Scuole Pallottine 2

Komentarze

Transkrypt

Scuole Pallottine 2
2/10 - 2/06/2010
Wiadomości z pallotyńskich szkół…
Pallotyński tydzień szkół
Szkoły Prowincji św. Wincentego Pallotiego w Brazylii świętowyły w kwietniu
urodziny naszego świętego założyciela. Był to pallotyński tydzień. Tydzień ten został
zorganizowany w kwietniu, ponieważ styczneń, kiedy obchodzi się święto św.
Wincentego Pallottiego, jest czasem wakcji szkolnych. W ciągu całego tygodnia
zapoznali się uczniowie z życiem i działalnością św. Wincentego Pallotiego. Poza tym
każdego roku jest przygotowywana cała seria wykładów na temat życia i charyzmatu
św. Wincentego Pallotiego oraz historii Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Wykłady mają różnoraką formę w psotaci seminariów, dyskusji oraz wywiadów.
Pastoralna grupa, przygotowująca pallotyński tydzień, oragnizuje uczniom i
uczennicom rozmowy tematyczne, czas na medytację oraz różne projekty teatralne,
które obrazują czynną miłość bliźniego w życiu Pallotiego.Wszystkie projekty
zmierzają ku temu, aby uświadomić uczestnikom pallotyńskiego tygodnia charyzmat
Pallottiego oraz być małym znakiem solidarności i miłości
bliźniego.
Poprzez zbiórkę żywności i odzieży dla najbiedniejszych
uczą sie wszycy uczniowie troski i warżliwości na ludzką
biedę
Szkoła św. Józefa w San Barnardo do Campo, prowincja
Sao Paulo, prowadzi bardzo intersujący projekt socialny.
Na potrzeby „ciepłej kuchni” zbierane jest mleko dla dzieci
z faweli, których matki muszą w ciągu dnia pracować.
Projekt zmierza do tego, aby wszystkim uczniom
uświadomić
wartość
ludzkiego
życia,
znaczenie
solidarności oraz nauczyć ich wdzięczności za otrzymane dary i otwartości na
potzrzeby innych ludzi.
Na zakończenie projektu odwiedzają uczniowie w towarzystwie ich nauczycieli stację
socjalną i przakazują zebrane dary. Ten projekt pozwala uczniom doświadczyć szarej
rzeczywistości ludzkiego życia i pomaga im także myśleć o innych. Poza tym mają oni
możliwość spotkania i zabawy z najbiedniejsczymi dziećmi oraz szansę okaznia
dotkniętym skrajną nędzą trochę miłości. W ten sposób staje się możliwe praktyczne
przybliżenie osoby św. Wincentego Pallotiego i zobrazowanie jednej ze stron jego
charyzmatu.
Szkoła „Matki Bożej z Fatimy”
Szkoła „Matki Boże z Fatimy” (Brazylia) rozpoczęła rok szkolny kampanią na temat
braterstwa. Kampania został zorganizowana pod hasłem „Gospodarka i Życie”. Celem
kampani było uświadomienie odpowiedzialności za
środowisko naturalne oraz odpowiedzialności za
przyszłość ludzkiego żcia i w ogólności życia na naszej
planecie.
Wszystkie projekty w ramach kampani obejmowały
generalnie troskę o obronę życia. Życie, stworzone na
obraz i popdobieństwo Boga, wzywa wszystkich ludzi do
poznania nieskończonej miłości Boga, do chrześcijańskiej misji na rzecz żcia i przy
okazji do pozostawienia pallotyńskich śladów.
W pallotyńskim tygodniu od 19 do 24 kwietnia mieli
uczniowie okazję poznawać życie i dzieło św. Wincentego
Pallottiego.
Wielkim wydarzeniem było w dniu 9 maja święto
ukoronowania Matki Bożej z Fatimy, która jest patronką
szkoły.
Wigilia Zesłania Ducha Świętego były obchodzona wspólnie z grupą UNIO w bazylice
„Matki Bożej z Fatimy” w diecezji Santa Maria. Diecezja ta obchodzi w tym roku swój
100-letni jubileusz powstania.
„Instytut Świętego Stanisława”
to nazwa obejmująca dwie szkoły: gimnazjum utworzone w 1943 roku (Collège Saint
Stanislas) i technikum poligraficzne (Notre Famille ) utworzone w 1957 roku. Te dwie
szkoły koedukacyjne liczą odpowiednio 130
licealistów i 488 gimnazjalistów. Mają ten sam
zarząd administracyjny i dyrekcję. Szkoły objęte
są opieką Księży Pallotynów.
Program nauczania realizuje wytyczne stawiane
przez
francuskie
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej. Na podstawie umowy, Państwo
pokrywa
wszystkie
wydatki
związane
bezpośrednio
z
procesem
dydaktycznym.
Zarazem jednak organizacja wewnętrzna szkoły podlega instrukcjom Komisji ds.
wychowania katolickiego działającej przy Konferencji Episkopatu Francji.
Jeśli chodzi o proces wychowawczy i nauczanie odnosimy się do Pogramu Szkoły
utworzonego przez grono pedagogiczne naszych dwóch szkół. Program ten jest
inspirowany duchowością św. Wincentego Pallottiego.
Aby otworzyć nasze szkoły na współczesny świat
oraz w perspektywie silniejszej integracji
europejskiej, nasze technikum poligraficzne
podjęło
inicjatywę
współpracy
z
dwoma
podobnymi liceami z Włoch i z Hiszpanii po to, aby
utworzyć płaszczyznę do wymiany i współpracy w
ramach projektu EGGS.
Natomiast gimnazjum ze swej strony nawiązało już
kontakt z niemieckimi gimnazjami prowadzonymi
przez Pallotynów; ta współpraca rozwija się bardzo dobrze. Chcielibyśmy rozszerzyć
współpracę pomiędzy szkołami pallotyńskimi na całym świecie.
Collège
2, rue des Pâtis
95520 OSNY
Tél. 01 30 30 15 24
Fax. 01 34 24 13 24
e-mail : [email protected]
www.ststanislas.asso.fr
Lycée Professionnel
2, rue des Pâtis
95520 OSNY
Tél. 01 34 35 31 20
Fax. 01 30 38 33 24
e-mail : [email protected]
www.lpcig-notrefamille.fr
Redakcja: P. Martin Manus SAC, Vinzenz-Pallotti-Kolleg, Pallottistr. 1, D-53359 Rheinbach
[email protected] – Cieszylibyśmy się bardzo, jeśli przysłalibyście nam krótkie
informacje z Waszej szkoły. Chcielibyśmy je również opublikować w naszym biuletynie.

Podobne dokumenty