pobierz teraz - Pomiędzy Stronami

Transkrypt

pobierz teraz - Pomiędzy Stronami
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
6
Z życia miasta
9
Z życia powiatu
16
Radomsko, 31 marca 2016 • ISSN: 2450-3924 • nr 7 (12)
Rewitalizacja stoi na rondzie,
a ważność projektu mija
Chcą podwyżek i dyrektora
menedżera
Sport
Tenisistom stołowym poszło
nieco gorzej
www.pomiedzystronami.pl
CHROBREGO ZALEWA
NIE TYLKO DESZCZ…
Patrząc na znajdujące się przy ulicy Chrobrego
jednorodzinne domy, wydaje się, że mieszkające
w nich osoby nie mają powodów do narzekania.
Okolica jest przyjemna i zadbana. Jak się jednak
okazuje, do sielanki daleko. Wiele domostw
zalewanych jest nie tylko deszczówką, ale także
ściekami…
T
a mało komfortowa sytuacja trwa od wielu lat. Poprzednie władze miasta
i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej znały ją doskonale. Mieszkańcy interweniowali osobiście i pisali pisma. Jednak problem narastał.
Narastała też irytacja mieszkańców.
-Proszę pani, lekceważyli nas
gremialnie. Opowiadali bzdury,
że niby sami się zalewamy. Zalewałaby się pani ściekami? - pyta
ironicznie
Marian
Kacprzyk,
reprezentant mieszkańców. - Mamy
w Radomsku nową władzę, nowego
prezydenta i nowego prezesa PGK.
Oczekujemy rozwiązania tematu mówi stanowczo.
Sprawa oficjalnie stanęła na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, w którym, oprócz radnych
i władz miasta, uczestniczyli prezesi miejskiej spółki. - Jest to problem
miasta i miasto dla mieszkańców
musi go rozwiązać - zauważył Jakub
Jędrzejczak, wiceprezes PGK.
» CZYTAJ WIĘCEJ strona 12
Miasto walczy o odszkodowanie za rondo
MOPS gotowy na 500+
Miasto Radomsko domaga się od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
odszkodowania za wybudowanie ronda przy
skrzyżowaniu ulic Krakowska - Targowa
- Stara Droga. Władze miasta wnoszą
o 2,8 mln złotych.
» Z ŻYCIA MIASTA
» Z ŻYCIA MIASTA
strona 5
Mechanik” stawia na szeroko rozumianą rehabilitację
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Radomsku wychodzi naprzeciw wszystkim
tym, którzy są lub chcą być ze zdrowiem na ty.
» Z ŻYCIA MIASTA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
jest w pełni przygotowany do przyjmowania od
1 kwietnia wniosków o świadczenie wychowawcze
w ramach rządowego programu Rodzina 500+.
strona 13
strona 7
Wspinaczka już możliwa
W Powiatowej Hali Sportowej została oddana
do użytku wewnętrzna ścianka wspinaczkowa,
posiadająca siedem różnych oryginalnych
i zróżnicowanych dróg wspinaczkowych.
» SPORT
strona 15
2
Czwartek
31 marca 2016 r.
Felieton
BĘDZIE NAD CZYM DELIBEROWAĆ
Monika
Bednarczyk-Bojdo
Redaktor Naczelny
[email protected]
tel. 791 055 552
O
czym tu deliberować
w tym miejscu tym razem? Takie oto pytanie
nurtowało mnie dosyć długo. Wiosna sprzyja bowiem
robieniu porządków, remanentów innymi słowy: wprowadzaniu nowego. A jak wiadomo, nowe to zwykle
początek wielkiej zmiany.
I właśnie z tego powodu zastanawiałam się, o czym deliberować
w tym miejscu tym razem. Wielkie
zmiany zapowiadają się bowiem tak
w mieście, jak i w powiecie. W mieście dojdzie do nich za sprawą prezydenta Jarosława Ferenca, w powiecie
- no właśnie… Od pewnego czasu
mówi się, że ma do nich dojść, tylko
- póki co - nie wiadomo, czy tak się
stanie…
Z racji tego, że Ferenc 21 lutego
2016 roku, z czym do dziś nie mogą
się pogodzić pewne grupy ludzi,
otrzymał przyzwolenie radomszczan
na zmiany, naturalnym jest, że będzie je wprowadzać. Zresztą, przy-
kład bierze od „najlepszych”, czyli z partii
obecnie rządzącej naszym krajem, która od
listopada 2015 roku,
powołując
się
na
przyzwolenie narodu,
owe „dobre” zmiany,
w tym (a może przede
wszystkim) personalne, wprowadza…
Idąc za przykładem „najlepszych”,
prezydent Jarosław Ferenc delikatne
roszady wprowadził, ale - jak zapowiedział - prawdziwe mają nastąpić
po świętach. I nie mówił tu o Bożym
Narodzeniu, tylko o tyle co zakończonej Wielkanocy. Zatem niedługo
powinniśmy dowiedzieć się, który
z urzędników zostanie wymieniony
na lepszy model…
I chociaż prezydent Ferenc na te
zmiany ma przyzwolenie radomszczan, to pewna grupa ludzi mówi im
stanowczo „nie”. Paradoks polega na
tym, że zmianom, wróć: „dobrym”
zmianom, te osoby nie tylko przyklaskują, ale głośno wszem i wobec
mówią, że dzięki nim nasz kraj rozkwitnie, a jego obywatele będą opływać w dostatek. Natomiast zmiany
już przeprowadzone przez Ferenca,
jak i te zapowiadane, krytykują i zapowiadają wielkie rozliczanie…
À propos rozliczania. Krytykujący Ferenca nie tyle „dobre”
zmiany, co rozliczenia zapowiadają
w powiecie. Przebąkują nawet coś
o wykluczeniach. Jeżeli będą z takimi sukcesami działać, jak przez 9 lat
w mieście, to na przebąkiwaniu się
skończy…
Moim skromnym zdaniem, persony od „dobrej” zmiany całą swoją
energię skupią na mieście. Powiat będzie typową zasłoną dymną. Zresztą - przykład biorą od „najlepszych”.
Rządzący naszym krajem też znajdują sobie tematy zastępcze, by odwrócić uwagę obywateli od wprowadzanych przez nich „dobrych” zmian.
Przedsmak tego radomszczańscy
dziennikarze mieli na przedświątecznej konferencji prasowej, zorganizowanej przez poseł Annę Milczanowską. Zanim parlamentarzystka
wraz z towarzyszącym jej Pawłem
Chybalskim (radny powiatowy PiS,
namaszczony przez panią poseł do
budowania struktur tej partii w naszym mieście, a według mnie - osoba,
którą PiS za 2,5 roku będzie chciał
wystawić w walce o fotel prezydenta
Radomska) przeszli do zasadniczego
tematu spotkania, stwierdzili:
- Po świętach zaprosimy państwa
na spotkanie, podczas którego odniesiemy się do tego, co się w mieście dzieje, a w zasadzie do tego, że
oprócz personalnych zmian nic się
w nim nie dzieje.
Innymi słowy, będzie nad czym
deliberować…
REKLAMA
12
NR
31 MARCA
- 13 KWIETNIA 2016
Wydawca
KOMBIT-FORTE - Piotr Cyniak
Group „ICT enterprise”
ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko
[email protected]
[email protected]
Redakcja
ul. Kościuszki 6 pok. 118
97-500 Radomsko
[email protected]
tel. (44) 306 74 45
Redaktor naczelny
Monika Bednarczyk-Bojdo
[email protected]
tel. 791 055 552
Reklama
Projekt Graficzny
D2 Daniel Dróżdż
www.d2media.pl
Druk
Polskapresse Sp. z o. o. w Łodzi
[email protected]
tel. (44) 306 74 46
Redaktor Graficzny
Daniel Dróżdż
[email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i innych materiałów zleconych. Materiałów niezamówionych nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Czwartek
31 marca 2016 r.
3
REKLAMA
4
Czwartek
31 marca 2016 r.
Z ŻYCIA MIASTA
PGK NADAL BĘDZIE
ODBIERAŁO ŚMIECI
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku wygrało
przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Jest to równoznaczne
z tym, iż śmieci od radomszczan w dalszym ciągu będzie odbierała
miejska spółka komunalna.
W czwartek (24 marca - dop. aut.)
otrzymaliśmy od pełnomocnika i komisji przetargowej informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty przetargowej.
W przetargu dotyczącym odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na okres od 1 lipca 2016
roku do 30 czerwca 2017 roku wybrano
ofertę PGK Radomsko, które uzyskało 100 punktów. Cena, którą podało
REKLAMA
PGK, to 2.005.349,36 złotych - informuje Daniel Serwa, kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie
Miasta Radomsko.
Obecnie radomszczanie płacą za
odbiór odpadów komunalnych stawki ustalone przez radnych w wysokości 7 złotych za odpady segregowane
i 10 złotych za zmieszane. Jednak, jak
zauważa kierownik Serwa, system go-
spodarowania odpadami nie bilansuje
się.
- Przewidujemy, że w tym roku miasto przy obowiązujących stawkach dołoży do odpadów 1,2-1,5 mln złotych za
cały rok. Dlatego przedstawimy radzie
propozycję wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Ostateczną decyzję
podejmą radni - podkreśla.
mbb
12 mln złotych
zwrotu dla JYSK?
Możliwe, że nawet 12 mln złotych będzie
musiało zapłacić Radomsko firmie JYSK.
Chodzi o zwrot nadpłaconego przez duńskiego
przedsiębiorcę podatku z lat ubiegłych.
P
otwierdzamy, że w przekonaniu JYSK firma ma nadpłacony podatek od nieruchomości, który może podlegać
zwrotowi. W najbliższym czasie firma planuje zwrócić się do Urzędu
Miasta w Radomsku i przedstawić
swoje stanowisko. Jesteśmy pewni,
że sprawa zostanie konstruktywnie
rozwiązana - wyjaśnia Agnieszka
Poteralska z Centrum Dystrybucji
JYSK w Radomsku.
Strony w przedmiotowej sprawie mają się spotkać 6 kwietnia.
- Nie mam żadnych oficjalnych
informacji. Jestem umówiony
z zarządem JYSK na 6 kwietnia.
Wtedy dopiero zostaną przedstawione dokumenty i będę mógł
udzielić szerszego komentarza
- usłyszeliśmy od prezydenta
Jarosława Ferenca.
mbb
Czwartek
31 marca 2016 r.
5
Z ŻYCIA MIASTA
MIASTO WALCZY
O ODSZKODOWANIE ZA RONDO
Miasto Radomsko domaga się od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
odszkodowania za wybudowanie ronda przy skrzyżowaniu ulic Krakowska Targowa - Stara Droga. Władze miasta wnoszą o 2,8 mln złotych, czyli równowartość
nakładów poniesionych przez miasto na tę inwestycję.
Jak zauważa prezydent Jarosław Ferenc, podstawą wniesienia sprawy
do sądu jest porozumienie podpisane
w 2006 roku pomiędzy Miastem
Radomsko a Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad.
- Z umowy, którą zresztą jako wiceprezydent podpisałem w 2006 roku,
wyraźnie wynika, że miasto zaprojektuje rondo, a Generalna Dyrekcja
je wykona. Owszem, projektowanie
ronda trwało długo, ale trzeba mieć
na uwadze to, iż Generalna Dyrekcja
miała dużo uwag do projektu i cały
czas zmieniała warunki. Natomiast
nie ulega wątpliwości, że miasto rondo na skrzyżowaniu ulic Krakowska
- Targowa - Stara Droga zaprojektoREKLAMA
wało, zatem Generalna Dyrekcja powinna zadanie, w myśl umowy, zrealizować - zauważa prezydent Ferenc.
W 2013 roku ówczesne władze
miasta podjęły decyzję o budowie
ronda za środki pochodzące w całości
w budżetu miasta. Inwestycja pochłonęła 2,8 mln złotych. I o taką kwotę
odszkodowania od GDDKiA wnoszą
obecne władze Radomska.
- Wnosimy o 2,8 mln złotych, ale
zobaczymy, jaką kwotę uda się nam
uzyskać. Szanse są spore - mówi prezydent Jarosław Ferenc.
Pierwsza rozprawa odbędzie się 18
kwietnia.
mbb
(…) Nie ulega
wątpliwości,
że miasto
rondo na skrzyżowaniu
ulic Krakowska Targowa - Stara Droga
zaprojektowało, zatem
Generalna Dyrekcja
powinna zadanie,
w myśl umowy,
zrealizować. (…)
Wnosimy o 2,8 mln
złotych, ale zobaczymy,
jaką kwotę uda się nam
uzyskać. Szanse
są spore.
» JAROSŁAW FERENC
prezydent Radomska
6
Czwartek
31 marca 2016 r.
Z ŻYCIA MIASTA
REWITALIZACJA STOI NA
RONDZIE, A WAŻNOŚĆ
PROJEKTU MIJA…
W czerwcu tego roku traci ważność projekt na budowę ronda w okolicach Miejskiego Domu
Kultury. Prezydent Jarosław Ferenc podkreśla, iż trzeba zrobić wszystko, aby przedłużyć jego
ważność. Powód: na rondzie oparta jest rewitalizacja centrum Radomska, zaplanowana przez
poprzednie władze miasta…
G
eneralna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad,
która projektowała rondo przy MDK, pomimo
faktu, iż dokumentacja traci ważność
w końcówce czerwca tego roku, nie
przewidziała środków finansowych na
jego budowę w roku bieżącym. -Zrobimy wszystko, aby przedłużyć ważność
projektu, ponieważ cały projekt rewitalizacji centrum miasta, który był
prowadzony przez moich poprzedników, opiera się na budowie ronda przy
MDK - zauważa prezydent Jarosław
Ferenc.
Miasto ma sprytny plan…
- Chcielibyśmy przedłużyć ważność tego projektu poprzez wykonanie
małej inwestycji w ulicy Fabianiego,
która obejmuje cały zakres tego zadania. Jeżeli to uczynimy, przedłużymy
ważność dokumentu o kolejne 3 lata tłumaczy prezydent Radomska.
Władze miasta będą też rozmawiać
z Generalną Dyrekcją w kwestii zabezpieczenia przez nią w 2017 roku funduszy na budowę ronda przy MDK.
REKLAMA
Chcielibyśmy
przedłużyć
ważność
tego projektu poprzez
wykonanie małej
inwestycji w ulicy
Fabianiego, która
obejmuje cały zakres
tego zadania. Jeżeli to
uczynimy, przedłużymy
ważność dokumentu
o kolejne 3 lata.
Obecne władze Radomska będą
zabiegać również o pieniądze na przebudowę sporego odcinka drogi, obejmującego ulice Rozalii, Kraszewskiego,
Narutowicza.
- Chcielibyśmy w tym roku przygotować dokumentację techniczną,
aby móc ubiegać się o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, niegdyś popularnych „schetynówek”. Celowo stawiamy na taki
długi odcinek, ponieważ kompleksowa
przebudowa dróg jest lepiej punktowana, a co za tym idzie, można otrzymać
większe dofinansowanie - tłumaczy
prezydent Jarosław Ferenc, dziwiąc się
jednocześnie, dlaczego jego poprzednicy nie składali każdego roku projektów na przebudowę dróg w ramach
dostępnych programów. - Ostatnią
drogą przebudowaną w naszym mieście
» JAROSŁAW FERENC
prezydent Radomska
w ramach dostępnych programów rządowych była ulica Miła. To był 2013
rok… - mówi.
mbb
Czwartek
31 marca 2016 r.
7
Z ŻYCIA MIASTA
MOPS GOTOWY NA 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jest w pełni przygotowany do
przyjmowania od 1 kwietnia wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach
rządowego programu Rodzina 500+. Zainteresowane osoby mogą składać
dokumenty w siedzibie placówki przy ulicy Kościuszki 12 A - budynki B i C.
Już w lutym rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji programu
Rodzina 500+ w naszym mieście.
Dlatego z całą odpowiedzialnością
mogę powiedzieć, że Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Radomsku jest
przygotowany do tego zadania - mówi
Małgorzata Rzeźniczak, zastępca dyrektora ds. usług i świadczeń rodzinnych.
Chcąc uniknąć kolejek, chociaż te
zapewne w pierwszych dniach składania dokumentów i tak będą, pracownicy MOPS wyszli naprzeciw
zainteresowanym. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można było pobierać już od 18
marca.
- Radomszczanie korzystają z tego
udogodnienia. Osoby odbierające
wniosek otrzymują od naszych pracowników również informacje, jak
REKLAMA
należy go wypełnić. Zdecydowaliśmy
się na taki krok, aby rodzice dzieci
mogli spokojnie, bez nerwów wypełnić dokumentację - przyznaje nasza
rozmówczyni, zwracając jednocześnie
uwagę na fakt, iż wszyscy ci, którzy
przed 1 kwietnia nie pobrali wniosków, nie mają powodów do obaw.
- Po tej dacie wnioski też będzie można otrzymać w wyznaczonych punktach. Są nimi sekretariaty Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.
Kościuszki 12 A i Kościuszki 10 oraz
Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Radomsko - podkreśla.
Wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina
500+ będzie można składać od jutra,
czyli 1 kwietnia. Szacuje się, że rodzin mogących ubiegać się o to świadczenie jest w Radomsku około 2.500,
w tym dzieci 4.000. W związku
Wniosek w ramach programu Rodzina 500+ można złożyć
osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Radomsku, ul. Kościuszki 12 A:
budynek B - osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko, spełniające kryterium dochodowe 800 złotych na osobę
lub 1.200 złotych na osobę przy dziecku niepełnosprawnym;
budynek C - osoby ubiegające się o świadczenie na drugie i kolejne
dziecko; oraz drogą elektroniczną - za pomocą systemu
informatycznego Empatia.
Dokumenty będzie można składać w każdy dzień tygodnia:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00-15.00;
wtorek, czwartek w godz. 8.00-17.00.
z dużą ilością uprawnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
zostanie uruchomionych siedem sta-
nowisk. Decyzje administracyjne
dotyczące świadczenia wychowawczego przyznawane są na okres od
Już w lutym
rozpoczęliśmy
przygotowania
do realizacji programu
Rodzina 500+
w naszym mieście.
Dlatego z całą
odpowiedzialnością
mogę powiedzieć, że
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radomsku
jest przygotowany do
tego zadania.
» MAŁGORZATA
RZEŹNICZAK
zastępca dyrektora ds. usług
i świadczeń rodzinnych
MOPS w Radomsku
1 kwietnia 2016 roku do 30 września
2017 roku.
mbb
8
Czwartek
31 marca 2016 r.
Z ŻYCIA POWIATU
REZONANS JUŻ OD KWIETNIA
W Szpitalu Powiatowym w Radomsku dobiega końca instalacja rezonansu magnetycznego.
Z badań wykonywanych tym urządzeniem pacjenci będą mogli korzystać już od kwietnia.
W
łaścicielem
r e z on a n s u
jest prywatna firma z Gdyni. To
ona dokonała adaptacji
pomieszczeń
szpitala
oraz zamontowała urządzenie.
- Jest to inwestycja
ważna nie tylko dla pacjentów, którzy będą
mogli wykonać badanie
na miejscu, ale również
dla szpitala. Posiadanie
przez nas rezonansu będzie ważnym elementem negocjacji kolejnych
kontraktów z NFZ, chociażby w zakresie chorób
neurologicznych czy ortopedii - mówi Przemysław Drozdek z radomszczańskiego szpitala.
Obecnie na badania
rezonansem radomszczanie jeżdżą do Piotrkowa
Trybunalskiego.
REKLAMA
- Bardzo dobrze, że
niedługo
urządzenie
będzie w Radomsku.
Podróż do Piotrkowa
pochłania dużo czasu
i pieniędzy. Poza tym
osoby schorowane często
źle znoszą podróż samochodem - mówi pani
Elżbieta, jedna z pacjentek radomszczańskiego
szpitala.
Na początku badania
rezonansem magnetycznym w radomszczańskim szpitalu będą płatne.
- W momencie, kiedy
firma obsługująca rezonans wystąpi o kontrakt
do NFZ i otrzyma taki
kontrakt, wówczas badanie będzie refundowane
- wyjaśnia Przemysław
Drozdek.
Jest to inwestycja
ważna nie tylko
dla pacjentów,
którzy będą
mogli wykonać badanie
na miejscu, ale również
dla szpitala. Posiadanie
przez nas rezonansu
będzie ważnym
elementem negocjacji
kolejnych kontraktów
z NFZ, chociażby
w zakresie chorób
neurologicznych czy
ortopedii.
mbb
Szpital Powiatowy w Radomsku
» PRZEMYSŁAW
DROZDEK
Czwartek
31 marca 2016 r.
STARY SZPITAL ZNÓW NA SPRZEDAŻ
Budynek po starym szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego w Radomsku został ponownie wystawiony na sprzedaż.
Zarząd powiatu ogłosił przetarg 23 marca. Cena wywoławcza wynosi 3,2 mln złotych. Czy tym razem uda się
sprzedać nieruchomość, okaże się 30 maja, bo wtedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.
9
Z ŻYCIA POWIATU
CHCĄ PODWYŻEK
I DYREKTORA MENEDŻERA
Pracownicy Szpitala Powiatowego w Radomsku oczekują od organu prowadzącego wzrostu
wynagrodzeń. W tej materii dyrekcja szpitala, władze powiatu i przedstawiciele działających
w placówce związków zawodowych szukają kompromisu.
W opinii starosty radomszczańskiego
Andrzeja Pluteckiego, ubiegłotygodniowe
spotkanie (22 marca) było owocne.
- Była konstruktywna rozmowa. Szukaliśmy wspólnego języka. Rozmawialiśmy o możliwości współpracy, o problemach, które obecnie są w szpitalu, i o tych,
które mogą pojawić się w najbliższym czasie. Przecież związki zawodowe to załoga
szpitala, która utożsamia się z tym zakładem pracy. Nic zatem dziwnego, że razem
z dyrekcją i z właścicielem szpitala, którym jest powiat, chcą rozwiązywać problemy - powiedział tuż po zamkniętym
dla mediów spotkaniu starosta Andrzej
Plutecki.
W dużej mierze zdanie to podziela
przewodnicząca „Solidarności” Anna
Kaurzel, mówiąc, że zarząd powiatu przeszedł metamorfozę, jeżeli chodzi o dialog
społeczny.
- Z mojego punktu widzenia bardzo
ważne jest to, że pan starosta prowadzi
dialog społeczny, ponieważ za poprzedniej dyrekcji takiego dialogu nie było.
Związki zawodowe uważano za powietrze. Pan starosta i jego zastępca przeszli
ogromną metamorfozę i to jest budujące
- stwierdziła Anna Kaurzel.
Przewodnicząca
„Solidarności”
w rozmowie z dziennikarzami przyznała,
iż zasadniczą sprawą poruszaną podczas
blisko dwugodzinnego spotkania był
wzrost wynagrodzeń personelu szpitala.
REKLAMA
Z mojego punktu
widzenia bardzo
ważne jest to,
że pan starosta prowadzi
dialog społeczny, ponieważ
za poprzedniej dyrekcji
takiego dialogu nie było.
Związki zawodowe
uważano za powietrze.
Pan starosta i jego
zastępca przeszli ogromną
metamorfozę
i to jest budujące.
» ANNA KAURZEL
przewodnicząca „Solidarności”
- Chodzi o wzrost wynagrodzeń
w każdej grupie zawodowej, za wyjątkiem
pielęgniarek, ponieważ one dostały odgórną regulację płacową. Wynagrodzenia
w niektórych grupach zawodowych są
na bardzo niskim poziomie. Regulamin
wynagradzania obowiązujący w naszym
szpitalu jest nieaktualny. W związku
z tym jest bardzo duża grupa pracowni-
ków, która ma dopłatę do minimalnego
wynagrodzenia, czyli nawet nie osiąga
tego, co gwarantuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu - zauważyła przewodnicząca Kaurzel.
Podczas ubiegłotygodniowego spotkania strony przedstawiły swoje bolączki.
I chociaż przed kamerami ani starosta
Plutecki, ani przewodnicząca Kaurzel
tego nie przyznają, to zza zamkniętych
drzwi często było słychać poddenerwowane głosy…
- Mamy mieć kolejne spotkanie, podczas którego pochylimy się nad rachunkiem kosztów, i wówczas zobaczymy,
gdzie można poczynić oszczędności mówi Anna Kaurzel.
Związkowcy, którzy - jak podkreśla
przewodnicząca Kaurzel - reprezentują
wszystkich pracowników szpitala, domagają się podwyżek pensji, ale wierzą
również w to, iż nowy dyrektor placówki
będzie menedżerem z prawdziwego zdarzenia.
- Nam zależy na tym, aby przyszedł do
szpitala sprawny menedżer, nieuwiązany
w żadne polecenia polityczne, który będzie zarządzał placówką w profesjonalny
sposób, a z załogą będzie prowadził dialog, a nie ją lekceważył - zauważa Anna
Kaurzel.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku zostanie wyłoniony w ogłoszonym przez zarząd powiatu konkursie. Nastąpi to najprawdopodobniej na przełomie
maja i czerwca tego roku.
mbb
10
Czwartek
31 marca 2016 r.
Z ŻYCIA MIASTA I POWIATU
POSEŁ MILCZANOWSKA:
NAM ZALEŻY NA
POLSKIEJ ZIEMI
Poseł Anna Milczanowska oraz Paweł Chybalski, odpowiedzialny
za struktury tej partii w Radomsku, dementują nieprawdziwe
- ich zdaniem - informacje pojawiające się ze strony Polskiego
Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej w związku
z ustawą o gospodarowaniu zasobami ziemnymi.
Sprawa
ojcowizny i ziemi
jest dla Prawa
i Sprawiedliwości bardzo
ważna, dlatego chcemy
zdementować kłamstwa
rozpowszechniane przez
działaczy PSL
i PO. Poprzez kłamstwa
zmanipulowano główną
treść i idee tej ustawy.
A ustawa ma przede
wszystkim bronić polskiej
ziemi i interesów polskiego
indywidualnego rolnika
Tak dla
Fryszerki
Radomszczanie chcą utworzenia na terenie
miasta obiektu rekreacyjno-sportowego.
Tak wynika z sondy przeprowadzonej przez
naszą redakcję.
Od 14 do 29 marca pytaliśmy za pośrednictwem naszego portalu, czy na
terenie Radomska powinien powstać
obiekt rekreacyjno-sportowy na wzór
Fryszerki. W głosowaniu udział wzięło 414 osób, z tego 207 było na tak,
158 na nie, natomiast 49 nie miało
zdania.
Przypomnijmy, akcję „Fryszerka”
(szeroko pisaliśmy na ten temat w po-
» ANNA MILCZANOWSKA
Poseł Anna Milczanowska podczas
ubiegłotygodniowej konferencji prasowej zauważyła, iż głównym celem
Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych ustaw jest obrona polskiej
ziemi i dbanie o interesy polskiego indywidualnego rolnika.
- Sprawa ojcowizny i ziemi jest
dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo
ważna, dlatego chcemy zdementować
kłamstwa rozpowszechniane przez
działaczy PSL i PO. Poprzez kłamstwa zmanipulowano główną treść
i idee tej ustawy. A ustawa ma przede
wszystkim bronić polskiej ziemi i interesów polskiego indywidualnego
rolnika - zauważyła poseł Anna Milczanowska. - Nam zależy na rozwoju
indywidualnego rolnictwa, na tym,
aby ziemia nasza pozostała w rękach
polskich rolników. Ponad 200 tysięcy hektarów polskiej ziemi znalazło
się w rękach tzw. słupów, czyli ludzi
podstawionych, którzy kupowali naszą ziemię, a potem właścicielami tej
ziemi nagle zostawali Niemcy, Holendrzy - dodała.
Poseł Milczanowska zwróciła ponadto uwagę, iż partii rządzącej naszym krajem bardzo zależy na tym,
aby rolnicy mogli kupować ziemię.
- Do tej pory wielu rolników nie
było stać na zakup ziemi, ponieważ
na przestrzeni ostatnich 20 lat polska
ziemia bardzo zdrożała. Teraz hektar
kosztuje około 40 tys. złotych. Jest
szansa na zatrzymanie tej ceny, a nawet najprawdopodobniej na jej obniżenie - stwierdziła parlamentarzystka.
Uczestniczący
w
spotkaniu
z dziennikarzami Paweł Chybalski
zwrócił natomiast uwagę na fakt, iż
jednym z głównych zarzutów PSL
w kwestii ustawy o gospodarowaniu
zasobami ziemnymi jest to, iż prywatny rolnik nie będzie mógł sprzedać
ziemi innemu prywatnemu rolnikowi.
- To oczywiście jest nieprawda, po-
poseł PiS
nieważ regulacje będą tylko dotyczyć
sprzedaży nieruchomości rolnych,
których właścicielem jest Skarb Państwa. Na rynku prywatnym regulacje
praktycznie niczego nie dotyczą, czyli indywidualny rolnik będzie mógł
sprzedać indywidualnemu rolnikowi
ziemię w każdej chwili - wyjaśnił.
Chybalski zdementował również
to, iż rzekomo nie będzie prawa dziedziczenia ziemi.
- Rolnik zawsze może przekazać
ziemię rodzinie, bądź to w formie
darowizny, bądź to w formie dziedziczenia. Zamęt jest niepotrzebny.
Warto podkreślić, iż przez ostatnie
8 lat koalicja PO-PSL nie pokusiła
się o to, aby wprowadzić regulacje
gospodarowania zasobami ziemnymi, aby naszą polską ziemię zachować
w naszych polskich rękach - podkreślił Paweł Chybalski.
mbb
REKLAMA
przednim wydaniu „Pomiędzy Stronami) rozpoczął przed kilkunastoma
dniami radny miejski Rafał Dębski.
Odpowiedni wniosek trafił do prezydenta Radomska. Podpisy zbierała
też młodzież. Te zostaną przekazane
prezydentowi Jarosławowi Ferencowi
podczas sesji zwołanej na 4 kwietnia.
mbb
Czwartek
31 marca 2016 r.
11
Z ŻYCIA MIASTA I POWIATU
W RADOMSKU RODZI SIĘ KOD?
Któż z nas nie słyszał o Komitecie Obrony Demokracji? Czy KOD zafunkcjonuje w naszym mieście?
Wszystko wskazuje na to, że tak. W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie sympatyków
tego oddolnego obywatelskiego ruchu.
Inicjatorem spotkania był prawnik
Michał Spólnicki.
- Ponieważ KOD jest obecnie
siłą, która stoi w pierwszym szeregu
walki o demokrację w Polsce, stąd też
moja inicjatywa. Mam nadzieję, że
w Radomsku są ludzie, którzy są chętni
i gotowi włączyć się w obronę demokracji. Stąd pomysł, żeby KOD zaczął
funkcjonować również w naszym
mieście - podkreśla Michał Spólnicki,
zaznaczając, iż z głosów docierających
do niego wynika, że bardzo wielu radomszczan nie godzi się na jawne łamanie prawa w naszym kraju. - Nie
ma zgody na to, co Prawo i Sprawiedliwość zaczęło robić z instytucjami
naszego państwa - dodaje.
Na zaproszenie Spólnickiego do
Radomska przyjechali przedstawiciele KOD z Łodzi: Dorota Milcarz-Ossowicka i Wojciech Ossowicki.
W pierwszych rozmowach uczestniczyło też kilku radomszczan, w tym
przedstawiciel ONR…
- Cele KOD wynikają z jego manifestu, który jest na tyle otwarty,
że każda struktura znajdzie tam
dla siebie miejsce. Z drugiej strony, mieszkańcy każdego z regionów
mają swoje pomysły i je realizu-
ją. Wszystko zależy od inicjatywy
i kreatywności - mówi Dorota Milcarz-Ossowicka.
Państwo Ossowiccy mocno arty-
.NOWOCZESNA
WYBRAŁA SWOJE WŁADZE
Radomszczańskie
struktury partii
Ryszarda Petru
od 22 marca
zaczęły działać na
naszym terenie
w sposób formalny.
Tego dnia dokonano
wyboru zarządu.
P
rzewodniczącym został Przemysław Kosowski, wiceprzewodniczącym Kamil Bugdal,
członkiem zarządu Andrzej Kowalski, sekretarzem Małgorzata Szyler,
skarbnikiem Robert Zawadzki.
- Chcemy działać na rzecz naszej małej ojczyzny, nie czekając aż
ktoś wykreuje rzeczywistość, ponieważ sami chcemy ją kreować mówi przewodniczący Przemysław
Kosowski.
Celem .Nowoczesnej są najbliższe
wybory samorządowe.
- Dołożę wszelkich starań, aby poprowadzić .Nowoczesną w Radomsku
tak, aby osiągnąć sukces - zapowiada
Kosowski.
mbb
kułowali również to, iż przynależność partyjna czy jej brak nie ma
w KOD żadnego znaczenia.
- KOD jest ruchem oddolnym.
To stowarzyszenie ludzi, wszystkich obywateli, zewsząd, z każdego
ruchu politycznego. Różnimy się
poglądami, natomiast jedno jest
zdecydowanie wspólne. Wszyscy
uważamy, że zasady obrony praw
konstytucyjnych zostały złamane
i są łamane nadal. Dlatego burzymy się wewnątrz... - przekonywali,
zapewniając jednocześnie, że KOD
nie jest finansowany przez żadną
partię polityczną.
Czy w Radomsku zawiąże się
KOD? Wszystko wskazuje na to, że
tak. Uczestnicy ubiegłotygodniowego spotkania (środa 23 marca)
zdecydowali, iż po świętach odbędzie się kolejne, podczas którego trzeba będzie się określić, czy
ktoś chce działać w KOD, czy nie.
Wybrany zostanie też koordynator
na teren radomszczański.
Radomszczański KOD ma ściśle
współpracować z grupą z Bełchatowa, funkcjonującą tam już od jakiegoś czasu.
mbb
12
Czwartek
31 marca 2016 r.
Z ŻYCIA MIASTA
CHROBREGO ZALEWA
NIE TYLKO DESZCZ…
W ypowiedź Jędrzejczaka podniosła
ciśnienie Marianowi Kacprzykowi.
- Pan sobie raczy żartować. Do tej
pory nie był to problem miasta? Przez
całą kadencję pańskiego poprzedniego szefa słyszałem jeden zarzut:
że sami się zalewamy. Tak, jesteśmy
takimi głupcami, że się sami zalewamy. Bierzemy kotły i sami wlewamy
sobie ścieki do piwnic… - podnosił
M. Kacprzyk.
Zapytaliśmy zatem wiceprezesa
PGK, dlaczego spółka do tej pory nic
nie zrobiła w tej sprawie.
- Spółka nie ma wpływu na to, jak
z tego terenu są odprowadzane wody
opadowe. Nie chciałbym, aby ktoś interpretował to w ten sposób, że winę
zrzucamy na pana Kacprzyka lub jakąś inną osobę mieszkającą w tym
rejonie. Raz jeszcze powtórzę, to jest
problem miasta i miasto dla mieszkańców musi go rozwiązać - usłyszeliśmy od J. Jędrzejczaka.
Marian Kacprzyk i mieszkający
przy ulicy Chrobrego radny miejski Tadeusz Kubak chcą wierzyć, że tym razem PGK faktycznie zajmie się sprawą.
- Nie może być tak, aby w XXI
wieku piwnice posesji po gwałtownych deszczach były zalewane 30- lub
40-centymetrową warstwą fekaliów.
Myślę, że nikt z państwa nie chciałby być w takiej sytuacji i nie chciałby
sprzątać ani wietrzyć swojego domu.
REKLAMA
Proszę pani,
lekceważyli
nas gremialnie.
Opowiadali bzdury, że
niby sami się zalewamy.
Zalewałaby się pani
ściekami? (…) Mamy
w Radomsku nową władzę,
nowego prezydenta i nowego
prezesa PGK. Oczekujemy
rozwiązania tematu.
» MARIAN KACPRZYK
reprezentant mieszkańców
ul. Chrobrego
Ten problem powinien zostać w końcu rozwiązany. Cieszę się z deklaracji pana wiceprezesa Jędrzejczaka
i ufam, że nie pozostanie ona tylko
deklaracją - mówi radny Kubak.
- Ja również się cieszę, ale po latach takiego traktowania uwierzę
w deklaracje urzędników, jak zobaczę
konkretne działania. Dla mnie i innych zalewanych osób najważniejsze
jest to, aby ten koszmar się skończył
- zauważa z kolei Marian Kacprzyk.
Spółka przygotuje
szczegółowy
raport w tym
zakresie, ponieważ główny
problem dotyczy niedrożności
kanalizacji w sytuacji
zwiększonych ilości
wód opadowych. W moim
przekonaniu, nie jest
to związane z błędami
kanalizacji sanitarnej, ale
jeśli pokażą to analizy, które
przeprowadzimy, oczywiście
skorygujemy je w naszej
sieci.
» JAKUB JĘDRZEJCZAK
wiceprezes PGK
Obecne szefostwo PGK, czyli prezes Marek Glądalski oraz jego zastępca Jakub Jędrzejczak, zobowiązało się
do dokładnego przyjrzenia się sprawie
i zdiagnozowania, co powoduje zalewanie piwnic mieszkańców domów
jednorodzinnych przy ul. Chrobrego.
- Spółka przygotuje szczegółowy raport w tym zakresie, ponieważ
główny problem dotyczy niedrożności kanalizacji w sytuacji zwiększonych ilości wód opadowych. W moim
przekonaniu, nie jest to związane
z błędami kanalizacji sanitarnej,
ale jeśli pokażą to analizy, które przeprowadzimy, oczywiście skorygujemy
je w naszej sieci - zauważył wiceprezes
Jakub Jędrzejczak. Sprawa - dosłow-
nie pisząc - jest śmierdząca. Miejmy
nadzieję, że mieszkańcom ul. Chrobrego nie przyjdzie się boksować
z miejskimi urzędnikami przez kolejne lata.
A swoją drogą - ciekawe, ile podobnych „kwiatków”, świadczących
o indolencji poprzednich władz
Radomska, wyjdzie jeszcze na jaw…
mbb
Czwartek
31 marca 2016 r.
13
Z ŻYCIA MIASTA I POWIATU
„MECHANIK” STAWIA NA
SZEROKO ROZUMIANĄ
REHABILITACJĘ
Podium dla PONAD
Stowarzyszenie Literackie PONAD z Radomska
zajęło III miejsce w konkursie organizowanym
przez Łódzki Dom Kultury.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku wychodzi
naprzeciw wszystkim tym, którzy są lub chcą być ze zdrowiem
na ty. Od września tego roku w III Liceum Ogólnokształcącym,
funkcjonującym z powodzeniem w tej placówce od wielu lat,
ruszy nowa klasa o profilu rehabilitacyjno-sportowym.
Klasa o profilu
sportowo-rehabilitacyjnym ruszy
w „Mechaniku”
od września. Zajęcia fitness już się
odbywają i cieszą
się dużym zainteresowaniem wśród
uczennic szkoły
Rehabilitacja zazwyczaj kojarzy nam
się z usprawnianiem osób po przebytych chorobach. W „Mechaniku”
poszli jednak o krok dalej. Tworząc
klasę o profilu rehabilitacyjno-sportowym, założono, iż podczas 3-letniego procesu kształcenia uczniom
będzie przekazywana nie tylko wiedza stricte dotycząca metod rehabilitacji, technik masażu, urazowości
sportowej, ale też ta z zakresu zdrowego odżywiania czy prowadzenia
aktywnego trybu życia.
- Zdrowo się odżywiając, uprawiając sporty, czyli żyjąc aktywnie,
rehabilitujemy swój organizm sami,
bez pomocy fachowców. Jednak, by
tak było, musimy wiedzieć, jak to robić poprawnie, aby sobie nie zaszkodzić - zauważa wicedyrektor Paweł
Pichit.
I właśnie 3-letni cykl kształcenia
w klasie o profilu rehabilitacyjno-sportowym ma nauczyć młodych
ludzi, jak postępować w życiu, aby
uniknąć np. otyłości, jak być sprawnym fizycznie, jak reagować w sytuacjach, kiedy komuś potrzebna jest
pomoc.
- Podczas spotkań z gimnazjalistami zadaję im pytanie, czy wiedzą,
że 42 proc. kobiet i około 60 proc.
mężczyzn ma problemy z nadwagą.
Ten sam problem dotyka co trzecie-
go chłopca i co piątą dziewczynkę
w wieku szkolnym. Tłumaczę przy
tym, że w pozbyciu się zbędnych
kilogramów pomagają nie tylko medykamenty, ale i wiedza teoretyczna
zastosowana w praktyce. Bowiem
każda przybyła do naszego organizmu komórka tłuszczowa w nim
pozostaje, nigdy od nas nie odejdzie,
pozostanie z nami do końca życia,
a obkurczy się tylko przez stosowanie
odpowiedniej diety - mówi P. Pichit.
Gimnazjaliści, którzy wybiorą
w „Mechaniku” naukę w liceum
o profilu rehabilitacyjno-sportowym,
oprócz tradycyjnych przedmiotów
obowiązujących w ogólniaku, będą
mieć i te z pogranicza tematyki medycznej. Przykładowo, w pierwszym
roku nauki będzie to dietetyka,
w drugim pierwsza pomoc przedmedyczna, a w trzecim masaż leczniczy
i sportowy. Nauczycielami tych
przedmiotów będą branżowcy, by
przekazywana wiedza była na odpowiednio wysokim poziomie.
- Chcemy, aby uczniowie, którzy
ukończą klasę o profilu rehabilitacyjno-sportowym, mieli podstawy
wiedzy ocierającej się o przedmioty
medyczne. Takim osobom łatwiej
dostać się na AWF, kosmetologię.
Dlatego gorąco zachęcam gimnazjalistów do skorzystania z naszej oferty
Chcemy, aby
uczniowie,
którzy
ukończą klasę o profilu
rehabilitacyjnosportowym, mieli
podstawy wiedzy
ocierającej się
o przedmioty medyczne.
Takim osobom łatwiej
dostać się na AWF,
kosmetologię. Dlatego
gorąco zachęcam
gimnazjalistów do
skorzystania z naszej
oferty.
» PAWEŁ PICHIT
wicedyrektor ZSP nr 1 w Radomsku
- konkluduje Paweł Pichit, wicedyrektor ZSP nr 1 w Radomsku.
mbb
fot. (arch. E. Bodanka)
Spotkania grup poetyckich z terenu
województwa łódzkiego wpisały się
w kalendarz imprez organizowanych przez Łódzki Dom Kultury.
Jak informuje Edmunda Bodanka,
prezes Stowarzyszenia Literackiego
PONAD, jednym z punktów marcowego zjazdu był konkurs na utwory
poetyckie.
- Prezesi stowarzyszeń przedstawiali w krótkich słowach swoje
organizacje, a następnie członkowie
prezentowali własne wiersze - mówi
prezes Bodanka.
Jury w składzie: poetka dr Hanna Prosnek, łódzki aktor teatralny
Janusz Wiśnioch oraz poeta, krytyk
literacki i filmowy, pracownik Domu
Literatury w Łodzi Maciej Robert
oceniali globalnie zespoły. Stowarzyszenie PONAD, które reprezentowali: Edmunda Bodanka, Agata Dziegieć, Karolina Łuszczyna-Nowicka,
Lechosław Stępień, Grzegorz Wierzbicki, zdobyło III miejsce i otrzymało
nagrodę pieniężną.
- Jest to dla nas ważna nagroda,
ponieważ w konkursie startowało
14 poetyckich grup. Zdobycie III
miejsca uważam za duże osiągnięcie
- zauważa prezes PONAD Edmunda
Bodanka.
mbb
„ Jajeczko” w ŚDS
Spotkania wielkanocne wpisane są w tradycję
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku.
Od momentu powstania co roku wychowawcy
oraz podopieczni przygotowują okolicznościowe
przedstawienie dla zaproszonych gości. Tegoroczne
przepełnione było wzruszeniem i skłaniało do
zastanowienia się nad ludzkim życiem.
Spotkanie przy jajeczku to już tradycja, kultywowana od wielu lat przez
naszą placówkę. Jest mi niezmiernie
miło, iż w codziennym zabieganiu
znaleźli czas dla nas nie tylko rodzice naszych podopiecznych, ale również nasi goście specjalni: prezydent
Jarosław Ferenc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Andrzej Barszcz oraz pani dyrektor
Beata Kotlicka - mówił Zbigniew
Piechowicz, kierownik ŚDS, zapraszając jednocześnie do obejrzenia
przedstawienia
przygotowanego
przez podopiecznych placówki.
Przedstawienie
przepełnione
było wiarą, miłością i nadzieją. Nadzieją na to, że dobro zawsze zwycięży.
Jak na wielkanocne „jajeczko”
przystało, nie zabrakło wspólnych
życzeń, symbolicznych upominków
oraz poczęstunku.
Fotogaleria z wydarzenia:
www.pomiedzystronami.pl
mbb
14
Czwartek
31 marca 2016 r.
LOKALNI SPOŁECZNICY
Pokonali nałóg.
Teraz wspierają innych
Już po raz trzeci Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa” włączył się w obchody
Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. Dyżury przez cały dzień w siedzibie
klubu przy ulicy Jagiellońskiej 16 pełnili m.in. psycholog oraz doświadczeni
klubowicze, którzy każdemu, kto przyszedł, udzielali wyczerpujących
odpowiedzi.
Jak zauważa Anna Kopeć, prezes „Szansy”, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
to jedna z wielu okazji, by otwarcie
rozmawiać o problemach rodzin alkoholowych oraz informować o działaniach, które mają pomóc wyjść z nałogu
i wytrwać w trzeźwości.
- Wykorzystujemy ten dzień do promocji zdrowych form spędzania wolnego czasu jako działań rehabilitacyjnych
i profilaktycznych. Alkohol to bardzo
niebezpieczna używka, siejąca spustoszenie w organizmie. Warto mieć tego
świadomość i nie zwlekać z szukaniem
pomocy - podkreśla.
Paweł Skórka, wiceprezes „Szansy”,
który z nałogiem zerwał 5 lat temu,
zwraca natomiast uwagę na fakt, jak
bardzo ważna jest świadomość osób,
które żyją z alkoholikiem.
- Cierpi nie tylko osoba nadużywająca alkoholu, ale cała jej rodzina. Najbardziej osoby trzeźwe, które muszą z tym
funkcjonować, jakoś żyć. Szczególnie
pokrzywdzone są dzieci, które nie są
w stanie otrzymać od rodziców wsparREKLAMA
Bardzo ważna
jest świadomość
osób, które
żyją z alkoholikami,
świadomość tego, że taki
problem w ich rodzinie
istnieje i że nie jest to ich
osobista sprawa.
» PAWEŁ SKÓRKA
wiceprezes Klubu Wzajemnej
Pomocy „Szansa”
cia. Bardzo ważna jest świadomość osób,
które żyją z alkoholikami, świadomość
tego, że taki problem w ich rodzinie istnieje i że nie jest to ich osobista sprawa
- mówi.
- Tylko wtedy człowiek, który zdecyduje się porozmawiać z kimś o swoim
problemie, dowie się, co może zrobić dalej, jak może pomóc, jak może sam się
zachowywać, jakiej pomocy sam może
oczekiwać, jaką może uzyskać. Tylko
wtedy, kiedy ten temat tabu zostanie złamany, jest szansa, że jeżeli sprawa wyjdzie na światło dzienne, to będzie można coś z tym zrobić. Dlatego tak ważne
jest, żeby złamać tajemnicę - dopowiada
Anna Kopeć.
Drzwi „Szansy” otwarte są nie tylko przy okazji Ogólnopolskiego Dnia
Trzeźwości. Zainteresowane osoby
z porad i doświadczenia członków mogą
skorzystać od poniedziałku do piątku
w godz. 16.00-20.00. W soboty klubowicze zapraszają na godz. 16.00,
a w niedziele na godz. 17.00. Oprócz fachowych porad i rozmów od serca, „Szansa” oferuje liczne imprezy integracyjne.
- Organizujemy rajdy rowerowe,
spływy kajakowe. Innymi słowy, od
wczesnej wiosny do późnej jesieni bawimy się całymi rodzinami, pokazując tym
samym, że aby dobrze się bawić, wcale
nie trzeba spożywać alkoholu - konkluduje prezes Anna Kopeć.
mbb
Kodrąb, 16 marca 2016 roku
Szanowni Państwo,
Redaktorzy lokalnych
czasopism w Radomsku
M y, mieszkańcy wsi i gminy Kodrąb,
z niepokojem obserwujemy nagonkę
prasową na nas za sprawą jakiegoś zakonspirowanego Obozu Narodowo-Radykalnego (brak wiedzy o jego siedzibie
i władzach). Dziwi nas to, że komuś
z odległej miejscowości przeszkadzają
nazwy ulic w małej wsi, położonej na
uboczu.
Czyżby w szlachetnym Radomsku
rzeczeni obozowicze nie mieli nic ważniejszego do roboty? To im usłużnie
odpowiadamy: na przełomie maja i czerwca 2014 roku na chodnikach
w centrum miasta Radomsko wmontowano tablice z symbolami żydowskimi o treściach niejednokrotnie urągających godności Polaków:
• tablica nr 40 - ul. Reymonta, róg Al. Jana Pawła II, przed wejściem
do PKO: „Krwawy wtorek” - miejsce pierwszego masowego mordu
ludności żydowskiej 12 IX 1939 r. Nie raczono dopisać, kto tego
mordu dokonał, chociaż na tablicy jest dużo pustego miejsca;
• tablica nr 8 - ul. Prymasa Wyszyńskiego, naprzeciwko starego szpitala: Tu stał dom rodziny bohatera II wojny światowej Herszta
Grinszpana - chodzi o rodzinę Żyda Jankiela Cukermana, szefa
Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku,
zwanego katem radomszczan, którego zastrzelono na ulicy w sierpniu 1945 r.;
• tablica nr 23 - ul. Kościuszki, róg Narutowicza: Siedziba Gestapo - niezrozumiałym jest gloryfi kowanie przez Żydów zbrodniczej
formacji niemieckiej;
• tablica na skwerze przy fontannie - ogłasza jakieś muzeum żydowskie;
• tablica 1/12 - przed wejściem do budynku byłego magistratu, a obecnie radomszczańskiego muzeum: czyżby próba zawłaszczenia tego
obiektu?;
• tablica nr 16 - w drugim końcu byłego magistratu: Park dla Chasydów - niedorzeczność jw.;
• tablica nr 22 - ulica Narutowicza, Kino „Kinema”: od zawsze własność OSP - niedorzeczność jw.;
• tablica nr 43 - ulica Żeromskiego, naprzeciwko postoju TAXI: Klub
syjonistyczny - czyżby następowało wskrzeszanie rewizjonizmu syjonistycznego?
To tylko niektóre tablice, a wszystkich jest podobno ponad 50. Kto
zezwolił na takie paszkwile? Ciekawi jesteśmy, czy gdyby ktoś z Polaków
w jakimś innym kraju próbował coś podobnego zrobić, czy dostałby na
to zgodę? A tu, do Radomska, przyjechał ktoś z drugiego końca Europy
i zrobił, co tylko chciał, oczywiście za przyzwoleniem poprzednich władz
miasta… Gdzie byli radni, gdzie był i jest Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego?
W Przedborzu po katastrofi e smoleńskiej Stowarzyszenie Przyjaciół
Ziemi Przedborskiej ufundowało wiosną 2012 roku obelisk upamiętniający ofi ary katastrofy z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk. A że
obelisk upamiętnia polskie elity z parą prezydencką na czele, Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego wielokrotnie wydał nakaz rozbiórki
tego obelisku, mimo odwołań Stowarzyszenia.
Nazwiska ofi ar katastrofy smoleńskiej na obelisku w Przedborzu nikogo nie drażnią, a przynajmniej nie powinny. Natomiast rzeczone tablice
w Radomsku z żydowskimi symbolami mogą być drogowskazem do poczynań różnych grup…
I to powinien być temat dla ONR, IPN, rządu polskiego, a nie walka
z nazwami ulic, do których lokalna społeczność się przyzwyczaiła i nie
chce, by zostały zmienione na inne.
mieszkańcy gminy Kodrąb
(personalia do wiadomości redakcji)
Czwartek
31 marca 2016 r.
15
SPORT
WSPINACZKA JUŻ MOŻLIWA
W Powiatowej Hali Sportowej została oddana do użytku wewnętrzna ścianka wspinaczkowa, posiadająca siedem różnych
oryginalnych i zróżnicowanych dróg wspinaczkowych, wytyczonych przez licencjonowanego konstruktora dróg wspinaczkowych
Polskiego Związku Alpinizmu.
Ś
cianka zajmuje około 68 m
kw. powierzchni (od 6 m do
7,28 m wysokości i ponad 9,5
m szerokości). Zawiera różne formacje: poziome, pionowe, przewieszone,
okap, filary i zacięcia, co umożliwia
wspinaczkę na różnych poziomach
trudności.
Wspinać mogą się osoby w każdym
wieku, jednak wszyscy ci, którzy nie
ukończyli 16 lat, mogą korzystać ze
ścianki wyłącznie pod bezpośrednią
opieką rodzica, mającego stosowne
przeszkolenia, bądź operatora ścianki
wspinaczkowej.
W początkowym okresie zainteresowane osoby będę mogły korzystać
ze ścianki 3 razy w tygodniu (ponie-
działek, środa, piątek) w godz. 17.0021.00. Jednocześnie pod nadzorem
instruktora może przebywać siedem
osób.
Korzystać ze ścianki można po
uprzednim uiszczeniu opłaty według
obowiązującego cennika.
- Osobom, które rozpoczynają
swoją przygodę ze wspinaniem, czyli
wszystkim tym, którzy wspinają się
asekurowane przez operatora ścianki,
polecamy bilety na 1, 3 lub 6 wejść
w cenie odpowiednio 4, 8 i 14 złotych
- mówi Dawid Nowak, kierownik
hali.
Bilet jednorazowy (dla osób
z uprawnieniami lub po kursie asekuracji) ulgowy (przysługuje dzie-
ciom oraz uczniom do 20. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji
uczniowskiej) kosztuje 5 złotych,
bilet normalny natomiast 10 złotych.
Specjalna oferta została przygotowana dla wspinających się rodzin.
- Jeśli rodzice wspinają się sami
i asekurują swoje dzieci, oferujemy
bilet 2+2, upoważniający do wejścia
dwóch osób dorosłych po kursie asekuracji z maksymalnie dwójką dzieci
do lat 13 w cenie 20 złotych - zauważa
kierownik Nowak, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż w ofercie są
również karnety na 10 wejść w cenie
80 złotych oraz karnety miesięczne
bez limitu wejść w cenie 60 złotych.
mbb
OGŁOSZENIA DROBNE
Medyczne
STOMATOLOGIA pełen zakres, RTG
pantomograficzne - Centrum Medyczne
Volver - Tel. 502 644 645
Centrum Medyczne VOLVER w Radomsku - stomatologia (pełen
zakres), ortodoncja, zdjęcia RTG, lekarze
specjaliści: chirurg onkolog - porady
profesorskie, endokrynolog – porady
profesorskie, dermatolog/wenerolog,
chirurg naczyniowy (DOPPLER),
ortopeda, urolog, laryngolog, kardiolog,
ginekolog, alergolog, neurolog, diabetolog,
reumatolog, medycyna sportowa,
medycyna estetyczna, medycyna pracy,
diagnostyka laboratoryjna . Radomsko,
ul. Reymonta62 (wejście od strony Starej
Komendy). Tel. 44 683 70 65,
502 644 645.
CHIRURG ONKOLOG - prof.
Arkadiusz Jeziorski – nowotwory piersi,
układu pokarmowego, nowotwory skóry Centrum Medyczne Volver - 502 644 645
ENDOKRYNOLOG - konsultacje
profesorskie - Centrum Medyczne Volver
Tel. 502 644 645
CHIRURG NACZYNIOWY DOOPLER – Centrum Medyczne Volver
– Tel. 502 644 645
Wynajem w pełni wyposażonych
gabinetów stomatologicznych i lekarskich
Tel. 502 644 645
Specjalista DERMATOLOG /
WENEROLOG dr n. med. Barbara
Kaźmierczak Tracz - konsultacje
i leczenie chorób skóry, chorób
przenoszonych drogą płciową, badanie
dermoskopowe – diagnostyka znamion
barwnikowych (czarnych pieprzyków)
jako profilaktyka czerniaka. Centrum
Medyczne VOLVER Tel. 502 644 645,
44 683 70 65.
Lekarze specjaliści z Łodzi: Chirurg
Onkolog - konsultacje profesorskie,
Endokrynolog - konsultacje profesorskie,
Dermatolog/Wenerolog, Chirurg
Naczyniowy, Alergolog, Medycyna
Estetyczna, Stomatologia – pełen zakres
(protetyka, ortodoncja, implantologia,
chirurgia stomatologiczna). CENTRUM
MEDYCZNE VOLVER. Tel. 502 644 645,
44 683 70 65.
Medycyna estetyczna - modelowanie
twarzy kwasem hialuronowym i nićmi
haczykowymi, botox, rozpuszczanie
tłuszczu Aquelixem, osocze
bogatopłytkowe. Centrum Medyczne
Volver. Tel. 502 644 645 Medyczne zaopatrzenie - hurtownia.
Wykonujemy na zamówienie: wkładki
na miarę, gorsety, protezy kończyn.
Radomsko, ul. Leszka Czarnego 9
(bazarek pod "grzybkiem").
Tel. (44) 744 13 17, kom. 783 37 27 64
Sprzedam/Kupię
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe
- TRANSPORT. Tel. 510 572 361
Sprzedam dom na wsi, media, budynek
gospodarczy, działka 2800 m.kw –
zagospodarowana. Tel. 515 373 778
Kupię działkę budowlaną lub rolną do
przekształcenia w promieniu 10 km od
Radomska. Tel. 602 614 493
Sprzedam łóżeczko drewniane z szufladą
dla dziecka - kolor sosna (stan bdb).
Rozmiar 120x60cm. Regulacja wysokości
materaca- 3 poziomy. Tel. 608 299 615
Sprzedam windę TEUPEN (drabina
dekarska) Rok prod 1991 - cena 7000 zł.
Winda budowlana WBT - 1500 zł. Tel.
502 497 999
Sprzedam szafę chłodniczą przesuwną
o wymiarach: wysokość 2 m, szerokość
1,20 m, głębokość 65 cm, mało używana.
Tel. 508 760 105
Sprzedam działkę w Gomunicach przy ul.
Spacerowej o pow. 2 ha z możliwością
zabudowy. Tel. 604 233 310
Sprzedam lustrzankę Canon 600D +
obiektyw 18-55 IS II ( stan bdb - mało
używana ). Tel. 608 299 615
Usługi
Kompleksowe usługi remontowobudowlane, solidnie. Możliwość
wystawienia FV VAT. Tel. 600 131 917
Docieplenie, tynki dekoracyjne,
elewacje, papa termozgrzewalna.
Tel. 606 964 519
Pokoje Gościnne KORAL Noclegi dla osób indywidualnych,
wycieczek, grup pracowniczych.
Radomsko, ul. Reymonta 62.
Tel. 500 705 093
Instalacje wodno-kanalizacyjne
C.O. i gazowe, montaż i uruchamianie
urządzeń gazowych, przeglądy
instalacji i urządzeń gazowych.
Tel. 502 550 527
Malowanie, gipsowanie, płyty kartongips, panele. Tel. 785 458 037
Schody w dębie Tel. 506 657 235
Kostka brukowa, usługi brukarskie,
firma Kost-Bet, Blok Dobryszyce k.
Radomska ul. Meblowa 6.
Tel. (44) 738 11 50, kom. 606 31 00 28
Darmowe chwilówki, kredyty bankowe
i pozabankowe, bez sprawdzania baz,
szeroka oferta. Biuro kredytowe Radomsko, ul. Piastowska 3.
Tel. 505 150 477
Korepetycje z języka rosyjskiego.
Tel. 791 984 477
Myjnia samochodowa - ręczna,
pranie tapicerki, czyszczenie dywanów,
wykładzin. Radomsko, ul. Kopiec (obok
marketu NOMI). Tel. 694 137 047
Dorabianie kluczy do mieszkań
i samochodów - najniższe ceny.
Radomsko ul. Bugaj 1A (koło ronda)
przy ulicy Przedborskiej. Tel. 510 150 651
Gastronomia
BAR "PEŁNY BRZUSZEK" Radomsko,
Jagiellońska 53- domowe obiady. Dowóz
GRATIS na terenie Radomska. Menu na
Facebooku. tel. 512 082 402
Nieruchomosci
Do wynajęcia pawilony handlowe
w centrum Kamieńska, każdy 30 m2.
Tel. 601 612 393
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
powierzchnia 114 m.kw - Radomsko,
ul. Narutowicza. Tel. 604 628 650
Praca
Hala magazynowa do wynajęcia w
Radomsku ok.440m2 + socjal + sanitaria.
Tel. 604 452 112
Przyjmę mechanika z doświadczeniem.
Firma Wit-Pol Radomsko,
ul. Krasickiego 148. Tel. 511 035 306
Matrymonialne
Wolny lat 49, bezdzietny wysoki,
normalny, niezależny finansowo, ciemny
blondyn pozna panią. Stan cywilny pani
nie istotny. Pani może posiadać dzieci.
Tel. 516 992 139
16
Czwartek
31 marca 2016 r.
SPORT
W ZAKOPANEM RAP
POKAZAŁ SIĘ Z DOBREJ STRONY
Drużyna ESBANK RAP Radomsko z rocznika 2004 wzięła udział w mocno obsadzonym
Ogólnopolskim Turnieju API CUP 2016 o Puchar Burmistrza Miasta Zakopane. Zespół trenera
Tenisistom
stołowym poszło
nieco gorzej
Tenisiści stołowi UMLKS Radomsko rozgrywali kolejne
Marka Kozaka zajął bardzo dobre 4. miejsce.
spotkania ligowe. W radomszczańskiej hali MOSiR-u przy
ul. Kościuszki 3 grały II-ligowe tenisistki, ponosząc dwie
porażki: z LKS Biała Rawska 0:10 i Fungis Maków 2:8.
Punkty zdobyły Ola Barańska i Kinga Molka po 1. Natomiast III-ligowi panowie ulegli na wyjeździe
Pongowi Wieluń 2:8. Punkty zdobyli Tomasz Stępień 1,5 oraz Bartek Molka - 0,5.
W turnieju wzięło udział 10 zespołów.
- Rozegraliśmy 9 spotkań. Zabrakło nam jednego punktu do 3. miejsca.
Przyznaję, trochę szkoda… - mówi
trener Marek Kozak, zauważając jednocześnie, iż jego podopieczni wszystkie spotkania rozegrali w duchu fair
play. - Gratuluję chłopcom ogromnego
REKLAMA
zaangażowania w każdy mecz i pokazania wysokich umiejętności gry w duchu
fair play. Jestem dumny z całej drużyny. Cieszę się , że mogliśmy zagrać
z tak wymagającymi zespołami, i mam
nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości - zauważa.
Organizatorzy i trenerzy drużyn
uczestniczących w turnieju docenili
zawodnika ESBANK RAP Radomsko.
Kacper Wolski został uznany najlepszym bramkarzem turnieju. Nagrodę
wręczał skaut Polskiego Związku Piłki
Nożnej Tomasz Gorczyk, który również będzie tworzył kadrę Polski rocznika 2004.
Gra podwójna Barańska - Pluta podczas meczu II ligi kobiet z Fungis Maków
(fot. arch. Jacek Kawka)
W meczach kobiet dałem szansę
debiutu młodziczce Kindze Więcławskiej, natomiast do Wielunia,
z wyjątkiem doświadczonego Tomka Stępnia, pojechali młodzi Mateusz Czapla, Mateusz Winkler
i Bartek Molka - mówi trener Jacek
Kawka, który zwraca jednocześnie
uwagę na fakt, iż takie były zało-
żenia, że w momencie pewnego
utrzymania się w ligach daje szansę
ogrywania się młodym zawodnikom. - Będziemy to konsekwentnie
realizować, mając nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości. Po tych
spotkaniach z silnymi przeciwnikami nasi panowie są na 6., a panie na
7. miejscu - zauważa trener Kawka.

Podobne dokumenty