Zalacznik nr 1 - metryka filmu

Transkrypt

Zalacznik nr 1 - metryka filmu
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu na film promocyjny o Wrocławiu
METRYKA FILMU REKLAMOWEGO
Pieczątka producenta
Tytuł:
Reżyser
Rodzaj filmu
Eksploatacja
Autor scenariusza
Udział procentowy
Metraż- czas fimu
Rok produkcji
Autor dialogów
Udział procentowy
Metraż – czas dialogów
Zleceniodawca
Utwory wchodzące w skład filmu:
Tytuł utworu
Rodzaj utworu
kompozytor
Autor tekstu
Nazwisko
wykonawcy
Właściciel
praw
metraż
czas
---------------------------------------------------------------------------------------------------Podpis oraz pieczęć osoby odpowiedzialnej za sporządzenie metryki

Podobne dokumenty