Jak być dobrym wychowawcą? - Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Transkrypt

Jak być dobrym wychowawcą? - Biblioteka Pedagogiczna w Pile
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZŁOTÓW
Jak być dobrym wychowawcą?
Zestawienie bibliograficzne
nowości dla wychowawców 2011-2013
1. Jak być dobrym wychowawcą? : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność
nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [et al.].- Warszawa : Dr Josef Raabe
Spółka Wydawnicza, 2012.
Sygnatura: 44943
2. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna
Jagielska,
Roman Solecki.- Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013.
Sygnatura: 45157
3. Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / Bogusław Śliwerski.- Wyd. 2 popr.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
Sygnatura: 45057
4. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta WosikKawala.- Wyd. 2.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
Sygnatura: 44713
5. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek.- Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie Żak, 2011.
Sygnatura: 44090
6. Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński.- Kraków : Impuls, 2013.
Sygnatura: 45165
7. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym
/ Katarzyna Herda-Płonka.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
Sygnatura: 45062
8. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Kingi Kalety,
Justyny Mróz.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
Sygnatura: 44717
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZŁOTÓW
9. Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce / Małgorzata
Banasiak.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Sygnatura: 45274
10. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych
rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [et al.].- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka
Wydawnicza, 2012.
Sygnatura: 44951
11. Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenko, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty
Wosik-Kawali.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
Sygnatura: 45011
12. Zgrana klasa Ja - Ty - My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas 1-6
szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska,
Joanna Czubak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygnatura: 44346
Opracowała
Anna Dagmara Pozierak
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZŁOTÓW

Podobne dokumenty