Prof, dr hab. Jerzy Robert Ladny Konsultant Krajowy w dziedzinie

Komentarze

Transkrypt

Prof, dr hab. Jerzy Robert Ladny Konsultant Krajowy w dziedzinie
Prof, dr hab. Jerzy Robert Ladny
Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
ZAKLAD MEDYCYNY RATUNKOWEJ I KATASTROF
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIALYMSTOKU
HI
15-295 Biatystok, ul. Szpitalna 37,
tel. 85 686 50 18
e-mail: [email protected]
http://\\AVAv.medvc\na-ratunko\va.com/
RPU/64595/2015 P
Data:2015-05-15
10:00890200444122
Biatystok. 2015-05-13
ul Miodpwa 15. 00-952 Wartzawa
dn.
2015 -05- 1 5
Sz. Pan mgr Mateusz Komza
Dyrektor Departanientu Spraw Obronnych,
Podpis..J
Zarz^dzania Kryzysowego, Ratownictwa
Medycznego i Ochrony Intbrmacji Niejavvnych
Ministerstwa Zdrowia.
Zwracam si^ z uprzejm^ prosb^ o rozeslanie za posrednictwem Ministerstwa Zdrowia
i Urz^dow Wojewodzkich nast^puj^cego Z A L E C E N I A D L A PERSONELU S Z P I T A L N Y C H
ODDZIALOW R.4TUNKOWYCH/IZB P R Z Y J ^ C :
,.W ramach post^powania ratunkowego u pacjenlow nieprzytomnych, u ktorych wywiad
moze wskazywac na wychlodzenie. obowi^uje dokonanie pomiaru temperalury gt^bokiej. W
przypadku stwierdzenia temperatury gl^bokiej ciala ponizej 28 stopni Celsjusza, zaleca si?
konsultacj? teiefoniczn^ z lekarzem dyzumym Oddzialu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(OAilT) najbiizszego szpitala w ktorym oprocz OAilT zlokalizowany jest rowniez oddzial
kardiochirurgii, a tym samym istnieje mozliwosc zastosowania ogrzewania pozaustrqjowego
za pomoc^ systemu kr^enia pozaustrojowego (CPS) lub E C M O . "
Zalecenie powstato w^ toku wspolnych prac zespolu w nast^puj^cym skladzie: Prof, dr
hab. n. med. Jerzy Robert Ladny. Prof, dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, Prof, dr hab. n. med.
Piotr Knapik, dr hab. n. med. Rafal Drwila, lek. med. Sylweriusz Kosiiiski, dr n. med. Tomasz
Darocha
Z powazaniem:
ds-MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Podobne dokumenty