VirusScan Enterprise 7.1.0 Installation Guide

Transkrypt

VirusScan Enterprise 7.1.0 Installation Guide
Podręcznik instalacji
Wydanie 1.0
®
VirusScan Enterprise
wersja 7.1.0
PRAWA AUTORSKIE
©2003 Networks Associates Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,
przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie udostępniania danych ani tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie
ani przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody firmy Networks Associates Technology, Inc., jej dostawców albo firm
stowarzyszonych. Aby uzyskać taką zgodę, należy wysłać odpowiednie pismo do działu prawnego firmy Network Associates na
następujący adres: 5000 Headquarters Drive, Plano, Texas 75024 lub zadzwonić pod numer +1-972-963-8000.
ZNAKI TOWAROWE
Active Firewall, Active Security, Active Security (w Katakana), ActiveHelp, ActiveShield, AntiVirus Anyware (łącznie z projektem), Appera,
AVERT, Bomb Shelter, Certified Network Expert, Clean-Up, CleanUp Wizard, ClickNet, CNX, CNX Certification Certified Network Expert
(łącznie z projektem), Covert, Design (stylizowane N), Disk Minder, Distributed Sniffer System, Distributed Sniffer System (w Katakana),
Dr Solomon’s, etykieta Dr Solomon’s, E (łącznie z projektem), Entercept, Enterprise SecureCast, Enterprise SecureCast (w Katakana), ePolicy
Orchestrator, Event Orchestrator (w Katakana), EZ SetUp, First Aid, ForceField, GMT, GroupShield, GroupShield (w Katakana), Guard Dog,
HelpDesk, HelpDesk IQ, HomeGuard, Hunter, Impermia, InfiniStream, Intrusion Prevention Through Innovation, IntruShield, IntruVert
Networks, LANGuru, LANGuru (w Katakana), M (łącznie z projektem), Magic Solutions, Magic Solutions (w Katakana), Magic University,
MagicSpy, MagicTree, McAfee, McAfee (w Katakana), McAfee (łącznie z projektem), McAfee.com, MultiMedia Cloaking, NA Network Associates,
Net Tools, Net Tools (w Katakana), NetAsyst, NetCrypto, NetOctopus, NetScan, NetShield, NetStalker, Network Associates, Network Performance
Orchestrator, Network Policy Orchestrator, NetXray, NotesGuard, nPO, Nuts & Bolts, Oil Change, PC Medic, PCNotary, PortalShield, Powered
by SpamAssassin, PrimeSupport, Recoverkey, Recoverkey – International, Registry Wizard, Remote Desktop, ReportMagic, RingFence, Router PM,
Safe & Sound, SalesMagic, SecureCast, SecureSelect, Service Level Manager, ServiceMagic, SmartDesk, Sniffer, Sniffer (w Hangul), SpamKiller,
SpamAssassin, Stalker, SupportMagic, ThreatScan, TIS, TMEG, Total Network Security, Total Network Visibility, Total Network Visibility
(w Katakana), Total Service Desk, Total Virus Defense, Trusted Mail, UnInstaller, VIDS, Virex, Virus Forum, ViruScan, VirusScan, WebScan,
WebShield, WebShield (w Katakana), WebSniffer, WebStalker, WebWall, What's The State Of Your IDS?, Who’s Watching Your Network,
WinGauge, Your E-Business Defender, ZAC 2000, Zip Manager to zastrzeżone znaki towarowe firmy Network Associates, Inc. i/lub firm
z nią stowarzyszonych zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Produkty ze znakiem firmowym Sniffer® są
wyłącznie produktami firmy Network Associates, Inc. Wszystkie pozostałe zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe wymienione
w niniejszym dokumencie są wyłączną własnością ich posiadaczy.
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICENCJI
Umowa licencyjna
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ ODPOWIEDNIĄ UMOWĘ PRAWNĄ (ZWIĄZANĄ Z
NABYTĄ LICENCJĄ), W KTÓREJ OPISANE SĄ OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. JEŚLI
UŻYTKOWNIK NIE ZNA TYPU ZAKUPIONEJ LICENCJI, NALEŻY PRZEJRZEĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY, ALBO INNE DOKUMENTY
DOTYCZĄCE UDZIELENIA LICENCJI LUB ZAMÓWIENIA ZAKUPU, KTÓRE ZOSTAŁY DOSTARCZONE W OPAKOWANIU Z
OPROGRAMOWANIEM LUB ODDZIELNIE JAKO CZĘŚĆ TEGO ZAKUPU (W FORMIE BROSZURY, PLIKU NA DYSKU CD-ROM Z PRODUKTEM LUB
PLIKU DOSTĘPNEGO W WITRYNIE SIECI WEB, Z KTÓREJ ZOSTAŁ POBRANY PAKIET OPROGRAMOWANIA). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE
AKCEPTUJE WSZYSTKICH WARUNKÓW ZAWARTYCH W UMOWIE, NIE NALEŻY INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. JEŚLI JEST TO ZGODNE
Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY, W WYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA UMOWY MOŻNA ZWRÓCIĆ PRODUKT DO FIRMY NETWORK ASSOCIATES
LUB W MIEJSCU ZAKUPU I OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW.
Prawa autorskie
Ten produkt zawiera lub może zawierać następujące elementy:
!
Oprogramowanie opracowane przez grupę OpenSSL Project, przeznaczone do użytku w ramach zestawu narzędzi OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/).
!
Oprogramowanie kryptograficzne, którego autorem jest Eric A. Young ([email protected]), i oprogramowanie, którego autorem jest Tim J. Hudson
([email protected]).
Elementy oprogramowania dystrybuowane w oparciu o licencję GNU General Public License (GPL) lub podobne licencje typu Free Software, które
zezwalają użytkownikowi między innymi na kopiowanie, modyfikowanie i redystrybucję określonych programów lub ich fragmentów oraz
umożliwiają dostęp do kodu źródłowego. Zgodnie z wymogami licencji GPL, w przypadku oprogramowania dystrybuowanego do użytkowników w
postaci wykonywalnego kodu binarnego użytkownikom tym musi również być udostępniony kod źródłowy. W przypadku oprogramowania
udostępnianego w oparciu o licencje GPL kod źródłowy jest dostępny na dysku CD tego produktu. Jeśli jakakolwiek z licencji typu Free Software
wymaga udostępnienia przez firmę Network Associates praw do używania, kopiowania lub modyfikowania oprogramowania w szerszym zakresie niż
prawa przyznane w niniejszej umowie, wówczas prawa takie mają pierwszeństwo przed prawami i ograniczeniami zawartymi w niniejszej umowie.
Oprogramowanie, którego pierwotnym autorem jest Henry Spencer, Copyright 1992, 1993, 1994, 1997 Henry Spencer.
!
!
!
!
!
!
!
!
Oprogramowanie, którego pierwotnym autorem jest Robert Nordier, Copyright © 1996-7 Robert Nordier. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie, którego autorem jest Douglas W. Sauder.
Oprogramowanie opracowane przez firmę Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Międzynarodowe składniki kodu Unicode („ICU”), Copyright © 1995-2002 International Business Machines Corporation i inne firmy. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Oprogramowanie opracowane przez firmę CrystalClear Software, Inc., Copyright © 2000 CrystalClear Software, Inc.
Technologia optymalizacji FEAD® Optimizer®, Copyright Netopsystems AG, Berlin, Niemcy.
Wydano: WRZESIEŃ 2003/Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
WERSJA DOKUMENTU: 005-PL
Spis treści
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Odbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Konwencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uzyskiwanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontakt z firmą McAfee Security i Network Associates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1 Instalowanie oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przed rozpoczęciem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Procedury wstępnej instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wymagania systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wymagania dotyczące serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wymagania dotyczące stacji roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opcje dotyczące wdrażania, aktualizowania i zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wstępna konfiguracja pakietu instalacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Korzystanie z programów McAfee AutoUpdate Architect i
McAfee Installation Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korzystanie z programu ePolicy Orchestrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Instalacja i konfigurowanie w celu użycia z innymi produktami . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Program Netopsystems FEAD Optimizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Windows Terminal Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Serwer EMC Celerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Program Check Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Licencja na użytkowanie produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Instalowanie programu VirusScan Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Korzystanie z narzędzia instalacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rozpoczynanie procesu instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instalacja standardowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instalacja niestandardowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Podręcznik instalacji
iii
Spis treści
Korzystanie z wiersza poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Instalowanie w trybie dyskretnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Instalowanie w katalogu niestandardowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wybieranie konkretnych funkcji do zainstalowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dostosowywanie właściwości instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ustawianie opcji dotyczących ponownego uruchamiania . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Usuwanie niezgodnego oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Zachowywanie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Uruchamianie instalacji ze skryptu logowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Instalowane pliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Folder VirusScan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Folder Res09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Folder aparatu skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Testowanie instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Modyfikowanie programu VirusScan Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Uruchamianie narzędzia instalacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Modyfikowanie funkcji programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ponowne instalowanie lub naprawianie plików programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2 Usuwanie oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Korzystanie z narzędzia instalacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Korzystanie z wiersza poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Korzystanie z narzędzia Dodaj/Usuń programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
A Konfiguracja oprogramowania Netopsystems FEAD Optimizer 63
Opcje i przełączniki wiersza poleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Domyślne ustawienia dotyczące zoptymalizowanego pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
B Konfigurowanie programu Check Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Instalacja na komputerze klienckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Konfiguracja administratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
iv
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Przedmowa
Niniejszy podręcznik przedstawia produkt Oprogramowanie VirusScan®
Enterprise wersja 7.1.0 firmy McAfee® oraz dostarcza następujące informacje:
"
szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania oprogramowania,
"
procedury modyfikowania oprogramowania,
"
procedury usuwania oprogramowania,
"
informacje dotyczące konfigurowania oprogramowania Netopsystems
FEAD® Optimizer®,
"
informacje dotyczące konfigurowania programu Check Point™.
Odbiorcy
Informacje te przeznaczone są przede wszystkim dla następujących dwóch grup
odbiorców:
"
administratorów sieci odpowiedzialnych za oprogramowanie antywirusowe
i zabezpieczenia używane w firmie,
"
użytkowników odpowiedzialnych za aktualizowanie na lokalnych stacjach
roboczych plików definicji wirusów (DAT) lub za konfigurowanie opcji
oprogramowania dotyczących wykrywania wirusów.
Podręcznik instalacji
5
Przedmowa
Konwencje
W niniejszym podręczniku zastosowano następujące konwencje:
Czcionka
pogrubiona
Wszystkie elementy interfejsu użytkownika, w tym nazwy opcji,
menu, przycisków i okien dialogowych.
Przykład
Wypełnij pola Nazwa użytkownika i Hasło dla żądanego konta.
Czcionka
Courier
Dokładny tekst wprowadzany przez użytkownika, na przykład
polecenie w wierszu poleceń systemu.
Przykład
Aby włączyć oprogramowanie agenta, wykonaj
na komputerze-kliencie następujące polecenie:
FRMINST.EXE /INSTALL=AGENT
/SITEINFO=C:\TEMP\SITELIST.XML
Kursywa
Używana do wyróżnienia tekstu lub nowego pojęcia; względem
nazw podręczników użytkowania produktów i tematów
(tytułów) w podręcznikach.
Przykład
Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkowania
produktu VirusScan Enterprise.
<NAZWA>
W nawiasach okrągłych umieszczane są nazwy ogólne.
Przykład
W drzewie konsoli w obszarze ePolicy Orchestrator kliknij
prawym przyciskiem myszy element <SERWER>.
6
UWAGA
Dodatkowe informacje, na przykład o innych metodach
wykonania tego samego polecenia.
OSTRZEŻENIE
Ważna porada udzielona w celu zapewnienia ochrony
użytkownika, systemu komputerowego, przedsiębiorstwa,
instalacji oprogramowania lub danych.
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Uzyskiwanie informacji
Uzyskiwanie informacji
Podręcznik instalacji *†
Wymagania systemowe oraz instrukcje dotyczące instalowania
i uruchamiania oprogramowania.
Podręcznik instalacji programu VirusScan Enterprise 7.1.0
Podręcznik
użytkowania produktu *
Podstawowe informacje o produkcie i jego funkcjach, szczegółowe instrukcje
dotyczące konfigurowania oprogramowania, informacje o wdrażaniu, zadaniach
cyklicznych i procedurach operacyjnych.
Podręcznik użytkowania produktu VirusScan Enterprise 7.1.0
Podręcznik użytkowania produktu McAfee AutoUpdate Architect™
Podręcznik użytkowania produktu McAfee Installation Designer™
Podręcznik użytkowania produktu Menedżer alertów™
Podręcznik użytkowania produktu ePolicy Orchestrator™
Pomoc §
Ogólne i szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania i używania
programu.
Pomoc kontekstowa Co to jest? dla pól.
Podręcznik
użytkownika wersji *
Opis wysokiego poziomu dotyczący nowych i zmodyfikowanych funkcji
w tej wersji produktu.
Podręcznik
konfiguracji *
Dotyczy korzystania z oprogramowania przy użyciu programu ePolicy
Orchestrator™. Procedury konfigurowania i wdrażania produktu ochronnego
firmy McAfee Security, a także zarządzania nim przy użyciu przeznaczonego
do tego celu oprogramowania ePolicy Orchestrator.
Podręcznik
implementacji *
Dodatkowe informacje dotyczące funkcji, narzędzi i składników produktu.
Informacje o wersji ‡
Plik ReadMe. Informacje o produkcie, rozwiązanych problemach, znanych
problemach, a także dodatkach i zmianach produktu lub dokumentacji
dokonanych w ostatniej chwili.
Informacje
kontaktowe‡
Informacje kontaktowe umożliwiające korzystanie z usług i zasobów firmy
McAfee Security i Network Associates, takich jak: pomoc techniczna, obsługa
klienta, antywirusowy zespół szybkiego reagowania AVERT (Anti-Virus
Emergency Response Team), wersja Beta oprogramowania i szkolenia. Plik ten
zawiera także listę numerów telefonów, adresów, adresów sieci Web i
numerów faksów biur firmy Network Associates w Stanach Zjednoczonych
i na całym świecie.
* Plik w formacie Adobe Acrobat .PDF, znajdujący się na dysku CD z produktem lub w witrynie firmy McAfee Security
przeznaczonej do pobierania plików.
† Drukowany podręcznik dołączany do dysku CD z produktem. Uwaga: Niektóre wersje językowe podręczników mogą
być dostępne tylko w formie plików .PDF.
‡ Pliki tekstowe dołączone do oprogramowania i znajdujące się na dysku CD z produktem.
§ Pomoc dostępna z poziomu aplikacji: Menu Pomoc i/lub przycisk Pomoc umożliwiający uzyskanie pomocy na poziomie
stron; pomoc Co to jest? dostępna po kliknięciu opcji prawym przyciskiem myszy.
Podręcznik instalacji
7
Przedmowa
Kontakt z firmą McAfee Security
i Network Associates
Pomoc techniczna
Strona główna
http://www.networkassociates.com/us/support/
Przeszukiwanie bazy wiedzy
KnowledgeBase
https://knowledgemap.nai.com/phpclient/homepage.aspx
Portal PrimeSupport Service*
http://mysupport.nai.com
Program beta firmy
McAfee Security
http://www.networkassociates.com/us/downloads/beta/
Centrum ochrony — Antywirusowy zespół szybkiego reagowania AVERT
(Anti-Virus Emergency Response Team)
Strona główna
http://www.networkassociates.com/us/security/home.asp
Biblioteka informacji
o wirusach
http://vil.nai.com
Prześlij próbkę —
AVERT WebImmune
https://www.webimmune.net/default.asp
Usługa powiadamiania
AVERT DAT
http://www.networkassociates.com/us/downloads/updates/
Witryna pobierania
Strona główna
http://www.networkassociates.com/us/downloads/
Aktualizacje plików DAT
i aparatu
http://www.networkassociates.com/us/downloads/updates/
Uaktualnienia produktów*
https://secure.nai.com/us/forms/downloads/upgrades/login.asp
ftp://ftp.nai.com/pub/antivirus/datfiles/4.x
Szkolenia
Ośrodek McAfee Security
University
8
http://www.networkassociates.com/us/services/education/
mcafee/university.htm
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Kontakt z firmą McAfee Security i Network Associates
Biuro obsługi klienta firmy Network Associates
Adres e-mail
[email protected]
Sieć Web
http://www.nai.com/us/index.asp
http://www.networkassociates.com/us/products/
mcafee_security_home.htm
Bezpłatny numer telefoniczny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:
Telefon
+1-888-VIRUS NO albo +1-888-847-8766
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–20:00 czasu środkowego
(Ameryka Północna)
Dodatkowe informacje na temat kontaktu z firmą Network Associates i McAfee Security
(łącznie z bezpłatnymi numerami telefonów dla pozostałych obszarów geograficznych)
można znaleźć w Informacjach kontaktowych dostarczonych razem z tą wersją produktu.
* Wymagane uwierzytelnienie poprzez logowanie.
Podręcznik instalacji
9
Przedmowa
10
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
1
Instalowanie
oprogramowania
Oprogramowanie VirusScan Enterprise 7.1.0 obsługuje serwery, stacje robocze,
jak i wiele aplikacji innych firm. Zastępuje ono następujące programy:
"
Oprogramowanie VirusScan Enterprise w wersji 7.0 dla stacji roboczych
i serwerów.
"
VirusScan wersja 4.5.1 dla stacji roboczych.
"
NetShield NT wersja 4.5 dla serwerów.
"
NetShield for Celerra™ wersja 4.5 dla programów zarządzania plikami
firmy Celerra™.
Bieżąca sekcja zawiera następujące tematy:
"
Przed rozpoczęciem pracy na stronie 12.
"
Instalowanie programu VirusScan Enterprise na stronie 21.
"
Modyfikowanie programu VirusScan Enterprise na stronie 49.
Podręcznik instalacji
11
Instalowanie oprogramowania
Przed rozpoczęciem pracy
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z poniższymi tematami:
"
Procedury wstępnej instalacji na stronie 12.
"
Wymagania systemowe na stronie 13.
"
Opcje dotyczące wdrażania, aktualizowania i zarządzania na stronie 15.
"
Instalacja i konfigurowanie w celu użycia z innymi produktami na stronie 18.
"
Licencja na użytkowanie produktu na stronie 20.
Procedury wstępnej instalacji
Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy wykonać następujące procedury:
"
Oprogramowanie produktu — znajdź oprogramowanie
VirusScan Enterprise 7.1.0.
Firma McAfee Security rozpowszechnia oprogramowanie
VirusScan Enterprise na dwa sposoby:
! Jako plik archiwalny, który można pobrać z sieci Web. Ten plik archiwalny
można pobrać z witryny firmy McAfee Security. Patrz Kontakt z firmą
McAfee Security i Network Associates na stronie 8.
! Na dysku CD-ROM z produktem.
"
Readme — znajdź plik Readme i przeczytaj go dokładnie, aby zapoznać się
ze specjalnymi instrukcjami i uwagami dotyczącymi instalacji. Plik Readme
znajduje się w tej samej lokalizacji, co oprogramowanie produktu.
"
Uprawnienia do przeprowadzenia instalacji — sprawdź, czy masz
odpowiednie uprawnienia do zainstalowania oprogramowania.
Aby zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise na komputerze,
należy mieć uprawnienia administratora lokalnego.
"
Zachowanie ustawień — w wypadku uaktualniania wcześniejszej wersji
oprogramowania należy zadecydować, czy mają zostać zachowane
ustawienia.
Podczas instalacji oprogramowania VirusScan Enterprise 7.1.0 na komputerze
zawierającym wcześniejszą wersję oprogramowania NetShield, VirusScan
lub VirusScan Enterprise można zachować ustawienia skonfigurowane we
wcześniejszej wersji. Z poprzednio zainstalowanej wersji zachowane zostaną
zapisane zadania, rozszerzenia zdefiniowane przez użytkownika oraz
wykluczenia.
Można także najpierw usunąć wcześniejszą wersję oprogramowania, a
dopiero potem zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise 7.1.0.
Jednak w takim wypadku ustawienia określone w poprzedniej wersji
oprogramowania zostaną utracone.
12
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Przed rozpoczęciem pracy
Wymagania systemowe
Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy używany komputer spełnia
poniższe wymagania systemowe.
Wymagania dotyczące serwera
Oprogramowanie VirusScan Enterprise może zostać zainstalowane i uruchomione
na serwerze wyposażonym w następujące składniki:
"
Procesor — Intel lub inny o zgodnej architekturze. Firma McAfee zaleca
użycie procesora Intel Pentium lub Celeron działającego z częstotliwością
nie mniejszą niż 166 MHz.
"
System operacyjny — dowolna z wymienionych platform
Microsoft Windows:
! Windows NT 4.0 Server z dodatkiem Service Pack 6 lub 6a;
! Windows NT 4.0 Enterprise Server z dodatkiem Service Pack 6 lub 6a;
! Windows NT Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6;
! Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 1, 2 lub 3;
! Windows 2000 Advanced Server z dodatkiem Service Pack 1, 2 lub 3;
! Windows 2000 DataCenter Server z dodatkiem Service Pack 1, 2 lub 3;
! Windows Server 2003 Standard (znany wcześniej pod nazwą
Windows .NET Server 2003, Standard Edition);
! Windows Server 2003 Enterprise (znany wcześniej pod nazwą
Windows .NET Server 2003, Enterprise Edition);
! Windows Server 2003 Web (znany wcześniej pod nazwą
Windows .NET Server 2003, Web Edition;
! Windows Server 2003 DataCenter.
"
Przeglądarka — Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej.
"
Pamięć — minimum 32MB PAMIĘCI RAM.
UWAGA
Aby uzyskać informacje na temat optymalnej wydajności
systemu operacyjnego, należy zapoznać się z wytycznymi
firmy Microsoft dotyczącymi minimalnej konfiguracji
pamięci RAM.
Podręcznik instalacji
13
Instalowanie oprogramowania
"
Wolne miejsce na dysku — odpowiednia ilość miejsca na dysku twardym:
! 20 MB — pełna instalacja wszystkich funkcji i składników programu
wymaga około 20 MB miejsca na dysku.
! 25 MB — w procesie instalacji tymczasowo wykorzystywanych
jest dodatkowo 25 MB miejsca na dysku; miejsce to jest zwalniane
po zakończeniu instalacji.
"
Inne — stacja CD-ROM lub połączenie z Internetem.
Wymagania dotyczące stacji roboczej
Oprogramowanie VirusScan Enterprise może zostać zainstalowane i uruchomione
na stacji roboczej wyposażonej w następujące składniki:
"
Procesor — Intel lub inny o zgodnej architekturze. Firma McAfee zaleca
użycie procesora Intel Pentium lub Celeron działającego z częstotliwością
nie mniejszą niż 166 MHz.
"
System operacyjny — dowolna z wymienionych platform
Microsoft Windows:
! Windows NT Workstation 4.0 z dodatkiem Service Pack 6 lub 6a;
! Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 1, 2 lub 3;
! Windows XP Home, Professional i Tablet PC Edition z dodatkiem
Service Pack 1.
"
Przeglądarka — Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej.
"
Pamięć — minimum 32MB pamięci RAM.
UWAGA
Aby uzyskać informacje na temat optymalnej wydajności
systemu operacyjnego, należy zapoznać się z wytycznymi
firmy Microsoft dotyczącymi minimalnej konfiguracji
pamięci RAM.
"
Wolne miejsce na dysku — odpowiednia ilość miejsca na dysku twardym:
! 20 MB — pełna instalacja wszystkich funkcji i składników programu
wymaga około 20 MB miejsca na dysku.
! 25 MB — w procesie instalacji tymczasowo wykorzystywanych
jest dodatkowo 25 MB miejsca na dysku; miejsce to jest zwalniane
po zakończeniu instalacji.
"
14
Inne — stacja CD-ROM lub połączenie z Internetem.
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Przed rozpoczęciem pracy
Opcje dotyczące wdrażania, aktualizowania i zarządzania
Określenie planu wdrażania, zarządzania i aktualizowania produktu.
Jeśli używane są narzędzia wspomagające wdrażanie, wstępne konfigurowanie,
aktualizowanie i zarządzenie oprogramowaniem VirusScan Enterprise,
procedura instalacyjna może się różnić.
Wstępnie konfigurowany pakiet instalacyjny VirusScan Enterprise powinien
zawierać następujące elementy:
! lokalizacja źródłowa i metoda pobierania aktualizacji,
! termin sprawdzania dostępności aktualizacji (domyślnie jest to
wykonywane w piątek o godzinie 17:00 czasu lokalnego na danym
komputerze),
! wymagane ustawienia dotyczące zasad.
Wstępna konfiguracja pakietu instalacyjnego
Pakiet instalacyjny VirusScan Enterprise można skonfigurować wstępnie
przy użyciu następujących metod:
"
Korzystanie z programów McAfee AutoUpdate Architect i McAfee Installation
Designer na stronie 16.
"
Korzystanie z programu ePolicy Orchestrator na stronie 17.
Podręcznik instalacji
15
Instalowanie oprogramowania
Korzystanie z programów McAfee AutoUpdate Architect
i McAfee Installation Designer
Aby użyć programów McAfee AutoUpdate Architect i McAfee Installation
Designer do wstępnego skonfigurowania pakietu instalacyjnego, należy
postępować zgodnie z poniższą procedurą.
UWAGA
Jeśli jako lokalizacje aktualizacji mają być używane witryny
aktualizacji FTP lub HTTP firmy Network Associates, należy
pominąć Krok 1 i Krok 2. Oprogramowanie VirusScan
Enterprise jest wstępnie skonfigurowane do pobierania
aktualizacji z tych lokalizacji. Witryna FTP jest lokalizacją
domyślną, natomiast witryna HTTP jest skonfigurowana
jako następna lokalizacja na liście repozytoriów.
Więcej informacji o aktualizacji i korzystaniu z witryn
aktualizacji FTP lub HTTP firmy Network Associates można
znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu VirusScan
Enterprise 7.1.0.
16
1
Zainstaluj program McAfee AutoUpdate Architect i za jego pomocą
skonfiguruj listę repozytoriów programu VirusScan Enterprise (SITELIST.XML).
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku użytkowania
produktu McAfee AutoUpdate Architect. Na liście repozytoriów znajdują się
dostępne witryny aktualizacji używane przez program VirusScan Enterprise.
2
Wyeksportuj listę repozytoriów (SITELIST.XML) do folderu tymczasowego.
3
Zainstaluj program McAfee Installation Designer i za jego pomocą dostosuj
opcje instalacji do potrzeb oprogramowania VirusScan Enterprise 7.1.0.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Podręczniku użytkowania
produktu McAfee Installation Designer.
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Przed rozpoczęciem pracy
Korzystanie z programu ePolicy Orchestrator
Jeśli program ePolicy Orchestrator został zainstalowany przed wdrożeniem
oprogramowania VirusScan Enterprise 7.1.0, można go użyć do wstępnego
skonfigurowania ustawień dotyczących zasad i ustawień konfiguracyjnych
dotyczących aktualizacji. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku
konfiguracji oprogramowania VirusScan Enterprise do współpracy z programem
ePolicy Orchestrator.
UWAGA
Zaleca się, aby przed użyciem programu ePolicy Orchestrator
do wysłania oprogramowania do komputerów klienckich
użyto programu McAfee Installation Designer w celu
zastąpienia i zaktualizowania dołączonych do pakietu
instalacyjnego domyślnych plików definicji wirusów
(plików DAT) i plików aparatu skanowania. Dzięki temu
podczas instalowania na komputerze klienckim zostaną
zastosowane najnowsze mechanizmy ochronne
i ograniczone zostanie obciążenie sieci, ponieważ
pobieranie zaktualizowanych plików po zainstalowaniu
oprogramowania nie będzie konieczne.
Dostępne opcje zależą od używanej wersji programu ePolicy Orchestrator.
Korzystanie z programu ePolicy Orchestrator 3.0
Program ePolicy Orchestrator w wersji 3.0 lub nowszej zawiera program
McAfee AutoUpdate Architect, którego można użyć do tworzenia i zarządzania
repozytoriami aktualizacji. Dzięki temu instalacja produktu i aktualizacje są
przeprowadzane ze źródła lokalnego. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu McAfee AutoUpdate Architect.
Program ePolicy Orchestrator 3.0 umożliwia łatwe zdefiniowanie lub
zmodyfikowanie zasad i sposobów aktualizacji programu VirusScan Enterprise.
Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku konfiguracji oprogramowania
VirusScan Enterprise do współpracy w programem ePolicy Orchestrator 3.0.
Gdy używany jest program ePolicy Orchestrator 3.0, przed wdrożeniem
oprogramowania VirusScan Enterprise 7.1.0 zalecane jest utworzenie
repozytoriów w programie ePolicy Orchestrator za pomocą programu
McAfee AutoUpdate Architect.
Podręcznik instalacji
17
Instalowanie oprogramowania
Korzystanie z programu ePolicy Orchestrator 2.5.x
Program ePolicy Orchestrator w wersji 2.5.x może być używany do zarządzania
zasadami oprogramowania VirusScan Enterprise. Jednak program McAfee
AutoUpdate Architect nie jest dołączony do pakietu ePolicy Orchestrator 2.5.x
i dlatego do utworzenia repozytoriów aktualizacji i zarządzania nimi konieczne
jest użycie autonomicznej wersji programu McAfee AutoUpdate Architect.
Aby możliwe było wykorzystanie utworzonych witryn repozytoriów, konieczne
jest uprzednie zdefiniowanie w programie ePolicy Orchestrator 2.5.x zadań
AutoUpdate programu VirusScan Enterprise. Więcej informacji można znaleźć
w dokumencie Podręcznik konfiguracji oprogramowania VirusScan Enterprise do
współpracy z programem ePolicy Orchestrator 2.5.x.
Instalacja i konfigurowanie w celu użycia z innymi produktami
Jeśli oprogramowanie VirusScan Enterprise jest instalowane w środowisku,
gdzie zainstalowane są produkty innych firm lub planowane jest wykorzystanie
oprogramowania VirusScan Enterprise z produktami wspomagającymi, może
być wymagana zmiana procedury lub dodatkowa konfiguracja.
Bieżąca sekcja zawiera następujące tematy:
18
"
Program Netopsystems FEAD Optimizer na stronie 19.
"
Windows Terminal Server na stronie 19.
"
Serwer EMC Celerra na stronie 19.
"
Program Check Point na stronie 20.
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Przed rozpoczęciem pracy
Program Netopsystems FEAD Optimizer
Plik instalacyjny programu VirusScan Enterprise 7.1.0 (plik .MSI) został
zoptymalizowany przy użyciu opracowanej przez firmę Netopsystems
technologii FEAD® ®Optimizer (Fast Electronic Application Distribution). Umożliwiło
to znaczne zmniejszenie wielkości skompresowanego pliku instalacyjnego.
Jeśli do zainstalowania oprogramowania VirusScan Enterprise jest używane
narzędzie instalacyjne, plik ten jest automatycznie dekompresowany przed
rozpoczęciem instalacji.
Jeśli instalacja wykonywana jest przy użyciu programu SETUP.EXE uruchamianego
z wiersza poleceń, pliki instalacyjne można zdekompresować przy użyciu
specjalnych poleceń i przełączników. Więcej informacji można znaleźć w sekcji
Konfiguracja oprogramowania Netopsystems FEAD Optimizer na stronie 63.
Plik instalacyjny można także zdekompresować przy użyciu programu McAfee
Installation Designer, a następnie po dokonaniu odpowiednich modyfikacji
można zoptymalizować go ponownie. Więcej szczegółowych informacji można
znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu McAfee Installation Designer.
Windows Terminal Server
Jeśli na komputerze zainstalowany jest system Windows NT Terminal
Server Edition lub Windows 2000 lub 2003 Terminal Server Application, a
do zainstalowania oprogramowania VirusScan Enterprise jest używane jest
narzędzie instalacyjne, wówczas instalacja jest przerywana i wyświetlany
jest komunikat, że w celu zainstalowania produktu należy użyć narzędzia
Dodaj/Usuń programy dostępnego w Panelu sterowania systemu Windows.
Aby uzyskać dostęp do narzędzia Dodaj/Usuń programy, kliknij przycisk Start,
a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia| Panel sterowania | Dodaj/Usuń
programy.
UWAGA
Ta metoda instalacji nie jest wymagana, jeśli w celu wdrożenia
oprogramowania VirusScan Enterprise używany jest
program ePolicy Orchestrator.
Serwer EMC Celerra
Jeśli oprogramowanie VirusScan Enterprise instalowane jest na serwerze EMC
Celerra, należy najpierw zainstalować oprogramowanie EMC Scanner Server,
a następnie zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise 7.1.0.
To zapewni poprawne skonfigurowanie oprogramowania VirusScan
Enterprise do współpracy z serwerem EMC Celerra.
Podręcznik instalacji
19
Instalowanie oprogramowania
Program Check Point
Oprogramowanie VirusScan Enterprise zostało rozszerzone i zintegrowane
z programem Check Point™ VPN-1/FireWall-1® SCV. Integracja ta pozwala na
zablokowanie dostępu do sieci firmowej za pośrednictwem wirtualnych sieci
prywatnych (ang. Virtual Private Network, VPN) klientom bez uaktualnionej
ochrony antywirusowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie
programu Check Point na stronie 65.
Licencja na użytkowanie produktu
Jeśli licencjonowana wersja programu VirusScan Enterprise 7.1.0 jest instalowana
po raz pierwszy, podczas procesu instalacji następuje zawarcie umowy licencyjnej.
Należy pominąć tę sekcję i przejść do tematu Instalowanie programu VirusScan
Enterprise na stronie 21.
W przypadku instalowania licencjonowanej wersji programu VirusScan
Enterprise 7.1.0 przy zainstalowanej wersji testowej należy dokonać uaktualnienia
wersji testowej do wersji licencjonowanej. Ta operacja nie jest wykonywana
automatycznie.
OSTRZEŻENIE
Uaktualnienia licencji należy dokonać przed upływem
terminu ważności wersji testowej. W przeciwnym razie
funkcje skanowania i aktualizacji nie będą działać, dopóki
wersja testowa nie zostanie zastąpiona wersją
licencjonowaną.
Aby uaktualnić wersję testową programu VirusScan Enterprise do wersji
licencjonowanej, należy skorzystać z jednej z poniższych metod:
"
Używając programu McAfee Installation Designer, uaktualnij zainstalowaną
wersję testową do wersji licencjonowanej w następujący sposób:
! Zainstaluj licencjonowaną wersję programu VirusScan Enterprise.
! Korzystając z programu McAfee Installation Designer, uaktualnij licencję.
Szczegółowe instrukcje można znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu
McAfee Installation Designer.
"
20
Usuń istniejącą wersję testową produktu i zainstaluj wersję licencjonowaną.
Zastosowanie tej metody spowoduje utratę wszystkich ustawień wybranych
dla poprzedniej instalacji. Metoda jest zalecana tylko w sytuacji, gdy licencji
nie można uaktualnić za pomocą programu McAfee Installation Designer.
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Pliki programu VirusScan Enterprise można zainstalować na serwerze
lub na stacji roboczej.
UWAGA
Program instalacyjny sprawdza, czy odbywa się ona na
serwerze, czy na stacji roboczej, i ustawia odpowiednią
wartość rejestru: McAfee VirusScan Enterprise Server lub
McAfee VirusScan Enterprise Workstation dla celów raportowania
do programu ePolicy Orchestrator (za pośrednictwem dodatku
plug-in).
Umożliwia to programowi ePolicy Orchestrator rozróżnienie
między serwerem a stacją roboczą, konieczne dla celów
raportowania i wprowadzania zasad bezpieczeństwa.
Aby zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise, można użyć jednej
z następujących metod:
"
Zastosowanie narzędzia instalacyjnego dostarczonego z oprogramowaniem
VirusScan Enterprise.
"
Wiersz poleceń.
"
Program McAfee Installation Designer może zostać użyty do utworzenia
niestandardowego pakietu instalacyjnego i skonfigurowania ustawień
produktu. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w Podręczniku użytkowania
produktu McAfee Installation Designer.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z rozdziałem Wymagania
systemowe (str. 13).
Bieżąca sekcja zawiera następujące tematy:
"
Korzystanie z narzędzia instalacyjnego na stronie 22.
"
Korzystanie z wiersza poleceń na stronie 37.
"
Instalowane pliki na stronie 45.
"
Testowanie instalacji na stronie 48.
Podręcznik instalacji
21
Instalowanie oprogramowania
Korzystanie z narzędzia instalacyjnego
Na komputerze, na którym program ma być zainstalowany:
1
Otwórz okno dialogowe Instalator programu McAfee VirusScan Enterprise przy
użyciu jednej z następujących metod:
Jeśli kopia oprogramowania znajduje się na dysku CD-ROM z produktem:
a
Umieść dysk CD w stacji CD-ROM.
b
W oknie dialogowym Witamy kliknij przycisk Zainstaluj.
Jeśli oprogramowanie jest pobierane:
a
Utwórz na dysku twardym folder tymczasowy.
b
Pobierz plik archiwalny z witryny firmy McAfee Security. Patrz Kontakt
z firmą McAfee Security i Network Associates na stronie 8.
c
Użyj narzędzia do dekompresji, takiego jak WinZip, aby wyodrębnić
pobrane pliki do tego folderu.
d
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Uruchom. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe Uruchamianie.
Ilustracja 1-1. Uruchamianie
e
W polu tekstowym wpisz polecenie <X>:\SETUP.EXE, a następnie kliknij
przycisk OK.
W tym przykładzie <X>: reprezentuje literę dysku stacji CD-ROM lub
ścieżkę do folderu, w którym przechowywane są wyodrębnione pliki
programu. Aby na dysku twardym lub dysku CD-ROM wyszukać
odpowiednie pliki, kliknij przycisk Przeglądaj. Jeśli używana kopia
oprogramowania została dostarczona na dysku CD-ROM z pakietem
produktów, konieczne jest także wskazanie folderu, w którym znajduje
się określony pakiet oprogramowania.
22
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Netopsystems FEAD Optimizer.
Ilustracja 1-2. Okno programu Netopsystems FEAD Optimizer
UWAGA
Zdekompresowanie plików może potrwać kilka minut.
Następne okno dialogowe zostanie wyświetlone po
zdekompresowaniu plików.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Instalator programu
McAfee VirusScan Enterprise.
Ilustracja 1-3. Okno Instalator programu McAfee VirusScan Enterprise
Podręcznik instalacji
23
Instalowanie oprogramowania
2
Przejrzyj informacje o produkcie:
a
Kliknij przycisk Wyświetl plik Readme, aby wyświetlić zawartość
pliku README, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna
dialogowego Instalator programu McAfee VirusScan Enterprise.
b
Po przejrzeniu informacji o produkcie kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć
okno dialogowe Zasady udzielania licencji przez firmę Network Associates.
Ilustracja 1-4. Okno Zasady udzielania licencji przez firmę Network Associates
3
W polu tekstowym Przyczyna wygaśnięcia licencji kliknij przycisk
typ licencji.
i wybierz
UWAGA
Typ licencji musi być zgodny z czasem trwania licencji
zaakceptowanym podczas zakupu programu. Jeśli nie ma
pewności, którą licencję wybrać, należy skontaktować się
z dostawcą oprogramowania.
4
W polu tekstowym Wybierz kraj, w którym zostało zakupione oprogramowanie
i w którym jest ono używane kliknij przycisk
i wybierz kraj, w którym
program jest wykorzystywany.
5
Przeczytaj uważnie umowę licencyjną, a następnie wybierz jedną
z następujących opcji:
! Jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, wybierz opcję Akceptuję
warunki umowy licencyjnej i kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
! Jeśli nie akceptujesz warunków umowy licencyjnej, wybierz opcję
Nie akceptuję warunków umowy licencyjnej i kliknij przycisk Anuluj,
aby przerwać proces instalacji.
24
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
6
Procedura różni się w tym miejscu zależnie od tego, czy oprogramowanie jest
instalowane po raz pierwszy, czy też zastępowana jest jego poprzednia wersja:
! Instalacja po raz pierwszy. Jeśli oprogramowanie VirusScan Enterprise
7.1.0 jest instalowane po raz pierwszy lub jest instalowane ponownie
(program instalacyjny nie wykrywa poprzedniej wersji programu
NetShield, VirusScan ani VirusScan Enterprise), zostanie wyświetlone
okno dialogowe Wybierz typ instalacji. Przejdź do Rozpoczynanie procesu
instalacji na stronie 26, aby kontynuować.
! Poprzednia wersja. Jeśli oprogramowanie VirusScan Enterprise 7.1.0
ma zastąpić poprzednią wersję programów NetShield, VirusScan lub
VirusScan Enterprise, z wersji tej można zachować ustawienia dotyczące
zapisanych zadań, rozszerzeń zdefiniowanych przez użytkownika i
wykluczeń.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wykryto poprzednią wersję.
Ilustracja 1-5. Okno Wykryto poprzednią wersję
! Zachowaj ustawienia. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Usuń jej
zaznaczenie, jeśli ustawienia z poprzednich wersji oprogramowania
antywirusowego firmy McAfee nie mają być używane.
UWAGA
Jeśli opcja Zachowaj ustawienia nie zostanie zaznaczona,
ustawienia z poprzedniej wersji oprogramowania
zostaną usunięte.
! Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz typ instalacji. Przejdź
do Rozpoczynanie procesu instalacji na stronie 26, aby kontynuować.
Podręcznik instalacji
25
Instalowanie oprogramowania
Rozpoczynanie procesu instalacji
Aby kontynuować standardową lub niestandardową instalację, należy wykonać
czynności opisane w sekcji Korzystanie z narzędzia instalacyjnego na stronie 22.
W oknie dialogowym Wybierz typ instalacji wybierz sposób, w jaki ma przebiegać
instalacja:
Ilustracja 1-6. Typ instalacji
"
Standardowa. Instalowane jest oprogramowanie wraz ze wszystkimi
narzędziami, które udostępniają funkcje skanowania w poszukiwaniu
wirusów, aktualizacji plików definicji wirusów (plików DAT) i wysyłania
komunikatów alertów. W wypadku większości środowisk firma
McAfee Security zaleca wybranie tego typu instalacji.
UWAGA
Wybór opcji Standardowa nie zapewnia możliwości
importowania listy repozytoriów funkcji AutoUpdate ani
konfigurowania hasła interfejsu użytkownika. Aby możliwe
było wykorzystanie tych funkcji, należy użyć opcji
Niestandardowa.
Przejdź do Instalacja standardowa na stronie 27, aby kontynuować
proces instalacji.
"
Niestandardowa. Umożliwia wybranie określonych funkcji, które mają zostać
zainstalowane. Można również zaimportować listę repozytoriów funkcji
AutoUpdate, skonfigurować hasło dla interfejsu użytkownika oraz
zainstalować funkcję wysyłania alertów do stacji roboczej.
Przejdź do Instalacja niestandardowa na stronie 29, aby kontynuować proces
instalacji.
26
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Instalacja standardowa
Aby kontynuować instalację standardową, należy wykonać czynności opisane
w sekcji Korzystanie z narzędzia instalacyjnego na stronie 22:
1
W oknie dialogowym Wybierz typ instalacji wybierz typ i ścieżkę instalacji:
a
Zaznacz opcję Standardowa, jeśli nie jest jeszcze zaznaczona.
b
W obszarze Instaluj w wybierz ścieżkę instalacji.
Program instalacyjny domyślnie instaluje pliki
programu VirusScan Enterprise w następującej ścieżce:
<Dysk >:\Program Files\Network Associates\VirusScan
Zaakceptuj ścieżkę domyślną lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić
inną ścieżkę.
c
Kliknij przycisk Miejsce na dysku, aby wyświetlić wymagania dotyczące
miejsca na dysku, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna
dialogowego Wybierz typ instalacji.
d
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Gotowy do instalacji.
Ilustracja 1-7. Okno Gotowy do instalacji
Podręcznik instalacji
27
Instalowanie oprogramowania
2
Jeśli wszystkie ustawienia instalacyjne są prawidłowe, kliknij przycisk Instaluj,
aby rozpocząć instalację.
UWAGA
Kliknij przycisk Wstecz, aby przejrzeć lub zmienić ustawienia,
a następnie wróć do okna dialogowego Gotowy do instalacji
i kliknij przycisk Instaluj.
W oknie dialogowym Instalowanie programu McAfee VirusScan Enterprise
wyświetlany jest stan instalacji.
Po zakończeniu procesu instalacyjnego zostanie wyświetlone okno dialogowe
Instalację programu McAfee VirusScan Enterprise zakończono pomyślnie.
Ilustracja 1-8. Instalacja została zakończona pomyślnie —
opcje dotyczące aktualizacji i skanowania
3
Po zakończeniu instalacji można uruchomić zadanie aktualizacji lub
skanowania na żądanie. Wybierz dowolną kombinację poniższych opcji:
! Aktualizuj teraz. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Usuń jej zaznaczenie, jeśli
po zakończeniu instalacji nie ma być uruchamiane zadanie aktualizacji.
! Uruchom skanowanie na żądanie. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Usuń jej
zaznaczenie, jeśli po zakończeniu instalacji nie ma być uruchamiane
domyślne zadanie skanowania na żądanie.
28
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
4
Kliknij przycisk Zakończ.
UWAGA
W zależności od wybranych opcji (Krok 3) zostanie w tym
momencie uruchomiony program aktualizacyjny lub funkcja
skanowania na żądanie. Jeśli wybrano obie opcje, jako
pierwsze zostanie uruchomione zadanie automatycznej
aktualizacji, a następnie zadanie skanowania na żądanie.
5
Być może konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Zostanie
wówczas wyświetlone okno dialogowe Instalacja programu VirusScan.
Kliknij przycisk Tak, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer,
lub przycisk Nie, aby zrobić to później.
Instalacja niestandardowa
Aby kontynuować instalację niestandardową, należy zakończyć czynności
opisane w sekcji Korzystanie z narzędzia instalacyjnego na stronie 22:
1
W oknie dialogowym Wybierz typ instalacji wybierz typ i ścieżkę instalacji:
a
Wybierz opcję Niestandardowa.
b
W obszarze Instaluj w wybierz ścieżkę instalacji. Program
instalacyjny domyślnie instaluje pliki programu VirusScan
Enterprise w następującej ścieżce:
<Dysk >:\Program Files\Network Associates\VirusScan
Zaakceptuj ścieżkę domyślną lub kliknij przycisk Przeglądaj,
aby określić inną ścieżkę.
c
Kliknij przycisk Miejsce na dysku, aby wyświetlić wymagania dotyczące
miejsca na dysku, a następnie kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna
dialogowego Instalator programu McAfee VirusScan Enterprise.
d
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Podręcznik instalacji
29
Instalowanie oprogramowania
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie funkcji.
Ilustracja 1-9. Wybieranie funkcji
2
W obszarze Wybierz funkcje, które mają zostać zainstalowane wybierz funkcje
przeznaczone do instalacji.
! Wybierz odpowiednie funkcje. Opcja Konsola jest domyślnie wybrana.
Wybranie funkcji spowoduje wyświetlenie jej krótkiego opisu w panelu
po prawej stronie.
! Dla każdej z wybranych funkcji z menu rozwijanego można wybrać
odpowiadającą jej akcję. Kliknij przycisk
znajdujący się obok
wybranej funkcji, aby wyświetlić menu akcji, a następnie wybierz
akcję dla tej funkcji.
Ilustracja 1-10. Opcje akcji związane z funkcją
30
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Wybierz jedną z następujących opcji:
! Ta funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym. Instaluje
wybraną funkcję na komputerze.
! Ta funkcja ze wszystkimi swoimi podfunkcjami zostanie zainstalowana
na lokalnym dysku twardym. Instaluje wybraną funkcję i wszystkie
jej funkcje podrzędne. Na przykład wybranie funkcji Konsola
spowoduje zainstalowanie funkcji automatycznej aktualizacji
(AutoUpdate), skanowania poczty, skanowania podczas uzyskiwania
dostępu i skanowania na żądanie.
! Ta funkcja nie będzie dostępna. Usuwa wybraną funkcję, jeśli została
już zainstalowana.
e
W obszarze Instaluj w zaakceptuj ścieżkę domyślną lub kliknij przycisk
Przeglądaj, aby podać nową ścieżkę instalacji.
f
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Instalowanie Menedżera alertów.
Ilustracja 1-11. Instalowanie Menedżera alertów
UWAGA
Kreator instalacji wykrywa, czy jest zainstalowany Menedżer
alertów. Jeśli tak, opcje znajdujące się w tym oknie
dialogowym są wyłączone.
Podręcznik instalacji
31
Instalowanie oprogramowania
3
Wybierz, czy Menedżer alertów ma być instalowany po zakończeniu instalacji
programu VirusScan Enterprise:
a
Zainstaluj serwer Menedżera alertów. Ta opcja jest wybierana domyślnie w
sytuacjach, gdy aktualny system operacyjny jest wersją serwerową, a Menedżer
alertów nie został jeszcze zainstalowany i jest dostępny w podanej lokalizacji.
Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli Menedżer alertów nie ma być instalowany
automatycznie po zakończeniu instalacji programu VirusScan Enterprise.
UWAGA
Jeśli zostanie wybrana ta opcja, pliki Menedżera alertów
muszą znajdować się w lokalizacji wskazanej w obszarze
Pliki instalacyjne Menedżera alertów.
b
Pliki instalacyjne Menedżera alertów. Zaakceptuj domyślną ścieżkę
lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inną lokalizację.
OSTRZEŻENIE
Jeśli Menedżer alertów nie zostanie zainstalowany podczas
pierwszej instalacji oprogramowania VirusScan Enterprise
7.1.0 (w ramach instalacji niestandardowej), nie można go
instalować później przy użyciu narzędzia instalacyjnego
VirusScan Enterprise. Aby zainstalować Menedżera alertów
po zakończeniu instalacji programu VirusScan Enterprise
należy uruchomić osobny program instalacyjny Menedżera
alertów. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku
użytkowania Menedżera alertów 4.7.
c
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja produktu.
Ilustracja 1-12. Konfiguracja produktu
32
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
4
W oknie dialogowym Konfiguracja produktu wybierz dowolną kombinację
tych opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować:
! Importuj listę repozytoriów funkcji AutoUpdate. Ta opcja jest wybrana
domyślnie tylko wówczas, gdy w pliku instalacyjnym (.MSI) jest dołączona lista
repozytoriów, lub dla opcji wiersza poleceń (CMASOURCEDIR) określono nową
lokalizację pliku SITELIST.XML. Plik SITELIST.XML może zostać zapisany w
pliku .MSI za pomocą programu McAfee Installation Designer. Zaznacz tę
opcję, aby lista repozytoriów była importowana ze wskazanej lokalizacji.
! Importuj listę repozytoriów funkcji AutoUpdate. Zaakceptuj lokalizację
domyślną lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać nową
lokalizację.
UWAGA
Jeśli użytkownik, na tym etapie, zrezygnuje z operacji
importu listy repozytoriów, a lista znajduje się w folderze
instalacyjnym, zostanie ona zaimportowana nawet pomimo
braku zaznaczenia opcji Importuj listę repozytoriów funkcji
AutoUpdate. Jeśli lista nie zostanie zaimportowana, funkcja
AutoUpdate będzie dokonywała aktualizacji przy użyciu
domyślnej witryny firmy Network Associates jako listy
repozytoriów.
Więcej informacji na temat listy repozytoriów można znaleźć
w sekcji Aktualizowanie w Podręczniku użytkowania produktu
VirusScan Enterprise.
! Po zakończeniu instalacji włącz skaner działający podczas uzyskiwania
dostępu. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Powoduje automatyczne
uruchamianie skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu
po zakończeniu procesu instalacji. Usuń jej zaznaczenie, aby po
zakończeniu instalacji uruchamiać ten skaner ręcznie.
5
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Podręcznik instalacji
33
Instalowanie oprogramowania
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja zabezpieczeń.
Ilustracja 1-13. Konfiguracja zabezpieczeń
6
W oknie dialogowym Konfiguracja zabezpieczeń można przypisać
użytkownikom hasła dostępu do interfejsu i określić dostępne dla
nich opcje menu.
a
W obszarze Ochrona konfiguracji za pomocą hasła wpisz i potwierdź
hasło dostępu do interfejsu użytkownika.
b
W obszarze Menu Start wybierz opcję Nie wyświetlaj elementów programu
VirusScan w menu Start, aby elementy te nie były wyświetlane w menu.
c
W obszarze Ikona na pasku zadań i jej menu wybierz jedną
z poniższych opcji:
! Pokaż ikonę na pasku zadań ze wszystkimi opcjami menu. Ta opcja jest
domyślnie wybrana. Usuń jej zaznaczenie, jeśli w ikonie na pasku
zadań nie mają być wyświetlane wszystkie elementy menu.
! Pokaż ikonę na pasku zadań z minimalnym zestawem opcji menu.
Umożliwia ograniczenie opcji wyświetlanych w menu ikony na
pasku zadań do opcji VirusScan Enterprise — informacje i Statystyka
skanowania podczas uzyskiwania dostępu. Żadne inne elementy nie
będą wyświetlane w tym menu.
! Nie pokazuj ikony na pasku zadań. Umożliwia zablokowanie
użytkownikom dostępu do menu ikony na pasku zadań. Jeśli opcja
ta zostanie zaznaczona, ikona nie jest wyświetlana na pasku zadań.
34
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
UWAGA
Po zainstalowaniu można wybrać ustawienie lub
zresetowanie ochrony hasłem i opcji ikony na pasku zadań
z poziomu konsoli programu VirusScan. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji Konfigurowanie opcji interfejsu
użytkownika w Podręczniku użytkowania produktu VirusScan
Enterprise.
d
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Gotowy do instalacji.
Ilustracja 1-14. Okno Gotowy do instalacji
7
Jeśli wszystkie ustawienia instalacyjne są prawidłowe, kliknij przycisk Instaluj,
aby rozpocząć instalację.
UWAGA
Kliknij przycisk Wstecz, aby przejrzeć lub zmienić ustawienia,
a następnie wróć do okna dialogowego Gotowy do instalacji
i kliknij przycisk Instaluj.
W oknie dialogowym Instalowanie programu McAfee VirusScan Enterprise
wyświetlany jest stan instalacji.
Podręcznik instalacji
35
Instalowanie oprogramowania
Po zakończeniu procesu instalacyjnego zostanie wyświetlone okno dialogowe
Instalację programu McAfee VirusScan Enterprise zakończono pomyślnie.
Ilustracja 1-15. Instalacja została zakończona pomyślnie —
opcje dotyczące aktualizacji i skanowania
8
Po zakończeniu instalacji można uruchomić zadanie aktualizacji lub
skanowania na żądanie. Wybierz dowolną kombinację poniższych opcji:
! Aktualizuj teraz. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Usuń jej zaznaczenie, jeśli
po zakończeniu instalacji nie ma być uruchamiane zadanie aktualizacji.
! Uruchom skanowanie na żądanie. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Usuń jej
zaznaczenie, jeśli po zakończeniu instalacji nie ma być uruchamiane
domyślne zadanie skanowania na żądanie.
9
Kliknij przycisk Zakończ.
UWAGA
W zależności od wybranych opcji (Krok 8) zostanie w tym
momencie uruchomione zadanie aktualizacji lub funkcja
skanowania na żądanie. Jeśli wybrano obie opcje, jako
pierwsze zostanie uruchomione zadanie automatycznej
aktualizacji, a następnie zadanie skanowania na żądanie.
10
Być może konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Zostanie
wówczas wyświetlone okno dialogowe Instalacja programu VirusScan.
Kliknij przycisk Tak, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer,
lub przycisk Nie, aby zrobić to później.
36
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Korzystanie z wiersza poleceń
Narzędzie instalacyjne programu VirusScan Enterprise działa jak aplikacja MSI
(Microsoft Installer), dzięki czemu dostępnych jest wiele niestandardowych opcji
instalacji. Uruchomienie narzędzia instalacyjnego przy użyciu wiersza poleceń
umożliwia precyzyjne dostosowanie procesu instalacyjnego do określonych
potrzeb i zainstalowanie tylko potrzebnych funkcji produktu.
UWAGA
Do zainstalowania oprogramowania VirusScan Enterprise
na komputerze lokalnym za pomocą programu instalacyjnego
uruchamianego z wiersza poleceń wymagane są uprawnienia
administratora. Aby zainstalować to oprogramowanie na
komputerze zdalnym, należy użyć programu ePolicy
Orchestrator lub innego oprogramowania do wdrażania
produktów. Informacje na temat użycia programu ePolicy
Orchestrator do zainstalowania plików programu można
znaleźć w Podręczniku konfiguracji oprogramowania VirusScan
Enterprise.
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Uruchom. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe Uruchamianie.
2
W oknie dialogowym Uruchamianie wprowadź odpowiednie polecenie,
a następnie kliknij przycisk OK.
Dla wiersza poleceń obowiązuje następująca składnia:
setup WŁAŚCIWOŚĆ=WARTOŚĆ[,WARTOŚĆ] [/opcja]
W składni tej nie jest wymagana żadna określona kolejność elementów;
obowiązuje tylko ograniczenie uniemożliwiające oddzielenie nazwy
właściwości od związanej z nią wartości. Istnieją następujące elementy
składni:
! Nazwa pliku — nazwa pliku wykonywalnego: setup.exe.
! Opcje — opcje są poprzedzane ukośnikiem (/) i nie są rozróżniane wielkie
i małe litery. W dostępnych w tym podręczniku scenariuszach instalacji
przedstawiono sposób użycia niektórych opcji.
! Właściwości — wybrane właściwości, które zostaną uwzględnione
podczas procesu instalacji.
Podręcznik instalacji
37
Instalowanie oprogramowania
Każda właściwość składa się z następujących elementów:
! Nazwa, która musi być wpisana wielkimi literami.
! Znak równości (=).
! Jedna lub więcej wartości oddzielonych przecinkami. Większość
wartości właściwości musi być wpisana wielkimi literami, lecz w
wypadku niektórych wartości, takich jak True lub False, konieczne
jest użycie zarówno wielkich, jak i małych liter. W instalatorze MSI
istnieje możliwość użycia różnorodnych właściwości, przydatnych
do określenia sposobu przeprowadzenia instalacji. Informacje o tych
właściwościach można znaleźć w dokumentacji instalatora MSI.
Aby zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise w
określony sposób, można skorzystać z następujących dodatkowych
właściwości:
!
ADDLOCAL. Instaluje określone funkcje na komputerze lokalnym.
!
INSTALLDIR. Określa folder, w którym ma zostać zainstalowane
oprogramowanie. Wartość składa się ze ścieżki do katalogu.
!
PRESERVESETTINGS. Określa, czy program instalacyjny ma zachować
opcje konfiguracji używane w poprzednich instalacjach modułu
skanowania podczas uzyskiwania dostępu. Domyślną wartością
tej właściwości jest True.
!
REBOOT. Określa, czy program instalacyjny ma ponownie uruchomić
komputer. Można wymusić ponowne uruchamianie komputera,
jeśli ta operacja jest wymagana, lub można temu zapobiec.
!
REMOVE. Usuwa jedną lub kilka funkcji programu. Można określić
odpowiednią funkcję lub użyć wartości ALL, aby usunąć wszystkie
funkcje. Jeśli ta właściwość zostanie użyta razem z właściwością
ADDLOCAL, możliwe będzie zainstalowanie prawie wszystkich
funkcji, z wyjątkiem jednej lub dwóch wskazanych.
!
REMOVEINCOMPATIBLESOFTWARE. Usuwa programy antywirusowe
innych firm, które mogłyby wywoływać konflikty z tą wersją
programu VirusScan Enterprise. Domyślną wartością tej właściwości
jest True.
W poniższych sekcjach opisano niektóre typowe scenariusze, w których instalacje
niestandardowe są uruchamiane z wiersza poleceń.
38
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Instalowanie w trybie dyskretnym
Opcje wiersza poleceń służą do zainstalowania oprogramowania VirusScan
Enterprise w każdym węźle sieci z niewielkim udziałem użytkownika lub bez
jego udziału. W trakcie instalacji dyskretnej program instalacyjny nie wyświetla
żadnych otwieranych zazwyczaj paneli kreatora; od użytkowników nie jest
też wymagane określenie żadnych opcji konfiguracyjnych. Zamiast tego
administrator musi wstępnie określić te opcje i uruchomić program instalacyjny
w tle na każdym komputerze docelowym. Oprogramowanie VirusScan Enterprise
można zainstalować na dowolnym komputerze nienadzorowanym, nawet bez
wiedzy użytkownika pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień
administratora.
Na przykład setup/q:
"
Do uruchomienia instalacji w trybie dyskretnym służy parametr /q.
"
Poniżej przedstawiono inne, „półdyskretne” metody instalacji:
/qb
W czasie instalacji wyświetlane jest małe okno z paskiem
postępu i przyciskiem Anuluj.
/q+
Wyświetlane jest okno dialogowe z informacją o pomyślnym
lub niepomyślnym zakończeniu instalacji.
/qb+
Wyświetlane są oba opisane powyżej okna dialogowe
(okno z paskiem postępu i okno stanu zakończenia).
/qf
W czasie instalacji wyświetlane jest okno z paskiem postępu
i przyciskiem Anuluj.
Aby rejestrować w dzienniku informacje o postępie instalacji, należy w wierszu
poleceń dla programu instalacyjnego dodać następującą opcję i parametr:
/l*v “c:\temp\log.txt”
W tym przykładzie w ścieżce c:\temp\log.txt można podać dowolną nazwę
katalogu lub pliku, który ma posłużyć jako plik dziennika. Użycie tej opcji
spowoduje, że rejestrowane będą wszystkie działania programu instalacyjnego,
łącznie z nazwami wszystkich kopiowanych plików, nazwami dodawanych
kluczy rejestru i informacjami o wszystkich modyfikacjach plików .INI.
Zastąp użyty w tym przykładzie znak * jednym lub wieloma poniższymi
parametrami, aby ograniczyć typy rejestrowanych w dzienniku informacji:
i
komunikaty o stanie
w
ostrzeżenia niekrytyczne
e
wszystkie komunikaty o błędach
a
informacje o uruchomieniu akcji
r
rekordy specyficzne dla określonych akcji
Podręcznik instalacji
39
Instalowanie oprogramowania
u
żądania użytkownika
c
początkowe wartości parametrów związanych z interfejsem
użytkownika
m
informacje o braku pamięci lub o wyjątkach krytycznych
o
komunikaty o braku miejsca na dysku
p
właściwości terminalu
+
dołącz do istniejącego pliku
!
opróżnij każdy wiersz do dziennika
Instalowanie w katalogu niestandardowym
Aby zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise w katalogu
niestandardowym, należy w wierszu poleceń dodać właściwość INSTALLDIR,
a następnie określić dla niej wartość odpowiadającą nazwie katalogu, który
ma zostać użyty. Na przykład, aby zainstalować oprogramowanie VirusScan
Enterprise w katalogu C:\Moje oprogramowanie antywirusowe, w wierszu
poleceń należy wpisać następujące polecenie:
setup INSTALLDIR= “c:\Moje oprogramowanie antywirusowe” /q
Cudzysłowu należy użyć tylko wówczas, gdy nazwa katalogu docelowego
zawiera spacje. Aby uruchomić instalację w trybie dyskretnym, należy
dodać przełącznik /q.
Wybieranie konkretnych funkcji do zainstalowania
Jeśli program instalacyjny zostanie uruchomiony z wiersza poleceń w celu
zainstalowania wybranych funkcji oprogramowania, zostaną one zainstalowane
zgodnie z określoną wcześniej hierarchią. Oznacza to, że jeśli na przykład zostanie
wybrana opcja zainstalowania tylko rozszerzeń powłoki oprogramowania
VirusScan Enterprise, w programie instalacyjnym zostanie przyjęte założenie,
że w celu udostępnienia tych rozszerzeń musi zostać zainstalowany plik
SCAN32.EXE aplikacji VirusScan Enterprise. Dlatego zostanie zainstalowany
ten plik i wszystkie pliki z nim związane.
40
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Aby określić funkcje, które mają zostać zainstalowane, należy dla potrzeb
programu instalacyjnego dodać odpowiednie nazwy funkcji w formie
parametrów wiersza poleceń. W wierszu poleceń można określić następujące
nazwy funkcji:
Nazwa funkcji
Opis
AutoUpdate
Narzędzie AutoUpdate.
Konsola
Konsola programu VirusScan Enterprise.
EmailScan
Moduł skanowania poczty i rozszerzenie
skanowania poczty.
OnAccessScanner
Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu.
OnDemandScanner
Skaner uruchamiany na żądanie.
ShellExtentions
Rozszerzenia, które pozwalają na dodanie
obsługi kliknięcia prawym przyciskiem myszy,
umożliwiającego skanowanie poszczególnych
plików.
UWAGA
Można wybrać odpowiednie funkcje lub użyć właściwości
ALL i zainstalować wszystkie funkcje.
"
Aby użyć tych nazw funkcji w wierszu poleceń, należy określić lokalizację
docelową i nazwę funkcji dokładnie tak, jak przedstawiono w tabeli.
Aby na przykład w systemie lokalnym dodać aplikację VirusScan Enterprise,
należy w wierszu poleceń wpisać następujące polecenie:
setup.exe ADDLOCAL=ALL/q
"
W wypadku instalowania wielu funkcji, należy rozdzielić ich nazwy
przecinkami. Na przykład, aby dodać jednocześnie skaner uruchamiany na
żądanie i skaner działający podczas uzyskiwania dostępu, w wierszu poleceń
należy wpisać następujące polecenie:
setup.exe ADDLOCAL=OnAccessScanner,OnDemandScanner/q
"
Aby przeprowadzić pełną instalację, należy w wierszu poleceń wpisać
następujące polecenie:
setup.exe ADDLOCAL=ALL/q
"
Aby usunąć wszystkie składniki oprogramowania VirusScan Enterprise,
należy w wierszu poleceń wpisać następujące polecenie:
setup.exe REMOVE=ALL/q
Podręcznik instalacji
41
Instalowanie oprogramowania
"
Aby zainstalować wszystkie funkcje z wyjątkiem jednej, na przykład funkcji
skanowania wiadomości e-mail, w wierszu poleceń należy wpisać następujące
polecenie:
setup.exe ADDLOCAL=ALL REMOVE=SendVirus/q
"
Istnieje także możliwość wybrania różnych funkcji dla instalacji, która nie
jest wykonywana w trybie dyskretnym. Jeśli na przykład w dowolnym z
powyższych przykładów opcja /q pozostanie nieusunięta, w panelu kreatora
Instalacja niestandardowa (patrz Instalacja niestandardowa na stronie 29)
zostaną wyświetlone tylko te funkcje, które użytkownik określi jako
przeznaczone do instalacji. Jeśli te same przykładowe polecenia zostaną użyte
do określenia zestawu funkcji dla instalacji, program instalacyjny zainstaluje
tylko funkcje określone w czasie przeprowadzania instalacji standardowej.
Dostosowywanie właściwości instalacji
Proces instalacji można dostosować do własnych potrzeb, wybierając
odpowiednie właściwości podczas instalowania programu z wiersza poleceń.
Można dostosowywać następujące właściwości:
Opcja wiersza poleceń
Funkcja
ALERTMANAGERSOURCEDIR
Określa domyślną ścieżkę źródłową programu
Alert Manager. Ścieżką domyślną jest \AMG.
Wartość tę można ustawić w pliku SETUP.INI
CMASOURCEDIR
Ustaw ścieżkę źródłową do pliku
SITELIST.XML. Domyślna ścieżka to:
%TEMP%\NAITemp.
ENABLEONACCESSSCANNER
False = nie można ustawić wartości False.
True = po zakończeniu instalacji skaner
działający podczas uzyskiwania dostępu jest
włączany. Jest to ustawienie domyślne.
Uwaga: Jeśli nie chcesz włączyć skanera
działającego podczas uzyskiwania dostępu,
nadaj właściwości wartość ““. Oznacza to
przypisanie łańcucha pustego
ENABLEONACCESSSCANNER=””.
42
EXTRADATSOURCEDIR
Określ ścieżkę źródłową do pliku EXTRA.DAT.
Podczas instalacji plik EXTRA.DAT kopiowany
jest do lokalizacji, w której znajdują się pliki
aparatu.
FORCEAMSINSTALL
True = zainstaluj program Alert Manager,
jeśli jest dostępny.
INSTALLDIR
Określa domyślny katalog instalacyjny.
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Opcja wiersza poleceń
Funkcja
INSTALLCHECKPOINT
False = nie instaluj integracji z narzędziem
Check Point SCV.
True = zainstaluj integrację z narzędziem
Check Point SCV.
LOCKDOWNVIURUSSCANSHORTCUTS
False = nie można ustawić wartości False.
True = nie wyświetlaj skrótów w menu Start.
Uwaga: Jeśli chcesz zainstalować skróty,
nadaj właściwości wartość ““. Oznacza to
przypisanie łańcucha pustego
LOCKDOWNVIURUSSCANSHORTCUTS=””.
Jest to ustawienie domyślne.
PRESERVESETTINGS
Podczas uaktualnienia zachowywane są
ustawienia programów NetShield 4.5,
VirusScan 4.5.1 lub VirusScan Enterprise.
False = nie można ustawić wartości False.
True = zachowaj ustawienia. Jest to
ustawienie domyślne.
Uwaga: Jeśli nie chcesz zachować ustawień,
nadaj właściwości wartość ““. Oznacza to
przypisanie łańcucha pustego,
PRESERVESETTINGS=””.
RUNAUTOUPDATE
False = nie można ustawić wartości False.
True = po zakończeniu instalacji jest
wykonywana aktualizacja. Jest to
ustawienie domyślne.
Uwaga: Jeśli nie chcesz wykonywać
aktualizacji po zakończeniu instalacji,
nadaj właściwości wartość ““. Oznacza
to przypisanie łańcucha pustego,
RUNAUTOUPDATE=””.
RUNONDEMANDSCAN
False = nie można ustawić wartości False.
True = po zakończeniu instalacji jest
wykonywane skanowanie wszystkich dysków
lokalnych. Jest to ustawienie domyślne.
Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby po zakończeniu
instalacji wywoływany był skaner uruchamiany
na żądanie, nadaj właściwości wartość ““.
Oznacza to przypisanie łańcucha pustego,
RUNONDEMANDSCAN=””.
Podręcznik instalacji
43
Instalowanie oprogramowania
Opcja wiersza poleceń
RUNAUTOUPDATESILENTLY
Funkcja
False = nie można ustawić wartości False.
True = po zakończeniu instalacji jest
wykonywana aktualizacja.
Domyślna wartość to łańcuch pusty.
Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby po zakończeniu
instalacji wykonywana była aktualizacja w
trybie dyskretnym, nadaj właściwości wartość
““. Oznacza to przypisanie łańcucha pustego,
RUNAUTOUPDATESILENTLY=””.
RUNONDEMANDSCANSILENTLY
False = nie można ustawić wartości False.
True = po zakończeniu instalacji skaner
działający na żądanie jest uruchamiany
w trybie dyskretnym.
Domyślna wartość to łańcuch pusty.
Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby po zakończeniu
instalacji wykonywane było skanowanie na
żądanie w trybie dyskretnym, nadaj
właściwości wartość ““. Oznacza to
przypisanie łańcucha pustego,
RUNONDEMANDSCANSILENTLY=””.
Ustawianie opcji dotyczących ponownego uruchamiania
W czasie przeprowadzania instalacji można wymusić ponowne uruchamianie
komputera docelowego, jeśli ta operacja jest wymagana, lub tego uniknąć.
W tym celu należy w wierszu poleceń dodać właściwość REBOOT:
"
REBOOT=F wymusza ponowne uruchomienie komputera, jeśli jest
ono niezbędne.
"
REBOOT=R powoduje pominięcie ponownego uruchamiania.
Jeśli w pierwszej kolejności konieczne jest zainstalowanie na komputerze
docelowym usługi instalatora systemu Windows, program instalacyjny wymaga
ponownego uruchomienia komputera bez względu na to, czy z innych powodów
została określona opcja wymuszenia lub uniknięcia ponownego uruchomienia.
Praca programu instalacyjnego zostanie wznowiona po ponownym uruchomieniu
komputera, wymuszonym przez instalatora MSI. Dopiero wtedy zostaną
zastosowane określone przez użytkownika opcje dotyczące wymuszenia lub
uniknięcia ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji.
setup REBOOT=R /q
W tym przykładzie zostanie uruchomiona instalacja w trybie dyskretnym
i nie nastąpi ponowne uruchomienie systemu.
44
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Usuwanie niezgodnego oprogramowania
Domyślnie w czasie instalacji dyskretnej program instalacyjny usuwa niezgodne
oprogramowanie. Jako oprogramowanie niezgodne jest traktowane każde
oprogramowanie pochodzące od innego producenta. Jeśli niezgodne
oprogramowanie nie ma być usuwane, należy w wierszu poleceń dodać
właściwość REMOVEINCOMPATIBLESOFTWARE z wartością False:
setup REMOVEINCOMPATIBLESOFTWARE=False
Zachowywanie ustawień
Domyślnie program instalacyjny zachowuje ustawienia z poprzednich
instalacji programów VirusScan i NetShield. Aby zainstalować nową wersję
oprogramowania VirusScan Enterprise bez zachowania używanych wcześniej
ustawień, należy w wierszu poleceń dodać właściwość PRESERVESETTINGS i
przypisać mu wartość będącą łańcuchem pustym:
setup PRESERVESETTINGS=””
Uruchamianie instalacji ze skryptu logowania
Aby zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise w momencie
uruchamiania każdego komputera docelowego, można dodać do skryptu
logowania wiersz poleceń Setup i umieścić w nim wszystkie polecenia niezbędne
do jednokrotnego uruchomienia instalacji, na przykład polecenie sprawdzenia
katalogu domyślnego dla programu VirusScan Enterprise. Wiersz poleceń
powinien zawierać wszystkie opcje i właściwości określające działanie programu
instalacyjnego.
"
Aby użyć do tego celu skryptu logowania, należy także skopiować lub
przesłać do katalogu lokalnego na komputerze docelowym pakiet instalacyjny
programu VirusScan Enterprise. Skryptu logowania nie należy używać do
instalowania oprogramowania VirusScan Enterprise z dysków sieciowych.
Aby zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise z lokalizacji zdalnej,
należy użyć oprogramowania zarządzającego McAfee ePolicy Orchestrator.
Instalowane pliki
Podczas procesu instalacji oprogramowania VirusScan Enterprise zgodnie
ze ścieżką instalacji pliki są umieszczane w folderach, które opisano w sekcjach:
"
Folder VirusScan na stronie 46.
"
Folder Res09 na stronie 47.
"
Folder aparatu skanowania na stronie 47.
Podręcznik instalacji
45
Instalowanie oprogramowania
UWAGA
Ścieżka instalacyjna jest określana w trakcie instalacji.
Domyślną ścieżką jest:
<Dysk>:\Program Files\Network Associates\VirusScan
Folder VirusScan
Poniższe pliki są instalowane w katalogu instalacyjnym, w folderze VirusScan:
46
!
AdsLokUU.Dll
!
NaiEvent.dll
!
dssdata.h
!
nailite.dll
!
DSSDATA.INI
!
NaKrnlU.Dll
!
Dodatkowe zachowywane
ustawienia
!
nautilu.dll
!
NTClient.dll
!
emconfig.exe
!
Packing.lst
!
ftcfg.dll
!
pireg.exe
!
ftl.dll
!
readme.txt
!
license.txt
!
scan32.exe
!
logparser.exe
!
ScanEmal.Dll
!
McAVDetect.DLL
!
scncfg32.exe
!
mcavscv.dll
!
scnstat.exe
!
mcconsol.exe
!
SDATPACK.LST
!
Mcshield.exe
!
shcfg32.exe
!
mcupdate.exe
!
shext.dll
!
MERTool.url
!
shstat.exe
!
midutil.dll
!
shutil.dll
!
NaEventU.Dll
!
SVCPWD.exe
!
naiann.dll
!
VSPlugin.dll
!
naiavf5x.cat
!
VSTskMgr.exe
!
naiavf5x.inf
!
vsupdate.dll
!
naiavf5x.sys
!
naiavfin.exe
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Instalowanie programu VirusScan Enterprise
Folder Res09
Poniższe pliki są instalowane w katalogu instalacyjnym, w folderze Res09:
!
FtCfgRc.dll
!
ScnStat.DLL
!
McConsol.DLL
!
SEmalRes.Dll
!
McShield.DLL
!
ShCfg32.DLL
!
mcupdate.DLL
!
shextres.dll
!
NaEvtRes.Dll
!
ShStat.DLL
!
NaUtlRes.Dll
!
ShUtilRc.DLL
!
Product.DLL
!
VSE.chm
!
Scan32.DLL
!
VsTskMgr.DLL
!
ScnCfg32.DLL
!
AMG.chm (jeśli zainstalowany
jest Menedżer alertów)
Folder aparatu skanowania
Poniższe pliki są instalowane w folderze aparatu skanowania o następującej
lokalizacji:
<dysk>:\Program Files\Common Files\Network Associates\
!
avparam.dll
!
messages.dat
!
clean.dat
!
names.dat
!
EXTRA.DAT
!
scan.dat
!
license.dat
!
scan.exe
!
mcscan32.dll
!
SCAN86.EXE
!
MCTOOL.EXE
!
SignLic.Txt
Podręcznik instalacji
47
Instalowanie oprogramowania
Testowanie instalacji
Zainstalowane oprogramowanie może skanować system w poszukiwaniu
zainfekowanych plików. Istnieje możliwość przetestowania, czy produkt
został zainstalowany prawidłowo i czy jest możliwe prawidłowe skanowanie
w poszukiwaniu wirusów. W tym celu należy użyć testu opracowanego przez
instytut EICAR (European Institute for Computer Anti-Virus Research), koalicję
producentów oprogramowania antywirusowego, który służy użytkownikom do
testowania wszystkich instalacji oprogramowania antywirusowego.
Aby przetestować instalację oprogramowania:
1
Przy użyciu standardowego edytora tekstowego w systemie Windows,
takiego jak Notatnik, wpisz poniższy ciąg znaków w pojedynczym wierszu,
nie używając spacji ani znaków końca wiersza:
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$
H+H*
2
Zapisz plik pod nazwą EICAR.COM. Wielkość tego pliku to 68 bajtów. Zanotuj
nazwę folderu, w którym został zapisany ten plik.
3
Uruchom program.
! Aby przetestować skaner uruchamiany na żądanie, utwórz zadanie
skanowania na żądanie przeznaczone do badania folderu, w którym został
zapisany plik EICAR.COM. Gdy skaner zbada plik, zostanie wyświetlony
komunikat o znalezieniu pliku testowego EICAR.
! Aby przetestować skaner działający przy uzyskiwaniu dostępu, upewnij
się, że skaner ten został skonfigurowany do skanowania plików
zapisywanych na komputerze i plików odczytywanych z komputera.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz rozdział Konfigurowanie
skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu w Podręczniku użytkowania
produktu VirusScan Enterprise. Następnie znajdź plik EICAR.COM i spróbuj
skopiować go lub przenieść do innej lokalizacji. Skaner po zbadaniu tego
pliku wyświetli komunikat o znalezieniu pliku testowego EICAR.
UWAGA
Plik ten nie jest wirusem — nie może on rozprzestrzenić się,
zainfekować innych plików ani spowodować jakiejkolwiek
szkody w systemie. Po zakończeniu testowania instalacji
należy usunąć ten plik, aby zapobiec wyświetlaniu
komunikatów alarmowych.
48
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Modyfikowanie programu VirusScan Enterprise
Modyfikowanie programu VirusScan Enterprise
Do modyfikowania lub naprawiania plików programu VirusScan Enterprise
można użyć narzędzia instalacyjnego.
Bieżąca sekcja zawiera następujące tematy:
"
Uruchamianie narzędzia instalacyjnego.
"
Modyfikowanie funkcji programu na stronie 51.
"
Ponowne instalowanie lub naprawianie plików programu na stronie 53.
Uruchamianie narzędzia instalacyjnego
1
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Uruchom. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe Uruchamianie.
Ilustracja 1-16. Uruchamianie
2
W wyświetlonym polu tekstowym wpisz <X>:\SETUP.EXE, a następnie kliknij
przycisk OK.
W tym przykładzie <X>: reprezentuje literę dysku stacji CD-ROM lub ścieżkę
do folderu, w którym przechowywane są wyodrębnione pliki programu.
Aby na dysku twardym lub dysku CD-ROM wyszukać odpowiednie pliki,
kliknij przycisk Przeglądaj. Jeśli używana kopia oprogramowania została
dostarczona na dysku CD-ROM z pakietem Total Virus Defense, należy także
określić folder, w którym znajduje się oprogramowanie VirusScan Enterprise.
Podręcznik instalacji
49
Instalowanie oprogramowania
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konserwacja programu.
Ilustracja 1-17. Konserwacja programu
3
Wybierz czynności konserwacyjne, które chcesz wykonać:
! Modyfikuj. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Zmień dobór instalowanych
funkcji programu. Do zmiany zainstalowanych funkcji używane jest
okno dialogowe Wybieranie funkcji.
Aby zakończyć proces wprowadzania zmian, patrz sekcja Modyfikowanie
funkcji programu na stronie 51.
! Napraw. Wybierz tę opcję, aby ponownie zainstalować lub naprawić
pliki programu.
Aby zakończyć proces ponownej instalacji lub naprawy, patrz sekcja
Ponowne instalowanie lub naprawianie plików programu na stronie 53.
! Usuń. Wybierz tę opcję, aby usunąć pliki programu.
Więcej informacji na temat usuwania plików programu można znaleźć
w sekcji Usuwanie oprogramowania na stronie 57.
50
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Modyfikowanie programu VirusScan Enterprise
Modyfikowanie funkcji programu
1
W oknie dialogowym Konserwacja programu zaznacz opcję Modyfikuj,
a następnie kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie funkcji.
Ilustracja 1-18. Wybieranie funkcji — Modyfikuj
2
W obszarze Wybierz funkcje, które mają zostać zainstalowane wybierz funkcje
przeznaczone do instalacji:
! Wybierz odpowiednie funkcje. Opcja Konsola jest domyślnie wybrana.
Wybranie funkcji spowoduje wyświetlenie jej krótkiego opisu w panelu
po prawej stronie.
! Dla każdej z wybranych funkcji z menu rozwijanego można wybrać
odpowiadającą jej akcję. Kliknij przycisk
znajdujący się obok
wybranej funkcji, aby wyświetlić menu akcji, a następnie wybierz
akcję dla tej funkcji.
Ilustracja 1-19. Opcje akcji związane z funkcją
Podręcznik instalacji
51
Instalowanie oprogramowania
Wybierz jedną z następujących opcji:
! Ta funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym. Instaluje
wybraną funkcję na komputerze.
! Ta funkcja ze wszystkimi swoimi podfunkcjami zostanie zainstalowana
na lokalnym dysku twardym. Instaluje wybraną funkcję i wszystkie
jej funkcje podrzędne. Na przykład wybranie funkcji Konsola
spowoduje zainstalowanie funkcji automatycznej aktualizacji
(AutoUpdate), skanowania poczty, skanowania podczas uzyskiwania
dostępu i skanowania na żądanie.
! Ta funkcja nie będzie dostępna. Usuwa wybraną funkcję, jeśli została
już zainstalowana.
UWAGA
Ścieżka w obszarze Instaluj w oraz funkcje Miejsce na dysku są
niedostępne. Aby zmienić ścieżkę instalacyjną, należy
najpierw odinstalować produkt, a następnie zainstalować
go ponownie w żądanej ścieżce.
3
Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja produktu.
Ilustracja 1-20. Konfiguracja produktu — Modyfikuj
52
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Modyfikowanie programu VirusScan Enterprise
4
W oknie dialogowym Konfiguracja produktu wskaż, czy na końcu procesu
instalacji skaner działający podczas uzyskiwania dostępu ma zostać włączony:
! Po zakończeniu instalacji włącz skaner działający podczas uzyskiwania
dostępu. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Powoduje automatyczne
uruchamianie skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu po
zakończeniu procesu instalacji. Usuń jej zaznaczenie, aby po zakończeniu
instalacji uruchamiać ten skaner ręcznie.
UWAGA
Opcja Importuj listę repozytoriów funkcji AutoUpdate jest
niedostępna. Informacje o importowaniu listy repozytoriów
można znaleźć w sekcji Aktualizowanie w Podręczniku
użytkowania produktu VirusScan Enterprise.
5
Kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć okno dialogowe Gotowy do instalacji.
6
Jeśli wszystkie ustawienia instalacyjne są prawidłowe, kliknij przycisk Instaluj,
aby rozpocząć instalację.
UWAGA
Kliknij przycisk Wstecz, aby przejrzeć lub zmienić ustawienia,
a następnie wróć do okna dialogowego Gotowy do instalacji
i kliknij przycisk Instaluj.
7
Po pomyślnym zakończeniu procesu instalacji kliknij przycisk Zakończ.
Ponowne instalowanie lub naprawianie plików programu
1
W oknie dialogowym Konserwacja programu zaznacz opcję Napraw,
a następnie kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ponowne instalowanie lub
naprawianie produktu.
Ilustracja 1-21. Ponowne instalowanie lub naprawianie produktu
Podręcznik instalacji
53
Instalowanie oprogramowania
2
Wybierz jedną z następujących opcji konserwacji:
! Zainstaluj ponowne McAfee VirusScan Enterprise. Ta opcja jest wybrana
domyślnie. Powoduje ponowne instalowanie plików programu, kluczy
rejestru i skrótów.
! Wykryj i napraw brakujące i uszkodzone pliki. Brakujące lub uszkodzone
pliki zostaną odnalezione i naprawione.
! Dokonaj ponownego wpisu w kluczach rejestru.
OSTRZEŻENIE
Ręczne usunięcie lub zmiana nazw plików może
spowodować błąd funkcji naprawy. Szczegółowe instrukcje
dotyczące naprawiania plików po usunięciu lub zmianie
nazwy można znaleźć w dodatku Rozwiązywanie problemów
w Podręczniku użytkowania produktu VirusScan Enterprise.
OSTRZEŻENIE
Funkcje Zainstaluj ponownie McAfee VirusScan Enterprise oraz
Wykryj i napraw brakujące i uszkodzone pliki nie obsługują
ponownego instalowania ani naprawiania składników
aktualizacji. W przypadku usunięcia lub uszkodzenia pliku
funkcji AutoUpdate należy usunąć składnik aktualizacji,
a następnie zainstalować go ponownie.
Aby usunąć składnik aktualizacji przy użyciu
oprogramowania VirusScan Enterprise, należy użyć
narzędzia instalacyjnego lub wiersza poleceń. Więcej
informacji można znaleźć w sekcji Usuwanie oprogramowania
na stronie 57.
Jeśli składnik aktualizacji został wdrożony przy użyciu
środowiska ePolicy Orchestrator, wystarczy usunąć pliki
programu, a składnik zostanie ponownie zainstalowany
przez narzędzie ePolicy Orchestrator. Więcej informacji
można znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu ePolicy
Orchestrator.
54
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Modyfikowanie programu VirusScan Enterprise
3
Kliknij przycisk Instaluj.
Po zakończeniu procesu instalacyjnego zostanie wyświetlone okno dialogowe
Instalację programu McAfee VirusScan Enterprise zakończono pomyślnie.
Ilustracja 1-22. Instalacja została zakończona pomyślnie —
opcje dotyczące aktualizacji i skanowania
4
Po zakończeniu instalacji można uruchomić zadanie aktualizacji lub
skanowania na żądanie. Wybierz dowolną kombinację poniższych opcji:
! Aktualizuj teraz. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Usuń jej zaznaczenie,
jeśli po zakończeniu instalacji nie ma być uruchamiane zadanie funkcji
AutoUpdate.
! Uruchom skanowanie na żądanie. Ta opcja jest domyślnie wybrana. Usuń
jej zaznaczenie, jeśli po zakończeniu instalacji nie ma być uruchamiane
domyślne zadanie skanowania na żądanie.
5
Kliknij przycisk Zakończ.
UWAGA
W zależności od wybranych opcji (Krok 3) zostanie w tym
momencie uruchomiony program aktualizacyjny lub funkcja
skanowania na żądanie. Jeśli wybrano obie opcje, jako
pierwsze zostanie uruchomione zadanie automatycznej
aktualizacji, a następnie zadanie skanowania na żądanie.
6
Być może konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. Zostanie
wówczas wyświetlone okno dialogowe Instalacja programu VirusScan.
Kliknij przycisk Tak, aby natychmiast uruchomić ponownie komputer,
lub przycisk Nie, aby zrobić to później.
Podręcznik instalacji
55
Instalowanie oprogramowania
56
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
2
Usuwanie oprogramowania
Pliki programu VirusScan Enterprise można usunąć, korzystając z jednej
z poniższych metod:
"
Korzystanie z narzędzia instalacyjnego na stronie 58.
"
Korzystanie z wiersza poleceń na stronie 61.
"
Korzystanie z narzędzia Dodaj/Usuń programy na stronie 61.
Podręcznik instalacji
57
Usuwanie oprogramowania
Korzystanie z narzędzia instalacyjnego
Na komputerze, z którego program ma zostać usunięty:
1
Otwórz okno dialogowe Instalator programu McAfee VirusScan Enterprise
przy użyciu jednej z następujących metod:
Jeśli kopia oprogramowania znajduje się na dysku CD-ROM z produktem:
a
Umieść dysk CD w stacji CD-ROM.
b
W oknie dialogowym Witamy kliknij przycisk Zainstaluj.
Jeśli oprogramowanie zostało pobrane:
a
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Uruchom. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe Uruchamianie.
Ilustracja 2-1. Uruchamianie
b
W polu tekstowym wpisz polecenie <X>:\SETUP.EXE, a następnie kliknij
przycisk OK.
W tym przykładzie <X> reprezentuje literę dysku stacji CD-ROM lub
ścieżkę do folderu, w którym przechowywane są wyodrębnione pliki
programu. Aby na dysku twardym lub dysku CD-ROM wyszukać
odpowiednie pliki, kliknij przycisk Przeglądaj. Jeśli używana kopia
oprogramowania została dostarczona na dysku CD-ROM z pakietem
produktów, konieczne jest także wskazanie folderu, w którym znajduje
się określony pakiet oprogramowania.
58
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Korzystanie z narzędzia instalacyjnego
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konserwacja programu.
Ilustracja 2-2. Konserwacja programu
2
Wybierz opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuń McAfee VirusScan Enterprise.
Ilustracja 2-3. Usuwanie oprogramowania VirusScan Enterprise
3
Kliknij przycisk Usuń, aby rozpocząć usuwanie plików.
4
Po pomyślnym zakończeniu procesu kliknij przycisk Zakończ.
Podręcznik instalacji
59
Usuwanie oprogramowania
Dezinstalator wykrywa, czy pozostały jakiekolwiek pliki lub katalogi. Są to
pliki lub katalogi, na przykład pliki dzienników bądź inne pliki lub katalogi
dodane przez użytkownika, które nie zostały zainstalowane z
oprogramowaniem VirusScan Enterprise.
Ilustracja 2-4. Usuwanie pozostałych plików
Po usunięciu plików programu w katalogu dzienników %TEMP%\NAI
pozostaną dwa pliki. Są one wykorzystywane do celów debugowania:
!
VSEUninst.log
!
VSEInst.log
5
Kliknij przycisk Tak, aby usunąć pozostałe pliki, lub kliknij przycisk Nie,
aby nie usuwać pozostałych plików.
6
Po zakończeniu procesu usuwania ponownie uruchom komputer.
OSTRZEŻENIE
Zawsze po usunięciu plików zalecane jest ponowne
uruchomienie komputera. Operację tę należy wykonać
przed zainstalowaniem jakichkolwiek nowych składników.
W przypadku usuwania plików za pomocą programu
SETUP.EXE lub wiersza poleceń niektóre pliki lub zatrzymane
usługi mogą być pomijane. Na przykład, jeśli program
VirusScan Enterprise będzie usuwany w czasie, gdy są
zatrzymane usługi Menedżer zadań lub McShield, usługi te
nie zostaną usunięte. Ponowne uruchomienie komputera po
usunięciu plików gwarantuje, że przed ponowną instalacją
wszystkie pliki i usługi zostaną usunięte.
60
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Korzystanie z wiersza poleceń
Korzystanie z wiersza poleceń
1
Otwórz składnik wiersza poleceń systemu Windows, korzystając z jednej
z następujących metod:
! Z menu Start wybierz polecenie Wiersz poleceń.
! Z menu Start wybierz polecenie Uruchom.
2
W wierszu poleceń lub w oknie dialogowym Uruchamianie wpisz następujący
ciąg znaków:
<X>:\SETUP.EXE/x
W tym przykładzie <X> reprezentuje literę dysku stacji CD-ROM lub ścieżkę
do folderu, w którym przechowywane są wyodrębnione pliki programu.
Aby na dysku twardym lub dysku CD-ROM wyszukać odpowiednie pliki,
kliknij przycisk Przeglądaj. Jeśli używana kopia oprogramowania została
dostarczona na dysku CD-ROM z pakietem produktów, konieczne jest także
wskazanie folderu, w którym znajduje się określony pakiet oprogramowania.
3
Po zakończeniu procesu usuwania ponownie uruchom komputer.
OSTRZEŻENIE
Zawsze po usunięciu plików zalecane jest ponowne
uruchomienie komputera. Operację tę należy wykonać
przed zainstalowaniem jakichkolwiek nowych składników.
W przypadku usuwania plików za pomocą programu
SETUP.EXE lub wiersza poleceń niektóre pliki lub zatrzymane
usługi mogą być pomijane. Na przykład, jeśli program
VirusScan Enterprise będzie usuwany w czasie, gdy są
zatrzymane usługi Menedżer zadań lub McShield, usługi te
nie zostaną usunięte. Ponowne uruchomienie komputera po
usunięciu plików gwarantuje, że przed ponowną instalacją
wszystkie pliki i usługi zostaną usunięte.
Korzystanie z narzędzia Dodaj/Usuń programy
Aby uzyskać dostęp do narzędzia Dodaj/Usuń programy, znajdującego się w
Panelu sterowania systemu Windows, należy kliknąć kolejno: Start | Ustawienia |
Panel sterowania | Dodaj/Usuń programy.
Podręcznik instalacji
61
Usuwanie oprogramowania
62
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
A
Konfiguracja oprogramowania
Netopsystems FEAD Optimizer
Plik instalacyjny programu VirusScan Enterprise 7.1.0 (plik .MSI) został
zoptymalizowany przy użyciu opracowanej przez firmę Netopsystems
technologii optymalizacji FEAD Optimizer. Technologia ta pozwala
zmniejszyć rozmiar pakietu instalacyjnego.
Bieżąca sekcja zawiera następujące tematy:
"
Opcje i przełączniki wiersza poleceń.
"
Domyślne ustawienia dotyczące zoptymalizowanego pliku.
Opcje i przełączniki wiersza poleceń
Jeśli instalacja wykonywana jest przy użyciu programu SETUP.EXE uruchamianego
z wiersza poleceń, w celu dostosowania procesu dekompresji zoptymalizowanego
pliku można użyć opcji i przełączników wiersza poleceń.
Składnia polecenia ma postać:
setup.exe [<przełączniki>...]
Przełączniki są zdefiniowane jako:
<przełączniki> = <przełączniki Netopsystems>|<przełączniki
VirusScan Enterprise>
Przełączniki VirusScan Enterprise są to parametry przekazywane do narzędzia
instalacyjnego programu VirusScan Enterprise. Na przykład:
setup.exe -s -nos_d INSTALLDIR=“c:\abc def” /L
setup.exe NOCDI=TRUE -nos_o“d:\temp” -nos_s REBOOT=A
Podręcznik instalacji
63
Konfiguracja oprogramowania Netopsystems FEAD Optimizer
Podczas optymalizowania pliku można stosować następujące opcje lub
przełączniki wiersza poleceń:
Opcja lub przełącznik
wiersza poleceń
Funkcja
-nos_ne
Bez uruchamiania — powoduje wyodrębnienie plików
instalacyjnych SETUP.EXE, ale program SETUP.EXE nie
jest uruchamiany, a pliki instalacyjne nie są usuwane.
-nos_nd
Bez usuwania — po wykonaniu programu SETUP.EXE pliki
instalacyjne nie są usuwane. Jeśli użyto także przełącznika
-nos_-ne, przełącznik -nos_-nd zostanie zignorowany.
-nos_d
Usuwanie — po wykonaniu programu SETUP.EXE pliki
instalacyjne są usuwane. Jeśli użyto także przełącznika
-nos_-ne, przełącznik -nos_-d zostanie zignorowany.
-nos_s
Tryb dyskretny — pliki są instalowane w trybie dyskretnym.
(instalacja odbywa się automatycznie, jeśli stosowany jest
jeden z przełączników: /s, /S,-s, -S, /q, /Q, -q, -Q).
-nos_o”<ścieżka>”
Folder docelowy — folder, w którym umieszczane
są wyodrębnione pliki instalacyjne.
Domyślne ustawienia dotyczące
zoptymalizowanego pliku
Domyślnie używane są następujące ustawienia akcji:
64
Akcja
Domyślne
Uruchamianie
Tak
Usunięcie
Tak
Tryb dyskretny
Nie
Folder docelowy
%TEMP%\McAfee VirusScan Enterprise 7
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Konfigurowanie programu
Check Point
B
Oprogramowanie VirusScan Enterprise zostało rozszerzone i zintegrowane
z programem Check Point VPN-1/FireWall-1 SCV.
Integrację obu produktów umożliwia dodatek plug-in McAfee Check Point
Secure Configuration Verification (SCV) — MCAVSCV.DLL. Dodatek ten to biblioteka
dołączana dynamicznie (Dynamic Link Library) zgodna z wymaganiami
specyfikacji programu Check Point™ VPN-1/FireWall-1® SCV (Secure Configuration
Verification — kontrola bezpieczeństwa konfiguracji) z listopada 2001. Specyfikacja
ta jest dostępna w witrynie sieci Web Open Platform for Security (OPSEC)
pod adresem:
http://www.opsec.com
Po zainstalowaniu i włączeniu produktu Check Point można go skonfigurować
tak, aby umożliwić lub zablokować dostęp do systemu w zależności od poziomu
ochrony programu VirusScan Enterprise.
Bieżąca sekcja zawiera następujące tematy:
"
Instalacja na komputerze klienckim na stronie 66.
"
Konfiguracja administratora na stronie 67.
Podręcznik instalacji
65
Konfigurowanie programu Check Point
Instalacja na komputerze klienckim
Podczas instalowania oprogramowania VirusScan Enterprise 7.1.0 w katalogu
instalacyjnym umieszczane są następujące pliki przeznaczone do użytku
z programem Check Point:
!
MCAVSCV.DLL
!
MCAVDETECT.DLL
Domyślnym katalogiem instalacyjnym jest:
Program Files\Network Associates\VirusScan
Jeśli w rejestrze znajduje się wpis Check Point SecuRemote™, dodatek plug-in
SCV zostanie zarejestrowany z programem Check Point VPN-1 i/lub Firewall-1.
Jeśli produkt Check Point jest instalowany po oprogramowaniu VirusScan
Enterprise, należy zainstalować ponownie oprogramowanie VirusScan Enterprise
7.1.0.
Aby zarejestrować dodatek plug-in MCAVSCV.DLL, należy wykonać następujące
czynności:
1
Zatrzymaj działanie usługi SecureClient.
2
Zainstaluj oprogramowanie VirusScan Enterprise 7.1.0.
3
Po zarejestrowaniu przez oprogramowanie VirusScan Enterprise dodatku
plug-in SCV uruchom usluge SecureClient.
Po zakończeniu rejestracji dodatek plug-in MCAVSCV.DLL może być używany przez
programy VPN-1 lub Firewall-1 w celu wymuszenia ochrony programu VirusScan
Enterprise pod warunkiem, że administrator programu Check Point:
66
"
włączył kontrolę SCV,
"
dodał sekcję McAfee SCV do pliku LOCAL.SCV na serwerze
zasad bezpieczeństwa dla systemów Check Point.
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Konfiguracja administratora
Konfiguracja administratora
Administrator programu Check Point może edytować plik zasad (LOCAL.SCV)
na serwerze Check Point, aby zmienić wymagania ochrony programu VirusScan
Enterprise dla oprogramowania VPN-1 i/lub Firewall-1.
Narzędzie SCV Editor znajduje się pod adresem:
http://www.checkpoint.com/techsupport/downloadsng/utilities.html
Informacje na temat składni używanej w przypadku pliku LOCAL.SCV można
znaleźć w dokumentacji programu Check Point VPN-1 dostarczonej z produktem
Check Point.
Poniżej przedstawiono przykładową sekcję pliku LOCAL.SCV zawierającą zasadę
dotyczącą dodatku plug-in MCAVSCV.DLL, który znajduje się w pakiecie
instalacyjnym oprogramowania VirusScan Enterprise:
Poniższa przykładowa sekcja pliku LOCAL.SCV pokazuje zasady dotyczące
dodatku plug-in MCAVSCV.DLL stanowiącego element pakietu instalacyjnego
VirusScan Enterprise:
: (mcavscv
:type (plugin)
parameters (
:product (VSE)
:minimum_product (7.1)
:minimum_engine (4260)
:minimum_dat (4260)
:dat_age_max_days (30)
:begin_admin (admin)
:send_log (alert)
:mismatchmessage
McAfee VirusScan Enterprise protection is not running or is
out of date, please run AutoUpdate or enable the on-access
scanner.
:end (admin)
)
)
Podręcznik instalacji
67
Konfigurowanie programu Check Point
Administrator programu Check Point może zmienić wymagania ochrony
VirusScan Enterprise dla programów VPN-1 i/lub Firewall-1 zgodnie z
poniższymi wskazówkami.
"
Dodatek plug-in ma nazwę mcavscv, która musi być pisana małymi literami.
Założeniem jest, że administrator zajmujący się zasadami bezpieczeństwa
Check Point posiada wiedzę na temat konfigurowania zasad SCV dla
produktów Check Point.
"
Element :product jest opcjonalny. Z założenia w wypadku programu
VirusScan Enterprise ma wartość VSE. Inne wartości produktu nie są
aktualnie zaimplementowane. Jeśli program VirusScan Enterprise nie jest
zainstalowany w systemie z włączoną kontrolą SCV, program VirusScan
Enterprise zwraca stan not protected (brak ochrony).
"
Element :minimum_product jest opcjonalny i jest ignorowany, jeśli nie jest
zawarty w pliku SCV. Obecnie dopuszczalnymi wartościami są 7.0 i 7.1.
Program VirusScan Enterprise zwraca wartość not protected (brak ochrony),
jeśli zainstalowana wersja produktu (obecnie zawsze VSE) jest mniejsza niż
wartość określona w systemie z włączoną kontrolą SCV.
"
Element :minimum_engine jest opcjonalny. Jeśli nie zostanie określony, będzie
miał wartość 4260. Program VirusScan Enterprise zwraca wartość not protected
(brak ochrony), jeśli zainstalowana wersja aparatu jest niższa niż wartość
określona w systemie z włączoną kontrolą SCV.
"
Element :minimum_dat jest opcjonalny i będzie ignorowany, jeśli nie zostanie
określony. Program VirusScan Enterprise zwraca wartość not protected (brak
ochrony), jeśli zainstalowana wersja plików DAT jest niższa niż wartość
określona w systemie z włączoną kontrolą SCV.
"
Element :dat_age_max_days jest opcjonalny. Jeśli nie zostanie określony, będzie
miał wartość 31. Program VirusScan Enterprise zwraca wartość not protected
(brak ochrony), jeśli zainstalowana wersja plików DAT jest starsza niż wynika
z liczby dni określonej w systemie z włączoną kontrolą SCV.
"
Element :mismatchmessage określa komunikat wyświetlany, gdy po
sprawdzeniu ochrony program VirusScan Enterprise zwraca wynik not
protected (brak ochrony). Administrator programu Check Point konfiguruje
lokalizację, w której rejestrowane są te komunikaty, oraz decyduje,
czy będą one wyświetlane na komputerze użytkownika.
Po sprawdzeniu ochrony program VirusScan Enterprise zwraca stan protected
(chroniony) dla produktów Check Point VPN-1 lub Firewall-1, gdy wszystkie
z powyższych kontroli zostały zakończone (lub zignorowane) i zostały spełnione
następujące warunki:
"
nie został zwrócony ani jeden wynik not protected (brak ochrony),
"
skaner działający podczas uzyskiwania dostępu VirusScan Enterprise
jest uruchomiony i aktywny.
W przeciwnym razie zwracany jest stan not protected (brak ochrony).
68
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0
Indeks
A
aktualizacje plików DAT, witryna sieci Web, 8
aktualizuj teraz
instalacja niestandardowa, 36
instalacja standardowa, 28
ponowne instalowanie i naprawianie plików
programu, 55
antywirusowy zespół szybkiego reagowania AVERT,
kontakt, 8
B
biblioteka informacji o wirusach, 8
biuro obsługi klienta, kontakt, 9
C
centrum ochrony, kontakt z zespołem AVERT,
8
D
dokumentacja produktu, 7
I
informacje, uzyskiwanie, 7
instalacja niestandardowa, 29
instalacja standardowa, 27
instalacja z wiersza poleceń, 37
dostosowywanie właściwości instalacji, 42
instalowanie określonych funkcji, 40
instalowanie w katalogu niestandardowym, 40
instalowanie w trybie dyskretnym, 39
parametry, 39
składnia, 37
skrypt logowania, 45
ustawianie opcji dotyczących ponownego
uruchamiania, 44
usuwanie niezgodnego oprogramowania, 45
zachowywanie ustawień, 45
instalowane pliki, 45
instalowanie oprogramowania VirusScan
Enterprise, 11
instalacja niestandardowa, 29
instalacja standardowa, 27
instalowane pliki, 45
instalowanie plików programu, 21
korzystanie z wiersza poleceń (patrz instalacja z
wiersza poleceń), 37
przed rozpoczęciem pracy, 12
przy użyciu narzędzia instalacyjnego, 22
przy użyciu pobranych plików produktu, 22
przy użyciu programu McAfee Installation
Designer, 21
przy użyciu skryptu logowania, 45
testowanie instalacji, 48
uruchamianie procesu instalacji, 26
usługi terminalowe, 19
wymagania systemowe, 13
serwer, 13
stacja robocza, 14
z dysku CD z produktem, 22
instalowanie przy użyciu skryptu logowania, 45
instalowanie w trybie dyskretnym przy użyciu
wiersza poleceń, 39
K
KnowledgeBase, przeszukiwanie bazy wiedzy,
konwencje stosowane w tym podręczniku, 6
8
L
licencja, 24
licencja na użytkowanie produktu,
20
M
McAfee Security University, kontakt, 8
modyfikowanie plików programu VirusScan
Enterprise, 49
przy użyciu narzędzia instalacyjnego, 49
wybieranie funkcji, 51
Podręcznik instalacji
69
Indeks
N
S
naprawianie plików programu, 53
narzędzie Dodaj/Usuń programy, 61
narzędzie instalacyjne
instalowanie oprogramowania, 22
konfiguracja zoptymalizowanego pliku, 63
modyfikowanie oprogramowania, 49
usuwanie oprogramowania, 58
Netopsystems FEAD® Optimizer®
konfiguracja, 63
skanowanie na żądanie
instalacja niestandardowa, 36
instalacja standardowa, 28
ponowne instalowanie i naprawianie plików
programu, 55
szkolenia dotyczące produktu, kontakt, 8
testowanie instalacji,
48
U
O
obsługiwane systemy operacyjne
serwer, 13
stacja robocza, 14
opcje dotyczące wdrażania, aktualizowania i
zarządzania, 15
opcje ponownego uruchamiania komputera
określane w wierszu poleceń, 44
P
pakiet instalacyjny, wstępne konfigurowanie
przy użyciu programów McAfee AutoUpdate
Architect i McAfee Installation Designer, 16
przy użyciu programu ePolicy
Orchestrator, 17
plik testowy EICAR, 48
pliki programu
instalowanie, 21
usuwanie, 57
pobieranie oprogramowania produktu, 22
podręczniki, 7
pomoc techniczna, 8
ponowne instalowanie plików programu, 53
portal serwisowy, PrimeSupport, 8
PrimeSupport, portal, 8
produkt, dokumentacja, 7
program Beta, kontakt, 8
przed rozpoczęciem pracy, 12
przesyłanie próbki wirusa, 8
70
T
usługi terminalowe, 19
usuwanie niezgodnego oprogramowania przy
użyciu wiersza poleceń, 45
usuwanie oprogramowania VirusScan
Enterprise, 57
przy użyciu narzędzia Dodaj/Usuń
programy, 61
przy użyciu narzędzia instalacyjnego, 58
przy użyciu wiersza poleceń, 61
W
wirus, przesyłanie próbki, 8
witryna pobierania, 8
witryna uaktualniania, 8
witryna ze szkoleniami, 8
wstępne konfigurowanie pakietu instalacyjnego
programu VirusScan Enterprise
przy użyciu programów McAfee AutoUpdate
Architect i McAfee Installation Designer, 16
przy użyciu programu ePolicy
Orchestrator, 17
wymagania dotyczące pamięci RAM
serwer, 13
stacja robocza, 14
wymagania dotyczące serwera, 13
wymagania dotyczące stacji roboczych, 14
wymagania systemowe, 13
licencja na użytkowanie produktu, 20
serwer, 13
stacja robocza, 14
Oprogramowanie VirusScan® Enterprise wersja 7.1.0

Podobne dokumenty

VirusScan Enterprise 8.0 Installation Guide

VirusScan Enterprise 8.0 Installation Guide POBRANY PAKIET OPROGRAMOWANIA). JEŚLI NIE SĄ AKCEPTOWANE WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE, NIE NALEŻY INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. JEŚLI JEST TO ZGODNE Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY, W WYPADKU N...

Bardziej szczegółowo