„Problemy okulistyczne dzieci wyzwaniem dla współczesnego

Komentarze

Transkrypt

„Problemy okulistyczne dzieci wyzwaniem dla współczesnego
Komisja ds. Pielęgniarstwa Okulistycznego działająca
przy ORPiP w Gdańsku zaprasza do udziału w konferencji pt.:
„Problemy okulistyczne dzieci wyzwaniem
dla współczesnego pielęgniarstwa.
Wielokulturowość w pracy pielęgniarki.”
Termin konferencji: 11 czerwca 2016 r. (sobota)
Miejsce konferencji: Hospicjum im. ks. E. Dudkiewicza w Gdańsku, ul. M. Kopernika 6
Ramowy plan konferencji:
09.00 – 09.40 – rejestracja uczestników
09.40 – 09.50 – powitanie zaproszonych gości – mgr Barbara Wysocka
09.50 – 10.00 – Wystąpienie Przewodniczącej ORPiP w Gdańsku – mgr Anna Czarnecka
10.00 – 11.00 „Wybrane zagadnienia okulistyki dziecięcej” - lek. med. Specjalista Chorób
Oczu Magdalena Sildatke-Bauer - Kociewskie Centrum Zdrowia
11.00 – 11.30 „Retinopatia wcześniacza. Postępowanie pielęgniarki” – specjalista
w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego Małgorzata Fritza – COPERNICUS
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku
MINI RECITAL FORTEPIANOWY
Mikołaj Sarad – uczeń X klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II°
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
12.00 – 12.30 „Szwecja – kraj wyzwań dla pielęgniarki okulistycznej”
- mgr Iwona Pawelska – blok operacyjny Kliniki Okulistycznej Szpitala
Uniwersyteckiego w Uppsale – Szwecja
12.30 – 12.45 „Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i praktyki
pielęgniarskiej w Polsce” - mgr Michalina Dettlaff, finalistka Konkursu
„Pielęgniarka Roku 2015”
12.45 – 13.30 PRZERWA
13.30 – 14.00 „Adaptacja społeczna osób niewidomych” - Marcelina Hernik
– Stowarzyszenie „Szansa dla niewidomych”
14.00 – 15.00 WARSZTATY:
„Zaprezentowanie najnowszych możliwości technologicznych
ułatwiających codzienne funkcjonowanie dla osób z dysfunkcją wzroku”
Adam Kowalczyk firma ALTIX Sp. z o.o. – Oddział Gdańsk
15.00 – 15.15 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów
Zgłoszenia proszę przesyłać drogą e-mail na adres: [email protected]
do dnia 09 czerwca 2016 r. podając: imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu, miejsce
zatrudnienia i stanowisko, telefon kontaktowy i adres e-mail. Obowiązuje kolejność zgłoszenia.
Telefon kontaktowy 508 487 127 Barbara Wysocka
KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

Podobne dokumenty