zał. nr 3a przedmiar dodatkowy - wymiana okien

Transkrypt

zał. nr 3a przedmiar dodatkowy - wymiana okien
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
DATA OPRACOWANIA
Stawka roboczogodziny :
Wymiana stolarki okiennej
ul.Traugutta 4, Police
Gimnazjum nr 3
j.w.
budowlana
:
marzec 2013
0.00 zł
NARZUTY
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Słownie: zero i 00/100 zł
0.00 zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
marzec 2013
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Police Gimnazjum 3-okna
OBMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 4-01 Rozebranie przeszkleń z witrolitu
1111-02
18.0*4.5
j.m.
m2
m2
2 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
0353-05
22*1.17*1.71+2*1.2*1.16
m2
3 KNR 0-19
1023-11
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - szyba bezpieczna z folią matową
5.5*1.45*6+6.0*1.45*3
m2
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami - szyba bezpieczna
poz.2
m2
4 KNR 0-19
1023-09
5 KNR 0-23
2614-05
6 KNR 0-23
2614-05
7 KNR 0-23
2612-08
8 KNR 0-23
2611-02
9 KNNR 2
1405-04
analogia
m2
m2
m2
Docieplenie belek stalowych o szer. 15 cm płytami styropianowymi gr 2 cm
m2
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
18.0*0.15*2*2
m2
Docieplenie belek stalowych o szer. 15 cm płytami styropianowymi gr 10 cm m2
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
18.0*0.15*2*2
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
18.0*2*2
m
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją
poz.5+poz.6
m2
Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami silikonowymi
m2
poz.8
m2
m
m2
10 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- m2
1510-03
ży gipsowych z gruntowaniem
[18.0+4.5]*2*[0.15+0.15]
m2
[22*[1.17+2*1.71]+2*[1.2+2*1.16]]*[0.15+0.15]
m2
11 KNR 4-01
0108-17
12 KNR 4-01
0108-20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km
[poz.1*0.1+poz.2*0.1]*1.25
m3
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 4 km
Krotność = 14
poz.11
m3
-2-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 11995
m3
m3
Poszcz
Razem
81.00
RAZEM
81.00
46.80
RAZEM
46.80
73.95
RAZEM
73.95
46.80
RAZEM
46.80
10.80
RAZEM
10.80
10.80
RAZEM
10.80
72.00
RAZEM
72.00
21.60
RAZEM
21.60
21.60
RAZEM
21.60
13.50
32.41
RAZEM
45.91
15.98
RAZEM
15.98
15.98
RAZEM
15.98
Police Gimnazjum 3-okna
Lp.
1. robocizna
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Nazwa
Jm
r-g
Słownie: zero i 00/100 zł
-3-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 11995
Ilość
Cena jedn.
568.8386
0.00
RAZEM
Wartość
0.00
Police Gimnazjum 3-okna
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Nazwa
dyble plastikowe "z grzybkami"
emulsja gruntująca
farba emulsyjna
farba silikonowa
gips szpachlowy
kątownik aluminiowy ochronny
kotwy stalowe
mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
okna z tworzyw - szyba bezpieczna z folią matową
okna z tworzyw z nawiewnikami - szyba bezpieczna
pianka poliuretanowa
płyty styropianowe grub. 2 cm
płyty styropianowe grub.10 cm
siatka z włókna szklanego
silikon
sucha mieszanka tynkarska mineralna
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych
materiały pomocnicze
Jm
szt
kg
dm3
dm3
kg
mb
szt
kg
m2
m2
dm3
m2
m2
m2
dm3
kg
kg
zł
Ilość
89.8560
8.6400
12.6712
8.6400
246.0480
84.6720
606.1800
442.2705
73.9500
46.8000
33.9315
11.3400
11.3400
35.4888
6.5055
86.4000
281.4480
Il inw.
Il wyk.
Cena jedn.
89.8560
0.00
8.6400
0.00
12.6712
0.00
8.6400
0.00
246.0480
0.00
84.6720
0.00
606.1800
0.00
442.2705
0.00
73.9500
0.00
46.8000
0.00
33.9315
0.00
11.3400
0.00
11.3400
0.00
35.4888
0.00
6.5055
0.00
86.4000
0.00
281.4480
0.00
RAZEM
Słownie: zero i 00/100 zł
-4-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 11995
Wartość
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Police Gimnazjum 3-okna
Lp.
1.
2.
3.
4.
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Nazwa
samochód samowyładowczy 5 t
środek transportowy
wyciąg
żuraw okienny przenośny 0,15 t
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
Słownie: zero i 00/100 zł
-5-
Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 11995
Ilość
Cena jedn.
20.6142
0.00
7.8931
0.00
5.2980
0.00
0.6941
0.00
RAZEM
Wartość
0.00
0.00
0.00
0.00

Podobne dokumenty