Untitled - Book Of Luxury

Transkrypt

Untitled - Book Of Luxury
edytorialeditorial
Polecamy miejsca, które warto odwiedzić,
i przedmioty, które warto mieć
Oddaję w Państwa ręce pierwszy w Polsce przewodnik po najbardziej luksusowych miejscach i markach. „Book
of Luxury” to księga hedonistów i miłośników najlepszych marek, esencja
dobrego smaku, istota tego, co w życiu
najciekawsze i najprzyjemniejsze. Ta
publikacja to zbiór cennych informacji
z najwyższej półki. To katalog pięknych
i luksusowych miejsc, w których spędzimy czas w wyjątkowo miłej atmosferze.
To wreszcie prezentacja przedmiotów,
które warto mieć.
„Book of Luxury” to także serwis internetowy www.bookofluxury.pl, do
którego lektury serdecznie Państwa
zapraszam.
Życzę Państwu wielu przyjemnych chwil.
I am pleased to present to you the first
guide to the most luxurious places and
brands in Poland. „Book of Luxury” is the
book for hedonists and good design lovers. It is also the essence of good taste,
and of the most interesting and the most
pleasurable things in life. This publication is the source of the most precious
information. It is the catalogue of beautiful and luxurious places, where we can
pass time in a lovely atmosphere. It also
presents the collection of objects which
are worth having.
„Book of Luxury” is also a web portal
www.bookofluxury.pl, which I invite you
to read.
I wish you many pleasant moments.
fot./photo. Monika Olszewska
redaktor naczelna editor in chief
We recommend places worth visiting,
and objects worth having.
spiscontent
8
Food & Wine 15
Wokół smaków
All Around Flavours
Magiczne aromaty Magical Aromas 28
Kalendarze Lavazzy i Loyda na 2014 rok
Lavazza’s and Loyd’s Calendars for 2014
Sport & Relax 33
Pasje i przyjemności
Passions & Pleasures
Health and beauty 41
Piękno idealne
Ideal Beauty
Real estate 57
Luksusowe adresy
Luxurious Addresses
Rachelski i Wspólnicy and Partners Law Office 72
Klienci, czyli kapitał, który bardziej procentuje
Clients – the capital which pays off the most
Moto & Tech 75
Komfort i nowoczesność
Comfort and Modernity
Fashion & Design 81
Piękno przedmiotów
Beauty of Objects
Hotels 105
Beztroskie podróżowanie
Carefree Travelling
Luksus przede
Luksus to dla mnie moment, w którym nic nie absorbuje mojej uwagi,
Luksus to dla mnie wolny czas z filiżanką aromatycznej
Luksus to dla mnie... leniwy weekend z moją
wszystkim nie jest
chwila, w której mogę całkowicie się oddać projektowaniu. Luksus to dla
herbaty w jednej ręce i dobrą książką w drugiej. Jeśli
12-letnią córką. Obiad na mieście, potem fil-
dla mas. To coś, co
mnie także dobrze skrojona, wygodna odzież, uszyta z najlepszych tkanin,
jeszcze odbywa się to w scenerii dzikiej pustej plaży,
my na DVD, kot Edward wtulony w moje ko-
sprawia, że jako
dająca możliwość podkreślenia cech charakteru i emocji danego dnia.
z dala od zgiełku miasta, to już jest luksus połączony
lana. Relaks, spokój, szczęście. Nic nie muszę,
z zachwytem nad magią życia…
nigdzie się nie spieszę.
Luksus
właściciele najwyż-
dla mnie
chodu, mieszkańcy prestiżowego
osiedla czy nawet
członkowie ekskluzywnego klubu
fitness czujemy się
wyróżnieni. Klu-
Justyna
Steczkowska
piosenkarka, artystka,
kompozytorka,
skrzypaczka
czem, który otwiera drzwi do tego
niezwykle wąskiego grona, jest cena,
jaką trzeba za luksus zapłacić.
Radosław Krąpiec
zastępca redaktora
11
Monika
Stukonis
redaktor
naczelna
polskiego
wydania
magazynu „Elle”
to...
naczelnego
miesięcznika
„Sukces”
To, co uważamy za luksus, jest bardzo indywidualną sprawą. Dla jednych luksus będzie miał
wymiar materialny, a dla mnie mieści się w zupełnie innych kryteriach. Luksusem jest znalezienie równowagi w codziennym życiu, umiejętne korzystanie z wolnego czasu, realizacja swoich
Dr Irena Eris
założycielka
i współwłaścicielka
firmy Laboratorium
pasji i marzeń, odnalezienie prawdziwego szczęścia w sobie. Luksus to możliwość posiadania
Kosmetyczne
wyboru i podejmowania decyzji według kryterium „mogę”, „ mam na to ochotę”. Luksusem
Dr Irena Eris
moim zdaniem jest także posiadanie przyjaciela, zaufanej osoby. W moim przypadku jest to
grono sprawdzonych znajomych i mój mąż, z którym od lat dzielę swoją pasję i pracę.
fot. J. Steczkowska (zdjęcie Sylwii Mokrysz),
archiwa prywatne
10
szej klasy samo-
Maciej Zień polski projektant mody i wnętrz
Sylwia Mokrysz
Choć dla wielu ludzi luksus jest równoznaczny z pieniędzmi i bogaceniem się,
członkini zarządu
mi od zawsze kojarzył się z tym, co trudno dostępne nie tylko w sensie material-
Mokate SA
nym. Tutaj od razu na myśl przychodzi mi chociażby wolny czas, który uwiel-
biam spędzać, delektując się smakiem i aromatem herbaty. Mam wtedy chwilę
na odpoczynek i odprężenie. Dziś świat biegnie bardzo szybko. Mnóstwo czasu
poświęcamy pracy i obowiązkom. Dlatego właśnie takie chwile jak ta spędzona
z filiżanką herbaty są dla mnie prawdziwym luksusem.
15
food & wine
Wokół smaków
All Around Flavours
Luksus ma różne oblicza
Luxury Has Different Faces
Sekretem powodzenia są najlepsze składniki,
a druga gwiazdka Michelin to marzenie do spełnienia
– rozmowa z Wojciechem Modestem Amaro z Atelier Amaro.
The secret of our success is the best ingredients, and the
second Michelin star is a dream come true – an interview
with Wojciech Modest Amaro from Atelier Amaro.
Czy faktycznie apetyt rośnie w miarę
jedzenia? Podobno marzy się panu druga gwiazdka Michelin? Z perspektywy
czasu i moich osobistych doświadczeń,
po wielu wizytach w restauracjach na
świecie zaczęło do mnie docierać, że
zdobycie drugiej gwiazdki wcale nie jest
niemożliwe. Najważniejszy jednak jest
stały rozwój, zarówno Atelier, jak i całego zespołu. Dlatego zbudowałem Lab,
który służy nam do eksperymentów, doświadczeń i testowania nowych pomysłów. Wierzę, że jeśli tak pójdzie dalej, to
być może naturalną konsekwencją naszego rozwoju będzie kolejna gwiazdka.
Atelier Amaro jest uważane za luksusową restaurację. Które danie pana
zdaniem jest najbardziej luksusowe
i jakim składnikom to zawdzięcza? Po
pierwsze, chciałbym zaznaczyć coś,
z czego nie wszyscy chyba zdają sobie
sprawę: trzeba pracy naprawdę wielu
osób, by osiągnąć taki poziom – obec-
Is that true that your appetite comes
with eating? Apparently, you are dreaming of the second Michelin star,
aren’t you? From the time perspective as well as my personal perspective
after many visits to the restaurants all
over the world, I started to realize that
getting the second star is not beyond
my reach. However, the most important
thing is constant development of both
the Atelier and the whole team. Therefore, I have created the Lab, which we
use for experiments, experiences and
testing new ideas. I believe that when
things go as planned, the second star
will be the natural consequence.
Atelier Amaro is considered a luxurious restaurant. Which dish, in your opinion, is the most luxurious and what
products contribute to that? Firstly, I’d
like to point out one thing which, I believe, not everybody realizes: getting to
this level requires the group effort of
fot. archiwum prywatne / photo. private archive
16
nie zatrudniam 26 pracowników. Po drugie, jeżeli chodzi o składniki, poszukujemy tylko najlepszych. Czasami jeden
produkt przemierza kilkaset kilometrów,
żeby do nas trafić. To kosztowne przedsięwzięcie. Serwujemy menu, które się
składa z ośmiu momentów i kilku dodatków, przystawek, przeddeserów i tak
dalej – razem 12-14 momentów. Kiedy
podzielimy 320 zł za pełne menu, okaże
się, iż każde danie kosztuje mniej niż
30 zł – danie główne za 30 zł oparte na
najlepszej polędwicy z żubra czy dzikim
łososiu z Bałtyku! Korzystamy wyłącznie z wyjątkowych składników, a każdy
z nich ma swoją cenę.
Gdybym dzisiaj chciała zarezerwować
stolik w pańskim Atelier – powiedzmy
dla dwóch osób w porze kolacji – to ile
musiałabym czekać? Teoretycznie trzy
miesiące, ale zawsze warto próbować,
nawet w tym samym dniu. Mamy system potwierdzania rezerwacji i może się
zdarzyć, że stolik się zwolni, bo komuś
zmieniły się plany.
A czym dla pana jest luksus? Luksusem jest dla mnie wolny czas, który
mogę poświęcić rodzinie. W sensie materialnym zaś oznacza możliwości budowy domu, podróży, stabilizacji finansowej. Niestety trudno te dwa wymiary
luksusu pogodzić (śmiech).
Trzeba pracy naprawdę
wielu osób, by osiągnąć taki poziom.
Obecnie zatrudniam 26 pracowników.
a lot of people – at the moment I’m employing 26 people. Secondly, as far as
ingredients are concerned, we only look
for the best ones. Sometimes a product
must travel for several hundred kilometres to get to us. It’s an expensive enterprise. We serve the menu which comprises of eight stages and a couple of
supplementary dishes, appetizers, pre-desserts and so on – all together there
are 12-14 stages. When we devide 320
zł for our full menu, it appears that each
dish costs less than 30zł – main dish
based on the best bison sirloin or wild
Baltic salmon for 30 zł! We use only
exceptional ingredients, and each of
them has its price.
If I wanted to book a table in your Atelier today – let’s say, for two for dinner
- how long would I have to wait? Theoretically, three months, but it’s worth
trying to book even on the same day. We
have a system of booking confirmation,
and there can be a situation that a table
will be free because someone’s plans
have changed.
And what does luxury mean to you?
Free time that I can spend with my family is my luxury. From a material aspect,
it is the possibility to build a house, to
travel, to achieve financial stability.
Unfortunately, I find it difficult to combine the two aspects of luxury (laughter).
Getting to this level requires
the group effort of a lot of people
– at the moment I’m employing
26 people.
17
food & wine
18
atelier Amaro
Atelier Amaro to nowy koncept restauracji łączącej elementy pracowni kulinarnej,
autorskiego deli i sceny, na której tworzy
się kuchnię polską XXI wieku. Wszystkie
potrawy bazują na najlepszych polskich
produktach i są przygotowywane z wykorzystaniem współczesnej techniki i wiedzy. Atelier jest zatem miejscem, gdzie
natura spotyka się z nauką. To także restauracja serwująca potrawy wykorzystujące najlepsze polskie sezonowe produkty,
z których codziennie powstają kulinarne
dzieła sztuki.
Atelier Amaro to pierwsza i jedyna restauracja w Polsce, która dostała prestiżową
gwiazdkę w przewodniku Michelin. Jako
jedna z nielicznych restauracji otrzymała
także rekomendację Slow Food Polska, co
ukazuje staranność w dobieraniu właściwych produktów oraz lokalny patriotyzm
wyrażony na talerzu.
Atelier Amaro is a new restaurant concept combining the elements of a culinary lab, an original deli and the stage
on which Polish 21st century cuisine is
being created. All dishes on the menu
base on the best Polish produce, and are
prepared using modern techniques and
knowledge. Atelier is the place where nature meets science. It is also the restaurant where you are served the best Polish
seasonal products, from which culinary
works of art are created every day. Atelier Amaro is the first and the only restaurant in Poland which was rewarded
with the prestigious star of Michelin
Guide. It is also one of few restaurants
that got the recommendation of Slow
Food Poland, which shows the precision
in choosing the appropriate products
and the local patriotism expressed on
a plate.
Adres address
Atelier Amaro
ul. Agrykola 1, Warszawa
tel. + 48 22 628 57 47
www.atelieramaro.pl
food & wine
21
The difference is
różnica to gaggenau
Gaggenau to czołowy producent najwyższej jakości sprzętu AGD, cieszący się pozycją lidera innowacji w zakresie technologii
i wzornictwa „made in Germany”. Sukces przedsiębiorstwa opiera się na ponad
300-letniej tradycji istnienia. Czerpiąca
swoje wzory z wymagań i doświadczeń zawodowych kucharzy marka Gaggenau jest
synonimem profesjonalnej kuchni w domu.
Przedsiębiorstwo zostało założone w 1683
roku przez margrabiego Ludwiga Wilhelma von Badena i to właśnie jego miłość do
gotowania zapoczątkowała erę doskonałego sprzętu kuchennego, która trwa po dziś
dzień.
Marka Gaggenau to nie tylko najnowocześniejsza technologia i bezkompromisowa
perfekcja. To także luksusowe materiały,
wysmakowany design i najwyższa jakość
wykończenia. Niezwykłą funkcjonalność
urządzeń Gaggenau docenili również najlepsi szefowie kuchni z całego świata: w Polsce
Wojciech Modest Amaro – pierwszy w historii Polski zdobywca gwiazdki Michelin.
Gaggenau is a leading producer of the
highest quality white goods. It has a reputation of a leading innovator in “made
in Germany” technology and design. The
company’s success is based on a 300-year
tradition. Being inspired by requirements
and experiences of professional chefs,
Gaggenau brand is the synonym of a professional kitchen at home.
The company was set up in 1683 by a margrave Ludwig Wilhelm von Baden, and it
was his passion for cooking that started
up the era of these excellent kitchen aplliances, which continuous until today.
Gaggenau brand is not only the most
innovative technology and uncompromising perfection, but also luxurious
materials, sophisticated design, and topof-the-range quality of the goods. The
functionalism of Gaggenau appliances
has been appreciated by top chefs from
around the world, among them Wojciech Modest Amaro from Poland – first
Michelin star winner in Poland.
Adres address
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa
tel. +48 22 572 76 00, www.gaggenau.com
food & wine
22
Generacja 6000 urządzeń Miele łączy najważniejsze dla marki cechy
– niezrównaną jakość i najnowocześniejszą technologię – z zupełnie
nowymi rozwiązaniami stylistycznymi. Dzięki intrygującym wariantom kolorystycznym daje nieograniczone możliwości ciekawych
aranżacji zabudowy kuchennej.
Wyjątkowe barwy to jedna z najważniejszych cech wyróżniających
urządzenia do zabudowy Miele
generacji 6000. Wariant Obsidian
Black charakteryzuje się elegancją
wyrażoną głębią koloru oraz połyskiem. Dla osób preferujących
ciepłe wnętrza idealnym wyborem
będzie Havana Brown – współczesna interpretacja klasycznego wzoru, świetnie współgrająca
z modernistycznymi aranżacjami
wykorzystującymi naturalne materiały – drewno i kamień. Z kolei
seria Brilliant White, z chromowanymi uchwytami, doda blasku
każdemu wnętrzu, niezależnie od
jego stylu. Wszystkie urządzenia
generacji 6000 są dostępne także
w najbardziej klasycznym dla Miele
wydaniu – z frontami dekorowanymi najwyższej jakości polerowaną
stalą szlachetną zabezpieczoną powłoką CleanSteel.
Miele to prestiż, jakość, dopracowane detale, szlachetne materiały. To
także na nowo zdefiniowana funkcjonalność dzięki dotykowemu systemowi sterowania M Touch w topowych modelach – w generacji
6000 piękna forma idzie w parze
z niespotykanym do tej pory komfortem użytkowania. Motto firmy
Miele – „Zawsze lepiej” – znajduje
tu pełne uzasadnienie.
Generation 6000 built-in kitchen appliances from
Miele combine most important features for the brand
– exceptional, top-of-the-range quality and the most
innovative technology with completely new design
solutions. Thanks to the intriguing colour variations,
Miele offers unlimited possibilities of interesting design arrangements of built-in kitchen appliances.
The unique colour scheme is a feature that distinguishes Generation 6000 built-in kitchen appliances by
Miele. Obsidian Black shade is characterized by elegance expressed by the colour depth and a gloss finish.
For those prefering warm interiors, Havana Brown
will be an ideal choice – our modern interpretation
of the classic style perfectly harmonizes with the modernist design, which uses natural materials such as
wood and stone. Brilliant White series, on the other
hand, with its chrome handles will add glamour to
every interior, regardless of its design. All Generation
6000 built-in kitchen appliances are also available in
the most classic Miele design – with kitchen fronts
decorated with top quality polished stainless steel protected with the CleanSteel coating.
Miele signifies prestige, quality, precision in every detail, and refined materials. The brand guarantees new
approach to functionality, thanks to the additional M
Touch control system in top models. In Generation
6000 a beautiful form goes with unusual, until now,
user’s comfort. Miele’s motto which says: “Forever
better” goes without saying in this case.
Adresaddress
Miele sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, www.miele.pl
23
food & wine
Kuchnia w tonacji Miele
A Kitchen in Miele Shades
food & wine
24
Likus Hotele i Restauracje
Hotels and Restaurants
Obiekty grupy Likus Hotele i Restauracje
to luksusowe hotele i eleganckie restauracje
mieszczące się w odrestaurowanych zabytkowych budynkach przepełnionych historią, dziś nowoczesnych i komfortowych.
Aranżacja pokoi i apartamentów przywołuje lata świetności tych miejsc. Krakowskie hotele Stary, Copernicus i Pod
Różą zachwycają oryginalnymi średniowiecznymi freskami i drewnianymi renesansowymi stropami. Hotele Monopol
we Wrocławiu i w Katowicach to z kolei
styl niezapomnianych lat dwudziestych
XX wieku.
Restauracje są prowadzone przez doświadczonych i cenionych szefów kuchni.
Serwowane potrawy bazują na rodzimej
tradycji kulinarnej, jednakże mają nowe,
niespotykane wydanie. Każda restauracja
ma również własną winotekę, na którą się
składa ponad dwieście gatunków wina.
Likus Hotels and Restaurants group includes luxurious hotels and elegant restaurants which are located in renovated
period houses filled with history, which
today are modern and comfortable.
The design of rooms and apartments
tells of the splendour of these places.
Cracow hotels such as Stary, Copernicus and Pod Różą delight with their
medieval frescos and Renaissance
wooden ceilings. Monopol Hotels in
Wroclaw and Katowice represent the
style of the unforgettable 20s of the
Twentieth Century.
Our restaurants are run by experienced
and highly regarded chefs. Their dishes, which are based on the local culinary tradition, are presented in a new,
unique form. Each restaurant also has
their own Vinoteka – a wine cellar
with over 200 kinds of wine.
Adres address
Likus Hotele i Restauracje
tel. + 48 12 298 77 12
www.lhr.com.pl
Lavazza’s
and Loyd’s
Calendars
for 2014
owocowych impresji, a ona
sama jest zachwycona ideą:
– Kocham owoce, ich naturalne piękno, kolor i smak
oraz nieporównywalny
z niczym aromat natury.
Herbaty Loyd zawierają w sobie to wszystko
– mówi.
Justyna Steczkowska
wspomina sesję zdjęciową
jako pełną dobrej energii
i radosnej kreatywności.
Ten pogodny nastrój emanuje z każdej fotografii: są
w nim harmonia i spokój,
jakie dają smakowanie
herbaty w wolnej chwili,
a także afirmacja natury
i radość wyrażająca się
w ponadczasowej myśli „carpe diem”. Często
zapominamy o tym, jak
ważne jest celebrowanie
chwil. Dzięki kalenda-
29
It’s fun, tasty, and really
colourful – Lavazza’s and
Loyd’s calendars for 2014.
The star of the latest Loyd’s
calendar is again Justyna
Steczkowska, the brand ambassador. This charismatic
and seductive singer poses
as twelve different personae,
one for each month. Every
photograph is magically
stylized, and the inspiration
comes from the flavours
of Loyd fruit teas. The star
poses in a garland made of
rosehip and red apples surrounded by quince fruit,
mirabelle plums and even
rhubarb. Justyna Steczkowska’s exotic beauty flourishes
in this fruity scenography,
and she is just delighted
with this idea:
– I love fruit, its natural
beauty, colour and flavour, and the aroma of
nature that can’t be com-
pared with anything else.
Loyd teas are just like this
– she says.
Justyna Steczkowska has
very fond memories of the
photo session, which was
full of good energy and joyful creativity. This cheerful
mood emanates from every
photograph. There is the
same harmony and calmness in them that one gets
from having tea in a spare
moment, as well as the affirmation of nature and the
joy that can be expressed
by timeless idea of „carpe
diem”. We tend to forget
how important it is to enjoy every moment. Loyd’s
calendar will remind us
about this in 2014.
The calendar is called Loyd’s
Magic Horizon of Flavours.
Sylwia Mokrysz from the
board of Mokate SA explains that the name is
Pełne magii zdjęcia są inspirowane smakami
owocowych herbat. Photos, which are full
of magic, are inspired by fruit teas’ flavours.
food & wine
food & wine
28
Kalendarze
Lavazzy i Loyda
na 2014 rok
Barwnie, smacznie i niesłychanie kolorowo – kalendarze Lavazzy i Loyda
na 2014 rok.
W najnowszym kalendarzu Loyda gwiazdą ponownie jest ambasadorka
marki Justyna Stecz-kowska. Char yzmatyczna
i uwodzicielska piosenkarka występuje w dwunastu różnych wcieleniach, po jednym na każdy
miesiąc. Każda fotografia
jest magiczną stylizacją
inspirowaną smakami
owocowych herbat Loyd.
Gwiazda pozuje m.in.
w wianku z dzikiej róży
i czerwonych jabłek,
w otoczeniu owoców pigwy i mirabelek, a nawet
rabarbaru. Egzotyczna
uroda Justyny Steczkowskiej rozkwita w oprawie
Food & wine
30
rzowi Loyd w 2014 roku łatwiej
o tym pamiętać.
Kalendarz nosi nazwę „Magiczny
horyzont smaków Loyd”. Jak tłumaczy Sylwia Mokrysz z zarządu
Mokate SA, nazwa ma przywodzić na myśl coś szerokiego i inspirującego – jak paleta smaków
herbat Loyd. Nawiązuje ponadto
do hasła związanego z marką
– „Magic Experience”.
Także w tegorocznym kalendarzu Lavazzy nie brakuje aromatów ani smaków. Bohaterami
zdjęć są najsłynniejsi na świecie szefowie kuchni. Na fotografiach, których autorem jest
Martin Schoeller, widnieją m.in.
Ferran i Albert Adrià, Michel
Bras, Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco
oraz Davide Oldani. Projekt nosi
nazwę „Inspiring Chefs”. Co
roku kalendarz Lavazza afirmuje
włoski styl życia, tym razem poprzez pryzmat gotowania. O jednych mistrzach kuchni można
powiedzieć, że są filozofami gotowania, inni żonglują smakami
i inspiracjami, jeszcze inni – sięgają do natury bądź do tradycyjnych przepisów kuchni ludowej.
Łączy ich jedno – wszyscy znajdują w ciągu dnia cenne chwile
na to, by się uraczyć filiżanką
mocnej, pachnącej kawy, dzięki
której każde doświadczenie staje
się pełniejsze, a każdy moment
– wart zapamiętania.
Takie przesłanie niosą oba kalendarze – i Loyda, i Lavazzy. Miesiąc
za miesiącem upływa wprawdzie
nieubłaganie, ale to od nas zależy,
ile magii jesteśmy w stanie wydobyć z każdego dnia. Kubek pysznej
herbaty czy filiżanka aromatycznej
kawy potrafią ożywić nawet najbardziej monotonny wieczór.
magia smaków
i aromatów
Antonino
Cannavacciuolo
supposed to make one think of
something wide and inspiring,
like the wide range of flavours
of Loyd teas. Besides, it refers
to the brand’s slogan – „Magic
Experience”.
Lavazza’s calendar this year
is also full of aromas and flavours. The stars in the photographs are the most famous
chefs worldwide. In Martin
Schoeller’s photographs we
can see Ferran and Albert
Adrià, Michel Bras, Massimo
Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco,
Davide Oldani and many
others. The project is called
„Inspiring Chefs”. Each year
Lavazza’s calendar cherishes
Italian lifestyle. This time it
is through cooking. Some
master chefs can be called
Massimo
Bottura
philosophers of cooking,
some juggle with flavours
and inspirations, and others
reach to nature or traditional
recipes. They have one thing
in common though – all of
them find some precious
spare moments during the
day to take delight in having a cup of strong, aromatic
coffee, thanks to which each
experience becomes more
complete, and each moment
is worth remembering.
This is the message of both
calendars – Loyd’s and
Lavazza’s. Time marches inexorably, on but it is all up to
us how much magic we can
get every day. A mug of delicious tea or a cup of aromatic
coffee can liven up even the
most monotonous evening.
the Magic of Flavours
and Aromas
jedno miejsce, wiele możliwości!
tuan club Sport & spa
39
One Place, Many Possibilities!
Tuan Club Sport & Spa
to nowoczesny kompleks
sportowy oraz Day Spa.
Miejsce stworzone dla
klientów prowadzących aktywny tryb życia, szukających jednocześnie spokoju
i relaksu. Kompleksowość
klubu i gabinetów spa oraz
bogata oferta zajęć, także
dla najmłodszych, pozwalają przyjemnie spędzić
wolny czas razem z rodziną
i przyjaciółmi.
Zgodnie z innowacyjną architekturą klubu wnętrze
wykonano z najlepszej
jakości materiałów budowlanych, w tym kamienia, szkła i egzotycznego
drewna. Klub jest bogato
wyposażony, m.in. w:
• 6 kortów do tenisa Novacrylic Soft,
• 5 kortów do badmintona
Victor,
• 2 korty do squasha McWill,
• siłownię z 31 stanowiskami Technogym,
• salę indoor cycling z rowerami Tomahawk,
• 2 sale fitness,
• basen rekreacyjny z częścią wellness (jacuzzi,
sauny, łaźnie).
Tuan Club jest również organizatorem wielu turniejów
tenisowych, badmintonowych oraz innych wydarzeń
sportowych. Poza turniejami
klub prowadzi lekcje tenisa
dla uczniów piaseczyńskich
szkół podstawowych – Tenis 10. Dodatkowo w Akademii Tenisa umiejętności szlifuje około stu dzieci. Dorośli
mogą korzystać ze szkoleń
indywidualnych z trenerami,
a latem i zimą są organizowane obozy stacjonarne dla
dzieci oraz obozy wyjazdowe
dla dzieci i dorosłych.
Tuan Day Spa to miejsce
chętnie odwiedzane i lubiane, w którym poczujesz
się jak w domu, a dzięki
kompleksowości usług zapragniesz tu spędzać długie godziny. Przypomnisz
sobie, co to znaczy odprężenie i wytchnienie.
Wizyta w Tuan Day Spa
sprawi, że zapomnisz o troskach dnia codziennego.
Wspaniałe, nowoczesne
i luksusowe zabiegi wykonywane przez świetnych specjalistów sprawią, że będziesz
wyglądać przynajmniej
o dziesięć lat młodziej!
Tuan Club Sport & Spa is
a new sports centre and
a Day Spa. It’s a place created for clients fond of active lifestyle, looking for
calmness and relaxation.
The variety of club services and spa parlours, as well
as the extensive offer of
classes for the young ones,
allow the clients to pass
some quality time with
their family and friends.
To match the innovative
architecture of the club,
its interior has also been
made of top quality construction materials such
as: stone, glass, and exotic
wood. The club is sumptuously equipped with:
• 6 Novacrylic Soft tennis
courts,
• 5 Victor badminton
courts,
• 2 McWill squash courts,
• a gym with 31 Technogym training points,
• indoor cycling hall with
Tomahawk bikes,
• 2 fitness rooms,
• a recreational swimming
pool with a wellness
zone (jacuzzi, saunas,
steam saunas)
Tuan Club is the organizor
of many tennis and badminton tournaments and
other sports events. Apart
from the tournaments,
the club offers tennis
classes for students of primary schools in Piaseczno
– Tennis 10. Additionally,
100 kids polish their skills
at the Tennis Academy.
Adults can take advantage
of individual classes with
trainers. In summer and
in winter there are on-site
camps as well as awayfrom-home camps both for
children and adults.
Tuan Day Spa is a popular
place that is often visited by
those who enjoy its homely
atmosphere. Thanks to the
variety of its services, you
will enjoy spending here
long hours. You will remember what it means to
unwind and to relax.
A visit to the Tuan Day Spa
will make you forget about
your daily worries. Excellent, innovative and luxurious treatments performed
by highly-skilled specialists
will make you look at least
ten years younger!
Adresaddress
Tuan Club Sport & Day Spa, ul. Geodetów 23e, Józefosław, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 380 21 37, www.tuanclub.pl
sport & relax
sport & relax
38
health & beauty
45
La prairie – Cellular Swiss
Ice Crystal collection
Pod pokrywą lodu czas stoi w miejscu…
Wysoko w Alpach Szwajcarskich, w świecie czystego lodowego kryształu piękno
zastygło i pozostaje poza zasięgiem czasu.
To tutaj dwie pozornie kruche i delikatne rośliny oraz algi wypracowały strategię pozwalającą oszukać środowisko, aby
móc nie tylko przetrwać i żyć, lecz także
chronić DNA i kwitnąć. Marka La Prairie
odkryła sekret przetrwania tych roślin
i opracowała Cellular Swiss Ice Crystal.
Innowacyjny kompleks przekazuje skórze
siłę roślin i alg, wspomagając jej odporność
i pozwalając łatwiej się przystosowywać
do skrajnych warunków życia. Kolekcja
Cellular Swiss Ice Crystal dzięki dostarczaniu zwiększonej dawki nawilżenia
i unikatowej ochrony umożliwia skórze
przystosowanie się do codziennego stresu, aby młodość była poza zasięgiem czasu.
NOWOŚĆ! Cellular Swiss Ice Crystal
KREM i SUCHY OLEJEK.
Under the icecap time stands still...
High in the Swiss Alps, in the world of pure
ice crystal the bauty has frozen and remains
time-resistant. It is here where two seemingly delicate and fragile plants and algae
have developed a method to deceive the
environment not only to survive and carry
on living, but also to protect their DNA
and bloom. La Prairie brand has discovered
the secret of the plants’ survival, and has
created Cellular Swiss Ice Crystal. This innovative formula enriches the skin in the
therapeutic power of the plants and algae,
enhancing its immunity and helping to adjust to the extreme living conditions. The
Cellular Swiss Ice Crystal collection, thanks
to the increased dose of the skin moisturizing and the unique protection, enables the
skin to adjust to the daily stress to make the
youth time-resistant.
NOVELTY! Cellular Swiss Ice Crystal
CREAM and DRY BODY OIL.
Adresaddress
La Prairie, dystrybutor: Sarantis Polska SA
ul. Puławska 42c, 05-500 Piaseczno, www.sarantis.pl
www.laprairieswitzerland.com
health & beauty
54
Pleasure & spa
Kliniki urody Pleasure & Spa to miejsca,
do których wystarczy przyjść tylko raz,
aby się zakochać w ich niepowtarzalnym
klimacie i wyrafinowanych wnętrzach.
Do wyboru klientów są otoczona ogrodem kameralna willa lub salon w wielkomiejskim stylu w samym centrum stolicy.
Na tle innych salonów kosmetycznych
oba gabinety Pleasure & Spa wyróżniają
się indywidualnym podejściem do klienta
oraz najwyższym poziomem usług świadczonych przez zespół profesjonalistów.
Kompleksowa oferta salonów zawiera
usługi z zakresu: kosmetyki twarzy i ciała
(kosmetyki Intraceuticals, Karin Herzog,
Filorga, Ericson Laboratoire, Is Clinical),
depilacji laserowej (laser diodowy Light
Sheer Duet), depilacji pastą cukrową,
przedłużania i zagęszczania rzęs (Xtreme
Lashes), masażu i egzotycznych rytuałów
na ciało, manikiuru, pedikiuru oraz fryzjerstwa (kosmetyki Alterna i Joico).
Pleasure & Spa Beauty Clinics are places
which you visit once, and you fall in love
with their exceptional atmosphere and
sophisticated interiors. Our clients can
choose between two locations: a cosy
villa surrounded by a garden, or a salon in a big-city style in the very centre
of the capital. When compared to other
beauty clinics, Pleasure & Spa can be
distinguished by an individual approach
to each client, and services of the highest standard, performed by a team of
specialists. Beauty & Spa extensive offer includes: face and body cosmetology (cosmetics of: Intraceuticals, Karin
Herzog, Filorga, Ericson Laboratoire,
Is Clinical), laser depilation (the diode laser – Light Sheer Duet), sugar paste hair
removal, eyelash extension and thickening (Xtreme Lashes), body massage and
exotic rituals, manicure, pedicure, and
hairdressing (Alterna and Joico cosmetics).
Adres address
ul. Kuropatwy 42, Warszawa, tel. +48 22 243 84 94
ul. Złota 59, Warszawa, budynek Skylight, 22. piętro
tel. +48 22 250 11 03, www.pleasurespa.pl
real estate
60
rezydencja opera 2
opera 2 residence
Rezydencja Opera 2 powstaje w historycznym zakątku Warszawy przy ul. Niecałej 9.
Ten dom już od wejścia jest inny niż wszystkie. Mieszkańców witają stylizowane na barokowe rzeźby, a do okien zaglądają wiekowe drzewa, wśród których jest miłorząb
japoński. Z okien widać słynny Wodozbiór
w Ogrodzie Saskim, a bogactwo sąsiedztwa uzupełniają budynek Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej oraz malownicze Krakowskie Przedmieście. Unikatowy projekt
i szlachetne, najwyższej jakości materiały
użyte do jej stworzenia budzą zachwyt.
Oryginalne wykończenie holu – specjalnie
dobrane kamienie, piękny rysunek drewna
i kameralne oświetlenie – tworzy niezwykle
przyjazną atmosferę. Stąpając po posadzkach ze szlachetnego granitu czy dotykając
drzwi ręcznie wykonanych ze specjalnych
gatunków drewna, każdy, kto tu zamieszka,
odczuje, że sztuka zawładnęła codziennością. Wszystkie te wysiłki projektantów
i twórców domu przy Niecałej sprawiają,
że ma on niepowtarzalny klimat jedynego
takiego miejsca w Warszawie.
Opera 2 Residence is being built in a historic part of Warsaw in Niecała 9 St. The
moment you enter it, you see the difference. Stylized baroque sculptures welcome its residents. Ancient trees, among
them a ginkgo, look into their windows,
which are overlooking the famous Wodozbiór in Saski Garden. In the prestigious neighbourhood there are also The
Grand Theatre – The National Opera and
picturesque Krakowskie Przedmieście St.
Its unique design, as well as refined, top
quality construction materials are delightful to look at. Original ornaments of the
entrance hall - specially chosen stones,
beautiful wooden drawing and cosy lighting – make a friendly atmosphere. Treading on the floors made of precious granite,
or touching the doors handmade of special
kinds of wood will make each resident feel
that here art has prevailed over daily life.
All efforts of designers and constructors
of this house in Niecała St. contribute to
its exceptional atmosphere, and make it
a unique place in Warsaw.
Adres address
Dom Development SA, pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
Sylwester Wybranowski, tel. +48 604 272 433
The Island of Sylt
real estate
62
Mądre mieszkanie na co dzień
Dawno już minęły czasy, kiedy luksus oznaczał ostentację. Dzisiaj
prawdziwym wymiarem luksusu jest wygoda. Ta idea wpisuje się
w trend smart living. Realizacją tej koncepcji jest kompleks mieszkalny sPlace powstający właśnie na warszawskim Żoliborzu.
Idea smart living sprowadza się do trzech podstawowych elementów:
dogodnej lokalizacji, komfortu i estetyki. Dogodna lokalizacja oznacza taką, która łączy przyjemność mieszkania w cichej, eleganckiej,
zielonej dzielnicy z bliskością centrum miasta. Żoliborz, niegdyś tradycyjnie uznawany za dzielnicę inteligencji, wciąż pozostaje miejscem
prestiżowym. Do okolicy pasuje stonowany design i minimalistyczna
architektura. Dlatego też twórcy projektu sPlace do wykończenia
elewacji użyli wyłącznie szlachetnych materiałów. Nad całością inwestycji czuwa hiszpański deweloper Layetana Developments Polska.
Najbardziej wymagający nabywcy będą z pewnością zachwyceni ofer-
tą dwupoziomowych sLoftów o powierzchni od 83 do ponad 170 m2.
Codzienne życie ułatwi wiele prostych, ale pomysłowych rozwiązań,
takich jak system klucza centralnego sKey, jeden dla całego mieszkania wyłącznik światła, przyłącza do ładowania pojazdów elektrycznych na każdym stanowisku parkingowym oraz infrastruktura do
instalacji inteligentnego systemu zarządzania apartamentem. Słowem
– smart living w pełnej krasie. Innym udogodnieniem, które przypadnie do gustu wszystkim zabieganym i żyjącym w ciągłym pośpiechu,
jest usługa „concierge”. Decydując się na kupno mieszkania w kompleksie sPlace, nie tylko czuwasz nad przyszłym wyglądem swojego
wymarzonego gniazdka, zyskując pewność, że będzie idealne, lecz
także inwestujesz w jakość życia i własne samopoczucie – w wartość,
która nie ma ceny.
Więcej informacji o inwestycji: www.sPlace.com.pl.
Daily Smart Living
Największą wyspą Morza Północnego jest Sylt – licząca 99 km2
powierzchni i 40 km długości. Od ponad 100 lat przyciąga wielkich
i bogatych tego świata, kusząc ich wspaniałą przyrodą i wysokim
standardem usług. Majestatyczne wydmy, rozległe plaże z drobnym
piaskiem, watty morskie, malownicze wrzosowiska i soczystozielone łąki to typowy krajobraz wyspy i wspaniała sceneria wymarzonego wypoczynku. Sylt to prawdziwy raj dla żeglarzy, golfistów
oraz miłośników kiteboardingu i windsurfingu. Cztery perfekcyjne 18-dołkowe pola golfowe gwarantują niezapomniane chwile,
a wzburzone morze i silne wiatry stanowią nie lada wyzwanie dla
wszystkich miłośników sportów wodnych. Na szczególną uwagę za-
sługują watty morskie – szerokie równiny pływowe umożliwiające
wędrówki po dnie morza. Morze wattowe ze względu na wyjątkowość zjawiska zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Na południowym krańcu wyspy warto zobaczyć bajkowe
miasto Hörnum z malowniczymi domami krytymi strzechą i piękną
czerwono-białą latarnią morską. Wieczorami, kiedy wyspa mieni
się kolorami zachodzącego słońca, można ulec złudzeniu, że czas
się zatrzymał. Sylt to także idealne miejsce dla smakoszy. Na wyspie
znajduje się ponad 200 lokali, od wyśmienitych restauracji gourmet po kawiarenki i bistra, a każde menu jest pełne regionalnych
produktów.
The days when luxury meant ostentation are long gone. Today, the real
measure of luxury is comfort. This idea has become part of the smart
living trend. sPlace residential complex, which is being constructed in
Żoliborz in Warsaw, is the realization of this concept.
The idea of smart living is based on three simple principles: perfect location, comfort and aesthetics. Perfect location means the pleasure of living in a quiet, elegant, green neighbourhood in the immediate vicinity
of the city centre. Żoliborz, once considered a residential district of the
Warsaw intelligentsia, still remains a prestigious location. What perfectly harmonizes with such a location is subdued design and minimalistic architecture. Therefore, the authors of the sPlace project have used
exclusively refined materials in the elevation of the building. The investThe largest
ment
is entirely
island
supervised
of the North
by a Spanish
Sea is Sylt
property
with developer
the area of
- Layetana
99 km2
and the length of 40km. For over a 100 years it’s been attracting the
great and the rich of this world, tempting them with spectacular
nature and high standard of services available on it. Majestic dunes,
vast beaches with fine white sand, the wadden sea, picturesque moors, vivid green meadows are the typical landscapes and splendid
scenery for your dream holiday. Sylt is a paradise for sailors, golf
players, kiteboarding and windsurfing lovers. Four perfect 18-hole
golf courses guarantee unforgettable moments, and rough sea and
strong winds are a real challenge for water sports fanatics. Also
the wadden sea is something unique on this isle. It is the area of
Developments Poland. The most demanding buyers will be thrilled with
the offer of split-level slofts with a floor area of 83 to over 170 square
metres. Their daily living will be made easier by implementing simple
but smart solutions such as sKey - central key system, one light switch
for the whole flat, connections to charge electric vehicles on every parking place, and the intelligent apartment system infrastructure. In a word
– smart living at its best. Another convenient solution that everyone who’s
busy and constantly living in a hurry will enjoy is a „concierge” service.
If you decide to buy a flat in sPlace residential complex, you will not
only supervise the look of your dream home, making sure it’s going to
be perfect, but also you’ll invest in the quality of your life and your own
well-being – the value that is priceless.
Moreflats
information
regarding
thecan
investment:
mud
thanks to
which you
walk onwww.sPlace.com.pl
the seabed. The wadden
sea was added to the UNESCO World Heritage list because of the
uniqueness of this phenomenon. At the south end of the island it is
worth visiting a fabulous fishing village of Hornum Adresaddress
with its scenic
thatched houses and a very beautiful red and whiteSalon
lighthouse.
In
Sprzedaży:
the late afternoon when the island is sparkling with all the
colours
DeFABRYKA
of the setting sun, one can have an impression
the time
has
ul. Duchnickathat
3, 01-796
Warszawa
stopped. Sylt is also a perfect place for gourmets.
On 22
the
island
tel. +48
188
16 00
there are over 200 places to eat out ranging
[email protected]
upscale cuisine
e-mail:
gourmet restaurants to cafes and bistros, and on each menu one will
find lots of local products.
63
real estate
swyspa
Place –Sylt
smart living
fashion & design
89
Maciej Zień
fot./photo. Marcin Palicki/ZOOM
Zień to jedna z najszybciej rozwijających
się luksusowych marek na polskim rynku modowym. Wzbogaciła się właśnie
o flagowy sklep w centrum Warszawy.
Przy Mokotowskiej 57, najmodniejszej
ulicy w Warszawie, powstał luksusowy
butik Zień, w którym można znaleźć
najnowsze kolekcje projektanta. W sumie
300 m2 designu najwyższej klasy.
Z początkiem maja 2014 r. w Galerii
Mokotów nastąpi zaś otwarcie butiku
z kolekcją dla kobiet biznesu. Zień Office
to odpowiedź projektanta na potrzeby
klientek, które jego kreacje dotąd wybierały tylko na wielkie bale, koktajle czy na
czerwony dywan. Kolekcja Office to perfekcyjnie skrojone garnitury, jedwabne
koszule, skórzane spódnice czy po prostu
dzienne sukienki, które idealnie określają
współczesną bizneswoman.
Zień is one of the fastest developing luxurious brands on the Polish fashion market.
It’s recently expanded thanks to a flagship
showroom in the centre of Warsaw. In
Mokotowska 57, the most trendy street
in Warsaw, a luxurious Zień boutique
has been opened. You can find here the
designer’s latest collections - almost 300
square metres of top-quality design.
At the beginning of May 2014 a new boutique will be opened in Galeria Mokotów
with collections designed for business
women. Zień Office is the designer’s response to the needs of the clients, who until now, were able to choose his creations
for grand balls, cocktail parties or the red
carpet. The Office collection includes perfectly tailored suits, silken shirts, leather
skirts, and daily dresses, which fantastically define a contemporary business woman.
Adres address
Zień Butik – ul. Mokotowska 57, 00-542 Warszawa
www.sklep.zien.pl, www.zien.pl
Zień Office – Galeria Mokotów
ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa
fashion & Design
Fashion
design
90
uzerai
Filozofia UZERAI to zderzenie sztuki,
mody, prestiżu, tradycyjnego rzemiosła
i awangardowej bezkompromisowości.
To najbardziej pożądane i luksusowe
marki biżuterii i akcesoriów w jednym
miejscu. UZERAI to m.in. Tom Binns,
Shaun Leane, Aurelie Bidermann, Lara
Bohinc, Wouters & Hendrix, Antonio
Bernardo, a także Delfina Delettrez Fendi – projektanci współpracujący z domami mody Givenchy, Balmain, Gucci, Alexander McQueen, Chanel oraz Lanvin.
W 2012 roku UZERAI jako pierwszy
butik w Polsce otrzymało zaproszenie
do ekskluzywnego klubu Farfetch.com,
który zrzesza najlepsze concept store’y
na świecie, takie jak londyński Browns,
paryski Montaigne Market i L’Eclaireur
czy Webster z Miami. UZERAI może się
poszczycić takimi klientkami jak księżna Dubaju, Jeanne Pritzker ze słynnej
amerykańskiej rodziny Pritzkerów oraz
Madonna.
UZERAI’s philosophy is a confrontation
of art, fashion, prestige, traditional craft
and an avant-garde lack of compromise. It
is the place where you can find the most
desired and luxurious brands of jewellery
and accessories. UZERAI includes such
brands as Tom Binns, Shaun Leane, Aurelie Bidermann, Lara Bohinc, Wouters
& Hendrix, Antonio Bernardo as well as
Delfina Delettrez Fendi – designers working for such fashion houses as Givenchy,
Balmain, Gucci, Alexander McQueen,
Chanel and Lanvin. In 2012 UZERAI, as
the first boutique in Poland, was invited
to join the prestigious Farfetch.com Club,
which includes the best concept stores in
the world, such as Browns in London,
Montaigne Market and L’Eclaireur in Paris or Webster in Miami. The clientelle of
UZERAI includes the Princess of Dubai,
Jeanne Pritzker of the famous American
Pritzkers and Madonna.
Adresaddress
Budynek Metropolitan
pl. Piłsudskiego 2, Warszawa
tel. 22 313 01 35, www.uzerai.com
fashion & design
94
Tilia
Wyobraź sobie rower, który jest
nie tylko sprawnym pojazdem,
ale też luksusowym obiektem
stworzonym specjalnie dla Ciebie. Jego główne elementy nie
są wykonane z metalu, lecz
z pięknego, ręcznie formowanego drewna. Tak unikatowa
konstrukcja wymaga wielu dni
pracy. Gdy już powstanie, do
Twoich rąk trafi absolutnie wyjątkowe dzieło...
Tilia to przedmiot z pogranicza
sztuki i rzemiosła. Przyciąga
uwagę rzeźbiarskim kształtem
ramy, grą kontrastów gatunków
drewna i kunsztem wykonania.
Każdy ze stu egzemplarzy z limitowanej edycji jest wykonany
ręcznie, numerowany i sygnowany. Jadąc takim rowerem, poczujesz się wyjątkowo.
Adresaddress
Tilia – Paweł Szymoński
tel. +48 602 587 917
www.tiliabike.com
Imagine a bicycle that is not
only an efficient vehicle but it
is also a luxury object designed
specially for you. Its main elements are not made of metal
but of beautifully hand shaped
wood. This unique construction
requires many days of work.
When it is complete you will be
handed in an absolutely unique
work of art...
Tilia is an object which combines art and handicraft. It attracts with sculpture-like frame,
the game of contasts between
various types of wood and the
perfection of its handicraft.
Each of the 100 pieces from the
limited edition is handmade,
numbered and signed. Riding
such a bicycle you will feel special.
fashion & design
96
Hästens
Hästens produkuje najwygodniejsze, w pełni naturalne i zdrowe łóżka od 1852 roku.
Od 1952 roku jest oficjalnym dostawcą
na szwedzki dwór królewski.
W Hästens wierzymy, że jakość i zrównoważony rozwój idą z sobą w parze,
a prawdziwy luksus tworzy się z materiałów odnawialnych i w całości naturalnych.
Dlatego do budowy łóżek używamy wyłącznie najlepszego czystego lnu, wełny,
bawełny, końskiego włosia oraz szwedzkiej
sosny.
Każde łóżko Hästens jest tworzone
z dumą i otoczone troską zespołu wykwalifikowanych rzemieślników. Łóżka wykonywane są na indywidualne zamówienie,
według preferencji klienta.
To nasza filozofia i sposób pracy od ponad
160 lat. Najwyższa jakość jest dodatkowo
poparta 25-letnią gwarancją. Gwarancją
doskonałego snu.
Hästens ma dwa salony firmowe w Polsce
– jeden w warszawskiej Domotece, a drugi w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 569.
Hästens has been producing the most
comfortable, completely natural and
healthy beds since 1852. We have been an
official supplier of beds for the Swedish
Royal Court since 1952.
In Hästens we believe that quality and
sustainable development go hand in hand,
and the real luxury is created with completely sustainable and natural materials.
Therefore, our beds are produced only
from the best pure flax, cotton, wool,
horsehair and Swedish pine.
Every Hästens bed is crafted with pride,
and is taken very good care of by the
team of our skilled craftsmen. All beds
are tailor-made considering individual
preferences of our clients. This has been
our philosophy and the way of work for
over 160 years.
The top quality is supported by a 25-year
warranty – the guarantee of the best sleep.
Hästens has two showrooms in Poland;
one in Domoteka in Warsaw, and the other
one in Gdansk in Grunwaldzka 569.
Adresaddress
www.lozkahastens.pl, www.hastens.com
fashion & design
98
Wanna UWD Classic
UWD Classic Bathtub
unique wood design
Kąpiel to chwila, kiedy zatrzymuje się czas,
ciało się odpręża, a myśli płyną swobodnie
i zanurzają się coraz głębiej. Z pewnością
ten stan umysłu można próbować osiągnąć
w każdej wannie, jednak tylko niektóre
są ku temu szczególnie predestynowane.
Design, jakość i materiał łączą się tu w doskonałej harmonii. Różnorodność stylów,
barw i faktur umożliwia przemianę pokoju
kąpielowego w ogród relaksu. Te przepiękne drewniane wanny są wykonywane przez
rodzinną firmę Unique Wood Design, która rozpoczęła działalność w 1979 r. od budowy łodzi i jachtów.
Wanny są wykonywane z różnych gatunków
drewna pochodzących całego świata, zawsze
jednak pieczołowicie selekcjonowanych
i mających międzynarodowe certyfikaty leśnictwa FSC. Każdy model jest wyjątkowy
i wykonany ręcznie z najwyższą starannością. Linia Classic to wanny z litego drewna
o harmonijnych kształtach, idealnie pasujące do domowych pokoi kąpielowych. Linia
Tlon, wzorowana na japońskich wannach
ofuro, ociepli każde nowoczesne wnętrze.
Drewniana wanna może być prawdziwym
ukoronowaniem każdej stylowej łazienki.
Taking a bath is a moment when the time
stops, your body relaxes, and you go deeper
and deeper in your thoughts. Certainly This
state of mind can certainly be achieved in
any bathtub, but only some are particularly
predestined to this purpose. Design, quality and material are combined here in perfect harmony. The variety of styles, colours
and textures enables you to transform your
bathing room into a garden of relaxation.
These beautiful wooden bathtubs are made
by a family company – Unique Wood Design, which started its business activities in
1979 by building sailing boats and yachts.
The bathtubs are manufactured of different
types of wood coming from every corner of
the world. The wood is always meticulously
selected and has international forestry certificates (FSC). Each model is unique and
handmade with great care. The Classic line
includes bathtubs made of solid wood with
harmonious shapes, ideal for home bathing
rooms. The Tlon line, whose design is based
on Japanese Ofuro bathtubs, will make any
modern interior cosy. A wooden bathtub
can be the cherry on the cake of every stylish bathroom.
Adresaddress
wanna UWD Tlon
UWD Tlon bathtub
Unique Wood Design
ul. Tęczowa 24, Gęsiniec, tel. +48 692 477 830
www.uniquewood.pl
Poziom 511 Design Hotel & Spa wyróżnia nowoczesny,
niebanalny design hołdujący prostym formom
i funkcjonalności oraz krajobraz, który stał się
elementem wnętrz.
poziom 511
Design hotel & spa
Poziom 511 Design Hotel & Spa is distinguished
by modern, remarkable design characterized
by simple forms, functionality, and the landscape
which has become part of the interior decoration.
Bonerów 33
42-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
www.poziom511.com
hotels
110
W harmonii z naturą
In Harmony
with
Nature
Poziom 511 Design Hotel & Spa to designerski hotel położony w najbardziej malowniczej części południowej Polski. Swoją nazwę
zawdzięcza wysokości wzgórza, na którym
się znajduje. Jest to najwyższy punkt widokowy Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Wjazd na teren hotelu Poziom 511 prowadzi przez naturalną skalną bramę. Oczom
gości ukazuje się nowoczesny, przeszklony
budynek, idealnie wtopiony w otaczającą go
naturę. Znajdują się tutaj 42 pokoje, w tym
6 apartamentów. Aranżacja hotelowych
wnętrz zadowoli miłośników sztuki, koneserów detali i zwolenników nowoczesności.
Wyjątkowe przedmioty towarzyszą gościom
hotelu Poziom 511 na każdym kroku. Można
tu znaleźć jeden z najbardziej rozpoznawalnych wzorów na świecie, czyli niskie krzesła
Eames Plywood Lounge Chair (LCW), sofy
włoskiej marki La Cividina, meble Andreu
World czy kultowe już lampki Tolomeo.
Wizytówką hotelu jest ekskluzywna strefa
odnowy biologicznej i salon kosmetyczny.
Hotel jest pierwszym w Polsce beauty-partnerem marki Dr Irena Eris. W ofercie spa
znalazło się ponad 30 specjalistycznych zabiegów na twarz i ciało, w tym seria egzotycznych rytuałów. Wszystkie są wykonywane
przez doświadczonych terapeutów. W gabinetach kosmetycznych Dr Irena Eris Beauty
Partner znajduje się też jedyny w swoim rodzaju VIP-Room Spa o powierzchni blisko
50 m2 wyposażony w łóżka i fotele do masażu oraz wywodzące się z kultury japońskiej
siedzące wanny ofuro. Do dyspozycji gości
są również: 20-metrowy basen wypełniony
wodą źródlaną, jacuzzi z hydromasażem, łaźnia parowa oraz sauna fińska.
W 2012 i 2013 roku hotel Poziom 511 został
uhonorowany tytułem Luksusowa Marka
Roku, a także prestiżowym wyróżnieniem
Eurobuild Award w kategorii New Hotel of
the Year dla najlepszego hotelu w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Poziom 511 Design Hotel & Spa is distinguished
by modern, remarkable design characterized by
simple forms, functionality, and the landscape
which has become part of the interior decoration.
Poziom 511 Design Hotel & Spa is a design
hotel located in the most picturesque part of
Southern Poland. Its name can be attributed
to the height of the peak – its location. It’s
the highest viewing point of Jura KrakowskoCzęstochowska. The entrance to Poziom 511
Hotel is through the natural rock gate. On entering the gate the guests have before their eyes
a modern, fully glazed building, perfectly blended in with the surrounding nature. There are
42 rooms, including 6 apartments. The interior
decor will satisfy art lovers, detail connoisseurs,
and modernity enthusiasts. On every step guests
of Poziom 511 Hotel encounter unique design
objects. Here one can come across some of the
most renowned design classics in the world such
as the Eames Plywood Lounge Chair (LCW), sofas by Italian brand La Cividina, Andreu World’s
furniture pieces, or Tolomeo iconic lamps.
The pride of the hotel is an exclusive biological
rejuvenation zone, and a beauty parlour. The
hotel is the first Beauty Partner of Dr Irena Eris
brand in Poland. The Spa offer includes over 30
specialist facial and body treatments, among
them a series of exotic rituals. All of them are
performed by experienced and highly skilled
therapists. In Dr Irena Eris Beauty Partner Spa
there is also a unique VIP-Room Spa – the area
of almost 50 square metres, equipped with massage beds and chairs, and Japanese style Ofuro
sit-in bathtubs. Guests can also take advantage
of a 20-metre swimming pool filled with spring
water, a jacuzzi with a hydro massage, a steam
sauna, and a Finnish sauna.
In 2012 Poziom 511 Hotel received a Luxurious Brand of the Year title, and a prestigous
Eurobuild Award in the category of New
Hotel of the Year for the best hotel in Central and Eastern Europe.
111
hotels
Adresaddress

Podobne dokumenty