Rodless Pneumatic Cylinder Siłowniki beztłoczyskowe CPP

Komentarze

Transkrypt

Rodless Pneumatic Cylinder Siłowniki beztłoczyskowe CPP
CPP „PREMA” S.A.
Ul. Wapiennikowa 90
25-101 Kielce
Tel. +48 41 361-95-24
Fax. +48 41 361-91-08
www.prema.pl
[email protected]
Siłowniki beztłoczyskowe
ZS
Siłowniki standardowe
ZF
Siłowniki z prowadzeniem
ZK
Siłowniki beztłoczyskowe skrócone
ZG Siłowniki beztłoczyskowe chwytakowe
Rodless Pneumatic Cylinder
ZS
Standard cylinder
0-stroke compatible
ZF
Guiding cylinder
with external guide
ZK
Short cylinder
0-stroke up to 42 % shortened
ZG Gripping cylinder
Grab- and spring functions
Open-and closing functions
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Typy siłowników
Summary
ZS
Siłowniki beztłoczyskowe
standardowe
Wymiary montażowe
standardowe
Standard cylinder
With identical fitting length as
existing cylinders without
piston
0 – stroke compatible
Siłowniki beztłoczyskowe
skrócone
Siłowniki o wymiarach
skróconych w stosunku do
siłowników standardowych o
42%
Short cylinder
With extremely shortened
fitting length
0 – stroke up to 42% shorter
Siłowniki beztłoczyskowe z
prowadzeniem
Z zewnętrznym elementem
prowadzącym w celu
zwiększenia dopuszczalnych
obciążeń roboczych
Guiding cylinder
With external and adjustable
slide guide
For high loads
ZP
Siłowniki beztłoczyskowe
równoległe
Dla dużych obciążeń i
momentów działających w
różnych kierunkach,
dwustronnego działania
Parallel cylinder
for high loads and moments
in every direction
double action force
central port
ZGS
ZGK
ZGF
ZGFK
Siłowniki beztłoczyskowe
chwytakowe
Z funkcją chwytania i
przenoszenia, występują jako
zamykające lub otwierające
Gripping cylinder
Gripping and clamping
functions
Opening & closing functions
ZTS
ZTK
ZTF
Siłowniki beztłoczyskowe
typu Tandem
Dostosowane do dużych
obciążeń i przenoszenia
momentów działających na
siłownik
Tandem Cylinder
for high moments in
longitudinal direction
ZDS
ZDK
ZDF
ZDFK
Siłowniki beztłoczyskowe
dwustronnego działania
Działające z siłą w dwóch
kierunkach do zaciskania,
przenoszenia itp.
Double Action Cylinder
double action force
pressing, embossing,
punching
etc.
FB
MB
PB
KT
Akcesoria
Do montażu jednostek
posuwowych
Accessories
ZSS
ZK
ZKS
ZF
ZFF
ZFK
ZFU
ZFB
Łączniki krzyżowe
Łączniki prostopadłe
Mounting brackets
Middle support
Swinging bridge
Cross support
etc.
Strona 1
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Informacje techniczne
Konstrukcja
Construction
Technical Information
Siłowniki beztłoczyskowe z
bezpośrednim połączeniem zespołu
tłoka z suwakiem przez kanałek w tulei.
Siłownik mogą być wyposażone w
zewnętrzne prowadzenia zwiększające
możliwość przenoszenia dużych sił i
momentów. Siłowniki posiadają magnes
(BSPT) do współpracy z czujnikami
położenia tłoka.
Skoki robocze o długości do 6000 mm,
dłuższe skoki na zamówienie
Zakres skoków
roboczych
Stroke
Pozycja pracy
Fitting position
variable up to 6000mm, higher on
request
Dowolna
Typ siłownika
Operation
Variable
Siłowniki dwustronnego działania z
amortyzacją pneumatyczną w
krańcowych położeniach
double acting with adjustable end-oftravel cushioning
Ciśnienie pracy
Operating pressure
2 -8 bar
Temperatura pracy
Operating temperature
Medium robocze
Medium
Materiały konstrukcyjne
Material
Amortyzacja
pneumatyczna
Cushioning
Rodless cylinder with direct power
transmission through the tube slot
onto the yoke
-20°C - +80°C
Sprężone powietrze filtrowane do 40 μm
i naolejone lub powietrze suche
filtrowane do 10 μm
Części aluminiowe wykonane z profilu
wyciskanego, uszczelnienia wykonane z
elastomerów olejoodpornych i tworzyw
sztucznych
Amortyzacja pneumatyczna w
krańcowych położeniach regulowana w
zakresie od 0 do 100% poprzez obrót
śruby regulacyjnej o kąt 90°
Filtered and slightly oiled or not
lubricated compressed air
Aluminum parts made of high-strength
alloy, sealing parts made of oil resistant
plastics and elastomers
The mode of operation of the new pintype cushioning is similar to an injection
pump, which means that the flow rate ist
changed by turning a control edge. A
turning angle of 90° is sufficient for
altering the cushioning effect from 0 to
100 %.
Waga
Weight
Średnica D Siła / 6 bar
siłownika
Force / 6 bar
cylinder
Długość
amortyzacji
Cushioning
ZS
ZK
ZF
ZFF
ZFK
Waga / Skok
Weight /stroke
18
140 N
15 mm
0.3 kg
0.2 kg
0.4 kg
0.6 kg
0.3 kg
1.5 kg /1000mm
25
270 N
18 mm
0.6 kg
0.4 kg
0.9 kg
1.1 kg
0.6 kg
2.6 kg /1000mm
32
440 N
24 mm
1.1 kg
0.7 kg
1.5 kg
2.2 kg
1.2 kg
3.6 kg /1000mm
40
680 N
34 mm
1.8 kg
1.2 kg
2.8 kg
3.8 kg
2.0 kg
4.8 kg /1000mm
50
1060 N
40 mm
3.2 kg
2.0 kg
4.9 kg
6.4 kg
3.2 kg
7.4 kg /1000mm
63
1680 N
49 mm
5.6 kg
3.2 kg
8.0 kg
10.4 kg
6.4 kg
10.0 kg /1000mm
Strona 2
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Cechy konstrukcyjne
Advantages
•
Siłowniki posiadają tuleję kształtową wykonaną
jako wyciskany profil aluminiowy o dużej
sztywności.
•
High-strength aluminium-extruded section to
reduce deflection and increase the slot width
•
•
Front and side wipers on the yoke
Suwak wyposażony jest w zgarniacze
zewnętrzny i czołowy
•
•
Grooves in tube profile for fixing various
assessors
Kanałki w profilu umożliwiają montaż różnych
typów akcesoriów i czujników położenia
•
Fixation at the front can be turned by 4 x 90°
•
Elementy mocujące mogą być obracane o kąt
90°
•
New pin type cushioning
•
Large clamping surface on the yoke
•
Nowoczesne rozwiązanie z iglicą amortyzacji
•
Guiding over the entire stroke length
•
Duża powierzchnia do mocowania na suwaku
•
Przy dużych długościach skoków roboczych
możliwość zewnętrznego prowadzenia suwaka
•
Możliwość wykonywania przyłączy z jednej
strony siłownika
•
Możliwość przenoszenia dużych sił i momentów
•
Mocowanie prowadzenia możliwe również po
instalacji siłownika
•
One-side connections possible
•
Torsion-proof
•
Exchangable wear parts
•
High section modulus in all load directions
•
Adjustable slide guides save additional
guiding systems
•
Carriage can be installed at a later date
b
Hu oke
r
St
E
s
in
r
pa
a
Sp
un
ce
g
v
sa
in
g
Informacje dodatkowe dla siłowników typu ZK w
wersji krótkiej
Additional benefits of ZK Short Cylinder
•
Wymiar bazowy (dla skoku 0 mm) krótszy o 42%
•
Basic length (0-stroke) up to 42% shorter
•
Oszczędzanie miejsca pod zabudowę w porównaniu
ze standardowym siłownikiem tłoczyskowym.
•
•
Space-saving also in comparison to short –
stroke standard cylinders with piston rod
Krótsze wymiary montażowe.
Redukcja kosztów wynikająca z kompaktowej
konstrukcji
•
Shorter total fitting length
Money-saving compact construction
•
•
Strona 3
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Obciążenia
Loads
Wszystkie wartości sił i
momentów odnoszą się
dla prędkości
v < 0.35m/s.
Zastosowanie się do
poniższych parametrów
gwarantuje dużą trwałość,
minimalny poziom hałasu i
uzyskanie optymalnych
parametrów pracy.
Większe prędkości ruchu
ograniczają podane
wartości sił
Siłownik beztłoczyskowy typu ZS standardowy
Uwaga: Σ F = Fzul =
Tłok
Piston
Ø
18
25
32
40
50
63
vmax ≤ 0.35m/s
Fx (N)
Fy (N)
Fz (N)
Ciśnienie zasilania
6 bar
140
270
440
680
1060
1680
80
110
165
225
325
435
300
480
650
800
1060
1680
All data concerning forces
and torques refer to a
speed of
v < 0.35m/s.
Observation keeping the
indicated values ensures
maximum service life,
minimum noise and
optimum operating results.
Higher speeds reduce the
admissible forces.
ZS Standard cylinder
Fx2 + Fy2 + Fz2
F zul. przy prędkości v
Momenty / Torques
Fzul przy Fzul. przy Fzul. przy Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
0.75 m/s
1 m/s
1.5 m/s
Fy/Fz
Fx / Fz
Fx / Fy
80
155
280
500
790
1500
40
90
155
290
420
850
20
40
70
125
195
370
1
2
3.5
5.5
10
16
Siłownik beztłoczyskowy typu ZK w wersji skróconej
Tłok
Piston
Ø
vmax ≤ 0.35m/s
Fx (N)
Fy (N)
Fz (N)
Ciśnienie
zasilania
3
13
25
40
65
100
3
13
25
40
65
100
ZK Short cylinder
F zul. przy prędkości v
Momenty / Torques
Fzul. przy Fzul. przy Fzul. przy Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
0.75 m/s
1 m/s
1.5 m/s
Fy/Fz
Fx / Fz
Fx / Fy
6 bar
18
25
32
40
50
63
140
270
440
680
1060
1680
40
55
70
100
140
180
140
230
320
400
480
590
40
90
200
420
750
1500
25
50
110
240
440
850
10
25
45
110
190
380
0.4
0.7
1.0
2.0
3.5
5.0
Siłownik beztłoczyskowy typu ZF z prowadzeniem
Tłok
Piston
Ø
vmax ≤ 0.35m/s
Fx (N)
Fy (N)
Fz (N)
Ciśnienie
zasilania
1.7
2.7
5.0
8.5
13.0
18.0
1.7
2.7
5.0
8.5
13.0
18.0
ZF Guiding cylinder
F zul. przy prędkości v
Momenty / Torques
Fzul. przy Fzul. przy Fzul. przy Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
0.75 m/s
1 m/s
1.5 m/s
Fy/Fz
Fx / Fz
Fx / Fy
6 bar
18
25
32
40
50
63
140
270
440
680
1060
1680
370
800
1200
1600
2100
2800
370
800
1200
1600
2100
2800
100
280
510
1000
1500
2500
58
160
300
550
850
1400
26
65
140
250
380
610
3.5
10
25
40
80
110
6
20
45
75
150
250
6
20
45
75
150
250
Strona 4
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
ZFF Siłownik beztłoczyskowy
z podwójnym prowadzeniem
Tłok
Piston
Ø
18
25
32
40
50
63
ZFF Guiding cylinder
with 2 guide carriages
vmax ≤ 0.35m/s
Fx (N)
Fy (N)
Fz (N)
Ciśnienie zsilania
6 bar
140
270
440
680
1060
1680
550
1200
1800
2400
3200
4200
550
1200
1800
2400
3200
4200
F zul. dla prędkości v
Fzul.dla
0.75 m/s
Fzul. dla
1 m/s
150
420
750
1500
2200
3700
80
210
400
750
1150
1900
Momenty / Torques
Fzul. dla Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
1.5 m/s
Fy/Fz
Fx / Fz
Fx / Fy
31
80
170
300
460
740
ZFK Siłownik beztłoczyskowy
z krótkim prowadzeniem
Kolben
Piston
Ø
18
25
32
40
50
63
Ciśnienie zasilania
6 bar
150
250
450
600
900
1100
9
30
67
110
220
370
9
30
67
110
220
370
ZFK guiding cylinder
with short guide carriage
vmax ≤ 0.35m/s
Fx (N)
Fy (N)
Fz (N)
140
270
440
680
1060
1680
5.2
15
37
60
120
170
150
250
450
600
900
1100
F zul. dla prędkości v
Fzul. dla
0.75 m/s
Fzul. dla
1 m/s
50
100
250
480
800
1500
30
60
135
280
480
950
Momenty / Torques
Fzul. dla Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
1.5 m/s
Fy/Fz
Fx / Fz
Fx / Fy
12
30
65
140
220
400
1.8
4
10
16
30
45
1.8
4
10
16
30
45
1.8
4
10
16
30
45
Strona 5
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZS standardowy
ZS Standard cylinder
A
AF
AM
B
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
E
F
FE
G
J
M
N
∅ 18
80
50
10
16.5
6.5
----M7x1 / 6
15.5
------103
75
90
--3
15.5
M3 x 6
∅ 25
100
70
13
20
8.5
7
13
G1/8 x 8
25.5
14
28
18.5
131
100
116
50
3.5
20
M4 x 7
∅ 32
120
100
16
20
8.5
7
13
G1/8 x 8
32
16
34.5
21
171
140
156
70
4.5
25
M5 x 9
∅ 40
150
140
22
23
13
11
14.5
G1/4 x 12
37.5
18.5
41
29.5
220
180
220
90
5
33
M6 x 10
∅ 50
180
180
29
23
13
12
14
G1/4 x 12
47.5
22,5
47.5
37
280
220
260
110
6.5
42
M8 x 12.5
∅ 63
215
230
40
29
13
12,5
15,5
G3/8 x 12
59.5
24,5
59.5
44.5
333
280
313
140
8
54
M8 x 15
∅O
…S
T
…U
W
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 10
… 52
65
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
79
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
Przykład zamawiania :
Example for order :
Siłownik standardowy typu ZS ∅25 o skoku100mm nr. 11.500D.00100ZS
Przyłącza standardowe
ZS ∅25 Standard cylinder with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
standard ports code number 11.500D.00100ZS
1
1
1
1
1
1
.
.
.
5
5
5
0
0
0
0
1
2
X .
X .
X .
Y Y Y Y Z
Y Y Y Y Z
Y Y Y Y Z
S
S
S
Przyłącza standardowe / port standard
Przyłącza od spodu / port underneath
Przyłącza z jednej strony z boku / one side port
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 6
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZK wersja skrócona
ZK Short cylinder
A
AF
AM
B
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
E
F
FE
J
M
N
∅ 18
57.5
15
10
16.5
6.5
----M7x1 / 6
17.5
------58
30
90
3
15.5
M3 x 6
∅ 25
67.5
19
13
20
8.5
7
13
G1/8 x 8
25.5
14
28
18.5
66
35
116
3.5
20
M4 x 7
∅ 32
77.5
35
16
20
8.5
7
13
G1/8 x 8
32
17.5
34.5
21
86
55
156
4.5
25
M5 x 9
∅ 40
95
50
22
24
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
37.5
20
42
29.5
110
70
220
5
33
M6 x 10
∅ 50
105
46
29
24
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
47.5
26
52
37
130
70
260
6.5
42
M8 x 12.5
∅ 63
125
70
40
30
13
11
18.5
G3/8 x 12.5
59.5
30
62
44.5
153
100
313
8
54
M8 x 15
∅O
…S
T
…U
W
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 10
… 52
65
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
79
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
Przykład zamawiania:
Dla siłownika typu ZK ∅25 wersja skrócona o skoku 100mm
Przyłącza standardowe
Example for order
ZK ∅25 Short cylinder with stroke 100mm
standard ports code number
11.500D.00100ZS
code number 11.500D.00100ZS
Numery zamówieniowe/ Order number:
1
1
1
1
1
1
.
.
.
5
5
5
0
0
0
0
1
2
X .
X .
X .
Y Y Y Y Z
Y Y Y Y Z
Y Y Y Y Z
K
K
K
Przyłącza standardowe / port standard
Przyłącza od spodu / port underneath
Przyłącza z jednej strony z boku/ one side port
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 7
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłowniki beztłoczyskowe typu ZSS/ZKS ZSS/ZKS Guiding cylinder
z prowadzeniem
Informacje techniczne
Technical Information
•
Siłowniki typu ZSS i ZKS są stosowane w celu
przenoszenia dużych obciążeń roboczych
•
To establish a higher load, the ZSS and ZKS
were developed
•
Zespół prowadzący zamontowany na zewnątrz
siłownika umożliwia przenoszenia dużych
momentów i obciążeń.
•
By mounting a linear guide way on the bottom
side of the cylinder, very high loads and
moments can be transmitted
•
Max. skoki robocze -1500 mm, inne skoki
realizujemy na zamówienie
•
Maximum stroke 1500 mm, over that on
request
•
•
Siłowniki typu ZSS z dwoma prowadzeniami
posiadają taką samą długość całkowitą jak
siłowniki standardowe typu ZS
ZSS with two guiding carriages and a fitting
length just like the ZS standard cylinder
•
ZKS with a guiding carriage
•
Siłowniki typu ZKS posiadają wózek
prowadzący
Średnice ∅ siłowników z
prowadzeniem typu ZSS/ZKS
Siła przy 6 bar
Force at 6 bar
Waga
Weight ZSS
Waga
Weight ZKS
Waga / Skok
Weight / stroke
18
140 N
1 kg
0.8 kg
2.5kg / 1000mm
25
270 N
1.6 kg
1.4 kg
4.0kg / 1000mm
32
440 N
2.5 kg
2.2 kg
5.8kg /1000mm
40
680 N
3.8 kg
3.2 kg
8.3kg /1000mm
50
1060 N
5.9 kg
5.6 kg
12.1kg /1000mm
63
1680 N
9 kg
8.5 kg
15.5kg /1000mm
ZSS/ZKS Guiding cylinder ∅
Strona 8
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
ZSS Guiding cylinder
Siłownik beztłoczyskowy typu ZSS z prowadzeniem
∅ 18
80
10
16.5
35
6.5
--M7x1 / 6
15.5
----90
75
-60.5
39
20.5
13
M4 x 8
… 23.5
M3 x 7
… 30
Wymiary
A
AM
B
BM
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
FE
FF
FG
FM
FW
FN
FO
N
…S
T
…U
∅ 25
100
13
20
45
8.5
7
13
G1/8 x 8
25.5
14
28
18.5
116
100
50
83.5
53
30.5
18
M4 x 8
… 33
M4 x 9
… 42
∅ 32
120
16
20
55
8.5
7
13
G1/8 x 8
32
17.5
34.5
21
156
140
70
101
65
36
22
M5 x 10
… 41
M5 x 10
… 52
Przykład zamawiania:
Siłownik typu ZSS ∅25 skok 100mm, przyłącza standardowe
11.510D.00100ZSS
Numery zamówieniowe/ Order number:
1
1
1
1
1
1
.
.
.
5
5
5
1
1
1
0
1
2
X .
X .
X .
Y Y Y Y Z
Y Y Y Y Z
Y Y Y Y Z
S S
S S
S S
∅ 40
150
22
24
70
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
37.5
20
42
29.5
220
180
90
120
79
41
25
M6 x 12
… 51
M6 x 12
… 63
∅ 50
180
29
24
85
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
47.5
26
52
37
260
200
110
151
96
55
33
M8 x 16
… 63
M8 x 12
… 78
∅ 63
215
40
30
105
13
11
18.5
G3/8 x 12
59.5
30
62
44.5
313
280
140
168.5
113.5
55
32
M8 x 16
… 78
M8 x 12
… 93
Example for order
ZSS ∅25 Guiding cylinder with stroke 100mm
standard ports code number 11.510D.0100ZSS
Przyłącza standardowe / port standard
Przyłącza od spodu / port underneath
Przyłącza z jednej strony / one side port
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 9
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZKS z prowadzeniem (wersja skrócona)
A
AM
B
BM
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
FE
F
FM
FN
FO
FW
N
…S
T
…U
∅ 18
80
10
16.5
35
6.5
--M7x1 / 6
15.5
----45
30
60.5
20.5
13
39
M4 x 8
… 23.5
M3 x 7
… 30
∅ 25
100
13
20
45
8.5
7
13
G1/8 x 8
25.5
14
28
18.5
51
35
83.5
30.5
18
53
M4 x 8
… 33
M4 x 9
… 42
∅ 32
120
16
20
55
8.5
7
13
G1/8 x 8
32
17.5
34.5
21
71
55
101
36
22
65
M5 x 10
… 41
M5 x 10
… 52
Przykład zamawiania:
Siłownik z prowadzeniem typu ZKS ∅25 skok 100mm
Przyłącza standardowe 11.510D.00100ZKS
Numery zamówieniowe/ Order number:
∅ 40
150
22
23
70
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
37.5
20
42
29.5
90
70
120
41
25
79
M6 x 12
… 51
M6 x 12
… 63
ZKS Guiding cylinder
∅ 50
180
29
23
85
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
47.5
26
52
37
110
70
151
55
33
96
M8 x 16
… 63
M8 x 12
… 78
∅ 63
215
40
29
105
13
11
18.5
G3/8 x 12
59.5
30
62
44.5
133
100
168.5
55
32
113.5
M8 x 16
… 78
M8 x 12
… 93
Example for order
ZKS ∅25 Guiding cylinder with stroke 100mm
standard ports code number 11.510D.0100ZKS
1 1 . 5 1 0 X . Y Y Y Y Z K S Przyłącza standardowe / port standard
1 1 . 5 1 1 X . Y Y Y Y Z K S Przyłącza od spodu / port underneath
1 1 . 5 1 2 X . Y Y Y Y Z K S Przyłącza z jednej strony / one side port
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 10
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Obciążenia robocze
Siłownik beztłoczyskowy typu ZSS (standardowy)
Tłok
Piston
Ø
18
25
32
40
50
63
LAS25ALZ
C dyn
N
3810
8350
11700
18800
C0
N
5590
16300
23500
36500
LAS30ALZ
28800
55000
Typ
MR15MN
LAS15ALZ
LAS20ALZ
Typ
ZSS Guding cylinder
Momenty / Torques
Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
L1S25
87
170
320
572
22
154
266
516
22
130
222
434
L1S30
1040
870
730
MR15M
L1S15
L1S20
Siłownik beztłoczyskowy typu ZKS (skrócony)
Tłok
Piston
Ø
18
25
32
40
50
63
LAS25ALZ
C dyn
N
3810
8350
11700
18800
C0
N
5590
16300
23500
36500
LAS30ALZ
28800
55000
Typ
MR15MN
LAS15ALZ
LAS20ALZ
Typ
ZKS Guding cylinder
Momenty / Torques
Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
L1S25
43
85
160
286
11
77
133
258
11
65
111
217
L1S30
520
435
365
MR15M
L1S15
L1S20
Strona 11
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZF z prowadzeniem
ZF Guiding cylinder
∅ 18
∅ 25
∅ 32
∅ 40
∅ 50
∅ 63
A
80
100
120
150
180
215
AM
10
13
16
22
29
40
B
16.5
20
20
24
24
30
BM
35
45
55
70
85
105
C
6.5
8.5
8.5
13
13
13
CA
---
7
7
9.5
9.5
11
CB
---
13
13
14.5
14.5
18.5
D
M7x1 / 6
G1/8 x 8
G1/8 x 8
G1/4 x 12
G1/4 x 12
G3/8 x 12
DA
17.5
25.5
32
37.5
47.5
59.5
DB
---
14
17.5
20
26
30
DC
---
28
34.5
42
52
62
DD
---
18.5
21
29.5
37
44.5
FE
103
131
171
220
280
333
FF
75
100
140
180
220
280
FG
---
50
70
90
110
140
FM
50
66
80
97
116
136
FW
39
53
65
79
96
113.5
N
M4 x 7.5
M4 x 8
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 16
M8 x 16
…S
… 23.5
… 33
… 41
… 51
… 63
… 78
T
M3 x 7
M4 x 9
M5 x 10
M6 x 12
M8 x 12
M8 x 12
…U
… 30
… 42
… 52
… 63
… 78
… 93
Przykład zamawiania:
Siłownik z prowadzeniem typu ZF ∅25 skok 100mm
Przyłącza standardowe 11.510D.0100ZF
Numery zamówieniowe/ Order number:
Example for order
ZF ∅25 Guiding cylinder with stroke 100mm
standard ports code number 11.510D.0100ZF
1 1 . 5 1 0 X . Y Y Y Y Z F Przyłącza standardowe / port standard
1 1 . 5 1 1 X . Y Y Y Y Z F Przyłącza od spodu / port underneath
1 1 . 5 1 2 X . Y Y Y Y Z F Przyłącza z jednej strony / one side port
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 12
CPP PREMA S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce 041 361-95-24
Siłownik beztłoczyskowy typu ZFF z prowadzeniem
A
AM
B
BM
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
FE
FF
FG
FM
FW
N
…S
T
…U
∅ 18
80
10
16.5
35
6.5
----M7x1 / 6
17.5
------103
75
-50
48
M4 x 7.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
∅ 25
100
13
20
45
8.5
7
13
G1/8 x 8
25.5
14
28
18.5
131
100
50
66
64
M4 x 8
… 33
M4 x 9
… 42
∅ 32
120
16
20
55
8.5
7
13
G1/8 x 8
32
17.5
34.5
21
171
140
70
80
78
M5 x 10
… 41
M5 x 10
… 52
Przykład zamawiania:
Siłownik z prowadzeniem typu ZFF ∅25 skok 100mm
Przyłącze standardowe 11.510D.0100ZFF
Numery zamówieniowe/ Order number:
ZFF Guiding cylinder
∅ 40
150
22
24
70
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
37.5
20
42
29.5
220
180
90
97
95
M6 x 12
… 51
M6 x 12
… 63
∅ 50
180
29
24
85
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
47.5
26
52
37
280
220
110
116
114
M8 x 16
… 63
M8 x 12
… 78
∅ 63
215
40
30
105
13
11
18.5
G3/8 x 12
59.5
30
62
44.5
333
280
140
136
134
M8 x 16
… 78
M8 x 12
… 93
Example for order
ZFF ∅25 Guiding cylinder with stroke 100mm
standard ports code number 11.510D.0100ZFF
1 1 . 5 1 0 X . Y Y Y Y Z F F Przyłącza standardowe / port standard
1 1 . 5 1 1 X . Y Y Y Y Z F F Przyłącza od spodu / port underneath
1 1 . 5 1 2 X . Y Y Y Y Z F F Przyłącza z jednej strony / one side port
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 13
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZFK z prowadzeniem
A
AM
B
BM
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
E
F
FM
FW
N
…S
T
…U
∅ 18
57.5
10
16.5
35
6.5
----M7x1 / 6
17.5
----15
58
30
50
39
M4 x 7.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
∅ 25
67.5
13
20
45
8.5
7
13
G1/8 x 8
25.5
14
28
21
66
35
66
53
M4 x 8
… 33
M4 x 9
… 42
∅ 32
77.5
16
20
55
8.5
7
13
G1/8 x 8
32
17.5
34.5
26
86
55
80
65
M5 x 10
… 41
M5 x 10
… 52
Przykład zamawiania:
Siłownik z prowadzeniem typu ZFK ∅25 skok 100mm
Przyłącza standardowe 11.510D.0100ZFK
Numery zamówieniowe/ Order number:
ZFK Guiding cylinder
∅ 40
95
22
24
70
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
37.5
20
42
31.5
110
70
97
79
M6 x 12
… 51
M6 x 12
… 63
∅ 50
105
29
24
85
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
47.5
26
52
39
130
70
116
96
M8 x 16
… 63
M8 x 12
… 78
∅ 63
125
40
30
105
13
11
18.5
G3/8 x 12.5
59.5
30
62
46.5
153
100
136
113.5
M8 x 16
… 78
M8 x 12
… 93
Example for order
ZFK ∅25 Guiding cylinder with stroke 100mm
standard ports code number 11.510D.0100ZFK
1 1 . 5 1 0 X . Y Y Y Y Z F K Przyłącza standardowe / port standard
1 1 . 5 1 1 X . Y Y Y Y Z F K Przyłącza od spodu / port underneath
1 1 . 5 1 2 X . Y Y Y Y Z F K Przyłącza z jednej strony / one side port
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 14
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Siłowniki beztłoczyskowe typu ZFU z prowadzeniem
A
AM
B
BM
C
CA
CB
D
DA
DB
DC
DD
FE
FF
FG
FN
FM
FW
N
…S
T
…U
∅ 18
80
10
16.5
35
6.5
----M7x1 / 6
17.5
------103
75
--48
50
39
M4 x 7.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
∅ 25
100
13
20
45
8.5
7
13
G1/8 x 8
25.5
14
28
18.5
131
100
50
64
66
53
M4 x 8
… 33
M4 x 9
… 42
∅ 32
120
16
20
55
8.5
7
13
G1/8 x 8
32
17.5
34.5
21
171
140
70
78
80
65
M5 x 10
… 41
M5 x 10
… 52
Przykład zamawiania:
Siłownik z prowadzeniem typu ZFU ∅25 skok 100mm
Przyłącza standardowe 11.510D.0100ZFU
Numery zamówieniowe/ Order number:
∅ 40
150
22
24
70
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
37.5
20
42
29.5
220
180
90
95
97
79
M6 x 12
… 51
M6 x 12
… 63
ZFU Guiding cylinder
∅ 50
180
29
24
85
13
9.5
14.5
G1/4 x 12
47.5
26
52
37
280
220
110
114
116
96
M8 x 16
… 63
M8 x 12
… 78
∅ 63
215
40
30
105
13
11
18.5
G3/8 x 12
59.5
30
62
44.5
333
280
140
134
136
113.5
M8 x 16
… 78
M8 x 12
… 93
Example for order
ZFU ∅25 Guiding cylinder with stroke 100mm
port standard code number 11.510D.0100ZFU
1 1 . 5 1 0 X . Y Y Y Y Z F U Przyłącza standardowe / port standard
1 1 . 5 1 1 X . Y Y Y Y Z F U Przyłącza od spodu / port underneath
1 1 . 5 1 2 X . Y Y Y Y Z F U Przyłącza z jednej strony / one side port
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 15
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZFB z
blokadą bezpieczeństwa
ZFB Guiding cylinder with safety unit
Dane techniczne
Technical Information
•
W siłownikach zastosowano sprawdzone
rozwiązania techniczne
•
Well-tested technique of safety units
•
Siła zatrzymująca suwak większa od siły działania
siłownika
•
Gripping stronger than action power of
cylinder
•
Siłowniki posiadają zewnętrzne prowadzenie suwaka •
Safety unit with external slide guide
•
Jednostka może być montowana na standardowym
siłowniku po jego zakupie i montażu
•
Safety unit can be mounted later
•
•
Safety unit can be easily replaced
Łatwy sposób montażu i zabudowy
•
Small construction size
•
Małe wymiary konstrukcyjne
•
Max. stroke 2500mm
•
Max. skoki robocze: 2500mm
•
Do sterowania blokady wymagany jest dodatkowy
zawór rozdzielający (zgodnie ze schematem)
Strona 16
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZFB z blokadą bezpieczeństwa
A
BM
D
DA
DW
FE
FF
FG
FM
FW
FR
G
N
S
T
U
Siła Fb
∅ 18
86
35
M5-5.5
M5
Ø6
103
75
-50
48
47
6
M4 – 7.5
42
M3
6
180N
∅ 25
110
45
G 1/8 – 7.7
M5
Ø 12
131
100
50
66
67
66
-M4 - 8
54
M4
10
600N
∅ 32
130
55
G 1/8 – 7.7
M5
Ø 12
171
140
70
80
79
78
5
M5 - 10
68
M5
10
600N
ZFB Guiding cylinder with safety unit
∅ 40
162
70
G 1/4 – 11.7
G 1/8
Ø 16
220
180
90
97
93.5
92.5
-M6 - 12
80
M6
12
1000N
∅ 50
195
85
G 1/4 – 11.7
G 1/8
Ø 20
280
220
110
116
11.5
114.5
-M8 - 16
100
M8
15
1400N
∅ 63
230
105
G 3/8 – 11.7
G 1/8
Ø 20
333
280
140
136
139
138
-M8 – 16
120
M8
15
2200N
Przykład zamawiania / Example for order :
Siłownik beztłoczyskowy typu ZFB ∅25 o skoku 100mm blokada zamknięta (pod ciśnieniem)
ZFB ∅25 guiding cylinder with stroke 100mm safety unit activ (jam under pressure)
Numery zamówieniowe / Order number
1 1 .
5 3 0 X .
Y Y Y Y Z F B
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Siłownik beztłoczyskowy typu ZFB ∅25 o skoku 100mm blokada otwarta (bez ciśnienia)
ZFB ∅25 guiding cylinder with stroke 100mm safety unit passiv (release under pressure)
Numery zamówieniowe/ Order number:
1 1 .
5 3 1 X .
Y Y Y Y Z F B
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 17
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłowniki beztłoczyskowe typu ZP
równoległe
ZP Parallel cylinder
Dane techniczne
Technical Information
•
Siłownik równoległy z centralnie położonym
przyłączem powietrza zaprojektowany jest dla
przenoszenia dużych obciążeń roboczych.
•
The parallel cylinder with central port was
developed for high loads
•
Obciążenie siłownika może być zwielokrotnione
•
•
Siła działania ulega podwojeniu
The load can be multiplied and the action force
doubled by adjusting two rodless pneumatic
cylinders paralelly.
•
•
-
Siłowniki równoległe są stosowane do
przemieszczania dużych części min. w
następujących zastosowaniach:
Przemieszczenia elementów podlegających obróbce
na centrach obróbczych
Napędy w systemach i maszynach montujacych
Napędy w systemach transportowych
•
Dostępne są zróżnicowane skoki robocze
The parallel cylinder can overall be used where big
parts must be moved, e.g.
- workpieces on machining centers
- assembling machines
- transport systems
- stroke systems with limited adjusting length
•
Przyłącza zasilające mogą być umieszczone w
różnych położeniach
•
Variable stroke
•
•
Port turnable in the middle and upwards, in- and
outside
Siłowniki są wyposażone w amortyzację
pneumatyczną w końcach skoku
•
Cushioned end positions
-
Średnice siłowników
beztłoczyskowych typu ZP
Waga
Weight
Waga / Skok
Weight / stroke
ZP Parallel cylinder ∅
Siła przy zasilaniu Amortyzacja
6 bar
pneumatyczna
Force at 6 bar
Cushioning
25
540 N
18 mm
1.2 kg
5.2 kg / 1000mm
32
880 N
24 mm
2.6 kg
7.2 kg /1000mm
40
1360 N
34 mm
4.6 kg
9.8 kg /1000mm
50
2120 N
40 mm
8.2 kg
15 kg /1000mm
63
3360 N
49 mm
13.6 kg
20 kg /1000mm
Strona 18
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Obciążenia
Loads
Wszystkie wartości sił i
momentów odnoszą się
dla prędkości
v < 0.35m/s.
Zastosowanie się do
poniższych parametrów
gwarantuje dużą trwałość,
minimalny poziom hałasu i
uzyskanie optymalnych
parametrów pracy.
Większe prędkości ruchu
redukują podane wartości
sił
All data concerning forces
and torques refer to a
speed of
v < 0.35m/s.
Keeping of the indicated
values ensures maximum
service life, minimum noise
and optimum operating
results
Higher speeds reduce the
admissible forces.
Uwaga: Σ F = Fzul =
Fx2 + Fy2 + Fz2
Siłowniki beztłoczyskowe typu ZP równoległe
Tłok
Piston
Ø
vmax ≤ 0.35m/s
Fx (N)
Fy (N)
Fz (N)
Ciśnienie
zasilania
ZP Parallel cylinder
F zul. przy prędkości v
Fzul.
przy
0.75 m/s
Fzul.
przy
1 m/s
Fzul.
Przy
1.5 m/s
300
540
1090
1760
2900
175
300
620
1000
1660
75
130
280
450
720
Momenty / Torques
Mx (Nm) My (Nm) Mz (Nm)
Fy/Fz
Fx / Fz
Fx / Fy
16
29
55
90
148
27
52
88
155
260
27
52
88
155
260
6 bar
25
32
40
50
63
540
880
1360
2120
3360
240
360
540
750
1000
900
1220
1750
2500
3300
Strona 19
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłowniki beztłoczyskowe typu ZP równoległe
A
B
C
D-tief
DA
E
F
G
AF
AG
M
N
R
S
T
W
∅ 25
100
20
8
G1/4 – 11.7
25.5
116
100
50
21
79
92
M4
17
33 x 33
M4 x 9
61
∅ 32
120
20
10
G1/4 – 11.7
40
156
140
70
26
109
125
M5
32
41 x 41
M5 x 10
75
ZP Parallel cylinder
∅ 40
150
24
12
G3/8 – 11.7
47
200
180
90
35
133
153
M6
45
51 x 51
M6 x 12
91
Przykład zamawiania :
Siłownik beztłoczyskowy typu ZP równoległy ∅25 skok 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
∅ 50
180
24
15
G3/8 – 11.7
59
260
220
110
44
164
184
M8
43
63 x 63
M8 x 12
111
∅ 63
215
30
15
G1/2 – 13
71
313
280
140
55
195
218
M8
47
78 x 78
M8 x 12
128.5
Example for order
ZP ∅25 Parallel cylinder with stroke 100mm
code number 11.520D.0100ZP
1 1 . 5 2 0 X . Y Y Y Y Z P
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 20
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłowniki beztłoczyskowe typu ZG
chwytakowe
ZG Gripping cylinder
Dane Techniczne
Technical information
Siłowniki chwytakowe spełniają różne funkcje w
układach napędowych. Najczęstsze zastosowania:
The gripping cylinder has various functions such as
•
outside gripping of working pieces
•
Chwytanie z zewnątrz części i przedmiotów
•
inside gripping of cavity
•
Chwytanie od wewnątrz części i przedmiotów
•
low gripping of bigger parts
•
Obejmowanie większych przedmiotów
• opening and closing functions
Vigour regulation by pressure lower.
Individual stearing of the grippers
End cushioning in case of the ZGS version
Standardized tension surfaces has been planned to
fix the different gripping fingers
In case of the version ZGF there are additional
stroke regulation units to limit the stroke length and
to make a fine adjustment with a very high
repetition accuracy of +/- 0.1 mm.
• Otwieranie i zamykanie
Siłowniki mają możliwość sterowania
indywidualnego lub wspólnego
Siłowniki posiadają amortyzacje pneumatyczną w
krańcowych położeniach w wersji ZGS
Standardowe płyty mocujące dostosowane do
różnych chwytaków
Typ ZGF- posiada dodatkową regulację długości
skoku w celu precyzyjnego dopasowania w
zakresie +/- 0.1 mm oraz ograniczenia długości
skoku.
Przykładowe sposoby chwytania / Example of gripping
Chwytanie na zewnętrz
Chwytanie od wewnętrz
Obejmowanie
Otwieranie i zamykanie
Gripping outside
Gripping inside
Low gripping
Opening and closing of doors
Strona 21
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZGS chwytakowy
A
A1 min.
A2
AF
AM
C
D
DA
DD
E
F
G
J
L
M
N
∅O
…S
T
…U
W
∅ 18
80
160
∅ 25
100
200
50
10
6.5
M7x1 / 6
17.6
--103
75
---3
70
13
8.5
G1/8 x 7.7
25.5
18.5
131
100
50
3.5
15.5
M3 x 6
20
M4 x 7
∅ 40
150
300
A + Hub / Stroke
100
140
16
22
8.5
13
G1/8 x 7.7
G1/4 x 11.7
31.9
37.7
21
29.5
171
220
140
180
70
90
4.5
5
2 x A + A1
25
33
M5 x9
M6 x 10
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 10
… 52
65
W zamówieniu należy określić wymiar A1
Przykład zamawiania :
∅ 32
120
240
ZGS Gripping cylinder
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
79
∅ 50
180
360
∅ 63
215
430
180
29
13
G1/4 x 7.7
47.6
37
280
220
110
6.5
230
40
13
G3/8 x 11.7
56
44.5
333
280
140
8
42
M8 x 12.5
54
M8 x 15
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
The order should specify the A1 dimension
Siłownik beztłoczyskowy typu ZGS chwytakowy ∅25 skok 100mm
Wymiar A1=400 mm
Example for order
ZGS ∅25 Gripping cylinder distance
A1=400 with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
KAT00_22.doc
Aenderungen vorbehalten / We reserve the right to make technical changes
Seite 22
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Siłownik typu ZGK chwytakowy (wersja skrócona)
A
A1 min.
A2
AM
C
D
DA
E
F
G
J
L
M
N
∅O
…S
T
…U
W
ZGK Gripping cylinder
∅ 18
57.5
115
∅ 25
67.5
135
10
6.5
M7x1 / 6
17.6
58
30
---3
13
8.5
G1/8 x 7.7
25.5
66
35
50
3.5
15.5
M3 x 6
20
M4 x 7
∅ 40
95
190
A + skok / Stroke
16
22
8.5
13
G1/8 x 7.7
G1/4 x 11.7
31.9
37.7
86
110
55
70
70
90
4.5
5
2 x A + A1
25
33
M5 x9
M6 x 10
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 1
… 52
65
W zamówieniu należy określić wymiar A1
Przykład zamawiania :
∅ 32
77.5
155
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
79
∅ 50
105
210
∅ 63
125
250
29
13
G1/4 x 7.7
47.6
130
70
110
6.5
40
13
G3/8 x 11.7
56
153
100
140
8
42
M8 x 12.5
54
M8 x 15
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
The order should specify the A1 dimension
Siłownik beztłoczyskowy typu ZGK chwytakowy ∅25 skok 100mm
Wymiar A1=400 mm
Example for order
ZGK ∅25 Gripping cylinder distance
A1=400 with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
Strona 23
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Siłownik typu ZGF chwytakowy z prowadzeniem
A
A1 min.
A2
AM
BM
C
D
DD
FE
FF
FG
FM
FR
FW
L
N
∅O
…S
T
…U
ZGF Gripping cylinder
∅ 18
80
160
∅ 25
100
200
10
35
6.5
M7x1 / 6
15
103
75
---50
23.2
39
13
45
8.5
G1/8 x 7.7
21
131
100
50
66
31.5
53
M4 x 7.5
M4 x 7
∅ 32
∅ 40
120
150
240
300
A + skok / A+ Stroke
16
22
55
70
8.5
13
G1/8 x 7.7
G1/4 x 11.7
26
31.5
171
220
140
180
70
90
80
97
39
48.5
65
79
2 x A + A1
M5 x9
M6 x 10
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
∅5.5
… 41
M5 x 10
… 52
W zamówieniu należy określić wymiar A1
Przykład zamawiania :
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
∅ 50
180
360
∅ 63
215
430
29
85
13
G1/4 x 7.7
39
280
220
110
116
60.5
96
40
105
13
G3/8 x 11.7
46.5
333
280
140
136
74
113.5
M8 x 12.5
M8 x 15
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
The order should specify the A1 dimension
Siłownik beztłoczyskowy typu ZGF chwytakowy ∅25 skok 100mm
Wymiar A1=400 mm
Example for order
ZGF ∅25 Gripping cylinder distance
A1=400 with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
Strona 24
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZGS3 chwytakowy z 3 portami zasilającymi ZGS3 Gripping cylinder 3 ports
A
A1 min.
AF
AM
C
D
DA
E
F
G
J
L
M
N
∅O
…S
T
…U
W
∅ 18
80
160
50
10
6.5
M7x1 / 6
17.6
103
75
---3
∅ 25
100
200
70
13
8.5
G1/8 x 7.7
25.5
131
100
50
3.5
∅ 50
180
360
180
29
13
G1/4 x 7.7
47.6
280
220
110
6.5
∅ 63
215
430
230
40
13
G3/8 x 11.7
56
333
280
140
8
20
M4 x 7
∅ 32
∅ 40
120
150
240
300
100
140
16
22
8.5
13
G1/8 x 7.7
G1/4 x 11.7
31.9
37.7
171
220
140
180
70
90
4.5
5
2 x A + A1
25
33
M5 x9
M6 x 10
15.5
M3 x 6
42
M8 x 12.5
54
M8 x 15
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 10
… 52
65
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
W zamówieniu należy określić wymiar A1
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
79
The order should specify the A1 dimension
Przykład zamawiania :
Siłownik beztłoczyskowy typu ZGS3 chwytakowy ∅25 skok 100mm
Wymiar A1=400 mm
Example for order
ZGS3 ∅25 Gripping cylinder distance
A1=400 with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
Strona 25
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZGK3 chwytakowy z 3 portami zasilającymi ZGK3 Gripping cylinder 3 ports
A
A1 min.
AM
C
D
DA
E
F
G
J
L
M
N
∅O
…S
T
…U
W
∅ 18
57.5
115
10
6.5
M7x1 / 6
17.6
58
30
---3
∅ 25
67.5
135
13
8.5
G1/8 x 7.7
25.5
66
35
50
3.5
15.5
M3 x 6
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
20
M4 x 7
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
W zamówieniu należy określić wymiar A1
∅ 32
∅ 40
77.5
95
155
190
16
22
8.5
13
G1/8 x 7.7
G1/4 x 11.7
31.9
37.7
86
110
55
70
70
90
4.5
5
2 x A + A1
25
33
M5 x9
M6 x 10
∅5.5
∅7
… 41
… 51
M5 x 10
M6 x 12
… 52
… 63
65
79
∅ 50
105
210
29
13
G1/4 x 7.7
47.6
130
70
110
6.5
∅ 63
125
250
40
13
G3/8 x 11.7
56
153
100
140
8
42
M8 x 12.5
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
54
M8 x 15
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
The order should specify the A1 dimension
Przykład zamawiania :
Siłownik beztłoczyskowy typu ZGK3 chwytakowy ∅25 skok 100mm
Wymiar A1=400 mm
Example for order
ZGK3 ∅25 Gripping cylinder distance
A1=400 (open) with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
Strona 26
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZGF3 chwytakowy z 3 portami zasilającymi ZGF3 Gripping cylinder 3 ports
A
A1 min.
AM
BM
C
D
DD
FE
FF
FG
FM
FR
FW
L
N
∅O
…S
T
…U
∅ 18
80
160
10
35
6.5
M7x1 / 6
15
103
75
---50
23.2
39
∅ 25
100
200
13
45
8.5
G1/8 x 7.7
21
131
100
50
66
31.5
53
∅ 50
180
360
29
85
13
G1/4 x 7.7
39
280
220
110
116
60.5
96
∅ 63
215
430
40
105
13
G3/8 x 11.7
46.5
333
280
140
136
74
113.5
M4 x 7
∅ 32
∅ 40
120
150
240
300
16
22
55
70
8.5
13
G1/8 x 7.7
G1/4 x 11.7
26
31.5
171
220
140
180
70
90
80
97
39
48.5
65
79
2 x A + A1
M5 x9
M6 x 10
M4 x 7.5
∅3.5
… 23.5
M3 x 7.5
… 30
M8 x 12.5
M8 x 15
∅4.5
… 33
M4 x 10
… 42
∅5.5
… 41
M5 x 12
… 52
∅7
… 63
M8 x 20
… 78
∅9
… 78
M8 x 20
… 93
W zamówieniu należy określić wymiar A1
Przykład zamawiania :
∅7
… 51
M6 x 15
… 63
The order should specify A1 dimension
Siłownik beztłoczyskowy typu ZGF3 chwytakowy ∅25 skok 100mm
Wymiar A1=400 mm
Example for order
ZGF3 ∅25 Gripping cylinder distance
A1=400 (open) with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
Strona 27
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłowniki beztłoczyskowe typu ZT Tandem
ZT Tandem cylinder
Informacje techniczne
Technical Information
•
Siłowniki zaprojektowane dla większych
momentów działających na dużych długościach
•
Poprzez zamontowanie podwójnych tłoków
oraz podwójnego prowadzenia jest możliwość
przenoszenia większych momentów
•
-
Siłowniki typu tandem są stosowane tam gdzie
jest konieczność podnoszenia większych mas.
Przykłady zastosowania:
Wysięgniki urządzeń dźwigowych
Urządzenia dźwigowe
Przemieszczanie pistoletów lub lancy
malarskich
•
Siłowniki realizowane są z dowolnym
skokiem roboczym
•
Siłowniki posiadają amortyzację pneumatyczną
w krańcowych położeniach
•
The tandem cylinder was developed for higher
moments in longitudinal direction
•
By mounting two yokes, resp. two guide
carriages, a higher moment can be transmitted
•
The tandem cylinders can overall be applied
where big masses are to be lifted such as
stretcher of lifting equipment
spraying lances
lifting equipment
•
Adjustable stroke
•
Combination as parallel and tandem cylinder
•
Cushioned end positions
Średnica ∅ siłowników typu
ZT Tandem
Siłą przy zasilaniu Amortyzacja
6 bar
pneumatyczna
Cushioning
Force at 6 bar
Waga
Weight
Waga/ Skok
Weight / stroke
18
140 N
15 mm
0.6 kg
1.5 kg /1000mm
25
270 N
18 mm
1.3 kg
2.6 kg /1000mm
32
440 N
24 mm
3.6 kg
3.6 kg /1000mm
40
680 N
34 mm
6.2 kg
4.9 kg /1000mm
50
1060 N
40 mm
11.1 kg
7.5 kg /1000mm
63
1680 N
49 mm
18.6 kg
10 kg /1000mm
Strona 28
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZTS Tandem
ZTS Tandem cylinder
A
A1 min.
AF
AM
C
D
DA
E
F
G
J
M
N
∅ 18
80
127
50
10
6.5
M7x1 / 6
17.6
103
75
--3
15.5
M3 x 6
∅ 25
100
160
70
13
8.5
G1/8 x 7.7
25.5
131
100
50
3.5
20
M4 x 7
∅ 32
120
200
100
16
8.5
G1/8 x 7.7
31.9
171
140
70
4.5
25
M5 x 9
∅ 40
150
252
140
22
13
G1/4 x 11.7
37.7
220
180
90
5
33
M6 x 10
∅ 50
180
312
180
29
13
G1/4 x 11.7
47.6
280
220
110
6.5
42
M8 x 12.5
∅ 63
215
370
230
40
13
G3/8 x 11.7
56
333
280
140
8
54
M8 x 15
∅O
…S
T
…U
W
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 10
… 52
65
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
79
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
W zamówieniu należy określić wymiar A1
The order should specify A1 dimension
Przykład zamawiania :
Siłownik beztłoczyskowy typu ZTS Tandem ∅25 skok 100mm
Wymiar A1=400 mm
Example for order
ZTS ∅25 Tandem cylinder distance
A1=400 with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
Strona 29
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZTK Tandem wersja skrócona
ZTK Tandem cylinder
A
A1 min.
AM
C
D
DA
E
F
J
M
N
∅ 18
57.5
82
10
6.5
M7x1 / 6
17.6
58
30
3
15.5
M3 x 6
∅ 25
67.5
95
13
8.5
G1/8 x 7.7
25.5
66
35
3.5
20
M4 x 7
∅ 32
77.5
115
16
8.5
G1/8 x 7.7
31.9
86
55
4.5
25
M5 x 9
∅ 40
95
142
22
13
G1/4 x 11.7
37.7
110
70
5
33
M6 x 10
∅ 50
105
162
29
13
G1/4 x 11.7
47.6
130
70
6.5
42
M8 x 12.5
∅ 63
125
190
40
13
G3/8 x 11.7
56
153
100
8
54
M8 x 15
∅O
…S
T
…U
W
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 10
… 52
65
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
79
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
W zamówieniu należy określić wymiar A1
The order should specify A1 dimension
Przykład zamawiania :
Siłownik beztłoczyskowy typu ZTK Tandem ∅25 skok 100mm
Wymiar A1=200 mm
Example for order
ZTK ∅25 Tandem cylinder distance
A1=400 with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
Strona 30
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZTF Tandem z prowadzeniem
A
A1 min.
AM
BM
C
D
FE
FF
FG
FM
FW
N
…S
T
…U
∅ 18
80
127
10
35
6.5
M7x1 / 6
103
75
-50
39
M4 x 7
… 23.5
M3 x 8
… 30
∅ 25
100
160
13
45
8.5
G1/8 x 7.7
131
100
50
66
53
M4 x 9
… 33
M4 x 10
… 42
W zamówieniu należy określić wymiar A1
∅ 32
120
200
16
55
8.5
G1/8 x 7.7
171
140
70
80
65
M5 x 10
… 41
M5 x 12
… 52
ZTF Tandem cylinder
∅ 40
150
252
22
70
13
G1/4 x 11.7
220
180
90
97
79
M6 x 12
… 51
M6 x 15
… 63
∅ 50
180
312
29
85
13
G1/4 x 11.7
280
220
110
116
96
M8 x 12
… 63
M8 x 20
… 78
∅ 63
215
370
40
105
13
G3/8 x 11.7
333
280
140
136
113.5
M8 x 12
… 78
M8 x 20
… 93
The order should specify A1 dimension
Przykład zamawiania :
Siłownik beztłoczyskowy typu ZTF Tandem ∅25 skok 100mm
z prowadzeniem Wymiar A1=200 mm
Example for order
ZTF ∅25 Tandem cylinder distance
A1=400 with stroke 100mm
Numery zamówieniowe/ Order number:
UWAGA:
Siłowniki są wykonywane na zamówienie i posiadają indywidualne numery zamówieniowe.
Strona 31
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Siłownik beztłoczyskowy typu ZD
dwustronnego działania zblokowany
ZD Double action cylinder
Dane techniczne
Technical Information
Siłownik beztłoczyskowy złożony z dwóch
niezależnych siłowników pneumatycznych
zasilanych oddzielnymi portami zasilającymi.
Obydwa zespoły tłoków są sprzężone
mechanicznie.
Istnieje możliwość montowania dwóch lub więcej
zespołów tłoków.
W takim przypadku następuje zwielokrotnienie siły
działania siłowników pneumatycznych i zwiększenie
możliwości przenoszenia większych obciążeń.
•
W siłownikach zamontowana jest amortyzacja
pneumatyczna w krańcowych położeniach
suwaka
The cylinder tube will be devided in two
independent chambers by a supply stopper with two
separeted ports.
Both yokes are connected via mechanical bridge.
There are two or more yokes connected longitudinally behind one another. Should both piston
halves be impacted in the same direction, the result
will be two active piston surfaces and so a doubled
action power.
•
Cushioned end positions
Siłownik beztłoczyskowy typu
ZD dwustronnego działania z
dwoma suwakami
Siła przy zasilaniu Amortyzacja
6 bar
pneumatyczna
Cushioning
Force at 6 bar
Waga
Weight
Waga / Skok
Weight / stroke
18
280 N
15 mm
1.2 kg
3 kg /1000mm
25
540 N
18 mm
2.6 kg
5.2 kg /1000mm
32
880 N
24 mm
7.2 kg
7.2 kg /1000mm
40
1360 N
34 mm
12.4 kg
9.8 kg /1000mm
50
2120 N
40 mm
22.2 kg
15 kg /1000mm
63
3360 N
49 mm
37.2 kg
20.4 kg /1000mm
Strona 32
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZDS dwustronnego działania zblokowane
ZDS Double action cylinder
A
AF
AG
AM
C
D
DA
E
F
G
J
M
N
∅ 18
80
50
--10
6.5
M7x1 / 6
17.6
103
75
--3
15.5
M3 x 6
∅ 25
100
70
35
13
8.5
G1/8 x 7.7
25.5
131
100
50
3.5
20
M4 x 7
∅ 32
120
100
50
16
8.5
G1/8 x 7.7
31.9
171
140
70
4.5
25
M5 x 9
∅ 40
150
140
70
22
13
G1/4 x 11.7
37.7
220
180
90
5
33
M6 x 10
∅ 50
180
180
90
29
13
G1/4 x 11.7
47.6
280
220
110
6.5
42
M8 x 12.5
∅ 63
215
230
115
40
13
G3/8 x 11.7
56
333
280
140
8
54
M8 x 15
∅O
…S
T
…U
W
∅3.5
… 23.5
M3 x 7
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 9
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 10
… 52
65
∅7
… 51
M6 x 12
… 63
79
∅7
… 63
M8 x 12
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 12
… 93
113.5
Przykład zamawiania :
Example for order
Siłownik beztłoczyskowy typu ZDS dw. działania zblokowany ∅25 skok 100mm
Numer zamówieniowy: 11.540D.0100ZDS
Numery zamówieniowe/ Order number:
ZDS ∅25 double action cylinder
with stroke 100mm
code number 11.540D.0100ZDS
1 1 . 5 4 0 X . Y Y Y Y Z D S
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 33
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZDK dwustronnego działania zblokowany
Wersja skrócona
ZDK Double action cylinder
A
AM
C
D
DA
E
F
J
M
N
∅ 18
57.5
10
6.5
M7x1 / 6
17.6
58
30
3
15.5
M3 x 6
∅ 25
67.5
13
8.5
G1/8 x 7.7
25.5
66
35
3.5
20
M4 x 7
∅ 32
77.5
16
8.5
G1/8 x 7.7
31.9
86
55
4.5
25
M5 x 9
∅ 40
95
22
13
G1/4 x 11.7
37.7
110
70
5
33
M6 x 10
∅ 50
105
29
13
G1/4 x 11.7
47.6
130
70
6.5
42
M8 x 12.5
∅ 63
125
40
13
G3/8 x 11.7
56
153
100
8
54
M8 x 15
∅O
…S
T
…U
W
∅3.5
… 23.5
M3 x 7.5
… 30
39
∅4.5
… 33
M4 x 10
… 42
53
∅5.5
… 41
M5 x 12
… 52
65
∅7
… 51
M6 x 15
… 63
79
∅7
… 63
M8 x 20
… 78
96
∅9
… 78
M8 x 20
… 93
113.5
Przykład zamawiania :
Example for order
Siłownik beztłoczyskowy typu ZDK dw. działania zblokowany ∅25 skok 100mm ZDK ∅25 double action cylinder
Wersja skrócona Numer zamówieniowy: 11.540D.0100ZDK
with stroke 100mm
code number 11.540D.0100ZDK
Numery zamówieniowe/ Order number:
1 1 . 5 4 0 X . Y Y Y Y Z D K
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 34
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Siłownik typu ZDF dwustronnego działania zblokowany
ZDF Double action cylinder
z prowadzeniem
A
AM
BM
C
D
FE
FF
FG
FM
FW
N
…S
T
…U
∅ 18
80
10
35
6.5
M7x1 / 6
103
75
-50
39
M4 x 7.5
… 23.5
M3 x 8
… 30
∅ 25
100
13
45
8.5
G1/8 x 7.7
131
100
50
66
53
M4 x 8
… 33
M4 x 10
… 42
∅ 32
120
16
55
8.5
G1/8 x 7.7
171
140
70
80
65
M5 x 10
… 41
M5 x 12
… 52
Przykład zamawiania :
Siłownik beztłoczyskowy typu ZDF dw. działania zblokowany
Z prowadzeniem ∅25 skok 100mm
Numer zamówieniowy: 11.540D.0100ZDF
∅ 40
150
22
70
13
G1/4 x 11.7
220
180
90
97
79
M6 x 12
… 51
M6 x 15
… 63
∅ 50
180
29
85
13
G1/4 x 11.7
280
220
110
116
96
M8 x 16
… 63
M8 x 20
… 78
∅ 63
215
40
105
13
G3/8 x 11.7
333
280
140
136
113.5
M8 x 16
… 78
M8 x 20
… 93
Example for order
ZDK ∅25 double action cylinder
with stroke 100mm
code number 11.540D.0100ZDF
Numery zamówieniowe/ Order number:
1 1 . 5 4 0 X . Y Y Y Y Z D F
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
W miejscu oznaczonym „Y” wstawić kod skoku siłownika: np. 0100=100 mm
Strona 35
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Łapa montażowa typu FB
AA
AB
AC
AD
AE
AH
Numer
zamówieniowy
∅ 18
15
2
10
20
Ø6
2
10.594S.01
FB Mounting brackets
∅ 25
18
2
12.5
30
Ø6
2
10.594D.01
∅ 32
20
2.5
13.5
40
Ø7
3
10.594E.01
Order No.
W komplecie znajdują się 2 sztuki łapy oraz 8
sztuk śrub montażowych.
Element mocujący pośredni typu MB
AE
AH
BA
BB
BC
BD
BE
BF
Numer
zamówieniowy
∅ 18
Ø6
2
56
46
36.5
23
2.5
8.25
10.594S.02
∅ 25
Ø6
2
70
60
50
28
3.5
11
10.594D.02
∅ 40
30
3
17.5
50
Ø9
3.5
10.594F.01
∅ 50
28
3
20
60
Ø9
3
10.594G.01
∅ 63
30
3
21
75
Ø 11
4.5
10.594H.01
The order No. given includes 2 mounting brackets
and 8 screws.
MB Middle support
∅ 32
Ø7
3
85
73
61.5
33
4
13.8
10.594E.02
∅ 40
Ø9
3
105
90
75
38
4.5
16
10.594F.02
∅ 50
Ø9
3
122
106
91
43
5
19
10.594G.02
∅ 63
Ø 11
4.5
144
125
107
48
6
22
10.594H.02
Order No.
W komplecie znajdują się 2 sztuki elementów
montażowych oraz 8 sztuk śrub montażowych..
The order No. given includes 2 mounting brackets
and 8 screws.
Strona 36
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Blok montażowy typu FB
A
B
C
D
E
F
G
H1
H2
Numer
zamówieniowy
∅ 18
30
23.5
14
10
14.5
5
Ø 4.5
6
2
M3 x 14
10.594S.03
∅ 25
42
33
22
15
17
7.5
Ø 5.5
6
2
M4 x 20
10.594D.03
FB Mounting block
∅ 32
52
41
23.5
15
20
7.5
Ø7
6
3
M5 x 20
10.594E.03
Order No.
Komplet zawiera 2 sztuki bloków montażowych
oraz 4 sztuki śrub montażowych
∅ 40
63
51
30
15
23
7.5
Ø9
8
3
M6 x 20
10.594F.03
Numer
zamówieniowy
∅ 18
56
46
30
12
11
6
50.6
Ø 5.5
10.594S.04
∅ 25
70
60
30
12
13
6
65.5
Ø 5.5
10.594D.04
∅ 63
93
73
52
20
27.5
10
Ø 11
8
4.5
M8 x 20
10.594H.03
The order No. given includes 2 mounting blocks
and 4 screws.
Łapa montażowa pośrednia typu MB
A
B
C
D
E
F
G
H
∅ 50
78
63
39
16
26
8
Ø9
8
3
M8 x 20
10.594G.03
∅ 32
85
73
40
12.5
15
6
77.5
Ø 6.6
10.594E.04
MB Middle support
∅ 40
105
90.5
40
16
18
8
90.5
Ø9
10.594F.04
∅ 50
122
105
40
16
20.5
8
107.5
Ø9
10.594G.04
∅ 63
144
125
50
19
21.5
8
122.5
Ø 11
10.594H.04
Order No.
Strona 37
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Wykres ugięcia
Dla podparcia typu MB
Deflection diagram
MB middle support
W przypadku używania bardzo długich siłowników
albo stosowania dużych obciążeń może nastąpić
odkształcenie tulei. Użycie podpór pośrednich
eliminuje ten efekt
Przykład:
Siłownik o średnicy ∅25 przy obciążeniu 500N
powinien maksymalnie odkształcić się o 0.5mm.
Zgodnie z rysunkiem siłownik powinien posiadać
długość 750mm. Dłuższy siłownik powinien zostać
dodatkowo podparty.
When using very long cylinders or applying heavy
loads, the tube deflection is to be taken into
consideration. One or more middle supports are
to be used according to the admissible deflection.
Inne przypadki
W przypadku bardzo długich siłowników
montowanych bez dodatkowego podparcia muszą
one być montowane w dodatkowych profilach jak
na rysunku poniżej.
Other possibilities
In case very long cylinders are installed without
supports, an additional profile can be used as a
support.
Example :
A cylinder ∅25 should deflect by a maximum of 0.5
mm when applying a force FZ of 500N. According
to the diagram the cylinder can be 750 mm long.
Longer cylinders must have a middle support.
Strona 38
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
1XX5-0000
Łącznik mostkowy typu PB
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CJ
CK
CM
CL
Numer
zamówieniowy
Order No. Dla
wersji 0000
(duży)
Numer
zamówieniowy
Order No. Dla
wersji 0001
(mały)
∅ 18
50
41.5
25.5
30
34
9
M5
54
2.5
4
4
M4
∅ 25
60
50
30
40
38
14
M5
70
3
4
4
M4
1XX5-0001
PB Swinging bridge
∅ 32
70
60
37
50
48
16
M6
86
3.5
6
6
M5
∅ 40
80
80
47
60
60
22
M8
107
4.5
8
8
M6
∅ 50
90
95
56
70
70
30
M8
123
4.5
8
8
M6
∅ 63
100
120
73
80
90
40
M10
145.5
5
8
8
M8
10.594S.05
10.594D.05
10.594E.05
10.594F.05
10.594G.05
10.594H.05
10.594S.06
10.594D.06
10.594E.06
10.594F.06
10.594G.06
10.594H.06
Łącznik mostkowy jest stosowany jest tam gdzie
prowadnik będzie umieszczony w połączeniu z
istniejącym siłownikiem beztłoczyskowym.
The swinging bridge will be mounted where a
guiding will be mounted in connection with an
existing rodless cylinder.
Łącznik mocujący przenosi siłę działania do
elementu prowadzącego bez żadnych naprężeń.
The swinging bridge transfers the action power to
the guiding element without any tension.
Strona 39
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
KT Kreuzträger
KT Cross support
Łącznik krzyżowy typu KT
Połączenia
siłowników
Combination
18 : 18
25 : 25
32 : 32
40 : 40
50 : 50
63 : 63
Połączenia
siłowników
Combination
25 : 18
32 : 25
40 : 32
50 : 40
63 : 50
Połączenia
siłowników
Combination
32 : 18
40 : 25
50 : 32
63 : 40
Numer
zamówieniowy
KT cross support
A1
A2
C
D
FE1
FE2
S
11.594X.1818
11.594X.2525
11.594X.3232
11.594X.4040
11.594X.5050
11.594X.6363
80
100
120
150
180
215
80
100
120
150
180
215
84
114
140
168
204
239
54
72
88
105
126
146
103
131
171
220
280
333
103
131
171
220
280
333
6
8
10
10
12
12
Numer
zamówieniowy
A1
A2
C
D
FE1
FE2
S
11.594X.2518
11.594X.3225
11.594X.4032
11.594X.5040
11.594X.6350
100
120
150
180
215
80
100
120
150
180
100
128
154
187
221.5
64
81
96.5
116.5
136
131
171
220
280
333
103
131
171
220
280
8
10
10
12
12
Numer
zamówieniowy
A1
A2
C
D
FE1
FE2
S
120
150
180
215
80
100
120
150
112
142
171
204.5
71
89.5
106
126.5
171
220
280
333
103
131
171
220
8
10
10
12
Order No.
Order No.
Order No.
11.594X.3218
11.594X.4025
11.594X.5032
11.594X.6340
Łącznik krzyżowy służy do połączenia dwóch
siłowników beztłoczyskowych w dwuosiowy
zespół napędowy.
Siłowniki należy zamawiać osobno.
The cross support connects two guiding cylinders
to a two-axis-system.
Guiding cylinders are to be ordered separately.
Strona 40
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Przyłącze zasilające boczne KA
Zawierające łapę mocującą FB
AA
AB
AC
AH
D
Numer
zamówieniowy
Order No.
∅ 18
26
2
21
2
M7x1 / 6
∅ 25
32
2
26.5
2
G1/8 x 7.7
KA Yoke side port
Incl. FB Mounting brackets
∅ 32
∅ 40
34
43
2.5
2.5
27.5
35.5
3
3
G1/8 x 7.7
G1/4 x 11.7
Na specjalne zamówienie
On request
∅ 50
46
3
38
3
G1/4 x 11.7
∅ 63
54
3
45
4.5
G3/8 x 11.7
All cylinder types can be fitted with a yoke-sideWszystkie
typy
siłowników
mogą
mieć
port by an additional front plate.
zamontowane boczne przyłącza na dodatkowej
płycie przedniej.
Płytka przednia może być zamontowana na The front plate will be mounted on the cylinder over
the mounting brackets.
siłowniku za pomocą łap mocujących.
Łapy mocujące mogą być montowane w 4 The mounting brackets are turnable by 4 x 90°.
położeniach co 90°.
Strona 41
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
Adapter AP do siłowników typu ZK
skróconych do otrzymania wymiarów
montażowych siłowników typu ZS
A
S
T
U
Numer
zamówieniowy
∅ 18
80
∅ 25
100
∅ 32
120
AP Adapter ZK Short cylinder
to ZS Standard cylinder
∅ 40
150
∅ 50
180
∅ 63
215
Wyrób na zamówienie/On request
Order No.
Strona 42
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
1XX8-0001
1XX8-0000
Mocowania do amortyzatorów typu AS
∅ 18
80 / 57.5
2
113/ 90.5
32
Max.25
57
43.5
8
23.5
M10x1
8
15
13
M3 x 10
A ZF/ZFK
AH
B ZF/ZFK
C
D
E
F
G
H
M
N
O
SW
T
Typ amortyzatora
Shock absorber
∅ 25
∅ 32
100 / 67.5
120 / 77.5
2
3
117.5/ 85
135.5 / 90
37
70
max. 40
max. 30
72
84
57
70
12.5
14.5
33
41
M14 x 1.5
10
12
20
20
17
M4 x 10
M5 x 12
ENIDINE PMX 10 M1B,2B,3B
ENIDINE SPM 25 MC1B,2B,3B
AS Stop adjustment
∅ 40
150 / 95
3
165 / 110
65
max. 50
105
93
16
51
15
30
M6 x 15
∅ 50
180 / 105
3
195 / 140
80
max. 65
126
102
22.5
63
M25 x 1.5
15
30
32
M8 x 20
∅ 63
215 / 125
4.5
250 / 160
80
65
140
118.5
20
78
15
40
M8 x 20
ENIDINE PM 100MF-1B,2B,3B
Przykład zamawiania/Order sample :
Mocowanie na tulei siłownika amortyzatora typu AS25 dla siłowników typu ZF25 lub ZFK25 (bez amortyzatora)
AS25 Stop adjustment shiftable for ZF25 or ZFK25 (without shock absorbers)
Numer zamówieniowy/ Order number:
1 0 .
5 9 4 X .
0 8
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
Mocowanie zewnętrzne amortyzatora typu AS25 dla siłowników typu ZF25 lub ZFK25 (bez amortyzatora)
AS25 Stop adjustment fix for ZF25 or ZFK25 (without shock absorbers)
Numer zamówieniowy / Order number:
1 0 .
5 9 4 X .
0 9
W miejscu oznaczonym „X” wstawić kod średnicy siłownika: S-D18, D-D25, E-D32, F-D40, G-D50, H-D63
Strona 43
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
6.5
6.5
29.5
29.5
150¡ Ó10
150
5.5
5.5
14.5
14.5
Czujnik kontaktronowy położenia tłoka typu T
Reed switch T- typ
Dane techniczne
Technical information
Czujnik położenia jest uruchamiany polem
magnetycznym magnesu stałego umieszczonego w tłoku
siłownika (dla wykonania standardowego)
The Reed-switch will be operated by the magnetic field
of the permanent magnets inside the yoke.
The magnetic piston will be built in as standard.
The end positions and additional intermediate positions
of the yoke can be read out.
Czujnik położenia wskazuje położenia krańcowe i
pośrednie tłoka siłownika beztłoczyskowego
Czujnik z kablem o dł. 2m
Reed switch cable 2m
Numer zamówieniowy
Code number
Kontaktform
form of contact
Napięcia robocze
switching voltage
Max. prąd pracy
switching current
Moc
switching rating
Napięcie zasilania
Voltage drop
Stopień
zabezpieczenia
protection class
Tempeatura pracy
operating temperature
Kolor diody LED
Color of LED
Długość kabla
zasilającego
cable length
Czujnik z wtyczką M8x1
Reed switch connector
M8x1
17.16LA.01TK
17.16LA.02TK
Normalnie otwarty
normally open contact
Normalnie otwarty
normally open contact
5 – 120 V DC / AC
5 – 120 V DC / AC
100 mA max.
100 mA max.
10 W
10 W
2.5 V max.
2.5 V max.
IP 67 (NEMA 6)
IP 67 (NEMA 6)
- 10 ° C - + 60 ° C
- 10 ° C - + 60 ° C
czerwony/ red
czerwony/ red
2m (PVC)
0.15m (PVC) with connector
M8
Uchwyt
Clamp
17.16LU.01
Strona 44
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Reedschalter
25.5
1000
2.8
25
7
4.5
4
4
25.5
150
2.8
4.5
12
Czujnik kontaktronowy położenia tłoka typu C
Reed switch C - typ
Dane techniczne
Technical information
Czujnik położenia jest uruchamiany polem
magnetycznym magnesu stałego umieszczonego w tłoku
siłownika (dla wykonania standardowego)
The Reed-switch will be operated by the magnetic field of
the permanent magnets built inside the yoke.
The magnetic piston will be built in as standard.
Czujnik położenia wskazuje położenia krańcowe i
pośrednie tłoka siłownika beztłoczyskowego
The end positions and additional intermediate positions of
the yoke can be read out.
Czujnik z kablem o dł. 1m
Reed switch 1m cable
Numer zamówieniowy
Code number
Typ czujnika
form of contact
Napięcie pracy
switching voltage
Max. prąd obciążenia
switching current
Moc
switching rating
Napięcie
Voltage drop
Zabezpieczenie elektryczne
protection class
Temperatura pracy
operating temperature
Kolor diody LED
Color of LED
Długość przewodu
cable length
Czujnik z kablem zak. wtyczką
Reed switch with connector
17.17LA.01CK
17.17LA.02CK
Normalnie otwarty
normally open contact
Normalnie otwarty
normally open contact
5 – 120 V DC / AC
5 – 120 V DC / AC
50 mA max.
50 mA max.
6 W
6 W
2.5 V max.
2.5 V max.
IP 67 (NEMA 6)
IP 67 (NEMA 6)
- 10 ° C - + 60 ° C
- 10 ° C - + 60 ° C
Czerwony / red
Czerwony / red
1m (PVC)
0.15m (PVC) with connector M8
Strona 45
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
6.5
29.5
Magnetschalter
T-Nut
150
5.5
14.5
Czujnik półprzewodnikowy typu T
Magnetic switch T- typ
Dane techniczne
Technical information
Czujnik położenia jest uruchamiany polem
magnetycznym magnesu stałego umieszczonego w tłoku
siłownika (dla wykonania standardowego)
The Reed-switch will be operated by the magnetic field
of the permanent magnets built inside the yoke.
The magnetic piston will be built in as standard.
The end positions and additional intermediate positions
of the yoke can be read out.
Czujnik położenia wskazuje położenia krańcowe i
pośrednie tłoka siłownika beztłoczyskowego.
Czujnik magnetyczny z
kablem dł 2m
Magnetic switch cable 2m
Numer zamówieniowy
Code number
Typ czujnika
form of contact
Napięcie pracy
switching voltage
Max. prąd obciążenia
switching current
Moc
switching rating
Napięcie
Voltage drop
Zabezpieczenie
elektryczne
protection class
Temperatura pracy
operating temperature
Kolor diody LED
Color of LED
Długość przewodu
cable length
Czujnik magnetyczny z kablem
zak. wtyczką M8x1
Magnetic switch connector
M8x1
17.16LA.01TP
17.16LA.02TP
Normalnie otwarty
normally open contact
Normalnie otwarty
normally open contact
5 – 30 V DC / AC
5 – 30 V DC / AC
150 mA max.
150 mA max.
4.5 W
4.5 W
2.0 V max.
2.0 V max.
IP 67 (NEMA 6)
IP 67 (NEMA 6)
- 10 ° C bis + 60 ° C
- 10 ° C bis + 60 ° C
Zielony / green
Zielony / green
2m (PVC)
0.15m (PVC) with connector M8
Uchwyt
Clamp
17.16LU.01
Strona 46
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
Reedschalter
25.5
1000
2.8
25
7
4.5
4
4
25.5
150
2.8
4.5
12
Czujnik półprzewodnikowy typu C
Magnetic switch C-nut
Dane techniczne
Technical information
Czujnik położenia jest uruchamiany polem
magnetycznym magnesu stałego umieszczonego w tłoku
siłownika (dla wykonania standardowego)
The Reed-switch will be operated by the magnetic field of
the permanent magnets inside the yoke.
The magnetic piston will be built in as standard.
Czujnik położenia wskazuje położenia krańcowe i
pośrednie tłoka siłownika beztłoczyskowego
The end positions and additional intermediate positions of
the yoke can be read out.
Czujnik półprzewodnikowy z
kablem o dł. 1m
Magnetic switch 1m cable
Numer zamówieniowy
Code number
Typ czujnika
form of contact
Napięcie pracy
switching voltage
Max. prąd obciążenia
switching current
Moc
switching rating
Napięcie
Voltage drop
Zabezpieczenie elektryczne
protection class
Temperatura pracy
operating temperature
Kolor diody LED
Color of LED
Długość przewodu
cable length
Czujnik półprzewodnikowy z
kablem zakończonym wtyczką
Magnetic switch with connector
17.16LA.01CP
17.16LA.02CP
Normalnie otwarty
normally open contact
Normalnie otwarty
normally open contact
5 – 28 V DC
5 – 28 V DC
200 mA max.
200 mA max.
6 W
6 W
0.5 V max.
0.5 V max.
IP 67 (NEMA 6)
IP 67 (NEMA 6)
- 10 ° C - + 60 ° C
- 10 ° C - + 60 ° C
zielony / green
zielony / green
1m (PVC)
0.15m (PVC) connector M8x1
Strona 47
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax.041 361-91-08
32.1(REF)
Brown (+)
1
3
(+) BROW
(O)OUTPU
(-) BLUE
5m
24.1(REF)
Blue (-)
d 9.0
2
d4.5
Black(out)
STRAIGHT
7.0
Wtyczka żeńska M8x1
Female connector M8x1
Wtyczka żeńska M8x1- 5m
Female connector M8x1- 5m
Rodzaj materiału przewodu
Cable type
Zakres napięc i prąd roboczy
Electrical rating
Stopień zabezpieczenia
protection class
Zakres temperatur pracy
operating temperature
Długość przewodu
cable length
Sposób montażu czujnika
PVC
120 V DC / AC 3Amp. max.
IP 67 (NEMA 6)
- 10 ° C - + 60 ° C
5m (PVC)
Installation possibility
Dodatkowy uchwyt i
prowadzenie przewodu dla
czujnika typu T
Additional cable guidance by
T-type sensors
Uwaga!
Przy instalowaniu czujnika typu
C musi być otwór dla kabla.
Attention !
By the installation of the CType sensor, there must be a
passage for mounting the
sensor and through-hole for
the cable.
Sposób prowadzenia przewodu
przez wybranie w łapie typu FB
Through-hole of the cable at
the mounting brackets FB
Strona 48
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
12
13
14
26
27
5
28
29
11
15
16
2
17
18
1
10
24
25
21
7
3
6
31
30
19
4
22
8 20 9 23
Lista części siłownika beztłoczyskowego
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nazwa części
Rura profilowa
Profil okrągły
Uszczelka taśmowa
Taśma maskująca
Suwak
Pokrywa
Śruba specjalna
Iglica amortyzacji
Pokrywa taśmy
Zgarniacz czołowy
Zgarniacz
Płyta prowadzenia
Nakrętka stożkowa
Zaślepka
Pręt prowadzący
Pręt dociskający
Uszczelka tłoka
Pierścień amortyzacji
O-Ring
O-Ring
Uszczelka płaska
Śruba
Śruba mocująca
Śruba
Śruba zabezpieczająca
Śruba mocująca
Śruba mocująca
Podkładka sprężysta
Śruba cylindrowa
Śruba mocująca
Nakrętka z łbem kwadratowym
Description
Tube
Round profile
Sealing strip
Cover strip
Yoke
Endcap
Special screw
Cushioning pin
Strip cover
Head wiper
Wiper
Carriage
Cone nut
Clamp wedge
Guiding bar
Press bar
Piston seal
Cushion ring
O-Ring
O-Ring
Flat seal
Countersunk screw
Grub screw with pin
cylinder head screw
Plug screw
Grub screw
Grub screw with pin
Plain washer
cylinder head screw
Grub screw
Square nut
Part list
Materiał/Material
Al anodowane
TPU
PA
Stal nierdzewna
Al anodowane / POM
Al anodowane
Stal cynkowana
Stal nierdzewna
Al anodized
Stainless steel
Al anodized / POM
Al anodized
Zinc-plated steel
Stainless steel
POM
Al anodowane
Stal cynkowana
Al anodowane
POM
Stal nierdzewna
PU
Al anodized
Zinc-plated steel
Al anodized
Stainless steel
Guma / Rubber NBR
Stal cynkowana
Zinc-plated steel
Stahl brüniert
Browned steel
Stal cynkowana
Stahl brüniert
Stal cynkowana
Zinc-plated steel
Browned steel
Zinc-plated steel
Strona 49
CPP “PREMA” S.A Kielce ul. Wapiennikowa 90 25-101 Kielce tel. 041 361-95-24 fax. 041 361-91-08
5/2 Weg Ventil
5/2 Weg Ventil
4/2 Weg Ventil
Przykłady sterowania siłownikami
Controls
•
Zasilanie siłownika beztłoczyskowego z dwóch
stron
•
Strike cylinder always with pressure on both
sides, bleed ventil in movement direction
•
Regulacja prędkości ruchu siłownika odbywa
się za pomocą zaworów dławiąco-zwrotnych
•
Speed regulation by exhaust restrictor (one-way
flow restrictor)
A control of the cylinder without flow restriction
causes an enormous acceleration. The resulting
kinetic energy can destroy the cylinder and the
whole equipment.
•
Slow run; at 6 bar reduced by flow restrictor up
to 0.05 m/sec
•
Operation speed up to 2 m/sec depending on
loads
!
Sterowanie siłownika bez regulacji przepływu
powoduje nadmierne przyspieszenia.
Powstająca energia kinetyczna może
doprowadzić do uszkodzenia siłownika i jego
wyposażenia
•
Dla wolnych przemieszczeń redukować
natężenie przepływu powietrza (aby
zredukować prędkość ruchu do 0.05 m/sec)
•
Prędkość ruchu do 2m/sec zależy od
obciążenia siłownika pneumatycznego.
Strona 50