Konkurs „Zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze” Dane

Transkrypt

Konkurs „Zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze” Dane
Załącznik
do regulaminu konkursu
„Zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze”
Formularz zgłoszeniowy
Konkurs „Zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze”
Dane grupy
Imię i nazwisko:
1.
2.
3.
4.
5.
Dane placówki
Nazwa:
Adres i telefon:
Opiekun
Imię i nazwisko:
Zatwierdził
…………………………………………………...
(data, podpis i pieczątka imienna dyrektora
ośrodka lub osoby upoważnionej)
1

Podobne dokumenty