdzi matka ośmiolatka. Prokuratura ustala,
czy w domu doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wstępna sekcja nie wykazała przyczyn zgonu. Potrzebne są bardziej szczegółowe badania.
(am)
Złapią się za ręce
W czerwcu br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie był gospodarzem XVI Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego. - Gościliśmy wiele Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z
całego województwa, m.in. z Żar,
Żagania, Zielonej Góry, Sulechowa, Sulęcina, Szprotawy i Krosna
Odrzańskiego. Wszystko po to,
aby wspólnie przybliżyć i uświadomić sobie problematykę zanieczyszczenia polskich lasów. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod
hasłem ”Chroń las, bo jest to fabryka zdrowia”. Przedstawienia
o tematyce proekologicznej dopełniały pomysłowe, barwne
stroje naszych aktorów oraz mistrzowsko zagrane role małych
i młodych artystów. Oprócz występów każdy zespół przygotował piękną makietę lasu oraz
plakat. Nasz konkurs ekologiczny przebiegał w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji. Występy zespołów nagradzane były
gromkimi brawami - relacjonuje dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Gubinie, Halina ButkiewiczŁachowska. Warto dodać, że na
takich konkursach nie ma wygranych i przegranych. Każdy może
poczuć się zwycięzcą. Poszczególne zespoły włożyły w przygotowanie przedstawień dużo serca, zaangażowania i wysiłku. Tegoroczny konkurs sponsorowali: Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Urząd Miasta w Gubinie, Urząd Gminy Gubin, PUM
w Gubinie, Nadleśnictwo Gubin,
Gubiński Dom Kultury, Andrzej i
Zbigniew Iwaniccy, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Gubin.
Andrzej Matłacki
Sandacz w trzech odsłonach
W sobotę, 23 sierpnia br., Greenpeace Polska organizuje
w gminie Gubin akcję pod nazwą Łańcuch Ludzi Stop Odkrywce. Ma on mieć długość około 8 kilometrów. Mieszkańcy z regionu, a także innych części Polski oraz krajów
europejskich punktualnie o godzinie 13:00 mają zamiar
złapać się za ręce. W ten sposób połączą się dwie miejscowości: polskie Grabice i niemieckie Kerkwitz. W wydarzeniu ma wziąć udział kilka tysięcy osób. Po zakończeniu akcji odbędzie się specjalny koncert, na którym
zagrają artyści z Polski i zagranicy: Duck or Dove, Asian
Dub Foundation oraz Jamal.
Andrzej Matłacki
Zatrzymaliśmy się
na chwilę...
W piątek, 1 sierpnia br., punktualnie o godzinie
17:00, nad Gubinem głośno zawyły syreny alarmowe.
W tym samym czasie w niektórych rejonach miasta
na minutę ruch kołowy i pieszy zamarł. W ten symboliczny sposób gubinianie złożyli hołd uczestnikom
Powstania Warszawskiego i jednocześnie uczcili 70.
rocznicę jego wybuchu. - To byli wielcy bohaterowie,
którym należy się szacunek. Minuta zadumy była dla
mnie czymś oczywistym i ważnym - podkreśla mieszkaniec Gubina, Jarosław Dziewurski. Natomiast
Monika Spykacz dodaje: - Kiedy zawyły syreny,
byłam na ulicy Sikorskiego. Zjechałam na pobocze
drogi. Przez minutę w ciszy i skupieniu pomyślałam o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną
Polskę. Przypomnijmy, że w czasie walk zginęło około
18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych.
Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tysięcy zabitych. Pozostałych warszawiaków wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało
w dużej części zrujnowane.
(am)
Pogłębiają współpracę
27 czerwca w Krośnie Odrzańskim w ramach Rybobrania przeprowadzono konkursy gastronomiczne. Gościem specjalnym i zarazem jurorem był Robert Makłowicz. Uczennice Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych w Gubinie: Anna Śliwka (laureatka Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego pod patronatem Lubuskiego
Kuratora Oświaty), Zofia Małecka
oraz Paulina Skubisz wystartowały w konkursie „O złotą ość”. Specjalnie na tę okazję stworzyły autorskie menu - przygotowały sandacza w trzech odsłonach: na słodko
(sandacz zapiekany w truskawkach
z sosem czekoladowym i delikatną
nutą chili), na ostro (zupa rybna z
sandacza po węgiersku) oraz sandacz
panierowany w pistacjach, podany w
sosie z białej czekolady, z gruszkami
duszonymi w białym winie. Ostatecznie wygrała propozycja zupy rybnej
z sandacza. Uczennice ZSLiT zajęły
pierwsze miejsce, a ich potrawy podbiły serce R. Makłowicza. Te prawdziwe dzieła sztuki nie powstałyby,
gdyby nie pomoc i zaangażowanie
Wioletty Telickiej, która potrafiła mobilizować, a w niektórych momentach studzić emocje, kiedy było
to potrzebne.
(am)
Pozytywne efekty przyniosło spotkanie zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrz., kom.
Macieja Kubickiego, Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie, podinsp. Jacka Groncika z Dyrektor Policji w Cottbus, Polizeidirektorin Benittą Gross. W spotkaniu brał udział również Kriminaloberkommissar Torsten Roch. Obie strony podkreśliły chęć rozwoju współpracy. W praktyce oznacza to choćby jeszcze szerszą wymianę informacji oraz kontynuowanie wspólnych mieszanych patroli policyjnych polsko-niemieckich w przygranicznych rejonach, takich jak właśnie Gubin i Guben.
(am)
Społeczeństwo
Nr 13 z 08.08.2014
Kontrole kąpielisk
Niszczył drzewa w parku
Policjanci z Gubina zatrzymali 22-latka, który wpadł na
pomysł połamania drzewek nasadzonych w parku Mickiewicza znajdującym się przy ul. Dąbrowskiego. W trakcie przesłuchania zatrzymany przyznał się
do stawianych mu zarzutów.
Mężczyzna za dokonanie tego
przestępstwa odpowie przed
Sądem Rejonowym w Krośnie
Odrzańskim. - Ściganie sprawców niszczenia mienia społecznego należy do priorytetów gubińskich policjantów - podkreśla Jacek Groncik, Komendant
Komisariatu Policji w Gubinie.
(am)
Warto poprosić o kontrolę
Funkcjonariusze z Gubina sprawdzali autokary wyjeżdżające na
wycieczki i kolonie letnie. Jeżeli
chcemy być pewni, że nasze dziecko
7
Aktywni zawodowo
wszystkim stan bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży. Ponadto w
okresie wakacyjnym policjanci uczestniczą w spotkaniach
z dziećmi i młodzieżą, na których przypominają zasady bezpieczeństwa nad wodą. Zdaniem
prezesa gubińskiego oddziału
WOPR, Jacka Czerepko, najbardziej niebezpieczne są tzw.
„dzikie kąpieliska”, które nie są
w żaden sposób oznakowane i
zabezpieczone. Z kolei policjanci zwracają szczególną uwagę na
dzieci kąpiące się często bez nadzoru dorosłych. Tylko od początku lipca funkcjonariusze interweniowali w takich przypadkach
kilkukrotnie. Warto pamiętać, że
pozostawienie dzieci bez opieki
Policjanci z Gubina wspól- prowadzą kontrole kąpielisk na może wiązać się z poważnymi
nie z ratownikami WOPR-u i terenie jeziora Borek w Kosa- konsekwencjami prawnymi.
pracownikami Straży Leśnej rzynie. Sprawdzany jest przede
(am)
Wakacje to czas, kiedy policjanci z drogówki kontrolują autobusy służące do wyjazdu na letni wypoczynek z dziećmi i młodzieżą.
W iadomości
__Gubińskie
będzie bezpieczne w czasie podróży autokarem, warto poprosić o
skontrolowanie pojazdu przez policjantów ruchu drogowego, którzy
ocenią stan techniczny autobusu,
trzeźwość kierowcy oraz sprawdzą
wymagane dokumenty. Kontrole
przeprowadzane są przez Wydział
Ruchu Drogowego KPP Krosno Odrzańskie po wcześniejszym zgłoszeniu czasu i miejsca kontroli pod numerami telefonu 68 383 31 47, a w
nagłych przypadkach: 68 383 31 11.
Koordynacją kontroli autokarów
zajmuje się p. o. Naczelnika WRD
KPP Krosno Odrz., st. asp. Dariusz Sarnowski. Prośbę o kontrolę zgłaszajmy z kilkudniowym
wyprzedzeniem. Wtedy unikniemy
zbędnego oczekiwania na patrol.
(am)
Redaguje Andrzej Matłacki
Zobacz, kogo szukają do pracy!
Oferty pracy na 01.08.2014 r. PUP Krosno Odrzańskie Filia
w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20 (pokój nr 6, tel. 68 - 455 82
12 i pokój nr 9, tel. 68 - 455 22 72).
kierowca C+E (wymagane prawo jazdy kat. C+E, karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji, mile widziana znajomość języka
niemieckiego), kierowca samochodu ciężarowego (doświadczenie w zawodzie min. 1 rok, wymagane prawo jazdy kat.
C+E, ważne badania lekarskie, świadectwo kwalifikacji, karta
kierowcy, psychotesty), spawacz MIG/MAG (doświadczenie
w zawodzie, umiejętność samodzielnej pracy, ważne uprawnienia spawacza),
pracownik magazynowy (podstawowa znajomość obsługi
komputera, pracodawca zapewnia bezpłatny dojazd do pracy),
monter przewodów wentylacyjnych (wykształcenie średnie, staż pracy przy pracach blacharskich min. 2 lata udokumentowane certyfikatami, przebytymi kursami lub referencjami, umiejętność trasowania, cięcia, kształtowania i łączenia na
zakłady, nity, za pomocą zgrzewania, lutowania i spawania elementów blaszanych, obsługa krawędziarek, zwijarek, zaginarek,
żłobiarek, nożyc gilotynowych, pras, czytanie rysunku technicznego, wykonywanie szkiców), pracownik biura obsługi klienta (wykształcenie wyższe, w tym licencjat, znajomość języka niemieckiego, staż pracy w handlu bezpośrednim lub sprzedaży telefonicznej), pracownik biura obsługi klienta (wykształcenie średnie, biegła znajomość języka niemieckiego), piekarz
(wykształcenie zawodowe, doświadczenie w zawodzie w min. 1
rok), kierowca samochodu ciężarowego (wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe min. 1 rok, prawo jazdy kat.
C+E), szlifierz-polernik (umiejętność szlifowania), sprzątaczka (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), przedstawiciel handlowy (wykształcenie min. średnie, doświadczenie
w zawodzie przedstawiciel handlowy, prawo jazdy kat. B, komunikatywność, pracodawca zapewnia samochód służbowy oraz telefon komórkowy).
Informacje o wolnych miejscach pracy przekazane przez inne
urzędy pracy:
asystentka zarządu (wykształcenie wyższe administracyjne,
doświadczenie w zawodzie min. 1 rok, obowiązkowość, energiczność, poufność, obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość
języka angielskiego w mowie i piśmie), doradca finansowy/
doradca klienta w biurze nieruchomości (wykształcenie
średnie, obsługa komputera, komunikatywność), elektromechanik (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w zawodzie
min. 5 lat, mile widziana umiejętność obsługi sprzętu diagnostycznego), mechanik samochodowy (wykształcenie zawodowe, doświadczenie w zawodzie kierowca i mechanik),
Informacja o wolnych miejscach stażu w Gubinie:
Sprzedawca - (1 stanowisko)
Zapomniany znak
Drogę powiatową biegnącą
przez Bieżyce wyremontowano
wzorowo. O szczegółach tej inwestycji pisaliśmy już kilkakrotnie. Gładka, szeroka jezdnia poprawia znacząco komfort jazdy.
Sieć solidnych ciągów pieszych
być może ma dla mieszkańców
jeszcze większe znaczenie. Po co
więc hamować nadmiernie ruch
kołowy? Ograniczenie szybkości
jazdy do 40 kilometrów wydaje się w tej sytuacji bezsensowne. Droga jest powiatowa, to być może z Krosna problemu
nie widać. Zapomniany znak można usunąć bez kosztów.
Ols
8
W iadomości
__Gubińskie
Historia
„Kalendarium Gubina 1945-2009”
Redaguje Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
1996
- 19 stycznia - w 5. rocznicę
podpisania partnerskiej współpracy między miastami Gubin
- Guben - Laatzen w Gubińskim
Domu Kultury odbyło się spotkanie władz miast partnerskich,
- 31 stycznia - w Bibliotece
Publicznej odbyło się spotkanie
„Dzwony i dzwonki z czterech
stron świata” z podróżnikiem Marianem Łysakowskim. W spotkaniu uczestniczyło 45 dzieci w
wieku szkolnym.
- styczeń - w Gubinie działało tylko 6 harcerzy, we wrześniu
już 170, a to dzięki wznowieniu
zwiększyć wartość świadectw
udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez objęcie
tym programem dalszych przedsiębiorstw?” - TAK 35,7%; 5. „Czy
jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowym bonów
prywatyzacyjnych?” - TAK 86,7.
- 20 lutego - w bibliotece publicznej odbyło się spotkanie z
Romanem Samselem - dziennikarzem gazety „Rzeczpospolita”, korespondentem zagranicznym (głównie z krajów Ameryki
Łacińskiej),
- 24 lutego - w Guben otwarto Niemiecko-Słowiańskie Centrum Kulturalne „Ludwig A.
Meyer-Haus”,
- marzec - biegacz gubińskiej
„Cariny-Kresowiak”, Marek
Drzała, podopieczny trenera
Romana Kwapicha, po sukcesach w kategorii młodzieżowców na dystansie 6000 m został
zakwalifikowany do kadry olimpijskiej „Sydney 2000”,
- marzec – II miejsce Marka
Drzały na Przełajowych Mistrzostwach Polski Młodzieżowców
w Oleśnicy, II miejsce Michała Kaczmarka w Przełajowych
Mistrzostwach Polski Juniorów
w Płocku,
- 22 kwietnia - w bibliotece
publicznej odbył się finał konkursu plastycznego pod hasłem
„Dzieci też mają głos”. Na szczeblu
Nr 13 z 08.08.2014
W trosce o dziedzictwo
kulturowe
W przewodnikach opisujących warte zwiedzenia miej-
sca na Ziemi Lubuskiej zawsze pojawia się Głaz Hańby.
Znajduje się nieopodal Gubina przy drodze wyjazdowej
z miasta w kierunku Lubska. Przed kilkuset laty była tu
wioska Schmachtenbain (Gaj Hańby), na którą 27 października 1429 roku napadli husyci. Nazwę „Gaj Hańby” nadano
wiosce prawdopodobnie po najeździe husytów, którzy
zhańbili katolickie kobiety, a wioskę całkowicie zniszczyli.
Na pamiątkę tamtych wydarzeń postawiono w 1929 roku
kamień w miejscu wiejskiej studni. Wyryty na głazie, czytelny jeszcze napis, głosi: „Vor Feindes Not Behut Uns
Gott”, co znaczy „Zachowaj nas Boże przed gwałtem nieprzyjaciół”. Miejsce to opisano i upamiętniono.
Jednak codzienne zabieganie niejako sprawiło, że o
głazie prawie zapomniano. Zarósł chwastami i niebotycznie wysoką trawą. O takim stanie rzeczy poinformował
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej jeden z mieszkańców gminy.
Głaz Hańby po uporządkowaniu otoczenia
Zarząd nie czekając na reakcję właściciela terenu, wziął
sprawę w swoje ręce i wystarczyło kilka godzin, by grupka
członków SPZG zmieniła otoczenie głazu nie do poznania.
Teraz przy „Głazie Hańby” nikt nie musi się wstydzić.
SPZG planuje przedstawić burmistrzowi propozycję planu
bardziej skutecznej opieki nad ciekawymi miejscami w Gubinie. Wiele z nich wymaga systematycznej opieki i monitoringu.
(sp)
Zawodniczki II. ligowej Sparty Gubin w sezonie 1996/1997
działalności harcerskiej przez
druha Karola Maciaszczyka,
- styczeń - młodzież Zespołu
Szkół Zawodowych wprowadziła
się do wyremontowanego internatu przy ul. Obrońców Pokoju 20
(dawniej ul. Chrobrego 1),
- 18 lutego - obyło się referendum uwłaszczeniowe. Na 13.045
uprawnionych do głosowania
w Gubinie udział wzięły 2.563
osoby, co stanowiło 19,65%; na
5.078 osób uprawnionych w
gminie Gubin udział wzięło 881
osób, co stanowi 17,3%. Na pytanie 1. „Czy jesteś za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia?” , TAK odpowiedziało 94,8%;
2. „Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej wynikające z orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego były
zaspokojone z prywatyzowanego
majątku państwowego?” - TAK
94,2%; 3. „Czy jesteś za tym, aby
część prywatyzowanego majątku
państwowego zasiliła powszechne fundusze emerytalne?” - TAK
95,5%; 4. „Czy jesteś za tym, aby
- luty - jednej z ulic w Laatzen
nadano nazwę „Gubińska” (Gubinerstrasse). Odsłonięcia tablicy z
nową nazwą dokonał burmistrz
Gubina, Czesław Fiedorowicz.
- 14 marca - Stanisława Kosmala została wybrana przewodniczącą sekcji emerytów i
rencistów przy Zarządzie Okręgu
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- 28-31 marca- w Laatzen
odbyła się Wystawa Filatelistyczna II stopnia. Zbiory swoje prezentowali: Jerzy Zawadzki,
zbiór pt. „Ręce”, Henryk Maciejowski „Skauting”, Stanisław Lesiak „Orzeł i godło na
znaczkach” i Krzysztof Iwanowicz „Czołg na znaczkach pocztowych”. W wystawie uczestniczyło ogółem 167 wystawców. Jerzy
Zawadzki za zbiór „Ręce” oraz
Henryk Maciejowski za „Skauting” otrzymali srebrne medale.
Wystawcy z Gubina złożyli podziękowanie służbom celnym z Polski
i Niemiec (szczególnie pani M.
Cebulowej) za sprawne odprawienie zbiorów.
naszego województwa laureatami
zostali Damian Czaja - III miejsce, Aleksandra Kużdżeń - wyróżnienie.
- 23 kwietnia - na olimpiadzie
wiedzy ekologicznej uczennica
klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego,
Anna Maria Łabęcka zajęła I
miejsce w województwie. Opiekunem była nauczycielka biologii, Halina Kłosowicz.
- 26 kwietnia - uroczyście
obchodzono 50-lecie istnienia
Przedszkola nr 1 w Gubinie. Założycielem placówki była Halina
Jakubowska z d. Falińska.
- 29 kwietnia-5 maja - z udziałem młodzieży Niemiec i Węgier
obchodzono XXXV. „Wiosnę nad
Nysą”,
- 30 kwietnia - obowiązki dowódcy 5. Kresowej Dywizji Zmechanizowanej (także dowódcy garnizonu) przyjął płk dypl. Mieczysław
Stachowiak. Jego poprzednik,
gen. bryg. Zbigniew Jabłoński
został wyznaczony na stanowisko w
dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.
Serdecznie prosimy
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, realizując
zadanie publiczne wspierane przez Starostę Krośnieńskiego, oznacza tablicami pamiątkowymi miejsca dawnych przedwojennych cmentarzy. W ubiegłym roku tablicę zawieszono na murze Cmentarza Starego przy ulicy
Królewskiej, w tym roku postanowiono upamiętnić miejsce przedwojennego cmentarza dla wsi Komorów (Mückenberger Friedhof). Cmentarz był czynny do 1945 roku.
W związku z tym SPZG zwraca się z prośbą do tych z
Państwa, którzy mają wiedzę o tym, gdzie (skąd, od kogo)
można pozyskać kamień nadający się na podstawę pamiątkowej tablicy. Kamień powinien mieć wymiary co najmniej
jednego metra długości i szerokości. SPZG będzie bardzo
wdzięczne za przekazanie takiej informacji. Prosimy dzwonić do biura, telefon: 68 455 81 62 lub 600 162 786. (sp)
Informuję, że dnia 18.06.2014 otrzymałam darowiznę w
kwocie 2170,21 zł od Stowarzyszenia Esquadra Gubin.
Darowizna pochodzi ze zorganizowanego przez Katarzynę Zbroińską koncertu Kamila Bednarka w Gubinie.
Państwa okazanie darowizny traktujemy jako dobroć i
chęć niesienia pomocy potrzebującym. Życzymy Wam,
aby dobroć, jaką Wy dajecie innym, wracała do Was ze
wzmożoną siłą.
Anna Zachowska z rodziną
Społeczeństwo
Nr 13 z 08.08.2014
Nazewnictwo ścieżek Wzgórz
Gubińskich
Spotkanie prowadzi przewodnicząca Pro Guben, Irmgard Schneider
Organizacja Pro Guben na czele
z Irmgard Schneider rozpoczęła realizację projektu „Opracowanie nazewnictwa dróg, ścieżek na
Wzgórzach Gubińskich”. Partnerami projektu dofinansowanego przez
Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” są:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Stowarzyszenie „Wzgórza
Gubińskie”, Förderverein zur Wiederherstellung der Gubiner Berge,
Jana Wilke i Andreas Peter.
Na spotkaniu, 17 lipca, omówiono
m.in. zakres prac takich, jak np. dokonanie analizy stanu technicznego
ścieżek (co uprzątnąć, oczyścić, gdzie
poszerzyć), udokumentowanie istniejących dróg z dawnymi, przedwojennymi nazwami niemieckimi
i powojennymi, porównanie struktury dróg z pracami dyplomowymi studentek z Gubina dot. Wzgórz
Gubińskich, wyjaśnienie własności
szlaków.
W czasie pierwszego spotkania
wstępnie zapisano przedstawione do
dyskusji propozycje polskich nazw
dawnych niemieckich dróżek, np.
Moorsteinweg – Ścieżka Bagienna,
Grabenweg – Grobla, Ścieżka przy
Grobli, Hugoweg – Ścieżka Hugo,
Werners Ruh – Zacisze Wernera,
Am Bismarckturm – Saperów Polskich, Lärchensteig – Ścieżka Słowicza lub Modrzewiowa, Schönhöhe – Piękne Wzgórze, Gunterstein – Kamień Guntera.
Zespół pod kierownictwem dr.
Zygfryda Gwizdalskiego przedłoży na kolejnym spotkaniu przedyskutowane i skonsultowane z różnymi gremiami propozycje nazw.
Jest oczywistym, że polskie nazwy
przedwojennych ścieżek na Wzgórzach Gubińskich muszą być zatwierdzone przez gubińską Radę
Miejską.
Na najbliższe tygodnie zaplanowano dwie wycieczki po Wzgórzach
Gubińskich - 16 sierpnia o godzinie
10:00 (start przy ul. Podgórnej) i 20
września o godz. 10:00 (start z parkingu na ul. Różanej obok policji).
Wędrujący mają za zadanie dotrzeć
na dawne ścieżki, którym po wojnie
nie nadano nowych nazw.
W. Łabęcki
Można postrzelać sportowo w Gubinie
Lato z LOK 2014
Międzyszkolny Klub Sportowy „Aquatic” przy Zespole Szkól
Ogólnokształcących w Gubinie od
marca 2014, w tym przez okres wakacji, prowadzi sportową strzelnicę pneumatyczną przy ul. Piastowskiej 24. Miejsce znalazło się
w piwnicach po pomieszczeniach
byłego Urzędu Gminnego, będącego w gestii Urzędu Miejskiego
(Urząd Gminy ma obecnie siedzibę
przy ul. Obrońców Pokoju). Włodarze Gubina przekazali kilkanaście pomieszczeń różnym organizacjom działającym na terenie
miasta.
Z ramienia Ligi Obrony Kraju z
Lubska Roman Salej zorganizował kilka wiatrówek, kilka także
Andrzej Kalinowski, i w ten
sposób młodzież i dorośli mogą trenować. Roman Salej jest instruktorem strzelectwa sportowego i
W iadomości
__Gubińskie
9
Z Ziemi Gubińskiej
Przed stu laty wybuchła pierwsza wojna światowa
W tym roku przypada setna rocznica wybuchu pierwszej
wojny światowej, która nieodwracalnie zmieniła oblicze
przede wszystkim naszego kontynentu. Lata 1914-1918
zmieniły też oblicze dawnego Gubina jako jeden z najbardziej bolesnych okresów w historii miasta. Zaledwie
25 lat później wybuchła druga wojna światowa, która
bywa również nazywana „ostatnią bitwą pierwszej wojny
światowej”. Mobilizacja ówczesnego wojska niemieckiego nastąpiła 2 sierpnia 1914 roku. Wśród zdjęć upamiętniających uroczysty korowód z okazji 700-lecia miasta w
roku 1935 znajdujemy obraz ukazujący żołnierzy z roku
1914 wyruszających na front. Wtedy chyba nikt z uczestników tego wielkiego święta nawet nie przypuszczał, że
za cztery lata wybuchnie kolejna, jeszcze bardziej niszczycielska wojna, która po raz kolejny nieodwracalnie
zmieni losy ludzi, tym razem rzeczywiście na całym świecie.
Wypowiedzi na temat powodów i przebiegu pierwszej wojny światowej jest wiele. W literaturze fachowej
- „Der Erste Weltkrieg” („Pierwsza Wojna Światowa”
Erdmann, Monachium 1980) znajdujemy wypowiedź,
że „była ona wynikiem konfliktów politycznych i gospodarczych w epoce „imperializmu klasycznego”, których
sprawcami były interesy mocarstw europejskich. Bezpośrednim impulsem wojennym były wydarzenia na Bałkanach, gdzie krzyżowały się strefy wpływów Austro-Węgier i Rosji. Aneksja ówczesnych prowincji tureckich
Bośni i Hercegowiny przez Austrię w roku 1908 doprowadziła do znanego zamachu na następcę tronu w dniu
24 czerwca 1914 w Sarajewie, w wyniku którego uruchomiona została machina wojenna najważniejszych mocarstw. Pokojowa ugoda nie była ani możliwa ani chciana.
W niedzielę, drugiego sierpnia 1914 roku główny artykuł
ówczesnej gazety „Gubener Zeitung” („Gazeta Gubeńska”)
zatytułowano „Godzina powagi”. Kiedy w mieście ogłoszono mobilizację, wielkie tłumy ludzi zebrały się przed siedzibą gazety w oczekiwaniu na najnowsze wiadomości.
W wydaniu z 4 sierpnia strona tytułowa obwieściła następujące hasło: „Ojczyzna w niebezpieczeństwie - do broni”. Nadburmistrz dr Glücksmann ogłosił 2 sierpnia jako dzień mobilizacji.
W temacie ogólnej euforii wojennej, o której często jest
mowa w literaturze historycznej, należy dokonywać
osądu bardzo zróżnicowanego, gdyż przynajmniej w wioskach panowało przygnębienie, a nawet w takich miastach jak ówczesny Guben, szczególnie w kręgach robotniczych, można było zauważyć podejście z wielką rezerwą. Jednakże bardzo poruszające były sceny, które
rozegrały się dniach kolejnych na dworcu kolejowym,
gdzie rodziny żegnały się z krewnymi wyruszającymi na
front. Już w połowie sierpnia publicznie obwieszczono
pierwsze listy z nazwiskami poległych żołnierzy. Dla rannych i jeńców wojennych przygotowano lazarety rezerwowe. W połowie września z ówczesnych Prus Wschodnich przybył pierwszy transport rosyjskich jeńców wojennych, z których niektórzy spoczęli na cmentarzu niedaleko dzisiejszej wsi Budoradz na północ od Gubina.
Tekst: Gerhard Gunia
Opr. i przekład: K. Freyer
Kluczyki do odebrania
sędzią III klasy strzelectwa sportowego. Konserwacją, dbałością o
sprawność broni zajął się Henryk
Sieradzki.
Sekcja strzelecka zaprasza chętnych (dzieci, młodzież i dorosłych)
25-27 sierpnia 2014 w godzinach
17:00 – 20:00 na serię treningów,
które zostaną zakończone turniejem strzeleckim.
Po wakacjach, w roku szkolnym,
od 15 września także tutaj odbywać
się będą treningi. Można uzgodnić inne terminy i godziny (tel.
607 808 072).
Wiesław Łabęcki
Policjanci z Komisariatu Policji w Gubinie poszukują właściciela kluczyków do samochodu marki Ford. Zostały one
znalezione na drodze gruntowej koło Kosarzyna i do końca
sierpnia br. są do odebrania w gubińskim komisariacie.
Jeżeli nikt tego nie zrobi, kluczyki zostaną przekazane do
Biura Rzeczy Znalezionych. W sprawie odbioru zguby należy
dzwonić do dyżurnego KP Gubin: 68 476 34 11 lub 997.
(am)
10
W iadomości
__Gubińskie
Społeczeństwo
Nr 13 z 08.08.2014
Nr 13 z 08.08.2014
Sport
Pierwszoplanowa postać zespołu
PIŁKA NOŻNA Jedyny grający w polskiej Ekstraklasie gubinianin Michał Janota (na zdj.
po prawej stronie) ma za sobą
udany sezon 2013/2014 w barwach Korony Kielce. Był tam
podstawowym zawodnikiem,
w 35 meczach strzelił cztery
gole i miał aż osiem asyst. Czy
podobnie będzie w tym sezonie?
24-latek gra w tym klubie od
lipca 2012, a umowa obowiązuje do 30 czerwca 2015. Na
oficjalnej stronie internetowej
kieleckiego klubu o M. Janocie czytamy: Jeśli ktoś potrafi jednym zagraniem odmienić losy spotkania, to właśnie
on. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest jednym z najlepiej (o ile nie najlepszym) wyszkolonych technicznie zawodników w ekstraklasie. Lata spędzone w Holandii robią swoje.
Jeśli przestanie mieć wahania formy, liczby będą jeszcze
lepsze. Z kolei „Przegląd Sportowy“ w Skarbie Kibica 2014/15
jako gwiazdę Korony Kielce wyróżnia właśnie ofensywnego
pomocnika urodzonego w Gubinie, pisząc o nim: (...) drzemią w nim ogromne możliwości, pod względem wyszkolenia
technicznego jest bezapelacyjnie
najlepszy w drużynie, potrafi
przetrzymać piłkę, ma znakomity przegląd sytuacji, jeśli tylko
ominą go kontuzje, to powinien
być jedną z pierwszoplanowych
postaci zespołu.
Andrzej Matłacki
Na początek Tramp
11
Pokonali
100 kilometrów
LEKKOATLETYKA Za nami 22. Bieg Sztafetowy Od
Ratusza do Ratusza. Start nastąpił w Zielonej Górze, a meta
znajdowała się w Cottbus. Trasa przebiegała między innymi
przez Gubin. Uczestnicy biegu witani byli na przejściu granicznym. Wspólnymi siłami Stowarzyszenia „Gubin Biega
bo Lubi”, LLKS-u oraz Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie przygotowano odświętnie ten odcinek. W zawodach,
które odbyły się 12 lipca, wzięło udział 65 drużyn sztafetowych. W gronie uczestników znalazły się cztery ekipy
reprezentujące Stowarzyszenie „Gubin Biega Bo Lubi”.
Najlepsza z nich (w składzie: Jerzy Ponikiewski, Zbigniew Spiralski, Edyta Sulikowska, Przemysław
Tokarek oraz Adam Kaczmarek) uplasowała się na 9.
miejscu, pozostałe zaś ukończyły zawody na 47., 58. i 59.
miejscu. Tegoroczny bieg Od Ratusza do Ratusza, z wynikiem 5:39:17, wygrała ekipa AFA Cottbus To-Mato Krosno
Odrzańskie. Biegacze mieli do pokonania 100 kilometrów.
Andrzej Matłacki
Duch sportowej rywalizacji
SIATKÓWKA Dobrze spisały się drużyny MLKS Volley
Gubin w ogólnopolskich rozgrywkach Kinder+Sport 2014.
W kategorii „dwójek” chłopców gubiński zespół, na 48 startujących ekip, zajął 10. miejsce. Zwyciężyła drużyna SP 10,
Lechia Tomaszów Mazowiecki. Natomiast nasze dziewczęta w „czwórkach” ostatecznie uplasowały się na 31. pozycji, a w rywalizacji brało udział 45 ekip. Tu najlepsze okazały się zawodniczki z MOSM Tychy. Celem akcji Kinder+Sport jest wpływanie na edukację w zakresie zdrowego
trybu życia i rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej i zaszczepienie w niej ducha sportowej rywalizacji. Program
objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
(am)
PIŁKA NOŻNA Rusza sezon
2014/15 zielonogórskiej klasy
okręgowej. Carina Gubin przystąpi do rozgrywek jako jeden z
faworytów do awansu. Czy potwierdzą to na boiskach? Oby.
Na początek wyjazdowe spotkanie z Trampem Osiecznica. Trzy
punkty na dobry start mile widziane. Oto wstępny terminarz
meczów z udziałem gubińskiego zespołu. Szczegółowy „rozkład jazdy“ podamy w następnym numerze „WG“.
Kolejka 1 (09-10.08.) Tramp
Osiecznica-Carina Kolejka 2
(16-17.08.) Carina-Czarni Rudno
Kolejka 3 - (23-24.08.) Iskra
Małomice-Carina Kolejka 4
(30-31.08.) Carina-Błękitni Olbrachtów Kolejka 5 (06-7.09.)
Syrena Zbąszynek-Carina Kolejka 6 (13-14.09.) Carina-Odra
Nietków Kolejka 7 (20-21.09.)
Start Płoty-Carina Kolejka 8
(27-28.09.) Carina-Sokół Dąbrówka Wielkopolska Kolejka
9 (4-5.10) Tęcza Krosno Odrzańskie-Carina Kolejka 10 (1112.10.) Carina-Błękitni Ołobok
Kolejka 11 (18-19.10.) Korona
Kożuchów-Carina Kolejka 12
(25-26.10.) Amator Bobrowniki-Carina Kolejka 13 (02.11.)
Carina-Zenit Ługów Kolejka 14
(08-09.11.) Modrzew ModrzycaCarina Kolejka 15 (15-16.11.)
Carina-Zryw Rzeczyca.
Andrzej Matłacki
PIŁKA NOŻNA Na początku lipca br. w Rzepinie odbył
się Turniej Żaków. Brało w nim
udział osiem zespołów podzielonych na dwie grupy. Wyniki
meczów z udziałem Cariny
Gubin: Ilanka Rzepin 1:2 (gol
K. Chojnacki), FSV Blau-Weiss
1:0 (gol K. Stępczyński), UKS
4 Kostrzyn 0:2. W spotkaniu
o piąte miejsce gubinianie pokonali Tęczę Krosno Odrzańskie 3:1, a hattrickiem popisał się K. Stępczyński. W drużynie Cariny zagrali: Michał
Zmaczyński,
Bartek
Chryniewicz, Kacper Stępczyński, Kuba Śpiewak,
Kuba Chojnacki, Miłosz
Bakuła, Dominik Gregorski, Ziemek Witczak. Końcowa kolejność turnieju: 1.
SPG Odervorland, 2. UKS 4
Kostrzyn, 3. Ilanka Rzepin,
4. Polonia Słubice, 5. Carina
Gubin, 6. Tęcz Krosno Odrz.,
7. FSV Blau-Weiss, 8. Santos
Świebodzin. Komentarz trenera Cariny Piotra Sobolewskiego: - W grupie zajęliśmy trzecie miejsce i niestety nie awansowaliśmy do
półfinałów. Zabrakło nam
trochę szczęścia. Szkoda szczególnie meczu z Ilanką Rzepin,
wygrywaliśmy 1:0 i powinniśmy dowieźć korzystny wynik
do końca spotkania, tym bardziej, że był słupek i kilka
niewykorzystanych świetnych okazji do strzelenia kolejnych goli. A jak wiadomo,
niewykorzystane sytuacje się
mszczą... Trzecie miejsce było
w naszym zasięgu! - zapewnia
szkoleniowiec.
Tuż za podium
W iadomości
__Gubińskie
Andrzej Matłacki
Powołania do
wojewódzkich kadr
SIATKÓWKA W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
COS w Spale odbyły się turnieje kadr wojewódzkich chłopców i dziewcząt „Nadzieje Olimpijskie”, które są sprawdzianem najlepszych zawodniczek w roczniku 2000 i zawodników w roczniku 1999 w kraju. Podstawowym celem
zawodów jest przegląd uzdolnionej siatkarskiej młodzieży
pod kątem szkolenia centralnego. Zawody obserwowane
są przez trenerów młodzieżowych reprezentacji Polski. Do
kadry województwa lubuskiego z MLKS Volley Gubin powołani zostali: Kacper Migonis, Sebastian Strzałkowski, Mateusz Szmigiel, Adrian Sęk i Paweł Salej. Z
kolei Aleksandra Szmigiel znalazła się w kadrze dziewcząt województwa lubuskiego.
(am)
Alfa z nowym trenerem
PIŁKA NOŻNA W lipcu br. nastąpiła zmiana na stanowisku szkoleniowca Alfy Jaromirowice. Marka Ostrowskiego zastąpił Rafał Adamczak, który poprowadzi
przygotowania żółto-zielonych do rundy jesiennej rozgrywek klasy A. Piłkarze z Jaromirowic rozpoczną nowy
sezon 16 sierpnia, od wyjazdowego spotkania z Kruszywo
Raduszec Stary. Początek meczu o godzinie 16:00.
(am)
12
W iadomości
__Gubińskie
PGE Gubin - informacje dla meszkańców
Nr 13 z 08.08.2014
Wszystko, czego chcecie dowiedzieć się o węglu
brunatnym w Polsce i Niemczech
Zalety węgla brunatnego
-surowiec nie wymagający transportu
-niewrażliwy na trendy rynkowe
- z odkrytego złoża paliwo trafia do
znajdującej się obok elektrowni
Polskie wydobycie węgla brunatnego to 64,2 mln ton w 2012 r.
Niemieckie wydobycie węgla brunatnego to 185 mln ton w 2013 r.
Polska
Mamy 5 kopalń. Jeśli nie dostaną nowych koncesji, to na podstawie dziś obowiązujących zakończą działalność najpóźniej w 2022 r. (Adamów), 2025 (Konin), 2030 (Sieniawa - najmniejsza z kopalń), 2038 (Bełchatów) i 2044
(Turów).
Niemcy
Największe wydobycie węgla brunatnego - 54 procent - jest w Zagłębiu Nadreńskim. W Zagłębiu Łużyckim wydobywa 35 procent, czyli 60 mln ton węgla brunatnego rocznie. W Zagłębiu Środkowoniemieckim wydobywa się
około 10 procent krajowego wydobycia, a w Zagłębiu Helmstedt niecały procent. Tam zresztą złoże ma zostać zamknięte z powodu wyczerpania w 2017r.
Od 2026 roku w Niemczech rozpocznie się eksploatacja kolejnych odkrywek w Zagłębiu Łużyckim.
33 procent energii produkowanej w Polsce powstaje w elektrowniach korzystających z najtańszego paliwa jakim jest węgiel brunatny.
26 procent energii wyprodukowanej w Niemczech powstaje w elektrowniach korzystających z węgla brunatnego. Na każdej megawatogodzinie energii z
węgla brunatnego zarabia się 20 euro, czyli dwukrotnie więcej niż w przypadku węgla kamiennego, nie wspominając już o zielonej energii, której nie byłoby
bez niemałych dotacji państwa.
Emisja CO2 w Europie:
Niemcy - 760 mln ton
Wielka Brytania - 455 mln ton
Francja - 346 mln ton
Włochy - 342 mln ton
Polska - 290 mln ton
Hiszpania - 224 mln ton
Holandia - 162 mln ton
Dane z Eurostatu za 2013 r.
Co na temat węgla mówi unijny komisarz ds.
energetyki Gunther Oetinger?
W wywiadzie dla internetowego wydania Bild (z 6 kwietnia2014
roku) domaga się ponownego przeanalizowania niemieckiego
prawa energetycznego i narzeka na drożejącą energię.
- Co do tego, że elektrownie jądrowe znikną do 2022 r., jestem
pewien, bez względu na to, która partia będzie wówczas sprawowała rządy. Jednak węgiel w Łużycach i Nadrenii trzeba eksploatować. Jestem zwolennikiem utrzymywania nowoczesnych
elektrowni opalanych węglem brunatnym, aby zapewnić bezpieczeństwo zasilania - powiedział komisarz.
Strona sponsorowana
Społeczeństwo
Nr 13 z 08.08.2014
BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony
na najem gruntu, składającego się z 1 stanowiska handlowego, położonego w Gubinie przy ul. Kujawskiej, z przeznaczeniem do prowadzenia sprzedaży kwiatów naturalnych i sztucznych, wieńców,
zniczy oraz innych przedmiotów związanych z kultem zmarłych.
1. Przedmiot przetargu – 1 stanowisko handlowe o powierzchni 15,6 m² , położone przy murze cmentarza komunalnego po lewej stronie wejścia przy ul. Kujawskiej na części działki nr 62/5 obręb 7 miasta Gubina zgodnie
z załącznikiem graficznym.
2. Ustala się wadium w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), które należy wpłacić na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 do dnia 21 sierpnia 2014 r. a dowód
wpłaty z zaznaczeniem „przetarg ul. Kujawska” okazać komisji przetargowej. Wyłonionemu najemcy wadium
zostanie wliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu zwrot wadium nastąpi w ciągu
pięciu dni po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli wyłoniony najemca uchyli się od zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 6.
3. Ustalenie okresu najmu – na okres 4 lat.
4. Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 1000 zł netto. Do czynszu najmu zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
5. Minimalna kwota postąpienia wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
6. Z wyłonionym najemcą zostanie zawarta umowa najmu. Osoba wyłoniona jako najemca
zobowiązana jest do podpisania umowy najmu gruntu w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. W przeciwnym razie nie będzie mogła wziąć udziału w
kolejnym przetargu na najem przedmiotowego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 r. o godz. 11°°
w sali narad w Urzędzie Miejskim w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.
7. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1
zarządzenia nr XXV/2011 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 10 października 2011 r.
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej do jego ogłoszenia.
8.
Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie ul. Piastowska 24 pokój nr 215, tel. 68-455-82-98.
BURMISTRZ MIASTA GUBINA
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na najem gruntu, składającego się z 2 stanowisk handlowych, położonych w Gubinie przy ul. Kujawskiej, z przeznaczeniem do prowadzenia sprzedaży kwiatów naturalnych i sztucznych, wieńców, zniczy oraz innych przedmiotów związanych z kultem zmarłych.
1. Przedmiot przetargu – stanowisko handlowe nr 1 o powierzchni 48 m² i stanowisko handlowe nr 2 o powierzchni
45 m², z przeznaczeniem na stragany handlowe, położone po prawej stronie wejścia na cmentarz komunalny przy
ul. Kujawskiej na części działki nr 156/16 obręb 6 miasta Gubina, zgodnie z załącznikiem graficznym.
2. Ustala się wadium w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), które należy wpłacić osobno na każde stanowisko na konto PKO BP S.A. o/Zielona Góra nr 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 do dnia 21 sierpnia 2014 r. a
dowód wpłaty z zaznaczeniem „przetarg ul. Kujawska” i numerem stanowiska okazać komisji przetargowej. Wyłonionemu najemcy wadium zostanie wliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu zwrot
wadium nastąpi w ciągu pięciu dni po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg,
jeżeli wyłoniony najemca uchyli się od zawarcia umowy w terminie określonym w punkcie 6.
3. Ustalenie okresu najmu – na okres 4 lat.
4. Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 500 zł netto. Do czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
5. Minimalna kwota postąpienia wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
6. Z wyłonionymi najemcami zostaną zawarte umowy najmu. Osoby wyłonione jako
najemcy zobowiązane są do podpisania umowy najmu gruntu w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. W przeciwnym razie nie będą mogły wziąć udziału w
kolejnym przetargu na najem przedmiotowego gruntu.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 r. o godz. 11°°
w sali narad w Urzędzie Miejskim w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.
7. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie wyznaczonym w § 1
zarządzenia nr XXV/2011 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 10 października 2011 r.
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej do jego ogłoszenia.
8.
Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie ul.
Piastowska 24 pokój nr 215, tel. 68-455-82-98.
W iadomości
__Gubińskie
13
14
W iadomości
__Gubińskie
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie gazowe - 992
- Pogotowie energetyczne - 991
- Awarie wodne (PUM po godzinach
pracy) - 68 455 82 68
- Telefon zaufania (15.00-17.00) – 9288
SZPITALE, PORADNIE
Szpital Gubin
ul. Śląska 35
tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie
tel. 68 383-50-39
- Poradnia ul. Gdańska tel. 68 359-57-91
- WSPL
tel. 68 455-80-62
68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne
tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel. 68 455-82-52
KOŚCIOŁY- MSZE ŚW.
Kościół Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie, tel. 68 359-68-00.
Niedziele i święta: godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00.
Dni powszednie: godz. 8.00, 17.00 (czas
letni godz. 18.00).
Kościół Parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie, tel. 68 359-44-01.
Niedziele i święta: godz. 7.30, 9.30, 11.00,
12.30, 18.00.
Dni powszednie: godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – godz. 8.30.
Kościół Parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Komorowie, tel. 68 359-4327.
Niedziele i święta: godz. 9.00, 12.00.
Dni powszednie: godz. 17.00 (czas letni
godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: godz. 8.30
Dni powszednie: godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
ul. Kresowa
Niedziela: godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
ul. Stroma 9
tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
ul. Paderewskiego 13
tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 czwartek 18.00
TAXI
Postój Taxi - 68 3594425
Euro Taxi - tel. 196-27
Taxi Bis - tel. 68 359-33-31
BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
INNE TELEFONY
Straż Miejska – tel. 68 455-81-11
Informacja PKS- tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- tel.
68 455-42-98
Biuro PCK ul. Gdańska 17
tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej w Gubinku
tel. 068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon zaufania do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski telefon zaufania
tel. 0800 422 322
Pełnomocnik ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
poniedziałek – środa
tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie
tel. 68 455-81-99
Usługi pogrzebowe – cmentarz
tel. 68 455-81-98
Społeczeństwo
Nr 13 z 08.08.2014
Zlot do Dzikowa
8 czerwca do Dzikowa zleciało
się ponad 100 turystów, członków Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego.
Organizatorem II Lubuskiego
Zlotu Turystów PTTK był Oddział Miejski Gubin, przy znacznym wsparciu miejscowego Nadleśnictwa. Impreza rozpoczęła
się punktualnie o 11:00, bo rowerzyści z Jasienia i Lubska potrafili zjawić się przed terminem.
Prezes Grażyna Bartkowiak
serdecznie i z nieukrywaną radością powitała gości oraz uczestników. Szczególnie witany był nadleśniczy Janusz Rogala, który
czynił honory gospodarza. Prezesi Oddziałów PTTK z Gubina,
Gorzowa, Krosna, Nowej Soli i
Żar otrzymali od nadleśniczego Rogali prezenty książkowe w
postaci monografii Nadleśnictwa Gubin, pióra Olega Sanockiego.
Członkini Zarządu Głównego PTTK, Danuta Cierpisz,
również prezes Oddziału Krośnieńskiego, w swym wystąpieniu podkreśliła znaczenie wzorowego partnerstwa będącego
podstawą udanego zlotu. Przewodnik Romuald Nalepa z
Gubina objaśniał uczestnikom
walory ścieżki edukacyjnej w
trakcie jej pokonywania. Podziwiano też bezkresne krajobrazy
leśne z wieży-dostrzegalni.
Andrzej Nowacki znany z
doskonałej erudycji przyrodniczej w atrakcyjny sposób przedstawił multimedialnie walory
ekotypu sosny gubińskiej, jak
również florę i faunę tutejszych
lasów. Uczestnicy zlotu mieli też
szansę zapoznania się ze sprzętem leśnym. Flesze strzelały
gęsto nie tylko w rękach Zenona
Pilarczyka. Bardzo smakowała
uczestnikom imprezy wspaniała,
treściwa zupa typu węgierskiego podawana przez gubinianki, stylowo w razowych chlebkach - pychota. Józef Wójtowicz przygotował i sprawnie
przeprowadził konkurs wiedzy
o Ziemi Gubińskiej, w którym
uczestniczyły dwuosobowe drużyny z poszczególnych oddziałów. Wygrała drużyna krośnieńska. Sala Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej zdała w pełni
egzamin również pod względem
izolacji termicznej przy ponad
30-stopniowym upale w otoczeniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i odznaki. Pamiątkowe puchary wręczono nadleśniczemu J. Rogali, wykładowcy A.
Nowackiemu i zasłużonemu
działaczowi J. Wójtowiczowi. Instruktor Krajoznawstwa Polski, popularny również w Gubinie jako publicysta- regionalista, dr Mieczysław Wojecki z Zielonej Góry
stwierdził, że już dawno nie
uczestniczył w tak wspaniałej
imprezie turystycznej, a stara
się uczestniczyć we wszystkich
rajdach i zlotach. Maria Majerczyk z Lubska, zapalona
turystka, była zachwycona walorami przyrodniczymi otoczenia, a przecież ma leśne korzenie rodzinne.
Oleg Sanocki
wyjątkowy dar przekonywania.
Starosta w jedności ze swym Zarządem podtrzymuje Nowy Szpital
nie tylko na duchu. Opinie pacjentów zmuszonych do leczenia się w
warunkach krośnieńskiego takiego
nowego szpitala ze starymi problemami są dalekie od pozytywnych.
Kto tylko może wybiera: Żary, Zieloną Górę, Nową Sól, a nawet Słubice? Gubinianie mają nadzieję na
rychłe leczenie w Guben. Na obecnym etapie działań leczniczych kierownictwo Powiatu Krośnieńskiego
nie ma żadnych szans zrehabilitowania się w oczach gubinian. Najlepiej, gdyby nieco odpuścili, szczególnie członkowie Zarządu Powiatu
ze starostą Rogowskim na czele, by
nie angażować się w dywersyjne
działania przeciw Gubinowi i jego
mieszkańcom.
nikt nie miał zastrzeżeń. Niektórzy
wspominają, że kilka lat temu zlikwidowano punkt rehabilitacyjny
w Przychodni Wojskowej. Od tego
czasu oczekiwania na zabiegi stały
się dwukrotnie dłuższe. Dlatego należało się spodziewać zwiększenia
ilości tych usług. Nadzieje rosły od
chwili, gdy wodzowie SLD zaczęli rozgłaszać nowiny o utworzeniu
trzeciego zakładu rehabilitacji w pomieszczeniach poszpitalnych stojących 2 lata pusto. Radość nie trwała
jednak długo. Wtedy jeszcze mogło
się wydawać, że Kiertyczaki wspierając Nowy krośnieński Szpital, pomagają pośrednio mieszkańcom Gu
bina.
Ols
cdn
2+1=1
Rodzi się pytanie. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia nie umie, czy
nie lubi dodawać? Powyższy wywód
wykaże, że dodawanie w NFZ istnieje jako gangsterskie odejmowanie pieniędzy i to bez logiki i rozsądku. Widocznie pan Łobacz ma przekonanie w dodawaniu wsparcia dla
SLD, ale nie dla dobra pacjentów.
Spółka Nowy Szpital w Krośnie Odrzańskim ma się dobrze, a
wręcz coraz lepiej, dzięki korzystnym układom w powiecie. Nowy
Szpital ma mocne wsparcie u starosty Roberta Pawłowskiego,
chyba nawet mocniejsze jak u jego
poprzednika Jacka Hoffmana.
Wygląda na to, że nowi mają jakiś
Rehabilitacja gubinian
Chodzi o rehabilitację zdrowotną
i korzystanie z zabiegów ambulatoryjnych w Gubinie. Na zabiegi rehabilitacyjne mieszkańcy nasi czekali ostatnio od chwili zarejestrowania nawet po pół roku. Działały bowiem dotychczas dwa Niepubliczne Zakłady Rehabilitacji Leczniczej: jeden przy granicy na ulicy
Roosevelta i drugi w przychodni na
Gdańskiej. Do jakości i profesjonalizmu tych usług w obydwu punktach
Harmonogram dyżurów aptek
01 – 05 każdego miesiąca apteka „ CENTRUM”
ul. Chopina 39 tel. 68 359 08 67
06 – 09 każdego miesiąca apteka „ NOWA”
ul. Kinowa tel. 68 359 49 75
10 – 13 każdego miesiąca apteka „PRZY SZPITALU”
ul. Śląska 37 tel. 68 359 51 59
14 – 18 każdego miesiąca apteka „POD BASZTĄ”
ul. 3 Maja 1 tel. 68 455 41 40
19 -22 każdego miesiąca apteka „FAMILIJNA”
ul, Śląska 39 a, tel 68 359 38 32
23-26 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII”
ul. Wyspiańskiego 10
27 -31 każdego miesiąca apteka „NASZA”
ul. Kossaka 1 tel. 68 454 26 59
Nr 13 z 08.08.2014
nieruchomości
SPRZEDAM mieszkanie po remoncie, umeblowane, sauna, kuchnia na wymiar,
nowe okna, sypialnia, wypoczynek. 80 m
kw. Os. E. Plater. II piętro. Cena: 3 tys. zł za
1 m kw. Tel. 783 083 274.
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
negocjacji. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127
765.
SPRZEDAM mieszkanie 50 m kw. (dwa pokoje, kuchnia, łazienka) po kapitalnym remoncie w centrum Gubina. Tel. 881 631
327.
SPRZEDAM pilnie mieszkanie w Gubinie,
własnościowe spółdzielcze, pow. 50,20 m
kw., II piętro, ul. Piastowska 34d/5. Cena
do uzgodnienia. Tel. 505 145 783 lub 502
559 193.
SPRZEDAM dom plus garaże na dużej
działce. Tanio, w Gubinie, ul. Sawickiej,
blisko szpitala i sklepu. Tel. 603 844 734.
SPRZEDAM dom w cenie mieszkania, 187
m kw. plus piwnica plus 60 m garaż, w
centrum Gubina. Tel. 667 578 607.
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe na
ulicy Rycerskiej 4/2, 48 m kw. na podobne
lub mniejsze. Dzwonić po godz. 18:00. Tel.
730 658 428.
SPRZEDAM dom jednorodzinny poniemiecki, we wsi Pole, stan bardzo dobry.
Tel. 607 721 973.
DO WYNAJĘCIA umeblowana kawalerka.
Dzwonić po godz. 18:00. Tel. 502 558 569.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie. Tel. 699 809
043 lub 68 455 65 55.
DO WYNAJĘCIA ładne mieszkanie w Gubinie. Tel. 662 300 422.
SPRZEDAM dom jednorodzinny z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej. Gubin, ul. Lubelska 7a. Tel. 66 140
53 66.
WYNAJMĘ domek (70 m kw.) w Gubinie
na ul. Wyzwolenia. Dwa pokoje, salon z
kuchnią, łazienka, korytarz. Cena 800 zł
plus opłaty. Tel. 530 077 677.
SPRZEDAM działkę w Gubinie1,17 ha. Tel.
660 973 939.
SPRZEDAM lokal użytkowy w Gubinie o
pow. 65 m kw. Tel. 515 167 423.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach 15 arów. Tel. 881 631 327.
SPRZEDAM działkę budowlaną w Jaromirowicach 30 arów. Tel. 881 631 327.
Ogłoszenia I Społeczeństwo
cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne pojazdów, pon.-pt.
8:00-20:00, sob. 8:00-16:00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
KIEROWNIK budowy, duże doświadczenie,
poradzi, załatwi wszystkie sprawy w urzędach, łącznie z pozwoleniem na budowę.
Adaptacje budynku, przeglądy techniczne. Gubin. Tel. 504 352 015.
SUFITY podwieszane, wymiana okien i
drzwi. Malowanie, tapetowanie, panele podłogowe, wykończenia wnętrz. Tel.
691 532 947.
W iadomości
__Gubińskie
15
W sobotę 2 sierpnia, na Wyspie Teatralnej odbyło się po raz kolejny Polsko - Niemieckie
Święto Współpracy - impreza organizowana przez Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Kościoła Farnego z Guben, Gubiński Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Gubinie.
W cieniu drzew rodzi się przyjaźń
SERWIS KOMPUTEROWY-SPRZEDAŻ
FACHOWE DORADZTWO
NUMID OBR. POKOJU 21
GUBIN - OBOK PKS-u
609703402/684518609
RÓŻNE
TUSZE/TONERY-NUMID ŻANETTA CIEŚLAK OBR. POKOJU 21
GUBIN - OBOK PKS-u
609703402/684518609
SPRZEDAM wypoczynek 321, atrakcyjna
cena, dodaję telewizor plus stolik. Tel. 660
077 295.
AGD CZĘŚCI-NUMID ŻANETTA CIEŚLAK OBR. POKOJU 21
GUBIN - OBOK PKS-u
609703402/684518609
Imprezę otworzyli burmistrzowie Guben, Fred Mahro
i Gubina, Bartłomiej Bartczak. Na wyspie, w gościnnym
anturażu drzew, które tego gomotoryzacyjne
rącego dnia okazały się zbaKUPIĘ mały ekonomiczny samochód. Tel. wienne, szczególnie dla se786 114 757.
niorów, pojawiło się kilkaset
osób także tych związanych ze
SPRZEDAM Opel Vectra 1.6/16, rok produkcji 1997. Tel. 500 509 012.
współpracą pomiędzy stowarzyszeniami i organizacjami
praca
działającymi na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
Z występami artyPOSZUKUJEMY miłych dziewczyn do masażu erotycznego. Tel. 0151/64609736.
stycznymi grupy tanecznej
www.girls-cottbus.de
„Zadyma” oraz „Gubińskich
POSZUKUJĘ osoby do całodobowej opieŁużyczanek z GDK przeplataki nad 60-letnim niepełnosprawnym mężły się wywiady, które dyrektor
czyzną. Kontakt po godz. 18:00. Tel. 530
GDK, Janusz Gajda w towa077 677.
Usługi
ZATRUDNIĘ szlifierza przy produkcji kon- rzystwie Aleksandry Porażki z Guben przeprowadzał z
strukcji stalowych w Gubinie. Tel. 660
NC+ NUMID-SERWIS, PRZE721 300.
przedstawicielami poszczególDŁUŻENIA UMÓW,
nych stowarzyszeń. A tych w
ZATRUDNIĘ ślusarza w Gubinie. Tel. 660
NOWE UMOWY
721 300.
tym roku względem poprzedŻANETTA CIEŚLAK
ZATRUDNIĘ spawacza z doświadczeniem niego zdecydowanie przybyło.
OBR. POKOJU 21
przy produkcji ogrodzeń metalowych w
Stowarzyszenie
GUBIN - OBOK PKS-u
Gubinie. Tel. 660 721 300.
„Wzgórza Gubińskie” wspólnie
609703402/684518609
ze swoim niemieckim partnerem Gubiner Berge e.V. zajęło
NAPRAWA, konserwacja, regulacja, wymiana gazowych urządzeń grzewczych
się promocją zarejestrowane- autoryzowany serwis „TERMET” Wojciech
go niedawno gubińskiego proSendera. Tel. 502 64 30 30.
duktu tradycyjnego, śliwki guELEWACJE, docieplanie, malowanie, itp.,
binki. Były powidła i naleśniwłasne rusztowanie. Tel. 516 083 662.
ki. Obok, Henryk Kowalski,
lokalny producent prezentował najlepsze gatunki wina poOKRĘGOWA STACJA KONTROchodzącego z prywatnej winLI POJAZDÓW „GÓRA”
www.gazeta.gubin.pl nicy „Miedziany stok”. NieGubin, ul. Żwirki i Wigury 52
które z nich zdobyły pierwLegalizacja tachografów
sze lokaty na regionalnych
W iadomości
_ Gubińskie
w Internecie
konkursach winiarzy w Zielonej Górze i Krośnie Odrz. Eugeniusz Kwiatkowski promował wyroby z miodu pochodzące z własnej pasieki. Jak sam
stwierdził żartem, jest największym pracodawcą w mieście: 46 pszczelich rodzin, z
których każda liczy 40-50
tys. pszczół daje w rezultacie
ponad 2 miliony pilnych pracowników, którymi musi się
opiekować. Obok niego, Stowarzyszenie „Pro Guben”,
które wraz z prezes Irmgard
Schneider tradycyjnie pojawia się na wyspie rok rocznie,
podobnie jak Achim Klos z
Gubener Bootsverein. Zarówno na stoisku „Pro Guben” jak
i u Achima, promocja przetworów z jakże popularnych w tym
roku polskich jabłek. Po raz
pierwszy na imprezie pojawiły się dwie niemieckie organizacje: Gubener Tuche und
Chemiefaser e.V. z Guben oraz
Gubener Weinbau z Grano.
Pierwsze kontynuuje tradycje
gubeńskiego CFG, kombinatu chemicznego, który swego
czasu zatrudniał ponad 5.000
osób. Dziś m.in. dla nich zorganizowana została specjalna wystawa, którą można podziwiać w Guben, a nad którą
kuratelę sprawują prezes stowarzyszenia Diethelm Pagel
oraz łącznik ze stroną polską,
Waldemar Rasiński. Drugie
stowarszyszenie to jeden z
ważniejszych producentów
regionalnego wina po stronie
niemieckiej. Dzięki imprezie
udało się nawiązać kontakt
między winiarzami z Polski i
z Niemiec, co z pewnością zaowocuje wkrótce wspólnymi
przedsięwzięciami. Nowości
wydawnicze promował Andreas Peter, u którego można
było zaopatrzyć się już w kalendarz na 2015 rok. Kobiety
ze Stowarzyszenia Kobiet Polsko-Niemieckich „Nysa” częstowały własnoręcznie przygotowanym ciastem i kawą.
Nie zawiodła gubińska Straż
Pożarna, dzięki której wszyscy mogli kolejny raz podziwiać Wyspę Teatralną z „lotu
ptaka”. Mocnym punktem programu były występy artystyczne Patryka Janiaka oraz zespołów „Acoustic Trio” oraz
„Anita & The Pocket Band”. Na
zakończenie do tańca akompaniowała niezastąpiona Anna
Szklarz.
Impreza dowiodła, że
tego typu spotkania powinny
na wyspie odbywać się częściej, bo współpraca między
partnerskimi miastami nabiera rozpędu i eksploruje coraz
nowsze obszary działalności
społecznej.
Blanka Wiśniewska
WYDAWCA - Gubiński Dom Kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 81 69 - czynna poniedziałek - piątek godz. 09.00-16.00.
 Sebastian Bielski - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169 Andrzej Matłacki - redaktor  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,
 Skład i grafika: GDK  Druk: Wydawnictwo Media Regionalne Sp. z o.o. w Zielonej Górze. | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.

Podobne dokumenty

Z bialo-cZerWonym akcentem - Wiadomości Gubińskie

Z bialo-cZerWonym akcentem - Wiadomości Gubińskie Stowarzyszenie liczy 31 osób, a pracy jest sporo, dlatego potrzebujemy chętnych rąk do pomocy na czas turnieju. W związku z tym zachęcamy o zgłaszanie się wolontariuszy.

Bardziej szczegółowo