DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I

Transkrypt

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE
WYDZIAŁ NAUK O śYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
20-950 Lublin, ul. Skromna 8,
tel.: 0814623388; 0814623371, fax: 0814623376
e-mail: [email protected]
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK O śYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inŜ. Agnieszki Lucyny Lavigne-Martyn
pt. „Microbiological growth control by nisin, lysozyme and lactic acid
combination: Application to active packaging”
Obrona rozprawy odbędzie się 23 lutego 2011 roku o godz. 1000 w Sali Rady
Wydziału Nauk o śywności i Biotechnologii (nr15), ul. Skromna 8
Promotorzy:
1. prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublin
2. prof. dr hab. Stéphane Desobry
Universite de Nancy – INPL, Francja
Recenzenci:
1. prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2. prof. dr hab. Stanisław Mleko
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. prof. dr hab. Federico Debeaufort
Universite de Dijon, Dijon, Francja
Rozprawa doktorska do wglądu została złoŜona w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Radziszewskiego 11.
DZIEKAN
Wydziału Nauk o śywności i Biotechnologii
Prof. dr hab. Barbara Baraniak
Lublin, dnia 09 lutego 2011 roku

Podobne dokumenty