Kody błędów sprzętu AGD

Transkrypt

Kody błędów sprzętu AGD
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Kody błędów sprzętu
AGD
UWAGA:





Podane kody błędów mają charakter orientacyjny.
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki związane z samodzielną próbą napraw sprzętu.
Pamiętaj, iż wyświetlany kod błędu nie zawsze dotyczy uszkodzonego elementu, pralka
wyświetla pierwszy napotkany kod błędu.
Naprawa sprzętu bez zachowania należytej staranności, może przyczynić się do pogłębienia
uszkodzenia.
Naprawa urządzenia pod napięciem sieciowym 230V, może przyczynić się do trwałego
kalectwa a nawet utraty życia!!!
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Spis treści
1.
Kody błędów pralki AMICA seria PAxxxx ............................................................................................................. 3
2.
Kody błędów pralki AMICA z wyświetlaczem LCD............................................................................................... 4
3.
Kody błędów pralki BOSCH ................................................................................................................................. 4
4.
Kody błędów pralki Candy Smart 180/100/130/840/1040 .................................................................................... 4
5.
Kody błędów pralki ASKO .................................................................................................................................... 4
6.
Kody błędów pralki INDESIT ARISTON wraz z poradą ....................................................................................... 5
7.
Kody błędów pralki ELECTROLUX wraz z poradą .............................................................................................. 8
8.
Kody błędów lodówek Samsung ........................................................................................................................ 10
9.
Kody błędów zmywarek Hotpoint (bez LCD) ...................................................................................................... 10
10.
Kody błędów lodówek Hotpoint ARISTON ......................................................................................................... 11
11.
Kody błędów zmywarek Hotpoint - LCD. ............................................................................................................ 11
12.
Kody błędów lodówek Whirlpool ........................................................................................................................ 11
13.
Kody błędów piekarnika SAMSUNG .................................................................................................................. 12
14.
Kody błędów zmywarki BOSCH ......................................................................................................................... 14
15.
Kody błędów zmywarek BEKO........................................................................................................................... 16
16.
Kody błędów zmywarki WHIRPOOL .................................................................................................................. 18
17.
Kody błędów pralek Ariston, Hotpoint Indesit ..................................................................................................... 19
18.
Kody błędów piekarnika WHIRPOOL ................................................................................................................. 21
19.
Kody błędów zmywarek BEKO........................................................................................................................... 26
20.
Kody błędów piekarnika Hotpoint Ariston ........................................................................................................... 26
21.
Kody błędów zmywarek Hotpoint & Ariston (bez LCD) ...................................................................................... 28
22.
Kody błędów płyt indukcyjnych WHIRPOOL ...................................................................................................... 29
23.
Kody błędów płyty indukcyjnej BOSCH .............................................................................................................. 31
24.
Kody błędów płyt indukcyjnych / ceramicznych ELECTROLUX ........................................................................ 33
25.
Kody błędów pralek LG ...................................................................................................................................... 34
26.
Kody błędów pralek GORENJE, WA-101/121/132/162/162Р ............................................................................ 34
27.
Kody błędów pralek HAIER ................................................................................................................................ 35
28.
Kody błędów zmywarki HAIER ........................................................................................................................... 36
29.
Kody błędów zmywarki SAMSUNG ................................................................................................................... 36
30.
Kody błędów pralek SAMSUNG ......................................................................................................................... 37
31.
Dodatek bonusowy ............................................................................................................................................. 42
Tryb serwisowy pralki SAMSUNG ...................................................................................................................... 42
Hotpoint Indesit – schemat silnika indukcyjnego................................................................................................ 42
Tryb sprawdzania błędów w pralce BEKO ......................................................................................................... 43
Tryb serwisowy AMICA PAxxxxxxxx .................................................................................................................. 43
Odczytywanie kodów błędów pralki ELECTROLUX. ......................................................................................... 44
Indesit – opis wyprowadzeń modułu. ................................................................................................................. 45
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
1. Kody błędów pralki AMICA seria PAxxxx
Liczba błyśnięć
Błąd
Możliwe powody wystąpienia błędu
Problem z blokadą drzwi
Jeśli błąd pojawia się po 10 sekundach od
naciśnięcia guzika start - problem jest z
blokada drzwi lub drzwi nie są domknięte. Jeśli
błąd występuje ok 1 s. po rozpoczęciu
programu - uszkodzony jest programator i nie
podaje napięcia blokowania na blokadę.
2
Brak wody
Błąd pojawia się po 3 minutach od rozpoczęcia
napełniania i jeśli pralka nie uzyska sygnału
napełnienia w ciągu następnych 3 minut
program jest przerywany. Sprawdź dopływ
wody, zawory wody. Jeśli są sprawne uszkodzony programator.
3
Nie można wypompować wody.
Zatkany wąż pralki, uszkodzona pompa wody,
uszkodzony zawór przesterowania, uszkodzony
presostat
4
Przepełnienie – za wysoki
poziom wody
Uszkodzony zawór, uszkodzony programator,
uszkodzony presostat
5
Problem z grzaniem
Uszkodzona grzałka, uszkodzony presostat,
uszkodzony czujnik temp, uszkodzony
programator
7
Brak obrotów
Uszkodzony silnik, uszkodzony programator,
zablokowany silnik
8
Przerywany sygnał obrotów
Uszkodzony silnik, przewody silnika
10
Problem z zasilaniem
Problemy z zasilaniem, uszkodzony
programator
11
Zwarcie Triaka sterującego
silnikiem
Uszkodzony programator
12
AquaStop
Woda na dnie pralki, uszkodzony programator
14
Uszkodzona pamięć
tymczasowa
Wykonać pełny reset pralki, jeśli nie pomaga
wymienić programator
15
Uszkodzona pamięć stała
Uszkodzony programator
1
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
2. Kody błędów pralki AMICA z wyświetlaczem LCD
E01 DRZWI PRALKI NIE SĄ DOBRZE DOMKNIĘTE
E02 NISKIE CIŚNIENIE WODY
E03 ZAPCHANY FILTR POMPY
E04 PRALKA PRZEPEŁNIONA
E05 BRAK WODY W PRALCE
E06 PRALKA NIE ODPOMPOWAŁA WODY
E07 NIESZCZELNA PRALKA WODA DOSTAJE SIĘ NA SPÓD PRALKI
E09 NADMIAR PIANY ZAKOŃCZENIE WIROWANIA
3. Kody błędów pralki BOSCH
F16 - Problem z blokadą drzwiczek
F17 - Błąd zaworu wlotowego
F18 - Błąd pompy spustowej
F21 - Błąd silnika
F23 - System zapobiegający zalaniu aktywowany
F34 - Błąd blokady drzwi
F42 / F43 / F44 - Usterka silnika
F57 – uszkodzenie falownika
4. Kody błędów pralki Candy Smart 180/100/130/840/1040
E01 Drzwi wsadu się nie blokują, kontrolka podświetlająca przycisk się nie zapala.
E02 Do zbiornika nie nalewa się woda. Poziom wody w zbiorniku po upływie 210 s nie osiąga nominalnego poziomu.
Poziom wody w zbiorniku powyżej nominalnego. Po 210 sek. od początku poboru wody, występuje kod błędu
Е03 Brakuje wylewania wody ze zbiornika lub przekroczony czas wypuszczania woda (więcej 3 niż minuty)
Е04 Poziom wody w zbiorniku powyżej nominalnego poziomu. Presostat daje sygnał «PRZEPEŁNIENIE
ZBIORNIKA». Po 210 sek. występuje kod błędu. Na wyświetlaczu natychmiast występuje kod błędu
Е05 Brakuje grzania wody, program pranie się nie zatrzymuje, kod błędu nie występuje Dźwignia dozownika nie
przesuwa się z położenia «PRANIE WSTĘPNE» w położenie «PRANIE ZASADNICZE» - program prania jest
kontynuowany, nie występuje kod błędu
Е07 Wykonywane są 3 próby rozruchu silnika głównego z maksymalną prędkością. Po tym program prania się
zatrzymuje i występuje kod błędu
Е09 Wał napędowy silnika się nie obraca, występuje kod błędu
5. Kody błędów pralki ASKO
F1 – Water supply/low water fill
F2 – Water level too high
F3 – Pump problem
F4 – Thermistor problem
F5 – Fault in thermal cutout or heating pause fault
F6 – Motor fault
F7 – Door lock release fault
00 – Machine did not spin
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
6. Kody błędów pralki INDESIT ARISTON wraz z poradą
Rodzaj błędu może zostać zasygnalizowany w różny sposób:
- w modelach AVD błąd może zostać wyświetlony bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia.
- w modelach AVL błąd jest sygnalizowany przez diody.
Lista BŁĘDÓW EVO2
F01: Triak silnika - spięcie
- Sprawdzić ewentualną nieszczelność - woda może dostawać się do łącznika J9 powodując spięcie styków
- Sprawdzić skrzynię zaciskową silnika (ewentualny problem wynikający z agresywnego działania pozostałości
środków chemicznych na styki, co może powodować spięcie)
- Wymienić płytę elektroniki
F02: Blokada silnika, prądniczki tachometru- Spięcie/Otwarta
- Sprawdzić, czy silnik nie jest zablokowany
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J9 na płycie
- Sprawdzić uzwojenie prądniczki tachometru upewnić się, czy na łączniku przewodów J9 między pin 1 a 2 odczytuje
się wartość rezystancji w zakresie od 115 Ω do 170 Ω. W razie spięcia, otwartego obwodu, sprawdzić okablowanie
między pin 1 a 2 na łączniku J9 - dot. Prądniczki tachometru. W przypadku silnika trójfazowego, sprawdzić, czy
między pin 6 a 7 w łączniku J9 jest stała ciągła rezystancja.
- Wymienić silnik
- Wymienić płytę elektroniki
F03: Wykryto Otwarty obwód lub spięcie NTC, bądź sklejony przekaźnik elementu grzejnego prania
(sygnalizowanie obecności napełnienia)
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J8 na płycie
- Sprawdzić NTC upewniając się, czy na łączniku przewodów J8 w pin 11 i 12 wartość rezystancji przy temperaturze
otoczenia 20°C wynosi ok. 20 kΩ.
- Jeśli wyniki pomiaru będą nieprawidłowe, sprawdzić ciągłość przewodów między J8/NTC
- Sprawdzić ten sam parametr bezpośrednio na NTC
- Wymienić NTC
- Wymienić płytę elektroniki
F04: Obecność równoczesna wskaźnika pustego i przepływu (presostat sklejony na pustym).
Jeśli styk presostatu jest sklejony na wskazaniu pusty, pralka pobiera wodę do osiągnięcia poziomu przepływu.
Pompa spustowa zostanie automatycznie uruchomiona przez styk na presostacie przepływu.
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J3 na płycie
- Sprawdzić stan presostatu upewniając się, czy na łączniku przewodów J3 między pin 2 i 4 jest ciągłość rezystancji
(powinna być jedynie przy pustym bębnie), między pin 2 i 3 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy wodzie w
bębnie), oraz między pin 2 i 1 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie, jeśli woda jest w bębnie na poziomie
wyższym niż standardowy, tj. powyżej połowy drzwiczek).
- Sprawdzić przewody między łącznikiem J3 a presostatem
- Wymienić presostat
- Wymienić płytę elektroniki
F05: Wykryto blokadę pompy bez osiągnięcia stanu pustego przez presostat
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J9 na płycie, aby upewnić się, że między pin 8 a 9 jest napięcie 230V
- Sprawdzić pompę: czy dociera zasilanie
- Sprawdzić filtr pompy + odpływ w ścianie
- Wymienić pompę
- Wymienić płytę elektroniki
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F06: Nie w AVD i AVL
F07: Wykryto brak absorpcji elementu grzewczego prania (błąd jest sygnalizowany, gdy
presostat jest w stanie pustym)
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J3 na płycie
- Sprawdzić na łączniku J3, pin 5 i 6, ciągłość elementu grzejnego prania. Element grzejny o mocy 1800W 230V
posiada rezystancję 25 Ω.
- Sprawdzić podłączenie presostatu z łącznikiem J3, pin 2 i 3: nie powinno tam być ciągłości rezystancji (ciągłość
wymagana standardowo przy stanie pełnym).
- Sprawdzić podłączenie presostatu z łącznikiem J3, pin 2 i 4: nie powinno tam być rezystancji.
- Wymienić element grzewczy
- Wymienić presostat
- Wymienić płytę
F08: Przekaźnik elementu grzewczego prania sklejony (sygnalizacja w stanie pustym) lub
sklejony presostat w stanie pełnym (równocześnie stan pusty i pełny)
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J3 na płycie
- Sprawdzić stan presostatu upewniając się, czy na łączniku przewodów J3 między pin 2 i 4 jest ciągłość rezystancji
(powinna być jedynie przy pustym bębnie), między pin 2 i 3 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy wodzie w
bębnie), oraz między pin 2 i 1 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie, jeśli woda jest w bębnie na poziomie
wyższym niż standardowy, tj. powyżej połowy drzwiczek).
- Sprawdzić przewody między łącznikiem J3 a presostatem
- Sprawdzić podłączenie elementu grzejnego z łącznikiem J3, pin 5 i 6.
- Wymienić presostat
- Wymienić płytę elektroniki
F09: Wykryto błąd ustawień urządzenia (błąd eeprom)
- W przypadku płyty produkcyjnej ze spawanym eeprom: wymienić płytę i eeprom
- W przypadku płyty i eeprom zamiennych, sprawdzić prawidłowość położenia eeprom w obsadzie płyty
F10: Brak sygnału stanu pełnego i pustego
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J3 na płycie
- Sprawdzić stan presostatu upewniając się, czy na łączniku przewodów J3 między pin 2 i 4 jest ciągłość rezystancji
(powinna być jedynie przy pustym bębnie), między pin 2 i 3 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy wodzie w
bębnie), oraz między pin 2 i 1 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie, jeśli woda jest w bębnie na poziomie
wyższym niż standardowy, tj. powyżej połowy drzwiczek).
- Sprawdzić przewody między łącznikiem J3 a presostatem
- Wymienić presostat, wymienić płytę elektroniki
F11: Wykryty brak odpowiedzi zwrotnej pompy (pompa spustowa odłączona lub przerwane
uzwojenie)
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J9 na płycie
- Sprawdzić na łączniku J15, pin 1 i 2 (w przypadku pralki z blokadą drzwiczek EasyDoor) lub na łączniku J9, pin 8 i 9
(w przypadku tradycyjnej blokady drzwiczek) ciągłość pompy, sprawdzając jednocześnie, czy wartość oporu czynnego
wynosi 170 Ω.
- Sprawdzić przewody między łącznikiem J15 (lub J9) a pompą
- Wymienić pompę
- Wymienić płytę elektroniki
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F12: Brak komunikacji między płytą wyświetlacza / diodami a płytą główną
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J11 na płycie
- Sprawdzić ciągłość między łącznikiem J11 a łącznikiem 5-drożnym poprzez płytę wyświetlacza
- Wymienić płytę elektroniki
- Wymienić płytę wyświetlacza/diod
F13: Sonda NTC suszenia otwarta / Przewody NTC układu suszenia rozłączone
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J10 na płycie
- Sprawdzić NTC na łączniku J10, pin 7 i 8, aby upewnić się, czy wartość rezystancji sondy w temperaturze otoczenia
20°C wynosi ok. 20 kΩ
- Sprawdzić ciągłość przewodów od łączników J10 do NTC
- Wymienić NTC
- Wymienić płytę elektroniki
F14: Element grzejny suszenia - otwarty obwód lub niepodłączony
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J2 na płycie
- Sprawdzić na przewodach łącznika J2, pin 1 i 2, czy zapewniają ciągłość elementu grzejnego suszenia oraz czy
wartość rezystancji dla elementu 1300W 230V wynosi ok. 40 kΩ
- Ponownie podłączyć przewody między łącznikiem J10 a elementem grzejnym suszenia
- Wymienić grzałkę
- Wymienić płytę elektroniki
F15: Element grzejny suszenia jest ciągle aktywny (styk przekaźnika suszenia jest sklejony lub triak suszenia
uległ spięciu)
- Sprawdzić wydajność styków łącznika J2 na płycie
- Sprawdzić przewody między łącznikiem J2 a elementem grzejnym suszenia
- Sprawdzić przewody między łącznikiem J3 a presostatem
- Wymienić płytę elektroniki
F16: Blokada bębna (tylko ładowane od góry)
F17: Blokada drzwiczek - odłączenie zasilania/otwarty obwód (model z Easy Door)
- Sprawdzić przewodach łącznika J4, na płycie, między pin 3 i 4, czy jest zasilanie sieciowe 230V, (brak w urządzeniu
w trybie czuwania), a pomiędzy pin 3 i 5, czy jest zasilanie na wyjściu blokady drzwiczek 230 V
- Sprawdzić na łączniku J4 na płycie, między pin 1 a 2, czy jest ciągłość rezystancji mikro wyłącznika drzwiczek (przy
zamkniętych drzwiczkach on otwartych off)
- Sprawdzić ciągłość przewodów od łącznika J4 do blokady drzwiczek
- Sprawdzić zaczep drzwiczek, wymienić blokadę drzwiczek, wymienić płytę elektroniki
F17: Blokada drzwiczek - odłączenie zasilania/otwarty obwód (tradycyjna blokada drzwiczek, nie Easy Door)
- Sprawdzić przewodach łącznika J4, na płycie, między pin 2 i 3, czy jest zasilanie sieciowe 230V, (brak w urządzeniu
w trybie czuwania), a pomiędzy pin 3 i 1, czy jest zasilanie na wyjściu blokady drzwiczek 230 V
- Sprawdzić zaczep drzwiczek
- Wymienić blokadę drzwiczek
- Wymienić płytę elektroniki
F18: Błąd komunikacji mikroprocesora / DSP (Digital Signal Processor)
- Wymienić płytę elektroniki
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
7. Kody błędów pralki ELECTROLUX wraz z poradą
E10
E11
E13
E20
E21
E23
E24
E30
E31
E32
E33
E33
E34
E35
E35
E36
E37
E37
E38
E40
E39
E3A
E41
E42
E43
E44
E45
Brak dopływu wody
Główny zawór doprowadzający wodę zamknięty, elektrozawór nie otwiera się, przerwy w dopływie
wody, za mała ilość wody, komora powietrza wadliwa, niesprawne okablowanie, płyta główna elektr. –
uszkodzona główny zawór otworzyć, wymienić elektrozawór, oczyścić sitko, komora powietrza do
wymiany, sprawdzić okablowanie wymienić czujnik ciśnienia, spr. i ew. wym. płytę elektroniki
Za mało wody - przewód doprowadzający wodę źle ułożony, za mała ilość wody, elektrozawór
uszkodzony, czujnik ciśnienia uszkodzony, nieszczelny lub zapchany obwód wody do czujnika
ciśnienia przepływu, przewód odprowadzający poprawnie ułożyć, oczyścić sitko w zaworze, zawór
dopuszczający wodę wymienić, czujnik ciśnienia wymienić, sprawdzić obwód hydrauliki
Brak odprowadzenia wody Pompa blokuje się, nie pracuje poprawnie, przerywa, wydajność pompy
niewystarczająca, czujnik ciśnienia uszkodzony, płyta główna niesprawna, obce ciała usunąć, pompę
wymienić dopływ wody sprawdzić, wymienić czujnik ciśnienia, wymienić płytę elektroniki
Brak synchronizacji między pompą a układem sterowania - pompę wymienić, wymienić płytę
elektroniki, sprawdzić podłączenie pompy
Układ czujnika obwodu triaka i pompy-powinno być 0V lub 5V- wymienić płytę elektroniki
Czujnik ciśnienia uszkodzony, częstotliwości czujników poza wartościami granicznymi, wiązka
przewodów uszkodzona - wymienić czujnik ciśnienia, okablowanie sprawdzić/wymienić
Błąd ustawienia czujnika ciśnienia, po ponownym dopływie poziom wody przekracza przedział
0-60mm, czujnik ciśnienia nie otwiera obwodu zabezpieczenia przed suszeniem zawór dopuszczający
otworzyć, zawór wymienić, sitko oczyścić, komorę powietrza - wymienić, wymienić czujnik ciśnienia
Brak komunikacji między czujnikiem ciśnienia a obwodem zabezpieczenia‘ przed suszeniem,
Błąd musi pojawiać się częściej niż 60s wymienić czujnik ciśnienia, wiązkę przewodów wymienić,
komorę powietrza-wymienić
Brak współpracy między czujnikiem ciśnienia poziomu 1, a obwodem zabezpieczenia“ 1“ przed
suszeniem, Błąd musi pojawiać się częściej niż 3s - wymienić czujnik ciśnienia, grzałkę wymienić,
okablowanie sprawdzić, wymienić płytę elektroniki
Brak współpracy miedzy czujnikiem ciśnienia poziomu a obwodem zabezpieczenia“ 2“ przed
suszeniem, Błąd musi pojawiać się częściej niż 60s - wymienić czujnik ciśnienia, okablowanie
wymienić, komorę powietrza wymienić
Zabezpieczenie poziomu wyższego niż 300mm dla czasu większego niż 15s, pompa
opróżniająca będzie uruchamiana od poziomu niższego niż 120 mm - wymienić czujnik ciśnienia,
okablowanie wymienić, komorę powietrza wymienić
Zabezpieczenie poziomu wyższego niż 300mm dla czasu większego niż 15s zawór wymienić,
sprawdzić układ hydrauliki, wymienić czujnik ciśnienia, sprawdzić okablowanie, wymienić płytę
elektroniki
Układ czujnika zabezpieczenia suszenia 1 zawsze 0V - wymienić płytę elektroniki
Układ czujnika zabezpieczenia suszenia 2 zawsze 0V lub 5V - wymienić płytę elektroniki
Układ czujnika ciśnienia poziomu 1 zawsze 0V lub 5V - wymienić płytę elektroniki
Komora powietrza zapchana Brak zmian ciśnienia przy prędkości obrotowej
Komorę powietrza-wymienić lub przeczyścić
Układ czujnika HV ciśnienia poziomu 1 zawsze 0V - wymienić płytę elektroniki
Przekaźnik grzałki uszkodzony - wymienić płytę elektroniki
Pokrywa otwarta Blokada pokrywy uszkodzona, połączenia uszkodzone, płyta elektroniki
uszkodzona, blokada drzwiczek - wymiana, przewody wymienić, wymienić płytę elektroniki
Blokada pokrywy, pokrywa jest odryglowana w czasie trwania programu dłużej niż 15s
Pokrywa nie jest odryglowana po upływie 4 min od zakończenia programu Blokada drzwiczek wymiana, przewody wymienić, wymienić płytę elektroniki
Uszkodzony triak blokady pokrywy/drzwiczek - blokada drzwiczek, przewody - wymiana, wymienić
płytę elektroniki
Układ czujnika blokady drzwiczek zawsze 0V lub 5V - wymienić płytę elektroniki
Układ czujnika triaka blokady zawsze 0V lub 5V - wymienić płytę elektroniki
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E60
E61
E62
E66
E68
E70
E71
E74
E80
E90
E82
E83
E90
E93
E94
E95
E96
E97
EA1
EB1
EB2
EB3
Triak silnika zwarty, na przewodach silnika zwarcie Wymienić płytę elektroniki, sprawdzić
połączenia na kostce silnika, sprawdzić przewody po między modułem a silnikiem
Tachogenerator przerywa, silnik blokuje się, podłączenie silnika uszkodzone
wymienić Tachogenerator, wymienić silnik, wymienić przewody, wymienić płytę elektroniki
Układ czujnika triaka silnika zawsze 0V lub 5V - wymienić płytę elektroniki
Przekaźnik silnika uszkodzony - wymienić płytę elektroniki
Przerwy w obwodzie prądowym silnika - silnik wymienić, przewody połączeniowe sprawdzić
Tachogenerator przerywa, brak reakcji po 15min – wymienić tachognerator
Brak grzania Maksymalny czas grzania przekroczony - Uszkodzony czujnik NTC lub grzałka
zwarcie do masy drutu oporowego - NTC wymienić grzałkę wymienić przewody wymienić
Przegrzanie Temperatura powyżej 88°C dłużej niż 5 min grzałka zwarta do masy, uszkodzony
NTC przewody połączeniowe uszkodzone
wymienić NTC, wymienić grzałkę, wymienić przewody
Przekaźnik grzałki uszkodzony - niezgodność między obwodem zabezpieczenia przed suszeniem 2
a przekaźnikiem. Czujnik ciśnienia obwodu zabezpieczenia przed suszeniem 2 – wymienić,
przewody połączeniowe sprawdzić/wymienić
Uszkodzona grzałka – sprawdzić, wymienić grzałkę, sprawdzić przewody zasilające grzałkę
NTC zwarty NTC przerywa - czujnik NTC - wymiana, przewody połączeniowe zmienić
wymiana płyty głównej elektroniki
Czujnik NTC nie jest właściwie zamontowany - sprawdzić montaż czujnika NTC
Błąd w czytaniu pozycji RESET/WYŁ – uszkodzona płyta elektroniczna
Błąd w czytaniu sektora programu – niepoprawna konfiguracja, uszkodzona płyta elektroniczna
Brak komunikacji po między płytą główną a panelem wyświetlacza – zanieczyszczone styki lub
wtyki wiązki łączących je przewodów
Niepoprawna konfiguracja urządzenia – niepoprawne dane konfiguracji, uszkodzona płyta
Niepoprawna konfiguracja cyklu prania – uszkodzona płyta elektroniczna
Błąd komunikacji między procesorem a EEPROM – uszkodzona płyta elektroniczna
Niezgodność między wersją sprzętu a konfiguracją – uszkodzona płyta elektroniczna
Niezgodność między selektorem programu a konfiguracją cyklu – uszkodzona płyta
Uszkodzony system pozycjonowania (DSP) – zerwany pasek napędowy, uszkodzony czujnik DSP
uszkodzona płyta elektroniki, uszkodzone okablowanie
Nieprawidłowa częstotliwość prądu zasilania – problem z zasilaniem, uszkodzona płyta główna
Napięcie sieciowe za wysokie – problem z zasilaniem, uszkodzony moduł elektroniczny
Napięcie sieciowe za niskie – problem z zasilaniem, uszkodzony moduł elektroniczny
Konfiguracja alarmów E93 - E96:, jeśli te alarmy są generowane, (gdy urządzenie jest włączone), działanie
urządzenia jest zablokowane, a wszystkie diody LED świecą. Nie może uzyskać dostępu do procedury diagnostyki,
jedyną możliwością jest wyłączenie urządzenia (przekręcając przełącznik w pozycję "0").
Alarmy EB1 - EB2 - EB3: w przypadku problemów z siecią elektryczną, urządzenie pozostaje w trybie alarmu do
czasu, gdy zostaną przywrócone prawidłowe wartości częstotliwości lub napięcia zasilania, lub nastąpi wyłączenie
urządzenia (przez przekręcenie pokrętła selektora do "0").
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
8. Kody błędów lodówek Samsung
Display is 88 88 And Will Not Respond:
To fix this error code, unplug the refrigerator for 1 minute and then plug back in to clear the fault code.
Error Code 1 E: Freezer Sensor error
Error Code 2 E: Freezer Sensor error.
Error Code 4 E: Freezer Defrost Sensor error.
Error Code 5 E: Fridge Defrost Sensor error.
Error Code 6 E: Ambient Sensor error.
Error Code 8 E or 39 E: Ice Maker Sensor error.
Error Code 21 E: Freezer Fan error.
Error Code 22 E: Fridge Fan error.
Error Code 23 E: Condenser Fan error.
Error Code 24 E: Freezer Defrost error.
Error Code 25 E: Fridge Defrost error.
Error Code 26 E or 39 E: Ice Maker Function error.
Error Code 83E, 85E, or 86E Error Codes:
These error codes are related to voltage and current reception at the PBA Inverter. 83E specifically is caused by
abnormal current caused by things like a power outage. This error is temporary and can be fixed by unplugging the
unit for 1 minute and then plugging it back in.
Samsung Blinking Dash Line Error Code List
1 – Ice Maker Sensor – Ice Maker sensor connector missing
2 – Refrigerator Sensor – Refrigerator sensor connector missing
3 – Refrigerator Defrost Sensor – Refrigerator evaporator internal defrosting sensor connector missing
4 – Refrigerator Fan Error – Refrigerator Fan motor operation failure
5 – Ice Maker Function Error – Ice-ejector and level failed three times or more
6 – Cool Select Zone Sensor – Cool Select ZoneTM sensor connector missing
7 – Refrigerator Defrost Error – In the refrigerator room, if frost removal mode is finished due to limited time of 80
minutes error is displayed
8 – Exit Sensor – Air sensor connector missing
9 – Freezer Sensor – Freezer sensor connector missing
10 – Freezer Defrost Error – Freezer evaporator defrosting sensor connector missing
11 – Freezer Fan Error – Freezer Fan motor operation failure
12 – Condenser Fan Error – Condenser Fan motor operation failure
13 – Freezer Defrost Error – In the freezer room, if frost removal mode is finished due to limited time of 70 minutes
error is displayed
9. Kody błędów zmywarek Hotpoint (bez LCD)
F10 - Fill or empty time out. Check that the hoses are not kinked, that the taps are on or whether the drain pump or
hose is blocked.
F11 - Heater timed out. The heater has not reached the required level
F20 - Temperature under range
F21 - Temperature over range
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
10.
Kody błędów lodówek Hotpoint ARISTON
F1 - Freezer thermistor open circuit
F2 - Freezer thermistor short circuit
F3 - Fridge thermistor open circuit
F4 - Fridge thermistor short circuit
F7 - Evaporator thermistor open circuit
F8 - Evaporator thermistor short circuit
F9 - Temperature set switch open circuit
FA - No feedback from baffle
FB - Fridge baffle motor operating continuously
FE - Defrost time out
11.
Kody błędów zmywarek Hotpoint - LCD.
A01 - Float switch operated
A02 - Open/Short circuit heater relay
A03 - Short circuit on thermistor or Time-out drain- Check filter for blockages then book a dishwasher repair if the
problem persists.
A04 - Unable to reach or sense temperature within 70 minutes
A05 - Pressure switch has not been reset
A07 - Open/Short circuit wash motor triac
A08 - Open/Short circuit auxiliary wash motor triac
A09 - Open/Short circuit with main wash triac
A10 - Open/Short circuit fill valve triac
A11 - Half load valve triac or alternating motor action
A12 - Open circuit heater relay
A13 - Open/Short circuit dispenser triac
A14 - Drain hose too low causing syphoning. Check drain hose and re-adjust.
H20 - Check tap and pressure of incoming water.
12.
Kody błędów lodówek Whirlpool
Flashing 6 on the fridge display
Condition: The 6th Sense technology is activated – If you put warm food in the refrigerator or leave the door open, the
6th Sense technology kicks on to return the refrigerator to the set temperature. The flashing 6 should go away once it
gets back to the right temperature.
Part or Parts: Allow fridge to get back to temp on its own (no parts required)
6 on the fridge display
Condition: Computer error
Check: Remove power for 5 minutes
Part or Parts: If code returns replace mother board
d on the fridge display
Condition: Air damper is stuck
Check: Unplug the refrigerator and the air damper that controls air flow from the freezer compartment to the
refrigerator compartment for damage. If the air damper is broken, replace it. Part or Parts: Air damper
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
C on the fridge display
Condition: Refrigerator compartment thermistor (temperature sensor) failure
Check: Unplug the refrigerator and reconnect the refrigerator thermistor wire harness if loose. Replace the wire
harness if damaged. If the wire harness is okay, replace the refrigerator compartment thermistor.
Part or Parts: Refrigerator compartment thermistor
C on the freezers display
Condition: Freezer compartment thermistor failure Unplug the refrigerator and reconnect the freezer thermistor wire
harness if loose.
Check: Replace the wire harness if damaged. If the wire harness is okay, replace the freezer compartment thermistor.
Part or Parts: Freezer compartment thermistor
CF on the freezers display
Condition: Communication failure between main control board and user interface control
Check: Unplug the refrigerator and check the wire harness connections on the user interface control and the main
control board. Reconnect any loose wires. If the wire harness connections are okay, replace the user interface control.
If the problem persists, replace the main control board.
Part or Parts: User interface control, Main control board
18F degrees temperature reading on the freezers display
Condition: Over-temperature condition
Check: Make sure that the refrigerator power cord is plugged into the electrical outlet securely. The over-temperature
condition is usually caused by a power failure.
Part or Parts: Press the freezer temperature keypad to reset the freezer temperature display once the freezer cools
to its normal temperature.
13.
Kody błędów piekarnika SAMSUNG
How to Display Error Codes
Because powering off the range clears the error codes from the display, follow this procedure to display the error
codes:
1. Plug the range into the wall outlet or reset the house circuit breaker for the range to restore power.
2. Press the Clock AM/PM button twice and then select AM.
3. Press 1, 2, 3, 4 on the numeric keypad.
4. Press SET/START.
5. Press and hold CUSTOM COOK and 0 (zero) at the same time, for 2 full seconds. The most recent error code is
displayed.
6. Either press 0 (zero) to scroll through the previous 4 error codes or press CLEAR/OFF to exit the error code display
mode.
E27
Oven temperature sensor is defective (electrically open) - Unplug the range, disconnect the oven
temperature sensor and check the resistance of the oven temperature sensor using a volt/ohm meter. The oven
temperature sensor should measure around 1080 ohms at room temperature. If the resistance is more than 2950
ohms, replace the oven temperature sensor.
E28
Oven temperature sensor is defective (electrically shorted) - Unplug the range, disconnect the oven
temperature sensor and check the resistance of the oven temperature sensor using a volt/ohm meter. The oven
temperature sensor should measure around 1080 ohms at room temperature. If the resistance is less than 930 ohms,
replace the oven temperature sensor.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
E-08 Oven not heating - Unplug the range. Check the bake and broil elements for damage. If an oven element is
damaged, replace it. Disconnect the oven temperature sensor and check the resistance of the oven temperature
sensor using a volt/ohm meter. The oven temperature sensor should measure around 1080 ohms at room
temperature. If the resistance is off by more than 200 ohms, replace the oven temperature sensor. Check the wiring
between the oven electronic control board and the oven elements for damage and replace any damaged wiring.
E-OA Oven overheating - Unplug the range, disconnect the oven temperature sensor and check the resistance of
the oven temperature sensor using a volt/ohm meter. The oven temperature sensor should measure around 1080
ohms at room temperature. If the resistance is off by more than 200 ohms, replace the oven temperature sensor.
Check the oven electronic control board for burns or melted wires. If the electronic control board is damaged, replace
it.
SE
Defective key on the control panel - Unplug the range. Open the control console and make sure that the
wire harness is plugged into the oven electronic control board properly. Check the wire harness for damage. If the wire
harness is okay, replace the control panel. If the problem persists, replace the electronic control board.
E-OE or FL
Oven door lock error - Unplug the range. Make sure the wiring harness connections on the oven door
lock assembly are secure. Check the oven door lock assembly for damage. Replace the oven door lock assembly if
damaged.
LE
Low DC voltage error (below 9 volts DC) - Unplug the range and reconnect any loose wires between the
low-voltage transformer and the electronic control board.. Replace the wire harness if damaged. If the wiring is okay,
replace the transformer. If the problem persists, replace the electronic control board.
E-54 Oven electronic control board communication error - Unplug the range and secure any loose wiring
connections between the oven electronic control board and the main cooktop control board. Replace the wire harness
if damaged. If the wire harness is okay, replace the oven electronic control board. If the problem persists, replace the
main cooktop control board.
E-55 Oven electronic control board communication error with touch panel - Unplug the range and secure any
loose wiring connections between the oven electronic control board and the control panel. If the connections are
secure, replace the control panel and wire harness assembly. If the problem persists, replace the oven electronic
control board.
E-56 Cooktop has an error code - Check the cooktop display for error codes. Once the cooktop is repaired, this
code should clear.
cE56 Internal oven electronic control board error - Unplug the range for 3 minutes to reset the oven electronic
control board. If the code appears after you plug the range in, unplug the range and secure any loose wiring
connections. Replace any damaged wire harnesses. If the problem persists, replace the oven electronic control board.
to
Cooktop top temperature sensor error (sensor is electrically open) - Unplug the range and make sure the
wire connections between the top temperature sensor and the main cooktop control board are secure. Replace the
sensor if the wire harness is damaged. If the wire harness connection is okay, replace the top temperature sensor. If
the problem persists, replace the main cooktop control board.
ts
Cooktop top temperature sensor error (sensor is electrically short) - Unplug the range and make sure
the wire connections between the top temperature sensor and the main cooktop control board are secure. Replace the
sensor if the wire harness is damaged. If the wire harness connection is okay, replace the top temperature sensor. If
the problem persists, replace the main cooktop control board.
bo or bs
Cooktop element inverter control board error - An inverter control board sensor is defective (these
sensors monitor the inverter control boards that convert AC voltage to DC voltage for induction element heating.
Unplug the range and secure the wire harness connection for the inverter control board sensor. Replace the sensor if
the wire harness is damaged. If the wire harness is okay, replace the sensor. If the problem persists, replace the
inverter control board for the element.
ot
Cooktop over-temperature error - Allow the cooktop to cool and then unplug the range to reset the
electronic control boards. If the cooktop continues to overheat, replace the main cooktop control board.
0
Pan detection error - Use the correct size of iron-containing cookware
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
14.
Kody błędów zmywarki BOSCH
Error Codes for Bosch SMS/SH Series and Exxcel/Logixx
Fault Codes E01, E02, E03, E04, E05
Cause: The E01, E02, E03, E04, E05 faults codes mean that the dishwasher has suffered a power module failure.
The programming of replacement power modules has been locked down by Bosch so in the event of an error code of
this type it’s recommended that you contact a Bosch approved dishwasher engineer.
Fault Code E06
Cause: Door mechanism problem.
Action: The sensor/switch that detects whether the door is locked before starting a cycle is damaged or faulty. Check
for obstructions and replace part if necessary.
Fault Code E07
Cause: Dishes not drying due to faulty fan.
Fault Code E08
Cause: Water is not filling above level of heating element.
Action: Most likely a problem with the heating element, or filling issue.
Fault Code E09
Cause: Water heating problem. Most likely related to heating element.
Fault Code E10
Cause: Heating element problem.
Action: Check for blockages/build-up/lime scale that could be stopping water from interacting with the element
properly.
Fault Code E11
Cause: Thermostat or temperature sensor faulty.
Action: Replace faulty part if necessary.
Fault Code E13
0
Symptom: Water temperature exceeding 75 C
Action: Have you connected your dishwasher to a hot water supply? If so switch to cold.
Fault Code E14
Cause: Reed switch flow sensor fault
Action: Check contacts on the reed switch connection are clean.
Fault Code E15
Symptom: Water leaking through to dishwasher base.
Action: Empty the base of water. If error occurs again then your dishwasher has a leak.
Fault Code E16
Cause: Water inlet valve fault.
Action: Check inlet valve and water supply.
Fault Code E17
Symptom: Water level too high (overfill).
Cause: Possible flow sensor fault, or drainage problem.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Fault Code E18
Symptom: Water level too low (under fill).
Cause: Can be due to a problematic water valve.
Fault Code E20
Symptom: Electrical short or break.
Cause: Short or break causing incorrect resistance in winding of the circulation pump or the motor.
Fault Code E21
Symptom: Circulating pump blocked.
Cause: A blockage between the motor or the pump resulting in insufficient water flow.
Fault Code E23
Cause: As error code E20, but this time the electrical problem is with the drain pump.
Action: Replace drain pump if necessary.
Fault Code E24
Symptom: Dishwasher not draining properly.
Cause: Drain filters blocked.
Action: Clean the filters.
Fault Code E25
Symptom: Dishwasher not draining properly.
Cause: Possibly blocked filters, as above. Otherwise this fault code could indicate a blocked drain pump.
Fault Code E26
Cause: Water switch/regulator problem.
Action: Check water switch and replace if required.
Fault Code E28
Cause: Fault detected with turbidity sensor.
Symptom: Dishes not getting clean. Dirty water in the tub.
Alternative error codes for Bosch dishwashers:
If your Bosch dishwasher displays fault codes in a different format than E00 (such as on models with a full LCD
display) then you might be shown the following fault codes instead.
Fault code A or B
Cause: Fault with the water sensor.
Action: Inspect dishwasher for evidence of leaks. Ascertain whether anti-flood protection has been activated.
Fault Code C
Cause: Motor tacho fault.
Action: Check motor and motor tacho wiring for problems.
Fault Code D
Cause: Wiring/electrical fault related to motor triac.
Action: Check wiring on/to PCB and motor. Check the triac (on the PCB).
Fault Code E
Cause: Diverter valve fault.
What is the diverter valve?: The diverter valve is used to send water to only the top or bottom rack when the half load
option has been selected.
Action: Inspect diverter valve and its wiring for problems.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Fault Code F
Cause: Fill timeout. The required water level is not sufficient within six minutes of the start of the programmer.
Fault Code G
Cause: Diverter triac fault.
Action: Check diverter triac (on PCB) and its wiring.
Fault Code H
Symptom: Dishwasher not heating.
Cause: Possible problem with heating element or thermostat, or wiring issue.
Fault Code K
Cause: Faulty thermostat sensor (NTC).
Action: Inspect the NTC and thermostat, and their wiring.
Fault Code 0
Cause: Pressure sensor fault.
Action: Check the pressure sensor and its wiring.
15.
Kody błędów zmywarek BEKO
If you’re experiencing problems with your Beko dishwasher you can run a test cycle, which can help you diagnose and
troubleshoot the fault. The test cycle will run through each of the dishwashers functions in short order to try and pin
down the source of the malfunction.
To initiate the test cycle do the following:

Ensure the dishwasher is switched off.

Press and hold down the start button and the programmer button for three seconds.

All of the lights on the control panel should flash.

If a fault has already been detected it will be displayed (see the error code list below).

Otherwise press the start button to commence the test cycle.
No lights lit
Symptom: No power, or no fault detected.
Action: Check dishwasher is switched on. Check mains power.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
First light lit
Symptom: Dishwasher not filling sufficiently before timeout.
Second light lit
Cause: Inlet valve or water sensor error.
Action: Check inlet valve.
Third light lit
Cause: Water temperature sensor error.
Action: Check/replace water temperature sensor (NTC). Pouring boiling water into the sump may fix the issue
temporarily.
First and second lights lit
Cause: Heating element fault.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
16.
Kody błędów zmywarki WHIRPOOL
Fault Code F1 or One Flash
Cause: Problem with the NTC (temperature sensor) or thermistor. This fault code will appear if the sensor is reading a
temperature outside of the dishwashers operating window (-3°C to +85°C). The most common cause is a faulty NTC.
Action: In most cases replacing the NTC will solve the problem. In winter it is possible that the dishwasher has frozen
(and thus the NTC isn’t faulty – correctly detecting that it is too cold for the dishwasher to operate). You can remedy
this by adding some warm (not boiling water) to the dishwasher to thaw it out, then try running a program again.
Fault Code F2 or Two Flashes
Cause: A water leak has been detected
Action: In most cases you’ll need to find origin of the leak and repair as necessary. As long as the leak continues to
be detected the water valve won’t open, preventing the dishwasher from filling with water. If there is no evidence of a
leak then the error could potentially be caused by a faulty float switch, inlet valve or drain pump.
Fault Code F3 or Three Flashes
Cause: Issue with water heating system. This fault will be displayed if the dishwasher is unable to heat water to the
required temperature with 25 minutes of the start of the wash cycle.
Action: This fault is typical of a heating element failure, so check that first using a multimeter possible. Other possible
culprits include the NTC and thermostat.
Fault Code F4 or Four Flashes
Cause: The dishwasher isn’t draining.
Action: Check the filters in the dishwasher basin for any blockages and this could be a simple fix. If that doesn’t help
then the problem most likely lies with the drain pump which is either blocked or faulty.
Fault Code F5 or Five Flashes
Cause: Spray arms are blocked/clogged or otherwise malfunctioning.
Action: Spray arms are easily removed so take them out of the dishwasher and wash in the sink to clear out any gunk
(using descale should help shift any stubborn debris). Whilst doing this run the dishwasher on a short program without
the spray arms to clear any further blockages.
Fault Code F6 or Six Flashes
Cause: The fault occurs when the dishwasher does not detect any incoming water despite the water inlet valve being
open.
Action: Check your water supply is on. Ensure the water inlet hose has no kinks or blockages. Beyond that you could
be looking at a faulty inlet valve or flow meter.
Fault Code F7 or Seven Flashes
Cause: Fault with flow meter detected.
Action: Flow meter failure is not unusual on Whirlpool dishwashers so it may well require replacing (you’ll usually find
it behind the right hand side panel). Before replacing the flow meter check the inlet valve and inlet hose to ensure this
is not a simple water supply problem.
Fault Code F8 or Eight Flashes
Cause: Water Turbidity Fault. Your dishwasher is detecting that the turbidity of the water is too high, which basically
means it is too dirty.
Action: Most models have both a mechanical water indicator and an optical water indicator to measure turbidity. Give
everything a thorough clean around and below the filters in the dishwasher basin. You’ll find the optical indicator in the
dishwasher basin (it looks like a small black grid) – give it a gentle clean, taking care not to damage it.
Fault Code F9 or Nine Flashes
Cause: Water inlet is staying open (dishwasher is overfilling).
Action: Check the water inlet valve – is it jammed open for some reason? It may be defective and need replacing. If it
seems OK then problem is likely being caused by a faulty control board instead.
Fault Code F0 or Ten Flashes
Cause: Sensor fault or failure. This code is only shown in the service test programmer and thus it’s unlikely you’ll see
it unless you’re a service engineer!
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Fault Code FA or Eleven Flashes
Cause: The optical water indicator is detecting high levels of water turbidity.
Action: See fault code F8 for further information.
Fault Code FB or Twelve Flashes
Cause: Motorized diverter valve fault detected.
Fault Code FC or Thirteen Flashes
Cause: Water hardness sensor failure.
17.
Kody błędów pralek Ariston, Hotpoint Indesit
Basic type
F10 – No cold fill. Check that the taps are on or if the drain hoses are kinked.
F11 – No hot fill. The ambient temperature is likely to be below freezing possibly due to the pipes being frozen. Also
check that the taps are on or if the drain hoses are kinked.
F12 – No mixed fill. It is likely that the water is not turned on at the taps.
F13 – Check the water supply, inlet valve and hot and cold hose connections.
F14 – A fault with the water heating has occurred*
F15 – Water is not being pumped out and a flood condition could occur. Check that the drainage hose is raised to the
recommended minimum height and that the pipe is not blocked.
F16 – Extremely high water level. Disconnect or turn off the water supply and ensure that the water level does not rise
any more*
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F17 – Door not closed properly. Close door firmly at the 3 o’clock position.
F20/1 – The thermistor resistance has drifted or the temperature scanning sequence is incorrect. The ambient
temperature could be below freezing
F30/31 – A motor drive problem has occurred. Try running the programmer again. If the problem persists, book an
engineer.
F40 – Water below protection level during a heat step
F41 – Water level detect sequence incorrect
F50/51 – Customer language and wash programmer have not been saved. The system will run with default conditions
(1000rpm max and English language)
EVO1 Washing Machines and Washer Dryers
F01 – Short circuit motor triac
F02 – Motor jammed tacho detached
F03 – Wash thermistor open/short circuit
F04 – Pressure switch jammed on empty
F05 – Pressure switch jammed on full
F06 – Program selector error
F07 – Heater relay stuck
F08 – Heater relay cannot be activated
F09 – Incompatible eeprom
F10 – Pressure switch not sensing correctly
F11 – Pump cannot be activated
F12 – Communication error
F13 – Dryer fan or dryer thermistor faulty
F14 – Dryer element faulty
F15 – Dryer element relay faulty
H20 – Not fillings. Check tap, hose and inlet valves
LOCKED – Check interlock
EVO2 and V4 Washing Machines and Washer Dryers
F01 – Motor triac short circuit
F02 – Motor jammed or tacho detached
F03 – Wash thermistor open/short circuit
F04 – Pressure switch jammed on empty
F05 – Pressure switch jammed on full – Check pump for blockages.
F07 – Heater relay stuck
F08 – Heater relay stuck
F09 – Setup error
F10 – Pressure switch not sensing
F11 – Pump cannot be activated
F12 – No communication between cards
F13 – Drying thermistor open/short circuit
F14 – Drying element faulty
F15 – Dryer element relay fault
F17 – Interlock error
F18 – Communication error
H20 – Not filling. Check tap, hose and inlet valves
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Some vented Tumble Dryers
F1 – The level of required dryness has not been reached within the time period. Check that the correct programmer
has been selected
F2 – Thermistor or sensing circuit failure
F3 – Heater plate over temperature. Check the filter and vent hose for a possible blockage
Some Condenser Tumble Dryers with and without lcd
F01 – Short circuit motor triac
F02 – Motor jammed or fan blocked
F03 – Front thermistor open/short circuit
F04 – No pump piloting
F05 – No feedback from the pump
F08 – Static heater relay with contact welded closed
F09 – Eeprom is not programmer or not functioning
F10 – Common of heater open or one shot open
F11 – No pump connection
F12 – Communication error between board
F13 – Rear thermistor open/short circuit
F15 – Dynamic heater relay with contact welded closed
F17 – Master relay welded closed
18.
Kody błędów piekarnika WHIRPOOL
Whirlpool Oven/Range/Stove Fault Codes (Including 2 and 4 digit codes)
Note: Depending upon the brand of appliance, there can be many different names for the 'clock' component.
Electronic Range Control, ERC, Electronic Oven Control, EOC, control board, and clock all refer to the same part.
4 Digit Fault Codes
F1-E0 - EEPROM Communication Error - Disconnect power for at least 30 seconds and then reconnect. Allow at
least a minute after power has been restored and if error code reappears, replace control board (clock).
F1-E1 - EEPROM Checksum Error - Disconnect power for at least 30 seconds and then reconnect. Allow at least a
minute after power has been restored and if error code reappears, replace control board (clock).
F1-E2 - UL A/D Error(s) - Disconnect power for at least 30 seconds and then reconnect. Allow at least a minute
after power has been restored and if error code reappears, replace control board (clock).
F1-E4 - Model ID Error - Disconnect power for at least 30 seconds and then reconnect. Allow at least a minute after
power has been restored and if error code reappears, replace control board (clock).
F1-E5 - Calibration Shifted - Disconnect power for at least 30 seconds and then reconnect. Allow at least a minute
after power has been restored and if error code reappears, replace control board (clock).
F1-E6 - Latch Signal Mismatch Error - Disconnect power for at least 30 seconds and then reconnect. Allow at least
a minute after power has been restored and if error code reappears, replace control board (clock).
F1-E9 - Stack Overflow - Disconnect power for at least 30 seconds and then reconnect. Allow at least a minute after
power has been restored and if error code reappears, replace control board (clock).
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F1-E3 - Wiring Harness Cavity Size Does Not Match Stored Value - Check the jumpers in the harness to make
sure they agree with the actual oven size.
F2-E0 - Shorted Touch Pad (Keypad) - Check the connection between the touch pad (keypad) and control board
(clock) to make sure it is secure. Select the 'cancel' function and wait 60 seconds. If error code reappears then replace
the touch pad, or touch pad and control board (clock) if all one assembly.
F2-E1 - Touch Pad (Keypad) Cable Unplugged - Check the connection between the touch pad (keypad) and
control board (clock) to make sure it is secure. Select the 'cancel' function and wait 60 seconds. If error code
reappears then replace the touch pad, or touch pad and control board (clock) if all one assembly.
F2-E5 - Cancel Key Line Open - Check the connection between the touch pad (keypad) and control board (clock) to
make sure it is secure. Select the 'cancel' function and wait 60 seconds. If error code reappears then replace the
touch pad, or touch pad and control board (clock) if all one assembly.
F2-E6 - Cancel Key Line Open - Check the connection between the touch pad (keypad) and control board (clock) to
make sure it is secure. Select the 'cancel' function and wait 60 seconds. If error code reappears then replace the
touch pad, or touch pad and control board (clock) if all one assembly.
All F3-E Codes - Oven Temperature Sensor (RTD) or Warming Drawer Defect - Replace oven temperature
sensor (RTD).
F4-E1 - Meat Probe Defect - This error indicates a problem with the probe, receptacle, or probe circuit. Check the
probe for pinched wires and make sure there is no condensation or contamination on receptacle. If ok, replace probe.
All F5-E Codes - Door Switch Defect - This occurs when the door switches do not match. If door is latched,
disconnect power from unit and check wires and connections. If damage is found, replace appropriate part. If
connections are not damaged, reconnect power and hold down any key until the F5 error clears. Once the F2 code
appears, select 'cancel' and observe for one minute for errors. If door is NOT latched, disconnect power from unit and
check wires and connections. If damage is found, replace appropriate part. If connections are not damaged, measure
door switch (door open = latch open) and latch switch (unlatch = switch open) and replace either if defective. If
corrections are made during any step, power should be reconnected and the unit should be tested. Press and hold
any key to clear the error code and F2 code should appear. Select 'cancel' and observe for one minute for errors. If
error continues, disconnect power and replace control.
F6-E0 - Return Line Not Connected - This error should appear within 60 seconds after power up to appliance.
Replace control board (clock).
F7-E1 - Common Switch Wire Is Defective - This error occurs when common wire to latch switch and door switch
is shorted. Check all connections at control board and at the latch switch and door switch. If connections are ok, then
check individual switches as outlined for the F5 error code. Note: Double ovens will have two of each switch and one
common wire.
2 Digit Failure Codes
F0 - Control Board Failure - Replace control board (clock).
F1 - Control Board Failure - Replace control board (clock).
F2 - Oven Temperature Is Too High - Check for welded contacts on bake and broil relays. If present, replace control
board (clock). For SELF CLEAN models, check door lock operation. Check sensor, sensor harness, and the sensor
harness connection at sensor and oven control. Also check for any causes of high resistance in the oven temperature
sensor circuit. Remember: The oven control board (clock) measures resistance of sensor circuit, not actual oven
temperature.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F3 - Open Oven Temperature Sensor (RTD) - Replace oven temperature sensor (RTD).
F4 - Shorted Oven Temperature Sensor (RTD) - Replace oven temperature sensor (RTD).
F5 - Control Board Failure - Replace control board (clock).
F7 - Function Key Stuck - Replace control board (clock).
F8 - Control Board Failure - Replace control board (clock).
F9 - Oven Door Lock Failure - Check door lock switches and wiring. Check for stuck lock switch.
Whirpool Duet Front Loading Automatic Washer Fault Codes
FH - Detects No Water Entering Machine or No Pressure Switch Trip - Select 'cancel' twice to clear this code. If
there is NO water in the unit, make sure the valves are turned on all the way. Check for plugged or kinked inlet hoses,
as well as plugged screens in the inlet valves. Verify that the inlet valve is operational. If there is water in the unit,
verify the drain pump is working and the pressure switch hose is in good condition and properly connected. Make sure
there is not a siphon problem and check all hoses for possible leaks. Unplug the unit and disconnect the power to
check all wire harness connections to the inlet valve, pressure switch, drain pump, flow meter, and Central Control
Unit (CCU). Reconnect the unit and power to verify the pressure switch is operational, as well as the flow meter (blow
air through the flow meter and measure resistance). Check CCU is also operational by performing a diagnostic test or
any cycle. Replace failed component.
F02 - Long Drain (Drain Exceeds 8 Minutes) - Select 'cancel' twice to clear error code. Note: You may see a "SUD"
error code appear first during this failure. This should change to the F02 error code after a few minutes. Proceed by
checking the drain hoses for proper connection and kinks. Unplug unit and disconnect power. Check the electrical
connections at the pump and make sure it is operational with no debris or blockage. Reconnect power and plug unit
in. If problem has not been corrected, replace the pump.
F05 - Water Temperature Sensor Error - Unplug and disconnect power to the unit and check all connections to the
water temperature sensor, heating element and element relay. Also check all components for defects. Replace failed
component.
F06 - Drive Motor Tachometer Error (Unable to Detect Motor Speed) - Disconnect power and unplug unit. Check
wire harness connections between drive motor and Motor Control Unit (MCU), and between MCU and the Central
Control Unit (CCU). Reconnect power and plug unit in. Check the MCU by looking for operations of the drive motor,
and check drive motor for powered rotations. Replace failed component. Note: If this failure occurs during high-speed
spin, the door will be unlocked after three minutes.
F09 - Overflow Condition (Pressure Switch Closed Too Long) - Check to make sure drain hose is not plugged or
kinked and unplug the unit and disconnect power. Check wire harness connections to pressure switch, drain pump,
and Central Control Unit (CCU). Check for drain pump failure and clean it of any debris. Check the inlet valve and
pressure switch for proper shut off and operation. Replace failed component. Note: If this error occurs, the door will
remain locked and the drain pump will run constantly even if 'cancel' is selected. Turn off hot and cold water to faucets
and unplug the unit before proceeding.
F10 - Motor Control Unit (MCU) Heat Kink Thermal Trip (Too Hot) - Check for proper installation and ventilation,
and make sure unit is not located near a heat source. Disconnect power and unplug the unit to check wire harness
connections to the motor, MCU, and Central Control Unit (CCU). Check the drive system for any worn or failed
components and reconnect power and plug unit in. Check MCU by looking for operations of the drive motor and check
drive motor for powered rotations. Replace failed component.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F11 - Serial Communication Error between MCU and CCU - Disconnect power and unplug unit. Check wire
harness connections to the motor, Motor Control Unit (MCU), and Central Control Unit (CCU). Check the drive system
for any worm or failed components and reconnect power and plug unit in. Verify CCU is working by performing
diagnostic test or any cycle. Check MCU by looking for operations of the drive motor and check drive motor for
powered rotations. Also check the motor and wire harness. Replace defective part.
F13 - Dispenser Circuit Error - Disconnect power and unplug unit to check mechanical linkage from dispenser
motor to top of dispenser. Check wire harness connections to the Central Control Unit (CCU) and the dispenser motor.
Check dispenser motor for powered rotations. Replace failed component.
F14 - EEPROM Error - Disconnect power and unplug unit. Verify Central Control Unit (CCU) is operating properly by
running a diagnostic test or any cycle. Replace is defective. Note: A power glitch may cause this error. Try unplugging
unit for two minutes to see if that fixes error.
F15 - Motor Control Unit (MCU) Error - Disconnect power and unplug unit to check wire harness connections to the
motor, MCU, and Central Control Unit (CCU). Check the drive belt and reconnect power and plug unit in. Check the
MCU by looking for operations of the drive motor and check the drive motor for powered rotations. Replace failed
component.
FdU - Door Unlock Error - It is possible the door lock mechanism is broken or the door switch/lock unit has failed.
Check the door switch/lock for any debris or foreign objects. Disconnect power and unplug unit to check wire harness
connections to the Central Control Unit (CCU) and the door switch/lock unit. Note: Unit will attempt to unlock itself
during this error six times before displaying this error code. To manually unlock the unit, unplug the power cord from
the outlet and remove the toe panel. Reach up along the inside of the front panel and locate the bottom of the door
latch assembly, where there should be a tear-drop shaped tab. Gently pull the tab down approximately 1/4 inch or until
a 'click' is heard. The door should now be unlocked.
FdL - Door Lock Error - It is possible the door lock mechanism is broken or removed, or the door switch/lock unit
has failed. Disconnect power and unplug unit to check door switch/lock unit. Check the wire harness connections to
the Central Control Unit (CCU) and the door switch/lock unit. Note: Unit will attempt to lock itself during this error six
times before displaying the error code.
SUD - Suds Lock (Too Much Detergent Detected) - Make sure drain hose is not plugged or kinked and disconnect
power and unplug unit. Check wire harness connections to pressure switch, drain pump, and Central Control Unit
(CCU). Make sure the drain pump is free from debris or foreign objects and then reconnect power and plug unit in.
Check drain pump and pressure switch and verify CCU operation by running a diagnostic test or any cycle. Note: This
error may signify a bad pump, an extra heavy load, excessive detergent, or excessive suds. If too much detergent was
used, run the unit through a Rinse/Spin cycle, and then run a Normal cycle without adding detergent.
Whirpool Duet Front Loading Gas and Electric Dryer Fault Codes
PF - Power Failure - PF error code indicates a power failure during the dryer's cycle. Press and HOLD start to
continue the cycle, or press off/pause to clear display.
E1 - Open Thermistor - Replace thermistor.
E2 - Shorted Thermistor - Replace thermistor.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Whirpool Calypso Automatic Washer Fault Codes
PF - Power Failure - PF error code indicates a power failure during the dryer's cycle. Press and HOLD start to
continue the cycle, or press 'Stop/Cancel' to clear display and cancel cycle.
FL - Flood Condition - FL error code will appear when the unit detects an overfill, or excessive amounts of water in
tub. When this error occurs, the pump should be cycled in drain mode for 30 seconds on and 30 seconds off until the
switch resets. Press 'Stop/Cancel' to clear display.
Er - Processor Reset Error - This error will only occur if the unit fails to save cycle information during a power
outage. Press 'Stop/Cancel' to clear display.
LF - Long Fill - If the water fill time exceeds ten minutes, the water valves will be shut off and this error code will
display. Press 'Stop/Cancel' to clear display.
CE - Communication Error - Disconnect power and unplug unit. Check for conformal coating on serial
communication pins between the machine controller and the motor controller. Make sure the harness does not have a
faulty connection by checking the resistance values between serial communication pins with the connectors in place.
Ld - Long Drain - This error code will appear if unit takes longer than 5 minutes to pump out water to the point where
the pressure switch resets. Press 'Stop/Cancel' to clear display.
CA / CI - Average Current Limit / Instantaneous Current Limit - This error code may signify a problem with the
drive motor, thermal protector, or motor controller. Overloading the unit may also cause this problem.
ob - Off Balance - The lid switch must be opened at least once before resetting the cycle. Opening the lid will allow
you to redistribute the load to avoid a further off balance error. Press 'Stop/Cancel' to clear display.
Sr - Stuck Relay - The machine control board may have a bad relay and may need to be replaced. Check pins 1 and
5 of P16 of the machine controller and pins 1 and 2 of P1 of the motor controller. This should have AC line voltage
when the motor controller is powered. Press 'Stop/Cancel' to clear display.
LS - Lid Switch Error - This error will occur if unit cannot detect the lid switch opening or closing. It is also possible
this error code will appear is there is a disagreement between the motor and machine controllers. Open the lid or
press 'Stop/Cancel' to clear display.
Flashing Display Time - Open Lid - This will only occur if the lid is opened during a running cycle. Close the lid
and press 'Start' to continue.
SL - Suds Lock - This error will occur if the unit detects suds but is unable to clean them out. The unit will attempt the
clean out the suds three times before displaying this error. It can also indicate a bad pump, an extra heavy load,
excessive detergent, or excessive suds. Press 'Stop/Cancel' to clear the display
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
19.
Kody błędów zmywarek BEKO
H2
Dishwasher turbidity sensor error
 The turbidity sensor is the sensor in the sump that detects the presence of detergent.
H3
Dishwasher diverter valve position error
 The diverter valve is the valve that controls the water flow to the either the top or bottom spray arms or to both at the
same time.
H4
NTC Error
 The dishwasher cannot read the temperature sensor.
H5
Uninterruptable water inlet error
 The electronic controller of the dishwasher monitors the water counter pulses during every step of the wash
program.
 If the pulses received from the counter at any stage except when the dishwasher is supposed to be filling, and if the
received pulses exceed 0.6 lt. of water then this error will be displayed. When the fault detected, software drives the
drain pump with 1 minute intervals (1 min ON, 1 min. OFF). During this interval if counter pulses stop (the dishwasher
ceases to fill) then program will continue.
 Malfunction of Water-Inlet Valve (stuck as open)
 Malfunction of T7 triac on the electronic board
H6
Water inlet fault
 No water is detected to teh dishwasher or, it fails to fill.
H7
Heating fault
 The dishwasher cannot detect the heater or reach the correct temperature.
20.
Kody błędów piekarnika Hotpoint Ariston
F0
Stuck touch pad
 Usually means that either the touch pad or the oven control (also called clock or ERC) is defective and needs to be
replaced
 If this fault code cannot be cancelled, replace the oven control, touch pad, or both
F1
Stuck touch pad
 Usually means that either the touch pad or the oven control is defective and needs to be replaced
 If this fault code cannot be cancelled, replace the oven control, touch pad, or both
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F2
Overheating detected during baking
 If actual over temperature condition occurred: Look for welded relay contacts on bake or broil relays. If this happens,
replace oven control
 If no over temperature condition occurred: Look for a high resistance connection or any other cause of high
resistance in the oven temperature sensor circuit
 Check sensor, sensor harness and sensor harness connection at sensor and oven control. Replace sensor if found
defective
 Remember: Oven control (ERC) measures resistance of sensor circuit, not actual oven temperature.
F2
Overheating detected during cleaning cycle
 If actual over temperature condition occurred: Look for welded relay contacts. If this happens, replace oven control
 If no over temperature condition occurred: Look for a high resistance connection or any other cause of high
resistance in the oven temperature sensor circuit
 Check sensor, sensor harness and sensor harness connection at sensor and oven control. Replace sensor if found
defective.
 Check door lock switches
 Remember: Oven control (ERC) measures resistance of sensor circuit , not actual oven temperature.
F3
Shorted or open circuit oven temperature sensor
 Check sensor harness and harness connection between oven sensor and oven control
 Replace oven temperature sensor if wiring is ok
F4
Shorted or open circuit oven temperature sensor
 Check sensor harness and harness connection between oven sensor and oven control
 Replace oven temperature sensor if wiring is ok
F7
Stuck touch pad or faulty clock
 Usually means that either the touch pad or the oven control is defective and needs to be replaced
 If this fault code cannot be cancelled, replace the oven control, touch pad, or both.
F9
Lock switch fault detected
 Check wiring to door lock switch; the wire harness may be connected wrong
 Check for stuck lock switch
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
21.
Kody błędów zmywarek Hotpoint & Ariston (bez LCD)
F01
Anti-flood sensor fault

LED 1: ON
LED 2: OFF
LED 3: OFF
LED 4: OFF
Action: We recommend you check for leaks
F02

Water fill solenoid valve, impeller jug or water chamber failure
LED 1: OFF
LED 2: ON
LED 3: OFF
LED 4: OFF
Action: We recommend you check that water is going to the dishwasher, the valve is working correctly, the impeller
jug is functioning correctly, also check the water chamber has no restrictions on the flow rate, if the dishwasher can’t
fill in the correct amount of time the you will get an error.
F03

Water drain failure/ timeout pump problem
LED 1: ON
LED 2: ON
LED 3: OFF
LED 4: OFF
Action: We recommend you check for blockages in the system and if fitted to your sink unit there may be a restriction
there. Debri in the pump housing, faulty pump
F04

Thermostat fault
LED 1: OFF
LED 2: OFF
LED 3: ON
LED 4: OFF
Action: We recommend you check wiring connection and thermostat
F06

Water fill timeout fault
LED 1: OFF
LED 2: ON
LED 3: ON
LED 4: OFF
Action: Please check that the water supply is present and of sufficient pressure, also that the tap is fully on and that
the fill hose is not restricted or kinked. Check that water is going to the dishwasher, the valve is working correctly, and
the impeller jug is functioning correctly, and also check the water chamber has no restrictions on the flow rate, if the
dishwasher can’t fill in the correct amount of time the you will get an error.
F07

Water turbine damaged or fault
LED 1: ON
LED 2: ON
LED 3: ON
LED 4: OFF
Action: Replace water turbine (impeller jug)
F08

Temperature timeout fault
LED 1: OFF
LED 2: OFF
LED 3: OFF
LED 4: ON
Action: We recommend you check heating system element, thermostat, NTC sensor
F09

Software error fault
LED 1: ON
LED 2: OFF
LED 3: OFF
LED 4: ON
Action: this is a fault with the board and normally need reprograming or replacing
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F10

Heating element fault
LED 1: OFF
LED 2: ON
LED 3: OFF
LED 4: ON
Action: We recommend you check the element and replace if faulty see our videos on this.
F11

Wash pump motor failure
LED 1: ON
LED 2: ON
LED 3: OFF
LED 4: ON
Action: We recommend you check the motor and replace if it is faulty. Also check the capacitor for the motor if fitted.
Sometimes the motor can seize due to the seal on the main pump failing.
F12

Main board & Display communication error fault
LED 1: OFF
LED 2: OFF
LED 3: ON
LED 4: ON
Action: We recommend you check the wiring for loose connections or you may have faulty board.
F13

Main board fault
LED 1: ON
LED 2: OFF
LED 3: ON
LED 4: ON
Action: We recommend you check the wiring for loose connections or you may have faulty board.
F15

22.
Virtual sensor error fault
LED 1: ON
LED 2: ON
LED 3: ON
LED 4: ON
Kody błędów płyt indukcyjnych WHIRPOOL
There are 3 types of failures associated with the Cooktop. The description of these failures and the impact
they will have on the rest of the Cooktop are listed in the following.
Failure – Type 1
Failure type 1 comes from the power control board. This failure will affect only one burner. The user may continue to
use the other burners.
Failure – Type 2
Failure type 2 usually comes from the power control board (there could be some exceptions). These failures affect all
burners associated with that power control board; the user may continue to use the burners that belong to the other
power control board.
Failure – Type 3
Failure type 3 comes from the User Interface. This failure disables the entire Cooktop. When this type of failure
occurs, all the burners are switched Off by the User Interface.
F‐12
Coil under current Type 1
Check for 240 volts at connection T2A ‐ T2B or T3A ‐ T3B on the power control board (whichever connection the
burner is plugged into). If voltage is not correct, disconnect power and replace the power control board.
F‐21 Supply power frequency Type 2
Replace the power control board
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F‐25 Stuck fan on power control board Type 2
Check that the cooling fan connector is firmly plugged in. Problem persists‐Replace the cooling fan
F‐36, F37
Temperature sensor is not working Type 1
Check that the temperature sensor is 1000 Ω at room temperature and is firmly plugged in. Problem
persists‐replace the non-working coil and the control board.
F‐40 Power control board failure Type 1 or Type 2
Check that the cable between the User Interface and the power control board is good and properly connected.
Problem persists‐ Replace the power control board.
F‐42 Power supply Type 2
Check for 240 volts AC at the main incoming power supply and check for an open fuse on the EMI filter board.
Problem persists‐Replace the power control board.
F‐47
Power supply from power control board to User Interface is missing or WIDE communication error
between UI and power control board or an open fuse on the filter board Type 2
Check the continuity between L1 on the terminal block and both L1 terminals on the EMI filter board. If there is not
continuity on one or both of these lines, replace the thermos fuse harness. Check the continuity of the fuses on the
EMI board. If either of the fuses is blown, replace with a new one. Problem persists‐Change both control boards.
F‐56
Wrong or invalid UI configuration. Type 3
Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual Configuration Mode.” Problem persists‐ Replace the User
Interface.
F‐58 Wrong or invalid power control board configuration Type 2
Reconfigure the Cooktop following the directions in “Manual Configuration Mode.” Problem persists‐Replace the
power control board.
F‐60 UI does not work Type 3
Replace the User Interface.
F‐61 Power control board does not work
Check that the cables between the User Interface and the power control board are not damaged and are firmly
plugged in. Check for 240 Volts AC at the J1 connector on the power control board. Reconnect power and confirm
voltage reading. If voltage is not correct, disconnect power and have a qualified electrician check the home power
supply. Problem persists‐Replace the cable between the User Interface and the power control board.
C‐81, C‐82
Temporarily over temperature Type 2
Not enough ventilation: Check the Cooktop installation
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
23.
Kody błędów płyty indukcyjnej BOSCH
Please Note that before every repair you should disconnect the appliance from the mains for at least 30
seconds and then reconnect. If a fault display is still present, carry out diagnosis and troubleshooting.
General fault codes Glass ceramic is damp in the area of the touch key Dry and clean the glass ceramic ƒ
Object on the touch key Æ Remove the object
E Continuous operation of touch key See operating instructions (no fault). Childproof lock was inadvertently activated
by the user Æ Press the childproof lock key until the signal sounds (appliance ready for operation again) Automatic
childproof lock is switched on Æ Switch off the childproof lock in the basic settings (c1)
N Key symbol childproof lock See operating instructions (no fault). Basic settings were not restored Æ Run customer
service programmer P2
h / H (resetting to factory settings) or 0 immediately after switching on Virtual residual heat indicator Time shown in
the residual heat indicator (prior to a mains reset) had not yet completely expired Residual heat indicator goes out of
its own accord after a maximum of 60 minutes: h / H or 0 after activation and setting of frying sensor Frying sensor
can be activated and set; settings are not applied, however Defective component Æ Replace faulty components ƒ
Faulty wiring (discontinuity, short circuit, contact resistance, incorrectly plugged) Æ Check all lines and plug
connections between electronic components.
F01. Gray code rotary selector communication error 2. Cooking/frying sensor module communication error 3. Island
master/slave communication error Defective component Æ Replace faulty components
F1 Touch Control NTC fault (only for Pagenaud) The NTC in the intrinsic temperature monitoring system is sending
illogical measurement values Æ Replace Touch Control Æ Allow appliance to cool down. Æ Cancel fault message by
pressing a touch key.
F2 Touch Control switching off due to overheating Touch Control temperature above 105 °C See operating
instructions (no fault). ƒ
F3 Cooking sensor fault, Faulty wiring Check all lines and plug connections Defective cooking sensor Æ Replace
cooking sensor Defective cooking sensor module Æ Replace cooking sensor module See operating instructions
F4 Touch Control switching off due to overheating Touch Control temperature above 120 °C Allow appliance to cool
down. Æ Cancel fault message by pressing a touch key. See operating instructions (no fault).
F6 Temperature increase at the sensor does not correspond to the selected values Defective regulator module Deep
fryer: No oil, or too little (protector switched off) Æ Fill with oil and switch protector on Defective heater Æ Check
heater and replace if necessary No power supply to the heater (defective leads or electronics) Æ Check power supply
and if necessary repair leads or replace electronics Sensor defective or not correctly fixed in place Æ Check sensor
and replace if necessary Defective regulator module Æ Check regulator module and replace if necessary Teppan
yaki: Defective heater Æ Check heater and replace if necessary No power supply to the heater (defective leads or
electronics) Æ Check power supply and if necessary repair leads or replace electronics Sensor defective or not
correctly fixed in place Æ Check sensor and replace if necessary Æ Check regulator module and replace if necessary,
IH5 PH Fault code Description Cause Inspection/rectification/comment Frying sensor temperature too high Æ Allow
frying sensor cooking zone to cool Faulty wiring Æ Check all lines and plug connections Defective frying sensor Æ
Replace cooking zone frying sensor Defective frying sensor module Æ Replace frying sensor module See operating
instructions Teppan yaki and deep fryer Sensor open/short-circuit or incorrect value Æ Replace sensor
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
F7 Frying sensor fault Faulty wiring Æ Check all lines and plug connections Frying sensor temperature too high Æ
Allow frying sensor cooking zone to cool Faulty wiring Æ Check all lines and plug connections Defective frying sensor
Æ Replace cooking zone frying sensor Defective frying sensor module Æ Replace frying sensor module See
operating instructions Tappan yak and deep fryer Sensor open/short-circuit or incorrect value Æ Replace sensor
F8 Cooking time limiter after a while, the cooking zone was switched off automatically by the cooking time limiter the
cooking zone can be operated again immediately. The time depends on the selected heat setting (1 to 10 hours
without setting change). See User manual (no faults). Æ Check all lines and plug connections
F9 Piezo Control fault Æ Replace Piezo Panel Data transfer fault between Piezo Panel and control/display module Æ
Replace control/display module 1.2 Touch Control fault codes Æ Replace the electronics module
ErXY Internal Touch Control fault not relevant for fault rectification XY corresponds to a number from 00 to 99 Æ
Note the following special cases Cooking zones next to the control module in Æ Allow appliance to cool down.
operation for long periods and using high power
Er21 and signal Control module overheating Æ Press the touch key to switch off the acoustic signal ƒ Electrical link
between two touch keys Æ Remove electronics and check all touch keys (visual inspection). Refit electronics correctly
Er22 Touch key fault, Electrical link between two touch keys Æ Remove electronics and check all touch keys (visual
inspection). Refit electronics correctly, Defective touch key Æ If the fault is still present, replace the Defective touch
key Æ If the fault is still present, replace the electronics
Er25 Faulty electronics connection Faulty electronics connection Æ Check the connections 1. Flat conductor
between Touch Control and relay circuit board incorrectly plugged Æ Check that flat conductor is plugged straight
Er26 Relay circuit board fault and firmly 1. Flat conductor between Touch Control and relay circuit board incorrectly
plugged Æ Check that flat conductor is plugged straight 2. Defective relay circuit board Æ Replace complete Touch
Control
Er38 Hall sensor fault at TwistPad/TipPad, Control knob incorrectly positioned Æ Fit the control knob in the correct
position TipPad incorrectly operated (TipPad turning handle pushed like TwistPad turning handle) Æ Operate TipPad
correctly (tip function) – see operating instructions (not a fault) Defective TwistPad/TipPad Æ Disconnect the
appliance from the mains for 30 seconds and then switch on again Æ If the fault has still not been rectified, replace
the TwistPad/TipPad Defective TwistPad/TipPad Æ Disconnect the appliance from the mains for 30 seconds and then
switch on again Æ If the fault has still not been rectified, replace the TwistPad/TipPad Æ Check the mains
connections
Er42 Power supply fault Faulty voltage Æ Replace the electronics module Disconnect the appliance from the mains
immediately Excess voltage in the electronics due to a faulty connection or wiring fault
U240, U400 Excess voltage Æ Check the mains connection and wiring Disconnect the appliance from the mains
immediately Æ Check the mains connection and wiring No display or function when the main switch is activated ƒ
Excess voltage in the electronics due to a Safety switch-off due to excess voltage faulty connection or wiring fault ƒ
No mains voltage The safety switch-off function protects the appliance in the event of a faulty connection
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
24.
Kody błędów płyt indukcyjnych / ceramicznych ELECTROLUX
E0
Configuration Error of Interface - Exchange Interfaces
E1
Compatibility failure - Exchange Interfaces
E2
N/A
E3
Overvoltage; wrong connection - Check power supply
E4
Temperature sensor coil defect - The zone with the defect sensor displays “E” or “?” Change the Coil of the
displayed zone
E5
Supply voltage out of range - 1. Check Voltage and Frequency 2. Exchange module left side
E6
Induction module defect - Change module left with power supply
E7
“E7” in Timer display + “E” or “?”in the left zones - Change induction module on the left side
“E7” in Timer display + “E” or “?”in the right zones - Change induction module on the right side
E8
Communication error with the power board - 1. Check supply connection 2. Check wiring between
interface and power board 3. Change induction module
E9
Internal interface error - Exchange interface with silicone carrier
Remark for hobs with left and right interface:
If an Error occurs the hob switches off automatically. Switch the hob on again the error is displayed again. Afterwards
the Error disappears and the defect side is shown by the displays “?” for barograph or “E” in the 7-segment displays.
E0
Configuration Error of Interface - Exchange Interfaces
E1
Compatibility failure - Exchange Interfaces
E2
Pot detection error - If pot detection is available change Pot detection electronic
E3
N/A
E4
N/A
E5
Supply voltage out of range, one phase missing - 1. Check Voltage and Frequency
2. Exchange module right side
E6
Induction module defect - Change module left with power supply
E7
“E7” in Timer display + “E” or “?”in the left zone - Exchange displayed heater with pot detection senor and
calibrate new
E8
Communication error with the power board - 1. Check supply connection
2. Check wiring between interface and power board 3. Change induction module
E9
Internal interface error Liquid blocks interface - Exchange interface with silicone carrier
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
25.
Kody błędów pralek LG
PE - Błąd czujnika poziomu wody (presostatu)
FE - Przepełnienie zbiornika
dE - Niezamknięte drzwiczki wsadu
IE - Zbiornik nie napełnia się wodą
OE - Brakuje odprowadzenia wody
UE - Wystąpiło niewyważenie bębna
tE - Niedopuszczalna temperatura wody
LE - Błąd blokady
CE - Przeciążenie silnika napędowego
Е3 - Błąd określenia załadunku
АЕ - Błąd auto wyłączenia
Е1 - Wyciek wody pod pralkę
HE - Uszkodzona grzałka wody
SE - Błąd czujnika Halla silnika napędowego
26.
Kody błędów pralek GORENJE, WA-101/121/132/162/162Р
F1 - Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika temperatury
F2 - Przy poborze wody w wyznaczonym czasie w zbiorniku nie został osiągnięty zadany poziom
F31 - Problemy z tacho - nie dociera z niego do elektronicznego sterownika sygnał sterowania
F32 - Wadliwe połączenia sterowania silnikiem napędowym
F4 - Temperatura wody w zbiorniku nie osiąga zadanej wartości w wyznaczonym czasie
F41 - Wyższa niż dopuszczalna temperatura wody w zbiorniku
F43 - Szybkość narastania temperatury wody w zbiorniku pralki wyższa od dopuszczalnej
F5 - Brakuje odprowadzenia wody ze zbiornika lub w trybie wypuszczania wody poziom wody w przeznaczonym
czasie nie osiągnął położenia - PUSTY ZBIORNIK
F61 - Niskie obroty bębna w trybie wirowania
F63 - Brak komunikacji między sterownikiem elektronicznym i układem elektronicznej regulacji silnika napędowego
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
27.
Kody błędów pralek HAIER
bLoC PunP – Water not draining out / No drain - Check for clogs in the house drain for the washer, Be sure there
are no clogs or bends in the washer drain hose, Check the filter in the drain pump for a clog, If the drain pump is not
working it will need to be replaced.
no tAPS – Not filling up with water - Make sure water supply valves behind the washer are fully open, Check for a
siphon problem, If the water inlet valve assembly is bad then replace it.
Err1 – Washing machine door error detected = Not closed - Check that door is closed, Cycle power to the
machine, Check wiring to door lock, Check PCB.
Err2 – Water has not drained from the washer - Check drain pump, Check wiring, Check water level sensor,
Check connections to water valve & PCB.
Err3 – Detected washer temperature sensor error - Check connections to washer temperature sensor, Check
temperature sensor.
Err4 – Washer heating element fail - Clothing overload of washer, Check washer heating element, Check wiring,
and Check thermistor.
Err5 – Water level not reached expected level - Check for leaks, Check water supply, Check water inlet valve,
Check wiring to water inlet valve, Check wiring to PCB & PCB
Err6 – Washing machine motor speed incorrect - Check motor connection, Check motor tachometer unit,
abnormal load condition, Check wiring to motor.
Err7 – Motor speed error detected - Unplug washer, reconnect loose wires on drive motor, Replace the wire
harness if faulty, If wire harness connection good then replace the drive motor.
Err8 – Washer has overfilled with water - Unplug the washer, Replace the water inlet valve assembly if the washer
keeps filling when unplugged.
ErLC – Door lock has failed - Unplug the washer, Reconnect loose wire harness connections to the door lock
assembly, Replace the wire harness if damaged, if the wire harness is okay, replace the door lock assembly.
ErUL – Door lock failure - Unplug the washer and reconnect any loose wire harness connections on the door lock
assembly, Replace the wire harness if damaged, if the wire harness is good, replace the door lock assembly.
EUAr – Communication failure between display board and power board - Unplug the washer, reconnect any
loose wire harness connections between the display board and the power board, Replace the wire harness if bad, If
the wire harness is good, replace the display board, If the problem does not go away then replace the power board.
Unb – Unbalanced wash load - Redistribute the washer clothing load and restart the wash.
PF – Voltage is less than 93 Volts AC - Unplug the washer and inspect the power cord, if the power cord is okay,
have electrician fix power supply to the washing machine.
CLrF – Too much detergent suds - Use the right amount of high efficiency HE detergent to not have excessive
suds.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
28.
Kody błędów zmywarki HAIER
Error Code E1 - The door is NOT closed properly.
Error Code E2 - The temperature of inlet water is out of range.
Error Code E3 - The water in the dishwasher is not to the correct level.
Error Code E4 - Open the dishwasher door and remove the filters and check the filters in the bottom of the
dishwasher are clear of debris.
Error Code E5 - Low or no water pressure. Check the water supply is turned on and has sufficient pressure.
Error Code E6 - Locate the water supply valve, and shut off the supply, which will prevent any more water from
flowing to the dishwasher.
29.
Kody błędów zmywarki SAMSUNG
Error Code: 0E - OVER-FLOW ERROR Overflow error
Error Code: 4E - WATER SUPPLY ERROR No water detected in the tub for 5 minutes after start of dishwasher
Error Code: 4E1 - Water entering the dishwasher is more than 175 degrees
Error Code: 5E - WATER DRAIN ERROR Not draining or not draining fast enough
Error Code: 6E - WATER DRAIN ERROR Not draining or not draining fast enough
Error Code: 9E - Low water level error
Error Code: bE2 - Stuck button on the control panel
Error Code: HE - WATER HEATER ERROR Heater failure
Error Code: HE1 - The thermistor (temperature sensor) detects 176 degree water or above in the tub
Error Code: Flashing “Heavy” - Water leak
Error Code: Lights Highlighted – Heavy, Delicate and Quick - Temperature Sensor error
Error Code: Lights Highlighted above Delicate and Quick - Dishwasher thinks that the door is open.
Error Code: LE - Water leak detected
Error Code: oE - Overflow error
Error Code: PE - Half-load error
Error Code: SE - WATER DRAIN ERROR Not draining or not draining fast enough
Error Code: tE1 - Thermistor (temperature sensor) error
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
30.
Kody błędów pralek SAMSUNG
After 2014 Before 2014
Old Code
code
code
1C
1E
E7
Cause
Water level sensor Issue
Solution
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
· If problem persists please call
Customer Careline*
3C
3E
EA
3C1
3E1
EB
3C2
3E2
3E2
3C3
3E3
3E3
3C4
3E4
3E4
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
Motor defect
· If problem persists please call
Customer Careline*
· Check water supply is turned on and
that there is adequate water pressure
(min:0.5bar, max: 8bar).
4C
4E
E1
Water supply error. The appliance
· Check to see if the water hoses are not
is not detecting that the unit is
kinked. Check Inlet filters inside end of
filling with water.
Water Valve.
· If water supply is OK please
call Customer Careline*
4C1
· Check water hose is connected to a
cold supply and not a hot supply. Cold
water is usually indicated by a blue tap.
4E1
4Ed
4C2
Water temperature issue
· If problem persists please call
Customer Careline*
4E2
· Check drainage pump filter for
blockages (e.g. lint, coins hair, clips)
5C
5E
E2
Water drainage issue. Water is not
draining from appliance
· Check drain hose and waste
connection for kinks and blockages.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Then select a spin cycle to drain
the remaining water in the appliance.
6C
8C
6E
8E
6E
8E
Water heater not functioning
· Please call the customer Careline*
Over current error
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
· If problem persists please call
Customer Careline*
9C1
9E1
PH1
Power error
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
· If problem persists please call
Customer Careline*
9C2
9E2
Plo
Power error
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
· If problem persists please call
Customer Careline*
AC
AE
13E
Signal communication error
between Main PCB and Sub PCB
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
· If problem persists please call
Customer Careline*
Bc
bE
bE
Motor issue
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
· If problem persists please call
Customer Careline*
bC1
bE1
12E
Power button issue
· Button held in too long. Check whether
any of the buttons are sticking or are
stuck in. Disconnect appliance from
mains and clean the buttons with a
lightly dampened cloth.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
bC2
bE2
14E
Control button issue
· Button held in too long. Check whether
any of the buttons are sticking or are
stuck in. Disconnect appliance from
mains and clean the buttons with a
lightly dampened cloth.
· If problem persists please call
Customer Careline*
bC3
CC
bE3
CE
18E
E8
Button defective
Water cool down issue
· Please call the customer support team*
· Check water hose is connected to a
cold supply and not a hot supply. Cold
water is usually indicated by a blue tap.
· If problem persists please call
Customer Careline*
dC
· Check that the door is closed fully.
dE
· Check nothing is trapping in the door.
dC1
dE1
Ed
Door issue
· Check unit is not overloaded.
· If problem persists please call
Customer Careline*
dC2
dE2
dE2
On/Off switch error
· Button is being operated continuously.
Please disconnect appliance from mains
wait 5 minutes and then try again.
· If problem persists please call
Customer Careline*
Fan error
·Please call the customer Careline.
Water temperature issue
· Please call the customer Careline*
E5
Water heater not functioning
·Please call the customer Careline*
HE2
HE2
Dryer heater not functioning
·Please call the customer Careline*
HE3
HE3
Steam function does not operate
normally
· Please call the customer Careline*
FC
FE
FE
HC
H1
H1
HC1
HE
HE
HC1
HE1
HC2
HC3
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
HOT
HOT
HOT
LC
LE
E9
LC1
LE1
11E
Appliance too hot
· Check that the level of the drain hose is
not lower than the base of the washing
machine. Additionally check for a water
leak. If no trace of water, switch off the
Natural drain/Water leak - Low
water level detected during cycle. power, reconnect and try again.
· If problem persists please call
Customer Careline*
OE
OC/OF
E3
· This is not a fault; appliance fan will
continue to run until the appliance is cool
enough for the washing to be removed
(55°C). Then the door will unlock. – This
prevents heater faults.
Overflow error
· Too much washing powder/liquid may
have been added. Switch off the power
to the appliance, wait 30 seconds then
Switch the power supply back on. The
drain pump should operate to drain the
washing machine.
OF
· If problem persists please call
Customer Careline. *
t1
t1
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
t2
t2
t2
tSt
tSt
tSt
t1
Appliance in test mode
· If problem persists please call
Customer Careline*
· This is not a fault.
Sud/Suds
Sud
Sud
· The appliance will usually cure this
fault on its own, however if it does not
This occurs when too much foam you will need to run either an "Eco drum
is detected and is displayed whilst clean" cycle (some models) or a 90°C
cotton cycle with no detergent or
foaming is being removed.
washing load.
· To prevent this from happening please
reduce the quantity of detergent used.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
tC
tE
EC
Temperature sensor issue
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
programme.
· If problem persists please call
Customer Careline*
tC1
tE1
tC2
tE2
tE2
tC3
tE3
tE3
UC
tE1
UC
Temperature sensor error
· Please call the customer Carelin*
· Switch off the appliance at the mains
then wait 30 seconds. Switch appliance
back on again and start a new
Excessive fluctuation in the supply programme.
voltage
· If problem persists please call
Customer Careline*
· This is not a fault. The appliance is
detecting an unbalanced load and is
stopping the spin for safety reasons.
UC
UE
E4
· To help prevent this from occurring
please redistribute washing by adding or
removing items to ensure a more
Unbalanced error - The load in the balance load.
drum is unbalanced.
· Single large/heavy items such as bath
mats or large towels are unlikely to spin
on their own so please add 2/3
additional towels and put on another
spin cycle.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
31.
Dodatek bonusowy
Tryb serwisowy pralki SAMSUNG
Hold down the wash and temp buttons whilst then pressing the power button.
After about three seconds the display will show “t1” and the buttons can then be released.
Press the “Start” button and the machine will then enter the test cycle. You can end the test cycles at any stage by
pressing the power button once more.
Hotpoint Indesit – schemat silnika indukcyjnego.
The new range of EVOII washing machines has a machine fitted with three-phase motor.
Compared with the commutator motor there are no brushes and the stator is delta connected internally as shown in
the diagram below. Compared with models fitted with a traditional commutator motor the power card is different and
becomes a special code for three-phase machines. The three-phase motor has a thermal protector that cuts in turning
off the supply to the power part of the electronic card and also to the motor. The diagram below shows you the
connection diagram of the windings as well as the pin assignments to the motor.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Tryb sprawdzania błędów w pralce BEKO
Użytkownik może również zobaczyć kod usterki, jeżeli podczas wykonywania przez niego programu naciśnie i
przytrzyma przez 6s pierwszy z lewej przycisk funkcji dodatkowej (Express). Wówczas przycisk
„Start/Pauza/Anulowanie” zacznie migać następnie zapalą się odpowiednie diody sekwencji programu (kluczyk, pranie
wstępne, pranie zasadnicze) w zależności od rodzaju błędu. Po 3s po wejściu w tryb użytkownika pralka wróci do
trybu wybierania programu. Wówczas należy nacisnąć przycisk Stary/Pauza/Anulowanie, aby rozpocząć
wykonywanie programu. Aby wykasować błąd należy po wyświetleniu kodu błędu nacisnąć przycisk
Start/Pauza/Anulowanie i przytrzymać dopóki lampki nie zgasną. Uwaga, jeżeli nie jesteście pewni czy rozwiązaliście
problem lub musicie wymienić elektroniczny moduł sterowania wówczas nie należy wykasować błędu. Funkcja ta
może pomóc zdiagnozować usterkę oraz skrócić czas naprawy, dlatego przed wyjazdem na naprawę należy zawsze
poprosić użytkownika, aby zobaczył kod błędu i wam go przekazał.
Tryb serwisowy AMICA PAxxxxxxxx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Trzymając przycisk START przekręcamy pokrętło na pozycję 7.
Zacznie migać lampka GOTOWA.
Nie puszczając przycisku START przekręcamy pokrętło na pozycję 8.
Zwalniamy przycisk START - zmienia się w tym czasie kombinacja świecenia diod.
Wracamy pokrętłem na pozycję 1, czekamy na zmianę kombinacji świecenia diod.
Wciskamy przycisk START - powinny zaświecić się diody GOTOWA - PRACUJE - KONIEC
Przekręcamy pokrętło na pozycję 2 wciskamy START, 3 wciskamy START itd. aż do pozycji 15.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Odczytywanie kodów błędów pralki ELECTROLUX.
Ostatni alarm jest zapisywany w pamięci elektroniki pralki. Aby go odczytać, należy wejść do programu
diagnostycznego:
WERSJA Z PRZYCISKAMI W POZIOMIE:
- trzymając wciśnięte Start/Pauza i inny przycisk opcji, przekręcić pokrętło selektora ( z pozycji „wyłączony”) na 1
pozycję w prawo ( zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
WERSJA Z PRZYCISKAMI W KOLUMNACH:
- trzymając wciśnięte 2 lewe górne przyciski, przekręcić pokrętło selektora ( z pozycji „wyłączony”) na 1 pozycję w
prawo ( zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Dalsze postępowanie jest wspólne dla wszystkich pralek:
- przytrzymać przyciski jeszcze ok.2s, aż diody zaczną migać
- następnie przekręcić selektor w prawo na 10 pozycję.
Miganie diody przycisku start odpowiada drugiej cyfrze kodu usterki ( jedności)
Miganie diody „koniec programu” odpowiada pierwszej cyfrze kodu usterki
( dziesiątki=grupa usterek – jak dla użytkownika).
Obydwie diody migają w taki sam sposób: świecenie=0,4s, zgaszona=0,4s i 2,5s
przerwy między sekwencjami.
Cyfry reprezentowane w kodzie heksadecymalnym ( szesnastkowym) przez litery:
A=10 (mignięć)
B=11 (mignięć)
C=12 (mignięć)
D=13 (mignięć)
E=14 (mignięć)
F=15 (mignięć)
Błędy konfiguracji pralki wyświetlane są za pomocą migających wszystkich diod panelu obsługi, co może
jednoznacznie wskazywać na uszkodzenie modułu elektroniki.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl
Indesit – opis wyprowadzeń modułu.
ZimTech Piotr Zimny
ul. Przy Bażantarni 13/31A
02-793 Warszawa
tel. 666-551-662
www.zimtech.com.pl

Podobne dokumenty