Wprowadzenie do techniki 100V

Transkrypt

Wprowadzenie do techniki 100V
Wprowadzenie do techniki 100V
Przedstawiamy Państwu sposoby rozplanowania i projektowania systemów PA
oraz podstawowe informacje i wskazówki dotyczące instalacji. Technika 100V obejmuje
systemy nagłaśniające PA dla: podkładów muzycznych, komunikatów radiowęzłowych, a także
nagłaśniania imprez.
Przykładowe zastosowanie systemów PA:
• sale gimnastyczne, boiska sportowe
• supermarkety
• warsztaty i magazyny
• pomieszczenia biurowe
• kościoły i kaplice
• restauracje i hotele
Podstawowe właściwości
We wzmacniaczach PA sygnał głośnikowy przetwarzany jest przez transformator podnoszący
jego napięcie do wartości około 100V. Transformator ten jest zazwyczaj zintegrowany
ze wzmacniaczem.
Przed głośnikiem znajduje się kolejny transformator, który przetwarza sygnał 100V i obniża
napięcie, dostosowując je do głośnika. Transformator ten jest zazwyczaj montowany
w głośnikach.
Mono kontra stereo
Większość systemów radiowęzłowych 100V jest konfigurowana jako układy monofoniczne.
Wynika to z faktu, że do uzyskania poprawnego odbioru efektu stereo, konieczne jest
zastosowanie dwóch niezależnych układów wzmacniaczy oraz głośników, ponadto odbiorca
musi pozostawać w jednakowej odległości od obu głośników.
Warunki te nie mogą być spełnione np. w obiektach, w których odbiorcy swobodnie się
przemieszczają. Niezastąpione staje się więc zastosowanie rozwiązań monofonicznych.
Omawiana tutaj różnica między sygnałem mono a stereo nie wpływa oczywiście na jakość
odbioru. Wierność odtwarzania zależy głownie od użytych komponentów, a przede wszystkim
głośników – brzmienie głośnika tubowego nie będzie tak dobre jak w przypadku systemu HiFi.
Jest to jednak kwestia rodzaju głośnika, a nie transformatora 100V – pasmo przenoszenia
transformatorów dostępnych na rynku wynosi zazwyczaj od 20 do 20 000Hz.
Czym więc rożni się 100V system PA od standardowego systemu stereo HiFi?
Przede wszystkim, do uzyskania optymalnej jakości dźwięku w przypadku systemu HiFi,
konieczne jest odpowiednie rozmieszczenie głośników w pomieszczeniu, co może pociągać
za sobą zmianę ustawienia mebli. Nie jest to możliwe np. w sklepie, gdzie regały mają ustalone
miejsce, natomiast głośniki muszą być skierowane bezpośrednio w stronę odbiorców.
Niniejsze opracowanie jest własnością firmy MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Kopiowanie w celach komercyjnych bez zezwolenia zabronione.
W przypadku systemu radiowęzłowego istnieje szeroki zakres możliwości dostosowania
do otoczenia, dzięki możliwości wykorzystania rożnego rodzaju głośników np. kolumn
głośnikowych, głośników sufitowych, ściennych czy tubowych.
Kolejną zaletą 100V systemów PA jest uproszczony sposób okablowania, co jest szczególnie
ważne przy zastosowaniu dużej ilości głośników w systemach radiowęzłowych.
Przykład:
Sklep meblowy o dużej powierzchni. W celu osiągnięcia optymalnego nagłośnienia całego
obiektu konieczne jest podłączenie około 20 głośników. W naszym przykładzie omawiamy
system 16 głośników, które mają zostać podłączone do wzmacniacza 8Ω.
Jeżeli stosowane są głośniki 8Ω, należy się upewnić, że impedancja na wyjściu wzmacniacza
nie spada poniżej wartości minimalnej.
Nie można więc połączyć wszystkich głośników równolegle, ponieważ impedancja całkowita
wyniosłaby 0.5Ω i spowodowałaby przeciążenie oraz uszkodzenie wzmacniacza. Dlatego też,
należałoby dokonać połączenia szeregowo-równoległego, tak aby impedancja na wyjściu
wzmacniacza nie spadła poniżej wartości minimalnej.
Zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym na schemacie, realizacja okablowania obiektu
o powierzchni 1000m2 może okazać się trudna, ponieważ błąd połączenia jednego głośnika
spowoduje nieprawidłową pracę całości. W instalacji tego typu trudne jest znalezienie miejsca
uszkodzenia, a sama naprawa wiąże się ze znacznym wysiłkiem.
Słabym punktem tego typu instalacji jest to, że wartości mocowe wszystkich głośników muszą
być takie same, ponieważ mogłoby nastąpić przeciążenie poszczególnych głośników. Ponadto,
uszkodzenie jednego głośnika spowoduje nieprawidłową pracę trzech pozostałych głośników.
Poza tym, trudno rozbudować tego typu system o kolejne głośniki.
Jakie jest rozwiązanie?
Najlepiej w takim przypadku dołączyć do głośników transformatory dopasowujące 100V, które
umożliwiają połączenie ze sobą wszystkich głośników równolegle, bez potrzeby pilnowania
Niniejsze opracowanie jest własnością firmy MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Kopiowanie w celach komercyjnych bez zezwolenia zabronione.
impedancji całej grupy. Transformator wbudowany do głośnika pobiera z linii zasilającej tylko
odpowiednią ustaloną moc, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie głośnika. Dzięki temu
możliwe jest także połączenie głośników o różnej mocy. Dopuszczalne obciążenie mocowe
wzmacniacza obliczane jest w tym przypadku jako suma mocy poszczególnych głośników.
Przykład:
System PA dla bardzo małych obiektów sportowych.
Do instalacji tego typu proponujemy następujące głośniki:
2 x 30W do obiektów zewnętrznych (np. ESP-232)
4 x 30W do małej sali gimnastycznej (np. EUL-80)
6 x 6W do szatni i pomieszczeń sanitarnych (np. EDL-606)
Całkowita moc takiego systemu wynosi 216W.
Przy wyborze wzmacniacza należy pamiętać, aby jego moc wyjściowa była nie mniejsza
niż sumaryczna moc podłączonych głośników. W powyższym przykładzie można wykorzystać
np. wzmacniacz PA-5240 o maksymalnej mocy wyjściowej 240W.
UWAGA
Zaleca się zaplanowanie rezerwy maksymalnej mocy wzmacniacza, aby możliwe było
rozbudowanie systemu.
Niniejsze opracowanie jest własnością firmy MONACOR® INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.
Kopiowanie w celach komercyjnych bez zezwolenia zabronione.

Podobne dokumenty