KONFERENCJA INNOWACJE W EDUKACJI 2016 Pilotażowe

Transkrypt

KONFERENCJA INNOWACJE W EDUKACJI 2016 Pilotażowe
KONFERENCJA INNOWACJE W EDUKACJI 2016
Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej
w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach.
7 czerwca 2016 r.
Organizator:
Łódzki Kurator Oświaty.
Miejsce:
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
ul. Rzgowska 17A, budynek B, sala B109.
Program konferencji
11:00 – 11:30
Rejestracja uczestników
11:30 – 11:45
Wystąpienie Łódzkiego Kuratora Oświaty.
11.45 – 12:15
Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji - Rafał Lew-Starowicz.
12:15 – 12:45
Projekt zmian w podstawie programowej przedmiotów informatycznych.
Przedstawiciel Rady ds. Informatyzacji Edukacji – dr Anna Kwiatkowska.
12:45 – 13:15
"Programowanie - świat abstrakcyjnego myślenia".
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechniki Łódzkiej - dr inż. Maciej Kacperski, dr inż. Grzegorz Zwoliński
13:15 – 13:45
Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
- Dyrektor Generalny - Przemysław Kowalski, koordynator - Piotr Kozłowski.
Programy autorskie i innowacje pedagogiczne - dobre praktyki w Zespole Szkół ABiS
- Dyrektor szkoły, Konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
Katarzyna Paliwoda.
13:45 – 14:10
Jak uczą programowania Mistrzowie Kodowania? - prezentacja dobrych praktyk.
Koordynator Programu Mistrzowie Kodowania - Iwona Brzózka Złotnicka.
14:10 – 14:30
Oferta programowa Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Kierownik Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.- Anna Koludo.
14:30 – 15:00
Informacje organizacyjne dotyczące pilotażu w województwie łódzkim.
Koordynator ds. Innowacji Pedagogicznych – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi
Piotr Patora.

Podobne dokumenty