ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

Transkrypt

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
........................................................
miejscowość,data
........................................
imię nazwisko
........................................
adres
........................................
…………………………
pesel
........................................
telefon
.................................................................
nazwa ubezpieczyciela
..................................................................
adres
...................................................................
ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
Dotyczy polisy nr.................................................
Uprzejmie informuję, iż dnia……………………dokonałem sprzedaży pojazdu.
Okres ubezpieczenia. samochodu:
...............................................
Marka:
................................................
Pojemność:
.................................................
Nr VIN
………………………………..
Nr rejestracyjny
.................................................
Załącznik: ksero umowy kupna-sprzedaży
.......................................................
podpis

Podobne dokumenty