Gazeta Łaziska nr 17

Transkrypt

Gazeta Łaziska nr 17
Nr 17(309) 15–30 września 2014 Rok 14 Cena 2 zł
12
r
Fot. z archiwum M. Słowioczka
„Pod
po
”
ę
r
gó
s.
.
.
.
V
az I
R
E
K
L
A
M
A
Myjnia
prawie gotowa
Stoi
bez dachu
5
Będzie
leśniczówka
7
Głupia zabawa czy
szczytna inicjatywa?
13
3
informator
gazeta łaziska
INFORMATOR
NUMERY ALARMOWE
Państwowa Straż Pożarna
(998)
326 23 10
Ochotnicza Straż Pożarna Ł. Górne
224 21 20
Ochotnicza Straż Pożarna Ł. Średnie
224 21 22
Ochotnicza Straż Pożarna Ł. Dolne
224 21 21
Policja
(997)
226 85 10
Straż Miejska
(986)
224 44 71
POGOTOWIA
Ratunkowe
(999)
226 21 00
226 26 65
Centrum Medyczne
325 76 00
Gazowe
(992)
227 31 24
Energetyczne
(991)
303 21 55
Ciepłownicze
226 21 36
Wodno-kanalizacyjne
224 18 37
224 14 52
PGKiM
224 10 88
224 15 50
Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji
Rozwiązywani Problemów Alkoholowych
224 23 90
PRZYCHODNIE
Proelmed (ul. Wyzwolenia 30) 324 31 23
Przychodnia (ul. Staszica 4a)
737 02 30
Przychodnia (ul. Chopina 17)
736 76 70
736 76 55
APTEKI
„Arnika”, os. Centrum 7
224 38 39
„Novum”, ul. Dworcowa 10
224 10 18
„Moja Apteka”, ul. Staszica 2/2 736 80 90
„Dbam o Zdrowie”, ul. Wiejska 1 322 70 95
„Dbam o Zdrowie”, ul. Chopina 17 736 76 37
INNE
Urząd Miasta
324 80 00
Starostwo Powiatowe
324 81 00
MDK Ł. Górne
224 10 33
MDK Ł. Średnie
224 48 18
MDK Ł. Dolne
322 94 46
PiMBP (biblioteka)
224 14 12
Parafia Ł. Górne
224 10 13
Parafia Ł. Średnie
224 10 03
Parafia Ł. Dolne
224 18 42
MOSiR
221 11 38
Ośrodek Rekreacyjno–Sportowy
„Żabka”
322 93 82
Środowiskowy Dom
737 00 46
Samopomocy
698 639 036
OPS
326 23 40
326 23 42
Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1
224 10 44
Szkoła Podstawowa nr 5
224 12 07
Szkoła Podstawowa nr 6
224 32 46
Gimnazjum nr 1
224 10 66
Gimnazjum nr 3
737 01 17
Zespół Szkół im. Piastów Śląskich
224 10 12
Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych
224 24 15
2 15 - 30 września 2014
Spotkania z mieszkańcami
Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyra zaprasza mieszkańców miasta
na spotkania:
• 15 września – Miejski Dom Kultury, ul. Świerczewskiego 2, godz. 18.00;
• 22 września – Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II, godz. 18.00;
• 29 września – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich,
godz. 18.00.
Tematyka spotkań:
– informacja na temat zadań i inwestycji realizowanych w mieście – zadania
zrealizowane, plany inwestycyjne;
– dyskusja dotycząca kwestii miasta.
MDK zaprasza...
…26–27 września na IV edycję Łaziskiego Festiwalu Górskiego „Pod górę”
wszystkich amatorów gór wysokich oraz wszelkich form podróżowania. Więcej
szczegółów na temat programu można znaleźć na stronie 12 oraz na
www.pod-gore.pl.
…na Turniej Bowlingowy dla seniorów – w poniedziałek, 29 września
o godz. 15.00 w hali MOSiR-u. Zapisy i wpłaty w wysokości 8 zł seniorzy, 15 zł
pozostali są przyjmowane w sekretariacie MDK do 26 września.
…17 października o godz. 18.00 na występ kabaretu Łowcy.B. Bilety w cenie
45 zł (parter) oraz 40 zł (balkon) do nabycia w sekretariacie MDK.
…na wyjazd do fabryki bombek i na kiermasz adwentowy w Krakowie.
Przyjmujemy zapisy na dwa terminy: I termin – 29 listopada (wyjazd z zatoczki
przed MDK o godz. 8.30), II termin – 3 grudnia (wyjazd z zatoczki przed MDK
o godz. 9.45). Planowany powrót w godzinach wieczornych. Zapisy i wpłaty
w wysokości 45 zł przyjmowane są w sekretariacie MDK w Łaziskach Górnych,
tel. 32 224 10 33.
…na Jarmark Adwentowy w Pradze. Wyjazd odbędzie się w dwóch terminach
– 6–7 grudnia i 13–14 grudnia. Koszt dwudniowego wyjazdu wynosi 290 zł
(z noclegiem i wyżywieniem). Szczegóły w sekretariacie MDK lub pod nr telefonu
32 2241 033.
K
O
N
D
O
L
E
N
C
Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne
Aleksandrowi Wyrze
oraz jego rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu
śmierci wujka
doc. dr inż. Szczepana Wyry
składają
pracownicy Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
J
E
z życia miasta
gazeta łaziska
Rozpoczęcie roku szkolnego
1
w sposób szczególny przywitała przede
wszystkim pierwszoklasistów i ich rodziców. Dzisiejsza uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 jest
szczególna dla nas z kilku powodów. Po
pierwsze naukę w naszej szkole rozpoczynają nowi uczniowie: 44 pierwszoklasistów, 18 czwartoklasistów oraz
28 uczniów klasy pierwszej gimnazjum. Po
wtóre od dziś SP2 i G2 tworzą jedną spo-
5
Fot. M. Strzelczyk
września 1297 uczniów szkół podstawowych, 552 gimnazjalistów
oraz 354 uczniów szkół średnich
przywitało – z większym lub mniejszym
entuzjazmem – nowy rok szkolny. Oficjalne rozpoczęcie – z udziałem władz
miasta – w tym roku zorganizowano w Zespole Szkół im. Piastów Śląskich,
w którego skład wchodzi teraz Szkoła
Podstawowa nr 2 oraz Gimnazjum nr 2.
Dyrektor placówki Grażyna Tkocz,
Mamy nowego
senatora
Izabela Kloc, kandydatka Prawa
i Sprawiedliwości, została nowym senatorem z naszego okręgu, wybranym
w wyborach uzupełniających. Pokonała
trzech konkurentów – Marka Krząkałę
z Platformy Obywatelskiej, Piotra
Chmielowskiego z Sojuszu Lewicy
Demokratycznej i Macieja Urbańczyka z Nowej Prawicy. Nowa pani
senator w całym okręgu otrzymała
48,6% głosów, drugi był Marek
Krząkała, który uzyskał poparcie 42,1%
wszystkich głosujących. Frekwencja
w tych wyborach wyniosła 9,44%.
W Łaziskach Górnych udział w głosowaniu wzięło 1400 mieszkańców,
którzy oddali 1382 ważne głosy. Izabeli
Kloc poparcia udzieliło 776 osób, kandydat PO otrzymał 473 głosy. Na Piotra
Chmielowskiego zagłosowało 77, a na
Macieja Urbańczyka 56 łaziszczan.
Frekwencja wyborcza była niższa niż
w całym okręgu i wyniosła 7,99%.
Izabela Kloc do tej pory zasiadała
w Sejmie. W związku z jej wyborem
na senatora, posłem zostanie Czesław
Sobierajski z Rybnika.
mjpk
Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Pisatów Śląskich
Myjnia prawie gotowa
układu drogowego. Jeżeli prace pójdą
sprawnie, wkrótce możliwy będzie
pierwszy rozruch myjni. Użytkownicy
ul. Pstrowskiego mają nadzieję, że po
oddaniu myjni stan drogi znacznie się
poprawi. mms
Fot. M. Strzelczyk
B
yć może już za dwa miesiące
z terenu kopalni będą wyjeżdżały
czyste samochody z odpadami.
Kończą się prace związane z budową
nowej myjni samochodowej w KWK
„Bolesłąw Śmiały”. Myjnia została już
wybudowana. Dla przewidywanej maksymalnej ilości samochodów, dla których
konieczny jest proces mycia (300 do 400
samochodów na dobę) dobrano przejazdowy system mycia kół i podwozi typu
MobyDick Quick 939 ze zbiornikiem
80 000 l rozładowywanym ładowarką.
W skład systemu myjącego wchodzą: dwa
elementy myjące (lewy/prawy) składające
się z ocynkowanej wzmacnianej stalowej
konstrukcji oraz zintegrowanego z nią
systemu zraszającego – informuje
Joanna Fojcik, kierownik Działu
Ochrony Środowiska KWK „Bolesław
Śmiały”.
Myjnia wyposażona jest w 4 pompy do
zabrudzonej wody oraz 2 pompy głębinowe. Długość części myjącej to około
9,5 metra. Samochody będą oczyszczane
w czasie przejeżdżania przez myjnię –
dodaje kierownik działu. Obecnie rozpoczęły się prace związane z modernizacją
Myjnia samochodowa (po lewej) oraz zbiornik na odpady (po prawej)
15 - 30 września 2014
3
gazeta łaziska
Z NOTATNIKA STRA¯NIKA
431 sierpnia wspólny patrol policji i straży miejskiej udał się na ul. Zwałową, gdzie doszło do próby
samobójczej. Na miejscu zastano mężczyznę, który
w związku z zawodem miłosnym usiłował powiesić
się na pasku od spodni. Po udzieleniu pierwszej
pomocy wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego do szpitala psychiatrycznego.
41 września na ul. Świerczewskiego patrol policjant – strażnik miejski zatrzymał do kontroli pojazd,
który miał otwarte tylne drzwi. W czasie kontroli
ustalono, że kierujący ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa trafi ponownie do sądu.
41 września, w związku ze zgłoszeniem o grupie
mężczyzn grożących mieszkańcowi na ul. Kościuszki przedmiotem przypominającym pistolet, na
miejsce udały się dwa patrole policji oraz straży
miejskiej. Przed przybyciem funkcjonariuszy
sprawcom udało się zbiec. Dalsze czynności w tej
sprawie prowadzi policja.
42 wrzenia na ul. Szarotki patrol policjant
– strażnik miejski dokonał zatrzymania osoby
zgodnie z nakazem wydanym przez prokuratora.
42 września patrol straży miejskiej udał się na
ul. Chopina, celem udzielenia wsparcia pracownikom pogotowia ratunkowego. Na miejscu zastano
ciężarną kobietę będącą pod wpływem alkoholu,
która nie chciała wpuścić załogi pogotowia do
mieszkania. Kobietę przewieziono do szpitala.
46 września na ul. Dworcowej strażnik miejski
z policjantem otrzymali zgłoszenie o grupie osób
awanturujących się na klatce schodowej. Na miejscu
zastano dwie kobiety i mężczyznę zachowujących
się bardzo agresywne. Ze względu na stwarzanie
zagrożenia oraz stan nietrzeźwości przewieziono ich
do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
46 września strażnik wraz z funkcjonariuszem
policji udali się na ul. Dworcową w związku
z krzykami i groźbami dochodzącymi z jednego
z mieszkań. Ponieważ pod wskazanym adresem nikt
nie dawał znaku życia, strażacy z PSP wyważyli
drzwi. W mieszkaniu czuć było ulatniający się gaz.
Po zakręceniu gazu udzielono pomocy kobiecie
i mężczyźnie znajdującym się w środku. Na miejscu
lekarz pogotowia podjął decyzję o przewiezieniu
mężczyzny na obserwację. Dalsze czynności prowadzi policja.
... I POLICJANTA
41 września na ul. Świerczewskiego policjant wraz
z funkcjonariuszem straży miejskiej zatrzymał
mieszkańca Łazisk, który kierował pojazdem
pomimo zakazu sądowego.
41 września w klatce schodowej na os. Kościuszki
nieznani sprawcy zaatakowali mężczyznę i grozili
mu pozbawieniem życia przedmiotem przypominającym pistolet, celem zwrotu wierzytelności.
44 września na ul. Chopina policjant wraz ze
strażnikiem miejskim zatrzymali mieszkańca
Łazisk, który dokonał kradzieży karty bankomatowej oraz dokumentów.
44 września z mieszkania na ul. Orzeskiej nieznany
sprawca, wykorzystując nieuwagę domowników,
dokonał kradzieży karty bankomatowej oraz dokumentów, a następnie trzykrotnie dokonał wypłaty
z bankomatu.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do ewentualnych
świadków o przekazywanie do KP w Łaziskach
Górnych informacji, które mogą się przyczynić do
ustalenia tożsamości przestępców lub odzyskania
utraconego mienia. Zapewniamy anonimowość.
4 15 - 30 września 2014
bezpieczeństwo
Uważaj na „wnuczka”
Tylko w ciągu trzech miesięcy ich ofiarą padło kilkadziesiąt starszych osób
– mieszkańców powiatu mikołowskiego. W samych Łaziskach oszuści próbowali
w ten sposób wyłudzić pieniądze od 7 osób, ale tylko w trzech przypadkach ta
próba powiodła się. Mowa o oszustach działających metodą na „wnuczka”
Ofiarami oszustów padają, niestety,
głównie starsze panie. Złodzieje działają
według określonego schematu – dzwonią
do ofiary i podają się już nawet nie za
wnuczka, ale za znajomego wnuczka, córki
czy syna. Zawsze przedstawiają jakiś dramatyczny scenariusz dotyczący krewnego
ofiary. Mówią na przykład, że wnuk lub
inny krewny spowodował wypadek. Często,
żeby dodać dramaturgii – ofiarą wypadku
jest kobieta w ciąży, którą potrącono na
pasach. Opowieść kończy się prośbą
o znaczną kwotę pieniędzy, która rzekomo
ma pomóc „wnukowi” w tarapatach. Te
pieniądze z reguły są potrzebne natychmiast i najlepiej w tajemnicy, bo inaczej
nie uda się „wnukowi” pomóc. Po pieniądze przyjdzie znajomy, bo „wnuk”
z oczywistych względów nie może – Waldemar Masłowski, komendant Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych, przedstawia schemat działania przestępców. Jak
wynika z ustaleń policji, kradzieży na
tzw. wnuczka dokonuje zorganizowana
grupa przestępcza. Złodzieje korzystają ze
7
Odblaski dla każdego
Od 31 sierpnia każda osoba – nie tylko
dzieci do 15. roku życia – musi nosić
element odblaskowy. Mowa o sytuacji,
kiedy pieszy porusza się poza terenem
zabudowanym. Na takiej drodze, zwłaszcza
kiedy jest nieoświetlona, po zmierzchu
bardzo trudno zauważyć osoby poruszające się poboczem. Kiedy do tego dochodzą jeszcze określone warunki atmosferyczne, czyli mgła, deszcz lub śnieg, widoczność ograniczona jest do minimum
i wtedy odblask może uratować życie
– informuje Magdalena Wiśniewska,
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie. W tym roku na terenie powiatu doszło już do 14 potrąceń
pieszych, w tym dwóch ze skutkiem śmiertelnym. Jedno z tych tragicznych
w skutkach zdarzeń miało miejsce w marcu
w Łaziskach na ul. Wyrskiej, gdzie około
godz. 20.00 kierujący samochodem marki
Volvo potrącił pieszego, który trzy dni
później, w skutek odniesionych obrażeń,
zmarł. Kierowca był trzeźwy i jak tłumaczył
policjantom, nie widział przechodnia.
Zdarzenie miało miejsce w godzinach
wieczornych, więc pokusić się można
o stwierdzenie, że w takich zdarzeniach
element odblaskowy może uratować życie.
Dodam jeszcze, że do 9 z 14 zdarzeń doszło
w pierwszym kwartale roku, wieczorem lub
późnym popołudniem – mówi rzecznik
policji. Jak wynika z przeprowadzanych
analiz, pieszy ubrany w ciemny strój jest
widziany przez kierującego pojazdem
z odległość ok. 40 metrów. Natomiast
osoba wyposażona w element odblaskowy
może być widoczna nawet z odległości
150 metrów. Warto zaznaczyć, że pieszy
poruszający się po drodze nie ma takiej
ochrony, jaką ma kierujący lub pasażer
7
Z samochodu na motocykl
Od 24 sierpnia każdy, kto posiada prawo
jazdy kat. B i jeździ samochodem minimum trzy lata, może również kierować
motocyklem – bez dodatkowych
uprawnień. Nie chodzi oczywiście
o wszystkie motory, ale te mniejsze – o pojemności do 125 cm3. Jeżeli ktoś nie czuje
się pewnie na jednośladzie, będzie mógł
wykupić sobie jazdy, ale bez konieczności
zdawania egzaminu.
Nowelizacja ustawy wprowadza również
inne zmiany, m.in. dopuszcza zdawanie
egzaminu na prawo jazdy na tym samym
samochodem, którym kursant się uczył,
rozszerza także zakres umiejętności, jakimi
musi wykazać się podczas egzaminu –
chodzi mianowicie o umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po
drodze. Nowelizacja przywraca również
nadzór merytoryczny ministerstwa transportu nad treścią pytań egzaminacyjnych.
Pytania będzie układała specjalna komisja,
mają być one jawne i ogólnodostępne.
Jeżeli zdającemu powinie się noga i nie zda
części teoretycznej, będzie miał prawo
wglądu do swojego testu. mms
z życia miasta
Spotkanie
w SP2
Remont sieci
Trwają prace związane z przebudową
sieci niskiego napięcia w Łaziskach
Średnich. Na zlecenie Tauron Dystrybucja
roboty prowadzone będą przy ulicach Sikorskiego, Nowej, Podgórnej, Wapiennej,
Łąkowej, Kościuszki, Źródlanej, Słowackiego, Granicznej, Bocznej, Słonecznej,
Lasoki, 22 Lipca i Południowej. W sumie
ma być wymienionych 139 słupów, a 7 km
przewodów nieizolowanych zostanie wymienionych na izolowane.
Równocześnie, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, na nowe
słupy zostanie przeniesione oświetlenie.
Obudowy są w dobrym stanie, natomiast
zostaną zakupione nowe wysięgniki, które
zastąpią już zużyte. W związku z tym, że do
tej pory przy oświetleniu zastosowany był
kabel nieizolowany, zostanie on zlikwidowany i zastąpiony kablem ASX – wy-
gazeta łaziska
W
Tauron Dystrybycja ma wymienić 139 słupów
jaśnił Wacław Puźniak, naczelnik Wydziału Komunalnego.
Do końca roku mają być również zakończone prace związane z modernizacją sieci
napowietrznej niskiego napięcia w Łaziskach Górnych. Chodzi o ulice Orzeską,
Barlickiego, Moniuszki, Sobieskiego
i Wąską. Skablujemy około 1000 m sieci.
Prace już trwają, ale zgodnie z ustaleniami, całość robót ma zakończyć się przed
końcem tego roku – poinformował Łukasz
Zimnoch, rzecznik prasowy Turon Dystrybucja. mms
Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Cieszyńskiej, 1 września,
odbyło się pierwsze z cyklu
spotkań burmistrza Aleksandra Wyry
z mieszkańcami. Podczas spotkania
można było zwiedzić wyremontowane
sale szkolne oraz zobaczyć nowe boisko
ze sztuczną nawierzchnią. W czasie
rozmów z burmistrzem pojawił się temat
ustawienia ekranów akustycznych przy
DK81 w tym rejonie, a także budowy
brakujących odcinków kanalizacji
m.in. w ulicach Cieszyńskiej, Wiejskiej,
Starowiejskiej i Górnej. Mamy obietnicę
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, że budowa ekranów będzie
zrealizowana w przyszłym roku – mówił
podczas spotkania burmistrz. – Kwestię
brakującej kanalizacji również znamy
i mamy w planach, ale nie wcześniej niż
w latach 2016–2018.
Kolejne spotkanie burmistrza odbędzie się 15 września o godz. 18.00
w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach
Górnych.
mjpk
Stoi bez dachu
Fot. M. Strzelczyk
Znowu mieszkańcy patrzą z niepokojem
na spichlerz w Łaziskach Średnich. Kiedy
w marcu tego roku znalazł się nabywca,
który postanowił zainwestować w za-
Prace prowadzone są m.in. na ul. Nowej
Rozpoczęcie roku szkolnego
3
łeczność Zespół Szkół im. Piastów Śląskich.
Niesie to szereg zmian dla każdego z nas.
Gimnazjaliści z najmłodszych uczniów
zespołu stali się najstarszymi. Uczniowie
podstawówki w czerwcu kończyli SP2, a już
dzisiaj rozpoczynają naukę w Zespole
Szkół. Odziedziczyli sztandar, imię oraz
historię i tradycję tej szkoły. Myślę, że wiele
dobrych rzeczy będziecie mogli nauczyć
się od siebie – mówiła dyrektor placówki.
– Będziemy jedną szkołą, w której zdobywać wiedzę będą uczniowie na trzech
etapach edukacyjnych bardzo różniących
się od siebie. Dlatego sprawą nadrzędną
dla mnie będzie zachowanie tej odrębności.
Młodzież gimnazjalna zajmować będzie
nadal wydzielone II piętro szkoły. Wejście
do szkoły dla młodzieży będzie od strony
boiska, osobna będzie również świetlica,
a obiady wydawane dla młodzieży będą
w innych porach niż w podstawówce.
Uczniowie „dwójki” mają do dyspozycji
– poza parterem – I piętro, które zostało
wyremontowane i przystosowane do ich
potrzeb w czasie wakacji. Powstały ładne
sale z nowoczesnym wyposażeniem. To nie
koniec prac w tym budynku. W przyszłym
roku planujemy przeprowadzić generalny
remont II piętra, gdzie uczą się gimnazjaliści – zapewnił podczas uroczystości
burmistrz Aleksander Wyra. Po programie artystycznym, podczas którego
zaprezentowali się uczniowie klas IIb i IIIa
oraz gimnazjaliści z IIb wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić nowo wyremontowane sale na I piętrze szkoły.
mms
bytkowy obiekt, powiało optymizmem.
W czerwcu pojawiła się tam ekipa remontowa i zaczęła rozbierać dach, odetchnęliśmy wtedy z ulgą. Niestety, na tym
się skończyło. „(…) Przez całe wakacje
stoi ogrodzony, bez dachu i mam wrażenie,
że nic się tam nie dzieje. Dachu nie ma,
a powoli zbliża sie jesień i zima. Nie wiem,
czy coś ruszy(…), ale na pewno spichlerz
nie przetrwa zimy w takim stanie, w jakim
jest teraz” – czytamy w liście pani
Kariny, mieszkanki Łazisk, która napisała
do nas maila z prośbą o interwencję.
Według informacji przekazywanych
nam przez nowego właściciela obiektu,
w spichlerzu miały powstać mieszkania
pod wynajem. Nie wycofujemy się z tego,
ale faktycznie musieliśmy przerwać prace
z powodu innych pilniejszych inwestycji.
Zdajemy sobie sprawę, że budynek przy
ul. Wyszyńskiego nie może zostać odkryty
na zimę, dlatego robimy wszystko, co
w naszej mocy, żeby w możliwie krótkim
czasie ekipa ponownie się tam pojawiła
– poinformował Sebastian Bednarski,
przedstawiciel firmy, która w marcu
nabyła spichlerz. mms
15 - 30 września 2014
5
ogłoszenia
gazeta łaziska
OGŁOSZENIA DROBNE
§Pranie dywanów, wykładzin i czyszczenie tapicerki
meblowej, tel. 690 897 777.
§Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach wynajmie kuchnię o powierzchni 143 m2 w Łaziskach Dolnych ul. Wodna 15.
25 zł za 1 m2. Tel. 32 224 32 80.
§Sprzedam dom jednorodzinny z lat 70. w Łaziskach
Dolnych, tel. 508 530 764.
§Sprzedam mieszkanie M4, 60,5 m2 oraz murowany
garaż, os. Kościuszki, Łaziska Średnie,
tel. 609 568 578.
§Zamienię mieszkanie o pow. 26 m2 (pokój, aneks
kuchenny, łazienka, przedpokój) przy ul. Dworcowej
na podobne na parterze w Łaziskach Górnych,
tel. 725 299 702.
§Duże, „otwarte” mieszkanie w Łaziskach Średnich
przy ul. Zwycięstwa, 91,5 m2, budynek czterorodzinny, garaż w budynku, sprzedam (ew. wynajmę),
tel. 509 616 915.
§Sprzedam mieszkanie o powierzchni 33,20 m2 na
IV piętrze w Łaziskach Średnich, ul. Staszica 14/19.
Cena około 86 000 zł, tel. 663 214 250.
§Sprzedam mieszkanie w Łaziskach Średnich przy
ul. Sikorskiego, 74 m2, M4 (garaż + ogródek),
tel. 507 924 897, 510 239 006.
§Sprzedam mieszkanie M4, 63 m2, IV piętro, Łaziska
Górne, ul. Pocztowa, tel. 698 662 815.
§Sprzedam mieszkanie w nowoczesnym stylu, po
remoncie, M4, 60,32m 2, os. Kościuszki, cena
172 000 zł, tel. 889 489 621.
§Do wynajęcia 1-pokojowe mieszkanie – po remoncie, Łaziska Górne, ul. Parkowa, parter,
tel. 32 224 16 34.
Pożyczka Ekspresowa w 12h! Szybka Decyzja,
wybór okresu kredytowania!
Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne z długim
okresem kredytowania!
Sprawdź ofertę! KREDYTY-Chwilówki Sp. z o. o.
Łaziska Górne Pl. Ratuszowy 6, tel. 604124733,32
3229478 (koszt wg. stawki operatora), kredytychwilowki.pl
Azbest – dofinansowanie do demontażu i utylizacji.
Dekarstwo – 10 lat gwarancji. Ocieplanie Budynków. Tel. 792 013 569, 509 055 051.
OFERTY BIURA NIERUCHOMOŚCI
„MIKO”
Tel: 504 222 975; 32 790 53 88;
www.nieruchomosci-miko.pl
§Łaziska G. ul. Świerczewskiego, 49,90 m2, II p.,
130 000 zł
§ Łaziska G. ul. Parkowa, 56 m2, III p., 160 000 zł
§ Łaziska G. ul. Dworcowa, 43,79 m 2, parter,
105 000 zł
§Łaziska G. ul. Świerczewskiego, 64,60 m2, I p.,
192 000 zł
§Łaziska G. ul. Dworcowa, 30,75 m2, III p., 95 000 zł
§Łaziska G. ul. Dworcowa, 25,67 m2, I p., 79 900 zł
§Łaziska G. ul. Mickiewicza, 25 m2, III p., 70 900 zł
§Łaziska Śr. ul. Wyrska, 31,70 m2, II p., 80 000 zł
§Łaziska Śr. ul. Wyrska, 31,70 m2, IVp., 59 900 zł
§ Łaziska Śr. ul. Zwycięstwa, 62,50 m 2, II p.,
175 000 zł
§Łaziska Śr. ul. Staszica, 45 m2, I p., 130 000 zł
§Łaziska Śr. ul. Wyrska, 31,72 m2, parter, 70 000 zł
§ Orzesze ul. Kwiatowa M4, 60,32 m2, parter,
145 000 zł
§Mikołów Cmentarna M4, 60 m2, IV p., 168 000 zł
§Dom Łaziska G. 140 m2, dz.1172 m2, 339 000 zł
§Dom Gostyń 60 m2, dz. 907 m2, 229 000 zł
§Dom Łaziska G. 140 m2, dz. 653 m2, 350 000 zł
-dwurodzinny
§Dom Łaziska G. 200 m2, dz. 927 m2, 310 000 zł
§Dom Orzesze 115 m2, dz. 1153 m2, 398 000 zł
6 15 - 30 września 2014
K
O
N
D
O
L
E
N
C
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Szanowna Pani Elżbieta Mrówka z rodziną!
Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci
Edwarda Mrówki
Był on nie tylko nauczycielem
i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5
im. Powstańców Śląskich
w Łaziskach Górnych,
lecz także bardzo lubianym w naszym gronie kolegą.
Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas.
Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich,
którzy go znali.
Proszę przyjąć szczere kondolencje.
Z poważaniem
Dyrekcja, pracownicy i emeryci
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich
w Łaziskach Górnych
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Edwarda Mrówki
pogrążonej w smutku rodzinie
składają
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łaziskach Dolnych
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Najbliższym
z powodu śmierci
mamy, teściowej, babci i prababci
Heleny Krawczyk
składają
Pracownicy Przedszkola nr 7 w Łaziskach Górnych
J
E
z życia miasta
Będzie leśniczówka
dyżurował w określonych godzinach.
W leśniczówce mieszkańcy będą mogli
dowiedzieć się szczegółów na temat m.in.
zakupu drewna lub poinformować o konieczności interwencji w lesie związanej
np. z powstaniem dzikiego wysypiska bądź
niepokojącym zachowaniem zwierząt.
Wejście dla
kibiców
We wrześniu oddano do użytku nowe
wejście dla kibiców na łaziskiej PolArenie.
Nowoczesna bramofurta z czytnikiem biletów oraz kamerą, która rejestruje wejście
każdego kibica, została zamontowana
około 40 m dalej od dotychczasowego
wejścia. Od nowej bramy do ogrodzonej
strefy kibica prowadzi 5-metrowy wypuzzlowany chodnik. Przesunięto również
kasę biletową, którą wyposażono w nowy
sprzęt z odpowiednim oprogramowaniem
do drukowania biletów z kodem kreskowym. mms
Jeszcze w tym roku planuje się ukończenie leśniczówki między Łaziskami a Orzeszem
dzielnicy Brada. Lokalizacja leśniczówki
na Ameryce nie należy do najlepszych. Jest
to też już budynek stary. Ta powstająca
przy ul. Salamander mieści się z jednej
strony bezpośrednio przy lesie, a z drugiej
graniczy z domami. Niedaleko niej przechodzi droga, a w pobliżu znajduje się
przystanek autobusowy. Będzie także dość
miejsca, aby zaparkować samochód – informuje Grzegorz Cekus z Nadleśnictwa
Kobiór. Prawdopodobnie prace zakończą
się w tym roku. Budynek w stanie surowym
jest już na ukończeniu. W następnym etapie
budowlańcy przystąpią do robót wykończeniowych i zostanie już tylko zagospodarowanie terenu wokół przyszłej leśniczówki
– dodaje Grzegorz Cekus. Miejsce stanie
się biurem leśniczego, który będzie w niej
Odblaski...
4
samochodu. Nie chronią go pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne czy kurtyny.
Dlatego tak ważna staje się, poza ostrożnością i stosowaniem się do przepisów,
także jego widoczność na drodze – dodaje
rzecznik policji.
Elementy odblaskowe to nie tylko kolorowe kamizelki czy zawieszki, takie
elementy mogą być w kolorach szarych,
czarnych czy granatowych – można je
dopasować do ubioru, a widoczne będą
jedynie w świetle reflektorów. mms
Tutaj także zasięgnąć będzie można informacji o możliwości zorganizowania
ogniska na terenie Nadleśnictwa Kobiór,
chociaż przy samej leśniczówce nie planuje
się utworzenia takiego miejsca. Odpowiedzi na powyższe pytania można też
uzyskać kontaktując się telefonicznie
z nadleśnictwem – numery są na stronie
www.kobior.katowice.lasy.gov.pl.
mkw
Uważaj...
4
starych książek telefonicznych, w których
są adresy potencjalnych ofiar. Kilkanaście
lat temu takie informacje były jawne, bo
nie obowiązywała jeszcze ustawa
o ochronie danych osobowych. Przy wyborze ofiar oszuści sugerują się imionami
– wybierają takie, które mogą wskazywać,
że mają do czynienia z osobą starszą. Wybierają sobie całą pulę numerów i dzwonią
po kolei. Jeżeli ktoś podczas rozmowy
zadaje zbyt dużo pytań lub stwierdza, że
nie ma gotówki i nie ma możliwości od
kogoś pożyczyć, rozłączają się – zaznacza
komendant.
Oszukiwane są z reguły starsze panie,
złodzieje wykorzystują ich zaufanie i chęć
pomocy w potrzebie. Takie osoby nawet
nie przypuszczają, że ktoś w tak perfidny
sposób będzie chciał ich wykorzystać.
Fot. M. Strzelczyk
Fot. K. Wiśniowska
Na pograniczu między Łaziskami
a Orzeszem przy ul. Salamander powstaje
leśniczówka. Do tej pory siedziba leśniczego należąca do Nadleśnictwa Kobiór
mieściła się na os. Leśnym przy DK81,
teraz głównie ze względu na dogodniejszy
dojazd zostanie przeniesiona na obrzeża
gazeta łaziska
Nowa bramofurta przy stadionie miejskim
Powinniśmy chyba zaapelować do rodzin
osób starszych, żeby poruszały z nimi ten
temat, uczulały ich na takie sytuacje,
a przede wszystkim uzmysłowiły im, że
takie podejrzane telefony trzeba sprawdzić.
Można zadzwonić do krewnego i zapytać,
czy coś wie na temat dziwnego zdarzenia
lub bezpośrednio na policję. Można
również namówić starsze osoby, że bezpieczniej jest trzymać gotówkę jednak
w banku. Fakt, że nie mamy pieniędzy
w domu, a jej pobranie trochę potrwa,
może zniechęcić potencjalnych złodziei.
Choć nie zawsze – mieliśmy już sytuację,
że oszust tak omotał starszą panią, że ta
o mało nie poszła zaciągnąć pożyczki
– podsumowuje komendant.
W komendzie Wojewódzkiej Policji
w Katowicach utworzona została specjalna
grupa, która rozpracowuje oszustów wykorzystujących metodę na „wnuczka”.
Kilka spraw udało się rozwiązać i sprawcy
usłyszeli zarzuty. mms
15 - 30 września 2014
7
z życia miasta
gazeta łaziska
Przejście dla pieszych
P
Monitowaliśmy o ten remont kilkakrotnie, głównie z uwagi na niecenzuralne słowa, które pojawiły się na
ścianach. Niestety, chociaż od remontu
Jak długo będzie ładnie, czysto i przyjemnie?
przejścia dla pieszych pod DK81. Zakres
prac obejmował m.in. malowanie ścian
z uwagi na ich zanieczyszczenie i dewastacje licznymi graffiti, malowanie poręczy, naprawę pęknięć betonu, rys,
ubytków żywic w nawierzchni przejścia
oraz prace porządkowe wokół przejścia
– poinformowała Magdalena Krupka,
starszy specjalista GDDKiA w Katowicach. Prace rozpoczęły się 18 sierpnia
i trwały do 8 września. Koszty remontu
wyniosły 18 tys. zł.
Najlepsze OSP?
Najlepsza jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w powiecie mikołowskim to tytuł kolejnego plebiscytu
zorganizowanego przez portal mikolow.naszemiasto.pl oraz dodatek
mikołowski Dziennika Zachodniego. Wśród startujących znajdują się
wszystkie trzy łaziskie OSP z Górnych,
Średnich i Dolnych. W dniu oddawania
tego numeru do druku liderem pozostawali strażacy z Mikołowa, którzy
zebrali 3266 głosów. Za nimi znajdowało się OSP z Łazisk Średnich,
które uzyskało poparcie 3038 osób.
Wszystkich łaziszczan zachęcamy do
wzięcia udziału w plebiscycie. Głosy
można oddawać do 30 września, do
godz. 23.59 na stronie www.mikolow.
naszemiasto.pl.
mred.
8 15 - 30 września 2014
nie minęły jeszcze dwa tygodnie, na
ścianach już ktoś zaznacza swoją
obecność – stwierdził Wacław
Puźniak, naczelnik Wydziału Komunalnego.
mms
Roboty drogowe związane z przebudową ciągu ulic Orzeska – Świerczewskiego – Mikołowska trwają. Po pracach
prowadzonych na ul. Mikołowskiej
i Świerczewskiego, przyszedł czas na
Orzeską. Dochodzą do nas informacje,
że mieszkańcy nie są zadowoleni z kolejnych robót prowadzonych na swojej
ulicy w krótkim odstępie czasu – mówi
burmistrz Aleksander Wyra. – Ja myślę
jednak, że powinniśmy się z takiej sytuacji
cieszyć. Uważam za niemały sukces fakt,
że udało nam się skłonić cztery niezależne
firmy – Tauron, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
PGKiM i PGNiG-e do wymiany swoich
sieci w tej ulicy. Są to bardzo kosztowne
inwestycje, ich realizacja wymagała
naprawdę wielu rozmów z naszej strony.
Po wszystkich remontach, które mają
potrwać do końca października, mieszkańcy tego rejonu będą mieli spokój przez
kilka najbliższych lat. Dodatkowo z budżetem gminy przeznaczono także 100
tys. zł na wymianę oświetlenia ulicznego
oraz 240 tys. zł na dokończenie sieci
wodociągowej i wykonanie przyłączy
w tym rejonie. mjpk
Parking przy Staszica
Powstają nowe miejsca parkingowe w Łaziskach Średnich. Chodzi o okolice sklepu
przy byłym placu autobusowym. Kierowcy będą mieli do dyspozycji 16 wypuzzlowanych miejsc parkingowych między sklepem a blokiem nr 5 przy ul. Staszica. Parking
powstał na terenie należącym do spółdzielni i wydzierżawionym od niej przez Urząd
Miejski. Ma być ogólnodostępny i przynajmniej częściowo rozwiązać problem braku
wolnych miejsc na parkingach w najbliższej okolicy. mms
Fot. M. Strzelczyk
Fot. M. Strzelczyk
o interwencji Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych Generalna
Dyrekcja Dróg i Autostrad w Katowicach zleciła remont podziemnego
Trwa remont
Orzeskiej
16 dodatkowych miejsc parkingowych oddano do użytku w Łaziskach Średnich
z życia miasta
 INTERWENCJA
Gdzie te drzwi?
gazeta łaziska
Chodnik na Zaciszu
Przy Zaciszu wzdłuż DK81 powstaje wypuzzlowany chodnik
Prawie 500 m chodnika powstaje na os. Zacisze. Prace prowadzone są na odcinku
za salonem KIA równolegle do DK81. Wypuzzlowany chodnik to koszt ok. 100 tys zł.
Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 9 września, zostały zarezerwowane również
środki na wykonanie na nowym osiedlu oświetlenia. Chodzi o pierwszy etap prac. Na
Zaciszu jeszcze w tym roku ma być wykonana tylko część oświetlenia, kolejne etapy
prac rozłożone będą na kolejne lata – informuje Wacław Puźniak, naczelnik Wydziału
Komunalnego. mms
Pomóżmy
Małgosi
Koncert charytatywny pod hasłem „Złota
jesień głosi, że gramy dla Małgosi” odbędzie się 28 września o godz. 16.00
w amfiteatrze miejskim w Łaziskach
Średnich. 13-letnia łaziszczanka Małgosia
Bilgoń to niezwykle pogodna i pełna chęci
do życia dziewczyna. Przyszła na świat
w 24. tygodniu ciąży z zamartwicą i tuż po
narodzinach otrzymała jeden punkt w skali
Apgar. W szpitalu spędziła 5 miesięcy,
z czego 3 w inkubatorze. Po ukształtowaniu wszystkich narządów postawiono
diagnozę – wylewy obu półkul mózgowych, naprzemienne czterokończynowe porażenie mózgowe, dysfuzję
oskrzelowo-płucną i porażenie aparatu
mowy. Dzięki wytężonej pracy mamy
i współpracy nauczycieli dziewczynka
skończyła w tym roku Szkołę Podstawową
nr 6 ze świadectwem z czerwonym paskiem. Jest szansa na to, że Małgosia
będzie osobą w miarę sprawną. Intensywna
rehabilitacja sprawia, że zaczyna chodzić
z pomocą drugiej osoby.
Cały dochód z koncertu charytatywnego
przeznaczony będzie na rehabilitację
i zakup sprzętu dla Małgosi Bilgoń. Zapraszamy! mred.
Oddali krew
15 osób zjawiło się i oddało krew
podczas ostatniej akcji zorganizowanej
w Miejskim Domu Kultury 2 września
przez Klub Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi przy KWK „Bolesław
Śmiały” oraz Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach.
W sumie życiodajnego płynu zebrano
6750 mililitrów. Kolejna okazja do oddania krwi na terenie naszego miasta
pojawi się 10 października w KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Średnich
w godz. od 8.00 do 15.00. mred.
Fot. K. Wiśniowska
10
Fot. M. Strzelczyk
W
styczniu tego roku wystosowaliśmy w imieniu swoim i lokatorów mieszkających w naszym
bloku pismo do spółdzielni, z prośbą
o wymianę drzwi wejściowych do klatki.
Są one już w tak opłakanym stanie, że
trudno je otworzyć, a kiedy się już uda
jakimś cudem to zrobić, trudno je zamknąć. Kiedy idę sama z małym dzieckiem
na ręku, mam z tym spore problemy –
opowiada Aleksandra Wawrzaszek,
lokatorka jednego z mieszkań w bloku
przy ul. Świerczewskiego 28. Od tego
czasu minęło ponad pół roku, a drzwi
nadal nie ma i nie wiadomo, kiedy będą
– dodaje jej mąż Łukasz. – Traktuje się
nas niepoważnie, bo za każdym razem
słyszymy coś innego. Początkowo – na
piśmie – dostaliśmy zapewnienie, że
drzwi zostaną wstawione do końca II
kwartału. Kiedy minął ten termin, odwiedziłem spółdzielnię i zapytałem, czy coś
się zmieniło w tej kwestii. Okazało się, że
drzwi właściwie są już zamówione i będą
zamontowane najpóźniej do 1 września.
Oczywiście, tak się nie stało, a w spółdzielni poinformowano mnie, że drzwi
jeszcze nawet nie są zamówione.
Do spółdzielni kierowane były również
pisma z prośbą o naprawę dachu, który
jest spróchniały i przecieka, a luźne dachówki spadają przy silniejszym wietrze.
Niestety, jak się dowiedzieli, remont
dachu byłby możliwy, jeżeli lokatorzy
zgodziliby się na podniesienie opłaty na
fundusz remontowy z 1,65 zł/m2 do 4 zł/
m2. W przypadku naszych rozmówców
byłoby to 200 zł więcej co miesiąc.
Zastępca dyrektora ds. technicznych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”
Tomasz Przybyła poinformował, że
sprawa państwa Wawrzaszek jest mu
znana. Faktycznie, lokatorzy złożyli u nas
pismo w sprawie wymiany drzwi na początku roku. W odpowiedzi zaznaczyłem,
że prace mają być wykonane do końca
drugiego kwartału, ale z powodu trudności finansowych nie udało się dotrzymać terminu. Potem pojawiły się
jeszcze kłopoty z wykonawcą, z którym
mieliśmy podpisaną umowę, więc ponownie termin się przesunął. Mamy
w końcu ofertę i na dniach będziemy
zamawiać 20 sztuk drzwi – powiedział
Tomasz Przybyła. – Jeżeli mówimy
o blokach przy ul. Świerczewskiego, to
jest to stare budownictwo i montowanie
Podczas ostatniej akcji krew oddało 15 osób
15 - 30 września 2014
9
gazeta łaziska
Gdzie te drzwi?
9
tam nowych drzwi wiąże się dodatkowo
z przebudową wejścia. Tam, gdzie to
możliwe, staramy się zmienić je tak, żeby
drzwi otwierały się na zewnątrz. Jak zapewnia zastępca dyrektora ds. technicznych, kwestia dachów to o wiele
poważniejszy i trudniejszy temat. W przypadku jednego z bloków przy ul. Świerczewskiego lokatorzy zgodzili się na
podniesienie opłaty na fundusz remontowy i na tym bloku został już położony nowy dach. Opłaty, które są teraz
pobierane ledwo wystarczają na bieżące
naprawy i utrzymanie budynków. W przypadku jakichś nagłych zdarzeń utworzony
jest fundusz interwencyjny, z którego
korzystamy w kryzysowych sytuacjach
– dodaje Tomasz Przybyła. Na temat
nowych pokryć dachowych wypowiedział się również prezes spółdzielni Remigiusz Nowak: – Położenie nowego
dachu na budynku to bardzo kosztowna
inwestycja i z pewnością nie jesteśmy
w stanie zrobić tego z naszych podstawowych wpływów. Na bieżąco staramy
się robić drobne naprawy i wymieniać
uszkodzone dachówki. mms
Słaby sezon
na „Żabce”
Wraz z początkiem roku szkolnego
zakończył się letni sezon w Ośrodku
Rekreacyjno-Sportowym „Żabka”.
Basen był w tym roku otwarty od 1 maja
do 31 sierpnia. W tym czasie sprzedano
około 33 tysiące biletów. W tym około
16 150 pełnopłatnych oraz 16 850
ulgowych. Ilość sprzedanych biletów jest
prawie o połowę niższa niż w ubiegłym
roku, wtedy liczba wejść na basen wyniosła około 62 600. Niski wynik to efekt
mało sprzyjającej pogody, która w tym
roku, zwłaszcza w sierpniu, nie pozwoliła
na częste korzystanie z kąpieliska – wyjaśnia kierownik ośrodka Łukasz
Stencel. Najbardziej udanym miesiącem
tego sezonu był lipiec, wtedy też padł
rekord, co do ilości odwiedzających kąpielisko. 20 lipca z basenu skorzystało
około 2100 osób. Choć kąpielisko jest już
nieczynne, to do 30 listopada do dyspozycji mieszkańców pozostają korty tenisowe oraz inne obiekty znajdujące się
na terenie ORS „Żabka”.
mkw
10 15 - 30 września 2014
ogłoszenia
Jesienna zbiórka liści
Wzorem lat ubiegłych w naszym mieście zostanie przeprowadzona jesienna zbiórka
liści. Wydawanie worków na liście zainteresowanym mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej rozpocznie się 22 września w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5,
tel. 32 224 15 50.
HARMONOGRAM ODBIORU WORKÓW Z LIŚĆMI 2014
PONIEDZIAŁEK (13 października, 17 listopada)
Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz, Cieszyńska, Działkowców,
Fornalskiej, Górna, Hutnicza, Jana III Sobieskiego, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy,
Łączna, Marchlewskiego, Miarki, Młyńska, Moniuszki, Okrężna, plac Ratuszowy,
Pocztowa, Poręba, Sawickiej, Starowiejska, Spokojna, Waryńskiego, Wąska, Wiejska,
Wiosenna, Wróblewskiego, Zakątek, Zawadzkiego, Zielona.
WTOREK (14 października, 18 listopada)
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała
Świerczewskiego, Goździków, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa,
Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa, Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów,
Ogrodowa, Olchowa, Radosna, Różana, Rybnicka, Sienkiewicza, Sosnowa, Stara,
Świerkowa, Szarotki, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze.
ŚRODA (15 października, 19 listopada)
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Kopalniana, Krótka, Ligonia, Mikołowska,
Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Stara Droga,
Stroma, Szkolna, Szybowa, Świętego Jana, Widokowa, Wierzysko, Wieżowa, Wodna,
Wodociągowa, Wspólna, Wyniosła.
CZWARTEK (16 października, 20 listopada)
Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskiego, Księdza Szwedy,
Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodowa, Orzeska, Paprotna, Piękna, Powstańców, Prądna, Przysiółki, Pstrowskiego, Pszczelna, Rolna, Salamander, Staszica,
Torowa, Tuwima, Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa.
PIĄTEK (17 października, 21 listopada)
22 Lipca, Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyńska, Graniczna,
Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Morcinka, Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju,
Południowa, Promienna, Słoneczna, Słowackiego, Stawowa, Wapienna, Zwałowa,
Źródlana.
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Urząd Miasta informuje, że od 22 do 26 września 2014 roku na terenie Łazisk
Górnych odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych zbieranych w zabudowie
jednorodzinnej.
Wzorem lat ubiegłych zapotrzebowanie wywozu tych odpadów należy zgłosić do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. do 19 września,
pod nr tel. 32 224 15 50.
Odpady wielkogabarytowe – to odpady z gospodarstw domowych, które ze
względu na swoje wymiary (nie mieszczą się w standardowych urządzeniach do
gromadzenia odpadów komunalnych) wymagają odrębnego traktowania.
Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele,
dywany, materace, wykładziny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
Nie będą odbierane odpady remontowo-budowlane, odpady niebezpieczne, zmieszane odpady komunalne, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który
można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy
ul. Łazy lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt, na zasadzie jeden za jeden.
wywiad
gazeta łaziska
Najważniejszy jest kompromis
– rozmowa z Tadeuszem Królem, przewodniczącym Rady Miejskiej
I
N
F
O
R
stadionu miejskiego, nowych placów
zabaw, skateparku czy renowację Ynzli,
budowę żłobka przy ul. Miodowej, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Pstrowskiego z Wyrską, zaadaptowanie pomieszczeń w PiMBP na potrzeby filii MOWRiD-u. Ważnymi
osiągnięciami ostatnich 4 lat są także:
zwiększenie liczby mieszkań socjalnych,
remonty dróg i chodników miejskich
i powiatowych (przy współpracy z wła-
Fot. J. Pasierbek-Konieczny
Zbliża się koniec kadencji obecnej
Rady Miejskiej, czas na pierwsze podsumowania. Na początek może trochę
statystyki. Ile sesji rady do tej pory się
odbyło, ile uchwał podjęliście?
Do końca czerwca Rada Miejska w Łaziskach Górnych w kadencji 2010–2014
odbyła 43 sesje, w tym 6 sesji nadzwyczajnych. W tym samym czasie rada
podjęła 471 uchwał.
Które z tematów były w tej kadencji
najtrudniejsze.
Takich tematów było kilka. Myślę, że
najtrudniejszym była sprawa związana
z roszczeniami firmy, która budowała
halę sportową. Batalia sądowa o zapłatę
należności z tytułu podwyższenia wynagrodzenia trwała wiele miesięcy i ostatecznie zakończyła się wyrokiem niekorzystnym dla gminy. Bardzo wiele kontrowersji i emocji wśród części
mieszkańców wzbudzało również wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej
zasad usytuowania na terenie miasta
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz warunków sprzedaży
i podawania tych napojów. Niełatwym
zadaniem było także wdrożenie, po
zmianie ustawy, nowego systemu gospodarki odpadami w gminie.
Największe sukcesy rady?
Za największy sukces rady uważam
wypracowanie wzorcowej nici porozumienia pomiędzy radą i burmistrzem, co
zaowocowało bardzo dobrą współpracą
w tej kadencji dwóch organów – uchwałodawczego, czyli rady i wykonawczego,
czyli burmistrza. Do sukcesów zaliczyć
trzeba na pewno zmniejszenie zadłużenia
gminy, rozwój inwestycji rekreacyjno-sportowych – budowę ścieżek zdrowia
i ścieżki w Lesie Kamienieckim, zaplecza
Tadeusz Król
dzami powiatu), remonty placówek
oświatowych, budowa nowych boisk
sportowych przy szkołach G1, G3, SP6
i SP1 oraz ponowne uruchomienie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół
im. Piastów Śląskich. Cieszy również
utrzymanie dotacji do wymiany systemów c.o. na ekologiczne, do zabudowy
solarów, sukcesywna wymiana sieci
wodociągowej i kontynuacja budowy
kanalizacji sanitarnej.
M
A
C
J
A
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Burmistrz Miasta Łaziska Górne, działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518) podaje do publicznej
wiadomości, że 15 września w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych zostanie
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu pod garaż blaszany,
plac manewrowy oraz drogę dojazdową, które obejmują:
• część działki o nr 5020/146, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, powierzchnia do wydzierżawienia 20 m2;
• część działki o nr 2453/150, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, powierzchnia do wydzierżawienia 100 m2;
• część działki o nr 2007/113, nr 2009/113, nr 2010/113 k.m. 9, obręb Łaziska Górne,
powierzchnia do wydzierżawienia 240 m2.
Informacje szczegółowe są dostępne w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pok. 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.
Jak ocenia Pan współpracę w radzie,
łatwo udawało się dojść do kompromisów czy raczej obrady bywały
burzliwe?
Współpraca w radzie przebiegała
w większości przypadków wzorowo.
Przeważnie uchwały były podejmowane
zdecydowaną większością głosów. Zdarzały się oczywiście sprawy, które budziły wiele kontrowersji, wtedy obrady
były burzliwe, radni przedstawiali swoje
odmienne stanowiska, jednak zazwyczaj
wszystko kończyło się kompromisem.
Mogę zapewnić, że decyzje rady były
podejmowane zawsze z myślą o mieszkańcach.
Czekają nas wybory według nowych
zasad. Już nie listy będą się liczyły, ale
konkretni kandydaci – mamy
21 okręgów jednomandatowych.
Myśli Pan, że ta zmiana wpłynie na
nową radę?
Wprowadzenie wyborów jednomandatowych ma ogromny wpływ na gminę
i przede wszystkim na mieszkańców.
Radni będą bowiem wybierani przez
sąsiadów z najbliższego otoczenia. Będą
się liczyły przede wszystkim faktycznie
oddane głosy na danego kandydata, a nie
jego pozycja na liście. Trudno stwierdzić,
jaki to wywrze wpływ na radę kolejnej
kadencji, wszystko będzie zależało od
tego, jacy kandydaci się do niej dostaną.
Najważniejsze, aby nowo wybrani radni
potrafili znaleźć ze sobą wspólny język,
co jest niezbędne, aby współpraca
w radzie była udana. Nowi radni powinni kierować się interesem mieszkańców, ale również dobrem całej gminy
i – w większości przypadków – patrzeć
na sprawy kompleksowo. Jesteśmy wybierani przez mieszkańców danego
okręgu, jednak wszystkie decyzje podejmowane są przez radę – czyli 21 radnych,
a nie pojedynczego radnego i o tym nie
wolno zapominać. Radni powinni mieć
na względzie wszystkich łaziszczan
– dzieci, młodzież, dorosłych, emerytów, chorych, ubogich, bezdomnych
i bezrobotnych. Ważny jest zatem sport,
rekreacja, przyroda, ekologia, oświata,
służba zdrowia, pomoc społeczna, inwestycje miejskie i remonty. Mam nadzieję, że współpraca nowo wybranych
radnych w nowej kadencji 2014–2018
będzie tak owocna, jak dotychczas.
Tylko dzięki kompromisowi i zgodnym
wspólnym działaniom uda się zrealizować zamierzenia i plany na przyszłość.
Dziękuję za rozmowę.
Joanna Pasierbek-Konieczny
15 - 30 września 2014 11
gazeta łaziska
IV Festiwal Górski „Pod górę”
V
„Pod górę” po raz I
M
16.00 –
Maciej
Błach –
W drodze ku
Koronie Ziemi
– Masyw Mount
Vinsona – Antarktyda 2014.
16.45 – Tomasz Jakubiec – Wyprawa
kajakowa do Grand Canyon Colorado
2013.
18.00 – LosWiaheros – Alicja Rapsiewicz i Andrzej Budnik – Dwie twarze
Pamiru – rowerem poprzez Tadżykistan
i Afganistan.
19.15 – Grzegorz Kuśpiel – Podziemny
świat Madagaskaru.
20.30 – Ogłoszenie wyników konkursów
i wręczenie statuetek.
21.00 – Marcin Tomaszewski – Podróż
w stylu…
Poza interesującymi prelekcjami na publiczność festiwalową czeka spora pula
nagród zgromadzonych dzięki festiwalowym sponsorom, a także poczęstunek
i dużo dobrej zabawy. Będzie również
okazja, aby nabyć książkę o tematyce podróżniczej. Serdecznie zapraszamy!
mred.
Fot. P. Pluta
iłośników gór wysokich oraz
podróżowania zapraszamy do
wzięcia udziału w IV edycji Łaziskiego Festiwalu Górskiego „Pod górę”.
Rozpoczęcie imprezy 26 września
o godz. 17.00 Tego dnia zaprezentują się
konkursowi prelegenci walczący o statuetkę Złotej Hołdy. Półgodzinne prezentacje młodych podróżników z całej Polski,
przybliżą najdalsze zakątki świata – Australię, Amerykę Południową, Filipiny
i Syberię. Dokładna lista osób wygłaszających prelekcje będzie ogłoszona
15 września.
O godz. 21.00 na łaziskiej scenie pojawi
się gwiazda wieczoru – Aleksandra Dzik
– należąca do czołówki polskiego himalaizmu kobiecego.
Drugi dzień festiwalu – 27 września –
zapowiada się równie emocjonująco.
Program prelekcji podajemy poniżej:
12.00 – Rozruszajmy dzień – projekcje
filmów górskich i podróżniczych.
13.30 – Ryszard Mędrzak – Pierwsza
pomoc w górach – szkolenie z zakresu
bezpieczeństwa podczas górskich wypraw
i wędrówek.
14.45 – Piotr Mojżyszek – Nie bój się
Cygana.
Co roku publiczność festiwalowa wypełnia salę widowiskową po brzegi
Grzegorz Kuśpiel – podróżnik, grotołaz, instruktor Polskiego Związku Alpinizmu. Członek National
Geographic Society, Stowarzyszenia Speleologicznego przy Polskim Towarzystwie Geograficznym i Stowarzyszenia Speleologicznego AVEN w Sosnowcu. Od ponad 30 lat uczestniczy w wyprawach jaskiniowych, górskich i etnograficznych w różne rejony świata. Kierownik pierwszych w historii polskiej
speleologii wypraw do Papui Nowej Gwinei (2001–2002, 2010). Jego odkrycia nowych jaskiń wielokrotnie były nagradzane.
12 15 - 30 września 2014
Na festiwalu
wystąpią
Marcin Tomaszewski pseudonimem
„Yeti” – polski wspinacz, alpinista, instruktor. Znany z przejść wielkościanowych
zarówno w stylu Big Wall, jak i alpejskim.
Wspina się od ponad 22 lat. Członek Kadry
Narodowej Polski w alpinizmie wysokogórskim. Od samego początku najbardziej inspirowały go wyzwania, wytyczanie nowych
dróg na najbardziej niedostępnych i pionowych
ścianach świata. Pomimo że kilka z nich udało
mu się już pokonać, to jednak z każdym rokiem
czuje coraz większy niedosyt. Jego wspinanie
to nie tylko góry, ale również propagowanie
wspinaczki w Polsce poprzez szkolenia i sekcje
wspinaczkowe, organizację zawodów i pokazów
wspinaczki, prowadzenie audycji radiowych. Od
1997 roku cyklicznie organizuje Ogólnopolskie
Zawody Wspinaczkowe Fight Club, których jest
pomysłodawcą. Od 2005 roku jest instruktorem
wspinaczki sportowej. Otworzył własną szkołę
wspinania w Szczecinie. W 2009 roku rozpoczął
realizację projektu 4 Żywioły www.4zywioly.net
obejmującego wspinaczkę w czterech charakterystycznych rejonach górskich (Patagonia,
Alaska, Ziemia Baffina, Wenezuela).
Aleksandra Dzik – alpinistka młodego pokolenia. Absolwentka psychologii i socjologii
na Uniwersytecie Śląskim, obecnie kończy
studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnik górski. Na swoim koncie
ma m.in. wejście na ośmiotysięczny Gasherbrum
II. Jako pierwsza Polka zdobyła niebezpieczny
Pik Pobiedy oraz skompletowała wszystkie pięć
siedmiotysięczników b. ZSRR dających tytuł
Śnieżnej Pantery. Jest pierwszą kobietą w historii, która ukończyła najdłuższą trasę zawodów Elbrus Race. Uprawia także skialpinizm,
rajdy przygodowe, kolarstwo górskie, biegi. Tomasz Jakubiec – kajakarz górski, podróżnik, fotograf amator, członek krakowskiego
klubu Bystrze, który m.in. pokonał legendarną
rzekę Kolorado, płynąc przez chyba najbardziej
znaną na świecie „dziurę w ziemi” odwiedzaną
przez prawie 5 milionów turystów. Przemierzył
450 kilometrów amerykańskiej rzeki, pokonał
prawie 100 rapidów, z których kilkanaście zaliczanych jest do bardzo trudnych i niebezpiecznych, widział gigantyczną grotę Redwall,
zjawiskowe kaniony Havasu, Blacktail, Matkatamiba, Deer Creek i dziesiątki innych spośród
prawie setki łączących się z Kolorado. Na
własne oczy podziwiał zmieniającą się niemal
każdego dnia niewiarygodną różnorodność
form i kolorów ścian kanionu.
inicjatywy
Głupia zabawa
czy szczytna inicjatywa?
Od połowy wakacji portal społecznościowy Facebook zalewany jest krótkimi
filmami, na których mieszkańcy różnych krajów oblewają się lodowatą wodą,
a następnie wyznaczają kolejne osoby do wykonania zadania. Dla wielu udział
w akcji to zwykła zabawa. Inicjatywa ma jednak głębszy wymiar. Wylane wiadro
lodowatej wody oddaje na moment dolegliwości, jakim codziennie przeciwstawiają
się chorzy na stwardnienie zanikowe boczne (SLA) – zanik oddechu, sztywnienie
mięśni oraz brak kontroli nad ciałem. „Mokre wyzwanie” to również realna pomoc
finansowa. Codziennie na konto fundacji walczących z SLA wpływają kwoty pieniężne tych, którzy podjęli się wykonania zadania i chcą pomóc
Ł
ańcuszkowa akcja obiega cały świat,
niezwykłą popularność zdobyła
w USA i Anglii. Zwłaszcza wśród
celebrytów, którzy dołączając do Ice
Bucket Challenge – oblewali się zimną
wodą, a filmem z nagrania całej akcji
chwalili się na swoim profilu, wyznaczając kolejne osoby do realizacji zadania.
Nominowani, którzy do 48 godzin nie
powtórzyli wyczynu, byli zobowiązani do
rekompensaty – wpłaty większej kwoty
na konto wybranej fundacji bądź oddania
przysługi. Akcja ma również coraz
szersze grono sympatyków w Polsce.
Wśród osób znanych, które „podniosły
rękawicę” i podjęły się realizacji wyzwania, znajdują się m.in. Monika
Olejnik, Anna i Robert Lewandowscy
czy Zbigniew Boniek. Oczywiście poza
wykonaniem zadania, przekazali również
odpowiednią kwotę na rzecz organizacji
non-profit. Choć wsparcie stowarzyszenia
walczącego ze stwardnieniem zanikowym
bocznym to najczęstszy wybór wykonujących zadanie, nie jest on jednak regułą.
Niektórzy kwotę przekazują na rzecz innej
instytucji charytatywnej.
Ice Bucket Challenge to akcja adresowana zarówno do gwiazd, jak i do
wszystkich chcących pomóc. Także
wśród mieszkańców naszego miasta znalazła ona swoich zwolenników. Idea pomagania to nie tylko „Biegamy dla Jasia”,
jako propagator tej imprezy, rozumiem
potrzeby ludzi chorych m.in. na stwardnienie zanikowe boczne. Chęć dołączenia
do wyzwania wymaga od osób biorących
udział w akcji na pewno zdrowia, odwagi
i chęci pomocy innym. Cel jest szczytny,
a zabawa super – komentuje Aleksander
Widera, który dołączył do wyzwania
i wsparł stowarzyszenie walczące z SLA.
Opinią na temat inicjatywy podzieliła się
również łaziszczanka Mirela Krawczyk:
– Co zdecydowało, że postanowiłam dołączyć do akcji? Informacje publikowane
na profilu fundacji. Faktem jest, że akcja
Ice Bucket Challenge przynosi niesamowite efekty. Łącznie na konto stowarzyszenia wpłynęło ok. 950 000 zł!
Dlatego zdecydowałam się na wykonanie
zadania, bo dzięki temu mogłam nominować kolejne osoby, które mam nadzieję
nie poprzestały na zabawie z wiaderkiem
wody, ale również zasiliły konto fundacji
walczącej z SLA. Ice Bucket Challenge
mobilizuje ludzi do pomagania innym,
rośnie też świadomość na temat choroby,
jaką jest stwardnienie zanikowe boczne.
Nie da się ukryć, że zabawa z akcją
charytatywną w tle dla wielu pozostaje
niezrozumiana, na co zwraca uwagę licealistka Monika Tudzierz: – Początkowo
akcja wydawała się całkiem sensowna.
Była promowana przez wiele gwiazd, co
sprawiło, że stała się bardzo popularna.
Jednak teraz młodzież nawet nie wie, o co
dokładnie w niej chodzi. Nominują siebie
nawzajem, tylko dla dobrej zabawy.
Gdybym była pełnoletnia i zarabiałabym,
z pewnością wsparłabym jakąś instytucję
charytatywną.
O opinię na temat efektów akcji zwróciliśmy się do Stowarzyszenia Dignitas
Dolentium, które zajmuje się pomocą
chorym na stwardnienie boczne zanikowe
w naszym kraju. Nigdy SLA nie było
w centrum uwagi, tak jak jest obecnie.
Z pozoru głupia zabawa przynosi wiele
dobrego. Do tego ludzie realnie wsparli
naszych podopiecznych ogromną kwotą
– mówi Paweł Bała ze stowarzyszenia.
Na konto fundacji wpłynęło już ponad
milion złotych dzięki zaangażowaniu
w akcję. Mieliśmy ok. 20 000 wpłat, do
tego dochodzą informacje medialne, polubienia i udostępnienia na Facebooku.
Myślę, że ok. 100 000 osób w Polsce coś
zrobiło, aby pomóc chorym na SLA. Za
co jesteśmy wdzięczni – dodaje pan Bała.
Darczyńcy już zadają pytania, na co zostaną wykorzystane zebrane środki. Siłą
gazeta łaziska
SLA czyli stwardnienie boczne zanikowe
to postępującą, neurologiczna choroba,
która prowadzi do niszczenia grupy komórek nerwowych (motoneuronów) odpowiedzialnych za pracę mięśni. W czasie jej
postępu dochodzi do powolnego, ale systematycznego pogarszania się sprawności
ruchowej, a w późniejszych etapach nawet
do całkowitego paraliżu i ostatecznie
śmierci poprzez zatrzymanie pracy mięśni
oddechowych. SLA częściej występuje
u mężczyzn niż u kobiet. Atakuje głównie
w V i VI dekadzie życia, średnio chorzy
w momencie zdiagnozowania mają 55 lat.
Zdarzają się jednak przypadki osób starszych i młodszych dotkniętych tą chorobą.
Średni czas jej trwania wynosi około
2,5 roku od momentu postawienia diagnozy. SLA w swoim przebiegu to choroba
bardzo indywidualna, więc tzw. okres przeżycia może wahać się w bardzo szerokich
granicach. Ponad 1/4 chorych przeżywa
więcej niż 5 lat, w tym wielu powyżej 10 lat
(około 5%).
naszej organizacji jest jej niemal całkowicie filantropijny charakter. Trzon
tworzą chorzy, ich rodziny i przyjaciele.
Siedzibą jest mój dom, a reszta osób nam
pomagających rozproszona jest po całym
kraju. Chcemy dotrzeć do szerszej grupy
chorych z dotychczasową pomocą czyli
profesjonalnym poradnictwem, wsparciem finansowym i wypożyczalnią sprzętu
medycznego z ambicjami, aby dać chorym
nowoczesny oraz drogi sprzęt jakim są np.
asystory kaszlu – mówi pan Paweł. –
Część funduszy przeznaczymy pewnie na
lokatę, bo taka akcja raczej się już nie
powtórzy. Musimy odpowiedzialnie
myśleć o przyszłości naszej organizacji,
mieć bufor finansowy na przyszłość
i ewentualne duże wydatki np. ściągnięcie
do Polski bardzo dobrze rokujących
badań klinicznych. Zamierzamy również
pobudzić środowisko naukowe w kraju do
zajęcia się SLA, może stypendium czy
mały grant naukowy?
Jak się okazuje, nie każdy facebookowy
łańcuszek musi być bezmyślny, niektóre
z akcji są w stanie dać pozytywny efekt.
Choć nie jest to pierwsza kampania prowadzona na rzecz osób chorych na
stwardnienie boczne zanikowe, to z pewnością przynosi ona największe rezultaty.
Niestety, daje do zastanowienia, że zamiast samodzielnej decyzji o przekazaniu
drobnej kwoty na rzecz jakiejś fundacji,
w tej chwili potrzebna jest już publiczna,
imienna nominacja, która jak wskazanie
palcem, daje znać, kto ma wykonać za-
14
15 - 30 września 2014 13
z życia miasta
gazeta łaziska
Ruszył następny etap
W
Fot. K. Wiśniowska
sierpniu rozpoczął się kolejny
etap renowacji kościoła Matki
Bożej Królowej Różańca
Świętego. Jest to kontynuacja prac,
które zostały rozpoczęte w zeszłym roku.
Zakres przewidzianych robót na ten rok
obejmuje przede wszystkim gruntowną
renowację południowej strony fasady
kościoła – nawy głównej oraz całego
transeptu – informuje ks. Jacek Wojciech, proboszcz parafii.
Skucie starych i położenie nowych
tynków, wymiana obluzowanych cegieł,
malowanie ścian, położenie nowego
dachu, konserwacja witraży i drzwi
wejściowych – to tylko niektóre z prac,
jakie zaplanowano wykonać w tym
Rozpoczął się remont południowej fasady kościoła
w Łaziskach Górnych
etapie remontu kościoła. Ich zakończenie wstępnie datuje się na połowę
października. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to około 300 tys. zł. Trudno
o dokładną kwotę, ponieważ w trakcie
robót być może okaże się, że są wymagane jeszcze jakieś dodatkowe prace.
Część wydatku zostanie jednak pokryta
z budżetu gminy. Wysokość dotacji na
remont wynosi 50 tys. zł – dodaje proboszcz.
Choć generalny plan renowacji kościoła Matki Bożej Królowej Różańca
Świętego jest opracowany w całości,
w tym roku ma zostać wykonana jedna
z trzech jego części. Realizację przedsięwzięcia ograniczają przede wszystkim
wysokie koszty. Ks. Jacek Wojciech:
– To, czy kolejny etap ruszy w przyszłym
roku, zależy od możliwości finansowych
parafii. Najpierw musimy uregulować
prace, które zostaną wykonane w tym
etapie. Dopiero wtedy będziemy mogli
rozważać kontynuację remontu.
Chciałbym, abyśmy w przyszłym roku
przystąpili do renowacji prezbiterium,
ale z tą decyzją trzeba na razie zaczekać.
Będzie można ją podjąć dopiero, kiedy
zostaną sfinansowane tegoroczne prace.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku
prace remontowe dotyczyły renowacji
głównej wieży kościoła. Wykonano
wówczas m.in. konserwację krzyża oraz
głównych drzwi wejściowych, zainstalowano nowe zegary, nagłośnienie
i żaluzje dzwonów. Koszt wykonanych wówczas prac wyniósł ponad
500 tys. zł. mkw
Głupia zabawa...
13
danie... Wielbicieli „mokrego wyzwania”
prosimy o zachowanie ostrożności. Przy
wykonywaniu zadania zwróćcie uwagę
na otoczenie, ciężkość pojemnika wypełnionego wodą, stan zdrowia, zwłaszcza,
że podczas zabawy zdarzyły się już wypadki śmiertelne...
K. Wiśniowska
Stypendia
starosty
W tym roku Stypendium Starosty Mikołowskiego otrzymało 31 zdolnych
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
z całego powiatu mikołowskiego.
Ośmioro z nich to mieszkańcy Łazisk.
W gronie wyróżnionych z I Liceum
Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Mikołowie znaleźli się m.in. Paulina
Pukocz, Mateusz Chochołek, Bartłomiej Krasoń, Paweł Toman, którzy
otrzymali stypendium za wybitne wyniki
w nauce. Szymon Danielczyk – również
uczeń I LO – został stypendystą dzięki
wybitnym osiągnięciom w nauce, z kolei
za sportowe osiągnięcia doceniono Małgorzatę Kurcok. Z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych za wybitne
wyniki w nauce stypendium dostali
m.in. Daniel Mamok oraz Mateusz Jezierski.
Od sierpnia 2014 roku do stycznia 2015
co miesiąc stypendyści będą otrzymywali
200 zł. Uczniom z naszego miasta gratulujemy wyników! mkw
Fot. K. Wiśniowska
Dziękując za
plony
Uroczystą mszę dożynkową odprawiał proboszcz ks. Jacek Wojciech
14 15 - 30 września 2014
W kościele Matki Bożej Królowej
Różańca Świętego w Łaziskach Górnych
31 sierpnia została odprawiona uroczysta
msza święta dziękczynna za tegoroczne
plony. Sumę dożynkową koncelebrował
proboszcz parafii ks. Jacek Wojciech.
Tuż po zakończeniu eucharystii 44 rolników, na zaproszenie burmistrza Aleksandra Wyry, zasiadło do wspólnego
obiadu w restauracji „Kredens”. Była to
okazja do spotkania rolników z przedstawicielami duchowieństwa oraz władzami
miasta.
mred.
zapisy MDK
gazeta łaziska
Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych
ogłasza ZAPISY
do klubów, zespołów i kółek zainteresowań
Dziecięcy Zespół Artystyczny „Radość”
– środy – godz. 16.00–18.30, piątki – godz. 16.00–17.30.
Przesłuchania nowych członków 10, 17, 24 września oraz
1października w godz. 16.00–17.00 (należy przygotować dwie
piosenki). Odpłatność 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Zumba
– dla dzieci w wieku 5–7 lat – środy, godz. 16.15–17.15.
Pierwsze spotkanie 24 września
– dla dzieci w wieku od 8 lat – środy, godz. 17.15–18.15.
Pierwsze spotkanie 24 września
Odpłatność 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Capoeira
– dla przedszkolaków w wieku 4–5 lat – wtorki,
godz. 16.30–17.30. Pierwsze spotkanie 30 września
– grupa początkująca od 6 lat – poniedziałki, godz. 16.30–
18.00. Pierwsze spotkanie 29 września
– grupa zaawansowana – poniedziałki, godz. 18.00–19.30.
Pierwsze spotkanie 29 września
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Grupa taneczna „Paradiso”(dla młodzieży w wieku
16–19 lat)
– wtorki, czwartki, godz. 19.00–20.30. Pierwsze spotkanie
30 września
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Kółko plastyczne
I grupa – poniedziałki, godz. 16.00–18.00. Pierwsze spotkanie
29 września
II grupa – środy, godz. 16.00–18.00. Pierwsze spotkanie
1 października
Odpłatność 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Ceramika
– dla dzieci w wieku 6–8 lat – wtorki, godz. 16.30–18.00.
Pierwsze spotkanie 7 października
– dla dzieci w wieku od 8 lat – wtorki, godz. 18.00–19.30.
Pierwsze spotkanie 7 października
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych
(nauka malarstwa i rysunku, konsultacje i korekty, wiedza
o sztuce)
– środy, godz. 18.00–21.00. Pierwsze spotkanie 17 września
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Kółko fotograficzne
– poniedziałki, godz. 18.00–21.00. Pierwsze spotkanie
6 października
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Zajęcia teatralne
– piątki, godz. 15.30–17.30. Pierwsze spotkanie 19 września
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Kółko szachowe
– wtorki, godz. 17.30–19.30. Pierwsze spotkanie 23 września
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Pilates
– wtorki, godz. 18.30–19.30. Pierwsze spotkanie 23 września
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Zapraszamy również na próby chórów
Chór mieszany „Echo” – poniedziałki, środy, godz. 17.00–
19.00
Grupa wokalna „Camerton” – wtorki, godz. 19.00–21.00
Specjalnie dla seniorów
Język niemiecki
– grupa początkująca – czwartki godz. 15.00–16.30. Pierwsze
spotkanie 25 września
– grupa zaawansowana – wtorki, godz. 15.00–16.30. Pierwsze
spotkanie 23 września
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Kafe Klacz (spotkania przy remiku)
– środy, godz. 17.00–20.00. Pierwsze spotkanie 24 września
Taniec w kręgu
– wtorki, godz. 16.30–18.00. Pierwsze spotkanie 23 września
MDK w Łaziskach Średnich, ul. Pstrowskiego 17
Amatorski Klub Filmowca „Nurt 58”
– piątki, godz. 17.00. Pierwsze spotkanie 3 października
Klub plastyczny
– poniedziałki, godz.16.30–18.30. Pierwsze spotkanie
6 października
Odpłatność: 20 zł/miesiąc płatne w pierwszym tygodniu miesiąca
Chór mieszany „Moniuszko”
– wtorki, godz. 15.30 (próby w salkach katechetycznych)
MDK w Łaziskach Dolnych, ul. Szkolna 6
Chór mieszany „Wanda”
– wtorki, piątki, godz. 18.00–20.00
Zajęcia świetlicowe – od poniedziałku do piątku,
godz. 14.00–18.00
Wszelkich informacji udziela sekretariat MDK pod numerem telefonu: 32 22 41 033
Zapraszamy również na stronę www.mdk.laziska.pl
15 - 30 września 2014 15
gazeta łaziska
16 15 - 30 września 2014
reklamy
pierwszoklasiści
gazeta łaziska
Pierwszaki z Łazisk
Odświętnie ubrani z uśmiechem na twarzy i olbrzymią „tytą” w ręku. Prawie
300 pierwszaków ruszyło 1 września do łaziskich podstawówek. Towarzyszyliśmy im tego szczególnego dnia. W tym numerze „Gazety Łaziskiej” publikujemy zdjęcia klas pierwszych ze Szkół Podstawowych nr 5 i 6. W kolejnym
wydaniu będą mogli Państwo zobaczyć zdjęcia pierwszaków z „jedynki” oraz
„dwójki”
Szkoła Podstawowa nr 5
Klasa Ia
Fot. T. Szyczyrba
wychowawca:
Aleksandra Szafraniec
Mikołaj Jastrzębski, Kinga Doktór, Kamil
Botor, Patryk Wańczura, Paweł Wieczorek,
Grzegorz Szostok, Mateusz Piszczek, Wiktor
Przewłoka, Lena Fronc, Antoni Szczyrba,
Emilia Walasz, Maciej Wełniak, Zuzanna
Klapuch, Szymon Ozdoba
Klasa Ib
wychowawca:
Agnieszka Szrubarz
Marta Klenart, Nikola Owczarek,
Kacper Czardybon, Aleksander Walczuch, Paweł Warzecha, Igor Łapot,
Mateusz Węgrzynowicz, Tomasz
Cermann, Hanna Koczenasz, Dagmara
Widuch, Piotr Śnioch, Tomasz Stolarczyk, Mateusz Brandys, Marek
Przybyła
15 - 30 września 2014 17
gazeta łaziska
pierwszoklasiści
Szkoła Podstawowa nr 6
Klasa Ia
wychowawca:
Renata Ogierman
nauczyciel wspomagający:
Mariola Stencel
Fot. T. Famuła
Julia Błąkała, Martyna Durkalec,
Dominika Figura, Martin Furgoł,
Karolina Kies, Kacper Klabuhn,
Sandra Olesik, Marlena Pelowska,
Bartosz Połap, Mateusz Sosna, Maksymilian Stasiński, Mariusz Szymczyk,
Julia Telega, Wiktoria Toboła, Klaudia
Turek, Adrian Wałek, Nadia Wójcik
Klasa Ib
wychowawca:
Joanna Kot
nauczyciel wspomagający:
Mirosława Suchoń
Bartosz Biedrzycki, Kordian Bieniek,
Paweł Biskup, Jan Brzoza, Paulina
Buchman, Natalia Fojt, Karolina Grochala, Milena Guzik, Filip Kowalski,
Jakub Młocek, Paulina Pietrzyk, Aleksander Semczyszyn, Magdalena Sojka,
Anna Szer, Mateusz Szrubarz, Dawid
Witkowski, Konrad Wojtkowiak
Klasa Ic
wychowawca:
Urszula Rafa
Elżbieta Buja, Dagmara Bąk, Jakub
Beczała, Julia Bizoń, Sandra Błaszczyk,
Paulina Dziędzioł, Dawid Gerzok, Natalia Kieburg, Patryk Matusiak, Wojciech Miksik, Natalia Mroczkowska,
Marek Peth, Oliwier Pyka, Łukasz Sobieraj, Dominik Stepień, Agata Stula,
Daniel Stycz, Martyna Szafraniec
18 15 - 30 września 2014
pierwszoklasiści
gazeta łaziska
Klasa Id
wychowawca:
Sabina Raszka
Kacper Bąk, Maja Dziubek, Kamil
Fusek, Jakub Grundszok, Maksymilian
Karpowicz, Tomasz Klamer, Oskar
Kołodziejczyk, Julia Kossowska, Alan
Kula, Patryk Kurpias, Paweł Niemyjski,
Marta Nowicka, Aurelia Pustelnik,
Filip Roszkowski, Nikola Skonieczko,
Kinga Szekel, Bartłomiej Tabasz, Kamil
Uciński
Klasa Ie
wychowawca:
Agnieszka Ciałoń
Krzysztof Azarko, Mateusz Bąk, Maciej
Gąszczak, Maja Grzegorczyk, Patryk
Jeżmański, Wiktor Kowalski, Kacper
Kretek, Jakub Kulik, Oskar Lichecki,
Tomasz Lipiecki, Patryk Mundała,
Nikodem Otrząsek, Jakub Parduła,
Dominika Radoń, Paulina Saran, Maja
Spiszak, Hanna Szafraniec, Emilia
Szmatloch, Igor Śnioch, Julia Świerczek
Klasa If
wychowawca:
Dagmara Słowik
Nadia Bartłomiejczak, Krzysztof Domagała, Wiktoria Ebert, Malwina Frey,
Bartosz Gąsiorowski, Bartłomiej Gustyn,
Klaudia Hajduk, Mateusz Jasiński, Sebastian Kłysz, Maksymilian Łuszczykiewicz, Olaf Myszor, Oliwier Myszor,
Amelia Nowak, Laura Pytel, Szymon
Świerczok, Paweł Walkowiak, Anna
Wawrzynek, Kacper Zapora
15 - 30 września 2014 19
gazeta łaziska
20 15 - 30 września 2014
reklama
rozmaitości
gazeta łaziska
Kibice niebieskiej dRużyny dzieciakom
Wychowankowie domu rodzinkowego dzięki kibicom Ruchu Chorzów z Łazisk mogli z trybun stadionu oglądać mecz
Otarł się o podium
W lipcowym numerze „Gazety Łaziskiej” pisaliśmy o wysokim osiągnięciu
Pawła Lamży, który zakwalifikował się
do finału XXVIII Międzynarodowych
Mistrzostw w Grach Matematycznych
i Logicznych. 12-latek podczas zmagań
w Paryżu wywalczył IV miejsce – niewiele
brakowało, a stanąłby na podium.
Pod koniec sierpnia Paweł razem
z 28-osobową reprezentacją z Polski wyruszył do Paryża na międzynarodowe
mistrzostwa. Opiekunem polskiej grupy
we Francji był dr doc. Janusz Górniak
z Politechniki Wrocławskiej. W Paryżu
zawodnicy wystartowali w ośmiu kategoriach wiekowych i zawodowych. Paweł
startował w kategorii C1 przeznaczonej dla
uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.
Chłopak nie miał więc łatwego zadania,
ponieważ przyszło mu stanąć do rywalizacji głównie ze starszymi koleżankami
oraz kolegami. 12-latek chcąc wygrać,
musiał pokonać 63 uczestników pochodzących z 10 krajów. Mimo tych trudności
spisał się fantastycznie. Konkurs trwał dwa
dni – 28 i 29 sierpnia. Codziennie mieliśmy
do rozwiązania po 11 zadań o różnym
stopniu trudności. Za dobre rozwiązanie
otrzymywało się 1 punkt, ale na zajmowane
miejsce miały też wpływ stopień trudności
zadania i czas, w jakim się je rozwiązało
– opowiada Paweł Lamża. Nasz reprezentant rozwiązał poprawnie 17 zadań, co
ostatecznie dało mu IV lokatę w zawodach.
Niewiele brakowało, a stanąłby na podium,
ponieważ uzyskał identyczny wynik
punktowy jak zdobywca III miejsca. Niestety, w dodatkowej punktacji był gorszy.
Zwycięzca XXVIII mistrzostw – pochodzący z Tunezji – rozwiązał poprawnie
18 zadań, a zatem różnice nie były zbyt
wielkie.
Poza zmaganiami konkursowymi
podczas zagranicznego wyjazdu nie brakowało również innych wrażeń. Uczestnicy
mieli okazję zwiedzić Paryż, a także kilka
godzin spędzić w najpopularniejszym
centrum rozrywki – Disneylandzie. Syn był
zachwycony nie tylko atrakcjami Disneylandu, sam Paryż z jego wspaniałymi zabytkami też zrobił na nim niesamowite
wrażenie. Paweł podczas konkursu poznał
wielu nowych kolegów z całej Polski,
którzy usłyszeli o Łaziskach Górnych –
opowiada dumny ojciec Zenon Lamża.
Pawłowi gratulujemy wyniku i już
trzymamy kciuki za jego start w konkursie
w przyszłym roku. mkw
bezbramkowo. Nie da się jednak ukryć,
że małym kibicom dostarczył on wielu
fantastycznych wrażeń i emocji. Z pewnością będą go jeszcze długo wspominali.
Była to już druga wizyta wychowanków z domu rodzinkowego na stadionie Ruchu Chorzów zorganizowana
z inicjatywy kibiców niebieskich.
Pierwszy wyjazd, podczas którego dzieci
dopingowały zawodników z trybun,
odbył się na początku czerwca z okazji
Dnia Dziecka. Warto również przypomnieć, że poza wyjazdami na mecze,
w marcu kibicom z Łazisk i Orzesza
udało się zorganizować wielkanocną
akcję charytatywną, w czasie której obdarzyli najmłodszych upominkami – o jej
szczegółach informowaliśmy na naszych
łamach. Czym jeszcze zaskoczą nas
kibice Ruchu Chorzów? Oby jak najwięcej akcji o podobnym charakterze.
mkw
Pożegnali lato
Znakomitą zabawą pożegnali wakacje
mali łaziszczanie, dzięki ogromnym
dmuchańcom, które pojawiły się przed
Miejskim Domem Kultury 29 sierpnia.
Zjeżdżalnia oraz zamek do skakania
przez niemal cały dzień pozostawały do
dyspozycji dzieciaków. Akrobacje tworzone przy skokach i zjazdach przechodziły najśmielsze fantazje. Choć pożegnaniom zwykle towarzyszą łzy i żal, to
należało do szczególnych, ponieważ
opanowała je dziecięca radość. Nic
jednak dziwnego, w końcu następne
wakacje już za rok. mkw
Fot. K. Wiśniowska
śniej, już około godz. 16.00. Odbywała
się tam akurat akcja „Kolorujemy”, więc
dla dzieciaków zostały przygotowane
różne atrakcje i zabawy. Mogły one
również z bliska zobaczyć zawodników
Ruchu, zamienić z nimi kilka zdań oraz
zdobyć autograf – opowiada Grzegorz
Wiśniewski, organizator wyjazdu. Mimo
gorącego dopingu mecz zakończył się
Fot. z archiwum G. Wiśniewskiego
Pod koniec sierpnia ośmioro podopiecznych z domu rodzinkowego w Łaziskach miało okazję z trybun stadionu
oglądać mecz Ruchu Chorzów z Lechem
Poznań. Wszystko za sprawą kibiców
niebieskiej drużyny z naszego miasta,
którzy specjalnie dla najmłodszych zorganizowali wyjazd. Na chorzowskim
stadionie pojawiliśmy się nieco wcze-
Dmuchańce dostarczyły dzieciom sporo znakomitej
zabawy
15 - 30 września 2014 21
gazeta łaziska
sport
 PIŁKA NOŻNA
Remis w środku tygodnia
Polonia Łaziska – Ruch Zdzieszowice
1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Mazur 42’(s), 1:1 Tyc
66’(k)
W 65. minucie za zagranie ręką w polu
karnym czerwoną kartkę zobaczył Sotor
(Ruch). W 75. minucie za drugą żółtą
kartkę boisko opuścił Suchecki (Polonia).
20 sierpnia Polonia podejmowała w Łaziskach Ruch Zdzieszowice. W 34. minucie łaziszczanom udało się zdobyć
bramkę po rzucie rożnym, ale na spalonym
znalazł się w tej sytuacji zdobywca nieuznanego gola, Adam Krakowski. Goście
największe zagrożenie stwarzali po stałych
fragmentach gry egzekwowanych przez
Kilińskiego. Po jednym z rzutów rożnych
niefortunnie interweniował Mazur, który
w gąszczu piłkarzy próbując wybić piłkę
głową, skierował ją do własnej bramki,
dając przyjezdnym prowadzenie. W 65.
minucie po centrze z narożnika boiska
najwyżej w polu karnym wyskoczył
Rybak, którego silne uderzenie głową
zatrzymał ręką pomocnik Ruchu – Denis
Sotor. Arbiter natychmiast odgwizdał
przewinienie, wskazał na jedenasty metr,
a winnego odesłał z czerwoną kartką. Do
piłki ustawionej „na wapnie” podszedł Tyc
i pewnym uderzeniem pokonał Kosuta.
Wydawało się, że podopieczni trenera
Bosowskiego grając w przewadze, przejmą
inicjatywę, jednak stan zawodników na
boisku wyrównał się – w 75. minucie drugą
żółtą kartkę otrzymał Suchecki i obie
drużyny kończyły mecz w „10”. Do końca
spotkania wynik nie uległ już zmianie
i Polonia po raz pierwszy straciła punkty
na PolArenie.
mkk
Niesamowita historia w Bielsku
Podbeskidzie II Bielsko-Biała
– Polonia Łaziska 0:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Krakowski 16’
W 90. minucie drugą żółtą kartkę
i w konsekwencji czerwoną obejrzał
Grzelak (Podbeskidzie). W doliczonym
czasie czerwoną kartkę za faul ratunkowy
otrzymał Franke (Polonia). Rzut karny
wykonywany przez Bartlewskiego (Podbeskidzie) obronił Tyc.
W pierwszym wyjazdowym meczu
w Bielsku Polonia mierzyła się z rezerwami Podbeskidzia. Mecz dobrze rozpoczęli podopieczni trenera Bosowskiego,
którzy po niespełna kwadransie gry objęli
prowadzenie – po rzucie rożnym Krakowski pokonał Madejskiego. Po przerwie
odważniej zaatakowało Podbeskidzie
– w 51. minucie z rzutu wolnego huknął
Grzelczak, jednak piłkę sparował Franke.
Swoją sytuację miała również Polonia,
kiedy to po rajdzie Tyca do piłki wyłożonej
przez naszego nowego napastnika nie
zdążył Widuch.
Niesamowite emocje przyniósł jednak
czas doliczony przez sędziego. Najpierw
błyskawicznie dwie żółte kartki zebrał
Grzelczak, za co wyleciał z boiska. Kibice
Polonii uspokojeni osłabieniem Górali
minutę później przecierali oczy ze zdumienia – osłabione rezerwy Podbeskidzia
stworzyły sobie najlepszą sytuację, po
której szarżującego napastnika sfaulował
w polu karnym Franke. Arbiter wskazał na
jedenasty metr i usunął z boiska naszego
bramkarza. Mało tego – trener Bosowski
22 15 - 30 września 2014
wykorzystał już komplet zmian i do bramki
przymusowo stanął nasz wysoki snajper
– Tadeusz Tyc. Kiedy wydawało się, że
niemal pewne trzy punkty zostały stracone,
stało się coś jeszcze bardziej nieprawdopodobnego. Strzał Bartlewskiego z jedenastu metrów sparował w bok Tyc, po
czym sędzia zakończył spotkanie. Po dramatycznej końcówce pełnej w rzadko
spotykane scenariusze Polonia wywiozła
z Bielska trzy punkty. mkk
Pierwsza porażka
w sezonie
Polonia Łaziska – Ruch II Chorzów
0:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Szewczyk 18’, 0:2
Szewczyk 38’
Po zwycięstwie nad drugim zespołem
Podbeskidzia do Łazisk na mecz 8. kolejki zawitały rezerwy innego ekstraklasowego zespołu – Ruchu Chorzów.
W barwach drugiego garnituru „niebieskich” wystąpili wracający po kontuzjach, znani z ekstraklasowych boisk
Michał Szewczyk i Artur Gieraga.
Szczególnie ten pierwszy dał się we znaki
łaziskiej Polonii. W 18. minucie gry po
podaniu Lipskiego, Szewczyk pokonał
zastępującego pauzującego za czerwoną
kartkę Rafała Franke, Łukasza Misia.
Łaziszczanie mieli w tym spotkaniu spore
problemy ze stwarzaniem klarownych
okazji. 7 minut przed przerwą „niebiescy”
wyprowadzili zabójczą kontrę, po której
Gieraga zagrał idealnie do Szewczyka,
a ten po raz drugi wpisał się na listę
strzelców. Wynik do końca meczu nie
uległ już zmianie i Polonia przegrała swój
pierwszy mecz w tym sezonie. Była to
również pierwsza ligowa porażka pod
wodzą trenera Bosowskiego, który objął
stery w Łaziskach w meczu ze Szczakowianką 5 kwietnia – od tego momentu
w kolejnych czternastu spotkaniach nie
poniósł porażki.
mkk
Nieudany powrót do Bielska
Rekord Bielsko-Biała – Polonia Łaziska 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Sikora 9’, 2:0 Woźniak 47’,
2:1 Rybak 61’
W meczu zamykającym 9. kolejkę
zmagań III ligi, gr. opolsko-śląskiej Polonia ponownie rywalizowała w Bielsku-Białej, tym razem z Rekordem. Gospodarze żwawiej zaatakowali na początku
spotkania, w 9. minucie Sikora zdobył
bramkę. W 29. minucie mogło być 2:0,
jednak piłka po uderzeniu Woźniaka
trafiła w poprzeczkę. W ostatnim kwadransie pierwszej płowy stan meczu mógł
wyrównać Tyc, ale dwukrotnie nasz napastnik nie był w stanie sięgnąć do świetnie
zagranej piłki. W 47. minucie ponownie
duet Sikora-Woźniak zapewnił bramkę
gospodarzom, tym razem strzałem nie do
obrony popisał się asystujący przy
pierwszym trafieniu Woźniak. W 61. minucie kontaktowego gola zdobył Rybak,
który po dośrodkowaniu Wawocznego
z rzutu rożnego, najwyżej wyskoczył
w polu karnym i pokonał bramkarza gospodarzy strzałem głową. Ostatnie pół
godziny stało pod znakiem prób wyrównania. W 88. minucie to Rekord mógł
zdobyć kolejną bramkę, ale naszego bramkarza po strzale Cybulskiego uratowała
poprzeczka. Polonia przegrała drugi mecz
z rzędu i spadła na dziewiąte miejsce w ligowej tabeli. mkk
Terminarz – III liga
11. kolejka (20 września, sobota, godz.
16.00) Swornica Czarnowąsy – Polonia
Łaziska
1. kolejka – mecz zaległy (24 września,
środa, godz. 16.00) Polonia Łaziska –
Odra Opole
12. kolejka (27 września, sobota, godz.
15.00) Polonia Łaziska – Górnik
Wesoła
rozrywka
gazeta łaziska
KRZYŻÓWKA » NR 17
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki
nr 14-15/2014 otrzymuje
Anna Wiesiołek. Hasło brzmi:
„Od świętego Rocha na pole socha”.
Prosimy o odbiór nagrody w redakcji.
Autorem krzyżówki
jest TOM.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki utworz¹
litery z pól ponumerowanych od
1 do 33 w prawym dolnym rogu.
Poziomo
1 –nowa wiadomość
4 –dzień tygodnia
7 –trzykołowy rower
8 –tułów
9 –jon o ładunku ujemnym
11 – święta księga islamu
13 –roślina ozdobna z rodziny agawowatych
15 –surowe mięso wołowe, siekane albo
mielone
16 –góry w Ameryce Południowej
17 –w szermierce trafienie przeciwnika
18 –miasto w Japonii
19 –umywalka, zlewozmywak
20 –potocznie fachowiec, znawca
21 –człowiek kształcący się w jakiejś dzie dzinie
22 –pogardliwie o Murzynie
23 –włosy wełniste na skórze zwierzęcia
24 –obraz o tematyce religijnej w sztuce
wschodnio-chrześcijańskiej
25 –Ayrton (1960-1994), brazylijski kierowca
Formuły 1
27 –uosobienie złych mocy
30 –wypatroszone zwierzę
33 –model samochodu marki Seat
34 –przodek owcy domowej
35 –ssak z rzędu gryzoni
36 –roślina z rodziny dyniowatych, luffa
Pionowo
1 –norweskie miasto w regionie Nordland
2 –…Zborowski, polski aktor teatralny
i filmowy
3 –… Delon, francuski aktor, producent
i reżyser filmowy
4 –zbiorowo o szklanych przedmiotach
5 –dwulicowe działanie lub usposobienie
6 –stosowana podczas polowań do obser wacji zwierzyny
9 –sklep sprzedający stare pisma, książki
10 –trasa wyznaczona do jazdy na nartach
12 –w więzieniu po wyroku
14 –element maszyny przędzalniczej
25 –diabeł, czart
26 –epoka kamienia gładzonego
28 –jadalny grzyb z rodziny borowikowatych
29 –element urządzenia transportowego
31 –zespół cech składających się na piękny
wygląd
32 –zakłócenie, zamieszanie
Karty pocztowe z rozwiązanym hasłem oraz naklejonym kuponem prosimy nadsyłać na adres redakcji do dwóch tygodni od ukazania się gazety.
Na zwycięzcę czekają bony upominkowe do zrealizowania w „Miejskiej Księgarni”.
ISSN 1643 – 1200
Siedziba redakcji:
43–170 Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 2
tel. 32 738 92 29
[email protected]
Wydawca:
Miejski Dom Kultury
43–170 Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 2
tel./faks 32 224 10 33
Łamanie i skład graficzny:
Marcin Łęczycki
[email protected]
Druk: Drukarnia Kolumb
Siemianowice
Redaktor naczelny: Joanna Pasierbek-Konieczny. Redakcja: Małgorzata Strzelczyk, Katarzyna Wiśniowska
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00. Więcej zdjęć z imprez organizowanych w naszym
mieście na profilu facebookowym „Gazety Łaziskiej”.
nn
po
15 - 30 września 2014 23
r1
7/2
0
14
Następny numer ukaże się 01.10.2014 r.
ku
Numer zamknięto 10.09.2014 r.
gazeta łaziska
dzieci wiedzą więcej
Dorosłość?
Jak jeden mąż, na pytanie „czy chcieliby być już dorośli”, odpowiedzieli głośno – tak! Co dla nich oznacza dorosłość,
czym jest pełnoletniość i dlaczego 5-latki z Przedszkola nr 3 chciałyby już być znacznie starsze, dowiecie się z lektury
naszej pierwszej powakacyjnej dyskusji. Najzabawniejsze fragmenty rozmów publikujemy na naszych łamach
Emilka, Julka i Milenka
Jesteśmy jeszcze dziećmi, bo jesteśmy
„mali”, a dorośli są duzi. Dorośli są starsi
– mają dużo lat. Z dorosłych znam moją
mamę i tatę, ciocię, wujka, babcię i dziadka.
Dziecko staje się dorosłe, jak ma dużo lat,
tak około 90. Chciałabym być już dorosła,
bo mogłabym chodzić z dziećmi na plażę.
A ja chcę być duża, bo będę mogła mieć
dzidziusia małego.
Małgosia, Wiktoria i Marlena
Dziecko różni się od dorosłego, bo jest
mniejsze. Dorosły codziennie pracuje na
budowie lub działce. Buduje dom albo
budę dla psa. Dziecko jest dorosłe, jak
skończy szkołę, może wtedy pracować.
My nie możemy bawić się zapałkami, ani
wkładać palców do prądu, a dorośli już
mogą. Chodzimy spać, jak księżyc się
pojawi na niebie, a mój tatuś w nocy
jeździ jeszcze na budowę, bo musi pozamykać okna albo coś zrobić. Jak jesteś
pełnoletni, to znaczy, że masz dużo lat.
Mój brat ma 18 lat i cieszy się, bo może
teraz wszystko dotykać i ożeni się
szybciej.
Lena, Karol i Patryk
Z dorosłych znam wujka. A ja jeszcze
znam Olka. Moja siostra też jest dorosła.
Ja chciałabym być dorosła, bo mogłabym
pracować. Dorośli różnią się od dzieci,
bo oni mogą piec kurczaka. Robią też
ciasta i zakupy.
Tymek i Madzia
My jesteśmy jeszcze dziećmi. Wiem to,
bo ja zawsze broję, a dorośli nie broją.
Dorośli trzymają pieniążki w domu
i robią zakupy. My możemy wrzucać tylko
rzeczy do koszyka w sklepie. Dziecko jest
dorosłe, jak śpi albo kiedy je, bo wtedy
rośnie. Jak chcesz być szybciej dorosły,
to musisz szybciej jeść. Chciałbym być
dorosły, bo mógłbym się bawić prądem.
A ja mogłabym sama wszędzie chodzić.
Tymek, Kuba i Franek
Wiemy, że jesteśmy dziećmi, bo mamy
małe buty, dorośli mają je większe. Oni
jeżdżą samochodami i budują domy. Tak
jak mój dziadek albo wujek. Dorośli to
mama, tata, babcia, dziadek… A ja znam
kogoś bardzo starego, kto ma bardzo
dużo lat, nawet więcej od wszystkich, to
mój dziadek. Tylko nie wiem, ile on ma
lat. Ale mam jeszcze wujka i on ma 20 lat.
Jeździ kombajnem. Żeby być dorosłym,
musisz dużo spać, bo wtedy się rośnie.
Chciałbym być już dorosły, bo wtedy
jeździłbym prawdziwymi samochodami.
Ja mógłbym zostać wtedy prawdziwym
rycerzem. A ja, jak będę dorosły, to będę
jeździł trolejbusem.
K. Wiśniowska
24 15 - 30 września 2014

Podobne dokumenty

12-13 7 2 15

12-13 7 2 15 Ochotnicza Straż Pożarna Ł. Średnie

Bardziej szczegółowo

Najgłębiej ułożona kostka Rubika 10-11

Najgłębiej ułożona kostka Rubika 10-11 4  noclegi w  Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte sous Jouarre w pokojach

Bardziej szczegółowo

Gazeta Łaziska nr 23-24.

Gazeta Łaziska nr 23-24. Nr 23-24 (343-344) 15 grudnia 2015 – 15 stycznia 2016 Rok 15 Cena 2 zł

Bardziej szczegółowo