PRAWA DZIECKA KARTA PRAW DZIECKA

Transkrypt

PRAWA DZIECKA KARTA PRAW DZIECKA
PRAWA DZIECKA
Najlepszą drogą do poprawy jakości leczenia jest bycie aktywnym i kompetentnym
uczestnikiem procesu leczniczego.
Jeżeli Twoje dziecko korzysta z opieki naszego Szpitala:
 Upewnij się, że lekarz Twojego dziecka wie wszystko o nim łącznie z jego
wagą, przyjmowanymi lekami bez recepty, odżywkami etc.;
 Upewnij się, że lekarz zapytał o alergie i reakcje na leki;
 Jeżeli Twoje dziecko leży w szpitalu zwracaj uwagę czy personel mający z nim
bezpośredni kontakt myje ręce;
 Pytaj dlaczego są wykonywane testy i procedury;
 Jeżeli dziecko miało wykonane badanie, pytaj kiedy będzie wynik;
 Przy wypisie zapytaj o działania uboczne przepisanych leków;
 Jeżeli lekarz przepisuje receptę upewnij się, że możesz ją odczytać;
 Jeżeli masz wątpliwości po przeczytaniu ulotki o leku - zapytaj;
 Poproś o wyjaśnienie planu leczenia, który ma być kontynuowany w domu.
Mamy nadzieję, że te wskazówki zmniejszą niepokój towarzyszący pobytowi Twojego
Dziecka w naszym Szpitalu.
KARTA PRAW DZIECKA
(Na podstawie Europejskiej Karty Praw Dziecka)
1. Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, gdy dany rodzaj leczenia nie
może być przeprowadzony w domu lub w formie leczenia ambulatoryjnego.
2. Dziecko ma prawo do obecności razem z nim rodziców lub opiekunów.
3. Dzieci i rodzice mają prawo do uzyskania informacji o możliwych sposobach leczenia i
pielęgnacji w sposób zrozumiały i w przypadku dzieci dostosowany do wieku i możliwości
pojmowania. Otrzymują wsparcie psychiczne w trudnych chwilach.
4. Dzieci i ich rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących
leczenia. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami
diagnostycznymi i leczniczymi.
5. Dzieci powinny przebywać razem z innymi dziećmi w podobnym wieku.
6. Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku i
samopoczucia.
7. Wiedza i umiejętności personelu zapewniają dziecku w stopniu możliwie najwyższym
odzyskanie zdrowia oraz zaspokojenie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i rozwojowych.
8. Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.
9. Aktywna współpraca z rodzicami dziecka w zakresie edukacji zdrowotnej ma przygotować
rodziców do współudziału w opiece nad chorym dzieckiem w szpitalu i w warunkach
domowych.
10. Dziecko jest traktowane indywidualnie, z godnością i zrozumieniem, z zachowaniem jego
prawa do intymności.

Podobne dokumenty