Udany wjazd na giełdę - AM art

Transkrypt

Udany wjazd na giełdę - AM art
Magazyn
Pracowników
PKP CARGO
Nr 4 (22) – 2013
Udany wjazd
na giełdę
str. 3-5
Adam Purwin
pełniącym obowiązki prezesa Zarządu PKP CARGO
BIZNES
REPORTAŻ
Więcej na str. 2
HOBBY
Cała wiedza
o taborze
Terminal
we Franowie
tuż przed otwarciem
Pobiegliśmy na…
siódemkę!
str. 9
str. 10
str. 22
NEWS
PO KOLEI
JACEK WNUKOWSKI
zastępca dyrektora Biura Promocji (CCP)
Adam Purwin
pełniącym obowiązki prezesa Zarządu
W dniu 18.11.2013 r. Łukasz Boroń – prezes Zarządu PKP CARGO – złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji ze skutkiem natychmiastowym.
Przyczyną rezygnacji jest sytuacja osobista. Rezygnacja została złożona przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – Jakubowi Karnowskiemu. Do czasu wyboru nowego prezesa przez Radę Nadzorczą Spółki
pełniącym obowiązki prezesa PKP CARGO będzie Adam Purwin, członek Zarządu ds. finansowych.
– Dziękuję panu Łukaszowi Boroniowi za jego wkład w sukces rynkowy PKP CARGO, w szczegól-
Klimatyka
ności zaś za wysiłek włożony w udany debiut giełdowy spółki – mówi Jakub Karnowski, przewodni-
Powrót kontroli na wewnętrznych granicach
Polski z UE. Eksterytorialny status Stadionu
Narodowego, a pod jego dachem fruwający jastrząb dla odstraszania gołębi. Do tego
świetlne hasła Greenpeace’u na kominach kilku
polskich elektrowni. W tak niezwykłych okolicznościach zaczynał się szczyt klimatyczny ONZ
w Warszawie.
ry do tej pory sprawował funkcję członka Zarządu ds. finansowych w PKP CARGO S.A. Nowy prezes
Blisko 10 tys. delegatów z niemal 200 państw
świata zjechało nad Wisłę w poszukiwaniu konsensusu w walce z globalnym ociepleniem. Rola polskiej
prezydencji nie jest łatwa. Mimo że ograniczyliśmy
w ciągu ostatnich 25 lat emisję gazów cieplarnianych o 30%, przy jednoczesnym podwojeniu PKB,
to zwolennicy unijnej ekopolityki uważają, że Polska
promuje biznes węglowy i spycha ochronę środowiska na boczny tor.
czący Rady Nadzorczej PKP CARGO SA oraz prezes Zarządu PKP SA.
Zarząd powierzył tymczasowe pełnienie funkcji prezesa Zarządu panu Adamowi Purwinowi, któZarządu Spółki zostanie wyłoniony przez Radę Nadzorczą w poszerzonym składzie osobowym zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu.
Łukasz Boroń od lipca 2012 r. pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych w PKP CARGO SA. Stanowisko prezesa objął w lutym 2013 r., zastępując Wojciecha Balczuna, który złożył rezygnację
z tej funkcji w styczniu 2013 r.
Pierwsza dama RP w „Tuwimowie”
Podczas Dożynek Prezydenckich PKP CARGO uruchomiło w Spale wyjątkową stację
kolejową. Z racji Roku Juliana Tuwima nazwano ją „Tuwimowo”. Odwiedziła ją pierwsza
dama RP, Anna Komorowska.
M
iędzy Tomaszowem Mazowieckim a Spałą
Grupa uczniów ze szkoły im. Juliana Tuwima
(„Tuwimowem”) kursował cieszący się ogrom-
z Inowłodza zaprezentowała na scenie w ,,Tuwim­owie”
nym powodzeniem specjalny pociąg retro ciągnięty
muzyczno-taneczną interpretację wiersza ,,Lokomo­
Obecnie sytuacja nieco nam sprzyja. Widać
przez parowóz Ty42-107 z Chabówki, dostarcza-
tywa”. Na zdjęciu Pani Anna Komorowska w to-
zmniejszenie inwestycji w tzw. czyste źródła energii,
jąc pasażerom wielu niezapomnianych wrażeń.
warzystwie młodych artystów, którym powiedziała:
a świat zaczął znowu zmierzać w kierunku źródeł
Na stację przybyła m.in. Anna Komorowska,
– Słyszałam różne wykonania ,,Lokomotywy”, ale po
kopalnych. USA rozwijają wydobycie gazu łupko-
pierwsza dama RP.
raz pierwszy odbywa się to z parowozem w tle.
wego, Kanada pozyskuje ropę ze złóż niekonwencjonalnych, natomiast w Niemczech podzieliły się
foto
PKP CARGO
poglądy w sprawie polityki energetycznej.
Jednak „zieloni” w europarlamencie nie odpuszczają, widząc w węglu przyczynę pogarszającej
się sytuacji klimatycznej. Z kolei jeden z polskich
europarlamentarzystów twierdzi, że to niezwykle
kosztowna polityka klimatyczna UE idzie pod prąd
globalnym trendom. Przykładowo na świecie produkuje się dziś ponad 6 mld t węgla, z czego na
kraje UE przypada zaledwie kilka procent.
Korzystny kompromis klimatyczny jest nam
bardzo potrzebny. Ponad 85% procent energii
w Polsce pochodzi bowiem z węgla, górnictwo
węglowe zapewnia ponad 150 tys. miejsc pracy,
wpłacając do różnych budżetów 10 mld zł rocznie. Przyszłość rynku węgla nie jest też obojętna
PKP CARGO. W przewozach spółki węgiel stanowi
przecież ponad połowę ładunków. Czy do tej sytuacji nie jest więc adekwatne znane powiedzenie
o racji po naszej stronie?
2| INFO CARGO 04/2013
Z okazji Święta Kolejarza wszystkim Pracownikom Spółki oraz Ich Rodzinom
życzymy zdrowia, spełnienia prywatnych i zawodowych planów i marzeń
oraz wszelkiej pomyślności.
Zarząd PKP CARGO
Udany wjazd
na warszawską
giełdę
„PKP CARGO pociągnie GPW?”, „Bardzo dobry debiut”, „Debiut wypadł znacznie lepiej od
oczekiwań”, „PKP CARGO bohaterem notowań” – to tylko przykłady tytułów dzienników
entuzjastycznie relacjonujących pierwszy dzień notowań (30 października 2013 roku)
akcji największego kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
NA GIEŁDĘ
Powiedzieli
w dniu debiutu:
Sławomir Nowak
minister transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej:
– Kto przed pięciu, sześciu
laty pomyślałby, że spółka
z „PKP” w nazwie zadebiutuje na parkiecie? A dzisiaj oglądamy PKP CARGO
na warszawskiej giełdzie.
O ile symbolem kryzysu są
upadki spółek, to udany
debiut spółki odczytuję jako symbol wyjścia z kryzysu. Mam nadzieję, że optymizm powrócił na rynki na
dobre. PKP CARGO przeszło trudną drogę. Dlatego
dzisiaj możemy oglądać „na zielono” PKP CARGO na
warszawskiej giełdzie. Sukces spółki jest sukcesem
całej Polski. Chcemy, by firma rzuciła wyzwanie naj-
Oferta publiczna PKP CARGO S.A. o wartości
80,20 zł, co oznacza wzrost o ok. 18% w stosun-
1,42 mld zł to największa od początku tego roku
ku do ceny sprzedaży akcji w ofercie publicznej,
większym europejskim konkurentom.
oferta publiczna w Polsce oraz pierwsza z sukcesem
która wynosiła 68 zł. Był to najwyższy wzrost na
uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika to-
otwarciu notowań wśród spółek, które zadebiu-
warowego z Unii Europejskiej. PKP CARGO S.A. jest
towały na GPW w tym roku. W ciągu dnia kurs
17. spółką, która rozpoczyna notowania na rynku
utrzymywał się na stabilnym poziomie i wyniósł
– Udany debiut
podstawowym warszawskiej giełdy w 2013 r., oraz
na zamknięciu w dniu debiutu na GPW 81,16 zł,
PKP CARGO na GPW jest
446. spółką notowaną na tym rynku.
co oznacza wzrost o 19,35% w stosunku do ceny
sukcesem ponad 24.000
Historyczne otwarcie notowań akcji pierwszej
z oferty publicznej. Wzrostowi w pierwszym dniu
inwestorów indywidual-
giełdowej spółki z Grupy PKP nastąpiło po cenie
notowań towarzyszyła spora aktywność wśród
nych, którzy zaufali nam
Jakub Karnowski
prezes PKP SA:
i złożyli zapisy na akcje
w ramach Akcjonariatu
Obywatelskiego. Jest to
także sukces ok. 200 inwestorów instytucjonalnych,
głównie polskich instytucji finansowych, którzy zdecydowali się zainwestować w akcje przewoźnika.
Ten debiut to także kolejny etap zmian, które zachodzą w całej Grupie PKP. Zmian, u których podstaw leży dobro naszego klienta – niezależnie, czy
chodzi o pasażera PKP Intercity, czy biznesowego
klienta PKP CARGO. Dziękuję za ten udany debiut
ministrowi Sławomirowi Nowakowi, PKP CARGO
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu spółki na GPW.
Łukasz Boroń
prezes PKP CARGO:
– Debiut na GPW to zwieńczenie długiego, lecz owocnego procesu restrukturyzacji PKP CARGO. Jednak
debiutu na GPW nie traktujemy jako stacji docelowej, ale jako stację początkową na nowym szlaku. Obecnie, wraz z nowymi
akcjonariuszami, chcemy skupić się na realizacji
naszej strategii i wykorzystać potencjał do dalszego
rozwoju. Chcemy prowadzić dalszą restrukturyzację
spółki i umacniać naszą pozycję na rynku polskim,
foto
Rynek kolejowy
INFO CARGO 04/2013
|3
NA GIEŁDĘ
jak i kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych. Pomocny w tym procesie będzie status spółki
publicznej, który daje PKP CARGO dodatkowe możliwości pozyskania kapitału na rozwój i zwiększa naszą
wiarygodność jako partnera biznesowego. Około
18-procentowy wzrost kursu akcji na otwarciu notowań w stosunku do ceny sprzedaży akcji w ofercie
publicznej to imponujący wynik. Myślę, że na prywatyzacji naszej Spółki skorzystają nie tylko inwestorzy,
ale również nasi pracownicy. Dziękuję wszystkim pracownikom PKP CARGO – ten debiut to efekt ich pracy
i zaangażowania w restrukturyzację Spółki. Dziękuję
również naszym inwestorom. Teraz widzimy, że na
kolei można zarobić.
Adrian Furgalski
ekspert rynku kolejowego:
– Inwestorzy powinni być
zadowoleni z tego debiutu. Odradzam jednak szybkie pozbywanie się akcji,
by szybko zrealizować zy-
inwestorów. Właścicieli zmieniło 7,1 mln akcji,
największych pod tym względem spółek notowanych
ski. Polską kolej oceniamy
a wartość obrotów wyniosła 574,5 mln zł. Obroty
na warszawskim parkiecie.
przez pryzmat pociągów
na akcjach PKP CARGO podczas pierwszej sesji
W uroczystości debiutu uczestniczyli m.in. przed-
osobowych, do których
były największe spośród wszystkich notowanych
stawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa
funkcjonowania pasażerowie mają ciągle jeszcze
spółek tego dnia.
i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Skarbu Państwa,
sporo zastrzeżeń i ludzie do wszystkiego co spod
Na zamknięciu notowań w dniu debiutu kapi-
PKP SA – głównego akcjonariusza PKP CARGO i do-
szyldu PKP podchodzą nieufnie. Mało kto wie, że zu-
talizacja kolejowego przewoźnika wyniosła ponad
radcy, PKP CARGO oraz inwestorzy, którzy dołączyli
pełnie inna sytuacja ma miejsce na kolei towarowej.
3,5 mld zł, co pozwala spółce aspirować do grona
do Spółki po pierwszej ofercie publicznej akcji.
PKP CARGO od 2008 roku przeszło głęboką restrukturyzację. Jest koleją nowoczesną, śmiało i z sukcesem wchodzącą na rynki zagraniczne. Sądzę, że po
obniżce stawek dostępu do torów oraz po planach
modernizacji linii kolejowych zwłaszcza w kontekście
odbywającego się na nich ruchu towarowego spółka
może stawać się coraz silniejszym konkurentem na
krajowym rynku w stosunku do transportu drogowego. Myślę również, że takie koncerny jako LOTOS czy
PKN ORLEN dojrzewają powoli do tego, aby sprzedać
własne kolejowe spółki przewozowe. PKP CARGO
powinno stanąć na głowie, aby te firmy kupić wraz
z wieloletnimi kontraktami na przewóz paliw. To tylko
przykłady przesłanek, aby akcje PKP CARGO traktować jako dobrą i długofalową inwestycję.
foto
Rynek kolejowy
4| INFO CARGO 04/2013
Z grą miejską
w tle…
Z
okazji giełdowego debiutu PKP CARGO przygotowało dla miłośników kolei interaktywną grę miejską. W dniach 26–30 paź-
dziernika uczestnicy zabawy odwiedzili siedem stacji na trasie
przewozu wirtualnego kontenera: od punktu nadania sprzed siedziby PKP CARGO przy ul. Grójeckiej 17 (na zdjęciu dolnym) aż do
punktu odbioru, na który nie bez przyczyny została wyznaczona
siedziba Giełdy Papierów Wartościowych. Zadaniem graczy było
zdobycie jak największej
liczby punktów poprzez
odpowiedzenie na ukryte
w różnych punktach miasta pytania o trzech stopniach trudności, dotyczące
wiedzy o PKP CARGO oraz
kolei (za pomocą aplikacji
internetowej w telefonie).
W pobliżu mety na uczestników gry czekało również
mobilne kino 5D, gdzie każdy mógł wziąć udział w seansie filmu PKP CARGO
foto
PKP CARGO
pt. „Tajemnica piątego wagonu”.
Szkolenia
z inwestowania
na giełdzie
Inwestuj świadomie
• Spotkanie z ekspertami
• Ćwiczenia praktyczne
• Konkursy z nagrodami
• Szkolenia w 20 miastach
AkcjonariatObywatelski.pl
Kalendarz spotkań i zapisy na AkcjonariatObywatelski.pl
lub telefonicznie w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych
tel. (71) 332 95 65
953-Ogloszenie-AO-210x97_pkp_cargo.indd 1
13-10-30 10:23
Materiały mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Jedynym prawnie
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o PKP Cargo S.A. („Spółka”), ofercie publicznej akcji Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do
obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego
oraz udostępniony na stronach internetowych www.pkp-cargo.pl oraz www.dm.pkobp.pl. Niniejsze materiały nie podlegają rozpowszechnianiu, publikacji
ani dystrybucji bezpośrednio czy pośrednio, w całości lub w części, na lub do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii.
INFO CARGO 04/2013
|5
NEWS
Nowe cykliczne połączenia
Intermodalne
z Chinami
szłym roku chcą zwiększyć częstość kursowania
nawet do kilku połączeń w tygodniu – informuje
prezes CARGOSPED-u Daniel Ryczek.
W ramach współpracy spółka CARGOSPED na
terenie Polski będzie świadczyła usługi w zakresie
Grupa PKP CARGO Logistics wraz z partnerami
Far East Land Bridge i Russian Railways Logistics
uruchamia stałe połączenie z Chinami.
przeładunku, kontroli technicznej, składowania, spedycji, a także organizacji transportu samochodowego z terminalu do finalnych odbiorców.
Pierwszy pociąg po dwóch tygodniach podróży dotarł do Warszawy. Towary ze wschodniego
wybrzeża Chin do Europy Zachodniej docierają
morzem w ciągu ok. 35-40 dni. Daje to przewagę
transportowi kolejowemu szczególnie, gdy zlece-
„Kopernikusem”
z Niemcami
niodawcy zależy na czasie.
foto
PKP CARGO
Kopernika. – Mikołaj Kopernik był nie tylko dobrym
astronomem, ale też mediatorem, łącznikiem między
polskiej granicy ładunki przejął pociąg PKP CARGO.
„TIR-y na tory” – to nie tylko pusta idea. PKP CARGO
wprowadza ją w życie, realizując we współpracy
z ERS Railways przewozy intermodalne między
Warszawą a Krefeld k. Duisburga.
Będzie to regularne, stałe połączenie. Pociąg bę-
Pociągi z naczepami (36 sztuk po 30 ton każda)
Zadowolenie ze współpracy wyraził również Frank
dzie kursował między terminalem kontenerowym
między Polską a Niemcami będą kursować dwa razy
Schuholz, prezes holenderskiego przewoźnika ERS
w Suzhou w Chinach a terminalem CARGOSPED-u
w tygodniu. Uroczyste otwarcie nowego połącze-
Railways. – Pracowaliśmy razem nad tym projektem pra-
na warszawskiej Pradze. Przedsięwzięcie jest owo-
nia odbyło się na terenie terminalu CARGOSPED-u
wie 10 miesięcy – powiedział Frank Schuholz podczas
cem współpracy CARGOSPED-u, Far East Land
w Warszawie z udziałem partnerów przedsięwzięcia:
uroczystego otwarcia połączenia. – Cieszę się, że DLS
Bridge, Russian Railways Logistics z partnerami
przewoźnika kolejowego ERS Railways oraz opera-
wybrał naszą firmę, jak również terminal CARGOSPED-u
z Chin, Białorusi i Rosji. – Nasi partnerzy w przy-
tora drogowego DLS.
Jest to jedno z najlepszych miejsc w Warszawie i okoli-
Organizatorem przewozu z ramienia Grupy PKP
CARGO LOGISTICS jest spółka CAROSPED, która
odpowiada w Grupie za przewozy intermodalne. Na
– Cieszę się, że znowu mam możliwość otwarcia ko-
Polską a Niemcami – stwierdził Bodo Engler.
Dlatego, aby uczcić jego pamięć, na pierwszej
naczepie projektu „Kopernikus” na tablicy rejestracyjnej została wyryta data jego urodzin.
cach do realizacji tego rodzaju zadań – dodał.
lejnego połączenia – stwierdził Daniel Ryczek, prezes
spółki CARGOSPED. – Produkt jest bardzo rozwojowy,
Magazyn
Pracowników
PKP CARGO
Nr 4 (22) – 2013
więc myślę, że jeszcze dużo dobrego przed nami. To
drugie połączenie kolejowe realizowane we współpracy CARGOSPED z ERS Railways. W maju 2012 r.
Udany wjazd
na giełdę
str. 3-5
z terminala CLIP Logistics uruchomiono przewozy
między Swarzędzem a Rotterdamem.
– Wprowadzenie nowego połączenia nie byłoby
foto
Rafał Wilgusiak
możliwe bez pomocy ERS Railways i CARGOSPED-u
– powiedział prezes firmy transportowej DLS Bodo
Engler. Właściciel DLS dodał również, że nie bez po-
Adam Purwin do czasu wyboru nowego prezesa przez radę Nadzorczą
pełni obowiązki Prezesa PKP CArGO.
WIęCEj O rEZyGNACjI ŁuKAsZA BOrONIA Z fuNKCjI PrEZEsA NA str. 2
BIZNEs
rEPOrtAŻ
HOBBy
Cała wiedza
o taborze
Terminal
we Franowie
tuż przed otwarciem
Pobiegliśmy na…
siódemkę!
str. 9
str. 10
str. 22
Wydawca:
Biuro Promocji PKP CARGO
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
Koordynator projektu:
Marek Ryczkowski
tel. 22 391 46 95
mail: [email protected]
Realizacja wydawnicza:
Wydawnictwo Rynek Kolejowy
pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
Numer zamknięto 19.11.2013 r.
wodu połączenie to zostało nazwane na cześć Mikołaja
PKP CARGO może być
„championem Europy”
Kwestie prawne ograniczające ekspansję spółek
kolejowych takich jak m.in. PKP CARGO oraz zły
stan infrastruktury kolejowej – to główne bariery
hamujące rozwój rynku kolejowego w Polsce według
raportu przygotowanego przez ekspertów Instytutu
Jagiellońskiego (IJ) pt. „Co hamuje i napędza polską
kolej?”
PKP CARGO – twierdzi Wojciech Jakóbik, ekspert
na które państwo polskie ma największy wpływ, jak np.
Instytutu Jagiellońskiego. – Spółka powinna się da-
Lotos Kolej, Pol-Miedź czy spółki Orlenu. – Jest szan-
lej rozwijać i prowadzić ekspansję na rynku między-
sa na stworzenie narodowego championa – twierdzi
narodowym, a do tego jest potrzebna konsolidacja.
Marcin Roszkowski.
Prezes Instytutu Jagiellońskiego, Marcin Roszkowski,
Z raportu Instytutu Jagiellońskiego wynika również,
podkreśla, że nie ma żadnego powodu, aby najwięk-
że ogromny wpływ na zahamowanie rozwoju polskich
szemu w Polsce i drugiemu w Europie przewoźniko-
przewoźników towarowych mają stawki dostępu do in-
wi towarowemu narzucać sztuczne bariery, ograni-
frastruktury kolejowej. Stanowią one ok. 30% kosztów
czające jego rozwój. – Nie chcemy, aby polski rząd
ponoszonych przez operatorów kolejowych i z roku na
zachowywał się schizofrenicznie – mówi Marcin
rok są coraz wyższe.
Roszkowski. – Z jednej strony nawołuje do prywatyzacji, z drugiej ciągle stawia przeszkody.
Według badaczy IJ PKP CARGO ma wszelkie pre-
Według ekspertów Instytutu szansą na ustabilizowanie wysokości dostępu do infrastruktury
kolejowej jest restrukturyzacja PKP Polskich Linii
dyspozycje, aby stać się firmą na skalę europej-
Pochwała konsolidacji
Kolejowych. – Trzeba ustabilizować stawki dostę-
ską, pod warunkiem, że polski rząd nie będzie jej
Prezes Instytutu dodaje również, że najprostszym
pu, aby rynek był bardziej przyjazny i aby zwiększyć
w tym przeszkadzał. – Urząd Ochrony Konkurencji
rozwiązaniem, bardzo korzystnym dla polskiej gospo-
konkurencyjność naszych przewoźników – twierdzi
i Konsumentów niesłusznie wstrzymuje potencjał
darki, byłaby konsolidacja przez PKP CARGO spółek,
Wojciech Jakóbik.
6| INFO CARGO 04/2013
PKP CARGO i Węglokoks SA
aneksowały wieloletnią umowę
W ciągu najbliższych pięciu lat PKP CARGO będzie przewozić węgiel na zlecenie
Węglokoks SA. Spółki właśnie przedłużyły obowiązującą umowę dotyczącą współpracy
do 31 grudnia 2018 r.
S
Węglokoks SA, jednego z największych europejskich
dostawców paliw stałych i największego polskiego
eksportera węgla kamiennego.
– Współpraca z Węglokoksem ma dla nas kluczowe znaczenie. Przedłużając ten duży, wieloletni
kontrakt możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość – podkreślał Łukasz Boroń, prezes Zarządu
PKP CARGO.
PKP CARGO przewozi na zlecenie producentów
i dystrybutorów ok. 50 mln ton węgla rocznie. –
Jesteśmy największym przewoźnikiem paliw stałych
trony przedłużyły obowiązującą umowę zawar-
bardziej wszechstronnym i komplementarnym
w Polsce i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić
tą w 2008 r. na lata 2014-2018. Współpraca
przewoźnikiem w Polsce, co pozwoli zabezpieczyć
oczekiwania naszych klientów ze Śląska. W ostat-
Węglokoks SA z PKP CARGO liczy już kilka-
usługi logistyczne dla ok. 130 relacji przewozowych
nich tygodniach zwiększyliśmy liczbę wagonów, któ-
dziesiąt lat i oceniamy ją jako bardzo owocną
rocznie w eksporcie polskiego węgla i tym samym
re przekazaliśmy do dyspozycji naszych partnerów
i efektywną. Aneksowana umowa stanowi konty-
spełnić oczekiwania naszych kontrahentów w tym
– dodaje Sylwester Sigiel, członek Zarządu PKP
nuację naszej współpracy z firmą, która jest naj-
zakresie – mówi Jerzy Podsiadło, prezes Zarządu
CARGO ds. handlowych.
W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych
(„CUPT”) podpisano umowę o dofinansowanie zakupu
330 kolejowych platform kontenerowych przez PKP CARGO.
Podpisy ze strony PKP CARGO złożyli Łukasz Boroń – prezes
Zarządu, i Adam Purwin – członek Zarządu ds. finansowych, ze strony CUPT – dyrektor Paweł Szaciłło (pierwszy
z prawej). Całkowita wartość projektu to 117.077.670 zł.
Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko” wyniesie 28.508.700 zł.
foto
ryszard wnukowski
Więcej o tej taborowej inwestycji na str. 11
XXIV Karczma Piwna
w Tarnowskich Górach
„Jak długo w ojczyźnie naszej żelazne
drogi są, tak długo kolejarze ostoją
dróg tych są” – gromkimi głosami
rozbrzmiewał hymn śląskich baniorzy
(czyli kolejarzy) podczas XXIV Karczmy
Piwnej w Tarnowskich Górach.
P
lokalnego specjału, czyli golonki
z grochem i oczywiście śląskiego
piwa lanego do specjalnie przygotowanych kufli. Wszystko w rytm
melodii refrenu hymnu piwnego
„piwo, piwo baniorz musi pić, bo
bez piwa, karczmy piwnej, trudno jest nam żyć.”
Dwa tygodnie później odbyła się V Karczma Piwna Braci
Kolejarskiej zorganizowana przez ŚląskoOficjalne otwarcie Karczmy, od prawej Zenon Zemła – dy-
onad 300 kolejarzy i ich goście przez przeszło
rektor Śląskiego Zakładu PKP CARGO i Grzegorz Skarbecki
cztery godziny bawili się podczas jednej z naj-
– dyrektor Zakładu PKP PLK w Tarnowskich Górach
-Dąbrowski Zakład w Katowicach.
Tekst i foto:
Marek Ryczkowski
ważniejszych imprez integrujących pracowników
kluczowych śląskich firm.
Imprezę zawsze organizujemy wspólnie z naszymi
kolegami z PLK. Razem pracujemy na największym
węźle kolejowym w Tarnowskich Górach i razem się
bawimy na naszym kolejarskim święcie – wyjaśnia
Zenon Zemła, dyrektor Śląskiego Zakładu.
Na sali dominowały osoby w mundurach – kolejarze i górnicy, czyli nasi najważniejsi i najwięksi klienci.
Wspólne śpiewanie z pomocą specjalnie wydanego
śpiewnika i „walka na żarty i dowcipy” aranżowana
pomiędzy uczestnikami podzielonymi na pięć ław
piwnych – to główne punkty biesiady. Nie zabrakło
INFO CARGO 04/2013
|7
biznes
Cztery pytania do:
Józefa Kołodzieja,
dyrektora Biura Wsparcia Technicznego
Wykształcenie: absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego
Politechniki Krakowskiej, kierunek eksploatacja kolei, studia podyplomowe (projektowanie systemów jakości) w krakowskiej AE.
wej zarządzanej przez PKP Energetyka. Budujemy
sieć własnych 21 punktów poboru paliwa do loko-
Doświadczenie zawodowe: Z koleją związany od ponad 40
lat. Karierę zawodową zaczynał jako elektromonter przy utrzymaniu taboru spalinowego w lokomotywowni Kraków Płaszów.
Następnie adiunkt w Dziale Trakcji b. DRKP Kraków, referendarz
w Zarządzie Trakcji b. Południowej DOKP, kierownik oddziału
i zastępca naczelnika w byłej lokomotywowni Tarnów, specjalista
w byłej Dyrekcji Trakcji i Zaplecza Warsztatowego, a od powstania
PKP CARGO dyrektor Biura.
motyw spalinowych. Uznaliśmy, że takie rozwiązanie
jest znacznie tańsze niż modernizacja istniejących,
niespełniających wymogów ochrony środowiska i dozoru technicznego kolejowych stacji paliw. Tworzone
przez nas w ścisłej współpracy z Biurem Taboru plany
remontowe i inwestycyjne dla zaplecza technicznego mają zawsze na celu racjonalizację i optymaliza-
Największy sukces zawodowy: Trudno mówić o jakimś
jednym, spektakularnym sukcesie – tym bardziej, że jeśli były,
to również zasługa fachowców, z którymi przyszło mi pracować
i którymi miałem przyjemność kierować w swojej długiej karierze
zawodowej. W ostatnich latach udało mi się doprowadzić do
takiego stanu, że szeroko rozumiane zaplecze techniczne nie
jest „wąskim gardłem” w procesie utrzymania taboru i obsługi
procesu przewozowego.
cję kosztów oraz uzyskanie możliwości zapewnienia wysokiego poziomu utrzymania taboru. Sądzę,
że nakłady na zaplecze techniczne przekładają się
bezpośrednio na stan techniczny i bezpieczeństwo
taboru, a oszczędności, choć często trudne do wyliczenia, można liczyć w milionach złotych.
Jak wspierane jest zaplecze, aby jakość
Rodzina: żona Bogumiła, dwóch dorosłych synów: Krzysztof
i Jakub
świadczonych usług i tym samym bezpieczeństwo na torach były na najwyższym
Taniej jest tabor
kontrolować, niż go
później naprawiać
Jakie są główne zadania Biura?
Najlepiej odpoczywam: podróżując, zwiedzając ciekawe
miejsca w kraju i za granicą
poziomie?
Wiosną br. otrzymaliśmy prestiżowy i zobowią-
Hobby: motocykl chopper
zujący nas do przestrzegania najwyższych stan-
Znak zodiaku: Baran
dardów certyfikat ECM („podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie”). Obliguje on m.in. do tego,
aby każdy wagon zagraniczny czy krajowy był na-
boru, standardów obsługi procesu przewozowego
prawiany przez Grupę PKP CARGO LOGISTICS na
i bezpieczeństwa ruchu.
Czy istnieją możliwości redukcji kosztów
poziomie zgodnym z normami UE. I to ma miejsce.
zakupu energii elektrycznej?
Celem naszej pracy jest stała poprawa stanu
Przygotowując się do tej certyfikacji przeprowadzo-
technicznego eksploatowanego taboru trakcyjne-
nej przez Urząd Transportu Kolejowego, zainwe-
Lokomotywy zużywają ok. 95% energii w skali ca-
go i wagonowego oraz warunków jego eksploatacji.
stowaliśmy m.in. w zakupy najnowocześniejszego
łej spółki. Dlatego też finalizujemy rozmowy z PKP
Wspomagamy procesy utrzymania taboru oraz ob-
sprzętu spawalniczego i diagnostycznego do badań
Energetyka na temat warunków dostaw trakcyjnej
sługi przewozu ładunków. Dbamy o to, aby kupowany
nieniszczących, koncentrując się na monitorowa-
energii elektrycznej. Po raz pierwszy rozmawiamy nie
oraz modernizowany i naprawiany tabor był w sta-
niu stanu najważniejszych elementów wagonu to-
o cenach, ale o nowym systemie zakupów energii.
nie sprostać najwyższym wymaganiom techniczno-
warowego, czyli na zestawach kołowych i układach
Liczymy na wymierne korzyści finansowe po wpro-
eksploatacyjnym i spełniał wszystkie obowiązujące
hamulcowych. Mamy coraz więcej defektosko-
wadzeniu tego rozwiązania. Spółka po raz pierwszy
standardy w kraju i UE. Kierujemy się zasadą, że lepiej
pów, nowoczesnych urządzeń ultradźwiękowych
stanie się graczem na rynku energii. Ustaliliśmy,
kontrolować stan techniczny wagonów i lokomotyw,
i magnetyczno-proszkowych wykrywających niepra-
że w 2014 r. bezpośrednimi zakupami obejmiemy
diagnozować ewentualne nieprawidłowości, spraw-
widłowości w wewnętrznej strukturze materiałów.
35% zużywanej energii i ten udział będzie rosnąć,
dzać i lokalizować zagrożenia, niż naprawiać usterki,
Ostatnio byłem w Jaśle i tamtejsi pracownicy wska-
aby w 2016 r. osiągnąć 100%. Żartujemy, że na-
a w krańcowych przypadkach usuwać i ponosić koszty
zali, że po rozpoczęciu badań defektoskopowych
szym pracownikom musimy kupić czerwone szel-
szkód powstałych w wyniku wypadków lub zakłóceń
znacząco wzrosła liczba zestawów kołowych z ne-
ki jak maklerom, gdyż to od ich umiejętności zale-
eksploatacyjnych. Jedna trzecia załogi Biura to komi-
gatywnym wynikiem badań, eliminując potencjal-
żeć będą uzyskane przez nas ceny na uwolnionym
sarze odbiorczy – elita fachowców sprawdzających ja-
ne źródło zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. Takie
rynku energii. Niezależnie prowadzimy pilotażową
kość i zgodność z dokumentacją techniczno-technolo-
sygnały napływają z całego kraju. Widzimy, że na-
eksploatację liczników energii na reprezentatywnej
giczną wykonywanych napraw, dostarczanych nowych
sza praca przynosi efekty. Zasadą jest, aby każda
grupie 15 lokomotyw, co w przyszłości umożliwi
lokomotyw i wagonów czy wybranych części zamien-
złotówka wydana na zaplecze techniczne przynio-
precyzyjny pomiar ilości zużywanej energii i dywer-
nych i materiałów. Koledzy inżynierowie z Wydziału
sła efekt w postaci poprawy stanu technicznego ta-
syfikację dostawców.
Konstrukcyjno-Technologicznego w Poznaniu zajmują się opracowywaniem i prowadzeniem dokumen-
Fot.:
PKP CARGO
tacji technicznej taboru, działalnością normalizacyjną i uczestniczą w pracach zespołów roboczych UIC
i OSŻD.
Czy można pogodzić wysokie wymagania
z zakresu bezpieczeństwa z polityką racjonalizacji wydatków?
Nie tylko można, ale trzeba. W tym roku zainwestowaliśmy w budowę stanowisk do hartowania
obręczy zestawów kołowych w lokomotywowniach
w Bydgoszczy i Skarżysku-Kamiennej. Zahartowane
obręcze pozwalają na uniknięcie konieczności reprofilacji zestawów w całym okresie międzynaprawczym.
Kończymy projekt uruchomienia sieci kontenerowych stacji paliw jako uzupełnienia sieci podstawo-
8| INFO CARGO 04/2013
Jedna z nowych kontenerowych stacji paliw w Łazach. Są to
stacje nowoczesne, samoobsługowe, bezpieczne środowiskowo,
z bieżącym monitoringiem wydawania paliwa poprzez system
GPS i rejestracją zdarzeń na serwerach spółki.
Wiedzą (prawie)
wszystko o taborze
Bez opinii technicznej Wydziału Konstrukcyjno-Technologicznego żadna nowa lokomotywa lub wagon nie mogą być na potrzeby PKP CARGO wyprodukowane, a eksploatowany
już tabor wyremontowany lub zmodernizowany. Wszystkie oryginały dokumentacji technicznej, czyli rysunki i opisy, są składowane w Poznaniu.
N
ie ma w Polsce drugiej tak wielkiej skarbnicy
ków zamówienia. Po wyborze wykonawcy koniecz-
wiedzy na temat całego taboru kolejowego
ne jest uzgodnienie z nami dokumentacji technicz-
eksploatowanego w naszym kraju.
nej. Sprawdzamy zgodność proponowanych przez
Wspomagający Zarządzanie w obszarze Ewidencja
i Utrzymanie Pojazdów Kolejowych oraz Obiektów
Zaplecza Technicznego w PKP CARGO). W ramach
tego projektu stworzono moduł służący do zarządzania dokumentacją pojazdów kolejowych przechowywaną także w formie elektronicznej. Umożliwia
to dostęp zainteresowanych pracowników biur, zakładów oraz spółek Grupy do elektronicznej bazy
dokumentacji technicznej pojazdów eksploatowanych przez PKP CARGO.
Łączne zasoby to 14 mln formatów przeliczeniowych A4 obejmujących:
• 37 typów konstrukcyjnych lokomotyw
• 11 typów elektrycznych zespołów (EZK)
• 3 typy autobusów szynowych
• 400 wagonów towarowych i 200 osobowych
• 2 000 opracowań dotyczących taboru i urządzeń do jego utrzymania.
Większa część zasobów zarządzanych przez
wykonawcę rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych
pracowników Wydziału ma charakter archiwalny.
z wymaganiami narzuconymi przez regulacje kra-
W Poznaniu zatrudnieni są wyłącznie specjaliści
To „spadek” po powstałym na początku lat 50.
jowe i UE. Opiniowanie dokumentacji i współpraca
znający na wylot budowę i działanie wagonów oraz
Centralnym Biurze Konstrukcyjnym PKP. – Mamy do-
z producentem lub wykonawcą modernizacji po-
pojazdów trakcyjnych. Mają jednocześnie wiedzę
kumentację techniczną dawno wycofanych z eksplo-
zwala na dostawę pojazdów zgodnych z aktualnymi
na temat obowiązujących standardów i przepisów.
atacji i zezłomowanych już wagonów i lokomotyw.
normami, przepisami krajowymi i europejskimi oraz
Ci fachowcy tworzą w ramach Wydziału zespoły do
To jedyne takie miejsce w Polsce, w którym można
zapewnia naszemu taborowi wyposażenie w naj-
kluczowych obszarów dla współczesnego trans-
się zapoznać z informacjami techniczno-eksploata-
nowocześniejsze rozwiązania techniczne. Aktualnie
portu szynowego: wagonów, lokomotyw, układów
cyjnymi o całym taborze jeżdżącym w barwach PKP
trwają prace nad uzgodnieniem dokumentacji mo-
biegowych oraz normalizacji i dokumentacji tech-
po drugiej wojnie światowej. Doceniają to zwłasz-
dernizowanej lokomotywy serii ST48 i opiniowana
nicznej. Pracują na rzecz nie tylko PKP CARGO, ale
cza naukowcy i… modelarze – mówi Mirosław
jest dokumentacja konstrukcyjna dla kupowanych
całego kolejnictwa, ponieważ są naszymi przedsta-
Świątek, naczelnik Wydziału.
właśnie 330 sztuk 6-osiowych przegubowych wa-
wicielami zarówno w gremiach międzynarodowych,
gonów platform 80’ typu 629Z.
jak i krajowych zajmujących się rozwiązywaniem
– Na naszych pracownikach spoczywa wielka odpowiedzialność – podkreśla Tomasz Tomkowiak,
Dokumentacja techniczna wagonów i lokomo-
problemów technicznych. Uczestniczą w pracach
zastępca dyrektora Biura Wsparcia Technicznego.
tyw nieeksploatowanych przez PKP CARGO prze-
Grup Roboczych Międzynarodowego Związku Kolei
Kiedy PKP CARGO chce przykładowo zmodernizować
chowywana jest w formie papierowej. Pozostałe
w Paryżu (UIC), m.in. w zakresie hamulców kolejo-
lokomotywę, nasi koledzy są włączani w ten proces
zaczynają być dostępne w wersji elektronicznej.
wych, zestawów kołowych oraz kabiny maszynisty.
już na etapie organizowania przez Biuro Taboru
Pracownicy Wydziału mają znaczący wkład we wdra-
Ponadto są reprezentantami w komitetach technicz-
przetargu i przygotowania szczegółowych warun-
żany w życie System SANKO (Zintegrowany System
nych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Od lewej Tomasz Tomkowiak – zastępca dyrektora: –
Proces zarządzania tak bogatymi zasobami dokumentacji
technicznej wymaga ciągłego monitoringu pod względem
prawnej ochrony własności intelektualnej. Mirosław
Świątek (w środku), naczelnik: – Jestem entuzjastą najnowszych technologii gromadzenia dokumentów. Kiedyś
dokumentację magazynowaliśmy wyłącznie w formie
papierowej, co ograniczało możliwości zarządzania tymi
zasobami. Teraz przechodzimy na wersję elektroniczną.
Zbigniew Janiszewski, specjalista w zespole ds. pojazdów
trakcyjnych: – Uruchomienie szerokiego dostępu do
naszych zasobów ułatwia naszym inżynierom współpracę z pracownikami w całej Polsce zajmującymi się
bezpośrednio utrzymaniem taboru.
Magdalena Stasiewicz, specjalista, pracuje w bibliotece
(ponad 5 tys. woluminów): – Mamy zgromadzone ponad
11 tys. norm, w tym wszystkie dotyczące kolejnictwa. Do
moich obowiązków należy m.in. redagowanie biuletynu
„Komunikat Normalizacyjny dla PKP CARGO”. Stanisław
Stadnik, specjalista, jeden z trzech przedstawicieli PKP
CARGO w komitetach technicznych Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego: – Jest to praca kreatywna, ponieważ
tak duży przewoźnik jak my nie tylko monitoruje obszar certyfikacji, ale ma wpływ na ostateczny kształt
zatwierdzanych norm, najwyższej rangi uregulowania
technicznego.
Krzysztof Buszka (z lewej), menedżer, kieruje zespołem
zajmującym się problematyką układów biegowych
i badań nieniszczących: – Jestem członkiem Zespołu 06
„Układy biegowe” w UIC (Międzynarodowy Związek Kolei
z siedzibą w Paryżu) zrzeszającym przedsiębiorstwa
transportu kolejowego. Ustalamy standardy interoperacyjne, aby każdy eksploatowany wagon mógł bezpiecznie
i bez ograniczeń poruszać się po torach w różnych krajach. Tomasz Rozynek, specjalista: – Jestem członkiem
w Zespole 07 „Hamulce” w UIC. Naszym sukcesem było
zatwierdzenie w ub. r. polskiej hamulcowej wstawki
kompozytowej.
Tekst i foto
Marek Ryczkowski
INFO CARGO 04/2013
|9
PORADY
INWESTYCJE
Budowa terminalu
w Poznaniu – Franowie na finiszu
Plac składowy dla kontenerów i układ torowy są już gotowe. Przed wykonawcą są jeszcze prace wykończeniowe, w tym zainstalowanie
oświetlenia i dokończenie budowy dróg dojazdowych. Grudniowy termin przekazania inwestycji do użytku wydaje się realny.
Andrzej Massel,
podsekretarza stanu
w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej specjalnie dla „IC”
Rośnie udział transportu intermodalnego
w przewozach kolejowych. Czy Polska ma szanse na jego rozwój i dorównanie krajom zachodnioeuropejskim?
Inwestycja już na ukończeniu – stan: początek listopada
2013 r.
Na pewno tak. Podejmujemy działania zapewniające
ończona inwestycja PKP CARGO jest pierw-
ne w listopadzie, tak aby jeszcze w grudniu obiekt
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
szym etapem budowy Centrum Logistycznego
mógł uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
i Środowisko POIiŚ działanie 7.4 pt.: „Rozwój trans-
Franowo w 2011 r.
K
poprawę i zwiększenie przewozów intermodalnych.
na stacji Poznań Franowo. Terminal będzie przy-
Niezwykle ważny dla terminalu jest wybór jego lo-
portu intermodalnego” objęto wsparciem finanso-
stosowany do obsługi ładunków kontenerowych
kalizacji, gdyż od tego zależy m.in. konkurencyjność
wym budowę i rozbudowę kolejowych terminali
przewożonych transportem kombinowanym m.in.
Grupy PKP CARGO LOGISTICS w zakresie skrócenia
kontenerowych i centrów logistycznych w portach
kolejowym i drogowym. W założeniu już w 2014 r.
czasu przewozów. Inwestycja ma pod tym względem
morskich oraz w pozostałej części kraju, a także za-
obiekt będzie mógł obsługiwać przeładunki na po-
same atuty. Zlokalizowano ją na terenie największej
kup taboru do wykonywania tego rodzaju przewo-
ziomie 11 tys. TEU (w przeliczeniu na kontenery
stacji towarowej w regionie Wielkopolski, gdzie krzy-
zów. Żeby nie być gołosłownym – PKP Cargo kończy
20-stopowe), a docelowo 26 tys. TEU. Nowoczesny
żują się kluczowe linie kolejowe obsługujące trans-
pierwszy etap inwestycji związanej z budową termi-
obiekt powstaje przy współfinansowaniu Unii
port z portów morskich dalej do Polski i Europy
nalu intermodalnego na stacji Poznań – Franowo.
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Południowej. Franowo ma też dogodne połączenia
Przewoźnik otrzyma z UE dofinansowanie w wysoko-
Infrastruktura i Środowisko. Za realizację projektu
drogowe m.in. dzięki sąsiadowaniu z węzłem Krzesiny
ści prawie 10 mln zł. Realizowane są w tej i przyszłej
ze strony inwestora – PKP CARGO – odpowiada
przy autostradzie A2.
perspektywie inwestycje obejmujące zapewnienie
Biuro Nieruchomości.
Więcej informacji o projekcie na stronie interne-
Projekt „Budowa i wyposażenie kolejowego ter-
dostępu kolejowego do portów morskich.
towej http://terminal.pkp-cargo.pl.
minalu intermodalnego na stacji Poznań – Franowo
– Etap 1A” obejmuje m.in. liczący 1 570 m układ torowy (dwa tory załadunkowe i wyładunkowe), plac
o pow. około 22 tys. m2 do składowania kontenerów,
W grudniu pierwsze dostawy
drogę dojazdową oraz stanowisko do tankowania
Zakup przez PKP CARGO 330 wagonów platform
samojezdnych urządzeń przeładunkowych.
80-stopowych do przewozów kontenerów jest jed-
Jak informuje „IC” Jan Jakubowski, kierownik
ną z największych tego typu transakcji dotyczących
budowy z wyłonionej w wyniku przetargu firmy
towarowego taboru kolejowego realizowanych
SKANSKA (generalny wykonawca), prace są już na
w ostatnich latach w Polsce. PKP CARGO otrzyma
ukończeniu. Kiedy odwiedziliśmy plac budowy na
na wykonanie tego projektu dofinansowanie ze
przełomie października i listopada z ponad 200-oso-
środków Unii Europejskiej w kwocie równej mak-
bowej załogi zatrudnionej w miesiącach letnich, gdy
symalnie 30% wartości zakupu wagonu.
nadrabiano opóźnienia spowodowane przeciąga-
W drodze przetargu wybrano ofertę Europejskiego
jącą się zimą, pozostało około 20 osób. – Musimy
Konsorcjum Kolejowego Wagon. – Dla naszej firmy
jeszcze wykończyć stanowisko do tankowania po-
jest to duży prestiż, sprzyjający rozwojowi – mówi
jazdów i do rozładunku kontenerów, zamontować
Zbigniew Chlebowski, wiceprezes Zarządu EKK
maszty oświetleniowe i zakończyć budowę dróg do-
„Wagon”.– PKP CARGO eksploatuje już 92 platfor-
jazdowych wraz z trzema przejazdami przez tory.
my 80-stopowe starszej konstrukcji i 70 wagonów
Zdaniem Adama Kucharczuka, naczelnika Wydziału
90-stopowych kupionych przed trzema laty – do-
Inwestycji i Remontów z Biura Nieruchomości, bu-
daje Grzegorz Woźniak, zastępca dyrektora Biura
dowany terminal daje dalsze możliwości rozwoju,
Taboru. Dostaw pierwszej partii platform zgodnie
a jego powierzchnia całkowita to ponad 40 tys. m .
z harmonogramem zawartym w umowie spodzie-
Wszystkie roboty budowlane powinny być zakończo-
wamy się w drugiej połowie grudnia br.
2
10| INFO CARGO 04/2013
foto
EKK Wagon
Sześcioosiowy przegubowy wagon platforma 80’ do przewozu kontenerów odpowiada obowiązującym w komunikacji
międzynarodowej przepisom odnośnie do konstrukcji
i w każdym stanie załadowania może przejeżdżać przez:
rampy promowe o kącie nachylenia mostka promowego 1°30’ przy promieniu łuku toru wynoszącym 120 m,
tory rozrządowe o promieniu łuku toru co najmniej
75 m. Dopuszczalna prędkość wagonu wynosi 120 km/h
przy obciążeniu 20 t/oś. Jest wyposażony w trzpienie do
mocowania kontenerów 20’; 30’ i 40’, które umożliwiają
transportowanie ładunków rozmieszczonych zgodnie
ze schematem załadunku wagonu jednolicie lub różnorodnie na całej jego długości.
GRUPA
„IC” rozmawia z Wiesławem Szafrańskim – prezesem PKP CARGOLOK
Podejmujemy trudne decyzje i nowe wyzwania
Jakich zmian należy się spodziewać w funkcjonowaniu Grupy PKP CARGO LOGISTICS po połączeniu Spółki CARGOLOK z PKP CARGO TABOR
– Ostrów Wielkopolski?
Jak ocenia pan możliwości wykorzystania w najbliższych latach zasobów połączonych spółek?
To zawsze będzie uzależnione w pierwszej kolejności od strategii przyjętej przez właściciela. Plany
Zakładamy przede wszystkim w możliwie naj-
utrzymaniowe i naprawcze PKP CARGO stanowić będą
szybszym czasie zmiany o charakterze jakościowym
podstawowy kierunek strategii działania organizacji. Do
uwzględniającym sferę struktury i odpowiedzialności
nich również winny być dostosowane wszelkie dzia-
zarządczej sprowadzającej się do sprawnego kiero-
łania optymalizacyjne w zakresie zasobów ludzkich,
wania skonsolidowanym procesem naprawczym
infrastrukturalnych i sprzętowych. Jesteśmy świadomi
taboru trakcyjnego w ramach jednego podmiotu.
określonych niedoborów zarówno w zakresie wysoko
Dotyczą one także sfery nowych możliwości w zakre-
wyspecjalizowanej kadry pracowniczej czy potrzeby
sie optymalizacji zasobów, ujednolicenia i podniesie-
bieżącej wymiany lub dalszego pozyskiwania nie-
nia sprawności organizacyjnej oraz istotnego zwięk-
zbędnych dla procesu produkcji maszyn i urządzeń.
szenia efektywności naprawczej na potrzeby Grupy
W pierwszym przypadku, podobnie jak w całej Grupie
PKP CARGO LOGISTICS.
PKP CARGO, wysoka średnia wieku zatrudnionych
pracowników zmusza nas do ciągłego poszukiwania
Czy powstały potencjał odpowiada potrzebom
młodych i wykształconych specjalistów.
Grupy, czy też należy coś w nim zmienić?
Obecna struktura organizacyjna PKP CARGOLOK
opiera się na dwóch lokalizacjach, z których Oddział
Oznacza to zmianę struktury lub wielkości
zatrudnienia?
Wykształcenie: wyższe – magister ekonomii, studia podyplomowe
Master of Business Administration walidowane przez IAE AIX-ENPROVENCE Graduate School of Management
Doświadczenie zawodowe: ponad 30-letnie doświadczenie
w strukturach kolejowych jednostek organizacyjnych, począwszy od
Lokomotywowni Pozaklasowej w Poznaniu, poprzez Zakład Taboru
w Poznaniu, po Wielkopolski Zakład PKP CARGO. Ścieżka kariery
zawodowej obejmująca prawie wszystkie poziomy zatrudnienia w wymienionych powyżej strukturach organizacyjnych, uwzględniająca
i stopniująca zatrudnienie od stanowisk robotniczych, średniego
nadzoru (brygadzista, mistrz, naczelnik sekcji, naczelnik działu) do
stanowisk menedżerskich (z-ca dyrektora zakładu).
Największy sukces zawodowy: możliwość czynnego uczestnictwa
w procesie restrukturyzacji PKP CARGO, w tym dołożenia osobistej cegiełki do stworzenia dzisiejszej struktury i poziomu działania
Wielkopolskiego Zakładu oraz możliwość poznania i współpracy
z wieloma nietuzinkowymi ludźmi, doskonałymi fachowcami oraz
oddanymi firmie pracownikami
Rodzina: dwie dorosłe i wspaniałe córki
Najlepiej wypoczywam: w obecności życzliwych mi osób oraz
w trakcie czynnego uprawiania sportu
Hobby: turystyka górska, biegi terenowe
Znak zodiaku: Ryby
w Ostrowie Wlkp. specjalizuje się w naprawach okre-
W chwili obecnej załoga Spółki to 400-osobowy zespół
sowych pociągowych lokomotyw elektrycznych typu
pracowników. W niedługim czasie w wyniku włączenia
EU07, ET22 i ET41, natomiast Oddział w Czerwieńsku
kolejnego podmiotu działającego w strukturach Grupy
przejął w roku bieżącym naprawy rewizyjne spalino-
jej stan ilościowy powiększy się do ok. 600 osób. Z całą
wych lokomotyw manewrowych typu SM30, SM42,
pewnością należy stwierdzić, że jest to nasz największy
SM31 i SM48. Aby umożliwić racjonalny przebieg pro-
kapitał. Szereg ludzi pracujących w ramach utworzo-
cesu napraw pociągowych lokomotyw elektrycznych
nych oddziałów to specjaliści, zarówno w sferze pro-
Zarząd PKP CARGO podjął uchwałę o rozpoczęciu pro-
dukcyjnej, jak i administracyjno-technicznej. Mozolnie
cesu włączenia do spółki PKP CARGOLOK kolejnej lo-
i z namysłem tworzymy również strukturę organizacyjną
kalizacji, która kontynuując dotychczasową działalność
centrali Spółki. Naszym zamierzeniem jest ograniczyć
w zakresie utrzymania lokomotyw elektrycznych, dość
ją do niezbędnego minimum, przedkładając nad ilość
znacząco mogłaby odciążyć Oddział w Ostrowie Wlkp.,
wartości merytoryczne oraz cechy osobowe zatrud-
Chciałbym, aby PKP CARGOLOK otrzymał od wła-
przejmując częściowo naprawy okresowe lokomotyw
nionych tam pracowników. Jednak, jak wspomniałem,
ściciela swoisty kredyt zaufania. Podejmujemy trudne
serii EU07 i ET22. Podstawowym zadaniem spółki jest
struktura wiekowa załogi zmusza nas do naturalnego
decyzje i nowe wyzwania. Działamy w zmienionych wa-
utrzymanie właściwego cyklu naprawczego zasobów
uzupełniania kadry pracowniczej, szczególnie w obrębie
runkach, wdrażamy w szybkim tempie kompleksowy
trakcyjnych Grupy PKP CARGO. Jednak nie oznacza to
zespołów naprawczych, w których chcielibyśmy pozyskać
program informatyczny do obsługi spółki, podejmu-
w żadnym razie zamknięcia potencjału organizacji na
młodych inżynierów i techników w specjalnościach od-
jemy szereg zmian organizacyjnych oraz osobowych.
ewentualne potrzeby rynku zewnętrznego. Rozważamy
powiadających prowadzonej działalności. Moim priory-
Nie sposób w tym wszystkim ustrzec się potknięć
różne możliwości dywersyfikacji przychodów lub moż-
tetem jest stworzenie swoistej kultury organizacji, utoż-
i drobnych błędów. Na nich jednak również chcemy
liwości zmniejszenia kosztów napraw. W pierwszym
samiania się załogi z jej życiem i funkcjonowaniem oraz
się uczyć. Chcemy nie tylko zmierzyć się z oczekiwa-
przypadku już realizujemy kontrakty naprawcze z PKP
poszanowania pracy.
niami właściciela w zakresie nałożonych zadań, ale
IC zarówno w zakresie lokomotyw elektrycznych, jak
przede wszystkim im skutecznie podołać w najbliż-
i spalinowych. Świadczymy również usługi zewnętrzne
Czego Pan oczekuje od PKP CARGO i jej pra-
zapewniające, na ile to możliwe, optymalne wykorzysta-
cowników oraz co może Pan spółce i jej załodze
nie posiadanych zasobów maszyn i urządzeń.
zaoferować w zamian?
CARGOLOK i CARGOWAG
firm odpowiedzialnych za remonty wagonów w jed-
w Tczewie, Gorzów Wagony w Gorzowie Wielkopolskim
Razem można taniej i lepiej
ną spółkę CARGOWAG oraz dwie spółki odpowie-
i Wagrem w Kluczborku. W wyniku połączenia firm
dzialne za utrzymanie lokomotyw w jeden podmiot
kapitał zakładowy w PKP CARGOWAG uległ podwyż-
Dziesięć spółek zajmujących się dotąd w ramach Grupy
CARGOLOK. CARGOWAG powstały pod koniec lute-
szeniu z kwoty 7,5 mln zł do 71,637 mln zł. Natomiast
PKP CARGO LOGISTICS naprawami i utrzymaniem wa-
go br. na bazie PKP CARGO WAGON – SZCZECIN SP.
spółka CARGOLOK utworzona w marcu br. na bazie
gonów oraz lokomotyw połączono w dwie. 1 paździer-
z o.o. Przejął następujące spółki: PKP CARGO WAGON
PKP CARGO WAGON – CZERWIEŃSK przejęła PKP
nika w KRS zarejestrowano połączenia spółek. Zmieniła
w Toruniu, PKP CARGO WAGON – KRAKÓW, PKP CARGO
CARGO TABOR – OSTRÓW WIELKOPOLSKI. W wyniki
się tym samym struktura podmiotów zajmujących się
WAGON – TARNOWSKIE GÓRY, PKP CARGO WAGON –
tej operacji kapitał zakładowy CARGOLOK został pod-
naprawami wagonów i lokomotyw. Połączono osiem JAWORZYNA ŚLĄSKA, PKP CARGO TABOR – Pomorski
wyższony z 9,96 mln zł do 18,138 mln zł.
szych latach. Jeśli tak się stanie, uznam to za wypełnienie mojego zadania.
Rozmawiał: Marek Ryczkowski
/MR/
INFO CARGO 04/2013
| 11
PORADY
INNOWACJE
Zamiast papierowej dokumentacji:
Elektroniczny List Przewozowy
Nasza spółka rozpoczęła wdrożenie I etapu Elektronicznego Listu Przewozowego (ELP), który znacznie poprawi obsługę klientów, a docelowo wpłynie na optymalizację całego procesu przewozowego.
P
oprzez wdrożenie ELP papierowa dokumentacja
związana z przewozem towarów będzie zastępowa-
na dokumentacją w wersji elektronicznej. Opracowanie
koncepcji i prace wdrożeniowe prowadzone były przez
Zespół Projektowy ELP, w którym znaleźli się reprezentanci Biur: Ekspedycji, Polityki Handlowej, Logistyki
i Obsługi Klientów Regionalnych, Kierowania Przewozami,
Rozliczeń Centralnych oraz Teleinformatyki.
Wdrożenie ELP było możliwe dzięki dużemu
zaangażowaniu pracowników z Centrali i zakładów. Podkreślenia wymaga ogromny wkład pracy Zespołu Biura Ekspedycji, który we współpracy
z pracownikami Sekcji Przewozów, badał procesy
oraz testował kolejne fazy rozwiązania.
Szczególne podziękowania należą się: Elżbiecie
Kowalczyk, Bożenie Knitter, Gabrieli Czarneckiej,
foto
PKP CARGO
Marii Szewerowskiej, Wacławowi Jurzak,
Cecylii Gajny, Magdalenie Fyrnys oraz Marii
Urbańskiej.
Wsparcia merytorycznego w zakresie technologicznym udzielili szczególnie Urszula Chorąży
i Rafał Maćkowski.
Członkowie Zespołu Projektowego ELP oraz zaproszeni do współpracy eksperci z różnych jednostek (od lewej): Łukasz
Bednarski (Centralne Biuro Rozrachunków, CFC), Zbigniew Łuszczyński i Elżbieta Kowalczyk (Biuro Ekspedycji,
CHE), Anna Kicka (Biuro Finansów, CFF), Gabriela Czarnecka i Bożena Knitter (Biuro Ekspedycji, CHE), Agnieszka
Cedzyńska (BH Logistyka i Obsługa Klientów Regionalnych, CHR), Urszula Chorąży (Biuro Teleinformatyki, CCI),
Barbara Ceran (Biuro Ekspedycji, CHE), Ryszard Zeidler (Biuro Polityki Handlowej, CHH), Magdalena Fyrnys, Maria
Szewerowska i Cecylia Gajny (Śląski Zakład), Jadwiga Żydek i Wacław Jurzak (Śląsko-Dąbrowski Zakład) Grzegorz
Mentel i Rafał Jędreasz (Biuro Kierowania Przewozami, CHP).
Nawiązano bardzo dobrą współpracę z Biurem
Kierowania Przewozami, które w swoim obszarze
Pierwsze testy u klientów
zie CIM/SMGS i SMGS. Zgodnie z obowiązującymi
przygotowuje niezbędną dokumentację dla klientów
Dzięki zaangażowaniu dwóch zakładów na Śląsku
przepisami w przypadku przesyłek nadzwyczajnych
w wersji elektronicznej (m.in. zamówienie na wagony,
(Śląskiego i Śląsko-Dąbrowskiego) we wrześniu prze-
R25 i R27). Dziękuję panom Rafałowi Jędreaszowi
i Grzegorzowi Mentlowi, którzy na bieżąco pracowali w realizacji naszego projektu.
Istotnego wsparcia w przygotowaniu szaty graficznej systemu udzielali: Julita Sołtysiak i Sebastian
Bartoszko z Biura Promocji. Dzięki ich opiniom do
systemu wprowadzano nie tylko korekty graficzne,
klientami. Do pilotażu wybrano tych partnerów biz-
Wiele nowych możliwości
nesowych, którzy zgodzili się przekazać swoje uwagi
Dostęp on-line do portalu będzie dla naszych klien-
do systemu na etapie jego testowania. Klienci uzna-
tów bezpłatny. Portal klienta przygotowany do obsługi
li system za intuicyjny i prosty w obsłudze. Zgłosili
ELP będzie rozwijany, a jego użytkownicy za jednym
konieczność rozszerzania funkcjonalności o kolejne
logowaniem będą mogli w przyszłości m.in. zamówić
dokumenty eksploatacyjne, takie jak zamówienie
wagony, pobrać e-fakturę, przesłać harmonogram,
wagonów i dokumenty bocznicowe.
złożyć reklamację. Do obsługi nowego kanału komu-
lecz także zmiany w układzie funkcjonalnym.
Praca przy tym projekcie pokazała, że pracownicy regionalnych placówek spółki chętnie angażują się w nowe inicjatywy i są otwarci na zmiany.
Zmiany, które poprzez korzyść dla klienta dają korzyść nam wszystkim.
Bardzo dziękuję całemu Zespołowi Projektowemu
oraz osobom występującym w charakterze doraźnych ekspertów za wniesiony wkład. Do zobaczenia
nikacji stworzono lokalne centra obsługi klienta, które
Najpierw przesyłki krajowe, potem zagraniczne
docelowo, po pełnej migracji na dokumentację elektroniczną oraz po automatyzacji procesów, będą scen-
System pozwoli na sporządzenie i przesyłanie
tralizowane. Dla największych klientów PKP CARGO,
w wersji elektronicznej listów przewozowych po-
którzy posiadają rozwinięte systemy IT, przygotowuje
przez wypełnienie ich na stronie www.pkp-car-
się rozwiązanie polegające na bezobsługowym nada-
go.eu, jak również poprzez eksport pliku z syste-
niu przesyłki, czyli wymianie plików pomiędzy syste-
mu klienta do systemu PKP CARGO. Umożliwi też
mami bez udziału pracownika (np. kopalnie Kompanii
tworzenie tzw. wzorców, które klienci będą mogli
Węglowej, Jastrzębska Spółka Węglowa).
zapisywać we własnych zasobach i wykorzystywać
Wkrótce będziemy mieli możliwość wymiany da-
przy ponownych nadaniach. System ELP będzie
nych z kolejami obcymi w zestandaryzowanym for-
Anna Kicka
w pierwszej kolejności obsługiwał komunikację kra-
macie, co pozwoli na dołączanie informacji o śle-
Kierownik Projektu ELP
jową, następnie komunikację CIM, a w ostatniej fa-
dzeniu przesyłki.
na kolejnym spotkaniu roboczym.
12| INFO CARGO 04/2013
zachowana zostanie forma papierowa listu.
prowadzono pilotażowo testy usługi z wybranymi
J
ej fabryczne oznaczenie to TEM2. Produkcję tej
serii lokomotyw rozpoczęto w 1967 r. w Briańsku
(obecnie zachodnia Rosja) z przeznaczeniem do
ciężkiej pracy manewrowej, a także pociągowej.
Łącznie wyprodukowano ponad 3 100 lokomotyw.
Import do Polski rozpoczęto w 1976 r. Początkowo
sprowadzono wyłącznie lokomotywy szerokotorowe
(1520 mm) i kierowano je do obsługi rejonów przeładunkowych przy granicy wschodniej. Zastąpiły tam
wysłużone parowozy serii Tw1, Ty2 i Ty23. Łącznie
do roku 1988 Polskie Koleje Państwowe zakupiły
130 tych lokomotyw, w tym także w wersji przystosowanej do pracy na torach o szerokości 1435 mm.
Natomiast na potrzeby przemysłu sprowadzono do
Polski kolejne 300 lokomotyw.
Spółka PKP CARGO przejęła od PKP w 2001 r.
110 lokomotyw tej serii. Ich eksploatacja potwier-
SKARBY
NR 8
Lokomotywa SM48
(Tamara)
pod redakcją
mirosława szymańskiego
Dwie lokomotywy SM48 gruntownie zmodernizowane przez nowosądecki Newag
przekazano właśnie PKP CARGO ponownie do eksploatacji. Są to praktycznie nowe
jednostki – z lokomotywy manewrowej zamienione w towarowo-manewrowe,
inaugurujące serię ST48. W barwach PKP CARGO mamy w sumie 107 maszyn, z których
– w ramach podpisanego kontraktu – Newag zmodernizuje dalsze 28. Docelowo na
drugą młodość może liczyć jeszcze 20 popularnych Tamar.
dziła wcześniejsze opinie, że jest to bardzo udana konstrukcja. Lokomotywy doskonale sprawdziły się zarówno w transporcie ciężkich składów
przygranicznych, jak i w obsłudze rejonów przeładunkowych w tzw. kolejowych suchych portach
w Małaszewiczach, Żurawicy – Medyce i innych
kolejowych przejściach granicznych, gdzie odbywał się przeładunek towarów z taboru szerokiego
(1520 mm) na tabor normalny (1435 mm).
SM48 jest lokomotywą z przekładnią elektryczną
o układzie osi Co’ Co’. Przeniesienie napędu jest typowe dla tego typu maszyn. Silnik spalinowy o mocy
880 kW (1200 KM) napędza prądnicę główną, która
wytwarza prąd zasilający sześć silników trakcyjnych
połączonych równolegle w dwie grupy po trzy silniki. Ma dwa trzyosiowe wózki z czopami skrętu. Na
wózkach jest zabudowana ostoja lokomotywy, na
której spoczywa wyposażenie i nadwozie lokomotywy. Nadwozie lokomotywy jest typu zamkniętego
i składa się z pięciu części: przedziału silnikowego,
przedziału chłodnic, przedziału wysokiego napięcia,
Pierwsza zmodernizowana Tamara
foto
PKP CARGO
w ramach serii ST48 jest nowoczesną lokomotywą towarowo-manewrową
kabiny maszynisty i przedziału baterii akumulatorów.
wytnij,zachowaj
zachowaj
wytnij,
Porównanie danych technicznych lokomotyw serii SM/ST 48
W razie potrzeby (np. przy wymianie tłoka cylindra)
istnieje możliwość zdejmowania dachu.
Przez 37 lat eksploatacji Tamara zyskała opinię
Przed modernizacją
SM48 (TEM2)
Po modernizacji ST48
Masa służbowa (z pełnymi zapasami)
116 t
116±3% t
Typ silnika spalinowego
PD1M
Caterpillar 3512C
widoczność z kabiny maszynisty, wibracje i pogłębia-
Liczba i układ cylindrów
6, rzędowy
12V (60°)
podzespołów. W wyniku przeprowadzonych analiz
Moc znamionowa silnika spalinowego
882 kW (1200 KM)
1550 kW (2108 KM)
Obroty znamionowe silnika spalinowego
750 obr/min
1800 obr/min
Jednostkowe zużycie paliwa
225 g/kWh
213 g/kWh
Zużycie paliwa na biegu jałowym
10 l/h
6,8 l/h
Praca ciągła silnika trakcyjnego
463/720 V/A;700/476
V/A
463/720 V/A;700/476
V/A
Klasa izolacji silnika trakcyjnego
klasa B
klasa H
i systemy sterowania. Oprócz silnika spalinowego
System hamulcowy
Matrosow/Oerlikon
SABWABCO
cę główną o zwiększonej mocy do 1400 kW, napęd
Tablica pneumatyczna
brak
IPSz/KNORR-BREMSE
mocnej i niezawodnej lokomotywy. Jej wielką zaletą
jest mała awaryjność i stosunkowo niewielkie zużycie
paliwa. Ma też i słabe strony. Należą do niej m.in. zła
jący się, znaczny już stopień zużycia poszczególnych
w Centrali Spółki zapadła decyzja o przeprowadzeniu modernizacji lokomotyw tej serii. W maju 2013 r.
PKP CARGO podpisało z firmą Newag SA umowę
na modernizację 30 lokomotyw SM48. Podobnie
jak to było w przypadku „odmładzania” SM42, na
starej ostoi lokomotywy i ramach wózków posadowiono zupełnie nowe nadwozie wyposażone w nowoczesny, dużo mocniejszy silnik oraz podzespoły
wymieniono: maszyny elektryczne, w tym prądniurządzeń pomocniczych zasilanych silnikami prądu
przemiennego z zastosowaniem falowników, apaINFO CARGO 04/2013
| 13
skarby
raty w przedziałach wysokiego i niskiego napięcia.
posażono w dwa pulpity sterownicze, po jednym
trolę poszczególnych urządzeń i diagnozowanie
Wprowadzono system diagnostyki pokładowej na
dla każdego kierunku jazdy. Rozbudowano część
nieprawidłowości.
panelu operatorskim i lokalizację położenia loko-
socjalną, wyposażając ją w klimatyzację, kuchenkę,
Zakłada się, że modernizacja dotychczasowych
motywy w systemie GPS.
lodówkę i umywalkę. Poprawiono ergonomię i wa-
lokomotyw manewrowych SM48 pozwoli na prze-
W rezultacie powstała nowa seria lokomotywy
runki pracy maszynisty, wyeliminowano wibracje,
dłużenie o co najmniej 25 lat eksploatacji tej se-
liniowej o parametrach zbliżonych do lokomotyw
znacząco obniżono hałas, poprawiono maszyni-
rii taboru.
ST43. Nazwano ją ST48. Lokomotywa wyróżnia się
ście widoczność z kabiny. Zupełną nowością jest
zmienionym kształtem kabiny maszynisty, którą wy-
wprowadzenie systemu monitoringu za pomocą
kamer umieszczonych na czołownicach lokomo-
Zbigniew Ślędak
tywy. Obraz jest wyświetlany na monitorach znaj-
Janusz Zajączkowski
– naczelnik Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Trakcyjnego w Żurawicy,
– maszynista instruktor koordynujący,
Mazowiecko-Podlaski Zakład
dujących się na pulpicie maszynisty oraz jest rejeCelem modernizacji było uzyskanie efektów eko-
Kiedy zostałem
Lokomotywy SM48
nomicznych wynikających ze znacznego obniżenia
majstrem, a później
dały się poznać jako nie-
kosztów eksploatacji, w tym kosztów bieżącego utrzy-
mistrzem w lokomo-
zwykle wytrzymałe, silne
mania oraz zmniejszenia zużycia paliwa, oleju silni-
tywowni w Żurawicy
i oszczędne (wolnoobro-
kowego, kosztów środowiskowych itp.
pracowałem przy bie-
towy, sześciocylindrowy
strowany przez cyfrowy rejestrator.
Przewiduje się uzyskanie następujących ko-
Południowy Zakład Spółki
żącym utrzymaniu i na-
silnik spalinowy). Pomimo
rzyści:
prawach okresowych
prostej konstrukcji i mini-
• zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa
lokomotyw SM48.
malnej liczby zabezpieczeń
o 5% tj. o 12 g/kWh i o 32% na biegu jałowym
W 1976 r. do Żurawicy przyszło 15, a następ-
należą do najmniej usterkowych w naszej spółce.
tj. o 3,8 l/h,
nie 16 lokomotyw tej serii. Docelowo mieliśmy
W trakcie prac modernizacyjnych pozostawiono podwozie lokomotywy z silnikami trakcyjnymi
• zmniejszenie zużycia oleju silnikowego (ok. 56%),
• zmniejszenia opłat za emisję spalin (ok. 54%).
na stanie 41 tych lokomotyw. Zastąpiły one parowozy Ty2, które pracowały na szerokim to-
– nie pamiętam przypadku uszkodzenia silnika
W wyniku zmniejszenia kosztów utrzymania i zwięk-
rze. Nowe lokomotywy sprawowały się bardzo
trakcyjnego, a pracuję od 1981 r. – dodano tylko
szenia wskaźnika dostępności zmodernizowanych
dobrze. Pamiętam, że przez pierwsze sześć lat
cztery cylindry hamulcowe z hamulcem spręży-
lokomotyw okres zwrotu inwestycji powinien wy-
eksploatacji nie było z nimi żadnego problemu.
nowym, przez co wszystkie osie lokomotywy są
nieść ok. 7 lat.
Charakteryzowały się małą awaryjnością. W cią-
hamowane zarówno hamulcem zespolonym, jak
Mniejsze zużycie paliwa i oleju silnikowego to
gu 37 lat eksploatacji wymieniliśmy zaledwie
i sprężynowym. Natomiast całe nadwozie zosta-
zasługa zamontowanego silnika spalinowego typu
trzy, góra cztery silniki trakcyjne. Zarówno silniki,
ło zmienione – począwszy od silnika spalinowe-
3512C marki Caterpillar 3512C o mocy 1550 KW
jak i części biegowe nie sprawiały problemów.
go typu Caterpillar, przez maszyny elektryczne
(2108 KM). Ponadto na ekonomię pracy lokomo-
Najwięcej kłopotów powodowało pękanie gło-
asynchroniczne, układ chłodzenia z płynem chło-
tywy wpłynie system elektronicznego sterowania,
wic silników z winy niewłaściwej ich obsługi ze
dzącym, wentylator napędzany sinikiem hydro-
zapewniający optymalizację parametrów pracy
strony drużyn trakcyjnych. Długi okres eksploata-
statycznym, układ hamulcowy IPS, aż po bardzo
agregatu prądotwórczego (silnik spalinowy, prąd-
cji sprawił, że ostatnio ich stan techniczny uległ
wydajną sprężarkę zasilaną oddzielnym silnikiem
nica główna i pomocnicza) oraz wykorzystanie siły
pogorszeniu. Pamiętam, że pierwsze naprawy
asynchronicznym. Całkowicie zmieniono kabinę
trakcyjnej lokomotywy. Natomiast możliwość kom-
rewizyjne tych lokomotyw były wykonywane
maszynisty, która przenosi nas w XXI w. W porów-
pleksowej diagnostyki pojazdu z poziomu panelu
w Bołogoje, a naprawy główne w Astrachaniu
naniu z poprzednią jest szczelna, cicha, zamonto-
operatorskiego maszynisty umożliwi pełną kon-
nad Morzem Kaspijskim.
wano klimatyzację, nowoczesne fotele. Maszynista
nie jest narażony na wibracje od silnika spalinowego, który także jest zamontowany na poduszkach gumowych. W dużym stopniu poprawiono
SM48 przed modernizacją – PKP CARGO
widoczność z kabiny lokomotywy poprzez obni-
posiada ponad 100 lokomotyw tej serii
żenie przedziału silnikowego i szafy wysokiego napięcia. Dodatkowo zamontowano cztery kamery
(dwie pomiędzy zderzakami lokomotywy i dwie na
wysokości wzroku maszynisty). Pomagają w czasie
dojazdu lub podjazdu na dużym łuku.
Obsługa lokomotywy jest niezwykle prosta, intuicyjna. Już po kilku godzinach maszyniści potrafią
ujarzmić tę niezwykle silną lokomotywę pomimo cał-
wytnij, zachowaj
kowitej zmiany techniki sterowania. Nastawnik jazdy
w postaci kierownicy zastąpiono joystickiem.
Ogólnie modernizacja lokomotywy jest bardzo udana. Uważam, że Newag sprostał zadaniu
i przede wszystkim zostawił to, co najważniejsze –
prostotę obsługi i działania lokomotywy. Maszynista
steruje lokomotywą i ma pełny wgląd w parametry
urządzeń lokomotywy, natomiast pracą wszystkich
urządzeń steruje komputer i ewentualnie koryguje
błędy człowieka.
14| INFO CARGO 04/2013
foto
Paweł Telega
trzy pytania do:
Ignacego Góry,
o charakterze systemowym i doraźnym w zakresie
bezpieczeństwa ruchu na polskiej kolei.
Jak Pan zamierza osiągnąć ten cel?
wiceprezesa UTK
Zadanie to można osiągnąć poprzez egzekwowanie, ale również dostosowywanie przepisów do
wymagań rynkowych i wspólnotowych, umożliwianie
wprowadzania rozwiązań technicznych mających
wpływ na jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo, stałe monitorowanie rynku i w sytuacji tego
wymagającej podejmowanie działań kontrolnowyprzedzających oraz oczywiście systematyczny
rozwój istniejących systemów zarządzania bezpieczeństwem. Przypomnę, że podstawowe zadania dla tego stanowiska określone są w ustawie
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
aktach wykonawczych oraz aktach prawa wspólnotowego. Dotyczą one nie tylko bezpieczeństwa
w transporcie kolejowym, ale również spójności
i interoperacyjności systemu kolejowego, nadzo-
Nominacją jestem zaszczycony
ru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem
Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, powołał Ignacego
Górę, dotychczasowego naczelnika Wydziału
Bezpieczeństwa Ruchu w Biurze Kierowania
Przewozami (CHP), na stanowisko wiceprezesa
Urzędu Transportu Kolejowego ds. bezpieczeństwa ruchu.
cyjnej z UE w zakresie sektora kolejowego, w tym
linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, licencji
i świadectw maszynistów, współpracy administraspraw rynku wewnętrznego w zakresie swobodnego przepływu towarów i harmonizacji technicznej,
tworzenia i funkcjonowania systemu oceny zgod-
To duże zaskoczenie, że został Pan wicepre-
Marzenie to…
że większość uczestników rynku kolejowego będzie postrzegała Urząd Transportu Kolejowego
Zaskoczenie raczej nie. Przecież był organizowany
jako instytucję, dzięki której możliwy jest szybki
konkurs, chociaż oczywiście ostatnie słowo należało
i bezpieczny rozwój transportowego rynku kole-
do ministra. Jestem natomiast zaszczycony nominacją.
jowego w Polsce.
Zdaję jednak sobie sprawę z trudnego wyzwania, jakie
zostało przede mną postawione. Nadrzędnym celem
jest z pewnością bezpieczny rozwój transportu kolejowego, a realizacja tego wymaga złożonych działań
Agnieszka
Radwan
Od 19 września zastępca dyrektora
Biura Zarządzania Zasobami
Ludzkimi
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
studia podyplomowe – prawo pracy
Doświadczenie zawodowe: Realizacja polityki personalnej w Najwyższej
Izbie Kontroli, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i WARS SA. Ponad 10-letnia
praktyka w zarządzaniu procesami HR związanymi z administracją personalną,
np. planowanie i prognozowanie zatrudnienia, planowanie ścieżek kariery
pracowników firmy, nadzorowanie procesów szkoleń, nadzór nad rekrutacją
i selekcją, opracowywanie systemów motywacyjnych, nadzorowanie procesów
reorganizacji i zmian strukturalnych.
Największy sukces zawodowy: szereg zakończonych sukcesem projektów
w dziedzinie HR, wspierających zarządzanie i rozwój kadr, takich jak: wdrożenie
Systemu Ocen Pracowniczych wraz z procedurami odwoławczymi powiązanych
z finansowym systemem motywacyjnym. Wprowadzenie niefinansowego
systemu motywacyjnego. Wprowadzenie Zintegrowanego Modelu Zarządzania
Kompetencjami wraz z odpowiednimi schematami rozwiązań systemowych.
Inne projekty przyczyniające się do podnoszenia efektywności pracy, rozwoju
pracowników oraz kreowania sprzyjającego klimatu w organizacji.
Rodzina: mąż, syn
Najlepiej wypoczywam: Z rodziną i przyjaciółmi na cudownych Mazurach
oraz podczas podróży, dzięki którym poznaję obyczaje, kuchnię i tradycję
innych kultur. Po pracy relaksuję się, oglądając dobre polskie kino, teatr
telewizji i programy kulinarne.
Znak zodiaku: Byk
ności i nadzoru rynku w sektorze kolejowym.
Docelowo chciałbym osiągnąć taką sytuację,
zesem UTK?
kadry
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
Janusz Mincewicz
Wykształcenie: absolwent Politechniki Krakowskiej (pojazdy szynowe)
Doświadczenie zawodowe: od początku związany z PKP, a od 2001 r. z PKP CARGO. Pracował na wielu stanowiskach wykonawczych m.in. maszynisty,
a później średniego i wyższego nadzoru: naczelnika wydziału eksploatacji lokomotyw i wydziału bezpieczeństwa ruchu.
Największy sukces zawodowy: Wdrożenie i nadzór w PKP CARGO Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Opracowanie m.in. w ramach grup
roboczych zasad i regulacji umożliwiających uzyskanie: wykwalifikowanych pracowników zespołu drużyn trakcyjnych, mających licencje i świadectwa
do samodzielnej obsługi lokomotyw PKP CARGO, obsługi sieci DB Netz na ustalonych odcinkach, zezwoleń i dopuszczeń lokomotyw spalinowych SU46
i elektrycznych EU43 do pracy na sieci DB Netz.
Rodzina: żona Mariola, dwie zamężne córki Karolinka i Małgorzatka oraz najpiękniejszy półroczny wnuk Iwo
Najlepiej wypoczywa: Och, to temat rzeka, bo wypoczywam czynnie i biernie. Relaksuje mnie książka i film, chodzenie po górach, jazda na rowerze,
praca w ogrodzie i wszelkie prace w drewnie.
Hobby: Budowa rodzinnego siedliska i ogrodu na obszarze prawie 1 ha
Znak zodiaku: Panna
Tomasz Cieślak
Od 1 sierpnia zastępca dyrektora Biura Analiz i Kontrolingu (czasowo p.o. dyrektora Biura
Polityki Handlowej)
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Doświadczenie zawodowe: Pracowałem w PTC jako analityk w dziale marketingu. W Banku Pekao
pracowałem w zespole wdrażającym CRM dedykowany do obsługi klientów korporacyjnych. Większość
mojego doświadczenia zawodowego zdobyłem jednak w wywiadowni Gospodarczej Dun And Bradstreet
(obecnie Bisnode D&B), w której od 2012 r. piastowałem funkcję dyrektora Działu Danych i Operacji.
Dominik
Wojtasiak
Od 28 października 2013 r. dyrektor
Biura Obsługi Prawnej
Wykształcenie: wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydział
Prawa i Administracji; od roku 2008 radca
prawny
Doświadczenie zawodowe: kilkunastoletnie doświadczenie uzyskiwane
dzięki współpracy zarówno z kancelariami prawnymi, jak i jako prawnik
świadczący pomoc prawną w spółkach prawa handlowego, w tym spółkach
publicznych
Największy sukces zawodowy: uczestnictwo w zakończonych sukcesem negocjacjach dotyczących zbycia przez spółkę publiczną oraz jej spółki
zależne aktywów, obejmujących między innymi udział w ogólnoświatowym
rynku sprzedaży TDI, związku chemicznego stosowanego przy produkcji
poliuretanów.
Udział w licznych procesach zmierzających do optymalizacji modelu
finansowania w spółce publicznej, polegających na zawieraniu umów
kredytowych według standardu LMA, jak również polegających na emisji
obligacji, w tym obligacji high yield.
Rodzina: żona, dwójka dzieci
Najlepiej wypoczywam: podróżując z rodziną bądź przy dobrej książce
Znak zodiaku: Strzelec
Największy sukces zawodowy: Z całą pewnością wyzwania, jakie oferuje PKP Cargo – są ambitne,
a ich pełna realizacja będzie powodem do satysfakcji. Mam więc nadzieję, że największe sukcesy są
jeszcze przede mną. W trakcie pracy w wywiadowni gospodarczej zwiększyliśmy kilkukrotnie zasoby
danych o przedsiębiorstwach zarówno pod względem zasięgu, jak i szczegółowości, poprawiając przy
tym oceniane zewnętrznie parametry jakościowe. Ciekawym elementem tej układanki było wdrożenie
innowacyjnej platformy umożliwiającej internautom poszukiwanie danych kontaktowych firm w zamian
za wynagrodzenie. Strona funkcjonuje do dziś.
Rodzina: żona, dwójka dzieci
Najlepiej wypoczywam: przy muzyce, podróżach i wycieczkach rowerowych
Znak zodiaku: Byk
INFO CARGO 04/2013
| 15
sprawy
Specjalista
haftuje obrazy
Bydgoszcz
To tylko ćwiczenia…
Władysław Szczepański, specjalista w Biurze
W piątek – i na dodatek trzynastego – u zbiegu
Nieruchomości PKP CARGO ma rzadką wśród
ul. Redłowskiej i Sobieszewskiej w Bydgoszczy przed
mężczyzn pasję. Od kilku lat… haftuje obra-
kompleksem budynków PKP CARGO tuż po godzinie
zy. Ma ich już ponad 50.
11 pojawiło się ponad 160 pracowników. Nie było
Podkreśla, że haftowanie jest czasochłon-
to jednak ani spotkanie integracyjne, ani gremialna
został bardzo szybko zweryfikowany przez pracow-
ne, ale sprawia mu dużą przyjemność. – Są ta-
delegacja powitalna, a realizowane zgodnie z wymo-
nika ochrony obiektowej. Opuszczenie całego tere-
kie dni, że pracuję do pierwszej w nocy, a w dni
gami przepisów o ochronie przeciwpożarowej prak-
nu kompleksu przez wszystkie osoby przebywające
wolne potrafię wstać już o piątej, aby haftować,
tyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewaku-
wewnątrz budynków zajęło tylko 3 minuty! Po 25 mi-
ale kiedy mam inne zajęcia, jak praca na dział-
acji na wypadek wystąpienia zagrożenia.
nutach od ogłoszenia alarmu wszyscy pracownicy
ce lub próby w chórze, to nitki z igłą odkładam.
Konieczność natychmiastowego przerwania wy-
sprawnie powrócili do swoich pomieszczeń i wznowili
Generalnie każdą wolną chwilę staram się wyko-
konywanych czynności służbowych i opuszczenia
pracę. W dokonanej ocenie i podsumowaniu prze-
rzystać na haft w myśl zasady „dzień bez nitek
stanowisk pracy wynikła z zagrożenia zidentyfiko-
biegu ćwiczeń potwierdzono, że ewakuacja przebie-
to dzień stracony” – śmieje się. Tematyka jego
wanego przez system alarmu pożarowego, oczy-
gła bardzo sprawnie.
obrazów jest różnorodna: ma motywy religijne,
wiście na potrzeby ćwiczeń zainscenizowanego.
Tomasz Lichwa
m.in. ikony, ale także pejzaże, kwiaty, postacie. Czy
W pomieszczeniu usytuowanym najdalej od wyjścia
samodzielne stanowisko
jest z nich zadowolony? – Kiedy wyszyłem pierw-
z kompleksu budynków czujka pożarowa dokona-
ds. ochrony przeciwpożarowej
szy, uznałem, że jest niezły. Jednak w miarę upły-
ła detekcji zagrożenia pożarowego. Alarm I stopnia
Biuro Wsparcia Technicznego
wu czasu nabierałem doświadczenia i zacząłem
dostrzegać pewne błędy, których wcześniej nie
widziałem. Obecnie obrazy są już lepsze, ale nie
zawsze jestem z nich zadowolony – przyznaje pan
KATOWICE
Władysław, którego pasją jest również… robienie
„My są ludzie z CARGO”
tekst i foto
Janusz Mincewicz
swetrów na drutach dla swoich dzieci.
„Nasz Śląsko-Dąbrowski to zgrana paka, znajdziesz tu gorola, znajdziesz tu hanysa, nawet
krakowiaka. My Śląsko-Dąbrowski zakład nad zakłady. Nasze dziołchy, gryfie chłopaki
ambitne, dla nas nie ma sprawy” – brzmią słowa hymnu napisanego przez pracowników.
Katowicki zakład jest pierwszym w PKP CARGO, który ma własny hymn.
Mirosław Zborowski, zastępca dyrektora ds. eks-
„Już zachodzi czerwone słoneczko” stała się inspira-
ploatacyjnych, zastanawia się, kto pierwszy wpadł na
cją i podstawą do późniejszego hymnu. – Pewnego
pomysł stworzenia hymnu. – Dziś trudno powiedzieć.
wiosennego popołudnia zeszłego roku przyszedł do
Ale fakt połączenia przed kilku laty sześciu zakładów
mnie kontroler Mirek Sosnowski (na zdjęciu), który
wykazał potrzebę jedności, stworzenia czegoś na-
ma swój zespół, śpiewa, gra na gitarze oraz keybo-
szego, własnego, z czym mógłby się utożsamić każ-
ardach, i podsunął mi do przeczytania trzy pierw-
dy, kto czuje satysfakcję z pracy na naszym terenie
sze zwrotki hymnu. Tekst odnosił się do historii po-
– uzasadnia. Przyznaje, że nieraz podczas spotkań
wstania zakładu. Postanowiliśmy iść w tym kierunku
była poruszana sprawa hymnu, mówiono, że należy
– wspomina dyr. Zborowski. Jak się później okazało
coś zrobić. Tak było aż do czasu udziału w górniczej
był to początek tworzenia hymnu. – Wraz z Mirkiem
„Karczmie Piwnej”. Wtedy usłyszana melodia niezna-
rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem, a później
nego twórcy pieśni powstańczej z lat 1918-1919 pt.
dołączyła do nas Basia Kubiesa, asystentka dy-
Uczestniczył już w kilku wystawach m.in.
rektora, która wsparła nas swoimi dużymi zdolno-
w Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych
ściami artystycznymi – opowiada Zborowski. Ogólnie
Kolejarzy. Ma satysfakcję, że jego prace zosta-
powstało kilkanaście zwrotek. Do ostatecznej wersji
ły dostrzeżone. – I to chyba nie dlatego, że ha-
zostało wybrane osiem. Hymn otrzymał tytuł „My są
ftował je facet – uśmiecha się. Mówi, że trudno
ludzie z CARGO” i po prapremierze został zaakcep-
mu się rozstać z obrazami, bo do każdego czuje
towany przez Jarosława Bagniewskiego, dyrekto-
jakiś sentyment, gdyż były wykonywane na róż-
ra zakładu. Jego tekst znalazł się w zeszłorocznych
ne rodzinne uroczystości. Ale kilka swoich prac
śpiewnikach „Babskiego Combra” oraz „Karczmy
sprzedał, a kilka dał w prezencie. W domu ma
Piwnej” – biesiadnych imprez organizowanych przez
jeszcze kolekcję ponad 40 obrazów. Był dobrze
katowicki zakład. – Dopiero po dość dynamicznym
zapowiadającym się piłkarzem Kmity Zabierzów,
i rozentuzjazmowanym wykonaniu przez uczestni-
jednak kontuzja przerwała jego karierę. W PKP
ków obu imprez utwór okrzyknięto hymnem Śląsko-
pracuje od ponad 40 lat.
Dąbrowskiego Zakładu. – I chwała za to wszystkim
„ludziom z Cargo” – śmieje się Zborowski.
16| INFO CARGO 04/2013
tekst i foto
Janusz Mincewicz
PORADY
PRAWO DLA WSZYSTKICH
tekst
Mateusz Albrewczyński
Biuro Organizacyjno-Prawne (CCR)
Nagrody jubileuszowe
Pani Jolanta 15. października 2013 r. nabywa uprawnienia do emerytury po ukończeniu 55 lat. Nie złożyła
wypowiedzenia o rozwiązanie umowy o pracę. W sierpniu otrzymała pismo proponujące rozwiązanie umowy
o pracę w związku z nabyciem praw do emerytury na podstawie art 30 paragraf 1 pkt 1. 15 listopada 2013 r.
będzie miała 35 lat pracy w PKP. Prosi o odpowiedź na kilka pytań.
W
związku z tym, że pytań dotyczących tej pro-
wymiaru. Procentowy próg rośnie o kolejne 100%
uwagę brany jest tylko i wyłącznie czas faktycznie
przepracowany.
blematyki napływa do nas najwięcej, naj-
co pięć lat, dając kolejno 200% podstawy wymia-
pierw zaprezentujemy ogólne zasady naliczania
ru po 20 przepracowanych latach, 300% podstawy
Ponieważ do osiągnięcia progu 35 lat pracy na
tych uprawnień.
wymiaru po 25 latach, aż do osiągnięcia maksymal-
kolei brakuje Pani Jolancie mniej niż 12 miesięcy,
nego progu wynoszącego 700% podstawy wymiaru
przysługująca nagroda jubileuszowa wynosić bę-
po przepracowaniu 45 lat na kolei.
dzie 500% podstawy wymiaru, natomiast odprawa
Nagrody jubileuszowe przysługują pracownikom
za pracę na kolei. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
(dalej: ZUZP) w załączniku nr 10 opisuje szczegółowo zasady ich przyznawania, przede wszystkim uza-
Nagroda jubileuszowa wypłacana jest w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia.
leżniając wysokość wypłaconej nagrody od dwóch
Prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje
czynników: podstawy miesięcznego, zasadniczego
również w wypadku przejścia pracownika na ren-
wynagrodzenia pracownika (w dniu nabycia prawa
tę lub emeryturę, gdy do nabycia nagrody brakuje
do nagrody) oraz czasu przepracowanego na kolei.
mu mniej niż 12 miesięcy (licząc od dnia rozwią-
Najkrótszym okresem pracy uprawniającym do na-
zania stosunku pracy). Na marginesie zaznaczyć
bycia nagrody jubileuszowej jest okres 15 lat, który
należy, iż brak jest analogicznego mechanizmu
uprawnia do nagrody w wysokości 100% podstawy
dla przyznawania odpraw emerytalnych, tj. pod
SZANUJMY PIENIĄDZE
Szybkie pożyczki gotówkowe
emerytalna zostanie wypłacona w wysokości 580%
podstawy wymiaru (zgodnie z treścią załącznika nr
11 do ZUZP).
Wszystkie pytania dotyczące porad
prawnych i interpretacji przepisów
prosimy kierować na nasz adres:
[email protected]
Jest to alternatywa dla kredytów gotówkowych udzielanych przez banki. Na co powinniśmy
zwrócić uwagę, jeżeli musimy skorzystać z ich oferty?
R
eklamy firm oferujących szybkie pożyczki otaczają
w spłacie zobowiązań, bank może odmówić udziele-
sięciu, a nawet kilkuset procent w skali roku! Jeżeli
nas z każdej strony. Te mniejsze, często o lokal-
nia kredytu. Firmy pożyczkowe podchodzą do tego
już się zdecydowaliśmy, to powinniśmy dokładnie
nym zasięgu działania, promują się ogłoszeniami na
bardziej liberalnie. Jest jednak coś za coś. Firmy
porównać oferty. Pośpiech nie jest wskazany, zwłasz-
przystankach autobusowych, słupach czy płotach.
pożyczkowe przerzucają koszty ryzyka na klientów.
cza wtedy, kiedy w grę wchodzą pieniądze.
Tzw. „chwilówki” są często jedynym wyjściem, z któ-
Oznacza to, że aż 1/3 kwoty pożyczki (przy zaledwie
Z informacji Urzędu Ochrony Konkurencji
rego mogą skorzystać klienci potrzebujący pilnego
jednomiesięcznym okresie spłaty) zwracamy ekstra.
i Konsumentów (UOKiK) wynika, że pożyczając z jed-
wsparcia finansowego. W ich przypadku nie trzeba
Z drugiej strony w niektórych firmach pierwszą po-
nej z firm 500 zł na 57 tygodni, klient musiałby zapła-
spełniać dodatkowych warunków, którymi często
życzkę otrzymujemy bez żadnych opłat.
cić aż 417,24 zł za obsługę pożyczki w domu! UOKiK
banki obwarowują swoje oferty. W przypadku firm
skontrolował 30 firm pożyczkowych. Zastrzeżenia
pożyczkowych procedura weryfikacyjna uproszczo-
Patrzymy na koszty
urzędu wzbudziły działania wszystkich kontrolowa-
na jest do niezbędnego minimum. Może się spro-
Zgodnie z tzw. ustawą antylichwiarską oprocen-
nych firm, a aż 12 spraw przedstawionych zosta-
wadzać np. do przelania 1 gr albo 10 gr z naszego
towanie pożyczki gotówkowej nie może przekroczyć
nie w ramach pozwu złożonego do Sądu Ochrony
rachunku bankowego. Szybką pożyczkę możemy
czterokrotności kredytu lombardowego Narodowego
Konkurencji i Konsumentów.
często otrzymać bez potrzeby wychodzenia z domu
Banku Polskiego, tj. obecnie nie może być wyższe niż
Pomimo że stopy procentowe NBP są najniższe
– wystarczy, że wyślemy SMS czy wypełnimy formu-
16% w skali roku. Firmy pożyczkowe znalazły spo-
w historii, nic nie wskazuje na to, iż przełoży się to
larz kontaktowy w Internecie. Weryfikacja klienta
sób na „obejście” tego przepisu. Naliczają swoim
na obniżenie kosztów pożyczek udzielanych przez
w większości przypadków jest podobna. Pieniądze
klientom tzw. opłaty okołokredytowe. Na przykład
firmy pożyczkowe. Pozostaje mieć nadzieję, że ry-
przekazywane są na nasze konto (nawet po 15 min)
ubezpieczenia na wypadek niespłacenia pożyczki
walizację cenową w tym segmencie rynku wymusi
lub są przywożone do naszego domu przez przed-
czy opłaty z tytułu obsługi pożyczki w domu klienta
zwiększona konkurencja.
stawiciela firmy pożyczkowej.
(czyli kosztów związanych z wizytą przedstawiciela
Maciej Kazimierski
Banki informacji o potencjalnych kredytobior-
firmy pożyczkowej, któremu będziemy przekazywać
redaktor finansowego portalu
cach zasięgają m.in. w Biurze Informacji Kredytowej
ratę spłaty). Wszystko to powoduje, że łączne koszty
TotalMoney
i jeżeli w tej instytucji odnotowane są np. zaległości
szybkiej pożyczki gotówkowej mogą sięgać kilkudzieINFO CARGO 04/2013
| 17
podróże
Roztocze
N
tekst i foto
Rafał Jasiński
Zagroda Guciów – muzeum etnograficzno-przyrodnicze położone w przełomowym odcinku doliny
Wieprza, gdzie można obejrzeć typowe dla Roztocza
chałupy oraz ciekawe ekspozycje stałe i czasowe.
a pograniczu Polski i Ukrainy znajduje się kraina
Turystyka
o urokliwych krajobrazach, dzikiej przyrodzie i cie-
kawej architekturze. Jak na warunki Polski wschodniej
Roztocze doskonale nadaje się do uprawiania
obszar jest dobrze zagospodarowany turystyczne,
turystyki jednodniowej, weekendowej i dłuższej.
co ułatwia poznawanie walorów Roztocza.
Niewątpliwie atutem Roztocza jest mnogość szlaków i tras dla pieszych, rowerzystów, jeźdźców i ka-
Charakterystyka
Roztocze to kraina malowniczych wzniesień
Droga roztoczańska
oraz dużych kompleksów leśnych. W krajobrazie
jakarzy. Istnieje także wystarczająca baza gastronomiczna i noclegowa. Organizację eskapad ułatwiają
również sezonowe kolejowe połączenia pasażerskie.
odznaczają się wzgórza, których pokryte polet-
Miasteczka i wioski
Mimo nie najlepszych szos także przemieszczający
kami zbocza pocięto licznymi miedzami. Czy są
Roztocze to nie tylko walory przyrodnicze i kra-
się autami nie powinni narzekać.
bardziej charakterystyczne dla tego subregionu
jobrazowe, ale także ciekawa zabudowa i atrakcje
widoki niż ten z Bukowej Góry w kierunku Soch,
kulturalne. Nie ma tutaj większych miast, a istnie-
w rejonie Suśca czy na wschód od Szczebrzeszyna?
jące osady nie burzą harmonii spokojnej krainy.
Ponadto znaczne obszary zajmują duże lasy. Na
W Zwierzyńcu, stanowiącym swoistą bramę do
uwagę zasługują buczyny, które jakże pięknie złocą
Roztoczańskiego Parku Narodowego, zachowało
się i czerwienią jesienią. Kompleksy leśne są miej-
się sporo zabudowy drewnianej, a także ciekawy
scem występowania dziesiątków gatunków roślin,
przykład zabudowy przemysłowej – browar. Tutaj
grzybów i zwierząt, wśród których na szczególną
organizowany jest cieszący się dużym zainteresowa-
uwagę zasługują drapieżniki wymagające dużych
niem festiwal filmowy. Uzdrowiskowy Krasnobród to
przestrzeni: wilk i ryś. Roztocze to także ciekawe
miejsce wypoczynku nad wodą. Józefów przyciąga
rzeki, które (jak Sopot i Jeleń) przelewają się przez
zaś festiwalem, rozległym, malowniczo położonym
progi skalne, tworząc charakterystyczne „szumy”.
na zboczu wzniesienia cmentarzem żydowskim oraz
To również ciekawe formy geologiczne i skalne –
kamieniołomem.
niezwykłą osobliwością tego terenu są skamieniałe
drzewa w Siedliskach.
Nie tylko Tatry
Wysokie...
A
Ciekawą zabudowę można odnaleźć także w wioskach. „Żelaznym” miejscem do odwiedzin jest
Zagroda Guciów
tekst
Rafał Jasiński
lternatywą dla często zatłoczonych polskich Tatr
może być zdecydowanie większy fragment tego
pasma górskiego, który jest położony w sąsiedniej
Basen w Beszeniowej
Słowacji. Turyści bardzo chętnie korzystają z tego
rozwiązania. Zwykle wybierają położone przy granicy
na południe od Lipowskiego Mikulasza. Po zdoby-
(w basenach temperatura jest niższa o ok. 20 stopni)
Tatry Wysokie. Jednak większość bardzo atrakcyjnych
ciu szczytu można oglądać rozległe gołoborze oraz
wpływa pozytywnie na zdrowie i urodę zażywających
miejsc położona jest nieco dalej od naszego kraju.
liczne formy skalne. Chopok jest zagospodarowany
kąpieli. Jednak Beszeniowa to nie tylko termy – rów-
Wskazujemy kilka z nich, które warto odwiedzić.
turystycznie – na szczyt można dotrzeć wyciągiem
nież najbliższa okolica wioski jest miejscem atrakcyj-
krzesełkowym, a w tutejszym ośrodku narciarskim
nym pod względem spacerów, wycieczek rowerowych
Niżne Tatry – Chopok
dość długo utrzymuje się pokrywa śnieżna, co po-
i wypraw górskich.
Na południe od słowackich Tatr Wysokich położone
zwala na uprawianie narciarstwa zjazdowego. Ze
są Niżne Tatry. Nazwa grzbietu może być myląca, bo
szczytu można zejść w Demianowską Dolinę. Liczy
Kieżmark
najwyższe szczyty liczą sobie ponad 2 000 m n.p.m.
ona sobie 15 km i jest uznawana za jedną z najpięk-
Słowackie góry to nie tylko piękna przyroda.
Drugą co do wysokości górą jest Chopok. Wzniesienie
niejszych w Niżnych Tatrach z uwagi na twory kraso-
Chcąc poznać ciekawe zabytki architektury powin-
położone jest w sercu Parku Narodowego Niskie Tatry,
we, w tym trzy bardzo ciekawe jaskinie. Co ciekawe,
niśmy udać się do Kieżmarku. W niewielkim mia-
Demianowska Dolina była zamieszkała już w czasach
steczku godnych obejrzenia jest kilka zabytków,
prehistorycznych, o czym świadczą odnalezione
takich jak zamek, bazylika i starówka. Jednak na
przez archeologów ślady bytowania.
szczególną uwagę zasługuje artykularny ewange-
Chopok
licki Kościół Św. Trójcy. To jedna z najlepiej zacho-
18| INFO CARGO 04/2013
Beszeniowa
wanych drewnianych świątyń na Słowacji. Została
Kąpieliska termalne są magnesem przyciągającym
wzniesiona bez użycia nawet jednego gwoździa!
turystów do małej wioski położonej w zachodniej
Potwierdzeniem wartości tego obiektu jest wpi-
części Liptowskiej Kotliny, nad rzeką Wag. Znajduje
sanie go (z siedmioma innymi świątyniami Łuku
się tam sześć basenów z wodą leczniczą. Tryskający
Karpackiego) na Listę Światowego Dziedzictwa
z geotermalnych źródłem zdrój o temp. 61 stopni C
UNESCO.
Prezenty: Bez nadęcia i z pomysłem,
czyli o rozwijaniu
kreatywności dziecka
DZIECI
PSYCHOLOG RADZI
Agata Ejsmont
psycholog, psychoterapeuta
tekst
Justyna Urbaniak
Jak kupować prezenty dla
dziecka?
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas poszukiwania idealnego prezentu dla dziecka, czas zakupów, odwiedzania centrów handlowych. Jakie prezenty wybrać dla dziecka, jak często je kupować, jak
W
sobie radzić z atakami histerii w sklepie?
ybór prezentu na mikołajki zależy od wieku
wszystkim niezwykle kreatywne. Nie bez znaczenia
Wchodzimy do sklepu, półki uginają się od kolo-
i osobowości dziecka. Podjęcie odpowiedniej
jest również wygląd – polskie zabawki z tektury mają
rowych zabawek. Nasze dziecko oszołomione chce
decyzji spędza nierzadko rodzicom sen z powiek. Jak
świetny design! A możesz wybierać z wielu wariantów:
dostać wszystko, pyta nas: „Mogę to? Mogę tamto?”,
sprawić radość dziecku, jednocześnie nie wydając na
świetną zabawą jest złożenie wspólnie domku z kar-
my odpowiadamy: „Nie, nie mam pieniędzy, nie tym
prezenty fortuny? Mamy dla was kilka oryginalnych
tonu, a następnie pomalowanie go zgodnie z dykta-
razem”. Zaczyna się płacz, krzyk, tupanie nogami.
i sprawdzonych propozycji.
tem własnej wyobraźni i umeblowanie tym, co tylko
Bezradność nas paraliżuje. Sami odczuwamy zdener-
Zabawki edukacyjne, przytulanki, gry... wybór
przyjdzie wam do głowy. W ofercie są również tek-
wowanie, wstyd, złość, strach przed oceną innych. Co
spośród całej gamy zabawek dla dzieci nie jest pro-
turowe klocki konstrukcyjne, papierowe miasto lub
robić? Ważne, aby pozwolić dziecku się wyładować,
sty. Producenci prześcigają się w pomysłach na to,
kolorowanki 3D.
dać mu czas na krzyk, za wcześnie nie ingerować. Po
jak uszczęśliwić swoich małych klientów. I przy oka-
Oczywiście na liście zabawek dla dziecka nie
ataku powinniśmy pochwalić dziecko, że się uspo-
zji zajrzeć głęboko do portfela rodziców. Czy jednak
może zabraknąć książki. Oferta jest bardzo bo-
koiło. Nie powinniśmy złościć się na dziecko ani tym
prezent musi być drogi, pełen błyszczących, grających
gata i czasem trudno zdecydować, które z pozy-
bardziej obrażać, bo w jego naturze leży próbowanie
i świecących dodatków, aby wywołał uśmiech na twa-
cji niosą ze sobą faktyczną wartość, ale jeśli masz
i sprawdzanie, na co może sobie pozwolić.
rzy obdarowywanego? Ależ oczywiście, że nie! Mimo
wątpliwości, podpowiadam, że dobrym rozwiąza-
Kiedy na zakupach jesteśmy sami i naszym celem
że w reklamach często producenci przekonują nas,
niem jest poszukanie w ofercie takich wydawnictw
jest wybór prezentu, najważniejszym kryterium bę-
iż bez gadżetów za kolosalne pieniądze żadne dziec-
jak: EneDueRabe, Dwie Siostry czy Zakamarki. To
dzie wiek dziecka, następnie jego zainteresowania
ko się nie obejdzie, nie wierz specom od marketingu
są wydawnictwa, które dużą wagę przywiązują za-
czy umiejętności.
i zaufaj prostym, sprawdzonym rozwiązaniom. I pa-
równo do treści, jak i estetyki wydawanych przez
Najmłodsi, a więc dzieci roczne czy dwuletnie, po-
miętaj, żadna, nawet najbardziej wymarzona zabaw-
siebie tytułów. Znajdziesz wśród nich klasykę pol-
znają dopiero świat, warto pomyśleć dla nich o zabaw-
ka nie zastąpi czasu, jaki rodzic mógłby poświęcić na
ską i szwedzkie czy francuskie nowości wydawni-
kach stymulujących ich rozwój np. wydających dźwię-
zabawę swojemu dziecku. Możecie zatem, oprócz po-
cze z doskonałą oprawą graficzną i fantastycznym
ki, kolorowych, które można zgnieść, postukać nimi.
darowania prezentu, zaplanować też czas na wspólne
tłumaczeniem. A jeśli dobrze przejrzysz wszystkie
Dzieciom w wieku przedszkolnym mogą spodo-
swawole. Taka zabawa to przede wszystkim budowa-
pozycje, gwarantuję, że znajdziesz wśród nich i ta-
bać się zabawki, dzięki którym będą mogły naślado-
nie bliskiej i trwałej relacji z dzieckiem.
kie książki, które służą nie tylko do czytania. Bo co
wać dorosłych – wózki dla lalek dla dziewczynek czy
Ale wróćmy do prezentów. Jeśli w twoim domu
można jeszcze zrobić z książką? Przyciskać, pod-
warsztaty samochodowe dla chłopców. Zawsze też
mieszka mały artysta, możesz pomyśleć o takim pre-
rzucać, potrząsać, pocierać... Odpowiedzi jest wie-
dobrym pomysłem jest kupno książek – przedszkolaki
zencie, który pomoże rozwijać kreatywność twojego
le, a pomysłowość autorów przerasta wyobraźnię
bardzo chętnie uczą się z nich nowych rzeczy.
dziecka. Może to być ciastolina, farby do malowania
niejednego zatroskanego rodzica.
Dzieci w wieku szkolnym często mają już sprecy-
palcami albo zestaw kolorowych mazaków, które
Pozostaje życzyć ci udanych łowów i satysfakcji
potem łatwo zmyje z rąk, buzi i domowych przedmio-
ze wspólnej zabawy, która pomoże wam spędzić ten
tów. Takie prezenty świetnie wspierają rozwój małej
czas z uśmiechem na twarzy i gotowością do kolejnych
Najbardziej boimy się kupować prezenty dla nasto-
motoryki dziecka i choć wydają się banalne, gwaran-
codziennych wyzwań. A może z okazji następnego
latka, towarzyszą nam obawy, że nie trafimy w gusta,
tuję, że razem będziecie się świetnie bawić podczas
święta zdecydujesz się stworzyć całkowicie autorską
dlatego nie bójmy się podpytać, co chciałby dostać.
wspólnych artystycznych projektów.
zowane zainteresowania, dlatego warto podążać za
nimi przy wyborze prezentu.
zabawkę dla swojego dziecka? Taka szyta ręcznie
Nie jest sztuką kupować dużo prezentów, sztuką
Dla konstruktorów mamy coś ekstra. Jeśli twoje
przez mamę lub tatę przytulanka to coś, czego
jest wybrać takie, żeby dziecko miało z nich dużo ra-
dziecko lubi majsterkować, budować i tworzyć rze-
twoje dziecko na pewno nigdy nie zapomni. A niepo-
dości na dłuższy czas, nie na chwilę. Ważne, aby umieć
czy z niczego, ostatnio rynek podbijają zabawki kar-
wtarzalność jest w dzisiejszych czasach na miarę złota.
bawić się z dzieckiem tym, co mu kupiliśmy, umieć
tonowe. Mają one wiele zalet: składa się je zgodnie
Daj się ponieść wyobraźni i uwierz w swoje twórcze
je zainteresować nowymi rzeczami i aktywnościami
z instrukcją, można je pomalować, są trwałe, a przede
możliwości. Powodzenia!
oraz rozwijać jego zainteresowania.
INFO CARGO 04/2013
| 19
KULINARIA
Świąteczne potrawy
regionalne
tekst i zdjęcia
Alicja Harbicka
A gdyby tak w tym roku zrezygnować z tego świą-
Po ciepłej przystawce warto spróbować kaszy ze
tecznego fast fooda? Popytać babcie, teściową oraz
śliwkami (podkarpacki przysmak) oraz klusek z ma-
mamę. Przygotować arcytradycyjną Wigilię, którą bę-
kiem na sposób mazowiecki. Obie potrawy są już
dzie piękną mieszanką kuchni regionalnej.
z tych słodszych. Kaszę ze śliwkami robi się bardzo
I tak na przykład na sam początek zrezygnuj-
łatwo. Należy ugotowaną kaszę połączyć z uprzednio
my z wszędobylskiego barszczu czerwonego
namoczonymi w zimnej wodzie śliwkami (suszony-
Nie wiem, czy to jest tylko polski problem, czy ogól-
i zróbmy zupę rybną, która jest tak popularna na
mi), a na koniec dosłodzić do smaku. Co do klusek
noświatowy, ale od pewnego czasu Polacy podczas
Lubelszczyźnie. Przygotowuje się ją z części ryb (gło-
z makiem, tutaj trochę trzeba się natrudzić, ale co
świąt idą na łatwiznę. Kupujemy gotowe makowce,
wy, ogony itp.) oraz gorącego bulionu warzywnego
tam, przecież to Wigilia! Mak namoczyć jak do ma-
gotowe sałatki i rzecz jasna zamawiamy gotowego
(włoszczyzna, tymianek, ziele angielskie, cebula).
kowca, przemielić w maszynie, najlepiej kilkakrotnie.
karpia w galarecie. Stół wigilijny, niestety, częściej
Gotową zupę przecedzamy i podajemy z makaro-
Wymieszać z roztopionym masłem, śmietaną i do-
już przypomina stołówkę z zimnymi przekąskami
nem lub kluskami kładzionymi.
słodzić bakaliami oraz miodem. Lekko podgrzać.
niż stół świąteczny.
Jeśli ktoś nie cierpi ryb w zupie albo pragnie cze-
Połączyć z ugotowanym makaronem.
No i co z tego? Pewnie wielu z was pyta. Ano,
goś innego w ten dzień, to może siemionka z ziemi
A po tym wszystkim, jeśli oczywiście brzuchy mają
przez tę nową manierę kupowania fast foodów wi-
śląskiej? Jest to zupa z siemienia konopnego z cebulą
jeszcze choć odrobinę miejsca po tej polskiej kuli-
gilijnych zanika rozmowa o smakołykach przygoto-
oraz śmietaną. Legenda głosi, że zupa ta powstała
narnej wycieczce – ciasto miodowe. Przygotowuje
wanych przez panią domu. A pani domu w ogóle
w samym Betlejem. Podobno podczas nocy, gdy Pan
się je wyjątkowo łatwo, dlatego można rzec, iż jest
nie czuje się dumna ze swojej pracy, a przecież
Jezus się narodził, spotkali się Żydzi i poganie. Tak
to istne kujawsko-pomorskie niebo w gębie! Robi
bez względu na wszystko każda kobieta pragnie
rozprawiali o tym cudzie, że zgłodnieli. A nie mieli
się je podobnie do muffinek. Najpierw miesza się
być chwalona.
zbytnio dużo do wyboru, więc wzięli to, co mieli, by
wszystkie suche składniki (mąkę, proszek, sól), potem
Jeśli jednak nadal was to nie przekonuje, mam
przyrządzić strawę – siemię konopi. Jak to się robi?
mokre: żółtka utarte z cukrem, skórka pomarańczo-
jeszcze jeden argument. Tradycja. Zanika tradycja
Otóż nasiona konopi gotuje się w wodzie tak, by
wa. Wszystko połączyć, dodać jogurt. Upiec. Polać
zajadania się regionalnymi potrawami. Potrawami,
zmiękły i popękały. Ważne jest, by zmieniać wodę co
miodem, kiedy ciasto jest jeszcze ciepłe.
które widzi się tylko podczas świąt, których przepisy
jakiś czas, żeby wypłukać gorycz. Następnie nasiona
Kropką nad „i” niech będą wspólne dla wszyst-
były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kupując
należy przecierać łyżką przez sitko i przelewać, tak
kich regionów dodatki. Moja propozycja: kompot
gotowe dania, kupujemy potrawy dostosowane do
by powstało mleczko. Powstały roztwór zagotować
z suszu oraz pierniczki.
produkcji masowej i z każdym rokiem zapominamy
z cebulą. Jak się ugotuje, dodać śmietanę i odpo-
o swoich potrawach.
wiednio przyprawić.
Pierniczki:
• 1 kg mąki (mnie wyszło trochę więcej)
• 1 łyżeczka ciemnego kakao
Wersja regionalna (przepis pochodzi z książ-
Jak zrobić?
ki Małgorzaty Musierowicz, dlatego bardziej
wielkopolska wersja)
Składniki
•
•
•
•
•
Źródła przepisów regionalnych: http://potrawyregionalne.pl, http://pięknywschód.pl
3/4 kg mąki zmieszać z przyprawami i kakao.
Zagotować miód. W garnuszku zbrązowić, mieszając,
80 g cukru, zalać połową szklanki wody, zamieszać
i wlać tak powstały karmel do mąki. Dodać resztę
35 dag miodu
cukru, roztrzepane jaja i masło. Zmieszać, zagnieść.
35 dag cukru
Pozostałe ćwierć kilograma mąki służy do podsy-
2 duże lub 3 małe jaja
pywania przy ugniataniu. Zagniecione do gładkości
ca musi być opruszona lekko mąką). Piec w temp.
15 dag masła
surowe ciasto może dojrzewać przez tydzień, naj-
175-180 stopni, tak by pierniczki zarumieniły się.
2 łyżeczki sody oczyszczonej, rozpuszczonej w 1/2
lepiej w lodówce. Po rozwałkowaniu ciasta na gru-
Przyozdabiać dowolnie.
szklanki wody
bość 1/2 cm (ja zostałam poproszona, by grubiej),
• 1 paczka przypraw do pierników
można z niego wycinać kształty foremkami (stolni-
Uwaga, pierniczków wychodzi mnóstwo, dlatego
warto zmniejszyć ilość składników o połowę.
Susz
Wersja do zupy (przepis z regionu kujawsko-pomorskiego, źródło potrawyregionalne.pl)
Składniki
•
•
•
•
•
•
•
20| INFO CARGO 04/2013
Jak zrobić?
Do garnka wlewamy wodę (2 litry). Wstawiamy na
mały ogień. Do jeszcze zimnej wody wkładamy owoce. Jak woda się zagotuje, dodajemy goździki, cukier,
dwie garści śliwek (suszonych bądź wędzonych)
cynamon i pomarańczę, która została wyszorowana
gruszka suszona
i pokrojona w grube plastry. Uwaga, cukier i przypra-
dwie garści suszonych płatków jabłkowych
wy dodajemy w zależności od własnego smaku.
pomarańcza
Następnie dolać kompot ze śliwkami i gotować ok.
cynamon, goździki, cukier
15 minut. Zagęścić mąką ziemniaczaną lub zabielić
woda
śmietaną, dosłodzić. Z mąki i wody zagnieść ścisłe
oraz 1 słoik kompotu ze śliwek, 3 łyżki mąki ziem-
ciasto. Urywać małe kawałeczki i wrzucać na wrzącą,
niaczanej, sól, szklanka śmietany.
osoloną wodę. Po ugotowaniu dodać do zupy. KULTURA
Specjalnie dla INFO CARGO
Kayah: jako dziecko bawiłam się w maszynistę
Krzysztof Pyzia: 2 grudnia zaśpiewa Pani
jadę w ostatniej chwili, rozkład jazdy PKP nie zawsze
dla kolejarzy w Sali Kongresowej PKiN podczas
pasuje do moich planów, a jestem osobą słabo zor-
Święta Kolejarza. Wcześniej śpiewała Pani już
ganizowaną.
przed taką publicznością?
Śpiewałam już przed bardzo różną publicznością.
Nawet przypadkową. Dla mnie to nie ma znaczenia,
bo szanuję każdego odbiorcę i daję z siebie wszystko.
Zna Pani jakiś dowcip o kolejarzach?
Znam swobodne tłumaczenie skrótu PKP, jak wszyscy zresztą, ale to niecenzuralne.
Wierzę, że ludzie związani z koleją często zmieniają
miejsce pobytu, więc mnie doskonale rozumieją, bo
poniekąd dzielimy ten sam los.
Która piosenka kojarzy się Pani z podróżowaniem pociągiem?
Myślę, że najbardziej „Transoriental”, piosenka
Myślała Pani o jakiejś niespodziance z oka-
z mojej ostatniej płyty. Jest bardzo transowa, stąd
zji tego święta? Kolejarze podobno żartują, że
ten tytuł, motoryczny rytm przypomina mi stukot kół,
pani muzycy mogliby zrobić weselną lokomo-
można by powiedzieć, że kolei transorientalnej.
foto
Daniel Nejman/marylapress.pl
tywę i wjechać nią na scenę przed rozpoczęciem koncertu (śmiech).
Może przebiorę się za pociąg. Postaram się być
Gdzie ostatnio jechała Pani koleją?
cują chęcią porozmawiania w obcym języku, wszyst-
Do Krakowa.
kim tę metodę polecam.
lokomotywą tego koncertu.
Coś z tej podróży utkwiło w Pani pamięci?
Dzieciństwo spędziła Pani u swoich dziadków w Białymstoku. W tamtym czasie często
Bardzo miła obsługa równoważąca inne niedo-
Płyta „Transoriental Orchestra” jest już teraz
opisywana jako wielokulturowa z domieszką
dźwięków bałkańsko-słowiańsko-żydowskich.
godności.
podróżowała Pani pociągiem?
Możemy się pokusić o stwierdzenie, że to jest
Owszem. Nawet pamiętam jeszcze lokomotywy
Na rynku ukazał się Pani nowy album
parowe. Koła były większe ode mnie. Przerażały mnie
„Transoriental Orchestra”. Śpiewa Pani na
swoim ruchem, rozmiarem i okropnym hałasem. Jednak
tej płycie m.in. po hebrajsku i arabsku. Czy
Na pewno nie. Choć być może sporo osób nieza-
jako dziecko spędzałam każdą niedzielę w Muzeum
przed rozpoczęciem prac nad płytą miała Pani
znajomionych bliżej z muzyką światową może odnosić
Kolejnictwa i godzinami bawiłam się w maszynistę,
styczność z tymi językami?
takie wrażenie. Byłby to jednak zbyt duży skrót my-
zmieniając lokomotywy na dawnej stacji Warszawa
Główna. Byłam więc z pociągami oswojona.
A jak to jest teraz? Często jeździ Pani pociągiem na swoje koncerty?
taka nowa wersja tego, co nagrała Pani kiedyś
z Goranem Bregoviciem? Dużo słucham muzyki etnicznej, z melodią róż-
ślowy. Jestem przekonana, że każdy kto przesłucha
nych języków jestem już obeznana. Zresztą jest to
„Transoriental Orchestra” będzie wiedzieć, jak różne
moja pasja. Chcę wciąż poszerzać znajomość języków
są to albumy. Nagrałam zupełnie nowy materiał, tak
obcych. To bardzo się przydaje nie tylko w śpiewa-
jak chciałam. I jak mi w duszy grało.
niu. Dużo też podróżuję i zawsze staram się nauczyć
Och, nie. Od 15 lat podróżujemy naszym busem
paru lokalnych zwrotów, a to jest świetny początek
Rozmawiał: Krzysztof Pyzia
z niezawodnym Ricardo za kierownicą. Na koncerty
do dalszej nauki. Międzynarodowe przyjaźnie owo-
[email protected]
Detektyw Rutkowski. Prawdziwa historia
Krzysztof Pyzia
Hobbit: Pustkowie Smauga
Reż. Peter Jackson
Rutkowski – to nazwisko budzi kontrowersje. Najbardziej
Tegoroczne filmowe święta to gratka szczególnie dla
rozpoznawalny detektyw wciąż wywołuje skrajne emocje
fanów fantastyki. 27 grudnia na ekrany polskich kin
wśród milionów Polaków. Jaki jest naprawdę?
wejdzie druga część „Hobbita” na podstawie powieści
Odpowiedzi na to i wiele innych pytań znajdziesz w pierw-
J.R.R. Tolkiena.
szej od wielu lat książce o Krzysztofie Rutkowskim. Jest ona
Jakim wydarzeniom będzie poświęcona środkowa część
owocem wielu godzin szczerych rozmów, które Krzysztof Pyzia odbył z najsłyn-
filmowej trylogii, informuje już sam podtytuł „Pustkowie Smauga”. Hobbit Bilbo
niejszym polskim detektywem. Poznaj środowisko, w którym dojrzewał. Przeczytaj
Baggins wraz z krasnoludami i elfami kontynuuje wędrówkę do siedziby smoka
o akcjach, które przyniosły mu sławę, pieniądze i wdzięczność setek osób. Zajrzyj
Smauga – wędrówkę po władzę i zagrabione krasnoludom złoto. Tym razem
za kulisy jego najgłośniejszych spraw, o których dotąd nigdy nie mówił tak otwar-
zobaczymy dużo więcej niż tylko oko bestii, kończące pierwszą część.
cie. Poza tym w słowniczku polsko-rutkowskim znajdziesz kultowe już zwroty, któ-
Efekty specjalne podobnie jak w poprzednich produkcjach Petera Jacksona ro-
rymi detektyw posługuje się na co dzień. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego lepiej
bią wrażenie! Szykują się też spektakularne sceny bitewne, ponieważ w górach
być kozakiem niż leszczem, do czego służy kwadrat i z czego składa się Zestaw
czai się nie tylko smok, ale też cała masa innych niebezpieczeństw. Poza tym
Rutkowskiego? Rutkowski ma też dla Ciebie kilka rad, jak zabezpieczyć samo-
pojawi się wątek miłosny oraz mnóstwo dziwnych postaci i przygód. A znale-
chód przed kradzieżą, gdzie nie chować pieniędzy i jak sprawić, by twój dom stał
ziony przez Bilba pierścień – ten sam, którego zniszczenia podjęła się Drużyna
się bezpieczny. Przeczytaj historię niezniszczalnego Detektywa Rutkowskiego i jej
Pierścienia we „Władcy pierścieni” – wielokrotnie pozwoli mu wyjść cało z opre-
nieznane fakty! Bogato ilustrowana książka „Detektyw Rutkowski. Prawdziwa hi-
sji i jeszcze uratować kompanów. Doskonała rozrywka dla całej rodziny – warto
storia” jest już dostępna w Empikach i innych dobrych księgarniach.
wybrać się do kina w wolnej chwili między świętami a sylwestrem.
INFO CARGO 04/2013
| 21
hobby
Pobiegli na… siódemkę
tekst
Aleksandra Rudzińska-Rdzanek
Wielkim sukcesem 15 zmotywowanych do walki zawodników PKP CARGO zakończył się udział w Otwartych Drużynowych Mistrzostwach
Polski rozgrywanych w ramach 35. Maratonu Warszawskiego. Nasza reprezentacja zajęła 7. miejsce na 65 drużyn startujących w zawodach,
a wśród uczestniczących w zmaganiach firm okazała się bezkonkurencyjna. To także sukces działań promocyjno-szkoleniowych prowadzonych w ramach funkcjonującego już od ponad roku programu „Firma przyjazna bieganiu”.
M
aratończycy mieli do pokonania dystans
42,195 km. Dzięki determinacji i doskona-
łemu przygotowaniu punkty dla Spółki zdobyli Grzegorz Maczyński (czas: 02:53:47); Zenon
Hartuna (02:53:47); Piotr Kocierz (03:08:12); Michał
Barszowski (03:12:22) oraz jedyna kobieta w zespole – Jolanta Witasik (04:12:00). Najmłodszy
z zawodników PKP CARGO, Marek Zyska (czas:
3:58), bardzo pozytywnie odbiera swój udział w tegorocznych zawodach.
– Maraton był bardzo dobrze zorganizowany, cieszę się również z tego, że mogłem wymienić swoje doświadczenia z osobami, które biegają od lat
i osiągają o wiele lepsze wyniki ode mnie – mówi
Marek Zyska, specjalista w Biurze Handlowym – Rynki
Zagraniczne i Intermodal. – Z drużyną PKP CARGO
Drużyna PKP CARGO w komplecie (od lewej): Krzysztof Sałdan, Piotr Kocierz, Jerzy Wyka, Grzegorz Fabisiak, Artur
Kopeć, Grzegorz Maczyński, Eugeniusz Cukrowski, Michał Barszowski, Jolanta Witasik, Roman Cenkier, Zenon
Hartuna, Jarosław Sadek. Pierwszy z prawej Marek Zyska
startowałem po raz pierwszy, po pięciu latach przerwy w bieganiu. Wcześniej dwa razy brałem udział
sportu. – Zdecydowanie bardziej wolę moment, kiedy
w Maratonie Warszawskim.
w moim organizmie po zakończeniu biegu gromadzą się
Marek Zyska przyznaje, że dość intensywnie
endorfiny. Wtedy czuję, że bieganie daje mi tzw. „kopa”.
przygotowywał się do tegorocznego startu: miał
Wspomina również, że do biegania zmotywowała go…
rozpisany plan treningowy na 20 tygodni, w ramach
wspinaczka górska. – Kiedyś dużo się wspinałem, a bie-
którego założył sobie pokonanie w sumie dystansu
ganie było najprostszym sposobem utrzymania dobrej
80-100 km.
kondycji fizycznej – tłumaczy Marek Zyska.
Sam uczestnik maratonu twierdzi, że bieganie jest
czynnością dość męczącą i paradoksalnie o wiele bardziej podoba mu się efekt końcowy uprawiania tego
Co zawodnik radzi osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem?
ABC biegaNIA
część
4
Poradnik dla początkujących
J
esień trwa w najlepsze. Ta nieprzyjemna dla
wielu osób pora roku wbrew pozorom bar-
– Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego obuwia
dzo sprzyja bieganiu. Panujący chłód sprawia, że
i ustalenie możliwego dystansu, który chce się poko-
szczególnie trzeba zadbać o to, aby w trakcie tre-
nać – wyjaśnia. – Paradoksalnie, lepiej jest rozciągnąć
ningów się nie wyziębić. Jesienią można trenować
się po treningu, żeby zapobiec kontuzji – wtedy, kiedy
częściej. Warto łączyć przyjemne z pożytecznym
mięśnie są rozgrzane. Nie należy też stawiać sobie
i przygotować się do wiosennego maratonu.
nierealnych celów. Bieganie to sport dla osób cierpliwych i traktujących go z należytą pokorą.
To bieg szczególnie trudny, ponieważ przy
długich dystansach biegacze napotykają inne niż
zwykle problemy. Chodzi o brak glikogenu w or-
W 2012 r. PKP CARGO uruchomiło program
„Firma przyjazna bieganiu”, mający na celu
promocję biegania jako najbardziej dostępnej
formy zdrowego stylu życia. Projekt zakłada,
że przynajmniej raz w roku pracownicy PKP
CARGO będą reprezentowali firmę podczas
dużego wydarzenia biegowego.
ganizmie przy długotrwałym wysiłku, co powoduje ogromne zmęczenie i chęć przerwania biegu.
Dlatego trzeba ćwiczyć bardzo systematycznie.
Trenujemy w zależności od potrzeb i możliwości.
Jeśli dopiero zaczynamy, trzeba zastosować trening
łączenia biegu i marszu, stopniowo zwiększając
dystans biegu i skracając marsz. Jeśli trenujemy
już od dawna – zwiększamy dystanse, dbając cały
czas o prawidłową dietę. Dobrze skonstruowany trening przynosi wspaniałe efekty, a jego nieodłącznym elementem powinny być pożądane
w treningach przed maratonem tzw. „przebieżki”, czyli krótkie odcinki (kilkaset metrów) przebiegnięte znacznie szybciej niż pozostała część
trasy. Na przygotowanie się do maratonu mamy
pół roku. Najbliższe maratony w 2014 r. odbę-
foto
PKP CARGO
22| INFO CARGO 04/2013
dą się dopiero w kwietniu. 6 kwietnia swoich sił
Od lewej: Grzegorz Maczyński, Jolanta Witasik,
Zenon Hartuna
będzie można spróbować w Dębnie, dokładnie
tydzień później – w Warszawie.
PO GODZINACH
Konkurs „W CARGO OBIEKTYWIE”
Laureatami: Grażyna Guzik i Lesław Łyszczarz
K
olejna edycja naszego konkursu zainteresowała wielu miłośników fotogra-
stronie prezentują pełną gamę czerwieni i żółci, podczas gdy te po prawej
fii. Serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za nadesłane
stronie są jeszcze zielone i dopiero zaczynają żółknąć. Nasz wzrok biegnie
prace. Tematem były „Wszystkie barwy polskiej jesieni”. Dlatego też Komisja
w dal prowadzony linią torów niknących w oddali, w „tunelu” stworzonym
Konkursowa miała nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ poziom nadesła-
przez korony drzew.
nych prac jak zawsze był bardzo wysoki.
Fotografia „Dwa kolory” Lesława Łyszczarza powstała w bukowym zagaj-
Największe uznanie zyskały fotografie, których autorami są Grażyna
niku znajdującym się w południowo-wschodnim obszarze lasu komunalnego
Guzik z Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Katowicach i Lesław
w Gliwicach. Tytułowe „dwa kolory” to wspaniałe zestawienie szaro-czarnych
Łyszczarz z Biura Kierowania Przewozami, również z Katowic. Zdjęcia na-
pni buków i opadłych z nich liści, które zaścielają ziemię jak dywan.
desłane przez każdego z Laureatów prezentują inny obraz polskiej jesie-
Gratulujemy obojgu laureatom!
ni. Komisja zdecydowała się wyróżnić po jednej pracy każdego z autorów.
W przypadku Pani Grażyny wybór padł na zdjęcie zatytułowane „Poranny
spacer”, a Pana Lesława – „Dwa kolory”.
„Poranny spacer” Grażyny Guzik to bardzo sympatyczna fotografia zrobiona podczas spaceru z pupilem, grzecznie czekającym na kontynuację
przechadzki. Na uwagę zasługują też kolory liści – te na drzewach po lewej
foto
Grażyna Guzik
foto
Lesław Łyszczarz
Poranny spacer
SM30, czyli ROBERCIK
Nagrody – zestawy zawierające 25 płyt
DVD z najwybitniejszymi dziełami kina
światowego wyślemy pocztą.
Dwa kolory
N
ieczęsto trafiamy na lokomotywy posiadające własne imię.
Zespół De Mono nagrał ponad 20 lat temu piosenkę
Takim wyjątkiem jest Robercik, mała
„Moje miasto nocą”. To właśnie jej tytuł jest tematem
lokomotywa manewrowa serii SM30,
kolejnej edycji konkursu „W CARGO OBIEKTYWIE”. Późną
jaką spotkaliśmy w Tarnowskich
jesienią i zimą zmrok zapada szybko. Oznacza to, że nie
Górach. Odzyskanie swojej dru-
trzeba czekać do późnego wieczora na możliwość wyj-
giej młodości „manewrówka” za-
ścia na wieczorny plener. Miasto nocą to podświetlone
wdzięcza Robertowi Mizerze, nie-
zabytki, mosty, wiadukty, blask neonów, światło latarń
gdyś naczelnikowi sekcji eksploatacji
odbijające się w mokrym asfalcie czy białe i czerwone
w Tarnowskich Górach w Śląskim
smugi świateł przejeżdżających samochodów… Do
Zakładzie (obecnie zastępca dyrek-
tego wszystkiego trzeba dodać świąteczne iluminacje,
tora ds. technicznych i utrzymania
które już niedługo ozdobią nasze ulice. Zapraszamy
taboru), z którego inicjatywy zdezolo-
do nadsyłania zdjęć przedstawiających nocny portret
wany pojazd wyremontowano i zmo-
miejscowości, w której mieszkamy.
dernizowano. Obecnie Robercik
le droższą w eksploatacji lokomo-
Na zdjęcia czekamy do 15 stycznia 2014 roku.
Prosimy nadsyłać je na adres mailowy
Redakcji: [email protected]
tywę SM42.
Regulamin konkursu dostępny jest na naszej stro-
wykonuje na terenie Zakładu prafoto
Marek Ryczkowski
Nowy temat:
„MOJE MIASTO NOCĄ”
cę manewrową, zastępując o wie-
nie intranetowej.
INFO CARGO 04/2013
| 23
ROZRYWKA
Cechuje junaka
Ciężka
zasłona
u drzwi
Lekarz na
onkologii
Odszkodowanie
wojenne
Kęs czegoś
pysznego
As na
tablicy
7
Część buta
2
Pod
żyletkę
Członek
OHP
Tłum,
chmara
czegoś
22
40
Rozmawia na
migi
Skrzynia
z
flancami
Sidła,
wnyki
Produkt
rąk lub
fantazji
38
Klika,
koteria
12
25
Doborowe
wojsko
Pokrywa
koronę
50 zęba
Naczynko
z lekiem
13
W
portfelu
Serba
Syreni
gród
Odbicie
piłki
nogą
33
Manewr
na ringu
5
Zatopek
10
Serafin
34
14
23
20
Co� dla aktorki
3
4
9
48
5
6
7
8
28
Suita z
numerem
Zryw na
bieżni
Bażant
lub
cietrzew
42
Biblijne
imię
męskie
24
Kryjówka
świstaka
Była lodowcowa
Miękki
litowiec
43
Rodzimy
rywal
Jelcza
35
Miasto w Japonii
37
45
3
Kosztowne cacko
32
6
46
27
Prawidłowe hasło krzyżówki z nr 3 (21) „IC”: „KONTENERAMI Z PKP CARGO
W KAŻDE MIEJSCE NA ŚWIECIE”. Dziękujemy wszystkim za nadesłane odpowiedzi.
Wśród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy korespondencję, jaką przysłał
nam Pan Leszek Lewandowski z Iławy (Północny Zakład). Gratulujemy!
Nagrodę – zestaw gadżetów firmowych wysyłamy pocztą.
Wśród autorów nadesłanego prawidłowego hasła krzyżówki rozlosujemy
nagrodę – zestaw gadżetów firmowych. Prosimy w korespondencji do nas
podać swoje miejsce pracy w PKP CARGO.
Odpowiedzi prosimy przesłać na adres Redakcji:
[email protected]
lub pocztą:
49
Redakcja INFO CARGO
Biuro Promocji PKP CARGO, ul. Grójecka 17,
02-021 Warszawa
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
24 | INFO CARGO 04/2013
47
15
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Z TEKI MARKA RACZKOWSKIEGO
… głowy,
nawał
pracy
Duży statek
rybacki
Władca,
ojciec
Wandy
dołącz do nas na:
Kwartet
ze
Szwecji
Wilhelm
z legend
Wymyślna męka
Wąska
grządka
róż
Dzierżawi butik
Oddaje
klejnoty
do sejfu
Modra lub
bogatka
Czerwień
w
kartach
Łokciowy lub
skokowy
39
11
…-Biała,
miasto
29
2
51
Sędzia
sportowy
Do gry w kometkę
1
Rodzaj
zatyczki
w
44 beczce
Pieczone
-z
kurczaka
Rosyjski
samolot
Umundurowany
uczeń
Groźny
na czole
Gatunek
drzewa
Joanna,
modelka
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie wylosował Pan Leszek
Lewandowski z Iławy (Północny
Zakład).
31
26
Ostra
potrawa
z Węgier
41
4
Arakowy lub
migdałowy do
ciast
1
Misja
dziewo36 słęba
17
Mięsny
zawijany
21 Trujące wyziewy
Jan na
służbie
hrabiego
Czerw
lub
pędrak
Owoc pod
jabłonią
16
Spec od języka
8
Atrybut starca
Kunta …,
Murzyn z
serialu
Jerzy, aktor
("Quo vadis")
Fragment
epopei
30
Yoko …,
żona
Lennona
Drapieżna ryba
morska
19
Rodzaj
lakieru,
emalii
18
Psie
wyspy
Basałyk, huncwot
www.facebook.pl/pkpcargo
SUDOKU

Podobne dokumenty

Łukasz Boroń – prezes Zarządu PKP CARGO - AM art

Łukasz Boroń – prezes Zarządu PKP CARGO - AM art Wydawca: Biuro Promocji PKP CARGO ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa Koordynator projektu: Marek Ryczkowski tel. 22 391 46 95 mail: [email protected] Realizacja wydawnicza: Wydawnictwo Rynek Ko...

Bardziej szczegółowo