Wyró nienie dla Martiny - CKZiU Strzelce Opolskie

Transkrypt

Wyró nienie dla Martiny - CKZiU Strzelce Opolskie
CKZiU Strzelce Opolskie
Wyróżnienie dla Martiny
Uczennica klasy IVTg, Martina Tiszbierek została wyróżniona w XXII Regionalnym Konkursie Literackim
„Ze Śląskiem na ty”, organizowanym przez Łubniański Ośrodek Kultury.
Celem konkursu było kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii naszej „małej
ojczyzny”, zwłaszcza kulturze i obyczajach środowisk wiejskich. Pracę na konkurs trzeba było
napisać w dialekcie śląskim, fonetycznie, tak aby zapisany tekst odzwierciedlał gwarę.
Martina w pracy „Ślonskie szycie” opisała zwyczaj szycia sukni ślubnej, tradycyjne
spotkania na przymiarkach, żarty i przyśpiewki, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu oraz rodzaje zadań
przypadające każdemu z domowników.
Praca spotkała się z przychylnym przyjęciem komisji eksperckiej i dużym aplauzem publiczności.
Alina Obstoj
http://www.ckziu-strzelce.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 07:17

Podobne dokumenty