Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zatrudni lekarza

Transkrypt

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zatrudni lekarza
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zatrudni lekarza specjalistę
w zakresie rehabilitacji medycznej.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym do
15 listopada 2013 r. pod adres:
[email protected]
lub o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 12 614 20 30
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r
o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź.zm.)”.

Podobne dokumenty